Segertoner (1930)

Från Wikipedia
(Omdirigerad från Segertoner 1930)
Segertoner
En samling andliga sånger till väckelse och uppbyggelse
Originalspråksvenska
LandSverige
Genrepsalmbok
Förlag för förstautgåvanFiladelfia
Utgivningsår1930
Del i serie
Ingår i serieSegertoner
Föregås avSegertoner 1922
Efterföljs avSegertoner 1960

Segertoner är den svenska pingströrelsens sångbok eller psalmbok, utkommen i gradvis utökade versioner sedan 1914. Lewi Petrus var huvudredaktör för utgåvan av 1930.[1] I förordet uppger han att antalet nya sånger i denna upplaga 115 stycken och omfattar numren 338-452. Numren 147, 151, 154, 265 och 327 är nya i jämförelse med tidigare utgåvor vars motsvarande sånger helt utgått. Tre sånger, nummer 57, 137 och 163 har fått nya, mera lämpliga melodier. Dessutom har många psalmer omarbetats och ofta utökats. Författarnamn anges där det är känt.

I redaktionen ingick också Paul Ongman, Emil Peterson och Karl-Erik Svedlund. Denna version av Segertoner innehåller ett Ämnesregister med 37 avsnitt, där det anges för vilka tillfällen och behov de olika psalmerna passar. Därtill finns ett Register med psalmernas första vers anges i bokstavsordning och ett Körregister där psalmernas refränger likaså anges i bokstavsordning.

Ur Segertoner 1930 valdes ett antal psalmer ut som gavs ut i särtryck under namnet Sånger för väckelsemöten, den elfte upplagan trycktes 1955 och antalet exemplar var då uppe i 133:e - 140:e tusendet. Upplagan innehöll 140 utvalda psalmer där numret ur Segertoner också anges. Segertoner 1960 är en utvidgning av Segertoner 1930.

För psalmer lämpliga för olika tillfällen finns Segertoner 1930: Ämnesindelning.

Innehåll i nummerordning[redigera | redigera wikitext]

Sång 1–100[redigera | redigera wikitext]

