Wikipedia:Projekt naturreservat

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Projekt naturreservat syftar till att det skall finnas artiklar om alla naturreservat i Sverige, både i Wikidata och Wikipedia, och att det skall finnas en infoboxmall i alla Wikipediaartiklar som hämtar data från Wikidata. Dessutom en fungerande länk till länsstyrelsens sida om reservatet och om det går en länk till en karta.

Stödresurser[redigera | redigera wikitext]

Inledande diskussioner[redigera | redigera wikitext]

Förarbete i juli[redigera | redigera wikitext]

I perioden 1-13 juli har jag gått igenom huvuddelen av de artiklar vi har o naturreservat. Ambitionen var att fixa länkar till Länsstyrelsen sida och att ordna till WD kopplingar. Tyvärr blev jag tvungen att pausa detta, då länsstyrelsernas arbeta att lägga upp sidor var alltför ofärdigt i Stockholms län och Västra Götalands län. De flesta andra län hade 100% klart medan några hade enstaka sidor som saknades eller som i Östergötland någon kommun saknades. Totalt blev det därför bara drygt 1300 åtgärdade av de dryga 2000 vi har. Det ar dock ändå varit tillräckligt för att kunna ge en komplett "problemlista" enligt nedan.

Under genomgången kunde jag också observera innehållet. De är skapade av drygt 10 olika personer vilket innebär de har mycket olika utseende, både i struktur och substans. Värt att notera är dock att i inget fall jag funnit vandalism eller oseriös information, alla skapare har velat väl och skrivit kompetent. För läsarna (som inte verkar vara så många, enstaka lösningar per reservat per dag) vore dock en lite bättre enhetlighet önskvärd. Jag ser en likartad infobox som en bra början till detta.Yger (diskussion) 13 juli 2018 kl. 10.13 (CEST)

När det gäller länsstyrelselänkar till sidor som (ännu) inte finns tänker jag att det är bättre att låta arkivboten leta efter arkiverade sidor. Alla sidor är inte arkiverade, men en del är det och då får man en länk till den sida som faktiskt utgjorde källa när artikeln ifråga skrevs. När jag gick igenom några artiklar manuellt lämnade jag medvetet de länkar utan åtgärd som gick till icke existerande sidor, men det har Ygerbot alltså ändrat på. - Bra initiativ att starta den här projektsidan! /Ascilto (diskussion) 15 juli 2018 kl. 15.44 (CEST)
ja det kändes fel att ändra till en url som ännu inte fungerar. Jag avbröt därför helt. Det konstiga är annars jämtland, där de 25 fanns när jag arbeta med dem, men sedan försvann. Larske har listat ovan de 55 där jag föregripet ändringen. Det går naturligtvis ogöra dem, man jag vill avvakta till åtminstone mitten av september med en sådan åtgärd.Yger (diskussion) 15 juli 2018 kl. 16.53 (CEST)
När det gäller naturreservaten i Ale kommun (Västra Götalands län) så hittade jag arkivlänkar till två av de fyra artiklarna med länkar till obefintliga länsstyrelsesidor. Vid tillfälle kan jag söka igenom angränsande kommuner, dvs Göteborg, Lerum, Alingsås, Trollhättan, Lilla Edet och Kungälv. /Ascilto (diskussion) 15 juli 2018 kl. 17.07 (CEST)
Även Naturvårdsverket har en databas om Sveriges naturreservat med mycket matnyttig dokumentation. Jag har börjat lägga in länkar dit, hittills bara för Ale kommun. Det är dock en del pill, man måste klistra in naturreservatets kod manuellt i länken, annars blir det fel. Och koderna för Natura 2000-områden funkar inte som länkar, där måste man leta upp posten för motsvarande naturreservat. /Ascilto (diskussion) 15 juli 2018 kl. 18.51 (CEST)

Oklarheter som behöver redas ut/fixas[redigera | redigera wikitext]

Terminologi, kategorier, struktur[redigera | redigera wikitext]

Det finns naturreservat, Natura 2000-områden, naturskyddsområden och nationalparker, men bara två kategori. Och i artiklar och Wikidata ges inte rätt distinktion, och ofta fel/ofullständigheter. Det finns naturservat som upphört/uppgått, som planeras men inte ännu blivit stadfästa eller bara diskuteras. Jag förstår detta ännu inte själv men vid en total genomgång bör dessa saker åtgärdas.Yger (diskussion) 13 juli 2018 kl. 10.41 (CEST)

 Fixat inga problem vid genomgång i Halland.Yger (diskussion) 19 juli 2018 kl. 08.43 (CEST)

Koppling WD-WP och brister i WD/WP/länsstyrelsens sidoobjekt[redigera | redigera wikitext]

För ungefär 5% av fallen saknas objekt i WD. Om detta beror på fel i laddning eller källa som använts vet jag ej. I något enstaka fall har det skapas en samlingsartikel i WP som inte har en motsvarighet på länsstyrelsen och inte motiveras av det berör flera län. I många fall (50-70) har länsstyrelsen en samlingssida medan det finns 2-3 WD objekt, typiskt tex när ett reservat sträcker sig över flera län. I de fallen har jag löst detta med is part/part of. Många sammanläggningar av reservat med annat, typisk tex en ö är gjort i WP. här har jag låtit dessa vara kvar även att ha ett enda objekt i WD. I många andra fall har de dock lagt samman men där det är olämpligt (som tex en ort, sjö med ett reservat, de avser inte samma område). I de fallen har jag försökt bryta upp både wp och wd objekten.Yger (diskussion) 13 juli 2018 kl. 10.41 (CEST)

 Fixat pragmatiska lösningar till detta har utkristalliserats under arbetets gång.Yger (diskussion) 13 september 2018 kl. 14.21 (CEST)

Listor och mallar[redigera | redigera wikitext]

Det finns sådana och jag har inte i förarbetet justerat/åtgärdat dessa, vilket dock kan avvakta till en full genomgång är gjord.Yger (diskussion) 13 juli 2018 kl. 10.44 (CEST)

Jag har startat en tråd om lista per län på diskussionssidan.Yger (diskussion) 16 juli 2018 kl. 11.08 (CEST)
 FixatYger (diskussion) 18 juli 2018 kl. 12.34 (CEST)

Namnsättning, särskiljningsled[redigera | redigera wikitext]

Detta har skett mycket inkonsekvent, även hos länsstyrelserna. Det går räkna ut logisk hur de bör vara, ett reservat som täcker den del av en havlvö, kan gärna kallas "halvöns naturreservat" medan om den är namnsatt efter en ort eller sjö blir det fel och det bör namnsättas "Ortnamn (naturreservat)". Och om det är en äng, som också syns i namnet, blir tillägg av "naturreservat" överdrivet. Jag lutar dock att inte gräva i detta utan det som nu står får vara, men ha lite mer system i nya.Yger (diskussion) 13 juli 2018 kl. 10.44 (CEST)

Jag tycker det här med "halvöns naturreservat" eller "Ortnamn (naturreservat)" är bra principer. Därför blev jag lite förbryllad över flyttningen av "Stakamyrans naturreservat" till Stakamyran. Stakamyran är en myr som bara utgör en liten del av Stakamyrans naturreservat. Att kalla artikeln för bara Stakamyran blir därför missvisande. I just detta fall spelar det kanske inte så stor roll. Men i en del andra fall, Tuskulums naturreservat i Västerbottens län, ligger den plats som givit namn åt reservatet inte ens inom reservatets gränser. Vore det inte bättre att hålla de namnsättningsprinciper som du anger ovan?--Skogsfrun (diskussion) 3 september 2018 kl. 16.53 (CEST)
Tyvärr har jag inte lyckats som jag önskat när det kommer till namnsättningen. Som synes på diskussionssidan har detta blivit projektets svaga punkt. Men Tuskulum har jag ännu inte kommit till, den bör bli Tuskulum (naturreservat).Yger (diskussion) 3 september 2018 kl. 17.00 (CEST)
Ah, OK. Jag tänkte att diskussionen fördes på denna sida och missade att det fanns en diskussionssida också... Ska läsa den.--Skogsfrun (diskussion) 3 september 2018 kl. 19.25 (CEST)

Ny faktamall mot Wikidata[redigera | redigera wikitext]

En sådan behöver naturligtvis tas fram.Yger (diskussion) 13 juli 2018 kl. 10.44 (CEST)

Nu finns ett första utkast till sådan mall. Jag har inte fattat vad som ska stå på en projektsida och vad som ska stå på projektets diskussionssida så jag skapade en tråd på diskussionssidan om mallen som fortfarande är en testmall. --Larske (diskussion) 15 juli 2018 kl. 17.57 (CEST)
 Fixat om än inte helt färdig, se Malldiskussion:Faktamall naturreservat WD.Yger (diskussion) 19 juli 2018 kl. 08.44 (CEST)

Substansinnehållet[redigera | redigera wikitext]

Jag ser inget behov standardisera detta. Dock märker jag problemen som uppstått med länkröta till flera dokument hos länsstyrelserna. Dock är dessa ofta(st) länkade från huvudsidan om reservatet, och att uppdatera dessa direktlänkar känns om overkill.Yger (diskussion) 13 juli 2018 kl. 10.55 (CEST)

 Fixat var inget problem fixa till i några få fall i Hallands län.Yger (diskussion) 19 juli 2018 kl. 08.46 (CEST)

Arbetsplan[redigera | redigera wikitext]

Efter lite fler undersökningar av oklarheterna borde de gå påbörja en genomgång när en ny faktamall WD finns framme, Och då börja med de län som ha bra underlag: Halland, Kronoberg, Jönköping.Yger (diskussion) 13 juli 2018 kl. 10.47 (CEST)

Pilot[redigera | redigera wikitext]

En pilotGenomfört mellan 16 och 18 juli för de i Hallands län. Det finns nu artiklar och WD objekt för samtliga. Ett WD objekt fel (Boalt har två objekt, bara ett relevant) och ett fel hos länsstyrelsen (saknas sida om Fegen delen i Halland). Svårigheter med de reservat som består av flera NV objekt (främst då de berör fler län). I dessa fall klarar faktamallen inte hantera detta (ännu), så det blir tv artiklar utan faktabox. Också svårigheter med reservat bildade från slutet av 2016 och framåt. För dessa saknar WD objekten nu uppgift om arealen uppdelning i sjö, skog och land, och uppgift från WDPA saknas (finns inte i det registret ännu).Yger (diskussion) 19 juli 2018 kl. 09.39 (CEST)

Saker att reda ut innan fortsatt jobb[redigera | redigera wikitext]

Några av dess är av intresse för få så tas inte upp här:främst faktamallen och att koordinaterna är lite svajiga. Och namnsättningsfrågan är inte löst men jag ser inte att det går få något konsensus över något förslag som innebär att existerande artiklar skulle få annat namn.Yger (diskussion) 19 juli 2018 kl. 09.39 (CEST)

WD objekt för reservat bildade efter hösten 2016

Skall dessa skapas manuellt, halvautomatiskt eller inte alls? Då det tar cirka 10 minuter per objekt är det nära nog ogörbart göra detta helt manuellt, om det skall vara med korrekta källreferenser.Yger (diskussion) 19 juli 2018 kl. 13.47 (CEST)

Jag skulle själv helst vilja ha en bot som jag kunde köra som skapade/kompletterade ett WDobjekt i taget utifrån NV numret. Alternativt man selekterar ut dessa objekt och kör som storbotkörningen förra året. @Vesihiisi:, @Larske: kanske ni förstår detta bättre och kan utveckla era tankar?Yger (diskussion) 19 juli 2018 kl. 13.55 (CEST)
Det är precis en sådan bot som QuickstatementsBot är. Man kan be den komplettera befintliga objekt med statements eller skapa helt nya objekt med tillhörande statements som Naturvårdsregistret-id (P3613), area (P2046) och annat. Du väljer själv vilka objekt som ska bearbetas eller skapas. Det är dock lite pilligt att förse den med "kommandon" för det första fallet, mycket detaljer att tänka på och ett missat minustecken eller nåt kan göra att det blir helt galet, men det sparar såklart mycket tid om det gäller många objekt. Och man kan köra den som batchjobb när man själv vill sova eller göra något annat.
Här är en länk till verktyget QuickStatements (jag har bara använt "the old interface") --Larske (diskussion) 19 juli 2018 kl. 14.07 (CEST)
 Fixat

Natura 2000-områden

Jag har inte gjort något i piloten för att dessa skall beskrivas mer stringent och korrekt. Jag gjord ett litet försök för Älmebjärs naturreservat i faktaboxen, men känner inte för att fortsätta med detta. Det finns för stora oklarheter vad som verkligen gäller (reservaten och natura 2000-omrpåden överlappar inte alls alltid.Yger (diskussion) 19 juli 2018 kl. 13.47 (CEST)

 Fixat

Sidlayout (bilder)

När det funnit bild av vacker blomma så har jag flytta den från höger sida till vänster för att inte krocka med mallen, och jag är inte riktigt nöjd hur de blivit layoutmässigt. ett exempel efter och [före]. Jag provade också med ett galleri Särö västerskog men det tyckte jag blev ännu sämre.Yger (diskussion) 19 juli 2018 kl. 13.47 (CEST)

jag lutar just nu att fortsätta som jag gjort i Halland om inte fler synpunkter framkommer.Yger (diskussion) 19 juli 2018 kl. 13.55 (CEST)
 Fixat

Genomförande[redigera | redigera wikitext]

Efter lärdomar och återkoppling från piloten, så fortsätter jag nu med resten av reservaten. Jag har beslutat att inte själv skapa WD objekt eller WP artiklar för reservat bildade efter hösten 2016, och i de fallen bara skapa en röd länk i listan över länets reservat. För de reservat som beskrivs i två olika objekt kommer jag inte lägga in mallen. I båda fallen kan jag senare komma att återkomma.Yger (diskussion) 21 juli 2018 kl. 12.09 (CEST)

