Segertoner 1930: Ämnesindelning

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Segertoner 1930: Ämnesindelning

Psalmerna i Segertoner 1930 har dels ett register i alfabetisk ordning samt ett register för körerna, likaså alfabetiskt ordnat. Psalmerna presenteras i nummerordning i huvudartiekln, Segertoner 1930, men har ett särskilt "Ämnesregister" för de 452 psalmtexterna. Ämnena ifråga är en ledning till när eller till vilka syften psalmerna är ämnade att sjungar. Ämnesregistret presenteras här med en numrering som inte finns i originaltexten för att underlätta sökningen efter texter som önskas för särskilda tillfällen.

Guds storhet och makt[redigera | redigera wikitext]

Guds försyn och underbara ledning.[redigera | redigera wikitext]

Guds trofasthet och omsorg.[redigera | redigera wikitext]

14     Jag lyfter mina händer  Text  
44     När ditt mod sviktar   
140     Jag vet, min Fader känner till   
145     Ned ifrån himmelen höga   
158     När du kastas redlöst kring på livets hav   
268     Skulle jag något frukta här uti skuggornas land   
269     Gud är trofast, o min själ   
272     Ty Gud har älskat världen så   
278     Var ej bekymrad, vad än må ske Text  
313     Jag slipper sörja, ty Gud är när Text  
345     Tryggare kan ingen vara Text  
364     Vilken Gud jag har   
376     O Gud, all sannings källa Text  
384     Här växlar det av dagar   
386     Hela vägen går han med mig Text  
401     Kan ditt ankar hålla i stormens tid   
444     Prövade själ, var stilla   

Guds kärlek.[redigera | redigera wikitext]

1     Store Gud, du är god   
120     Underbar kärlek så stor Text  
123     Guds kärleksflod så full av frid Text  
143     Så älskade Gud världen all Text  
153     Kärleken är ljusets källa   

Guds nåd.[redigera | redigera wikitext]

191     Guds nåd är mig nog   
195     Vid Golgata jag stod en dag   
200     Intet jag äger, som icke jag fått   
261     Stor är herrens nåd den rika   
279     Just när mitt mod vill sjunka   
282     Det kors, han mig gett, tynger ofta   

Guds ord.[redigera | redigera wikitext]

65     Vår Gud giver löften   
344     Guds ord och löften ej kunna svika   
400     Åter till bibeln, boken om vår frälsning   

Jesu människoblivande, (Julsånger.)[redigera | redigera wikitext]

104     Var hälsad sköna morgonstund Text  
110     O, du saliga Text  
143     Så älskade Gud världen all Text  
148     Hör, o min själ, hur änglasången skallar   
154     Det är en ros utsprungen Text  
305     O, underbara hemlighet   
306     Julen med sin glada sång   
308     Gläd dig, o värld, han kommen är   
331     Vad betyder dessa röster   
395     Var man må nu väl glädja sig Text  
434     Jublen, I himlar Text  
435     När juldagsmorgon glimmar Text  

Jesu liv på jorden. Jesus densamme än.[redigera | redigera wikitext]

24     Låt mig få höra om Jesus Text  
83     Jag har hört om Herren Jesus hur han gick på stormigt hav Text  
137     Jesus, som av andras sorger   
163     Ensam Jesus kom från himlens tempelgårdar   
281     Just han, som en gång gick på vattnet   
429     Vi böljar denna skara, säg   

Jesu lidande och död. Blodet. Försoningen.[redigera | redigera wikitext]