1 Store Gud, du är god översatt från norska
2 Jag var borta ifrån Herren 
3 Det är så gott att om Jesus sjunga av Anders Carl Rutström Finns på Wikisource.
4 O, fröjd utan like, som Jesus mig gav av Lewi Pethrus
5 Lova Herren du, hans egna köpta skara 
6 O, det finns ingen vän lik Jesus av Peter Bilhorn - Nathanael Cronsioe
7 Saliga visshet, Jesus är min
8 O, hur salig jag nu är! översatt av C. Hedéen
9 Glad som fågeln på sin gren i lunden av Nils Frykman Finns på Wikisource.
10 Stäm in i änglars kor av Dowling
11 Jag inträtt i Kanaan Mrs C. H. Morris
12 O segrare från Golgata av Lewi Pethrus
13 Jag gav mitt liv åt Jesus av Fred P. Morris
14 Jag lyfter mina händer Finns på Wikisource.
15 Närmare, Gud, till dig Finns på Wikisource.
16 Skurar av nåd skola falla Finns på Wikisource.
17 Kom, huldaste förbarmare Finns på Wikisource.
18 Jag funnit har en reningsflod Phoebe Palmer
19 Behåll min själ från dag till dag översatt av C. Hedéen
20 Från det slaktade Guds Lamm av Olof Hedéen 
21 Guds rena Lamm, oskyldig Finns på Wikisource.
22 En underbar, underbar tillflykt  av Lewi Pethrus
23 Vill du från syndernas börda bli fri?
24 Låt mig få höra om Jesus
25 Det är ett fast ord av Joël Blomqvist Finns på Wikisource.
26 Gå i Herrens vingård, käre broder av Fredrik Engelke
27 Kära själ, säg är du redo till att möta Gud ur Sjungen i Anden
28 Så ömt och så vänligt ljöd Frälsarens röst från norska av Lewi Pethrus
29 Kom, o kom, du betryckta själ av George Frederick Root
30 O, öppna ditt hjärta för Herran 
31 Emedan blodet räcker till
32 Jag är en främling här av E. T. Cassel
33 Han kärleksfullt mig sökte av W Spencer Walton
34 Se, Jesus borttappat ett av sina får 
35 Härligt nu skallar frälsningens bud ur FA:s sångbok
36 En gång jag av lagen blev tuktad och skrämd av Thomas Ball Barratt - Otto Witt
37 Nu är syndens boja krossad
38 Vill du äga Jesus och bli fri från alla band av C. S. Nusbaum
39 Köpt ifrån jorden av R. Edhelberg
40 Vid min bröders hjordar av Lewi Pethrus
41 När vi vandra med Gud av J. H. Sammis
42 Fruktar jag, min tro blir svag av Ada R. Habershon - C. Hedéen
43 Såsom floden strömmar av Frances Ridley Havergal -  av Lewi Pethrus
44 När ditt mod sviktar av Eric Bergquist
45 Jag är en kristen och vill det vara
46 Herre, se vi väntar alla Finns på Wikisource.
47 När Jesus uppstått ur sin grav av Elias Hane 
48 Fyllt av omsorg hjärtat är av Mrs James - R. Edhelberg
49 Se, det vitnande fältet nu väntande står ur Väckelse- och Lovsånger
50 Tänk vilken underbar nåd av Gud av Eric Bergquist Finns på Wikisource.
51 Stå upp, stå upp för Jesus Finns på Wikisource.
52 Nu midnattstimmen inne är av Elias Hane
53 Oss ett härligt rike väntar översatt av John Ongman
54 När jag från mödans och prövningens land av Chas H. Gabriel - R. Edhelberg
55 Du, Guds frälsta pilgrimsskara av Josef Grytzell
56 När mitt livsverk är ändat  Fanny Crosby
57 När jag i tron min Jesus ser (Med ny melodi från 1930) Finns på Wikisource.
58 Städse på Sion jag tänker av Thomas Ball Barratt
59 Jag skall se min herre Jesus ur Sånger till Herrens lof
60 Invid porten står
61 Det ljusnar nu, det gryr till dag bearbetning från norska av Lewi Pethrus 
62 Väktare, när få vi skåda Sions morgon gladelig av Sidney S. Brewer
63 Den kraft, som föll på pingstedag av Mrs C. H. Morris
64 All min fröjd jag har i Jesus 
65 Vår Gud giver löften
66 En Frälsare, härlig, jag äger Mrs Frank A. Breck
67 Med undran jag mäter den kärlek, mig Jesus ger av Chas H. Gabriel
68 Ingen lik Jesus i lust och smärta av Fanny Crosby
69 Till Jesus varje dag mitt hjärta drages W. C. Martin
70 Löftena kunna ej svika
71 Aldrig tröttna vi att sjunga av Fanny Crosby 
72 Hell Jesus utav Betlehem av Edward Perronet
73 På Golgata kors min Frälsare led
74 Vak upp, hör väkten ljuder av Frans Michael Franzén
75 Såsom lösen för min själ av C. Austin Miles
76 Friad från lagen frälsning jag funnit Philip Paul Bliss
77 Vilken Frälsare jag har av Charlotte G. Homer
78 Alla tvivel bär till Jesus Finns på Wikisource.
79 Vid basunens ljud J. H. Kurzenknabe Finns på Wikisource.
80 Kom, som du är, till din Jesus av Thomas Ball Barratt - P M
81 Den, som tror på Herren av Mrs C. H. Morris
82 O, skördemän, skynda på fältet ut! av E. E. Rexford - John Ongman
83 Jag har hört om Herren Jesus hur han gick på stormigt hav 
84 Eld från himlen, kom!
85 Den stora vita skaran där Finns på Wikisource.
86 Från berg till berg, från dal till dal av W. H. Clark
87 Se, hur Herrens dag nu nalkas William F. Sherwin
88 Hur ljuvligt det är att möta Finns på Wikisource.
89 En blick på den korsfäste giver dig liv av Amelia Mathilda Hull
90 Ett kors, ett kors, ett blodstänkt kors av W. Mc Donald
91 Ack, göt min Frälsare sitt blod? Finns på Wikisource.
92 O Jesus, jag ej glömma kan av Albert M. Johansson 
93 Till härlighetens land igen Finns på Wikisource.
94 Sök ej Kristus bland de döda av Philip Paul Bliss
95 Vid levande källan jag vilar så nöjd av Emil Gustafson
96 Hur ljuvt det bandet är av John Fawcett
97 Kom som på morgonens vingar av El Nathan - Lewi Pethrus
98 Jag är frälst, Mig Herren frälsat av S. L. Oberholtzer - John Ongman
99 Du arma själ, som fridlös går av Olof Hedéen
100 På underbara vägar går av William Cowper