 • Kronobergs län. Inga problem, ett stavfel hos länsstyrelsen och entvå saknad sida (kronoskogen, Skälhult).Yger (diskussion) 21 juli 2018 kl. 12.09 (CEST)
 • Blekinge län. Inga problem och efter Larske laddning nu även "nya" reservat (även för Kronobergs län).Yger (diskussion) 22 juli 2018 kl. 08.58 (CEST)
 • Skåne län. Problem med Vombs ängar/Klingavälsåns dalgång. Sedan var det tre reservat som inte var "färdiga". Jag skapade artiklar om all som "ingår-i" och kommer göra så framöver. Förde bort fyra naturvårdsområden och upptäckte då att mallen {{naturreservat}} inte går få rätt titel i de fallen.Yger (diskussion) 27 juli 2018 kl. 18.48 (CEST)
 • Jönköpings län. Stort problem (olöst) med Hökensås (naturreservat) i övrigt OK.Delade upp flera men inte alla ingår-i.Yger (diskussion) 28 juli 2018 kl. 16.40 (CEST)
 • Kalmar län klar. Inga problem, dock en del slarvfel i länsstyrelsens sidor.Yger (diskussion) 31 juli 2018 kl. 15.49 (CEST)
 • Gotlands län klar. Inga problem, dock ett fel från naturvårdsverket och ett hos länsstyrelsen.Yger (diskussion) 4 augusti 2018 kl. 08.50 (CEST)
Vackert! Har du hoppat över Burggathagen (Q55693307), Bälsalvret (Q55693306) och Slite skärgård (Q55693314) för att beslutsstatus för dem är "Överklagat"? Men hur är det med Snåltorp (Q55693315), varför har det inte någon artikel? Där är beslutsstatus "Gällande", se NVR. --Larske (diskussion) 4 augusti 2018 kl. 09.19 (CEST)
Korrekt, Snåltorp är ett mycket litet och det finns inget om det på länsstyrelsen (och inget med google). Jag bedömer det inte finns längre men att NV inte uppdaterat. Yger (diskussion) 4 augusti 2018 kl. 10.11 (CEST)
Ja, det är väl troligen avvecklat då. Det finns (per juni 2011) heller ingen skyltning från väg 140 till reservatet som ligger/låg mittemot Monsunvägsloopen. Snåltorps naturreservat är dock tydligt utmärkt på Lantmäteriets karta. --Larske (diskussion) 4 augusti 2018 kl. 10.53 (CEST)
Men jag undrar sedan vilket är det 6 reservetet. Här nämns fyra och på kartan finns även nationalparken Gotska Sandön, men tabellen säger 140 wd objekt och 134 artiklar (och 134 stämmer med kategorin)Yger (diskussion) 4 augusti 2018 kl. 10.57 (CEST)
Det är Gotlandskusten (Q53377676). Tabellen räknar allt som har ett Naturvårdsregistret-id (P3613) även om det inte är ett naturreservat (Q179049). Jag kan modifiera frågan så att endast naturreservat ingår om du vill. --Larske (diskussion) 4 augusti 2018 kl. 11.25 (CEST)
Ja om det inte är ett besvär. just naturvårdsområde-naturreservat är en krånglig fråga som jag inte vill blanda in just nu. Länsstyrelsen hävdar, även efter mitt påpekande, trots NV uppgifter att Sandarve kulle är ett naturreservat. Yger (diskussion) 4 augusti 2018 kl. 11.32 (CEST)
 • Värmlands län. Avbrutit då för många saknas på länsstyrelsen sida, gick dock bra i de kommuner som börjar med A-F. lägger denna "sist".Yger (diskussion) 5 augusti 2018 kl. 14.02 (CEST)
 • Påbörjat fd Älvsborgs län & fd Göteborgs och Bohus län - fd Skaraborgs län kommer jag inte ge mig på. Rödlänkar lämnar jag därhän och artiklar med WD-problem löser jag sist, det går fortast att göra en typ av moment i sänder. /Ascilto (diskussion) 5 augusti 2018 kl. 20.58 (CEST)
 • Dalarnas län klar, gick bra. Några slarvfel i länsstyrelsen sidor och en dubbelpost i NV registret.Yger (diskussion) 10 augusti 2018 kl. 11.27 (CEST)
 • Gävleborgs län klar, gick bra.Yger (diskussion) 13 augusti 2018 kl. 12.22 (CEST)
 • Uppsala län klar, den generella namnsättningsfrågan blev här akut, i övrigt inga problem.Yger (diskussion) 15 augusti 2018 kl. 12.55 (CEST)
@Yger: Här är ett ganska nytt reservat som verkar bortglömt: Slada Slada (Q55693526) --Larske (diskussion) 5 september 2018 kl. 14.37 (CEST)
Det ser ut som den saknades i listan från juli och då som sida på Länsstyreklen då den var överklagad. Men nu finns data och gällande datum 20 juni, så jag la in den. Det behövs en uppföljning när jag är klar med basomgången för de som inte blev klara och om det finns nytt data från naturvårdsverkets register.Yger (diskussion) 5 september 2018 kl. 14.54 (CEST)
 • Fd Älvsborgs län och fd Göteborgs och Bohus län klara. Problem: Västra Råssö-Kockholmen, Högsbo pegmatitbrott och Holmen i Simmesjön pekas av länsstyrelsen ut som naturreservat men återfinns inte i Naturvårdsregistret. Havstensfjorden (naturreservat) har något icke identifierat WD-problem. Objektet har NVID på WD men kommer inte med I ListeriaBots lista. Uppgifterna på WD är också ofullständiga, jag har kompletterat med allt jag förstår mig på, men IUCN-kategori har jag inte fyllt i och inte heller referenser eftersom jag inte förstår var jag kan hitta rätt uppgifter. - Annars var det väldigt mycket fix: 20 artiklar har flyttats till Kategori:Naturvårdsområden i Västra Götalands län, men det var ju tydligen fel. 21 artiklar har haft dubbla objekt, t.ex. sjö och naturreservat, dessa har jag delat och för sju av dessa fick jag även dela WD-objekten med många sammanblandade värden. 24 artiklar saknar fungerande länkar till såväl länsstyrelsen som Internet Archive, men detta bör väl lösas inom ett halvår om de inte sitter och sover på länsstyrelsens informationsavdelning. Över huvud taget var det väldigt mycket mer jobb än vad jag väntade mig. En eloge till Användare:Yger som gjort denna operation för många län! /Ascilto (diskussion) 16 augusti 2018 kl. 20.08 (CEST)
Du valde ju ett län med dåliga hemsidor så har haft betydligt kämpigare än jag. Jag fixade 1a och 3e reservaten du listar, det andra misstänker jag har upphört (uppgått i Ängs.). Och Havsfjorden är jag helt konfunderad över att inte hitta ett WD objekt för, får en känsla det kan ligga kvar något att hitta där. Frågan är sedan om det går helt slutföra när länsstyrelsen ligger så mycket efter. Att se över detta län ligger bland de 3-4 sista för mig, får se hur det blir då. Och tack för din gedigna insats, i mycket är du klart bättre än jag i detta.Yger (diskussion)
Tack för kompletteringarna! - I den senaste uppdateringen av Listeria-listan kom också Havstensfjorden med, så tydligen gjorde jag något rätt på WD. /Ascilto (diskussion) 16 augusti 2018 kl. 21.07 (CEST)
 • Västmanlands län. Länsstyrelsen har ingen uppgift om vilka reservat är natura 2000-område, så den uppgiften saknas, I övrigt ett mycket rättfram arbete.Yger (diskussion) 17 augusti 2018 kl. 13.46 (CEST)
 • Örebro län klart. Bra basdata, enkelt genomföra. Oset och Rynningeviken hade WMSEgänget trasslat till i Wikidata och det var två andra WD objekt (från dubblerade NV poster) som behövde "tas bort".Yger (diskussion) 21 augusti 2018 kl. 13.51 (CEST)
 • Södermanlands län klart. Inga teknikproblem och jag hittade ett nytt sätt hantera reservat över länsgränser i Fjällmossens naturreservat. Men det var tungt, då 1/3 av reservaten saknade beskrivningar hos länsstyrelsen, och öarna i skärgården känns inte bra.Yger (diskussion) 24 augusti 2018 kl. 14.54 (CEST)
 • Jämtlands län klar. Lite tungt med många saknade länsstyrelsesidor och 3-4 länsöverskridande reservat. Troligt fel på denna post som uppges ligga i två kommuner, vilket inte verkar vara korrekt.Yger (diskussion) 28 augusti 2018 kl. 08.32 (CEST)
 • Västernorrlands län klart. Bra kvalitet på data både hos länsstyrelse och naturvårdsverk. Två (tre?) WD poster trasslade då de fanns vid laddningen 2017 men var borta i juli i år. Och lite annorlunda med de länsöverskridande, de hanteras av en länsstyrelse inte av två som sker mer i södra Sverige.Yger (diskussion) 30 augusti 2018 kl. 19.09 (CEST)
 • Västerbottens län klart. God ordning på Länsstyrelsens sidor (men lite tunna) och Naturvårdsverkets poster. 3-4 WD poster behövde fixas till. Rättframt men oj så tradigt.Yger (diskussion) 5 september 2018 kl. 14.16 (CEST)
 • Östergötlands län klart. 21 reservat saknades på länsstyrelsens sidor ochnu fixade.Yger (diskussion) 22 september 2018 kl. 11.46 (CEST) de anger ej natura 2000. Fel i nv-poster (anger två kommuner när det skall vara en), flera fel i WD poster, några av lösningarna av länsöverskridande reservat blev inte bra. Kontaktpersonen på länsstyrelsen hade själv skapat några av artiklarna i Wikipedia!Yger (diskussion) 13 september 2018 kl. 11.14 (CEST)
 • Norrbottens län klart. God ordning. Två överklagade som jag ändå skapade artiklar för och tre reservat utan sidor, varav två i Piteå kommun troligtvis hör samman med ett överklagande.Yger (diskussion) 22 september 2018 kl. 10.50 (CEST)
 • Västra Götalands län klart. Ascilto hade redan gjort drygt hälften, men det var ändå det "värsta" av alla län. 232 reservat saknar sidor hos länsstyrelser, ett 15-tal är felklassade som naturvårdsområden fast de är reservat och det fanns fall med delade reservat efter kommun inom länet, då de var i olika län före 1998. Och några wdposter hade felaktigt mergats av person utan koppling till projektet. Jag behövde använda allt jalärt mig för att komma igenom.Yger (diskussion) 26 september 2018 kl. 08.42 (CEST)
 • Värmlands län slutfört. 73 saknar sida hos länsstyrelsen och ett som beslutats för sex månader sedan men ej gäller, Brattknölen.Yger (diskussion) 28 september 2018 kl. 10.48 (CEST)
 • Stockholms län klart. 220 saknade sidor hos länsstyrelsen och för två var det reservat-vårdområde oklarhet, annars var underlagen från Naturvårdsverket och länstyrelsen bättre än vad som gällde Västra Götaland län. Det var väldigt många WD objekt som behövde delas upp (ö och reservat som inte har ett 1-1 förhållande) och rekordmånga där hänsyn behövde tas till existerande artiklar, men det har jag vetat om och inte så svårt som jag fruktat.Yger (diskussion) 2 oktober 2018 kl. 18.08 (CEST)
@Yger: Vad är anledningen till att Djupviken (Q55693516), alltså det i Värmdö kommun, inte fick någon artikel? --Larske (diskussion) 2 oktober 2018 kl. 20.23 (CEST)
ja den skall ju ha en artikel! I listan från juli är den beslutad men ej gällande, men nu är den gällande. Jag kommer i morgon se över alla som har WDpost men ingen artikel, som denna.Yger (diskussion) 2 oktober 2018 kl. 20.46 (CEST)
Jag har gjort "dummyediteringar" i de objekt som har artiklar men som i statusfrågorna i avsnittet nedan felaktigt pekades ut som att de saknade svwp-artiklar. Det verkar som om Wikidata hade "en dålig dag" då du var i norra delen av Kalmar län för där fanns det många "falska". Nu hoppas jag att listorna och kartan ska vara till bättre hjälp. Jag har lagt till en ny länk till en karta som bara inkluderar objekt som är naturreservat, den första inkluderar alla som har ett NVR-id.
Det är bara 18 procent av objekten som har någon bild, Skåne län och Stockholms län ligger bra till med mer än 40 procent, men de flesta län ligger mycket lägre. Det finns alltså utrymme för hugade fotografer att ge sig ut med kameran och plåta lite i naturreservaten. --Larske (diskussion) 2 oktober 2018 kl. 21.11 (CEST)
Snyggt! Skuleskogen försökte jag ta bort WD posten för men någon återställde den WD posten. Nu är det en nationalpark så kanske bör den ligga kvar. men frågan är om jag gör heltokigt när jag vill ta bort en wdpost.Yger (diskussion) 2 oktober 2018 kl. 21.20 (CEST)
Det är olika objekt för nationalparken och för naturreservatet. Vad är det som har hänt med naturreservatet? Har de övergått till att bli nationalpark? För ett år sedan fanns det ju med i naturvårdsregistret, men nu verkar det borttaget. Vi kanske bör hitta en källa till vad som hänt och när och sen kan man stoppa in ett slutdatum (P582) i objektet istället för att radera det. I WDPA finns ju reservatet fortfarande kvar, men det beror antagligen på eftersläpning i rapporteringen från Naturvårdsverket via EEA till WDPA. --Larske (diskussion) 2 oktober 2018 kl. 21.34 (CEST)
 • "restreservaten" klara, dvs de som ej har status gällande, är överklagade eller klassade som bildat men ej gällande.Yger (diskussion) 4 oktober 2018 kl. 11.37 (CEST)
 • jag har nu gått igenom och åtgärdat kvarvarande kvalitetsbrister enligt nedan, och också gått ut med information till naturvårdsverket, Bybrunnen och svwps facebooksida. Jag anser därför projektet genomfört och klart.Yger (diskussion) 5 oktober 2018 kl. 20.06 (CEST)

Status[redigera | redigera wikitext]

Tabell som, per län och totalt, visar antalet WD-objekt som har Naturvårdsregistret-id (P3613) samt hur många och hur stor andel av dessa som har en svwp-artikel, en bild (P18), respektive en beskrivning av media (P2096) (bildtext) på svenska.

 • Länk till tabellen. OBS! Alla objekt med NVR-id ingår även sådana som inte är naturreservat.

Not: Det exakta antalet objekt kan komma att ändras eftersom en del objekt behöver delas för att bättre representera naturreservaten i fråga. --Larske (diskussion) 27 juli 2018 kl. 07.17 (CEST)

Och här Länk till kartan Via lagerikonen uppe till höger kan man välja om man vill se de naturreservatobjekt som har eller inte har någon artikel i svwp.

Dessa två har varit guld värda i mitt arbete, då det lätt går hitta de jag "glömt". Kostigt dock att de ibland pekar ut objekt som är länkade.Yger (diskussion) 15 augusti 2018 kl. 12.55 (CEST)
Är det objekt som du alldeles nyss har länkat? Jag tror att det är så med dessa SPARQL-frågor att om man ställer en fråga kort efter (typ inom någon/några minuter) att samma fråga har ställs, bry sig programmet inte om att titta i Wikidata och uppdatera utan visar bara upp en cachad version av resultatet. Det fungerar ju bra om man publicerar en länk till en fråga som många kommer att klicka på i stort sett samtidigt men där underliggande data inte ändras så snabbt. För att "tvinga fram" en uppdatering brukar jag redigera frågan (via länken "Wikidata Query" längst ner till vänster) och lägga till en rad med enbart ett #-tecken på slutet och köra frågan på nytt genom att klicka på den vita triangeln i den blå rutan. Man kanske kan lägga till nån parameter i länken som gör att resultatet alltid räknas om, men det är i så fall något som jag inte har lärt mig hur man gör. --Larske (diskussion) 15 augusti 2018 kl. 13.12 (CEST)
Det konstiga är att det är två reservat i Nordanstigs kommun, som ibland visas upp och ibland inte, och nu senast var det rätt på kartan, medan räknaren visade de inte är "klara" men den räknaren visade rätt igår. (och just nu rätt i räknaren men fel på kartan). Men ingen grej som påverkar nyttanYger (diskussion) 15 augusti 2018 kl. 13.35 (CEST)
Ja, jag ser att Svarvtjärnsbergens naturreservat (Q55693299) och Vitörarnas naturreservat (Q30179818) får fel färg på kartan med frågan ovan, men om jag redigerar frågan, till exempel lägger till en kommentarrad (börjar med #) på slutet, blir färgen som den ska. Det var ju nästan tre dygn sedan du kopplade dessa objekt till svwp så det är mycket märkligt att resultatet inte blir det förväntade. --Larske (diskussion) 15 augusti 2018 kl. 14.15 (CEST)
detta fel har nu också börjat dyka upp på listorna WDposter per per (Värmland) och jag börjar få en känsla varför det blir fel. Oh då lär det inte gå att åtgärda, men visst hade det varit kul, om vi kunde följa mot en kartbild utan prickar (jag börjar ta tag i "ej gällande" reservat i morgon).Yger (diskussion) 2 oktober 2018 kl. 18.08 (CEST)

 Fixat tom karta! Yger (diskussion) 4 oktober 2018 kl. 11.45 (CEST)

Facebook like thumb.pngTjusigt! --Larske (diskussion) 4 oktober 2018 kl. 12.27 (CEST)

Kvalitetsfrågor[redigera | redigera wikitext]

Areastrul[redigera | redigera wikitext]

Här är en fråga som listar alla objekt som har ett Naturvårdsregistret-id (P3613) i Wikidata och som har mer än ett värde för area (P2046) (som avser hela objektet, alltså inte bara en berörd del (P518)). Det ser illa ut när det dyker upp i infoboxarna, se till exempel Kvarntorps naturreservat.

Listan är sorterad efter län och innehåller naturligen mest objekt för de län som ännu inte avverkats, men det finns också några som möjligen har glömts bort, till exempel Evedalsåsens naturreservat (Q18289432) i Kronobergs län som inte har fått någon WD-mall. En del av problemen med multipla areauppgifter härrör från sammanslagningar av objekt, eller objekt som sträcker sig över flera kommuner. Exempel på detta är Öjemossarnas naturreservat (Q10727195) i Dalarnas län som även har dubbla Naturvårdsregistret-id (P3613), geografiska koordinater (P625) och datum för grundande eller skapande (P571) och som väl bör delas upp i två objekt.

Det finns även märkliga saker som att samma objekt försetts med två olika areauppgifter men med samma referens inom loppet av några timmar (förra året). Exempel på detta är Drevfjällen (Q30157838) i Dalarnas län. Det gäller alltså att vara observant och behålla den korrekta areauppgiften. --Larske (diskussion) 22 augusti 2018 kl. 07.59 (CEST)

Mycket bra. Den innehåller inte bara "enkla" fall utan även några mer komplexa där mer tankemöda krävs och undersökning av mer saker. När vi är "klar" bör även denna lista vara tom. (jag tog bort några, men inte alla, i de län jag gjort).Yger (diskussion) 22 augusti 2018 kl. 09.14 (CEST)
 • De fem artiklar/objekt som jag nyligen redigerat åtgärdade. Lätt gjort. - Jag förstår bara inte varför samma objekt listas upp till fyra gånger i frågan? /Ascilto (diskussion) 22 augusti 2018 kl. 17.37 (CEST)
@Ascilto: Att samma objekt kommer med flera gånger listan som är svaret på frågan beror på de multipla värdena för till exempel NVR-id och kommun och att jag inte har lagt ner något krut på att göra en lista med en rad per objekt som har något "fel". Alla rader i listan är olika på något sätt. Du får se det som en bonus att när du rättar ett fel kan flera rader i listan, som till slut bör vara tom, försvinna. --Larske (diskussion) 22 augusti 2018 kl. 18.18 (CEST)

 Fixat inga träffar.Yger (diskussion) 2 oktober 2018 kl. 20.13 (CEST)

Döda länsstyrelselänkar[redigera | redigera wikitext]

Jag har tuggat igenom de 3 022 länkarna på formen https://www.lansstyrelsen/<län>/besok-och-upptack/naturreservat/<sidnamn> som finns i svwp med avsikt att kontrollera om den länkade sidan finns. Observera att skriptet som jag har använt endast noterar om sidan går att öppna. Om sidan är färdig, halvfärdig eller bara en "stubbe" framgår inte av denna kontroll.
Status per 26 augusti 2018 12:00 är att det finns 111 länkar som är döda, det vill säga sidan finns inte utan man kommer till en "404-sida", se följande lista. Ett trettiotal av de döda länkarna kommer dock från projektsidan. Listan är sorterbar så att den enklare kan "betas av" län för län. För "färdiga län" bör det inte finnas några döda länkar.