12     O, segrare från Golgata   
20     Från det slaktade Guds Lamm   
21     Guds rena Lamm oskyldig Text  
22     En underbar, underbar tillflykt   
23     Vill du från syndernas börda bli fri? Text  
31     Emedan blodet räcker till Text  
67     Med undran jag mäter den kärlek, mig Jesus ger   
73     På Golgata kors min Frälsare led   
75     Såsom lösen för min själ   
90     Ett kors, ett kors, ett blodstänkt kors   
91     Ack, göt min Frälsare sitt blod? Text  
92     O Jesus, jag ej glömma kan   
103     Min blodige konung på korsträdets stam Text  
108     Förlossningen är vunnen Text  
109     Klippa, du som brast för mig Text  
111     Se, mängden mot Golgata skrider   
113     Om någon mig åtspörja vill   
119     Det är fullkomnat   
122     Ett tillbud har om frälsning   
127     Det är en, som har dött i stället för mig   
131     Det finns en underbar källa Text  
151     Det finns en källa fylld med blod   
156     Jesus, blott i dina sår   
182     Se, korset det står fast Text  
198     Genom porten i staden han leddes ut   
199     Fast vid korset blev han naglad   
204     Har du hört förtäljas om Jesu död   
206     Ropa högt i världen ut   
207     Ej silver, ej guld har förvärvat mig frälsning Text  
212     Till fasornas ort   
215     En ström nu flödar ifrån Golgata   
324     Det var allena Jesus bad   
367     Böjd under korset Text  
378     Jesus, håll mig vid ditt kors   
379     Nu är försoningsdagen   
392     Jag tror på blodets fridsförbund   
396     På Golgata min Jesus tog   
397     Vilken underbar Frälsare har jag   
408     Det ljöd en gång en stämma   
411     Skåden, skåden här nu alle Text  
417     På en avlägsen höjd Text  
419     Min Jesus säger mig   
426     När jag det dyra korset ser   
445     Sjung om Guds rika kärlek   

Jesu uppståndelse. (Påsksånger).[redigera | redigera wikitext]

94     Sök ej Kristus bland de döda   
181     Jesus i graven låg   
187     Upp min tunga Text  
304     Upp och fröjda dig, du menighet   

Jesu himmelsfärd.[redigera | redigera wikitext]

93     Till härlighetens land Text  
171     Du tog din plats på Fadrens högra sida   

Jesus, den härlige Frälsaren och Vännen.[redigera | redigera wikitext]

 • 6
 • 33
 • 40
 • 42
 • 64
 • 66
 • 68
 • 69
 • 77
 • 102
 • 128
 • 134
 • 157
 • 159
 • 162
 • 164
 • 217
 • 223
 • 233
 • 236
 • 244
 • 252
 • 256
 • 258
 • 270
 • 275
 • 277
 • 281
 • 283
 • 323
 • 326
 • 332
 • 355
 • 409
 • 422
 • 423

Jesu återkomst.[redigera | redigera wikitext]

 • 27
 • 52
 • 53
 • 59
 • 61
 • 62
 • 79
 • 87
 • 97
 • 152
 • 284
 • 285
 • 286
 • 299
 • 301
 • 321
 • 329
 • 341
 • 372
 • 373
 • 374
 • 388
 • 394
 • 402
 • 438

Den Helige Ande. Andedopet. (Pingstsånger).[redigera | redigera wikitext]

 • 46
 • 47
 • 63
 • 161
 • 173
 • 251
 • 255
 • 307
 • 337
 • 339
 • 370
 • 398
 • 399
 • 439
 • 441

Väckelse och inbjudan.[redigera | redigera wikitext]

 • 28
 • 29
 • 30
 • 32
 • 34
 • 35
 • 48
 • 74
 • 76
 • 80
 • 89
 • 117
 • 124
 • 130
 • 138
 • 150
 • 175
 • 176
 • 177
 • 179
 • 193
 • 194
 • 201
 • 202
 • 203
 • 205
 • 210
 • 219
 • 222
 • 224
 • 229
 • 300
 • 327
 • 347
 • 354
 • 356
 • 365
 • 424
 • 427
 • 428
 • 429
 • 430
 • 431
 • 432
 • 443

Frälsningen.[redigera | redigera wikitext]

 • 2
 • 18
 • 25
 • 45
 • 105
 • 118
 • 126
 • 139
 • 180
 • 192
 • 196
 • 197
 • 209
 • 220
 • 228
 • 234
 • 241
 • 242
 • 250
 • 262
 • 325
 • 334
 • 336
 • 357
 • 375

Frigörelsen.[redigera | redigera wikitext]

 • 11
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 169
 • 186
 • 190
 • 226
 • 235
 • 237
 • 239
 • 254
 • 266
 • 333
 • 351
 • 415
 • 418
 • 441
 • 442
 • 446

Rening och helgelse.[redigera | redigera wikitext]

 • 15
 • 19
 • 107
 • 123
 • 160
 • 168
 • 185
 • 215
 • 216
 • 230
 • 368
 • 380
 • 410
 • 447

Överlåtelse och lydnad.[redigera | redigera wikitext]