Sång 101–200[redigera | redigera wikitext]

101 Hela världen fröjdens Herran Finns på Wikisource.
102 Jesus, du min fröjd och fromma Finns på Wikisource.
103 Min blodige konung på korsträdets stam Finns på Wikisource.
104 Var hälsad, sköna morgonstund Finns på Wikisource.
105 Just som jag är, ej med ett strå Finns på Wikisource.
106 Jag gav mitt liv för dig Finns på Wikisource.
107 O, du dyrköpta själ av Paulina[förtydliga]
108 Förlossningen är vunnen Finns på Wikisource.
109 Klippa, du som brast för mig Finns på Wikisource.
110 O du saliga, o du heliga Finns på Wikisource.
111 Se, mängden mot Golgata skrider översatt från danska av C Björkman
112 O, var äro de av E. E. Rexford
113 Om någon mig åtspörja vill av Erik Pontoppidan
114 Vi stämma upp en fröjdesång av Philip Paul Bliss
115 Sjung evangelium om Jesus av Philip Phillips
116 Måste jag då gå så tomhänt? av C. C. Luther
117 Dröjer du än, o broder? av George Frederick Root - John Ongman
118 När invid korset jag böjde mig 
119 Det är fullkomnat 
120 Underbar kärlek så stor
121 Som törstig hjort vill läska sig av Henry Francis Lyte
122 Ett tillbud har om frälsning av Philip Paul Bliss
123 Guds kärleksflod så full av frid Finns på Wikisource.
124 Och när skörden är slut ur Frälsningsarméns sångbok
125 Då Israel ur träldom kom av H. J. Zelley
126 Min själ var förskräckt för Guds stränghet och makt av H. J. Zelley
127 Det är en som har dött i stället för mig av Carrie E. Breck 
128 En frälsare dyrbar är Jesus av Fanny Crosby
129 Vem vill stå med Jesus i det stora slag? av Frances Ridley Havergal
130 Evad dig möter, käre vän
131 Det finns en underbar källa
132 Jag vill hava Jesus med mig av Lizzie Edwards
133 Jag tror, är döpt, är ren och skär av Oskari J-n
134 Jag vill sjunga om min Jesus av Philip Paul Bliss
135 Allenast i hopp till Gud av Jonas Petersen 
136 Trygg gemenskap här av Elisha Albright Hoffman
137 Jesus, som av andras sorger av Emil Gustafson (Med ny melodi för Segertoner 1930).
138 Ljuvligt och kärleksfullt Jesus hörs kalla 
139 Många år jag gick på syndens väg av Wm R. Newell
140 Jag vet, min Fader känner till av S. M. I Henry
141 Hjertans Jesus, i ditt hjerta Finns på Wikisource. 
142 Få vi mötas vid floden av Robert Lowry
143 Så älskade Gud världen all Finns på Wikisource.
144 Det finns ett hem
145 Ned ifrån himmelen höga
146 Har du mod att följa Jesus Finns på Wikisource.
147 Lov, ära och pris dig vår Fader och vän av William P. Mackay (Ny psalm för denna utgåva).
148 Hör, o min själ, hur änglasången skallar av Frederick William Faber
149 O, att få hemma vara av F. C Armstrong
150 Kom till den öppna källa av Teodor Trued Truvé
151 Det finns en källa fylld med blod av William Cowper (Ny psalm för denna utgåva).