--Larske (diskussion) 26 augusti 2018 kl. 12.42 (CEST)

I de färdiga före detta länen Älvsborg och Göteborg och Bohus finns 24 artiklar som saknar fungerande länkar till länsstyrelsens naturreservatsartikel (jag har en egen lista och kommer att åtgärda dessa allteftersom länsstyrelsen kommer ikapp). Riktigt alla dessa har inte döda länkar då de skrevs utifrån pressmeddelanden. De döda länkarna i de flesta av dessa artiklar har inte den nya formen "besok-och-upptack" utan den äldre "djur-och-natur/skyddad-natur", så de finns inte med i listan. Några av artiklarna har trots allt kommit med på listan, då har jag förbisett att den ursprungliga döda länken bytts ut mot en ny 404-länk, och då är det möjligt att vissa av dessa kan ha fungerande arkivlänkar, skall kolla. /Ascilto (diskussion) 26 augusti 2018 kl. 13.16 (CEST)
Tack, mycket bra med dessa listor. Jag har, vilket alls inte är självklart, skapat URL länkar "ut i luften" och än mer till många sidor länsstyrelserna lagt upp som placeholder ("Work in progress"). Detta med tanken att det är enklare att ta bort dessa utifrån en lista som denna än att gå igenom allt och leta upp de som saknar. När jag ställt frågor, som jag gör en del, får jag helt tiden som svar "de kommer upp till hösten", vilket inte är ett stabilt beslutsunderlag. Då jag snart bara har kvar de län som är direkt dåliga sköta sina sidor, så överväger jag dock att pausa 6 månader innan jag börjar med dessa. Om de i feb/mars har lika dåligt med sin sidor så bör jag inte lägga in "i hopp att de kommer fram snart".Yger (diskussion) 26 augusti 2018 kl. 16.34 (CEST)
Att medvetet skapa döda länkar känns inte riktigt bra. Men det är väl inget "måste" med länkar till länsstyrelserna redan från början. Jag tycker att vi kan skapa artiklar om alla naturreservat även om några län "ligger efter" med sina webbsidor. Vi skulle kunna skapa en dold åtgärdskategori, till exempel Kategori:Sidor om naturreservat i Sverige som saknar länkar till Länsstyrelsen, som vi kan lägga in i stället för att medvetet skapa länkar "ut i luften" där det idag saknas en sida på länsstyrelsen.se. Med en sådan kategori är det mycket enklare att hela tiden hålla reda på vilka sidor som behöver kompletteras med länk till länsstyrelsen (när nu respektive länsstyrelses "höst" inträffar). --Larske (diskussion) 26 augusti 2018 kl. 20.05 (CEST)
Bra förslag, jag börjar prova redan i morgon.Yger (diskussion) 26 augusti 2018 kl. 20.20 (CEST

 Fixat (i alla fall den listan)Yger (diskussion) 2 oktober 2018 kl. 18.16 (CEST)

Reservat som i nv-registret anges ligga i två kommuner vilket inte är korrekt[redigera | redigera wikitext]

I Östergötland finns ett antal naturreservat som ligger i två kommuner och wikisidorna för dessa är korrekta, t.ex. Ullebergsskogen (både Linköping och Mjölby). Dock finns ett antal naturreservat där angränsande kommun är noterad i Naturvårdsverkets databas (http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/) men där naturreservatet enbart ligger i en kommun. I Östergötlands län gäller detta för: Käringbergen(enbart Söderköping), Klämmesmålens odlingslandskap(enbart Boxholm) och Högstugan (naturreservat) (enbart Linköping). Oklart hur denna skillnad kan identifieras utan manuell kartundersökning. För naturreservat där angränsande kommun ligger i annat län så är dessa på korrekt sätt (för Östergötlands län) och enbart kommunerna i Östergötland är angivet, t.ex Klinta hällar. Magnus.lindgrenc83 (diskussion) 22 september 2018 kl. 00.27 (CEST)

Jag har också noterat detta och de gäller i hela landet kanske 40-50 totalt. Tyvärr är vi mycket låsta av vad naturvårdsverket upp ger, då "Wikipedia bara återger vad som står i tillförlitliga källor". Och vi kan inte justera utifrån gen kontroll på kartor då det blir "egen forskning". Som tur är i detta fall är det för läsaren inte en central fråga.Yger (diskussion) 22 september 2018 kl. 07.00 (CEST)
Det bästa vore förstås om uppgifterna om kommunbelägenhet korrigerades i naturvårdsregistret, men jag ser det inte som något fel att använda en sån här länk till Lantmäteriets karta som stöd för att ange att Käringbergen i sin helhet ligger i Söderköpings kommun. Att "titta på en karta" är enligt min mening inte något allvarligt fall av "egen forskning" och borde vara tillåtet och Lantmäteriets karta är en tillförlitlig källa. I Wikidata kan vi använda kartlänken som källa för inom administrativt område (P131) med "normal" rang och markera uppgiften (om Valdemarsvik) där NVR är källan som "deprecated" i detta (och liknande) fall, åtminstone tills naturvårdsregistret är uppdaterat. Sen kan vi skapa en fråga som listar alla objekt som är en instans av (P31) naturreservat (Q179049) i Sverige (Q34) och som har inom administrativt område (P131) som är "deprecated" där referensen är naturvårdsregistret. Detta kan vara ett underlag för en "felrapport" till Naturvårdsverket. --Larske (diskussion) 22 september 2018 kl. 08.01 (CEST)
Bra förslag.Yger (diskussion) 22 september 2018 kl. 08.24 (CEST)
Jag har gjort detta på prov i Käringbergen (Q30162306). Resultatet av nedanstående fråga visar att du redan har satt några uppgifter som "orekommenderade" (deprecated) tidigare:
--Larske (diskussion) 22 september 2018 kl. 08.46 (CEST)
Jag tror jag mest åtgärdat när NV posten angav kommuner i olika län som medförde de dök upp i fel lista från Wikidata.Yger (diskussion) 22 september 2018 kl. 09.58 (CEST)
En ursprunglig källa för data om naturreservat är respektive länsstyrelse beslutsdokument. I detta sätter man namnet på naturreservatet och här står det även vilken kommun som reservatet ligger i. Ofta finns länk till senaste beslutsdokument i naturvårdsverkets skyddad natur[1] under respektive naturreservats dokumentflik. Exempelvis står det i Käringbergens naturreservats beslutsdokument [1] att reservatet ligger i Söderköpings kommun medan det i Ullebergsskogens beslutsdokument[2] att reservatet ligger i Linköpings och Mjölby kommun.
Rätt kommun för naturreservaten är viktiga för oss som använder Wikipedias lista som krysslista för besökta naturreservat. Det är också viktigt för att få rätt antal reservat i en kommun. Går det att automatisera antalet reservat i ett län och i en kommun?
På samma sätt kan man bena ut hur naturreservat vid länsgränser ska hanteras. Beslutsdokumentet för Fjällmossen i Östergötland[3] har länsstyrelsen i Östergötland beslutat utan att beröra något utanför länet. På samma sätt har länsstyrelsen i Södermanland beslutat om ett naturreservat Fjällmossen i Nyköpings kommun[4]. Sammanfattningsvis är det två olika naturreservat med samma namn även om de ligger jämte varandra. Och att två naturreservat i olika län har samma namn förekommer på flertal ställen. Magnus.lindgrenc83 (diskussion) 22 september 2018 kl. 22.48 (CEST)
 1. ^ [a b] ”Skyddad natur”. skyddadnatur.naturvardsverket.se. http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/. Läst 22 september 2018. 
 2. ^ ”Ullebergsskogens beslutsdokument”. http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/handlingar/rest/dokument/215717. Läst 2018 sept 22. 
 3. ^ ”Fjällmossen i Östergötland beslutsdokument”. http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/handlingar/rest/dokument/179890. Läst 2018 sept 22. 
 4. ^ ”Fjällmossen i Södermanland beslutsdokument”. http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/handlingar/rest/dokument/146827. Läst 2018 sept 22. 
Kan du förtydliga vad du menar med att "automatisera antalet reservat i ett län och en kommun"? Menar du om det går att räkna och/eller skapa en förteckning (lista) av dem? --Larske (diskussion) 22 september 2018 kl. 23.51 (CEST)
Ursäkta sent svar på frågan ovan. Mina notifieringar fungerar dåligt. Som nämnt nedan så finns redan funktionen att räkna "antal naturreservat i Sverige per län och kommun". Denna siffra har mycket större sannolikhet att vara rätt när nya reservat kommer till än att manuellt uppdatera siffran som jag gjort hittintills för Östergötland. Det borde vara enkelt att även att få lista av antal naturreservat i Sverige per län.
Magnus.lindgrenc83 (diskussion) 24 september 2018 kl. 18.06 (CEST)
Noterat att projektet ännu ej har "betat av" Stockholms län.
@Yger: Har du sett dessa två "importerade" naturreservatsobjekt i Norrbottens län? De har artiklar i nlwp respektive cebwp:
--Larske (diskussion) 23 september 2018 kl. 00.44 (CEST)
Tack, fixat.Yger (diskussion) 23 september 2018 kl. 05.36 (CEST)
Jag har nu tittat lite noggrannare på några av dessa fall. 1. det hanteras inte konsekvent 2.I några fall när det står i beslutsdokumentet har det handlat om vilka som behöver få info om detta. Och ett reservat som ansluter till gränsen behöver ju även de på "andra sidan" få info om, så det inte av misstag klampar in. Så det ÄR tokigt och fel, (och rörigt och inkonsekvent). Men jag tänker inte ge mig in i detta. Mitt mål är att återge i Wikipediaartiklar det som står i NVposterna inte mer. Men om någon annan vill korrigera kommer jag inte ogöra det.Yger (diskussion) 23 september 2018 kl. 19.37 (CEST)
Vilket stort och bra arbete ni lagt ner på detta projekt! Det gäller att ödmjukt försöka bidra med sina egna små kunskaper. Vad gäller NVposterna och kommunlistan, så står det i "områdesfliken" "Berörda kommuner". Min hypotes är att dessa kommuner behöver kontaktas vid nya beslut av länsstyrelsen som gäller naturreservatet, och att det inte betyder att naturreservatet ligger i dessa kommuner, även om det oftas gäller. Tittade igenom Blekinge och Södermanland och ser att det relativt enkelt att hitta de reservat som inte ligger i en kommun som är berört. Jag kan gärna gå igenom några län, men behöver hjälp att förstå hur jag ska notera detta. Naturligtvis ska det finnas referenser till respektive beslutsdokument. Magnus.lindgrenc83 (diskussion) 24 september 2018 kl. 18.06 (CEST)
Om du listar de som bör åtgärdas här eller på annan plats så fixar vi det.Yger (diskussion) 24 september 2018 kl. 19.27 (CEST)
@Magnus.lindgrenc83: Jag har också funderat hur man ska tolka "Berörda" i berörda kommuner. När data för naturreservaten laddades upp i Wikidata, de flesta förra året men de som inte fanns då laddade jag upp i år. Då användes länkar som den här för att hämta data från "Naturvårdsregistret". Det är också sådana länkar som finns längst ned i artiklarna med texten "läs online". Som du ser står det kommunerAsText: som rubrik för det som vi stoppat in som inom administrativt område (P131) i Wikidata. Kanske detta kommunerAsText:, som jag tror är källan även till det som visas som Berörda kommuner i "områdesfliken", finns förklarat någonstans, men det är en fråga vi borde ställa till Naturvårdsverket. Eftersom det finns naturreservat vars gräns sammanfaller med en kommungräns och endast en av kommunerna, den i vilken reservatet ligger, är listad som "Berörd", är jag benägen att tro att tolkningen ska vara att reservatet "ligger i" den/de listade kommunerna snarare än att "de ska kontaktas". Exempel är Eknön och Rävsholmen som ligger på var sin sida om gränsen mellan Söderköpings och Norrköpings kommuner, men som bara har en kommun listad som "Berörda kommer".
--Larske (diskussion) 24 september 2018 kl. 20.19 (CEST)
@Larske: Håller med att min hypotes inte stämmer. Det verkar vara fel i databasen.
@Yger: Återkommer med lista med naturreservat som jag har hittat som ligger i fel kommun.
Magnus.lindgrenc83 (diskussion) 25 september 2018 kl. 07.58 (CEST)
Första batchen med lista av naturreservat som är hittade i göta och svealand där felaktig extra kommun finns listad finns under: Användardiskussion:Magnus.lindgrenc83. Kan inte garantera att jag missat några men förhoppningsvis är det en fullständig lista.Magnus.lindgrenc83 (diskussion) 26 september 2018 kl. 07.23 (CEST)
Genomgång av alla län gjord för att hitta naturreservat som är registrerade i flera kommuner enligt naturvårdsverkets databas, men som inte ligger i alla dessa enligt refererade beslutsdokument. Listan finns under Användardiskussion:Magnus.lindgrenc83.
Magnus.lindgrenc83 (diskussion) 30 september 2018 kl. 22.25 (CEST)

 Fixat en ej gjord, Tyskö-Nästö-Prästö.Yger (diskussion) 5 oktober 2018 kl. 08.07 (CEST)

@Yger: Du verkar göra en annan tolkning (Diskussion:Käringbergen) vad gäller betydelsen av uppgiften kommunerAsText i Naturvårdsregistret. Har du fått bekräftat av Naturvårdsverket hur uppgiften ska tolkas? Vi kan inte lägga in inom administrativt område (P131) i Wikidata med Naturvårdsregistret som källa om det som står i Naturvårdsregistret inte ska tolkas som inom administrativt område (P131). Åtminstone inte om det står mer än en kommun i kommunerAsText i registret. --Larske (diskussion) 5 oktober 2018 kl. 09.03 (CEST)
Tycker du jag bår återställa, det rör sig ju bara om ett 20-tal, så snabbt fixat.Yger (diskussion) 5 oktober 2018 kl. 10.02 (CEST)
@Yger: Det beror nog lite på. Första steg bör vara att få ett tydligt besked "från hästens mun" hur datat kommunerAsText i naturvårdsregistret ska tolkas. Det borde finnas på Naturvårdsverkets webbplats, jag har inte letat så noga, men om du har en kontakt där kanske det är en väg att få ett entydigt besked. Om det är som jag hoppas och tror, att kommunerAsText ska tolkas som var reservatet är beläget, finns det alltså ett antal fel i naturvårdsregistret som behöver felanmälas. I väntan på att felen korrigeras skulle vi kunna byta källa från NVR till kso-kartan, men den källan (kartan alltså) måste då kollas manuellt för varje reservat som vi ändrar källa för inom administrativt område (P131). Om det bara handlar om 20 reservat är det ju snabbt gjort. Är det samma som på sidan Användardiskussion:Magnus.lindgrenc83? @Magnus.lindgrenc83:.
Men om det visar sig att kommunerAsText ska tolkas som "kommuner som behöver kontaktas för ärenden som gäller reservatet" har vi ett större problem eftersom det då inte duger som källa för inom administrativt område (P131). --Larske (diskussion) 5 oktober 2018 kl. 10.34 (CEST)
Jag bedömer det inte är framkomligt fråga, de har inte den precisionen i det jobb de gjort och lär inte ha mer än att "vi tog den uppgiften från något som stod i dokumentet". Och intuitivt tror jag vi har "det större problemet", och felanmälan om denna typ av saker kan de inte ta hand om. SKO som källa vore en variant, då åtminstone för de 20, Det är väl vad Magnus L gjort. de ändringar jag gjort är en delmängd av det som han listat, i några fall var splitten redan gjord och i ett fall var de t ett reservat som bildade i slutet av augusti, dvs ej med.Yger (diskussion) 5 oktober 2018 kl. 10.54 (CEST)
Det här blir mer och mer intressant. Jag levde i tron att det var Naturvårdsverket som "ägde" informationen om alla skyddade områden i Sverige (och som även rapporterade detta till WDPA via EEA) och att deras uppgifter i naturvårdsregistret var om inte primärkälla så närmare källan än vad Länsstyrelsernas webbsidor är. Och att registret är något som man kan lita på. Att Naturvårdsverket inte skulle kunna hantera anmälningar om felaktigheter i Naturvårdsregistret låter väldigt illa.
Länsstyrelsernas försök till att presentera dessa data på sina webbplatser, där man ser en varierande "bukett" av format och avrundningar av arealer med mera, förutom alla döda länkar till följd av ommöbleringar, är inte så imponerande. Hade varit mycket bättre om en central punkt, kanske Sveriges Kommuner och Landsting (om de alls har en samordnande roll), hade stått för en gemensam mall och webbplats för att presentera data än att 21 olika webbredaktioner (och 290 kommuner?) ska sitta i varsitt län (och kommun) och uppfinna hjulet, eller snarare 21 (300+) olika hjul på sina egna webbplatser. Sen kan ju respektive länsstyrelse (kommun) fylla på med brödtext, bilder och annan lokal besöksinformation. Men effektivitet och "brandingambitioner" går väl inte alltid hand i hand. --Larske (diskussion) 5 oktober 2018 kl. 11.19 (CEST)
Instämmer. Det är länsstyrelsen som äger infon, men ser det i form av själva dokumenten (beslut, skötsel etc). De har noll koll på precision. När jag var lite sur på Uppsala län som tom gav namn som var grammartiskt fel, var svaret, !det kan vi inte göra något åt, det är dataavdelningen som gett det namnet". Naturvårdsverket gör ett bra jobb men mest att registrera data. Framtiden är snarast att de lär sig att de bara klarar hålla en databas uppdaterad. Och då erkänner Wikipedia är ett bättre ställe för allmänheten hitta info än länsstyrelserna.Yger (diskussion) 5 oktober 2018 kl. 12.31 (CEST)
Suck, det finns tydligen fortfarande personer "i rikets tjänst" som tror och hävdar att "det ligger på data (så det går väl inte att ändra på)". När jag tittar lite mer så får jag också intrycket att Naturvårdsverket bara tillhandahåller en databas där olika informationsägare förväntas rapportera in (korrekta) uppgifter. De borde dock även registrera vem som är informationsägaren (källan) till respektive data. Om det är en ett-till-ett koppling mellan "förvaltare" (som finns registrerat) och "informationsägare" så kanske det kan göras på en central plats med en lista på NVR-informationsägare med kontaktuppgifter.
 • Lista på förvaltare med antal förvaltade objekt med NVR-id enligt data i WD (som kommer från naturvårdregistret).
Tråkigt om det inte i ansvaret för att hålla ett register över alla skyddade områden i Sverige även ingår att ha en ärendesystem till vilket felaktigheter i registret kan rapporteras in och följas upp.
I Naturvårdsverkets årsrapport för 2017 kan man på sidan 38 läsa följande:
INFORMATIONSHANTERING OCH TILLGÄNGLIGGÖRANDE
Naturvårdsverket har till uppgift att utveckla, följa upp och samordna försörjningen 
av miljöinformation samt att göra kunskap om miljön och miljöarbetet tillgänglig för 
myndigheter, allmänheten och andra berörda. Lättillgänglig och kvalitetssäkrad miljö-
information är grunden för ökad medvetenhet om miljökonsekvenser, rätt åtgärder för 
miljön samt innovationer för att minska negativ miljöpåverkan. Naturvårdsverket har 
som utvecklingsmyndighet i uppdrag att bidra till smartare miljöinformation. 
"följa upp", "samordna", "lättillgänglig" och "kvalitetssäkrad". Gott om vackra ord, men var kan man se naturvårdsverkets senaste uppföljning av kvalitén på data i naturvårdsregistret?
--Larske (diskussion) 5 oktober 2018 kl. 13.44 (CEST)
Ja och om de är det minsta intresserad av borde de nappa på mitt erbjudande berätta för dem. Och om de inte gör så är det ett tecken det inte är värt försöka påverka dem.Yger (diskussion) 5 oktober 2018 kl. 19.58 (CEST)

Statusklassning av naturreservat[redigera | redigera wikitext]

Ett naturreservat kan ha olika status som "beslutat", "överklagat" och "gällande". Det verkar som att inte bara "gällande" naturreservat finns med som wiki-sidor utan även de som inte har vunnit laga kraft. Exempel på överklagat beslut finns för Färskesjöns naturreservat. Borde inte bara de "gällande" finnas med i listan av naturreservat?

