Hoppa till innehållet

Frihetlig socialism

Från Wikipedia
Artiklar om socialism

Marxism · Kommunism
Reformism · Socialdemokrati
Mera

Centrala begrepp

Arbetarklass · Fackförening
Folkrepublik · Jämlikhet
Klasskamp · Planekonomi
Produktionssätt · Proletariat
Realsocialism · Reformer
Revolution · Solidaritet

Portalfigurer

Robert Owen · Karl Marx
Friedrich Engels · Eduard Bernstein
Vladimir Lenin · Lev Trotskij
Rosa Luxemburg · Josef Stalin
Mao Zedong

Organisationer

Socialistiska partier i Sverige
Socialistiska partier i världen
Socialistiska internationaler

Frihetlig socialism brukar användas som samlingsnamn för vissa politiska ideologier och teorier som avsäger sig toppstyrning för att förverkliga socialismen. Framför allt innefattar begreppet anarkism och syndikalism[1], men också olika marxistiska strömningar.

Begreppet introducerades i Sverige 1939 genom en artikelserie av Helmut Rüdiger i tidskriften Syndikalismen, i syfte att samla de olika socialistiska strömningar som kan sägas utgöra motpoler till det då ökade inflytandet från fascism, kommunism och andra auktoritära eller totalitära samhällssystem.[2]

Den frihetliga socialismen kännetecknas av en organisationsuppfattning där makten i största möjliga mån ska byggas underifrån. Konkret brukar detta innebära en decentralisering av makten och utpräglade inslag av direkt- eller deltagandedemokrati. Därmed finns en kritik mot den hierarkiska och centralistiska statsmakten, inklusive den parlamentariska representativa demokratin.

  1. ^ Uppslagsordet frihetlig från Nationalencyklopedins internettjänst. Hämtat 25 oktober 2008.
  2. ^ H. Rodriguez. ”För en frihetlig socialism”. Syndikalismen (Bengt Hedin) (nr 8/1939): sid. 24.