Svenska handelshögskolan

Från Wikipedia
(Omdirigerad från Svenska Handelshögskolan)
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Svenska handelshögskolan
Hankens huvudbyggnad i Helsingfors, ritad av arkitekten Kurt Simberg.
Engelska: Hanken School of Economics
Grundat1909
ÄgandeformStatligt
Donationsmedelca 64 milj. euro i fonder
Budget24,6 milj. euro år 2018 [1]
RektorKaren Spens[2]
Lärarkår146[3]
Admin. personal109[3]
Studerande2 383[3]
Doktorander117[3]
SäteHelsingfors och Vasa, Finland
60°10′15″N 24°55′28″Ö / 60.17083°N 24.92444°Ö / 60.17083; 24.92444
SmeknamnHanken
MedlemskapEQUIS, AMBA, AACSB, PRME
Webbplatswww.hanken.fi

Hanken Svenska handelshögskolan (engelska: Hanken School of Economics, även benämnd Hanken) är en ackrediterad handelshögskola i Helsingfors och Vasa. Hanken grundades 1909 och är den äldsta handelshögskolan i Finland och bland de äldsta i Nordeuropa. Idag är Hanken den enda självständiga handelshögskolan i Finland.

Hanken erbjuder kandidat- och magisterutbildning på svenska och magister- och forskarutbildning på engelska. Hanken erbjuder även MBA-program på engelska. Financial Times har år 2018 rankat Hankens Masters in Management-program på plats nr. 54[4]. Hanken har också blivit rankad femte bäst i världen på forskning och publikationssamarbete i den globala U-Multirank universitetsrankingen och överträffar således över 1 300 universitet i både USA och Europa[5].

Hanken är en av de 90 handelshögskolor som fått den så kallade Triple ackrediteringen, det vill säga skolan har ackrediterats av AACSB, AMBA och EQUIS[6]. Hanken finns på två orter, i Helsingfors och i Vasa.

Hanken har över 13 700 alumner i 70 länder.[7]

Historia[redigera | redigera wikitext]

Hanken grundades 1909 som ett handelsläroverk under namnet Högre Svenska Handelsläroverket. Tillsammans med Handelshögskolan i Stockholm är Hanken den äldsta handelshögskolan i Nordeuropa; den tidigare öppnade bara en månad efter Hanken.

År 1927 ändrades högskolans namn till Svenska handelshögskolan. Ett år senare införde skolan en kandidatexamen i ekonomi, medan professurer infördes 1934. Den första doktorsavhandlingen ägde rum 1944.

Hankens andra studieort i Vasa inrättades 1980 för att utveckla utbildningen i ekonomi i området, som har en stor andel svenskspråkig befolkning. Högskolan är därmed representerad i två av de områden i Finland som har stor andel svenskspråkig befolkning.

Hanken var den första handelshögskolan i Finland att införa en obligatorisk utlandsvistelse för studerande på kandidatnivå.[8]

Organisation[redigera | redigera wikitext]

Svenska handelshögskolan, liksom alla andra statliga universitet i Finland, regleras av Finlands Universitetslag (645/1997) och Universitetsförordning (115/1998). Hankens verksamhet styrs av universitetskollegiet, styrelsen, rektor och det akademiska rådet.

Universitetskollegiet utser de externa styrelsemedlemmarna, högskolans revisorer samt det akademiska rådet. Det fastställer bokslutet och beviljar styrelse samt rektor ansvarsfrihet.

Styrelsen är det högsta beslutande organet. Ordförande är alltid extern, för närvarande är styrelseordförande Jannica Fagerholm. Styrelsen beslutar i de flesta frågor av strategisk karaktär, såsom verksamhets- och ekonomiplan samt budget. Styrelsen ansvarar för högskolans ekonomi, medelsförvaltning, och att utse rektor.

Hankens rektor är sedan 1.8.2015 professor Karen Spens, vars mandatperiod är fem år. Rektor har allmän behörighet enligt universitetslagen, d.v.s. hon leder universitetet, ansvarar för beredningen och verkställigheten av styrelsens beslut samt beslutar i alla frågor som inte förbehållits något annat organ.

Hankens huvudbyggnad i Vasa

Andra beslutsfattande organ är det akademiska rådet och examensnämnden.

