Politisk kompass

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
En politisk kompass delar inte bara höger och vänster, utan även auktoritär mot liberal
I en politisk kompass eller diamant ritas ofta de båda skalorna/axlarna diagonalt. Anarkistiska Internationalens (AI) bild av anarkismens relation till andra politiska riktningar.

Politisk kompass eller en politisk diamant är en tvåaxlad korsmodell som används för att etikettera eller organisera politiska ideologier och uppfattningar i två dimensioner. Kompassen är en utvidgning av och är tänkt som en komplettering av den traditionella enaxlade modellen mellan vänsterpolitik och högerpolitik, den så kallade höger–vänster-skalan. Idén till kompassen utvecklades av en journalist och en professor i socialhistoria.[1]

Många ideologier går att placera på kompassen, en auktoritär kommunistisk ideologi skulle hamna i fältet som täcker auktoritär vänster, medan progressiva (icke-konservativa) ideologier som frihetlig socialism eller socialliberalism skulle hamna i den frihetliga vänstern. På den auktoritära högersidan kan man hitta ideologier som konservatism och nazism. Den frihetliga delen av högra delen inkluderar ideologier såsom nyliberalism eller libertarianism.

Korsmodellen[redigera | redigera wikitext]

Fördjupning: Auktoritarianism

Den politiska kompassen har två oberoende axlar utefter vilka ideologier kan placeras i ett koordinatsystem för en bättre återgivning av ideologins position. Den ena axeln är den socioekonomiska medan den andra är sociokulturella.

Den socioekonomiska skalan (höger-vänster) anger var en ideologi ligger utifrån dess syn på hur ekonomin ska styras: "Höger" definieras som en önskan att ekonomin ska styras genom konkurrerande individer och företag, medan "vänster" definieras som en önskan ekonomin ska styras genom kooperativ och kollektiva enheter (däribland kooperativ, statligt och kommunalt ägande).

Den sociokulturella skalan (auktoritär-frihetlig/liberal) mäter politiska åsikter i social/kulturell mening, om hur mycket personlig frihet som ska vara tillåtet: "auktoritär" innebär tron på åtlydnad av auktoriteter och traditioner, medan "frihetlig/liberal" definieras som övertygelsen att de personliga friheterna ska maximeras.

De områdesspecifika etiketterna och axlarna i kompassen bygger på en etablerad europeisk terminologi, vilken kan skilja från hur det som används i bland annat USA för liknande skalor.

Placering av individer, partier och stater[redigera | redigera wikitext]

Med metoden kan man placera såväl historiska personer (Josef Stalin, Mahatma Gandhi, Adolf Hitler, Margaret Thatcher och Milton Friedman) som dagens ledare (Angela Merkel, Robert Mugabe, Nelson Mandela och Dalai lama).[2] Även Europeiska unionens regeringar har placerats.[3] Placeringen för historiska personer har dock en relativt hög felmarginal eftersom man måste uppskatta vad personen ifråga skulle ha svarat på de frågor som förskjuter personen på kompassen. Vissa personligheter är dock åtminstone naturliga i ett visst område, såsom Adolf Hitler i det fascistiska området långt upp i mitten och Josef Stalin långt upp till vänster i fältet auktoritär vänster.[källa behövs]

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ ”Welcome to The Political Compass” (på engelska). The Poitical Compass. Pace News Ltd. 3 februari 2012. http://www.politicalcompass.org. Läst 21 februari 2012. 
  2. ^ ”About The Political Compass” (på engelska). The Poitical Compass. Pace News Ltd. 3 februari 2012. http://www.politicalcompass.org/analysis2. Läst 21 februari 2012. 
  3. ^ ”EU Political Compass 2008” (på engelska). The Poitical Compass. Pace News Ltd. 3 februari 2012. http://www.politicalcompass.org/euchart. Läst 21 februari 2012. 

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]