Stuart (svensk adelsätt)

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Epitafium över Johan Anders Stuart (nr 86), död 1669, i Vadsbro kyrka, Södermanland

Stuart är en svensk adlig släkt som tillhör grenen Ochiltree av huset Stuart (earls of castle Stuart).

Ätten härstammar från en yngre gren efter Robert II av Skottland och dennes hustru Elizabeth Mure som dock aldrig blev drottning eftersom hon avled innan maken uppsteg på tronen. Deras ene son Robert Stuart, 1:e hertig av Albany, fick bland annat sonen Murdoch Stewart som efterträdde honom som hertig av Albany, och som fick sonen Walter Stewart (död 1425), vilken är stamfader till hela ätten Stuart av Ochiltree.

Släkten Stuart inkom till Sverige med John (Hans) Stuart som efter sin ungdom i Frankrike och Tyskland, tillfångatogs av danskarna i Varberg och hölls som krigsfånge tills staden intogs av svenskarna under Nordiska sjuårskriget. Han fördes av dem till Uppsala, där han fick intyg från kung Jakob VI av Skottland och huvudmännen för sin ätt att han tillhörde ätten Stuart. Han inträdde därefter i svensk tjänst, och blev först ryttmästare i Erik XIV:s sold, sedan kammarjunkare hos hertig Karl av Södermanland, överste för ett regemente som Stuart själv hade värvat i Skottland, och sist generalkvartermästare, general-krigskommissarie och generalmönsterherre. Av huvudmannen fick han tillåtelse att föra ättens vapen - tre silverstjärnor på blått fält - men med tillägget att tre stjärnor skulle föras också på hjälmen. 1582 förlänades han skattehemman i Södermanland, och bytte dessa mot frälsehemmanet Hedenlunda i Helgesta socken. Johan Stuarts hustru Kerstin tillhörde ätten Soop och hennes mor Månesköld af Seglinge. Deras dotter Märta blev stammoder för ätten Didron.

Med Märtas två bröder kom ätten att delas i två grenar. Äldre grenen utgår från kammarherren Anders Stuart till Hedenlunda, och den yngre från kammarherren David Stuart till Rockelstad, Walsund, Ramsberg och Farsta[förtydliga]. Dessa båda introducerades på nummer 86 på Sveriges riddarhus år 1625.

David Stuart var först gift med Anna Kruse af Elghammar, och två döttrar från det äktenskapet gifte sig till Livland, men ingen son förde ätten vidare på svärdssidan. Han gifte sedan om sig med Brita Nilsdotter Lilljeram som var dotter till Nils Chesnecopherus och Märta Anckar. Deras yngste son Carl Magnus Stuart till Farsta och Långbro var direktör över Fortifikationen, och upphöjdes till friherre år 1703 - sonen Carl Stuart introducerades sedermera på nummer 111, men han slöt den friherrliga ätten år 1742 på svärdssidan. Den yngre adliga ätten fortlevde från Carl Magnus äldre bror kammarherren Johan Robert Stuart till Rockelstad, Agnhammar och Anckarsnäs i dennes äktenskap med Beata Gyllenanckar vars mor tillhörde ätten Sparre af Rossvik. Deras son Gabriel Stuart var regementskvartermästare vid Närke och Värmlands regemente, och gift med Margareta Ysing, vars mor Christina var systerdotter till Börje Olofsson Cronberg och farfar Gerdt Ysing var en tysk borgare i Örebro som var brukspatron på Valåsen hammare. Från dem härstammar yngre grenen av ätten.

Kammarherren Anders Stuart till Hedenlunda, stamfadern för äldre grenen, fick en son och en dotter med änkan Margareta Hejdeman, och barnen förklarades av drottning Kristina för äkta år 1652 sedan han låtit viga sig med modern. De oäkta omständigheterna ledde till svåra arvstvister med andra grenar av ätten. Sonen Johan Anders Stuart till Hedenlunda, Ellmora och Ökna var kammarherre, och gift med Ökna-tyskan, Anna von der Knop. När hon inflyttade till Sverige ifrågasattes hennes adliga börd av makens släktingar, men Karl XI medlade och förklarade att hennes obevisade börd inte skulle drabba hennes efterkommande. På svärdssidan fortlevde äldre grenen med Carl Stuart till Ökna och Pungsund - det senare ett gods som kom till hans ägo via hustrun Ebba Bagghufvud.

Personer ur släkten[redigera | redigera wikitext]

  • Carl Magnus Stuart (ca 1650-1705), svensk friherre och generallöjtnant
  • Hans Stuart (1670-1719), kapten
  • Gustaf Magnus (f 1771)

Se även[redigera | redigera wikitext]

Källor[redigera | redigera wikitext]