Projektion

Från Wikipedia

Projektion eller projektiv kan syfta på:

Projektion[redigera | redigera wikitext]

 • Projektion – en tvådimensionell avbildning på en ritning av ett tredimensionellt föremål.
  • Isometrisk projektion – en metod för att visuellt avbilda tredimensionella föremål i två dimensioner
  • Snedprojektion – en enkel typ av grafisk projektion som används för att skapa tvådimensionella bilder av tredimensionella föremål
   • Kavaljersperspektiv – ett sätt att avbilda ett tredimensionellt objekt på en platt ritning, en typ av snedprojektion
 • Stereografisk projektion – en form av avbildningar av punkter på en sfärs yta till punkter i ett plan
 • Kartprojektion – en matematisk avbildning av den krökta jordytan på en plan karta
 • Optisk projektion – avbildning av ett föremål på ett annat ställe med hjälp av linser, speglar eller andra optiska element
 • Projektion (algebra) – en viss linjär avbildning från ett vektorrum till sig själv
 • Projektion (psykologi) – en term som används inom psykologin
 • Astral projektion – en kontroversiell tolkning av en upplevelse som går ut på att en så kallad astralkropp (eller en persons själ eller medvetande) skiljs från den fysiska kroppen
 • Lagen om projektion – inom medicinen den princip som säger att hjärnan tolkar de signaler som når den i "god tro"
 • Maktprojektion – en stats förmåga att sätta in militära styrkor långt bortom sina gränser

Projektiv[redigera | redigera wikitext]

Se även[redigera | redigera wikitext]

 • Perspektiv – ett system för att avbilda tredimensionella objekt på ett tvådimensionellt bildplan