Däremot är utökningen av Vallaskogen enbart i "beslutat" status, och områdesytan

Magnus.lindgrenc83 (diskussion) 22 september 2018 kl. 00.27 (CEST)

Ja och denna tveksamhet gäller ett 15 tal fall totalt. Jag ser detta som en restpunkt att titta igenom när all reservatsartiklar skapats.Yger (diskussion) 22 september 2018 kl. 07.00 (CEST)
Jag har nu gått igenom dessa. De överklagade har jag tagit med. de för en kommentar i artikeln och i listan. de är dock väldefinierade och har funnits (historiska reservatbildningar bör absolut finnas med). De som klassats som bildade i år men ej gällande har jag också tagit med , de är ju på g. Med viss tvekan tog jag även med några med äldre datum för bildande, och i de fallen skickat ett mail till ansvarig på länsstyrelsen, för att få klarhet om de verkligen finns eller ej.Yger (diskussion) 4 oktober 2018 kl. 11.43 (CEST)

 FixatYger (diskussion) 4 oktober 2018 kl. 11.43 (CEST)

Uppdatering på grund av beslut om förändrade och nya naturreservat[redigera | redigera wikitext]

Det tillkommer ständigt nya naturreservat. Hur säkerställs att även dessa finns med i Wikipedia?

Länsstyrelserna tar även nya beslut för existerande naturreservat där en orsak kan vara ökning av arealen. Hur säkerställs att rätt data finns för naturreservaten?

Om senaste "gällandedatum" (eller möjligtvis beslutsdatum) läggs till i Wiki-beskrivningen så är det enkelt att kontrollera om senaste information är den senaste informationen från naturvårdsverket. Generering av ny information behöver enbart ske för nya beslut. Vad sägs om detta förslag? Magnus.lindgrenc83 (diskussion) 24 september 2018 kl. 18.55 (CEST)

Att klara underhåll är en stor separat problematik, där parallellt oh synkront underhåll av Wikidata och Wikipedia behövs, liksom att få naturvårdsverket att åtgärda de fel de har (50-100) i sina dataposter. Jag misstänker inge "orkar" "ta tag" i detta. Själv har mitt intresse varit själva WDfieringen - att koppla ihop info på Wikidata med det som visas i Wikipedia. Jag är personligen inte speciellt road av naturreservat och de har inte många läsare, så jag kommer släppa detta arbete och de artiklar jag skapat när jag är färdig med skapande fasen om 10-14 dagar.Yger (diskussion) 24 september 2018 kl. 19.33 (CEST)
Förstår mycket väl problemet med uppdateringar. För naturreservat så är detta mycket relevant då varje månad kommer till ett flertal nya naturreservat. Om man ska generera diverse listor av naturreservat eller generera antal reservat inom ett visst område, så kommer dessa bli gamla och ofullständiga snabbt. Det är tveksamt om man överhuvud taget ska automatgenera dessa om det inte finns en plan att regelbundet uppdatera data.
Men det blir en ytterligare dimension för de script som ni arbetar med. Blir inte det en utmaning att kunna göra en automatisk uppdatering som körs autmatiskt varje månad med ett cronjob? Magnus.lindgrenc83 (diskussion) 25 september 2018 kl. 17.43 (CEST)
Du underskattar mycket problematiken, det är mycket mycket mer komplicerat än det du nämner. Viktigare är dock att vi är inte en organisation med mål etc. Vi är bara individer som får för oss göra något här eller där. Och det lär inte vara någon som är intresserad underhålla professionellt det jag/vi tagit fram, mer än marginellt (som listor vilka reservat som finns). Jag vill också påminna att i naturvårdsverkets underlag har jag hittat 50-100 allvarliga fel. Och ytterligare lika många mindre allvarliga fel (dina upptäckta kommunref hör hit). Det är OK om man hanterar detta manuellt men det är för dåligt för att utifrån deras data göra saker "automatiskt". Yger (diskussion) 25 september 2018 kl. 18.44 (CEST)
Bockar och bugar för allt bra arbete ni lagt ner på att publicera naturreservat på Wikipedia. Förstår mycket väl att det är ett jättejobb att automatisera uppdateringarna och är förstående att det är ett för stort jobb som inte ger tillräckligt mycket värde.Magnus.lindgrenc83 (diskussion) 25 september 2018 kl. 22.30 (CEST)

 Fixat min ansats är att titta till detta i juli 2019 och d få in ändringar/tillägg.Yger (diskussion) 5 oktober 2018 kl. 20.03 (CEST)

Artiklar som saknar kategori eller mall[redigera | redigera wikitext]

Lista 3 och Lista 4 ingår i Lista 2. --Larske (diskussion) 3 oktober 2018 kl. 12.18 (CEST)

 Fixat tack!Yger (diskussion) 4 oktober 2018 kl. 17.24 (CEST)

Wikidataobjekt som är naturreservat i Sverige men saknar obligatoriska egenskaper[redigera | redigera wikitext]

@Yger: Triggad av diskussionen om den försvunna kartan i Diskussion:Käringbergen tog jag fram en lista på Wikidataobjekt som är en instans av (P31) naturreservat (Q179049) men som saknar uppgift om Naturvårdsregistret-id (P3613), inom administrativt område (P131) eller geografiska koordinater (P625). Just nu är det inga objekt som har Naturvårdsregistret-id (P3613) i listan, men ett antal objekt borde nog ändra instans av (P31) till något annat. Ett exempel är Tjärö (Q10699050) som borde vara en instans av (P31) ö (Q23442) i och med att det finns ett separat objekt/artikel för Tjärö naturreservat (Q19978931). Det finns också objekt, till exempel Brattforsheden (Q10434892) som borde byta från naturreservat (Q179049) till naturvårdsområde (Q10595016) och objekt som bör slås ihop. Söderåsen (Q32304360) bör nog slås ihop med Söderåsen (Q1530442) som är en nationalpark (Q46169). (cebwp har dock artiklar länkade till båda objekten...)
Listan innehåller också länk till svwp-artikeln om sådan finns samt uppgift om hur många wp-versioner som är länkade.

--Larske (diskussion) 5 oktober 2018 kl. 08.20 (CEST)

helt fascinerade vilka typer av fel som upptäcks. I stort sett i allt som pekas ut behövs åtgärd vidtas. Mycket är ceb trassel, men ceb ger också goda länkar som annars skulle saknats. Och mycket är naturreservat/naturvårds problematiken. men det är också direkta fel men som att det finns två objekt på svwp om samma reservat med olika namn.Yger (diskussion) 5 oktober 2018 kl. 10.58 (CEST)

 Fixat listan är inte tom, men för de kvarvarande är det rimligt ha en kategori men inte en WDpost, som för upphörda reservat och samlingsartiklar om reservat.Yger (diskussion) 5 oktober 2018 kl. 20.09 (CEST)

Funna fel och problem[redigera | redigera wikitext]

Allmänt[redigera | redigera wikitext]

 • Namnet Myndigheterna ger motstridig info hur namnet skall skrivas (skall "naturreservat ingå i namnet eller ej?) Och våra interna krav på särskiljning gör det än värre. Tyvärr ha resultatet blivit en inkonsekvent namngivning, lite styrt av respektive länsstyrelses praxis för namngivning för "sina", som alltså är olika.
 • Natura 2000, naturvårdsområden, nationalparker är olika former av naturskydd. Arbetet har dock fokuserat enbart på naturreservat. Och speciellt "känns" det som uppgifter om natura 2000 som nu getts en kategori för reservatsartiklarna inte alls är att lita på.

Naturvårdsverkets data[redigera | redigera wikitext]

 • Naturvårdområde-naturreservat 1997 gjorde en allmän omklassning av naturvårdsområden till naturreservat. Men rutinerna är sådan att uppgiften bara kommer in i naturvårdsverkets databas om länsstyrelserna rapporterar in ändringar, och detta har inte skett i väldigt många län. Resultat är att för cirka 30 reservat är klassningen fel i naturvårdsverkets data
 • Namnet. Instruktionen är inte anpassad för dataåldern. Det gör att tillämpningen i om "naturreservat" ingår i namnet eller ej skiljer sig åt (och om genitiv-s i basnamnet). Samma är för nyanser i basnamnet och/eller en moderniserad stavning börjar användas. Inga regler eller rutiner för detta verkar finnas
 • Felaktiga poster det finns många relativt "oskyldiga" dubblettposter, men allvarligare är att det finns många där utökningen ges en egen post som mycket förvirrar. Sedan är det klart störande att dubblerade poster finns när reservat sträcker sig över flera kommuner inom ett län. Främst i Västra Götalands län där ju länsgränserna ändades 1998.
 • Fel i avrundningar detaljdata areal Totalen på arealen är inte summan av delarealerna då uppgifterna tas fram på olika sätt
 • Uppgift berörda kommuner (när ett reservat ligger vid en kommungräns) Det bör tydliggöras om reservatet verkligen ligger i flera kommuner eller om de bara bör bli informerade
 • Virrigt ej gällande posterna som ligger i systemet för reservat som ej är gällande, överklagat beslutat men ej gällande etc är svårtolkade. Detta är dock ett mindre problem då dessa ju kan ignoreras.

Länsstyrelserna[redigera | redigera wikitext]

 • Namnet de som skapar namnet på webbsidorna verka inte ha kunskap om hur namnet är enligt beslutsdokumentet och/eller praxis är/bör vara. Värst var här Uppsala län, där det inte bara avviker mot praxis och beslut utan att det även lagt upp med grammatisk felaktiva genitivformer
 • Saknade sidor. Jag vet det är en övergång men medan flertalet län hade god ordning så var det tre som står ut: Värmland med 75, Stockholm md 222 och Västra Götaland med 234 (de därefter sämsta hade 8 saknade...)
 • Faktafel. Uppgifter på webbsidor om "bildat år" och storlek diffar väldigt ofta mot de data som ges av naturvårdsverkets data
 • Inkonsekvent sid innehåll stöd informationen på sidorna är olika, många, men alls inte alla, har en maildress man kan vända sig till (mycket önskvärt), många men alls inte alla haren länk till beslutsdokument (mycket önskvärt). Sedan skiljer sig både strukturen på informationen (rubriker etc) och ansatsen (hurtigt, sakligt).

Wikidata[redigera | redigera wikitext]

 • Felaktig återanvändning av Wdpost Den laddning av Wikidata från naturvårdsverkets data som gjordes för ett år sedan innebar i många fall att datat las in i någon befintlig post. Detta var i många fall fel och för 200-300 behövde det samutnyttjade åtgärdas gnom en uppdelning. Betydligt bättre att i tveksamma fall skapa en extra post som vid wdfieringen kan mergas eller ej med befintlig post
 • Att ha separata poster eller dela med annan info Här använde jag mitt omdöme och känsla. Ett berg och ett reservat som täcker (en del av) berget berättar om samma sak och kan då med fördel dela både wp artikel och Wd post. En ort och ett reservat bör aldrig dela på samma post eller wp artikel. Det saknas dock riktlinjer och stöd för andra efter mig som skulle vilja jobba med detta

Under skapandet[redigera | redigera wikitext]

 • ligger i socken Detta är en uppgift som är önskvärt står i artiklarna men det blev ej gjort
 • Bildat år och areal Dessa uppgifter skiljer sig åt i många fall (25%?) mellan Länsstyrelsens sida och naturvårdsverkets datapost. Uppgiften i löptexten är oftast tagen från länsstyrelsens sida, som då diffar mot värden i infoboxen. De kan också diskuteras om inte uppgiften borde tagits med "automatik" från Wikidata (=naturvårdsverket)

Avslutning 2018[redigera | redigera wikitext]

Resultat[redigera | redigera wikitext]

Wikipedia har nu 4 oktober 2018, 4895 artiklar om naturreservat där nyckeldata kommer från Naturvårdsverkets register (via Wikidata) och där det också går hitta en länk till länsstyrelsens sida om reservatet (när sådan finns). Artiklarna är korta och inte så informativa som de som länsstyrelserna sidor, men de innehåller basfakta enligt naturvårdsverket där länsstyrelserna i upp mot 25% av sina sidor ger avvikande information.

Om man söker via Google blir det oftast samma prio i referenser till Wikipedia artikeln som länsstyrelsernas sida, i kanske 25% av fallen får länsstyrelserna högre prio men i 25% får Wikipediaartikeln högre prio. Och när länsstyrelsen inte har någon sida, är Wikipediaartiklen ofta enda sida på internet som ger info om reservatet. Så för 500-1000 naturreservat är Wikipediaartikeln den primära platsen där en som söker på Google hittar sin info

Tillkomsten av artiklarna har verkat stimulerande för att lägga in bilder. Omkring 200 har lags in sedan artiklarna varit klara, mest i Skåne av Jochr.

