Hoppa till innehållet

Polens administrativa indelning

Från Wikipedia
Polens vojvodskap

Polens administrativa indelning baseras sedan 1999 på tre nivåer. Polen är enligt konstitutionen en enhetsstat. Territoriet delas in i vojvodskap (provinser), därinunder powiat (län) och underst gmina (kommuner). Större städer har slagit samman de två understa nivåerna till en.

År 2013 hade Polen 16 vojvodskap, 379 powiater (inklusive 65 städer med powiatstatus) och 2 479 kommuner.[1]

Vojvodskap[redigera | redigera wikitext]

Huvudartikel: Polens vojvodskap

Högsta indelningsnivån är i vojvodskap – polska: sing. województwo, plur. wojewodztwa, från det polska ordet för hertigdöme. De officiella namnen på vojvodskapen skrivs på polska som adjektiv, med liten begynnelsebokstav. Ett vojvodskap sköter bland annat frågor kring regional utveckling, statliga myndigheters regionala representation och katastrofhantering. Vojvodskapet har dels en vojvod, närmast motsvarande en svensk landshövding eller guvernör, som är statens utsedde representant i regionen, dels en sejmik (regionfullmäktige) med folkvalda representanter. Regionen leds på den politiska nivån av en marszałek województwa (vojvodskapsmarskalk) som är ordförande för regionstyrelsen.

Administrativa symboler Svenskt namn Polskt namn Yta (km²) Folkmängd
(2003)
Residensstad
Ermland-Masuriens vojvodskap województwo warmińsko-mazurskie 24 191 1 428 000 Olsztyn
Kujavien-Pommerns vojvodskap województwo kujawsko-pomorskie 17 969 2 068 000 Bydgoszcz, Toruń
Lillpolens vojvodskap województwo małopolskie 15 108 3 253 000 Kraków
Łódź vojvodskap województwo łódzkie 18 219 2 597 000 Łódź
Lublins vojvodskap województwo lubelskie 25 155 2 191 000 Lublin
Lubusz vojvodskap województwo lubuskie 13 984 1 009 000 Gorzów Wielkopolski, Zielona Góra
Masoviens vojvodskap województwo mazowieckie 35 597 5 136 000 Warszawa
Nedre Karpaternas vojvodskap województwo podkarpackie 17 926 2 097 000 Rzeszów
Nedre Schlesiens vojvodskap województwo dolnośląskie 19 948 2 898 000 Wrocław
Opole vojvodskap województwo opolskie 9 412 1 055 000 Opole
Podlasiens vojvodskap województwo podlaskie 20 180 1 221 000 Białystok
Pommerns vojvodskap województwo pomorskie 18 293 2 189 000 Gdańsk
Schlesiens vojvodskap województwo śląskie 12 331 4 715 000 Katowice
Storpolens vojvodskap województwo wielkopolskie 29 826 3 359 000 Poznań
Święty Krzyż vojvodskap województwo świętokrzyskie 11 672 1 291 000 Kielce
Västpommerns vojvodskap województwo zachodniopomorskie 22 902 1 696 000 Szczecin

Powiat[redigera | redigera wikitext]

Huvudartikel: Powiat

Vojvodskapen är i sin tur indelade i distrikt (sing. powiat, plur. powiaty), en form av sekundärkommun närmast motsvarande Sveriges landsting. Powiater styrs av ett direktvalt råd (rada powiatu). Högsta verkställande organ är starostwo, distriktsstyrelsen, under ledning av en starosta ("ståthållare") som väljs av rådet. I större städer är denna nivå sammanslagen med primärkommunen, så att inga separata organ för powiatet finns.

Till powiaternas uppgifter hör bland annat utbildning inom skolans senare stadier, kollektivtrafik och sjukvård.

Gmina[redigera | redigera wikitext]

Huvudartikel: Polens kommuner

Powiater är underindelade i flera kommuner (gmina, pl. gminy), som är Polens primärkommuner. Ordet gmina kommer från det tyska Gemeinde. De större städerna kan dock bestå av enbart en enda stadskommun som dessutom har powiatstatus, så att de två administrativa nivåerna därmed är sammanslagna. Man skiljer mellan stadskommuner, med bara en stad, stads- och landskommuner, som består av en stad med omkringliggande landsbygd, samt landskommuner, som saknar städer. En polsk kommun på landsbygden kan vara relativt liten jämfört med en svensk kommun, och har ofta endast några tusen invånare.

Till kommunernas uppgifter hör bland annat skolans lägre stadier, socialhjälp, lokala planfrågor och lokal infrastruktur.

Kommundelar[redigera | redigera wikitext]

Huvudartikel: Sołectwo

I Polen har kommundelarna en underordnad status som administrativ enhet. Till skillnad från primärkommunerna är en kommundel inte en juridisk person och har endast de befogenheter som delegerats av den lokala kommunen.

Sołectwo är den polska termen för en kommundel på landsbygden. En sådan består oftast av en eller flera byar och leds av en sołtys ("byfogde" eller "byäldste") som ordförande för ett direktvalt rada sołecka ("byråd"), som ansvarar för vissa lokala kommunala uppgifter, som exempelvis fritidsverksamhet och lokal implementering av kommunala beslut.

I städer kallas de administrativa stadsdelarna osiedle ("bostadsområde") eller dzielnica ("stadsdelsområde"). Indelningen beslutas av kommunfullmäktige och varierar mellan olika städer: Warszawa har till exempel 18 dzielnice där varje stadsdelsområde har sin egen borgmästare. Vissa städer, exempelvis Szczecin, har ett tvånivåsystem där ett större dzielnica indelas i flera osiedla, andra har enbart en nivå av underindelning.

Historia[redigera | redigera wikitext]

Polen indelades mellan 1975 och 1998 i 49 vojvodskap, som i sin tur direkt underindelades i kommuner.

Begreppet powiat motsvaras närmast av det tyska Landkreis, och många tidigare tyska powiathuvudorter i nuvarande västra Polen var även under tyskt styre kretsstäder.

Under den andra polska republiken (1919–1939) indelades Polen i totalt 17 vojvodskap, 264 powiater, 611 stadskommuner och 3195 landskommuner, samt 40 533 gromada (byråd).

Mellan 1954 och 1972 ersatte gromada kommunerna som lägsta administrativa nivå, men därefter återinfördes kommunerna.

Powiater som administrativ nivå avskaffades 1975, då Polen indelades i 49 vojvodskap, döpta efter respektive huvudort. Denna indelning gällde fram till och med 1998.

Vid den administrativa reformen 1999 slogs de tidigare vojvodskapen åter ihop till 16 större vojvodskap som uppkallades efter de geografiska regionerna. Samtidigt återinfördes även powiater som administrativ nivå mellan kommunerna och vojvodskapen.

Referenser[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ ”Size and structure of population and vital statistics by territorial division in 2012 (as of December 31)” (på polska/engelska) (PDF). Główny Urząd Statystyczny (Central Statistical Office). maj 2013. http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/LU_ludnosc_stan_struktura_31_12_2012.pdf. Läst 25 september 2013.