Hoppa till innehållet

Unisex

Från Wikipedia

Unisex refererar till sådant som inte är könsspecifikt, som är oberoende av kön eller genus. Termen "unisex" (av latin unus eller uni och sex, ´ett kön´) skapades på 1960-talet, och tolkades ofta i betydelsen "universellt 'som kunde användas av många, som var delat mellan könen'. Nyare motsvarande term är könsblindhet och könsneutralitet.

På 1960-talet utnyttjades begreppet främst för frisörer, kosmetika, kroppsvårdsprodukter, kläder, smycken och annat mode, med tidiga förespråkare som Rudi Gernreich och Sighsten Herrgårdh.[1][2][3]

Företeelser som vanligen är könssegregerade, benämns ofta "unisex" då de är öppna oberoende av kön, exempelvis offentliga toaletter. Under 1960-talet kom ett unisex-mode, som typiskt kan exemplifieras av jeans och T-shirt som dessutom var behå-löst för kvinnor. Det fanns en stark vilja till könsintegration som både var ett mode och en strävan efter jämställdhet.

I Sverige hade samundervisning slagit igenom några decennier tidigare, men på 1960-talet blev detta vanligare i övriga Europa och USA. I Sverige blev det vanligare med gemensam gymnastik[4] i skolorna på 1960-talet, det blev också mycket vanligt med "mixed" i bastur, senare även ibland i andra slag av omklädningsrum.

Unisexmode[redigera | redigera wikitext]

Kläder som alla kan använda oberoende på kön eller ickekön.

Unisexnamn[redigera | redigera wikitext]

Handlar om namn som inte är könade. Namnen skiljer sig mellan olika språk.

Samundervisning[redigera | redigera wikitext]

Samundervisning, att människor av alla kön och ickekön går i samma skola och klass.

Jämställdhetsintegrering[redigera | redigera wikitext]

Jämställdhetsintegrering innebär att göra lagar och regler i samhället på olika sätt könsneutrala.

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]