Minst en studerandemedlem representerar studerande i varje beslutsfattande organ.[9]

Institutioner[redigera | redigera wikitext]

Svenska handelshögskolan bedriver forskning och undervisning vid fyra institutioner och ett språkcenter. Dessa leds av en prefekt och ett institutionsråd, vilka utses av högskolans styrelse efter förslag från lärarna och forskarna vid institutionen samt studentkåren.[10]

 • Finansiell ekonomi och nationalekonomi
 • Företagsledning och organisation
 • Marknadsföring
 • Redovisning och handelsrätt
 • Centret för språk och affärskommunikation

Utbildning[redigera | redigera wikitext]

Hanken bedriver utbildning på magisternivå på både svenska och engelska, medan all kandidatutbildning är på svenska. Hanken har även forskarutbildning och MBA-program på engelska.

Kandidatstudierna på Hanken är treåriga och inkluderar en utlandsvistelse på tre till sex månader. De som avlägger kandidatexamen vid Hanken har rätt att fortsätta med magisterstudier som tar två år. Studerande som är antagna i Helsingfors kan välja som huvudämne:

 • Entreprenörskap och företagsledning
 • Finansiell ekonomi
 • Företagsledning och organisation
 • Handelsrätt
 • Marknadsföring
 • Nationalekonomi
 • Redovisning

Studerande i Vasa kan välja som huvudämne:

 • Företagsledning och organisation
 • Finansiell ekonomi
 • Handelsrätt
 • Marknadsföring
 • Redovisning

Magisterutbildningen på Hanken är en tvåårig fördjupande utbildning på svenska eller engelska. I den svenska utbildningen kan man utöver tidigare nämnda huvudämnen välja Logistik och samhällsansvar. Studierna är till största delen huvudämnesstudier på fördjupad nivå som kräver att sökande har avklarat minst 60 studiepoäng ekonomi i sin tidigare examen.

Hanken erbjuder engelskspråkig magisterutbildning, med sex specialiseringar: Master’s Degree Programme in Business and Management, Corporate Governance, Economics, Finance and Accounting, General Management och Intellectual Property Law. I vissa av specialiseringarna kan studerande välja mellan olika inriktningar, t.ex. mellan International Strategy and Sustainability, Marketing eller Humanitarian Logistics i specialiseringen Business and Management.

Forskarutbildningen på Hanken motsvarar fyra års heltidsstudier, varav cirka ett år i huvudsak avläggs genom kursarbete. Kurserna består av 44 sp i huvudämnet och ämnen som stöder huvudämnet samt 16 sp allmänmetodologiska kurser, kurser i vetenskapsteori eller motsvarande. De resterande studierna utgörs av avhandlingsarbetet.[11]

Hanken Executive MBA är ett internationellt ackrediterat (AMBA, EQUIS, AACSB) MBA-program.

Hanken erbjuder skräddarsydda utvecklingsprogram för företag via Hanken & SSE Executive Education som grundades år 2005 av Hanken i Finland och dåvarande IFL vid Handelshögskolan i Stockholm.[12]

Studentutbyte[redigera | redigera wikitext]

Alla Hanken studenter åker utomlands på utbyte eller praktik som en del av sin kandidatexamen. Studenterna kan välja emellan dryga 120 partneruniversitet. Årligen tillbringar cirka 250 studerande en termin eller ett helt läsår utomlands. Hanken tar också emot cirka 150 utbytesstudenter varje år.[13]

Forskning[redigera | redigera wikitext]

Forskare på Hanken är engagerade i grundforskning, tillämpad forskning samt beställningsforskning. Hankens forskare deltar ofta i tvärvetenskapliga projektgrupper med både nationella och internationella forskarkolleger, och i nära samarbete med näringslivet. Hankens forskning utövas på högskolans institutioner och forskningscenter. Enligt en utredning från Finlands Akademi har Hankens forskning ett indexvärde på 1,4 jämfört med världsgenomsnittet på 1. U-Multirank rankar Hanken femte bäst på forskning och publikationssamarbete. Hanken rankas speciellt högt inom citationsfrekvens, toppciterade publikationer samt inom internationella sampublikationer.[14]

Forsknings- och kompetenscentra[redigera | redigera wikitext]

Hankens forsknings- och kompetenscentra koordinerar undervisning, främjar forskningsverksamheten och erbjuder mångsidiga informations- och fortbildningstjänster. Centren är knutna till institutionerna vid Hanken och arbetar också i nära kontakt med näringslivet.[15]