Statistik[redigera | redigera wikitext]

Antal naturreservatsobjekt i Wikidata per län

Andel naturreservatsobjekt med bild i Wikidata per län

Det går bra att få data som en sorterbar tabell genom att klicka på den översta ikonen (Table) till vänster om diagrammet. --Larske (diskussion) 3 oktober 2018 kl. 07.00 (CEST)

Lärdomar[redigera | redigera wikitext]

 • naturvårdsverket har grundläggande god ordning, en excellent karttillämpning och ett bra APIgränssnitt till sin databas. Tyvärr är det fel i 1-3% av posterna, vilket är OK om man arbetar manuellt, men för mycket för att det skall vara gångbart skapa en it-brygga för att regelbundet föra över info automatiskt till Wikidata/Wikipedia
 • länsstyrelserna var hjälpsamma och kunniga. Många håller god ordning på sina webbsidor och infon på denna, men på olika sätt! Sedan är det omkring 1/3 som slarvar, och några få som direkt missköter denna del. I väldigt många fall (1/4?) ger Wikipedia artikeln mer för läsaren än länsstyrelsen sida
 • Wikidata. Oj vad viktigt det är att få till rätt samband mellan Wikdataposterna och Wikipediaartiklarna. För kanske 90 % är det rättframt och ett tydlig 1-1 förhållande. Men för de sista 10% är det oerhört viktigt styra upp detta. Och om det slarvas med detta så ruttnar data både i Wikipedia och Wikidata. Med rätt koppling så förstärker de varandra, med fel så verkar systemen förstörande.
 • WD-fieringsprojekt som detta är oerhört viktig för att få ut kraften i kombinationen Wikidata Wikipedia. Mer av detta kommer krävas i sortiment eter sortiment

Fortsättning[redigera | redigera wikitext]

Jag kommer nu avluta allt arbete från min sida med detta, och bara göra något om jag blir ombedd. Däremot är det min tanke att i juli 2019 se över det hela. Om länkarna då blivit skapade hos länsstyrelserna och hur vi kan få till allt som ändrats sedan 1 augusti 2018. Det borde då räcka med 3-4 veckor.Yger (diskussion) 5 oktober 2018 kl. 20.02 (CEST)

2019-2020[redigera | redigera wikitext]

Det tillkommer som förväntat 250-300 reservat som är nya, ändrade eller upphörda. Länstyrelerna har nu skapat de sidot som sakndes förra året. Men:

 • Oklarheten äver rätt namnsättning är mycket problematisk
 • Det lite oklara förhålladnet mellan natura200 områden och naturresrvat gör det lite svårt skapa rätt
 • Att naturvårdsveret och länstyrelen inte visar samma status på några, om det är naturreservat eller naturvårdsområden

jag avser maila naturvårdverket för att höra om något av dessa basproblem lösts, för att därefter bedöma om det är "värt" dra igång en ny omgång 2019. @Larske: skulle du kuunna få frma hur många läsningar det varit på dessa 4895 artiklarna under ett tidintervall, 3 månader? (eller om dy tycker ett annat intervall är bättre).Yger (diskussion) 1 april 2019 kl. 19.50 (CEST)

@Yger: Se den här Sidvisningsanalysen som omfattar alla artiklar i Kategori:Naturreservat i Sverige (inklusive underkategorier) under perioden 1 januari till 31 mars 2019. Det finns 5 018 artiklar som har haft totalt 156 440 visningar under kvartalet eller i medeltal 1 738 läsningar per dag.
Om vi utökar intervallet till sex månader, 1 oktober 2018 till 31 mars 2019, blir det 323 918 läsningar (1 780 per dag), se denna länk.
Notera att en del underkategorier innehåller en del "speciella" artiklar, till exempel ligger Förbifart Stockholm, med omkring 100 läsningar per dag, i kategorin Kategori:Grimsta naturreservat. --Larske (diskussion) 1 april 2019 kl. 20.28 (CEST)
Jättebra och intressant lista. Jag har tagit bort förbifart Stockholm. Jag har nu skickat ett mail till naturvårdsverket.Yger (diskussion) 2 april 2019 kl. 07.55 (CEST)
Jag har nu fått svar. Tidigare sakproblem kvarstår och de har ingen ändingsloggning. Men de har bestämt hur namnen skall se ut - Xs naturreservat. Det innebär att mycket av det jag gjorde behöver ändras för att få rätt namn, men det gör också det kan vara av värde gå igenom allt igen i sommar.Yger (diskussion) 5 april 2019 kl. 16.55 (CEST)
Ska de heta "Xs naturreservat" även om X slutar på en vokal, på "s" eller på "x"? "Brobacka naturreservat" -> "Brobackas naturreservat", "Läkarebo naturreservat" -> "Läkarebos naturreservat" och "Grevinnans rå naturreservat" -> "Grevinnans rås naturreservat"!? Det skiljer sig i så fall mot kommunernas namn. Det heter ju inte "Ales kommun" och "Färjelandas kommun"! --Larske (diskussion) 5 april 2019 kl. 19.57 (CEST)
Nej bara enligt god skrivsed för genitiv. Yger (diskussion) 5 april 2019 kl. 21.40 (CEST)
@Yger: En ny sidvisningsanalys för ett helt år, från 1 oktober 2018 till 30 september 2019, visar att de nu 5 020 artiklarna i kategoriträdet Kategori:Naturreservat i Sverige har visats 826 488 gånger vilket är 2 264 visningar per dag eller en visning var 38:e sekund i genomsnitt.
--Larske (diskussion) 10 oktober 2019 kl. 17.18 (CEST)

Teknik för att botladda Wikidata med nyheter/ändringar sedan laddningen i juni 2018[redigera | redigera wikitext]

Det går att uppdatera existerande items medelst bot, vad det innebär beror ju helt och hållet på datats och uppdateringens beskaffenhet. Vilka specifika tillägg till naturreservatdatat syftar ni på? --Alicia Fagerving (WMSE) (diskussion) 10 oktober 2019 kl. 12.03 (CEST)

På något sätt vill jag få ini i wikidata de naturreservat som tillkommit sedan laddning (cirka 500) och ny data som eventuell tillkommit på de reservat som redan finns i wikidata. Och Naturvårdsverkets register som ju är basen finns ingen info som visar om info ändrats/tillkommit, så det krävs en matchning av deras register mot det som ligger i Wikidata. Samma problemställning finns sedan för sjöartiklarna Nasko laddat, även om grunddatat i det fallet är förhållandevis stabilt. Yger (diskussion) 10 oktober 2019 kl. 12.34 (CEST)
Jag fick ett namn Ulrika Domellöf Mattson när jag pratade med Naturvårdsverket jag hörde av mig till henne Apr 26 2019, men det dog se T205847#5122534 - Salgo60 (diskussion) 11 oktober 2019 kl. 05.00 (CEST)

I förrgår hämtade jag en fil med 5 106 naturreservat från Naturvårdsverket. 18 av dessa finns med "dubbla poster" som skiljer sig åt beträffande "Beslutsstatus" vilket verkar mycket märkligt antagligen beror på att det är något ändring som är "i röret".

 • Om jag endast räknar varje NVR id en gång är det nu alltså 5088 olika naturreservat.
 • Det fanns vid samma tillfälle 4 931 objekt i Wikidata som hade ett Naturvårdsregistret-id (P3613). Av dessa 4 931 är det 4 901 som är naturreservat, övriga 30 är nationalparker.
 • Av de 4 901 är det 19 objekt som har ett Naturvårdsregistret-id (P3613) som inte längre finns i NRV:s databas, se lista 1 nedan. Dessa 19 Wikidataobjekt behöver gås igenom för att utröna "vad som har hänt". Är de bortslarvade eller är de avvecklade?
 • För övriga 4 882 objekt gäller att deras Naturvårdsregistret-id (P3613) fortfarande finns i NVR-databasen.
 • Skillnaden mellan 5 088 och 4 882 är 206. Alla 206 finns i lista 2 nedan med sina data.

Av dessa 206 är det 203 som har ett förhållandevis nytt "Beslutsdatum" (2018 eller 2019). De andra tre, Blåalt (2001080), Holmöarna (2001670) och Sandarve kulle (2050059) har äldre datum och det behöver undersökas varför de inte kom med redan i förra vändan. Kanske någon har "klottrat bort" Naturvårdsregistret-id (P3613).

Det verkar alltså handla om drygt 200 "nya" reservat som behöver stoppas in i Wikidata. Varifrån kommer siffran 500 som nämndes tidigare i tråden?

För varje "nytt" reservat behöver vi undersöka om det redan finns ett lämpligt Wikidataobjekt som kan användas, men här gäller det ju förstås att inte "kidnappa" något objekt som representerar något helt annat som bara råkar ha samma namn som det nya naturreservatet. När det väl finns ett objekt (Q-nummer) som försetts med dessa nya NVR-id är det rätt enkelt att fylla på med olika arealer och andra egenskaper. En mera rakt-på metod är att skapa helt nya objekt för dessa cirka 200 nya reservat och därefter, där så är lämpligt, göra en "merge" med befintligt objekt.

En matchningskörning behöver också göras för reservatens namn och andra egenskaper för alla 5 000 reservat för att se om det är något som behöver uppdateras.

Lista 1
Wikidataobjekt som har ett Naturvårdsregistret-id (P3613) som inte längre finns i NVR-databasen. Alla länkar i högerkolumnen ger därför "0 träffar".
Lista 2
Naturreservat i NVR-databasen som har ett NVR-id som inte motsvarar Naturvårdsregistret-id (P3613) för något objekt i Wikidata.

--Larske (diskussion) 17 oktober 2019 kl. 20.30 (CEST)

Fantastiskt bra! Det visar det är möjligt med en matchning för att få fram precis det du nu gjort: Upphörda, Nya och Samma. Jag är lite ringrostig på denna del just nu men ser att många av de som upphört har uppgått i ett annat reservat eller nationalpark. Det är lite för tidigt för mig börja jobba med dessa men det visar det är görligt. Enda skillnad i skarpt läge är jag skulle vilja fått de 200 nya laddade (nog bäst som ny objekt) och fått fram vilka som finns oförändrade men har nytt data, och då dels behöver signaleras och dels uppdatere WD motsvarande WD-post. Samt nårga bra listor att arbeta från (som den sista listan). Mycket glädjande. beträffadne siffor så gav min kontakperson på NV att 250-300 ändrats från juni 2018 till maj 2019, som jag extrapolerade till nästa sommar, men de måste där inkluderat ändrade reservat. Yger (diskussion) 17 oktober 2019 kl. 20.56 (CEST)
@larske:När jag tittar närmare så upptäcker jag hajdhagen, Gerum Prästänge och Västra Torsö naturreservat saknas i tabellen. Betyder det att de för dessa finns WD objekt med dessas NVid?Yger (diskussion) 28 mars 2020 kl. 16.49 (CET)
Jag börjar tro dessa inte fanns när du körde listan ovan, utan tillkommi efter. Inga problemYger (diskussion) 28 mars 2020 kl. 17.14 (CET)
@Yger: Så är det nog ja. Mitt inlägg ovan är ju daterat 17 oktober och de tre naturreservat som du nämner har alla ett beslutsdatum som är 9 december. Den här typen av jämförelser som bygger på ögonblicksbilder av två databaser är ju färskvaror som inte kan användas mer än en kortare tid. Om Naturvårdsverket gjorde en "SPARQL endpoint" till sin databas skulle det gå att göra en "federated query" som jämför Wikidata med Skyddad natur och alltid, med ett klick, levererar färska uppgifter. Men i brist på det får vi göra regelbundna manuella kontroller.
--Larske (diskussion) 28 mars 2020 kl. 22.46 (CET)

 Fixat de båda listorna nu genomgångna och åtgärder vidatagna (250+ reservatsartiklar/WD objekt skapade, och lite fel rättade). De var mycket nytiga och anväåndabara.Yger (diskussion) 12 april 2020 kl. 12.03 (CEST)

@Yger: Jag tänkte lägga in raden Upplöst direkt under raden Inrättat så att man för de naturreservat som är upplösta kan se detta även i faktarutan. Då såg jag att du hade lagt in upphört datum (P576) som ett bestämningsord till instans av (P31). Det tror jag är fel. upphört datum (P576) bör vara ett eget uttalande precis som datum för grundande eller skapande (P571) är.
För de upplösta naturreservaten fungerar inte heller kartlänkarna till NVR-id och NVDA-id och inte heller referenserna till IUCN-kategori och Förvaltare. För de objekt som har upphört datum (P576) tror jag därför att det är lämpligt att ta bort visningen av det som finns i avsnittet, Koder, länkar. Vad säger du om det?
--Larske (diskussion) 12 april 2020 kl. 12.42 (CEST)
Låter klokt och då även lägga in "fd" i namnet. Det fanns/blev också några fall med slutdatdum för posten naurvårdsID, men där är det kanske rätt? Jag fixar in rätt plats för upplöst datum snare idag.Yger (diskussion) 12 april 2020 kl. 13.00 (CEST)
 Fixat Mallen uppdaterat och jag har för att kunna testa även lagt in upphört datum (P576) i Björnlandet syd (Q30162193). Skillnaden kan ses genom att jämföra Björnlandet syd med Björnlandet öst.
Om möjligt vore det bra om de upphört datum (P576) som läggs in kunde vara exakta datum, inte bara årtal, och helst också med en referens, men det går ju alltid att komplettera med senare.
slutdatum (P582) för instans av (P31) kan väl vara OK, men jag ser det främst som användbart om man har flera värden för instans av (P31) som har startdatum (P580) och/eller slutdatum (P582), alltså som vi har för en del orter som ändrat mellan till exempel småort i Sverige (Q14839548) och tätort i Sverige (Q12813115).
--Larske (diskussion) 12 april 2020 kl. 13.32 (CEST)
 Utfört lagt in mer konsekvent, utökat artikeltexten om upphörandet, och använt rätt proeprties och angett exakt datum. Men ref blev det ej. Jag letade fram dokument, men dettta står om i det "nya" reservatet/nationalpark ofta lite luddigt. I praktiken blir det ju inte så stor skillnad i skötsel etc vid en sådan ändring så explicit gällande datum för upphörande står inte.Yger (diskussion) 13 april 2020 kl. 12.35 (CEST)
Facebook like thumb.pngToppen Såg att du också hade ändrat etiketten från Upplöst, som kanske låter lite "kemiskt", till det bättre Upphörd. Men i och med att det oftast handlar om ett naturreservat bör det nog vara Upphört. Jämför Inrättat.
--Larske (diskussion) 13 april 2020 kl. 12.45 (CEST)

Nystart[redigera | redigera wikitext]

@Alicia Fagerving (WMSE), Larske: jag har börjat titta på en uppdatering och börjat med Blekinge och Kalmar län och upptäckt det är görbart att göra det mesta manuellt. Jag utgår från Lista över naturreservat i Kalmar län och denna från länsstyrelserna. Denna uppdaering ger något annat resultat än förra gången, då vid olikheter mellan länsstyrelrna data och naturvårdsverkets data jag utgår från det från länsstyrelserna, tvärtemot förra gången, även fast det inebär att det ibland saknas typ uppgift om nvid. Difflistorna härovan blir ändå bra. Min fråga är om det ändå vore bra att överföra data (med källref) från naturvårdsverkets register till WD posterna som har en nvid. De jag nu lägger in manuellt tar ju itne data från Nvs register och jag lägger ej in källref. Men att detta då bäst gör när jag är klar (om 2-3 månader).Yger (diskussion) 27 mars 2020 kl. 15.59 (CET)
@Yger: Vi kan när som helst tanka upp nya data om naturreservat från Naturvårdsverket till Wikidata. Finns det någon årlig beslutstidpunkt för nya reservat som bör inväntas eller tillkommer och försvinner reservat löpande?
Menar du att du manuellt lägger in basdata om naturreservat i Wikidata utan att ange någon källa och utan att ange Naturvårdsregistret-id (P3613)? Det verkar både jobbigt/onödigt och lite vanskligt (overifierbart?) och osäkert. Om det är något som bör läggas in allra först så är det Naturvårdsregistret-id (P3613), resten kan göras med bot. För objekt som inte har Naturvårdsregistret-id (P3613) blir det större risk för misstag om namnen inte är entydiga.
Jag trodde att alla naturreservat finns i Naturvårdsverkets "Skyddad natur". Om man söker på "Skyddstyp" lika med "Naturreservat" säger sökfunktionen att det blir 5 215 träffar och när jag idag exporterade sökresultatet som shapefile innehåller den 5 214 poster med alla olika data enligt kolumnerna i Lista 2 ovan.
Jag tycker att det verkar vara ett stort slöseri med resurser att alla länsstyrelser sitter och uppfinner sina egna sätt att presentera grundläggande info om de lokala naturreservaten i sina olika "Faktarutor". Några kör med kvadratkilometer medan andra med hektar, bara för att nämna en irriterande olikhet. Det verkar fortfarande vara samma röra när det gäller namngivningen, där jag tror att du vid förra varvet fick svaret att "det inte gick att ändra, för det ligger på data" från någon Länsstyrelse vars webbnissar/kommunikatörer hade hittat på ett eget sätt att namnge länets naturreservat och där de blandar och ger när det gäller om "naturreservat" är en del av namnet eller ej. Beslutsprotokollen var väl dock inte alltid kristallklara när det gäller namnfrågan om jag minns rätt.
OK att länsstyrelserna visar upp olika lokala data som "öppettider", "vägbeskrivningar", "parkeringsmöjligheter" och liknande som Naturvårdsverket inte har någon info om, men sånt tror jag inte att vi bör stoppa in i Wikidata. För den mer beskrivande delen om flora och fauna i respektive Wikipedia-artikel kanske Länsstyrelsernas webbsidor kan utgöra en källa, men när det gäller de mer hårda faktabitarna föredrar jag nog databasen "Skyddad natur" alla dagar i veckan.
Exempel:
Det objekt, Albrunna alvar (Q88768876), som du skapat idag som ett naturreservat (Q179049) med namnet Albrunna alvar och arean 463 hektar är antagligen baserat på Länsstyrelsen webbsida. Enligt Naturvårdsverkets databas är det dock inget naturreservat utan ett naturvårdsområde (Q10595016) som är ett annat slag av skyddat område (Q473972) och namnet är inte Albrunna alvar utan bara Albrunna. Och arealen är inte 463 utan 461 hektar. Naturvårdsregistret-id (P3613) för detta område är 2000177 enligt "Skyddade områden".
Det är mycket irriterande att det aktuella området på Länsstyrelsernas Reservatskarta står med namnet Albrunna naturreservat med grön text, men när man klickar på det kommer det upp en ruta där det, helt enligt Naturvårdsverket, står att det är ett naturvårdsområde med namnet Albrunna (bara) och arealen 461 hektar.
Min fråga tillbaka är därför:
Är det något som saknas hos Naturvårdsverket eller finns det någon anledning att misstro Naturvårdsverkets data, som gör att du menar att vi hellre bör använda Länsstyrelsernas till synes förvirrade webbsidor/kartor för att hämta basinformation om naturreservaten i Sverige?
--Larske (diskussion) 27 mars 2020 kl. 22.41 (CET)
Åtgärdslista
Här är en åtgärdslista med Wikidataobjekt som är instans av (P31) naturreservat (Q179049) med land (P17) lika med Sverige (Q34) men som saknar värde på egenskapen Naturvårdsregistret-id (P3613).
--Larske (diskussion) 28 mars 2020 kl. 09.09 (CET)
Tack, mycket bra: jag planerar arbeta igenom alla och sedan mot slutet ta itu med alla konstiga/fel.Yger (diskussion) 28 mars 2020 kl. 09.47 (CET)
Det blir dock ganska mycket sallad som orsakar merarbete när du skapar objekt som instans av (P31) naturreservat (Q179049) som kanske inte är naturreservat (beroende på om man går efter Naturvårdverkets klassificiering i "Skyddad natur" eller efter länsstyrelsernas webbsidor). Kategoriseringen och brödtexten i svwp blir också fel och om det sprider sig till andra språkversioner kan det bli nästan omöjligt att ställa till rätta.
@Yger: Innan du fortsätter att skapa objekt och artiklar utgående från Länsstyrelsernas webbsidor tror jag det vore bra att reda ut varför de inte använder samma klassificering/namngivning som Naturvårdsverket gör.
--Larske (diskussion) 28 mars 2020 kl. 10.07 (CET)
Jag gick i botten med denna fråga förra omgången men gjorde då annorlunda (det tog också en tid inna jag då fick klart för mig hur det hängde ihop). Det är så att länsstyrelsen äger informationen om naturreservaten och skickar info om dessa, inkluseive ändringar, till naturvårdverket som registerar data (och kanske naturvårdverket putsar på saker som area?). Ett kvarvarande problem uppstod när regeringen 1998 bestämde att de flesta naturvårdsområden skulle klassas om som naturreservat. Och detta infördes på länsstyrelen men ine i naturvårdverkets register, pga att de inte fick någon indata från länsstyrelerna. Så lämnstyrelen har rätti detta fall och naturvårdeverket register fel. Jag "bråkade" lite om detta efter förra gången och hade hoppats de skulle rättat till nu, men så har tydligtvis inte blivit fallet.Yger (diskussion) 28 mars 2020 kl. 11.38 (CET)
Mycket intressant. Menar du att Naturvårdsverket kan ha upp till 22 år gammal/inaktuell information i databasen "Skyddad natur" på grund av rapporteringsmissar mellan en eller flera länsstyrelser och Naturvårdsverket. Skrämmande i så fall.
Känner du till rapporteringsvägarna till EEA (European Environment Agency) som står som "Data provider" för databasen WDPA (World Database of Protected Areas) som finns på IUCN:s webbplats Protected Planet? Är det de enskilda länsstyrelserna som förväntas rapportera "sina områden" eller är det Naturvårdsverket som är ansvariga för att rapportera för hela Sverige. Jag inbillar mig att det är det sistnämnda, men att det finns en viss eftersläpning, men inte mer än några månader, i rapportering och sammanställning. Om Naturvårdsverket bara tillhandahåller en databas men ingen tar något ansvar för att innehållet hålls aktuellt/relevant, vem ska man då klaga hos?
Jag har laddat ner WDPA-datasetet för alla "Protected areas" för Sverige per "March 2020", med 19 291 skyddade områden varav 4 961 är av typen "Naturreservat" och 90 är av typen "Naturvårdsområde". Jag har inte gjort någon större jämförelse än, men Albrunna står som "Naturvårdsområde" (alltså 1 av de 90), se WDPA 103369, medan Albrunna Lund står som "Naturreservat", se WDPA 151365, alltså helt enligt Naturvårdsverkets databas.
den här sidan kan du se alla 90 områden i Sverige som fortfarande står som "Naturvårdsområde" i WDPA.
Det borde gå att gräva fram något beslutsdokument som visar att till exempel Albrunna har klassats om till naturreservat och även visar att namnet har ändrats till Albrunna alvar om det nu är så.
Vad står det i regeringsbeslutet från 1998 som du refererade till? "De flesta" känns lite luddigt och går inte att följa upp om det har genomförts eller ej.
--Larske (diskussion) 28 mars 2020 kl. 14.01 (CET)
Ja det är korrekt ej korrigerat på 22 år. Jag har sett beslutsdokumentet, men kommer inte längre ihåg den exakta ordalydelsen. OCh WDPA uppfattar jag är en "dump" från naurvårdsverkets databas, och att det inte gjort på ett tag. Jag började leta efter det ID men efter en hel del ickträff, la jag det åt sidan.Yger (diskussion) 28 mars 2020 kl. 14.16 (CET)
WDPA har månatliga uppdateringar, men den senaste där det står om någon uppdatering avseende Sverige är från oktober 2019 och den är "partial" (inga nya polygoner eller punkter, bara uppdatering av 1 154 punkter). Vid uppdateringen i september 2019 var det dock 567 nya polygoner (områden) som las till och 52 som togs bort för Sverige.
--Larske (diskussion) 28 mars 2020 kl. 15.04 (CET)
jag hittade refernsen kapitel 7? Jag "bråkade" där med länsstyrelen över Sandarve kulle som jag just skapat och nu är den klassad som naturreservat, så de skickade väl en uppdatering till naturvårdsverket (det var ända hittils som skapats före sommaren 2018). Yger (diskussion) 28 mars 2020 kl. 14.20 (CET)
OK, i §9 står det att "Naturvårdsområden skall vid tillämpningen av miljöbalken anses som naturreservat" (min fetning). Men det betyder väl inte att några naturvårdsområden till följd av denna skrivning ska klassas om och bli naturreservat. De ska alltså bara behandlas som om de vore naturreservat när man tillämpar miljöbalken.
Wikidata är inte en tillämpning av miljöbalken så där bör naturvårdsområden inte blandas ihop med naturreservat. De har dock så stora likheter att de borde kunde använda samma faktamall, men där det står högst upp under namnet om det är ett Naturreservat eller ett Naturvårdsområde. --Larske (diskussion) 28 mars 2020 kl. 14.41 (CET)
Gotlandskusten kan kanske anväöndas som exempel, just nu har den två instans, är det rätt? Och kans~ke är det bäst att vi helt enkelt i dessa fall i rubriken visar ?naturvårdområde? som text, men i övrigt behandlar det som naturreservat (som ju ockspå länsstyrelen skriver det är (och som antaligen står på skylten vid platsen.Yger (diskussion) 28 mars 2020 kl. 15.18 (CET)

