Lista över svenska ordspråk

Från Wikipedia
(Omdirigerad från Svenska ordspråk)
Hoppa till navigering Hoppa till sök
För liknelser, se Lista över svenska liknelser. För idiomatiska uttryck, se Lista över svenska idiomatiska uttryck.

Detta är en lista över ordspråksvenska. Avsikten med ordspråk är att på ett enkelt sätt förmedla ett budskap, en värdering eller visdom och ibland används de för att ge en extra tyngd i en argumentation. Ett ordspråk utgör en språklig enhet som i oförändrad form inflikas i talet, medan talesättens sentensartade uttryck syntaktiskt följer den mening där de ingår. Ordspråken kan sällan spåras till en viss person, eftersom de i regel är av mycket hög ålder, en del är flera tusen år. Den äldsta, kända samlingen av ordspråk finns på 4000 år gamla sumeriska lertavlor. En mängd olika ordspråk härstammar från äldre bokverk som Gamla testamentet och Poetiska Eddans Havamal.[1]

Antalet vedertagna ordspråk är väsentligt mycket färre än talesätten som hela tiden ökar i takt med att språket utvecklas. Gamla talesätt försvinner successivt eller omformas efter modernare språkbruk. Många blir med tiden förvanskade genom missuppfattningar av den ursprungliga betydelsen till skillnad från de äldre, fixerade ordspråken där det ytterst sällan tillkommer nya formuleringar. En specialform av ordspråk är ordstäv.


A[redigera | redigera wikitext]

 • Alla goda ting är tre. (ibland med tillägget: men fan kan också räkna.)[2]
 • Alla katter är grå i mörkret. (när det inte går att se någon skillnad). Känt från 1642. Härstammar från grekiskan.[2]
 • Alla känner apan, apan känner ingen.[2]
 • Alla vägar bär till Rom. (gammalt romersk-antikt talesätt; en medeltida formulering återfinns i Liber Parabolarum, 591 (1175), av Alain de Lille: "Mille viae ducunt homines per saecula Romam" (ordagrant: "Tusen vägar leder människorna för evigt till Rom)[3]
 • Alla är vi barn i början. eller Alla barn i början. (äldre: Alle äro barn i börjande)[2]
 • Anfall är bästa försvar.[2]
 • Arga katter får rivet skinn. eller Galna katter får rivet skinn[2]
 • Allt är inte guld som glimmar.[4] (I betydelsen "Allt som glimmar är inte guld". Saker och ting kan se annorlunda ut än vad de faktiskt är.)
 • Att skiljas är att dö en smula. (ursprungligen ett franskt ordspråk, Partir, c'est mourir un peu... mais mourir, c'est partir beaucoup.[5])
 • alla svaga hjärtan är starka

B[redigera | redigera wikitext]

 • Borta bra, men hemma bäst
 • Bra karl reder sig själv
 • Bränt barn skyr elden
 • Bättre fly än illa fäkta
 • Bättre lyss till den sträng som brast än aldrig spänna en båge. (förvanskning av Verner von Heidenstams "Det är skönare lyss till en sträng, som brast, än att aldrig spänna en båge" ur dikten "Åkallan och löfte" ur diktsviten Ett folk publicerad 1899 i Svenska Dagbladet[6])
 • Bättre en fågel i handen än tio i skogen.
 • Bättre stämma i bäcken än i ån.
 • Bättre sent än aldrig.