 • CERS – Centre for Relationship Marketing and Service Management
 • CCR - Centre for Corporate Responsibility
 • CIEL – The Centre of International Economic Law
 • ECPE - Erling-Persson Centre for Entrepreneurship
 • GODESS - The Research and Development Institute on Gender, Organisation, Diversity, Equality and Social Sustainability in Transnational Times
 • HCCG - Hanken Centre for Corporate Governance
 • HECER – Helsinki Centre of Economic Research
 • HUMLOG Institute – Humanitarian Logistics and Supply Chain Research Institute
 • IPR University Centre
 • WCEFIR – Wallenber Centre for Financial Research

Ackrediteringar[redigera | redigera wikitext]

Svenska handelshögskolans Masters in Management-program rankades på plats 54 år 2018 av Financial Times. U-Multirank har också rankat Hanken femte bäst på forskning och publikationssamarbete. Hanken rankas speciellt högt inom citationsfrekvens, toppciterade publikationer samt inom internationella sampublikationer.

U-Multirank är en global ranking vars syfte är att erbjuda en heltäckande bild över diversiteten i universitet. U-Multirank är utvecklad och implementeras av ett självständigt konsortium av institutioner för högre utbildning i Europa och stöds av den europeiska kommissionen.[6]

Dessutom är Hanken en Principles for Responsible Management Education (PRME) Champion, det vill säga skolan binder sig till PRME:s mission att utveckla ledarskapsutbildningen och forskningen globalt i riktning mot ansvarsfullt ledarskap. Hanken är en av 29 högskolor i världen som är en PRME Champion.[16]

EQUIS[redigera | redigera wikitext]

Hanken blev EQUIS-ackrediterad år 2000. Ackrediteringen är en garanti för att högskolan håller hög nivå på forskning, utbildningskvalitet, internationalisering och företagssamverkan.

European Quality Improvement System (EQUIS) är ett europeiskt program för utvärdering av handelshögskolor. Idag finns det cirka 90 EQUIS-ackrediterade handelshögskolor i världen. I Finland är det enbart Hanken och Aalto-universitetets handelshögskola som har erhållit ackrediteringen.[17]

ABMA[redigera | redigera wikitext]

Hanken Executive MBA har varit ackrediterad av AMBA sedan 2008. AMBA-ackrediteringen utgör idag den globala standarden för MBA-program. Själva ackrediteringsprocessen stöder MBA-programmen i deras utveckling och fortsatta kvalitetsarbete.

AACSB[redigera | redigera wikitext]

Hanken fick AACSB ackreditering i november 2015. I och med AACSB ackrediteringen har Hanken blivit en Triple Crown handelshögskola.[18]

Studentkåren[redigera | redigera wikitext]

Svenska handelshögskolans studentkår (SHS) grundades år 1909, under namnet Kamratföreningen Niord. Under årens lopp har studentkåren haft ett otal namn och verksamhetsformer. Sin nuvarande status som studentkår fick SHS i samband med Finlands högskolereform 1979. Idag är Svenska Handelshögskolans Studentkår en service- och intresseorganisation för dess 2000 medlemmar. Studentkåren är en självständig offentligrättslig sammanslutning om vars verksamhet stadgas i studentkårsförordningen. Samtliga studerande vid Svenska handelshögskolan är medlemmar av SHS.[19]

Alumner[redigera | redigera wikitext]

Finlands f.d. försvarsminister Carl Haglund har studerat vid Svenska handelshögskolan

Hanken har cirka 13 700 utexaminerade alumner som jobbar i över 70 olika länder.[20]

Kända alumner[redigera | redigera wikitext]