152 Tidstecknen visa, att Herren är nära bearbetad av Lewi Pethrus
153 Kärleken är ljusets källa av Nikolaj Frederik Severin Grundtvig
154 Det är en ros utsprungen Finns på Wikisource.
155 Vår Gud är oss en väldig borg Finns på Wikisource.
156 Jesus, blott i dina sår 
157 Vad är din vän för mer än andra vänner av Eric Bergquist
158 När du kastas redlöst kring på livets hav av Johnson Oatman Jr
159 Det klappar på där ute H V 2: 14 1 Tess 4: 17. Från Schibboleth[förtydliga] översatt av Lewi Pethrus
160 O Jesus, min Jesus, mitt hjärta intag av Emil Gustafson
161 I ären tempel av Mrs C H Morris
162 Det finns en ros, en Sarons lilja av Adolf Edgren
163 Ensam Jesus kom från himlens tempelgårdar (Med ny melodi för denna utgåva av Segertoner 1930)
164 Jesus, du som har mig kär av Eric Bergquist
165 Då min farkost bräcklig, svag av W. C. Martin
166 Har du sett, hur träden fälla 
167 Hur underlig är du i allt vad du gör Finns på Wikisource.
168 Närmare, ja närmare, tätt till ditt bröst av Mrs C. H. Morris
169 Klädd i Guds frälsning jag står översatt från norskan
170 Så den ädla säden
171 Du tog din plats på Fadrens högra sida av Lewi Pethrus
172 Endast i Gud hav din ro 
173 O, sprid det glada bud 
174 Säll är den, som hoppas uppå Herren av Emil Gustafson
175 Kommen alla I, som liden 
176 Endast ett steg till Jesus
177 Ännu finns rum i Lammets fröjdesal av Horatius Bonar
178 Vi äro skördemän åt Gud av Chas H. Gabriel
179 Skynda till Jesus, tveka ej mer! av George Frederick Root
180 Upp, min själ, och prisa Jesus god av El Nathan
181 Jesus i graven låg av Robert Lowry
182 Se, korset det står fast av Horatius Bonar
183 Vill du ej söka att rädda själar av Fred P. Morris
184 Hela vägen Jesus leder mig översatt från norska
185 Mera av Jesus Gud mig lär av Eliza Edmunds Hewitt
186 Jag törstar, och jag längtar att äga mer av Gud av A J Kelly - Lewi Pethrus
187 Upp min tunga
188 Jubla nu, mitt sälla hjärta av Emil Gustafson
189 Ring i himlens klockor av William Orcutt Cushing Finns på Wikisource.
190 Förr var mitt hjärta bundet av W. C. Martin - Otto Witt
191 Guds nåd är mig nog översatt av Otto Witt
192 Djupt i synd jag sjunken var av James Rowe - Otto Witt
193 Kom hit, var törstig själ av Thomas Ball Barratt - R. E.
194 Om du är trött på den synd av Mrs C. H. Morris
195 Vid Golgata jag stod en dag av Edwin O Excell - Otto Witt
196 Som öster är fjärran från väster av Ada R. Habershon - Otto Witt
197 Vid mitt hjärta så länge min Frälsare stod av Ada R. Habershon - Otto Witt
198 Genom porten i staden han leddes ut av Ada R. Habershon - Otto Witt
199 Fast vid korset blev han naglad av Robert Harkness - Otto Witt
200 Intet jag äger, som icke jag fått av James M. Gray - Otto Witt