D[redigera | redigera wikitext]

 • Den som gapar över mycket mister ofta hela stycket.
 • Den som gräver en grop åt andra faller ofta själv däri. (från Bibeln, Ordspråksboken 26:27,[7] Predikaren 10:8[8] samt Psaltaren 7:16[9])
 • Den som söker han finner. (från Bibeln, Lukasevangeliet 11:10[10])
 • Den som vill va fin får lida pin. Eller Vill man va fin får man lida pin.
 • Den som väntar på nåt gott väntar aldrig för länge.
 • De synder man mest ångrar på gamla dar är de man inte begått[11]
 • Det dunkelt sagda är det dunkelt tänkta. ("Hvad du ej klart kan säga, vet du ej; med tanken ordet föds på mannens läppar: det dunkelt sagda är det dunkelt tänkta" ur Esaias Tegnérs "Epilog vid magisterpromotionen i Lund den 22 juni 1820"[12])
 • Det är ingen ko på isen (så länge rumpan[13] är i/på land).[14]
 • Det är mänskligt att fela. ("Errare humanum est." Från Cicero i Philippicae 12.5[15])
 • Det är saligare att giva än att taga. (från Bibeln, Apostlagärningarna 20:35[16])
 • Den som sig i leken ger, den får leken tåla.
 • Det finns inget dåligt väder, bara dåliga kläder.
 • Därom tvista de lärde.

E[redigera | redigera wikitext]

 • Envar sin egen lyckas smed. ("Faber est suae quisque fortunae." Appius Claudius Caecus ur Sallust Ad Caesarem Senem de Re Publica Oratio kap. 1, 2§[17])
 • Ett mjukt svar stillar vreden. (från Bibeln, Ordspråksboken 15:1[18])
 • Ett gott skratt förlänger livet.
 • Ensam är stark.
 • En svala gör ingen sommar. (Aristoteles, Den nikomachiska etiken)
 • En tiggare fruktar varken tjuv eller rövare [19]
 • Egen härd är guld värd. (språkporten1,2,3 s.180)

F[redigera | redigera wikitext]

 • Fattigmans barn och rikemans kalvar de dör inte
 • Finns det hjärterum finns det stjärterum.
 • Först till kvarn får först mala.

G[redigera | redigera wikitext]

 • Gud tar och Gud ger. (från Bibeln "Herren gav och Herren tog", Job 1:21[20])
 • Guds vägar äro outgrundliga (eller Herrens vägar...) (från Bibeln, Romarbrevet 11:33[21])
 • Gammal är äldst

H[redigera | redigera wikitext]

 • Högmod går före fall. (från Bibeln, Ordspråksboken 18:12[22])
 • Har du tagit fan i båten får du ro honom i land
 • Hungern är den bästa kryddan

I[redigera | redigera wikitext]

J[redigera | redigera wikitext]

 • Ju fler kockar desto sämre soppa

K[redigera | redigera wikitext]

L[redigera | redigera wikitext]

 • Lärdom är mer värt än guld. (från Bibeln, Ordspråksboken 16:16 "Att vinna vishet är bättre än guld, vinna insikt mer värt än silver."[28] Jämför även Hávamál: "Bättre börda man bär ej på vägen än mycket mannavett. På främmande ort går det framför guld.")
 • Lika barn leka bäst.
 • Liten tuva välter ofta stort lass

M[redigera | redigera wikitext]

 • Man kan inte lära en gammal hund att sitta.
 • Man måste lära sig krypa innan man kan gå.
 • Man saknar inte kon förrän båset är tomt.
 • Man ska inte gråta inte över spilld mjölk
 • Man ska inte kasta sten i glashus. (Man ska inte kasta sten när man sitter i glashus)
 • Man ska inte ropa hej förrän man kommit över bäcken
 • Morgonstund har guld i mund
 • Mota Olle i grind
 • Mycket ska man höra innan öronen faller av
 • Många bäckar små gör en stor å
 • Man skall inte ta till orda i oträngt mål
 • Man ser inte skogen för alla träd / Man ser inte skogen för bara träd

N[redigera | redigera wikitext]

 • Nya kvastar sopar bäst.[29]
 • När det regnar på prästen så droppar det på klockaren.
 • När krubban är tom bits hästarna.
 • När katten är borta dansar råttorna på bordet.
 • När mannan regnar har den fattige ingen sked.
 • När man talar om trollen så står de i farstun.
 • Nära skjuter ingen hare.
 • Nöden har ingen lag.