 Utfört uppdaterat nu enligt listor längre upp och desutom fixat lite andra saker som Gotska Sandöns nationalpark, Gullmarns naturreservat och Blå Jungfruns nationalpark samt lite mindre restposter som dykt upp på avstämninglistor.Yger (diskussion) 15 april 2020 kl. 16.50 (CEST)

Uppdatering av WMSE[redigera | redigera wikitext]

@Alicia Fagerving (WMSE), Eric Luth (WMSE): jag ser på Byrbunnen att ni på föreningen är på gång med att uppdater Wikidata för naturreservãten. Först varför har ni inte tagit upp detta här? Detta är ju platsen vi kan hjälpas åt med en sådan sak.

Jag har några saker som bör reda ut innan ni gör en sådan uppdatering (som i sig är mycket bra)

 • jag har nu manuellt skapat Wikidataposter för 400-500 reservat. De jag skapat saknar ofta(st) kompletta areauppgifter och saknar källor. Detta vore mycket bra ni kompletterade med (och kanskes signalerar om det finns andra datadiffar)
 • jag har korrigerar 200-300 WD poster då det som står i naturvårdsregister ofta är fel och inte stämmer med vad länsstyrelserna. Dessutom har jag rättat kring 200 som laddades fel i förra laddningen. Här är jag klart orolig att nio komemr återföra de fel jag rättat.
 • sedan bör det ske på samma sätt som Larske gjort att göra tydligt om det finns WD poster med ett naturvårdsid som inte längre finns i naturvårdsregistret. Och de som är helt nya bör synas på en lista, så jag då kan gå igenom dessa och lägga till Wikipediaartikel.

Yger (diskussion) 9 april 2020 kl. 15.49 (CEST)

@Yger: WMSE verkar använda Phabricator som system för att hålla reda på olika projekt och deras status, se denna sida.
den här sidan finns en WMSE:s "Workboard" för projektet Wiki Loves Earth 2020.
Där finns just nu (om jag tolkar sidan rätt):
 • 25 uppdrag i Backlog
 • 10 uppdrag i In progress
 • 3 uppdrag i Done.
Ett av uppdragen i Backlog är T247051, Add new Swedish natural reserves to Wikidata.
--Larske (diskussion) 9 april 2020 kl. 21.13 (CEST)
och i natt har en bot Karlwettinbot kört. Den har fixt med areor vilket är helt OK, och även ändrat koordinater vilket kanske är OK. Men det har även lagt i andra skapande datum, vilket blivit fel då det baa bör finnas gällande datum.Yger (diskussion) 10 april 2020 kl. 04.06 (CEST)
Tack för all feedback! Botten använder nu gällande datum, buggen som lade till dubletter är fixad och boten har körts på allt där den tidigare rört inception date. Det borde vara uppstädat. Den nya logiken är att den om inception date skiljer sig från gällande datum, eller om det är rätt men saknar referenser så tags det gamla bort och en ny med referens till nya datan skapas. Karl Wettin (WMSE) (diskussion) 10 april 2020 kl. 17.19 (CEST)
För er kännedom, följande fält kontrolleras och uppdateras av botten: country, operator, coordinate, map (commons:data), areas, iunc category. Huruvida just koordinat förändras beror lite på vad det är (naturreservat, naturminne, nationalpark) men för just naturreservat beräknar den en centroid från senaste polygonen och diffar det mer än 100m från tidigare så ändrar den. Naturminnen får diffa på 1 meter om jag minns rätt. Karl Wettin (WMSE) (diskussion) 10 april 2020 kl. 17.19 (CEST)
Det låter förnuftigt men jag är ändå orolig. Det hela bygger på att naturvårdID sitter rätt i Wikidata. Om den är åsatt på fel objekt och då pekar på annan wikipediaartikel och kanske även innehåller annat data kan det bli sallad. Eller om två objekt har samma naturvårdid, antingen som fel eller någon "smart" tanke, så kommer din uppdatering förstärka det felet/förstöra det "smarta". Jag akulle vilja ha göra något så eventuell fel kan upptäckas. En testkörning med 500 reservat och sedan pausa? En jämförelse mellan gamla och nya area uppgifter, där man kan se om det blivit stora förändringar och följa upp? En kolla om naturvårdsID är unikt eller finns flera gånger?Yger (diskussion) 10 april 2020 kl. 17.58 (CEST)
@Yger, Karl Wettin (WMSE): Just nu finns det tre Naturvårdsregistret-id (P3613) som finns i mer än ett objekt, se lista nedan.
De är alla skapade av er två igår eller idag och det är nog bra om ni gör en liten paus i objektskapandet tills ni har kommit överens om vem som gör vad.
--Larske (diskussion) 10 april 2020 kl. 18.34 (CEST)
För att ovanstående och nedanstående inlägg ska bli begripliga även efter det att objekten slagits ihop, lägger jag in en lista med perma-länkar till de tre paren av objekt som hade skapats oberoende av varandra och med samma Naturvårdsregistret-id (P3613) här:
Skapat av Karl Wettin (WMSE) Skapat av Yger
Holkberget (skapat 2020-04-09 15:59) Holkbergets naturreservat (skapat 2020-04-10 08:28)
Tönderberget (skapat 2020-04-10 06:14) Tönderbergets naturreservat (skapat 2020-04-10 08:34)
Beriskölberget (2020-04-10 00:36) Beriskölbergets naturreservat (skapat 2020-04-09 08:28,
men Naturvårdsregistret-id (P3613) inte inlagt förrän 2020-04-10 06:09)
--Larske (diskussion) 10 april 2020 kl. 19.33 (CEST)
dessa är nyskapade av boten. Det får absolut inte ske nyskapande av WD poster i detta läge! Det innehåller en dignitet av problem, som inte är utreddaYger (diskussion) 10 april 2020 kl. 18.54 (CEST)
jag har nu åtgärdat dessa tre, men datumproblemen fanns kvar, så det är iten korrekt åtgärdat.Yger (diskussion) 10 april 2020 kl. 18.59 (CEST)
Det som Karl Wettin (WMSE) lägger in är källbelagda data från databasen Skyddad natur och med namn enligt denna databas. Det som saknas är inom administrativt område (P131), men alla typer av area (P2046) kommer med och dessutom geografisk form (P3896) vilket är mycket bra.
Det som Yger lägger in är icke källbelagda uppgifter från respektive Länsstyrelses webbplats. Dessutom läggs inom administrativt område (P131) in, men area (P2046) är begränsat till totalarean.
Förutom att namnfrågan behöver redas ut (igen!) verkar det mest praktiskt att låta Karl Wettin (WMSE) fortsätta att skapa och fylla på objekten och att Yger sedan granskar objekten och "kopplar" dem till en (ofta nyskapad) artikel i svwp och eventuellt kompletterar med inom administrativt område (P131).
Vet inte om det är några fler naturreservat som ligger i röret att skapas, men en arbetsfördelning enligt ovan sparar mycket manuellt arbete.
Om det är fel i data i databasen "Skyddad natur" bör detta felanmälas och svar inväntas innan något mer data hämtas därifrån.
--Larske (diskussion) 10 april 2020 kl. 19.10 (CEST)
Det är massor med fel i deras databas, diffar mot länsstyrelsens data. De tog jag upp redan 2018, men fick ingen respons (obs det är länsstyrelsen data som legalt gäller). Och data jag lägger in i WD posterna kommer helt från Narurvårdsverkets databas förutom när den har fel. Jag har skapat 200+ reservat enligt din oktoberkörning och har 50 kvar, jämtlands, norr- och västerbottens län. Sedan läggs nu in de reservat som tillkommit sedan 2019-10 Yger (diskussion) 10 april 2020 kl. 19.12 (CEST)
Nu är det för många nivåer av kolon i diskussionen för att jag skall hänga med och få det rätt, så jag lägger mina svar häri. Vänligen säg till om det är dumt. Karl Wettin (WMSE) (diskussion) 10 april 2020 kl. 19.34 (CEST)
 • Botten står still sedan strax efter att den korrigerande problemet med dublett-datumen.
 • Det första roboten gör är att kolla om NVRID är unikt. Finns det mer än ett (1) objekt som innehåller detta NVRID så ger den omedelbart upp för detta NVRID och skriver ner det som ett fel som (manuellt) måste hanteras. Se i github. Den är s.k. fail-fast. Om något går åt pipan försöker den inte göra något mer än vad den redan gjort. I många faller återgår den till ursprungsversionen.
 • För mig blir det 'No matching records found' när jag exekverar SPARQL för ovan nämnda Länk till frågan. Om det var något roboten gjort som visat sig vara fel och någon manuellt åtgärdat det så ser jag nu inte vad det beror på. Har ni åtgärdat något? Länka gärna in Q här så jag kan spåra problemen och lösa det i koden också, för jag har ingen möjlighet att spåra vad det handlar om nu.
 • Jag är lite långsam pga påsk men är här och lyssnar. Alla förändringar jag genomför via roboten känner jag mig säker på att de enkelt kan åtgärdas om de visar sig vara fel. Om något är jag mycket tacksam för den omedelbara feedback det genererar från er. <3
 • Glad påsk! :) --Karl Wettin (WMSE) (diskussion) 10 april 2020 kl. 19.34‎ (CEST) (Signatur tillagd i efterhand.)
@Karl Wettin (WMSE): Jag insåg att referenserna skulle bli obegripliga efter att Yger slog ihop objekten och fellistan från SPARQL-frågan därmed blev tom. Därför la jag in tabellen ovan där du kan se exakt hur de av dig och Yger skapade objekten såg ut.
--Larske (diskussion) 10 april 2020 kl. 19.41 (CEST)
Vad jag kan se i historiken och i mina loggar så har roboten ignorerat dessa objekt just pga mer än ett objekt med samma NVRID. Karl Wettin (WMSE) (diskussion) 10 april 2020 kl. 19.48 (CEST)
Nej du har skapat de tre ovan 12 timmar jag skapade parallellen, och du hade i din post fel datum. Jag förelår boten ligger lågt nu några dagar till jag avverkat alla i Larskeslista, troligen tisdag. I mitt fortsatta jobb letar jag efter om boen redan skapat en wdpost för objektet som jag då kan granska/korrigera och utnyttja. När jag gjort det listar jag fel jag upptäckt och som kan behöva åtgärdas. Sedan kan det vara bra att boten fortätter som tidigare och alltså kompletterar de poster jag skapat (som alltså boten inte skapat). När sedan boten är klar kan någon ta fram en lista över NVnr i WD som inte finns i naturvårdregitret, och de nya poster utan WP länk som boten skapat. Så kan jag då ändra WP-artiklar där reservat upphört, och skapa wp-artiklar för de som tillkommit oh som har ett gälladne datum.Yger (diskussion) 10 april 2020 kl. 19.59 (CEST)
Bottens test fungerade men botten har inte ignorerat just de tre objekten ovan eftersom den var först att skapa objektet i två av fallen och i det fall som Yger var först så saknades Naturvårdsregistret-id (P3613) som las in efter att botten hade skapat det parallella objektet.
Jag har lagt till de exakta tidpunkterna (UTC) för när respektive objekt skapades i tabellen ovan.
--Larske (diskussion) 10 april 2020 kl. 20.17 (CEST)
Det är jag som missade Yger vs Robot-tabellen när jag skrev mitt svar. Jag fick en "någon har redigerat sedan du påbörjade din redigering" och bara klistrade in det jag skrivit. Så ja, har det dykt upp nya objekt med samma NVRID är det ett allvarligt fel i min robot. Det måste åtgärdas. Tyvärr kan jag inte identifiera felet när ni manuellt fixat problemen. Just nu handlar det om 3 av kanske 1500 poster, dvs 0,2 promille. Om ni kan acceptera den mängden av fel medans roboten arbetar utan att manuellt gå in och redigera det den gör fel så har jag en möjlighet att åtgärda felen. Annars är det väldigt svårt för mig som Wikidata-nybörjare att spåra hur det gick fel. Kan ni tillfälligt acceptera den nivån av fel i Wikidata för att jag skall hitta rätt? I sådana fall ber jag er vänligen att inte redigera vad roboten gjort fel, utan att bara kommentera tex här vad som gick åt pipan. Då kan jag lista ut de logiska felen, åtgärda dem och se till att det inte återuppstår från roboten. Låter det OK? Karl Wettin (WMSE) (diskussion) 10 april 2020 kl. 20.44 (CEST)
Läs noggrannare, det är inte fel i din logik, men när du inte en ensam som håller på med dessa objekt blir det problem som här, du kan inte förutse vad jag gör samtidigt som din bot. Det hade lösts om vi kommunicerat inna ndu satt igång och löses nu om du stoppar tills jag är klar. Jag vill du stoppar till onsdag nästa vecka är det OK?Yger (diskussion) 10 april 2020 kl. 20.45 (CEST)
Naturligtvis låter jag bli att gøra något om ni är oroliga! Roboten har inte körts något sedan i natt mer än att rätta till de fel på inception date ni identifierat. Jag förstår tyvärr inte vad det är jag inte läst noga nog? :C Är det något utöver de 3 av 1500 dubletter NVID som skapats som ni oroar er över? Ursäkta min okunskap, finns det något sätt för mig att låsa eller be alla på Wikipedia att inte redigera saker med NVRID? Jag är öppen för att hantera detta på bästa möjliga sätt för alla, så förklara gärna för mig så skall jag försöka få till det. Roboten är en del av Wiki Loves Earth 2020 som startar den första maj, så den borde vara färdig med sina körningar åtminstone någon gång nästa vecka. En möjlighet för att komma vidare redan nu är att jag inte rör något annat i existerande objekt (dvs jag skapar sedan tidigare nya men redigerar ingen data i exitsterade) mer än att jag lägger till polygoner-claims för dem i Commons och refererar dit från Wikidata. Karl Wettin (WMSE) (diskussion) 10 april 2020 kl. 21.13 (CEST)
Nej det är de nya du skapar som orsakar problem, så inget före onsdag, tack. OCh det finns inget sätt du kan hejda andra att redigera, Wikipedia är öppet för all att redigera.Yger (diskussion) 10 april 2020 kl. 21.23 (CEST)
Jag låter bli att köra roboten, men jag förstår inte varför du ber mig om det, så du får gärna utveckla det vid tillälle. Karl Wettin (WMSE) (diskussion) 10 april 2020 kl. 21.44 (CEST)
@Yger: Man kan se detta från flera håll. Problemet med mer än ett objekt med samma Naturvårdsregistret-id (P3613) uppstod väl först när du i morse skapade "ditt" objekt utan att kolla om det redan fanns ett objekt med det Naturvårdsregistret-id (P3613) som du stod i begrepp att använda. Om du hade kollat det hade du kunnat spara tid genom att bara kolla att allt var rätt, och om det var nåt datum eller etikett som var fel ändra det, innan du kopplade in svwp artikeln. Det hade gått mycket fortare.
Tips: För att hitta objekt som har ett visst värde, till exempel 2048979, på en viss egenskap, till exempel Naturvårdsregistret-id (P3613), kan du skriva så här i sökrutan i Wikidata:
haswbstatement:P3613=2048979 (se här)
Då hade du hittat det av Karl Wettin (WMSE) igår skapade objektet och hade kunnat rätta till etiketten och datumet, lagt till inom administrativt område (P131) och sen var det klart.
Det är min tro att ni tillsammans skulle kunna blir klara före onsdag med kompletta och källbelagda data för de kvarvarande naturreservaten om ni använder den arbetsordning som jag skrev om ovan och du låter botten göra det bottar är bra på, inklusive att skapa objekt, vilket gör att du får mer tid över till att granska och göra mer kvalificerade bidrag än att manuellt klippa ut och klistra in area (P2046) och liknande i Wikidataobjekten.
Du har redan fått 37 reservat serverade från botten, se avstämningslistan nedan, så då skulle du väl lika gärna kunna få även övriga reservat "förifyllda" av botten. Du kan ju mäta hur lång tid det tar att "granska+fixa" dessa "förifyllda" objekt jämfört med att skapa 37 objekt från "scratch".
--Larske (diskussion) 10 april 2020 kl. 22.55 (CEST)