Sång 201–300[redigera | redigera wikitext]

201 Inför Pilatus där står Guds Lamm av Albert Benjamin Simpson - Otto Witt
202 Kärlek utan gränser, rik och fri Finns på Wikisource.
203 Ej i dag, har mången sagt 
204 Har du hört förtäljas om Jesu död av T. Dennis - Otto Witt
205 Du har hört en ljuvlig stämma bearbetning av Lewi Pethrus ur Truvés sånger
206 Ropa högt i världen ut av Pricilla J. Owens
207 Ej silver, ej guld har förvärvat mig frälsning 
208 Stilla, min själ, för Jesus översatt från norska Otto Witt 
209 Min Frälsare mig löste av Fred P. Morris - Otto Witt
210 Himlens helighet är stor av C. W. Naylor - Otto Witt
211 Har du funnit din viloplats av F. M. Lehman - Otto Witt
212 Till fasornas ort av R. Carradine - Otto Witt
213 Jag vill hemåt gå uppå korsträdets väg av Jessie Brown Pounds - Otto Witt
214 Guds Son med genomstungen hand av George H. Hicks - Otto Witt
215 En ström nu flödar ifrån Golgata av F. L. Snyder - Otto Witt
216 Djupare, o Jesus, i din kärlek av Charles Prise Jones - Otto Witt
217 Min herde är Herren översatt av Otto Witt
218 Uppsök de fallne, syndare kalla ur Förbundssånger
219 Skynda, o, skynda till fristaden hän
220 Djup och ofattlig, underbar av Major Andre - Otto Witt
221 Har du prövat att tro på din Frälsare 
222 O, själ, som nu vandrar i fjärran av Mary C. Frost
223 En Frälsare, som för vår frälsning blev död av Ada R. Habershon
224 Säg, varför ej mottaga frälsning just nu av Effie Wells Loucks - Otto Witt
225 När som livets strid är slutad av C. B. Widmeyer
226 Herre, låt ingenting binda de vingar av Lina Sandell-Berg
227 Om än min vandring ginge bland faror utan tal av C. Austin Miles
228 Det var i Jesu dyra blod av Mrs C. H. Morris - Otto Witt
229 Då Jesus bjudning ger dig av W. E. Witter - Otto Witt
230 O, att bli lik dig, Frälsare dyre! av Thomas O. Chisholm
231 Jag vill följa dig, o Jesus av Lina Sandell-Berg
232 Just på Frälsaren tro av Mrs C. H. Morris
233 Må all jordens fröjd försvinna av Mary Bernstecher - Otto Witt
234 Underbart synes det mig av Elisha Albright Hoffman - Otto Witt
235 Djup, bred, helig och mäktig av Thomas Ball Barratt - Otto Witt
236 Då min själ böjde sig av C. A. Miles - Otto Witt
237 Jag flydde från Egypten, ty hjälpen nära var av Joshua Gill - Otto Witt
238 Jag är frälst och följer nu blott Herrens ledning av Harry Dixon Loes - Otto Witt
239 Jag tågat från Egypten upp till löftets land av Mrs M. J. Harris
240 Sanna och hängivna, trogna och glada av Frances Ridley Havergal - Otto Witt
241 Jag har hört Guds stilla röst av Frank Dyer - Paul Ongman
242 Jesus kom och gav mig frid av Stella Mc Nutt
243 Jag har lämnat allt för Jesus Finns på Wikisource.
244 Världen tag, men giv mig Jesus! av Fanny Crosby
245 Giv mig den frid, som djup likt floden flyter av J. Crewdson
246 Vila jag sökte i världen vid av Lewi Pethrus
247 Själv blott ett intet, intet översatt av Otto Witt
248 Du, som av kärlek dog av Sylvanus Dryden Phelps
249 Jag mig giver helt åt Jesus av Mary S. James
250 Helig eld nu känner jag översatt av Otto Witt och Paul Ongman