13     Jag gav mitt liv åt Jesus   
41     När vi vandra med med Gud   
106     Jag gav mitt liv för dig Text  
146     Har du mod att följa Jesus Text  
208     Stilla, min själ, för Jesus   
227     Om än min vandring ginge bland faror utan tal   
231     Jag vill följa dig, o Jesus   
247     Själv blott ett intet, intet   
248     Du, som av kärlek dog   
249     Jag mig giver helt åt Jesus   
253     Lär mig, o du helge Ande   
316     Allt till Jesus vill jag lämna Text  
322     Där tamariskens skugga ner på mjuka tuvan   
338     Önskar du Jesu dyra löften äga   
339     Min kropp och själ och ande   
363     Lev för Jesus – intet annat Text  
391     Min dag den tillhör Jesus   
407     Herre, jag nu glatt mig giver   
421     Ej jag tjusas mer av flärden   
437     Jag kan höra Jesus säga   

Tro och förtröstan.[redigera | redigera wikitext]

7     Saliga visshet, Jesus är min Text  
57     När jag i tron min Jesus ser Text  
70     Löftena kunna ej svika Text  
78     Alla tvivel bär till Jesus Text  
81     Den, som tror på Herren   
95     Vid levande källan jag vilar så nöjd   
125     Då Israel ur träldom kom   
135     Allenast i hopp till Gud   
136     Trygg gemenskap här   
141     Hjertans Jesus, i ditt hjerta Text  
165     Då min farkost bräcklig, svag   
172     Endast i Gud hav din ro   
174     Säll är den, som hoppas uppå Herren   
211     Har du funnit din viloplats   
214     Guds Son med genomstungen hand   
221     Har du prövat att tro på din Frälsare   
232     Just på Frälsaren tro   
246     Vila jag sökte i världen vid   
267     Där vilda vågor rasa på livets stora hav   
271     Från min synd är jag fri   
273     Guds underbara nåd mot mig   
274     Känner du ibland ditt hjärta tyngt av oro   
312     När Guds gamla Israel stam för stam   
330     Var finner väl hjärtat sin ljuvaste ro   
350     Blott en dag, ett ögonblick i sänder Text  
366     En gång med Jesus på korset   
369     Den ropandes källa i Lehi Text  
371     En tillflyktsort är urtidens Gud   
444     Prövade själ, var stilla   

Frid.[redigera | redigera wikitext]

44     När ditt mod sviktar   
99     Du arma själ, som fridlös går   
260     Med en evig kärlek stor   
263     Jag kan väl ej förklara rätt Guds frid   

Glädje och lovsång.[redigera | redigera wikitext]

3     Det är så gott att om Jesus sjunga Text  
4     O, fröjd utan like, som Jesus mig gav   
7     Lova Herren du, hans egna köpta skara   
8     O, hur salig jag nu är!   
9     Glad som fågeln på sin gren i lunden   
10     Stäm in i änglars kor   
71     Aldrig tröttna vi att sjunga   
72     Hell Jesus utav Betlehem   
98     Jag är frälst, Mig Herren frälsat   
114     Vi stämma upp en fröjdesång   
147     Lov, ära och pris dig vår Fader och vän   
184     Hela vägen Jesus leder mig   
188     Jubla nu, mitt sälla hjärta Text  
189     Ring i himlens klockor Text  
257     Låt oss lyfta hjärtat uti lov och pris   
259     Jag vill höja lovsångstoner till min kung   
264     Det är saligt att på Jesus få tro   
342     Nu tacken Gud, allt folk Text  
343     Halleluja! O, det jublar   
385     Tack, min Gud, för vad som varit Text  
413     Högtlovat vare Jesu namn Text  
433     Skild från Gud i synden   
436     O sällhet stor, som Herren ger Text  
441     Jag till Sions berg har hunnit   

Dopet.[redigera | redigera wikitext]

133     Jag tror, är döpt, är ren och skär   

Bönen.[redigera | redigera wikitext]

302     Långt bortom rymden vida Text  
303     Uti morgonstunden   
353     Hur många hinder komma på   
397     Vilken underbar Frälsare har jag   

Helbrägdagörelsen.[redigera | redigera wikitext]

83     Jag har hört om Herren Jesus hur han gick på stormigt hav Text  
137     Jesus, som av andras sorger   
397     Vilken underbar Frälsare har jag   