O[redigera | redigera wikitext]

 • Ord och inga visor
 • Ont krut förgås inte så lätt
 • Omvändelse under galgen

P[redigera | redigera wikitext]

 • Peppar peppar tag i trä

R[redigera | redigera wikitext]

S[redigera | redigera wikitext]

 • Sila mygg och svälja kameler. (Straffa det obetydliga förseelserna men strunta i det grova.) Citerat i Bibeln Mat. 23.[2]
 • Själv är bäste dräng.
 • Små grytor har också öron.
 • Skadan är snart gjord, men sent botad.
 • Skjuta mygg med kanon, (Man ska inte) skjuta sparvar med kanon, Skjuta mygg med elefantbössa. (Oproportionerliga konsekvenser, eller göra för stor sak av något)
 • Som en storm i ett vattenglas
 • Som man sår får man skörda. ("Vad man sår får man också skörda" Från Bibeln, Galaterbrevet 6:7[30])
 • Som man bäddar får man ligga.
 • Stor i orden, liten på jorden. (från Carl August Hagbergs översättning av Shakespeares Kärt besvär förgäfves[31] (uttrycket förekommer även i August Strindbergs Svenska öden och äfventyr i novellen "Nya Vapen"))
 • Synden straffar sig själv.[2]
 • Svepningen har inga fickor. (Man kan hellre använda sina pengar medan man lever)
 • Surt, sa räven om rönnbären.
 • Så länge det finns liv finns det hopp.
 • Så ska en slipsten dras. ( Så gör man något ordentligt)
 • Sälja skinnet innan björnen är skjuten. (Ta ut något i förskott)
 • Sent skall syndaren vakna. Ursprungligen citat från andra versen "För sent skall syndaren vakna, där ingen morgon är"[32] ur psalmen "Vak upp, hör väkten ljuder" av Frans Mikael Franzén

T[redigera | redigera wikitext]

 • Tala är silver tiga är guld. (ibland är det bättre att vara tyst än att prata)
 • Tala inte med en dåre om en sten, om du inte vill ha den i huvudet.
 • Talar man om trollen, så står de i farstun.
 • Tillfället gör tjuven (Vid enkel möjlighet att stjäla så kan även den bästa människan bli en tjuv)
 • Tomma tunnor skramlar mest
 • Tron kan försätta berg. (från Bibeln, Första Korinthierbrevet 13:2[33] och Markusevangeliet 11:23[34], en stark tro kan möjliggöra det till synes omöjliga)
 • Trägen vinner
 • Tiden läker alla sår

U[redigera | redigera wikitext]

 • Undantaget bekräftar regeln.
 • utan tvivel är man inte riktigt klok (Tage Danielsson)

V[redigera | redigera wikitext]

 • Var dag har nog av sin egen plåga. (från Bibeln, Matteusevangeliet 6:34[35])
 • Var och en får bli salig på sin fason (efter Fredrik II av Preussen som förkunnade att i hans land fick "var och en bli salig på sin fason")[36]
 • Var och en blir salig på sin tro.
 • Var sak har sin tid. (alternativ: Allt har sin tid (från Bibeln, Predikaren 3:1[37]))
 • Varav hjärtat är fullt talar munnen. (från Bibeln, Matteusevangeliet 12:34[38])
 • Var ska sleven vara om inte i grytan.
 • Vänd den andra kinden till. (Om någon är elak ska man inte vara elak tillbaka) (från Bibeln, Matteusevangeliet 5:39[39])
 • Vill man hava någonting gjort får man göra det själv.