251 Jag lämnar eder ej allen' av Mrs C. H. Morris
252 Jesus kär min farkost styr av E. Hopper
253 Lär mig, o du helge Ande av Kate Ulmer
254 Sedan jag blev frälst och andedöpt av John S. Brown
255 Om du längtar efter fullhet av Mrs C. H. Morris
256 Jesus! Jesus! O, det ordet av Carl Boberg
257 Låt oss lyfta hjärtat uti lov och pris av Avis M. Burgeson - Otto Witt
258 Jag sjunger en sång från morgon till kväll av G. D. Watson - Otto Witt
259 Jag vill höja lovsångstoner till min kung av Albert Simpson Rietz - Otto Witt
260 Med en evig kärlek stor av Wade Robinson - Otto Witt
261 Stor är herrens nåd den rika av Thomas Ball Barratt - Otto Witt
262 I evig kärlek kom Guds Lamm av Charlotte G. Homer - Otto Witt
263 Jag kan väl ej förklara rätt Guds frid av John S. Brown
264 Det är saligt att på Jesus få tro av Andreas Fernholm ev = Det är saligt på Jesus få tro
265 Till det härliga land ovan skyn Finns på Wikisource. 
266 Jag har kommit in i landet av Werner Skibsted
267 Där vilda vågor rasa på livets stora hav av Lewis E. Jones - Otto Witt
268 Skulle jag något frukta här uti skuggornas land av Mrs C. D. Martin - J E Hjelm
269 Gud är trofast, o min själ av Josef Grytzell
270 Jag funnit har en sådan vän av J. G. Small - Otto Witt
271 Från min synd är jag fri av Edgar Lewis - Otto Witt
272 Ty Gud har älskat världen så av Mrs C. H. Morris
273 Guds underbara nåd mot mig av El Nathan
274 Känner du ibland ditt hjärta tyngt av oro av May Agnes Stephans
275 Har du prövat att bära din börda av C. Auston Miles - Otto Witt 
276 Fast mörka moln sig hopa av Robert Harkness - Otto Witt
277 Är du trckt av bördor och ej hjälp kan få av Birdie Bell
278 Var ej bekymrad, vad än må ske Finns på Wikisource.
279 Just när mitt mod vill sjunka av J. Bruce Evans - Paul Ongman
280 Jag seglar fram uppå livets hav av Henry Albert Tandberg - Otto Witt
281 Just han, som en gång gick på vattnet av Avis Burgeson - Otto Witt
282 Det kors, han mig gett, tynger ofta
283 Jesus, det renaste, ljuvaste, vänaste av S. Gissel Edvard Evers - Otto Witt
284 När den sista basunen ljuder av Fanny Crosby
285 Snart kommer Jesus i himmelens sky av Ada R. Habershon
286 Herrens stora, sköna dag av Otto Witt
287 Snart kommer Jesus, som själv han sagt av Mrs C. H. Morris
288 Snart gryr en morgon av James Rowe
289 Vilken sällhet oss väntar där ovan av Robert Harkness - Otto Witt
290 O vad fröjd, vad helig glädje av Fanny Crosby
291 Mitt hemland, o, mitt hemland av R. W. Hawels - R. T.
292 Jag längtar dit upp av Thomas Ball Barratt - Otto Witt
293 Säg ett litet ord om Jesus av Herbert Buffum - O Witt
294 Skåda framåt, se det dagas av Josef Grytzell
295 Ned från himmelska höjder av Paul Rader - Otto Witt
296 Till den okända trakt vill jag gå av Albert Benjamin Simpson - Otto Witt
297 Vår store Gud gör stora under Finns på Wikisource.
298 Med segersång, i tro på Gud av J. E. Hjelm
299 Jesus skall komma med änglarnas här av Thoro Harris - Otto Witt
300 När Jesus för tronen skall samla bearbetad av Otto Witt

