Tengriism

Från Wikipedia
Tengrism1

Tengriism (turkiska: Tengricilik), eller Tengrianism, var den forna religionen hos turkarna, Xianbei, xiongnu-folket, jenisejiska folk, mongolerna, ungrarna, hunner och bulgarerna. Religionen har varierad koppling till shamanism, animism, totemism och förfädersdyrkan, och anses också ha influerat alevism-inriktningen i Turkiet.

Det var den dominerande religionen i flera historiskt kända riken, som Gökturkiska khaganatet, Västturkiska khaganatet, Östturkiska khaganatet, Storbulgariska riket, Första bulgariska riket, Volgabulgariska riket, Khazarernas rike och i Mongolväldet.

Tengriismen var i grunden densamma för alla turkiska folk, med vissa lokala variationer. Under 1100- och 1200-talet influerades tengriismen av omgivande monoteistiska religioner från polyteism till att bli mer dualistisk med huvudguden Tengri och hans motståndare Erlik i fokus medan de övriga gudarna sjönk i förgrunden, men de övriga gudarna försvann aldrig helt.[1]

Tengriism finns kvar än idag bland minoriter i Kazakstan, Turkiet och andra turkisktalande länder. I Sibirien och Mongoliet har tengriismen fått ett uppsving efter Sovjetunionens upplösning.

Referenser[redigera | redigera wikitext]

  • Brent, Peter. The Mongol Empire: Genghis Khan: His Triumph and his Legacy. Book Club Associates, London. 1976.
  • Bruno J. Richtsfeld: Rezente ostmongolische Schöpfungs-, Ursprungs- und Weltkatastrophenerzählungen und ihre innerasiatischen Motiv- und Sujetparallelen; in: Münchner Beiträge zur Völkerkunde. Jahrbuch des Staatlichen Museums für Völkerkunde München 9 (2004), S. 225–274.

Noter[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ Roux, Jean-Paul (2003) [2002]. Genghis Khan and the Mongol Empire. "Abrams Discoveries" series. Translated by Ballas, Toula. New York: Harry N. Abrams. ISBN 9780810991033.

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]