Saker jag hittat när jag nu utnyttjar skapade objekt:

 • kommun behöver läggas till - inga problem
 • namnet behöver ändras - inget problem
 • koordinaterna hamanr ibland utanför reservatet. Detta berör mindre än 1% av alla med "konstiga" utbredningar och de jag lagt in mnauellt lär väl ockspå vara fel och i större mängd. - Snopet korrekt manuellt inlagda ersätts av felaktiga av boten men får kanske accpetras ändå
 • IUCCN värdet fel (Kläppbergets naturreservat, Acksjöns naturreservat (meninte alla nya) - beöver korrigeras av boten

sedan är det de reservat som utökat och fått nytt naturvårdid, där skapss det ntt nytt objekt istället för att ändra det gamla. Här blir det rätt om jag först kan ända IDt manuellt.Yger (diskussion) 11 april 2020 kl. 06.26 (CEST)

Jag är nu klar med Jämtland. Det vore bra om boten ñu räöttades för hur den anger IUCCN oh rättar de felsktigheter som lagts in.Yger (diskussion) 11 april 2020 kl. 10.20 (CEST)
 • Kan du vänligen ge exempel på koordinater satta av KarlWettinWMSE-bot som hamnar utanför polygoner? Roboten är explicit skriven för att kontrollera att centroiden inte hamnar utanför polygonen. I dessa fall placeras koordinaten på den närmsta geografiska noden från den matematiska centroiden. Se Github.
 • IUNC-kategorierna i de poster du listade ovan är i den data jag kör nu (från 25 februari 2020) är satta som "IUCNKAT": "0, Områden som ej kan klassificeras enligt IUCN: s system.". Nästa gång roboten hämtar data från NVR kommer dessa att uppdateras till IV. se den data roboten använder. Däremot noterar jag att dessa har av roboten satts som "Unknown value" (.withNoValue() i koden) snarare än "No value" som kanske är det mer korrekta.
 • Roboten rör inte kommuner. Det blir en framtida funktion. Beror på komplexitet och felaktigheter i datamängden från NVR. Jag har rapporterat flera av dessa till NVR och de har redigerat i nyare släpp av datamängden.
 • Roboten var tidigare dålig på att skapa nya objek med namn och description, och den är utvecklad på ett sätt där den inte uppdaterar namn och beskrivning. Nyare skapade objekt av roboten, tex Klingtorpabäcken har alltså namn och beskrivning bättre satt. I framtiden kanske den lägger till namn och beskrivning om det saknas, men den kommer nog inte ändra på existerande.
 • Karl Wettin (WMSE) (diskussion) 11 april 2020 kl. 12.58 (CEST)
Namnet du sätter är fel och behöver nästan alltid ändras. Jag har stämt av detta flera gånger med både naturvårdverket och lännstyrelerna. När namnet är en redan välkänd geografisk entiet skall namnet följas av ":s naturresrvat" och när det är ett för reservatet unikt namn skall/kan det stå kvar naket. Kommun är en ännu mindre grej och det är OK som det är nu, och jag kompleterar med det i efterhand. IUCCN bekyrmar mig. Det är rätt att vid typ 0 skall det stå "No value" men det är för mig konstigt att det åsätts när posten i naturvårdsregistret har ett annat värde. Jag vill ju manuellt se till att värderna i WIData är så aktuella som möjligt.Din bot är en bland flera som unerhåller värderna för dessa reservat. Kooridnater lämnar jag att ha synpuntker på.Yger (diskussion) 11 april 2020 kl. 13.49 (CEST)
Finns det något sätt du kan rekommendera mig för jag maskinellt tar reda på om namnet redan är en välkänd geografisk entitet? Om inte, kan vi då här försöka definitiera vad en redan välkänd geografisk entitet innebär? Sedan tycker jag man kan fundera lite på hur mycket tid det är värt att lägga på den saken när det bara är något som tilldelas nya objekt i Wikidata, dvs kanske 40 st totalt från den här körningen om jag skall gissa. Det är enkelt för mig att producera en lista över vilka som skapats nya och sedan gå igenom dessa manuellt efter körningen.
Angående IUCN, jag vet inte om det är jag eller du som missförstår. Posten med data från 25 februari i NVR som roboten arbetar med har IUCN värde 0 för de objekt du nämnt ovan. Att det är någon månad äldre data den nu arbetar med spelar väl inte så stor roll? Om något är det väl positivt att den lägger in förgående värde och att den nästa gång den passerar med ny data lägger till en ny post och sätter point in time på bägge för att visa att förr så var den okategoriserad men sedan datum x har det ändrats till värde y. Eller? Naturligvis skall den inte skriva över data som har referenser till publiceringsdatum som är nyare än den data roboten arbetar med. Om det skett så är det en bug, men jag kan inte se rapportering här om att något sådant har skett.
Skall jag tolka din kommentar om koordinater som att det är OK om roboten fortsätter som den gör nu? För om det är en bug du hittat så vill jag gärna åtgärda det, men då behöver jag referenser till objekt där det skett.
Karl Wettin (WMSE) (diskussion) 11 april 2020 kl. 14.15 (CEST)
Det är oerhört lätt för mig ändra namnet, så ingen anledning blanda in kod/bot. Däremot är det så att jag behöver gå igenom alla WD poster som är nya för att granska (och justera). Just nu finns petscan frågan nedan som larske som funerar väl som lista för mig att gå igenom. Men det är viktigt att jag vet när du botladdat så jag vet jag skall titta igenom, så vv när det efter denna omgång är aktuellt igen lägg en blänkare på denna sida. Självklart skall du gå igenom de IUCCNer du skapat och ändra "unknown value" till "No value" och motsvarande i botkoden. Jag känner sedan jag behöver en lsita när du botladdat med de poster du åsatt No value för att manuellt kolla om det ändrats i naturvårdsregitret. Jag får intryck de slarvar med att föra in rätt snabbt, och jag vill då att de inte står kvar när de ändrat. Det är inte en option att "vänta" till de gås igenom med bot igen.Yger (diskussion) 11 april 2020 kl. 15.11 (CEST)

@Karl Wettin (WMSE): jag har nu arbetat igenom de olika listorna, och sett till att det jag ville ha fixat innan boten fortsätter är gjort. Så du kan nu starta upp igen, när du fixat "unknown value" ->"No value". Yger (diskussion) 12 april 2020 kl. 12.32 (CEST)

Jag har manuellt gått igenom de som ändrades till unknown från no value och fixat den buggen i koden. Men nu är roboten blockerad hos Commons (där den skapar Data:kartor) av någon anledning jag inte kan identifiera själv och heller inte får något svar på varför från hen som blockerat. Jag kan tyvärr inte göra så mycker mer nu än att hoppas på att det avblockeras snart nog för att hinna med projektet. Om ni har några idéer eller tips tar jag gärna emot dem. [2] Karl Wettin (WMSE) (diskussion) 12 april 2020 kl. 13.47 (CEST)
Karl Wettin (WMSE) det verkar som om du har en fråga att svara på på denna sida. De tycks fråga lite då och då, innan de godkänner. Det är nog där problemet är. När du svarat på allt de vill veta kan den nog öppnas upp igen. mvh Adville (diskussion) 12 april 2020 kl. 14.07 (CEST)
Kartorna är väldigt prydliga, så hoppas du snart får OK. Här på svwp är det Edaen som jobabt mest med det att från XMLfiler skapa kartor så om du inte har fullt svar lär han ha det.Yger (diskussion) 12 april 2020 kl. 14.54 (CEST)
jag hittade nu ett nytt fel. Du har skapat en WD post för Jielkká-Rijmagåbbå, men det reservaet är överklgat och inte gällande och bör då inte ligga i Wikidata och åtmistone inte med ett datum som alltså ej är gällande datum. en stor del av överklade blir aldrig av.Yger (diskussion) 13 april 2020 kl. 08.59 (CEST)

Jag har nu skrivit wikipediaartiklar för de reservat som tillkommit efter oktober 2019 och där du skapat Wikidataposter (dryga 20 stycken). Och när du skapar fler kommer jag följa upp dem i petscanfrågan larske skapat nedan som visar wd poster som saknar WP artiklar.Yger (diskussion) 15 april 2020 kl. 17.02 (CEST)

@Yger: Nu har botten fått flagga och kan köras igen. Gör du något arbete och vill att jag avvaktar lite innan jag startar upp den? Karl Wettin (WMSE) (diskussion) 22 april 2020 kl. 10.54 (CEST)
nej kör du bara. jag hittar de nya du skapat i denna petscanfråga.Yger (diskussion) 22 april 2020 kl. 11.07 (CEST)
@Yger: Jag kommer köra igenom alla naturreservat från start för att sätta Inception date enligt tidigare nämnd strategi. Kontrollera gärna att Johannisberg (Q30180845) är rätt, så kör jag igång på riktigt sedan. Karl Wettin (WMSE) (diskussion) 22 april 2020 kl. 16.19 (CEST)
Rätt! Jag har i och för sig ockspå upptäckt att du i flera fall satt två värden för IUCCN (inte detta objekt). Jag såg det när jag gick igenom de fall med IUCCN =0 där det var lite speiellt pyssel från din sida, och jag fixade dem lätt.Yger (diskussion) 22 april 2020 kl. 16.25 (CEST)
@Yger: Nu har den ändat inception på de den tidigare lagt till karta i och forsätter framåt med nya. Jag noterar att det finns ett fåtal objekt där du lagt in area-ytor på objekt (skall ta fram en lista så snart) från nyare data än den jag arbetar med, men utan referenser. Kanske även att du avrundat talen lite? Botten blir hur som lite förvirrad av detta och hoppar över dem. Hur ställer du dig till att jag kör över dessa ändringar du gjort med areor och referenser från februari? Karl Wettin (WMSE) (diskussion) 23 april 2020 kl. 15.14 (CEST)
skriv gärna över dem. Areor hanteras mycket bättre av boten.Yger (diskussion) 23 april 2020 kl. 15.21 (CEST)

 Utfört nu är även denna del klar.Yger (diskussion) 26 april 2020 kl. 19.38 (CEST)

Avstämningslistor[redigera | redigera wikitext]

Här är ett par av de avstämningar som Yger nämnde i tråden ovan:

--Larske (diskussion) 10 april 2020 kl. 21.30 (CEST)

Du är en pärla. Jag känner igen flera av de 37, som reservat jag planerar fixa i morgon, så en bra lista att återskapa när jag är klar med "larskelistan".Yger (diskussion) 10 april 2020 kl. 21.46 (CEST)

 Fixat listan innehåller nu åtta reservat som aldrig (ännu) blivit gällande.Yger (diskussion) 26 april 2020 kl. 19.38 (CEST)

Listan visar hur många och vilka värden på instans av (P31) som objekten har samt hur många Wikimediaprojekt som har en koppling till respektive objekt. Svårigheten att åtgärda strukturproblem ökar med antalet Wikimediaprojekt som är länkade till objektet.

Den här typen av "hybridobjekt" kan vara problematiska om de är en blandning av olika företeelser som det är svårt att hålla isär när det gäller olika egenskaper. Om ett objekt är både en ö (Q23442) och ett naturreservat (Q179049) där det sistnämnda kanske omfattar en del av den förstnämnda men även en del omkringliggande vattenområde och andra småöar, se till exempel Nåttarö och Kalvön, blir det oklart om egenskapen area (P2046) gäller för ön eller för naturreservatet om man inte lägger till olika bestämningsord till uttalandet. Då kan det vara bättre att dela upp i två distinkta objekt, åtminstone om det inte finns kopplade artiklar från många språk.
--Larske (diskussion) 12 april 2020 kl. 15.02 (CEST)

--Larske (diskussion) 12 april 2020 kl. 15.13 (CEST)

jag har bara åtgärdat en mindre del. Det är knepigt dela upp en artiklar som handlar om ön och reservatet i samma artikel.Yger (diskussion) 15 april 2020 kl. 16.55 (CEST)

Enhetlighet i beskrivningar i Wikidataobjektet[redigera | redigera wikitext]

@Yger, Karl Wettin (WMSE): Det har blivit lite olika praxis för hur naturreservaten i Sverige beskrivs i Wikidataobjekten. Ett litet antal reservat har ganska detaljerade beskrivningar och några saknar helt beskrivning, men de allra flesta har formen "naturreservat i X" där X är beteckningen för ett län (tror jag) dock oftast utan ordet län. Dessa las in av WMSE i juni 2017 på ett stort antal språk. Det finns alltså en massa "naturreservat i Kronoberg", "naturreservat i Kalmar" och så vidare och där kan man ju gissa att det är länet som avses. Men när det finns ett landskap med samma namn som ett län, "naturreservat i Östergötland", "naturreservat i Södermanland" och så vidare där län och landskap inte har samma utsträckning blir det otydligt, speciellt när det finns både "naturreservat i X" och "naturreservat i X län". De som nu skapas av WMSE har beskrivningen "naturreservat i Xs Län" på svenska och "nature reserve in Xs Län, Sweden" (som bör vara "naturreservat i Xs län", med litet "l", respektive "nature reserve in X County, Sweden", utan genitiv-s).

 • Länk till fråga som ger en lista som visar hur många förekomster det finns av respektive svensk beskrivning.