Sång 301–400[redigera | redigera wikitext]

301 En underbar dag skall sig te för vår syn översatt av Otto Witt
302 Långt bortom rymden vida av Augusta Lönborg Finns på Wikisource.
303 Uti morgonstunden av A. Cummings - K. Alinder
304 Upp och fröjda dig, du menighet av Eric Bergquist
305 O, underbara hemlighet av Paul Ongman
306 Julen med sin glada sång av Lewi Pethrus
307 När samlad den var i Jerusalem
308 Gläd dig, o värld, han kommen är av Isaac Watts
309 Nyårsklocka klinga av L. Strbg
310 Det ringer uti tidens klocka av A. Lydell
311 Dagar av fröjd och smärta av Mary Bernstecher - Robert Harkness
312 När Guds gamla Israel stam för stam av William Grum - Otto Witt
313 Jag slipper sörja, ty Gud är när av K. G. Sjölin Finns på Wikisource.
314 På klippan din församling står 
315 Jag längtar hem till fridens land ur Sånger till Herrens Lof
316 Allt till Jesus vill jag lämna av Judson W. van de Venter Finns på Wikisource.
317 Jag är nu på väg till himlen av Herbert J. Lacey - Otto Witt
318 Förbliv hos mig, ty natten faller på Finns på Wikisource.
319 Det betyder föga här i världen
320 En morgon jag i himlen vakna får av Charlotte Cecilia af Tibell
321 Min Jesus gick bort att bereda ett hem ur Sånger till Herrens Lof
322 Där tamariskens skugga ner på mjuka tuvan översatt från danska av Otto Witt
323 Dyra anleten jag än ser i minnet av Thoro Harris
324 Det var allena Jesus bad av Ben Harris
325 I synd jag en gång vandrat, förlorad hjälplös trött översatt av Otto Witt
326 Jesus, du älskar, djup är din kärlek ur Övervinnaresånger
327 Lämna dig helt åt Jesus Finns på Wikisource.
328 Gud är här för att välsigna av James Block
329 Tänk, när jag min Herre skådar av Mrs Frank Breck  - Otto Witt 
330 Var finner väl hjärtat sin ljuvaste ro
331 Vad betyder dessa röster omarbetning från danska
332 Jag vet en väg, som leder 
333 Min Konungs namn är en klippa stark översatt av Otto Witt
334 På tusen sätt jag sökte få 
335 De sträcka mörka händer ut av Ada Blenkhorn  - Otto Witt
336 Vid älvarna i Babylon av Werner Skibsted  - Otto Witt
337 Ifrån döden uppstod Jesus av Amy S. McPherson
338 Önskar du Jesu dyra löften äga Nicholas L. Ridderhof 
339 Min kropp och själ och ande av Mary D. James
340 Framåt, framåt går ett tåg 
341 Nattens skuggor sakta vika Nils Frykman Finns på Wikisource.
342 Nu tacken Gud, allt folk Finns på Wikisource.
343 Halleluja! O, det jublar av E. Karlsson
344 Guds ord och löften ej kunna svika av Joh. Holmstrand
345 Tryggare kan ingen vara Finns på Wikisource.
346 Väldigt går ett rop över land, över hav
347 Ingen hinner fram till den eviga ron Finns på Wikisource.
348 Verka, ty natten kommer
349 Rädda de döende Finns på Wikisource.
350 Blott en dag Finns på Wikisource.
351 En dag fick jag nåd att lämna av John Ivar Lindestad
352 Min framtidsdag är ljus och lång Finns på Wikisource.
353 Hur många hinder komma på
354 Har du intet rum för Jesus av El Nathan
355 När jag i tron min Jesus ser av Samuel Gustafsson Finns på Wikisource.
356 Var och en som vill av Philip Paul Bliss
357 Jag äntligen lämnat den syndfulla värld av James M. Gray
358 Lyft dig, min själ, mot Nebos höjder av Henrik Wilhelm Eklund
359 Vi tala om himmelens land av Elizabeth King-Mills
360 Vem är skaran, som syns glimma
361 När den evigt klara morgon gryr
362 Tänk, när en gång vi komma hem 
363 Lev för Jesus — intet annat Finns på Wikisource.
364 Vilken Gud jag har av Kaleb Johnson
365 Hör Faderns röst i dag av S. F. Smith
366 En gång med Jesus på korset av Daniel Webster Whittle
367 Böjd under korset av Joël Blomqvist Finns på Wikisource.
368 Min Gud, jag sjunker ner vid korsets fot av Emil Gustafson 
369 Den ropandes källa i Lehi av Ida Björkman 
370 I helig bön en skara var av Lewi Pethrus
371 En tillflyktsort är urtidens Gud 
372 Blott en liten tid, hur underbart av Robert Harkness - Paul Ongman
373 Jesus kommer, Jesus kommer av Johannes Alfred Hultman
374 Blott en kort liten tid — och jag ilar Finns på Wikisource.
375 I Jesu blod jag liv och hälsa fick
376 O Gud, all sannings källa Finns på Wikisource.
377 Höga majestät Finns på Wikisource.
378 Jesus, håll mig vid ditt kors av Fanny Crosby Finns på Wikisource.
379 Nu är försoningsdagen av H. Schager
380 Onda ord, o, låt dem aldrig av Teodor Trued Truvé
381 Det finns ljus och glädje av Andrew L. Skoog
382 Jag är en gäst och främling Finns på Wikisource.
383 Jag är främling, jag är en pilgrim av M. S. Dana - Betty Ehrenborg Finns på Wikisource.
384 Här växlar det av dagar av Anton Nilsson
385 Tack, min Gud, för vad som varit Finns på Wikisource.
386 Hela vägen går han med mig Finns på Wikisource.
387 Gyllne fällt för vinden vaja av J. H. Thompson
388 På himlens skyar skall Jesus komma av S. M. Linder
389 Det byggs ett heligt tempel av Paul Ongman
390 Lammets folk och Sions fränder Finns på Wikisource.
391 Min dag den tillhör Jesus av W. C. Martin - Paul Ongman
392 Jag tror på blodets fridsförbund översatt från danska av Paul Ongman
393 Vägen med min Jesus går av Werner Skibsted - Paul Ongman
394 När den gyllne morgon skördemännen gå
395 Var man må nu väl glädja sig Finns på Wikisource.
396 På Golgata min Jesus tog av W. M. Dorwood - Teodor Trued Truvé
397 Vilken underbar Frälsare har jag av F. A. Graves - Paul Ongman
398 Har du hört det glada bud av Mrs C. H. Morris - Paul Ongman
399 Aldrig glömmer jag den dag av Mrs C. H. Morris - Paul Ongman
400 Åter till bibeln, boken om vår frälsning av Thoro Harris

