Terminologicentrum TNC

Från Wikipedia
Version från den 12 mars 2017 kl. 14.09 av Språka (Diskussion | Bidrag) (Uppdaterat information om vd, ägare och statsanslag. #Molkom)
Hoppa till navigering Hoppa till sök
AB Terminologicentrum TNC
Terminologicentrum TNC.png
Org.nr556562-8491
Typaktiebolag (utan vinstkrav[1])
HuvudkontorSverige Solna kommun, Sverige
NyckelpersonerAnneli Rafiq (vd)
Branschspråkkonsult
Tjänsterstandardisering av fackterminologi (svenska)
Antal anställda9[2]
Historia
Grundat2000
Tidigare namnTekniska nomenklaturcentralen (grundat 1941)[1]
Struktur
ÄgareMetamatrix,
SIS Swedish Standards Institute,
Svenska Akademien,
Terminologicentralen TSK (Finland)
HuvudmanSveriges regering (via Kulturdepartementet)
Övrigt
Webbplatswww.tnc.se

AB Terminologicentrum TNC[3] (ofta kallad TNC[4] eller Terminologicentrum) är ett nationellt svenskt centrum för terminologi och fackspråk. Det grundades år 2000, baserat på den tidigare Tekniska nomenklaturcentralen, som verkade åren 1941-2000.

TNC är samägt av ett antal branschorgan och nationella organisationer, och man arbetar på uppdrag från Sveriges regering med ekonomiskt stöd från Kulturdepartementet via Institutet för språk och folkminnen för att genom terminologiarbete verka för en effektiv fackspråklig kommunikation i det svenska samhället.

Historik

Tekniska nomenklaturcentralen TNC grundades 1941 i Västerås, som en ideell förening. Initiativet kom bland annat från Ingenjörsvetenskapsakademien, som hade tillsatt en nomenklaturkommitté redan den 15 januari 1936, och från Asea.

Efter en konkurs i augusti 2000 rekonstruerades TNC. Man antog det nya namnet Terminologicentrum TNC, på initiativ från personalen och med stöd från SIS.

Vid Terminologicentrum arbetade hösten 2014 totalt 9 personer.[2]

Verksamhet och finansiering

Terminologicentrum TNC är till formen ett aktiebolag, dock utan uttalade krav från aktieägarna om utdelning.

Terminologicentrum har också ett fortsatt allmännyttigt uppdrag och erhåller ett statligt bidrag från Kulturdepartementet via Institutet för språk och folkminnen för att genom terminologiarbete verka för en effektiv fackspråklig kommunikation i det svenska samhället. Terminologicentrum underhåller och utvecklar Rikstermbanken, en nationell termbank som innehåller svenska termer och definitioner samt motsvarigheter på andra språk från så många fackområden som möjligt.

Både före och efter ombildningen arbetar Terminologicentrum med fackspråk och terminologi inom olika områden och ger bland annat ut ordlistor över terminologin i skilda branscher. Terminologicentrum svarar också på terminologifrågor, framställer handböcker om skrivregler, fackspråk och terminologiarbete samt håller kurser och föredrag om terminologi, begreppsanalys och fackspråk. Terminologicentrum tar emot uppdrag från både offentlig och privat sektor.

Terminologicentrum är ett av de svenska språkvårdsorgan som samarbetar i Språkvårdsgruppen. Vidare har TNC ett internationellt samarbete med bland annat Europeiska terminologiföreningen (EAFT), ISO/TC37 och med terminologer och översättare inom Europeiska unionen.

I förslaget till statsbudget för 2015 planerade regeringen en nedskärning av statsanslagen till TNC. För 2015 föreslogs att anslaget skulle vara 4,2 miljoner kronor, medan anslaget för 2016 sades bli 273 000 kronor. Denna över 90-procentiga nedskärning av anslaget skulle enligt flera bedömare leda till att TNC läggs ner och ett flertal andra verksamheter med kopplingar till svenska språket allvarligt påverkas.[5][6] Budgetförslaget mottogs med bestörtning eller förstämning från flera språkvårdande instanser, och bland annat undertecknade samtliga ledamöter i Svenska Akademien en debattartikel i Dagens Nyheter där de ansåg att förslaget inte stod i "någon som helst proportion till den skada som kommer att uppstå, inte minst i det långa loppet".[7] I budgetpropositionen för 2017 flyttades statsanslaget från Näringsdepartementet till Kulturdepartementet och ansvaret för det offentliga terminologiarbetets organisation och struktur gavs till Språkrådet vid Institutet för språk och folkminnen. I budgetpropositionen föreslogs också en utredning för att inrikta bidraget till Terminologicentrum TNC på ett antal allmännyttiga tjänster.[8]

Se även

Källhänvisningar

  1. ^ [a b] "AB Terminologicentrum TNC". NE.se. Läst 5 november 2014.
  2. ^ [a b] "AB Terminologicentrum TNC". Allabolag.se. Läst 5 november 2014.
  3. ^ "Terminologi i centrum". Tnc.se. Läst 5 november 2014.
  4. ^ "TNC 2011–2013". Tnc.se. Läst 5 november 2014.
  5. ^ Anders (2014-10-28): "TNC hotas av nedläggning när bidrag chockbantas". Spraktidningen.se. Läst 30 oktober 2014.
  6. ^ "Terminologicentrum, TNC, mister statsbidrag". Namninsamling.com. Läst 30 oktober 2014.
  7. ^ "Akademi-ilska mot språkbesparing". HD.se Läst 19 november 2014.
  8. ^ ”Budgetpropositionen för 2017 - Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid”. http://www.regeringen.se/4a6b83/contentassets/e926a751d9eb4c978c4d892c659ebc8e/utgiftsomrade-17-kultur-medier-trossamfund-och-fritid. Läst 12 mars 2017. 

Externa länkar