Genus (könsbegrepp)

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Genus som ett för individen ofta förvirrande begrepp.

Genus (engelska gender) är ett begrepp som används för att urskilja vad som formar kvinnors och mäns sociala beteende.[1][2]

Ordet genus är latin för sort eller släkte. Inom feminismen började ordet genus att användas istället för ordet könsroll på 1980-talet och är för många feminister idag synonymt med begreppet socialt kön. Den svenska genusvetenskapen bedrivs huvudsakligen utifrån det likhetsfeministiska synsättet även om det finns genusvetare i Sverige som även beaktar biologin.[3]

Beskrivningarna av genus tar sig ofta uttryck i motsatspar, genom att de olika könen tilldelas olika egenskaper eller placeras i olika fält och kulturella rum. Natur/kultur och privat/offentligt är vanliga uppdelningar, som återförs till den kulturella organisationen som menar att kvinnor ses som huvudansvariga för moderskap och omvårdnad. De uppfattningar som finns för vad som är manligt och kvinnligt sammanblandas ofta det biologiska och det kulturella i stereotypa könskaraktäriseringar där män symboliserar det offentliga, det normala, det aktionsinriktade och det aktiva väljandet. Kvinnorna representerar det nära, privata och relationsinriktade. [4]

Huruvida egenskaper som normativt sett uppfattas som manliga respektive kvinnliga är ett resultat av social påverkan eller biologiska, medfödda, faktorer är en omdebatterad fråga. Eftersom få mänskliga egenskaper är hundraprocentigt betingade av arv eller miljö är de flesta överens om att båda påverkar, däremot råder delade meningar om graden av de olika faktorernas påverkan för olika egenskaper. Förknippat med frågan är också debatten om jämställdhet, eftersom feminismen anser att en biologisk utgångspunkt historiskt sett har använts för att begränsa främst kvinnors livsval.

Källor[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ http://www.ne.se/genus/1065117
  2. ^ For example the definition and use of the term in G. Argyrous and Frank Stilwell, Economics as a Social Science: Readings in Political Economy, 2nd ed., (Pluto Press, 2003), in the feminist economics section, pages 238-243, especially pages 233 and 234.
  3. ^ Lina Kalmteg (15 oktober 2002). ”Genus väcker heta känslor”. http://www.svd.se/nyheter/idagsidan/artikel_68369.svd. Läst 15 februari 2010. 
  4. ^ Ehn, Billy & Arvidsson, Alf (red.) (1993). Kultur och erfarenhet: aktuella teman i svensk etnologi. Stockholm: Carlsson