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ ”Hankens årsberättelser och bokslut”. https://www.hanken.fi/sites/default/files/atoms/files/hanken_arsberattelse_2018.pdf. Läst 2 augusti 2019.  (Svenska)
 2. ^ ”Karen Spens ny rektor för Hanken.” Hufvudstadsbladet 11.2.2015, s. 5.
 3. ^ [a b c d] ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 1 augusti 2019. https://web.archive.org/web/20190801134116/https://www.hanken.fi/sv/om-hanken/det-har-ar-hanken/hanken-i-siffror. Läst 26 augusti 2019.  (Gäller år 2018)
 4. ^ ”European Business School Rankings 2018” (på engelska). rankings.ft.com. http://rankings.ft.com/businessschoolrankings/hanken-school-of-economics. Läst 18 april 2019. 
 5. ^ ”U-Multirank | Universities compared. Your way.” (på engelska). www.umultirank.org. http://www.umultirank.org/#!/explore?trackType=explore&sightMode=undefined&section=exploreUniversityDetail&detailUniversity=572. Läst 22 februari 2017. 
 6. ^ [a b] ”The Triple Accredited Business Schools (AACSB, AMBA, EQUIS)”. MBA Today. https://www.mba.today/guide/triple-accreditation-business-schools. Läst 18 april 2019. 
 7. ^ ”Om Hanken”. Hanken Svenska handelshögskolan. https://www.hanken.fi/sv/om-hanken. Läst 22 februari 2017. 
 8. ^ Hundra år av utbildning och forskning : svenska handelshögskolan 1909 - 2009. Hanken Svenska handelshögskolan. 2009-01-01. ISBN 9789522320421. OCLC 915389129. https://www.worldcat.org/oclc/915389129 
 9. ^ ”Beslutsfattande och rådgivande organ”. Hanken Svenska handelshögskolan. Arkiverad från originalet den 22 februari 2017. https://web.archive.org/web/20170222111819/https://www.hanken.fi/sv/om-hanken/organisation/beslutsfattande-och-radgivande-organ. Läst 21 februari 2017. 
 10. ^ ”Institutioner och ämnen”. Hanken Svenska handelshögskolan. Arkiverad från originalet den 22 februari 2017. https://web.archive.org/web/20170222111807/https://www.hanken.fi/sv/om-hanken/organisation/institutioner-och-amnen. Läst 21 februari 2017. 
 11. ^ ”Högklassig utbildning med personlig service”. Hanken Svenska handelshögskolan. Arkiverad från originalet den 22 februari 2017. https://web.archive.org/web/20170222111754/https://www.hanken.fi/sv/hogklassig-utbildning-med-personlig-service. Läst 22 februari 2017. 
 12. ^ ”Hanken & SSE Executive Education” (på amerikansk engelska). Hanken & SSE Executive Education. http://www.hankensse.fi/. Läst 11 april 2017. 
 13. ^ ”Internationella möjligheter”. Hanken Svenska handelshögskolan. Arkiverad från originalet den 22 februari 2017. https://web.archive.org/web/20170222111832/https://www.hanken.fi/sv/studier/internationella-mojligheter. Läst 21 februari 2017. 
 14. ^ ”Forskning på Hanken”. Hanken Svenska handelshögskolan. https://www.hanken.fi/sv/forskning/forskning-pa-hanken. Läst 21 februari 2017. 
 15. ^ ”Forsknings- och kompetenscentren kopplar forskning och praxis”. Hanken Svenska handelshögskolan. Arkiverad från originalet den 22 februari 2017. https://web.archive.org/web/20170222111730/https://www.hanken.fi/sv/forskning/forsknings-och-kompetenscentren-kopplar-forskning-och-praxis. Läst 21 februari 2017. 
 16. ^ Ireland, Web design by webmakers, Unit 38, Navan Enterprise Centre, Trim Rd., Navan, Co. Meath,. ”PRME - Principles for Responsible Management Education” (på engelska). www.unprme.org. http://www.unprme.org/. Läst 22 februari 2017. 
 17. ^ Pergoot, Nick. ”EQUIS Accredited Schools” (på brittisk engelska). www.efmd.org. Arkiverad från originalet den 27 februari 2017. https://web.archive.org/web/20170227052550/http://www.efmd.org/accreditation-main/equis/accredited-schools. Läst 22 februari 2017. 
 18. ^ ”Hanken befäster sin position som internationell topphandelshögskola”. Hanken Svenska handelshögskolan. https://www.hanken.fi/sv/news/hanken-befaster-sin-position-som-internationell-topphandelshogskola. Läst 22 februari 2017. 
 19. ^ ”Om SHS | SHS”. www.shs.fi. Arkiverad från originalet den 22 februari 2017. https://web.archive.org/web/20170222112310/http://www.shs.fi/sv/node/1. Läst 21 februari 2017. 
 20. ^ ”Om Hanken”. Hanken Svenska handelshögskolan. https://www.hanken.fi/sv/om-hanken. Läst 21 februari 2017. 

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]