Å[redigera | redigera wikitext]

Ä[redigera | redigera wikitext]

 • Äpplet faller inte långt från trädet
 • Ärlighet varar längst.
 • Är man med i leken får man leken tåla.
 • Även dåren anses vis om han tiger (Bibeln, Ordsspråksboken 17:28)
 • Även solen har sina fläckar

Ö[redigera | redigera wikitext]

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ Folkloristiska grundfakta, av Bengt af Klintberg 1983. Institutet för folklivsforskning.
 2. ^ [a b c d e f g h] Pelle Holm (1979) Ordspråk och talesätt, 2:a upplagan, Albert Bonniers Förlag ISBN 91-0-037771-6
 3. ^ Singer, Samuel (1995) (på tyska). Thesaurus Proverbiorum Medii Aevi: Lexikon der Sprichwörter des Romanisch-germanischen Mittelalters. Stockholm. sid. 355. ISBN 978 311008529 7 
 4. ^ Wallensteen Ivar, red (1991). Världens bästa ordspråk. Västerås: Ica. sid. 164. Libris 7414020. ISBN 91-534-1349-0 
 5. ^ "Alphonse Allais" på Wikiquote.
 6. ^ ”Nya Dikter”. Litteraturbanken. http://litteraturbanken.se/#!/forfattare/HeidenstamV/titlar/NyaDikter/sida/16/etext. 
 7. ^ Ords 26:27
 8. ^ Pred 10:8
 9. ^ Ps 7:16
 10. ^ Luk 11:10
 11. ^ Åberg Gösta, red (2005). Stora citatboken: citat från hela världen. Stockholm: Wahlström & Widstrand. Libris 9864060. ISBN 9146212183 
 12. ^ ”Epilog vid magister-promotionen i Lund den 22 junii 1820”. Litteraturbanken. http://litteraturbanken.se/#!/forfattare/TegnerE/titlar/EpilogVidMagister/sida/9/etext. 
 13. ^ Det vill säga svansen. Se SAOB ”RUMPA.sbst”.
 14. ^ Inga allvarliga kor på isen, Svenska Dagbladets språkspalt 25 augusti 2002
 15. ^ Hellsing, Birgitta; Hellquist Magdalena, Hallengren Anders (2000). Bevingat: från Adam & Eva till Oväntat besök. Stockholm: Bonnier. sid. 87. Libris 8350284. ISBN 91-34-51775-8 
 16. ^ ”Apg 20:35”. http://www.bibeln.se/las/1917/apg#q=Apg+20. 
 17. ^ Ratcliffe, S. Oxford Essential Quotations. Oxford University Press. Hämtad 2019-01-17
 18. ^ Ords 15:1
 19. ^ Holm, Pelle, 1888-1980. (1986, ©1965). Ordspråk och talesätt : med förklaringar. Bonniers. ISBN 91-34-50710-8. OCLC 19689156. https://www.worldcat.org/oclc/19689156. Läst 26 januari 2021 
 20. ^ Job 1:21
 21. ^ Rom 11:33
 22. ^ Ords 18:12
 23. ^ Luk 4:24
 24. ^ Matt 13:57
 25. ^ Pre 1:9
 26. ^ 2 Kung 5:5
 27. ^ Matt 7:6
 28. ^ Ords 16:16
 29. ^ Sopa SAOB
 30. ^ Gal 6:7
 31. ^ Kärt besvär förgäfves i Projekt Runeberg
 32. ^ Holmberg, Andreas (onsdag 17 februari 2010). ”1986 års psalmbok som melodipsalmbok på nätet: 535 Vak upp! Hör, väkten ljuder”. 1986 års psalmbok som melodipsalmbok på nätet. https://svps1986.blogspot.com/2010/02/535-vak-upp-hor-vakten-ljuder.html. Läst 28 maj 2021. 
 33. ^ 1 Kor 13:2
 34. ^ Mark 11:23
 35. ^ Matt 6:34
 36. ^ Barbro Eberan. "Fredrik den stores storhet ännu omtvistad", Svenska Dagbladet, 24 januari 2012. Läst den 16 november 2014.
 37. ^ Pred 1:1
 38. ^ Matt 12:34
 39. ^ Matt 5:39
 40. ^ Matt 5:38
 41. ^ 2 Mos 21:24

Tryckta källor[redigera | redigera wikitext]