Psykiatrisk vård

Från Wikipedia
Version från den 28 augusti 2013 kl. 16.38 av Adville (Diskussion | Bidrag) (-stub)
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Psykiatrisk vård eller mentalvård är sjukvård som jobbar med psykiatriska sjukdomar. Psykiatrisk vård bedrivs på psykiatriska sjukhus, psykiatriska avdelningar samt vid psykiatriska mottagningar.

Den psykiatriska vården kan vara öppen eller sluten. Öppenvård förekommer när en patient är så pass frisk och klar i sinnet att denne kan ta eget ansvar för sin förbättring. Det kan gälla samtal med kurator eller psykolog på mottagningen, och i vissa fall medicinering på mottagningen. Det går även att vända sig till öppen psykiatrin för att själv få hjälp eller att hjälpa någon annan att skaffa hjälp. Slutenvård förekommer när en patient utgör en fara för sig själv eller för andra, så kallad LPT (Lagen om Psykiatrisk Tvångsvård). Man kan även begära att få bli inlagd på en "låst" avdelning frivilligt, om man själv anser att man mår så pass dåligt att man är rädd att skada sig själv eller andra. Är man frivilligt inlagd går man under HSL (Hälso- och Sjukvårdslagen), och kan då neka till den vård som erbjuds eller skriva ut sig själv när som helst. Dock kan en läkare "konvertera" en patient från HSL till LPT om läkaren anser att detta behövs för att hjälpa patienten. I vissa fall kan man bli inlagd för att man har fått en ny medicin eller ska sluta med en medicin. Rättspyskiatrisk vård är ett straff för ett brott som begåtts på grund av eller under psykisk sjukdom eller psykos. Då döms man till att vårdas under en bestämd tid som kan förlängas om det anses vara nödvändigt.

Personal i den psykiatriska vården

En psykiater är en läkare med specialisering inom psykiatri. En psykiatrisjuksköterska, är en sjuksköterska med specialistutbildning inom psykiatrisk omvårdnad. Mentalskötare är personal med tjänstegrad motsvarande undersköterska i den somatiska (medicinska) vården. En yrkeskategori inom psykiatrisk vård som numera fasats ut är förste skötare. Denna yrkeskategori var mentalskötare med kompletterande utbildning och utökat ansvar, så som medicinhantering. I de flesta psykiatriska verksamheter arbetar även kurator med psykosocialt behandlingsarbete vilket innebär stödsamtal med patienter och anhöriga, information och stöd i kontakt med myndigheter samt utredningar, t ex psykosociala utredning vid barnpsykiatrisk utredning.

Se även