Sockerart

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
För sockerärt, se ärt.

Sockerarter, sackarider[1], kan syfta till gruppering av kolhydrater i allmänhet eller som samlingsnamn för kortkedjade kolhydrater. Kolhydrater kan delas in i enkla sockerarter (monosackarider) och sammansatta sockerarter (disackarider, trisackarider oligosackarider och polysackarider).[2] I den obligatoriska näringsdeklarationen för livsmedel innefattar sockerarter enbart monosackarider och disackarider[3], vilket är den definition som Livsmedelsverket använder[4]. I vissa fall inkluderas även korta kedjor av oligosackarider tillsammans med monosackarider och disackarider.[5] Ett annat samlingsnamn för dessa kortkedjade kolhydrater är socker.[4]

Prefixen mono-, di- respektive tri- anger hur många sockerenheter (ringar av kolatomer) sockermolekylen består av, där mono betyder en, di betyder två och tri betyder tre. Oligo- består av få enheter. Poly- byggs upp av ett stort antal monosackarider, med fler än två kedjor.

De vanligaste monosackariderna är glukos (druvsocker) och fruktos (fruktsocker).

De vanligaste disackariderna är laktos (mjölksocker), maltos och sackaros.

Referenser[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ ”Sackarider”. Nationalencyklopedin. https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/sackarider. Läst 11 december 2019. 
  2. ^ ”Kolhydrater”. Nationalencyklopedin. https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/kolhydrater. Läst 11 december 2019. 
  3. ^ ”Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 av den 25 oktober 2011 om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna, och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 1924/2006 och (EG) nr 1925/2006 samt om upphävande av kommissionens direktiv 87/250/EEG, rådets direktiv 90/496/EEG, kommissionens direktiv 1999/10/EG, Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/13/EG, kommissionens direktiv 2002/67/EG och 2008/5/EG samt kommissionens förordning (EG) nr 608/2004 Text av betydelse för EES”. EUR-Lex. sid. Bilaga 1. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32011R1169. Läst 11 december 2019. 
  4. ^ [a b] ”Socker”. Livsmedelsverket. https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/naringsamne/kolhydrater/socker. Läst 11 december 2019. 
  5. ^ ”Sockerarter”. Nationalencyklopedin. https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/sockerarter. Läst 11 december 2019.