Jag tycker att det vore bra om vi kunde ha en mer enhetlighet i beskrivningarna. Första stegen är väl att bestämma vilken form som bör användas. --Larske (diskussion) 24 april 2020 kl. 22.29 (CEST)

@Yger, Karl Wettin (WMSE): Om ni inte har några invändningar kommer jag att ändra beskrivningarna som är på formen "naturreservat i X" till "naturreservat i Xs län" där X = Blekinge, Dalarna, Gävleborg och så vidare. Hur vi ska göra med de mer detaljerade beskrivningarna där till exempel även kommun finns med i beskrivningen kanske vi kan återkomma till. De är ganska få.
--Larske (diskussion) 4 maj 2020 kl. 08.33 (CEST)
bra!Yger (diskussion) 4 maj 2020 kl. 09.26 (CEST)
Kör hårt! Jag har dokumenterat potentiella förslag till förbättringar om botten i T251162, men det dröjer nog ett år. Karl Wettin (WMSE) (diskussion) 4 maj 2020 kl. 09.58 (CEST)
en vag fundering är om det är bra att ha "intet sägande beskrivningar". Börjar vi bli duktiga på kartor som Ainali visar länk så blir beskrivningarna på objekten på kartan nästan samma och ganska intet sägande se fråga med kolumn idDesc Har dock ingen bra lösning på detta mer en "handjaga" senare... - Salgo60 (diskussion) 4 maj 2020 kl. 10.07 (CEST)
Jag är inte säker på att jag håller med dig om att det är intetsägande beskrivningar. Det här råkar ju vara en fråga efter alla naturreservat i Stockholms län, så då ger de ju inte så mycket extra, men om frågan istället var för alla objekt i Nacka kommun så skulle beskrivningen vara synnerligen användbar. Ainali diskussionbidrag 4 maj 2020 kl. 10.26 (CEST)
Hm, nu tittade jag närmare. Borgskogen (Q30158476) skulle ju bättre beskrivas som "naturreservat i Norrtälje kommun" än "naturreservat i Stockholm" som snarast förvirrar. Ainali diskussionbidrag 4 maj 2020 kl. 10.31 (CEST)
Javisst är, eller var, det förvirrande. De svenska beskrivningarna "naturreservat i X" där "X" är en namn på ett län (och ibland även på ett landskap), har jag nu ändrat till "naturreservat i Xs län" enligt ovan. Dessvärre finns samma förvirring även i beskrivningarna på 13 andra språk.
Hur detaljerad beskrivningen ska vara
 • "naturreservat"
 • "naturreservat i Sverige"
 • "naturreservat i X län"
 • "naturreservat i Y kommun"
 • "naturreservat I anslutning till västra sidan om Lilla Skogssjön i Grödinge socken i Botkyrka kommun" (Svartkällsskogens naturreservat)
kan man naturligtvis diskutera. Jag tycker att länstillhörighet är en bra kompromiss, med ett särskiljande tillägg där det eventuellt finns mer än ett naturreservat med samma namn inom länet.
 • Länk till fråga som ger en lista över beskrivningar för svenska naturreservat sorterad efter fallande användningsfrekvens.
I listan finns en "svans" av beskrivningar som nog behöver ser över manuellt. Ska vi ersätta "naturreservat på Gotland" med "naturreservat i Gotlands län"?
Sen har vi en del objekt som är "ö och naturreservat..." som i flera fall antagligen borde delas upp i två objekt.
--Larske (diskussion) 4 maj 2020 kl. 11.30 (CEST)
naturreservat administreras per län, därför naturligt ha det med i beskrivningen, då de ger både geografi och ansvarsinfo.Yger (diskussion) 4 maj 2020 kl. 11.37 (CEST)
jo men visar vi en karta över länet blir det inte särskilt informativt och då kanske man vill ha mer info är min tanke......
 • jag gjorde ett hack för Stockholm som jämför Wikiartikelns första 200 tecken med WD beskrivning se GIST
 • sedan kan man ju massredigera med Tabernacle
- Salgo60 (diskussion) 4 maj 2020 kl. 11.58 (CEST)
Mer info finns ju i själva WD posten. När ett reservat sträcker sig över en länsgräns blir det två poster med samma namn och där blir beskrivning som innehåller län mycket bra.Yger (diskussion) 4 maj 2020 kl. 20.20 (CEST)
Jag tror detta kommer att mogna och att Wikidata beskrivning måste utvecklas. Precis som vi startade med att ha massa användarinstruktioner i fältet beskrivning så behövs nog olika typer av beskrivningar för olika kontext... att navigera med en karta känns fantastiskt bra men då man bara visar Stockholms län inte beskriva naturreservaten mer exakt känns fel... en omogen tanke är att beskrivningen skall vara noggrann medans del av xxx län enkelt kan genereras från dagens wikidata fält se jmf genererad beskrivning och den vi har - Salgo60 (diskussion) 6 maj 2020 kl. 12.34 (CEST)
@Salgo60: Notera ämnet för denna tråd, "Enhetlighet i beskrivningar i Wikidataobjektet". Det handlar alltså om innehållet i det fält som heter "Beskrivning" i Wikidata och dessutom bara för de objekt som representerar naturreservat i Sverige, inget annat.
Att man sedan kan använda mer information, andra egenskaper, hos Wikidataobjektet, är en helt annan fråga som kan vara aktuell om man vill diskutera beskrivningar som ska presenteras på olika ställen, till exempel i Infoboxar i Wikipedia, i olika appar och "what not". Då kan man naturligtvis generera mer utförliga beskrivningar, precis som du ger exempel på, som är skräddarsydda för en speciell kontext. Ibland vill man kanske veta hur stort ett naturreservat är eller vem som förvaltar det. Sådana beskrivningar kan man generera på ett enhetligt sätt oavsett vad fältet "Beskrivning" i Wikidataobjektet innehåller.
--Larske (diskussion) 6 maj 2020 kl. 13.07 (CEST)
Jag säger att "beskrivningsfältet" är omoget och att dagens modell är dåligt för kartexemplet som AInali gör här. De exempel som anges kan alla genereras från Wikidata men jag tror vi måste ha beskrivningar som är intressanta då vi visar 2 närliggande naturreservat Stavsudda-Tjägö (Q30167181) / Södra Stavsudda (Q30161366) där "naturreservat i Stockholms län" är ointressant... Dagens beskrivningar passar bra för att särskilja Örskär i Wikidata
 • jag hade en kort dialog om Stockholms skärgård och att dom vill ha informationsskyltar på massa ställen se T234196 gissar att dom vill inte ha en beskrivning på Länsnivå och det intressanta går inte att generera... Min känsla är att vi gör det som är enklast nu inte tänker vart vi vill: Kanske dialogen på Bybrunnen kan göra att vi rör oss mot mer specifika beskrivingar...
 • på linked in idag släpptes info om ett dataset citat "Västra Götalandsregionen, har nu publicerat en datamängd som öppna data, denna gång om besöksmål i länet" dvs. väldigt lokalt som jag tycker man skall koppla till Wikidata dom vill nog inte heller ha en beskrivning att det finns i ett visst län...
- Salgo60 (diskussion) 6 maj 2020 kl. 13.51 (CEST)

Diverse tankar från Salgo60[redigera | redigera wikitext]

Såg att potentiella dubletter dyker upp genom att kolla på Kalles karta som Eric Luth (WMSE) la ut i FB gruppen
kan vara så att dom som hade artikel innan i ex. Kategori:Naturminnen_i_Sverige missas...
@Karl Wettin (WMSE): Vet vi att sv artikel finns kan man länka med Qnumret exempelvis Marsjöns naturreservat (Q89189803) har svWiki URL https://www.wikidata.org/wiki/Special:GoToLinkedPage/svwiki/Q89189803
@Alicia_Fagerving_(WMSE): kan vi inte få naturvårdsregistret ex. 2003318 att ha Wikidata Qnummer?
Naturvårdsverket (dokumentation) borde ha Qnummer för
För att vi skall slippa strul (plus att Wikidata Qnummer är inte stabila se SPARQL merged items) så bör Naturvårdsverket ha stabila identifierare
Lista med egenskaper vi har på objekt som har Naturvårdsregistret-id (P3613)
- Salgo60 (diskussion) 3 maj 2020 kl. 18.51 (CEST)

Avslutning 26 april 2020[redigera | redigera wikitext]

Jag har nu lagt in alla reservat som tillkomkit efter förra omgången 2018 fram till mitten av februari 2020. Det blv lite inteferens när WD poster börajde skapas med bot parallellt med att jag skapat dessa manuellt, men det redde ut sig. Tillskottet blev bra även om problem från 2018 kvarstår, främst då namnsättningen, och att många reservat saknas beskrivning på länsstyrelserna. Problemet med naturreservat/natursvårdsområde dök bara upp någon enstaka fall (det handlar ju också om ofullkomliga ändringar av NV 1998). Utökningar hade denna omgång hanterats bättre av NV, så inga problem alls. Jag löste sedan några gamla surdegar (men inte alla), Gotska Sandöns nationalpark, Blå Jungfruns nationalpark och Gullmarns naturreservat och några av de artiklar/WD poster som blandar ö och reservat (där dock många kvarstår). Sedan blev jag glad åt kartorna som nu skapats, de gjorde att arbetet kändes mer tillfredsställande.Yger (diskussion) 26 april 2020 kl. 19.52 (CEST)

Avstämning av eventuellt saknade data[redigera | redigera wikitext]

@Yger: Jag gjorde en koll på hur det står till med datum för grundande eller skapande (P571) inför en automagisk kategorisering baserat på denna egenskap.

Kan du kolla om det är något som behöver kompletteras eller om det är några av dessa objekt som kanske inte ska vara naturreservat (Q179049). --Larske (diskussion) 28 april 2020 kl. 21.02 (CEST)

Jag har kollat och korrigerat. 5-10 behövde ändras, bland annat tre som skapats på dewp och var dubbletter. Också lite trassel med upphörda reservat. De som nu har både datum och NVid borde gå att använda.Yger (diskussion) 29 april 2020 kl. 08.26 (CEST)
Ok, bra. Jag har ett par observationer till om egenskaper som hanterats lite olika för olika objekt.
--Larske (diskussion) 29 april 2020 kl. 10.01 (CEST)
Du har hökögon! När ett reservat utökats har det medfört ett nytt beslut, det större reservatet har sedan i många fall fått nytt nvid i andra fall bibehållit det gamla. Jag fixade nu de två du pekade på och tog (det senare) enligt vad som står i NVid posten. Jag har också åtgärdat de kommunövergripande som listas här men det finns betydligt fler. Men jag gjorde nog i många fall så att jag tog med två faktaboxar i en Wp artikeln och alltså inte skapade ett paraplyobjekt. Och jag har lagt in mall i Högsbo Pergamitbrott.Yger (diskussion) 29 april 2020 kl. 10.44 (CEST)

Kommentar feedback json Södertäljekommun naturreservat önskas[redigera | redigera wikitext]

@Yger, Larske, Alicia_Fagerving_(WMSE), Karl_Wettin_(WMSE):

 • Jag felanmälde idag att dataset 477 saknade Hamnskärs naturreservat se Diskussion:Hamnskärs_naturreservat
 • Fick feedback "Däremot är vi helt noviser vad gäller wikidata och jag undrar här hur jag rent konkret ska göra för att kunna länka till wikidata?"
 • Skapade nu ett förslag med extra fält känns det bra? ej skickat till Södertälje kommentera här eller på GITHUB
  • Nytt är properties Wikidata Wikipedia Naturvårdsverketid WDPAID (har ni bättre namn)

- Salgo60 (diskussion)

Som jag redan skrivit har kommunen ingen koppling till denna mall, länsstyrelsen tar hand om 9/10 reservat i Södertälje kommun. OCh det är självklart vårt ansvar underhålla mallen. Resten med WD teknikdiskussion förstår jag inte.Yger (diskussion) 7 maj 2020 kl. 12.10 (CEST)
Enligt vad vi har lagt in i Wikidata är det inte 9/10 utan 13/25 av naturreservat (Q179049) i Södertälje kommun (Q516336) som har Länsstyrelsen i Stockholms län (Q22269305) som operatör (P137). Kommunen står för 10/25, se den här frågan. --Larske (diskussion) 7 maj 2020 kl. 12.45 (CEST)
Tanken är att göra deras data bättre och får vi in kopplingar till Wikipedia/Wikidata så kan andra som använder datat enklare länka Wikipedia. I en förlängning så kan vi enklare underhålla vårt data om fler säger samma som Wikidata - Salgo60 (diskussion) 7 maj 2020 kl. 12.15 (CEST)
Men kommunen har inget att bidra med när det gäller naturreservaten. Det är länsstyrelserna som förstår vad ett reservat är etc, kommunen bara påtar i marken och sätter upp en skylt då och då. Och kommuner har inte de formella behörigheterna eller rättigheter ändra basdata om reservaten. Yger (diskussion) 7 maj 2020 kl. 12.23 (CEST)
jo men dom publicerar ändå data som heter naturreservat så varför inte göra det datat "bättre" map återanvändbarhet....
vi skall inte luta oss mot dom eller se dom som en auktoritet. En vag förhoppning är att dom ser Wikipedia som en resurs och inspirerar folk i kommunen att skriva Wikipedia artiklar på fler språk om ex. naturreservat - Salgo60 (diskussion) 7 maj 2020 kl. 12.31 (CEST)
Jag fattar inte vad som är "ditt förslag".
"Skapade nu ett förslag med extra fält känns det bra? ej skickat till Södertälje kommentera här eller på GITHUB" → ???
Bra om du försöker underlätta för läsaren genom att använda punkt, komma och stor bokstav i dina inlägg så att man vet var en tanke slutar och nästa börjar. --Larske (diskussion) 7 maj 2020 kl. 12.45 (CEST)
Nytt är properties Wikidata Wikipedia Naturvårdsverketid WDPAID JSON jmf dagens json - 7 maj 2020 kl. 13.08 (CEST)
Gjorde ett hack med leaflet och Södertäljeskommun och vi skall prata på måndag så dom förstår varför man skall ha samma som. Kollade runt lite om det gick att koppla med ex. iNaturalist plats-ID (P7471) dvs. man skulle per naturvårdsområdet kunna se senaste observerade arter/fåglar
tyvärr var inga kopplingar gjorda med svenska naturvårdsreservat som jag hittade däremot var det en hel del på sociala medier Wikidata egenskaper lista - Salgo60 (diskussion) 8 maj 2020 kl. 16.56 (CEST)

Problem med objekt som har fått mer än ett WDPA ID[redigera | redigera wikitext]

För ett par veckor sedan gjorde jag ett ryck och uppdaterade WDPA ID (P809) för en stor mängd naturreservat. Besvärande många länkar i infoboxarna till WDPA ledde till "Not found", oftast beroende på att naturreservatet hade upphört, men det fanns också en del fel som jag nog själv förde in när jag introducerade dessa länkar för ett par år sedan. Den här gången tyckte jag att det gick förvånansvärt smärtfritt i och med att NVR-ID gick att återfinna som första del av namnet på WDPA-sidan så att man "visste att man kommit rätt". Förutom rättningarna enligt ovan var det mer än 600 nya reservat som jag kunde lägga till WDPA ID (P809) till. Jag såg dock till att det aldrig blev mer än ett WDPA ID (P809) per objekt, åtminstone var det min ambition. För ett antal reservat saknas fortfarande WDPA-ID, vilket jag tolkar som att det är en viss eftersläpning i rapporteringen till WDPA.

Precis om Naturvårdsregistret-id (P3613) ska vara ett unikt värde för ett visst objekt borde samma sak gälla för WDPA ID (P809). Just nu finns det ett antal Wikidataobjekt som har 2, 3 eller till och med 4 olika WDPA ID (P809), se fråga nedan. I något fall verkar det vara slarv vid användningen av verktyget Mix'n match, som för till exempel Ottenby (Q30168247) vilket jag har backat, men i andra fall är det mer komplicerade ändringar som har gjort att vi hamnat i läget att ett objekt har fått flera WDPA ID (P809).

Effekten av detta drabbar mallen {{Faktamall naturreservat WD}}. Se till exempel Värnanäs skärgårds naturreservat där WDPA-länken inte är rätt. I det fallet beror det på att Salgo60 av okända skäl slagit samman två objekt som möjligen borde ha hållts isär och sedan givit föredragen rang till ett WDPA-ID som avser ett område som inte är ett "Nature Reserve" utan ett "Baltic Sea Protected Area (HELCOM)" som är en annan typ av skyddat område och som inte heller innehåller NVR-ID som första del i namnet.

 • Länk till fråga som ger en lista över objekt (just nu 12 stycken) med mer än ett värde på WDPA ID (P809). I några fall är det bara ett "bästa värde", men jag valde att räkna med alla värden i denna fråga.

Det här kräver nog en del arbete för att reda ut. Om vi ska tillåta flera WDPA ID (P809) i samma objekt bör vi rimligen också tillåta fler Naturvårdsregistret-id (P3613) och då måste mallen byggas ut så att den kan välja rätt värde. Spontant känns det som om det vore bra om vi kunde begränsa oss till ett enda värde per objekt för såväl Naturvårdsregistret-id (P3613) som för WDPA ID (P809). @Yger, Salgo60: för era kommentarer. --Larske (diskussion) 18 maj 2020 kl. 17.42 (CEST)

Ooohps sorry för ihopslagningen. Efter detta tog jag kontakt med WDPA för att se om vi kan få bättre data... fick svar men sedan blev det tyst när jag sa Wikidata och att vi vill ha deras ytor som CC0 och geojson. Jag tror på ett värde per objekt men som jag antyder på Talk:Q30168247 att det finns många "varianter" och jag tycker spontant att vi borde ha alla olika delarna i Wikidata. Känns som inom detta område kommer data att finnas som data dvs. det går enklare och enklare att hålla flera system i synk - Salgo60 (diskussion) 18 maj 2020 kl. 18.02 (CEST)
Titta och såg det är trassligt ett hade fel NV-id tex. Hinner ej gå igenom all nu.Yger (diskussion) 18 maj 2020 kl. 19.31 (CEST)