Verksamhet och mission.[redigera | redigera wikitext]

26     Gå i Herrens vingård, käre broder   
49     Se, det vitnande fältet nu väntande står   
50     Tänk, vilken underbar nåd av Gud Text  
51     Stå upp, stå upp för Jesus Text  
82     Den, som tror på Herren   
86     Från berg till berg, från dal till dal   
112     O, var äro de   
115     Sjung evangelium om Jesus   
116     Måste jag då gå så tomhänt?   
129     Vem vill stå med Jesus i det stora slag?   
170     Så den ädla säden Text  
178     Vi äro skördemän åt Gud   
183     Vill du ej söka att rädda själar   
218     Uppsök de fallne, syndare kalla   
240     Sanna och hängivna, trogna och glada   
293     Säg ett litet ord om Jesus   
294     Skåda framåt, se det dagas   
295     Ned från himmelska höjder   
296     Till den okända trakt vill jag gå   
297     Vår store Gud gör stora under Text  
298     Med segersång, i tro på Gud   
335     De sträcka mörka händer ut   
340     Framåt, framåt går ett tåg   
346     Väldigt går ett rop över land, över hav Text  
348     Verka, ty natten kommer Text  
349     Rädda de döende Text  
381     Det finns ljus och glädje   
387     Gyllne fällt för vinden vaja   
414     Faderns mildhet härligt glänser   
440     Till skilda fält, till städer och till byar   

De heligas gemenskap.[redigera | redigera wikitext]

88     Hur ljuvligt det är att möta Text  
96     Hur ljuvt det bandet är   
311     Dagar av fröjd och smärta   
381     Det finns ljus och glädje   

Guds församling.[redigera | redigera wikitext]

314     På klippan din församling står   
389     Det byggs ett heligt tempel Text  
390     Lammets folk och Sions fränder Text  

Pilgrimens vandring mot hemmet.[redigera | redigera wikitext]

55     Du, Guds frälsta pilgrimsskara   
132     Jag vill hava Jesus med mig   
213     Jag vill hemåt gå uppå korsträdets väg   
238     Jag är frälst och följer nu blott Herrens ledning   
245     Giv mig den frid, som djup likt floden flyter   
276     Fast mörka moln sig hopa   
280     Jag seglar fram uppå livets hav   
317     Jag är nu på väg till himlen   
319     Det betyder föga här i världen   
383     Jag är främling, jag är en pilgrim Text  
393     Vägen med min Jesus går   
406     Det går hemåt, fastän molnen solen döljer   
425     När Jesus dog på Golgata   

Hemlandet.[redigera | redigera wikitext]

Samlingssånger.[redigera | redigera wikitext]

88     Hur ljuvligt det är att möta Text  
101     Hela världen fröjdens Herran Text  
264     Det är saligt att på Jesus få tro   
328     Gud är här för att välsigna   

Bönesånger.[redigera | redigera wikitext]

16     Skurar av nåd skall jag sända Text  
17     Kom huldaste förbarmare Text  
25     Det är ett fast ord och i all måtto   
46     Herre, se, vi vänta alla Text  
84     Eld från himlen, kom!   
121     Som törstig hjort vill läska sig   
160     O Jesus, min Jesus, mitt hjärta intag   
226     Herre, låt ingenting binda de vingar   
318     Förbliv hos mig, ty natten faller på Text  
328     Gud är här för att välsigna   
368     Min Gud, jag sjunker ner vid korsets fot   

Avslutningssånger.[redigera | redigera wikitext]

377     Höga Majestät, vi alla  Text  Noter Musik  
450     Herre, signe du och råde Text  

Sång vid dagens slut.[redigera | redigera wikitext]

416     Så går en dag än från vår tid Text  

Nyårssånger.[redigera | redigera wikitext]

309     Nyårsklocka klinga   
310     Det ringer uti tidens klocka   
451     För det år, vi nu fått börja   

Bröllopssång.[redigera | redigera wikitext]

448     Jesus, du som en gång trädde   

Begravningssånger.[redigera | redigera wikitext]

166     Har du sett, hur träden fälla   
404     Vi får mötas i Eden en gång   
405     Vill du möta mig därovan   
452     Få vi alla en gång mötas   

Se även[redigera | redigera wikitext]