Turkfolk

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Turkfolk, eller turkar, är eurasiska folk som är bosatta i norra, centrala och västra Asien, Mongoliet, södra Sibirien och nordvästra Kina och delar av östra Europa. De talar språk som tillhör den turkiska språkfamiljen, vilket omfattar cirka 200 miljoner människor varav de flesta i Turkiet, Kina och i övriga Centralasien och Balkan. De har i varierande grad, vissa kulturella egenskaper och historiska bakgrunder. Till de största turkfolken hör turkar (från Turkiet), kazaker, azerier, tatarer, avarer, kirgizer, turkmener, uzbeker och uigurer. Till de mindre grupperna hör gagauzer, jakuter, protobulgarer, kiptjaker, hunner, khazarer, basjkirer och tjuvasjer. Till historiska turkfolk räknas ibland seldjuker och osmaner trots att båda egentligen är benämningar på turkiska dynastier. Protobulgarerna har tidigare antagits vara ett turkfolk.