Sång 401–452[redigera | redigera wikitext]

401 Kan ditt ankar hålla i stormens tid översättning av John Appelberg. 
402 Måhända, när stjärnorna blekna alltmera av H. L. Turner - Otto Witt
403 Jag är på resa, och det bär hemåt översatt från danska av Paul Ongman
404 Vi får mötas i Eden en gång Finns på Wikisource.
405 Vill du möta mig därovan
406 Det går hemåt, fastän molnen solen döljer av Nathanael Cronsioe
407 Herre, jag nu glatt mig giver av Werner Skibsted - Paul Ongman
408 Det ljöd en gång en stämma 
409 Jesus är min vän den bäste Finns på Wikisource.
410 O, gör min själ vit som nyfallen snö av Eliza Edmunds Hewitt
411 Skåden, skåden här nu alle
412 O, jag vet ett härligt land
413 Högtlovat vare Jesu namn Finns på Wikisource.
414 Faderns mildhet härligt glänser av Philip Paul Bliss
415 Nu är jag nöjd och glader Finns på Wikisource.
416 Så går en dag än från vår tid Finns på Wikisource.
417 På en avlägsen höjd 
418 Ett liv jag nu äger, som aldrig kan dö bearbetad av Paul Ongman
419 Min Jesus säger mig av Elvina M. Hall - Teodor Trued Truvé
420 Pilgrim, som på väg till fadershuset av Josef Rogner
421 Ej jag tjusas mer av flärden av James Rowe - Paul Ongman
422 Hur ljuvligt namnet Jesus är
423 Som en härlig gudomskälla Finns på Wikisource.
424 Min käre vän, ack säg
425 När Jesus dog på Golgata av Carl Widmark
426 När jag det dyra korset ser 
427 Där en falnad ros skall blomma
428 Jesus dig kallar till ljus och frid av Jennie Bain Wilson
429 Vi böljar denna skara, säg av Etta Campbell
430 I den sena midnattsstunden av L. L-m V. 1-3 av Arthur Cleveland Coxe och v. 4-5 av Lina Sandell-Berg
431 De nittionio vila tryggt av Elisabet Cecilia Clephane Finns på Wikisource.
432 Var är mitt vilsna barn i kväll  Av Robert Lowry Finns på Wikisource.
433 Skild från Gud i synden av Johnson Oatman Jr
434 Jublen, I himlar Finns på Wikisource.
435 När juldagsmorgon glimmar Finns på Wikisource.
436 O sällhet stor, som Herren ger Finns på Wikisource. 
437 Jag kan höra Jesus säga av E. W. Blandly
438 Tio jungfrur tända lampor
439 Det höres en susning som fordom igen av C. Wintersborg - Paul Ongman
440 Till skilda fält, till städer och till byar av Lewi Pethrus
441 Jag till Sions berg har hunnit av Werner Skibsted - Paul Ongman
442 En fullkomlig frälsning var dag och var stund av Mrs C. H. Morris - Paul Ongman
443 Det finns en reningskälla
444 Prövade själ, var stilla av Werner Skibsted
445 Sjung om Guds rika kärlek 
446 Jesus intog mitt hjärta Ivar Lindestad
447 Jesus, du, som blodet har gjutit översatt av Erik Nyström
448 Jesus, du som en gång trädde bearbetad av Carl Gustaf Lundin
449 O, jag vet ett land, där Herren Gud av Peter Lundén Finns på Wikisource.
450 Herre, signe du och råde Finns på Wikisource. 
451 För det år, vi nu fått börja av August Bohman
452 Få vi alla en gång mötas av Thomas Hastings


Källor[redigera | redigera wikitext]

Fotnoter[redigera | redigera wikitext]