Hoppa till innehållet

Social

Från Wikipedia

Social kan avse:

 • Social – som rör samhället; som har att göra med människor eller djur i grupp; om person som är bra på att integrera sig och smälta in bland /människor/ i grupp, samt på att upprätthålla relationer.
 • Social kompetens – en individs förmåga att samspela med andra individer
 • Social norm – ett sociologiskt begrepp för intersubjektiva, allmänt delade, men många gånger underförstådda, regler och förväntningar på beteende som gäller inom en mindre social gemenskap eller i samhället i stort

Sammansättningar

[redigera | redigera wikitext]
 • Eusocialitet – ett levnadssätt hos djur där de lever i ett organiserat, hierarkiskt samhälle
 • Socialantropologi – om människor och mångfald
 • Socialbidrag – bidrag som ges till den som inte på annat sätt skulle få en minimal skälig levnadsstandard
 • Socialdemokrati – en politisk ideologi med mångtydig betydelse
 • Socialdepartementet – ett departement under Sveriges regering
 • Socialtjänst – en kommunala förvaltning som lyder under varje kommuns socialnämnd
 • Socialtjänstlagen – grunden för socialtjänstens verksamhet i Sverige
 • Socialism – en ekonomisk ideologi kännetecknad av betonandet av kollektiva eller statliga styrelseformer
 • Socialisation (socialisering) – inom sociologin den process genom vilken grupplevande arters individer införlivar omgivningens normer/kultur för att stärka gruppens samlevnad och överlevnadsmöjligheter
 • Socialisering – överföring av enskild egendom, främst produktionsmedel, till det offentliga, även kallat statligt ägande, se förstatligande
 • Sociobiologi – en evolutionärt inriktad syntes av vetenskapliga discipliner som försöker förklara socialt beteende inom alla arter
 • Sociogram – ett diagram som avbildar sociala kontakter i en grupp
 • Sociokultur – samspel och samarbete mellan människor
 • Sociolekt – ett sociolingvistiskt uttryck, som syftar på den språkliga variation som utmärker en social grupp
 • Sociolingvistik – en språkvetenskaplig vetenskapsgren som behandlar språkets funktion i ett samhälle
 • Sociologi – en vetenskaplig disciplin som studerar samhällen och social handling i vid bemärkelse
 • Sociologism – en parafras på biologism
 • Sociopati – ett av den så kallade politiska psykiatrins mest kontroversiella begrepp och i Sverige betraktas uttrycket numera som både ovetenskapligt och föråldrat
 • Sociotop – en avgränsad plats som har en viss sammansättning av bruksvärden och betydelser
 • Samhälle (sociologi) – en grupp av människor som förenas av ett nätverk av sociala relationer
 • Socionom – i Norden en titel för en person som avlagt socionomexamen