Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien

Från Wikipedia
(Omdirigerad från Ingenjörsvetenskapsakademien)
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien
Ingenjörsvetenskapsakademiens entré på Grev Turegatan
FörkortningIVA, ledamot förkortas LIVA
Bildad24 oktober 1919
GrundareGustaf V
TypKungliga akademier
Syfte/fokusatt till nytta för samhället främja tekniska och ekonomiska vetenskaper och näringslivets utveckling
PresesMarcus Wallenberg
VDTuula Teeri
AkademisekreterareJohan Weigelt
HuvudorganPresidium
Webbplatshttps://www.iva.se

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, förkortad IVA, är en kunglig akademi, grundad 24 oktober 1919 av Gustaf V på initiativ av kommerserådet Axel F. Enström (1875–1948). Den är världens äldsta ingenjörsvetenskapsakademi. Ledamotskap i akademien förkortas LIVA.

Historik[redigera | redigera wikitext]

Orsaken till det relativt sena grundandet är att ingenjörsyrket inte började få ett allmänt erkännande förrän i slutet av 1800-talet. Det fanns då ett behov att visa betydelsen av teknisk forskning gentemot den etablerade akademiska forskningen.

Föregångare till IVA var Sveriges Industriförbund (bildat 1910) och Kommerskollegiets industribyrå (som startade sin verksamhet 1912). Men det var först när bränsleproblemen under mitten av första världskriget blev akuta som planerna på en ingenjörsvetenskapsakademi tog fart. Sedan 1919 har akademien sina lokaler i Ingenjörsvetenskapsakademiens byggnad vid Grev Turegatan 12–16.

Utdelade priser och utmärkelser[redigera | redigera wikitext]

 • Stora guldmedaljen (IVAstGM), sedan 1924
 • Guldmedaljen (IVAGM), sedan 1921
 • Brinellmedaljen (IVABrinGM), sedan 1936
 • Guldplaketten, sedan 1951
 • Hedersledamotstecken, sedan 1919
 • Tacktecken, sedan 2002
 • Axel F. Enströmmedaljen, 1959-1981, för synnerligen framstående livsgärning inom akademiens verksamhetsfält, uppkallad efter akademiens grundare
 • Minnesmedaljen/minnesskriften, sedan 1924
 • Chester Carlsons forskningspris, sedan 1985
 • IVA:s pris för vetenskaplighet inom journalistik, sedan 2015
 • Hans Werthén Fonden
 • Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond

Ledning[redigera | redigera wikitext]

Akademien ledes av ett presidium bestående av preses, vicepreses, Näringslivsrådets ordförande och en verkställande direktör, där den sistnämnda är heltid på akademien.

Verkställande direktörer[redigera | redigera wikitext]

Följande personer har varit verkställande direktörer för IVA:[1]

Preses[redigera | redigera wikitext]

Följande personer har varit preses för IVA:[2]

Avdelningar[redigera | redigera wikitext]

IVA:s ledamöter som är verksamma i Sverige är indelade i tolv avdelningar. Dessa bevakar och påverkar viktiga frågor inom sitt område bland annat genom att arrangera seminarier kring aktuella frågeställningar.

I Maskinteknik[redigera | redigera wikitext]

Maskinteknik, vetenskaper som generar effektiv teknisk framtagning av tekniska produkter och system. Frågor om integration av produktutveckling och tillverkning.

II Elektroteknik[redigera | redigera wikitext]

De elektrotekniska, elektroniska och programvarutekniska vetenskaperna samt frågor som rör system, anläggningar, apparater, komponenter och material.

III Samhällsbyggnad[redigera | redigera wikitext]

Tekniska frågor gällande byggnader, anläggningar och transporter. Övergripande frågor om gestaltning, planering, processer, projektstyrning samt energi, miljö- och vattenresursfrågor.

IV Kemiteknik[redigera | redigera wikitext]

Kemi och kemiteknik.  Analysera  och ta initiativ i frågor där kemibaserad kunskap bidrar till en ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling.

V Bergs- och materialteknik[redigera | redigera wikitext]

Bergs- och mineral- och material teknik i alla stadier från uppletning av malmer och mineral, forskning kring nya material till framställning av färdiga material som metaller, keramer och polymerer.

VI Företagande och ledarskap[redigera | redigera wikitext]

Företagsekonomi, industriell ekonomi och organisation, teknikhistoria och ekonomisk historia. Frågor kring företagande och ledarskap som kan bidra till utvecklingen av mer effektiva, konkurrenskraftiga och innovativa verksamheter inom näringsliv och förvaltning.

VII Teknikens grunder och gränsområden[redigera | redigera wikitext]

De tekniska grundvetenskaperna, teknikens industriella tillämpningar samt teknikens gränsvetenskaper.

VIII - Skogsnäringens teknik[redigera | redigera wikitext]

Skogsbruksteknik, processteknik samt system för hantering av råvaror och produkter inom skogsnäringen. Frågor som är väsentliga för skogsbruk och skogsindustrier i bred bemärkelse.

IX Ekonomi[redigera | redigera wikitext]

De ekonomiska vetenskaperna med fokus på nationalekonomi och dess koppling till företagsekonomi samt samspelet mellan ekonomi och teknik. Frågor av vikt för Sveriges ekonomi och dess funktionssätt.

X Bioteknik[redigera | redigera wikitext]

Bioteknik, livsmedelsteknik, medicinsk teknik, miljöteknik och processteknik samt dess tillämpningar framförallt inom grundläggande forskning, läkemedelsindustri/sjukvård samt jordbruk/livsmedelsindustri. Frågor som kan stimulera utvecklingen inom bioteknik.

XI Utbildning och forskning[redigera | redigera wikitext]

Utbildningssystemets innehåll och organisation, ledning av forskning och utveckling inom universitet, högskolor, institut och näringsliv.  Förvaltning av offentliga system och tjänsteföretag, FoU-verksamhetens stödsystem, forskning om forskning och utvecklingsverksamhet samt teknik- och näringslivshistoria.

XII Informationsteknik[redigera | redigera wikitext]

Datavetenskap, informationsteknik och telekommunikation samt dessas tillämpningar och betydelse för samhällsutvecklingen.

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien: IVAs VDar Arkiverad 24 februari 2012 hämtat från the Wayback Machine., läst 19 juli 2009
 2. ^ IVA Matrikel 1982. Stockholm: Ingenjörsvetenskapsakademien. ISBN 91-7082-289-1 
 3. ^ ”Akademien”. www.iva.se. http://www.iva.se/om-iva/Akademien/. Läst 13 december 2021. 

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]