Wikipedia:Projekt naturreservat

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Projekt naturreservat syftar till att det skall finnas artiklar om alla naturreservat i Sverige, både i Wikidata och Wikipedia, och att det skall finnas en infoboxmall i alla Wikipediaartiklar som hämtar data från Wikidata. Dessutom en fungerande länk till länsstyrelsens sida om reservatet och om det går en länk till en karta.

Stödresurser[redigera | redigera wikitext]

Inledande diskussioner[redigera | redigera wikitext]

Förarbete i juli[redigera | redigera wikitext]

I perioden 1-13 juli har jag gått igenom huvuddelen av de artiklar vi har o naturreservat. Ambitionen var att fixa länkar till Länsstyrelsen sida och att ordna till WD kopplingar. Tyvärr blev jag tvungen att pausa detta, då länsstyrelsernas arbeta att lägga upp sidor var alltför ofärdigt i Stockholms län och Västra Götalands län. De flesta andra län hade 100% klart medan några hade enstaka sidor som saknades eller som i Östergötland någon kommun saknades. Totalt blev det därför bara drygt 1300 åtgärdade av de dryga 2000 vi har. Det ar dock ändå varit tillräckligt för att kunna ge en komplett "problemlista" enligt nedan.

Under genomgången kunde jag också observera innehållet. De är skapade av drygt 10 olika personer vilket innebär de har mycket olika utseende, både i struktur och substans. Värt att notera är dock att i inget fall jag funnit vandalism eller oseriös information, alla skapare har velat väl och skrivit kompetent. För läsarna (som inte verkar vara så många, enstaka lösningar per reservat per dag) vore dock en lite bättre enhetlighet önskvärd. Jag ser en likartad infobox som en bra början till detta.Yger (diskussion) 13 juli 2018 kl. 10.13 (CEST)

När det gäller länsstyrelselänkar till sidor som (ännu) inte finns tänker jag att det är bättre att låta arkivboten leta efter arkiverade sidor. Alla sidor är inte arkiverade, men en del är det och då får man en länk till den sida som faktiskt utgjorde källa när artikeln ifråga skrevs. När jag gick igenom några artiklar manuellt lämnade jag medvetet de länkar utan åtgärd som gick till icke existerande sidor, men det har Ygerbot alltså ändrat på. - Bra initiativ att starta den här projektsidan! /Ascilto (diskussion) 15 juli 2018 kl. 15.44 (CEST)
ja det kändes fel att ändra till en url som ännu inte fungerar. Jag avbröt därför helt. Det konstiga är annars jämtland, där de 25 fanns när jag arbeta med dem, men sedan försvann. Larske har listat ovan de 55 där jag föregripet ändringen. Det går naturligtvis ogöra dem, man jag vill avvakta till åtminstone mitten av september med en sådan åtgärd.Yger (diskussion) 15 juli 2018 kl. 16.53 (CEST)
När det gäller naturreservaten i Ale kommun (Västra Götalands län) så hittade jag arkivlänkar till två av de fyra artiklarna med länkar till obefintliga länsstyrelsesidor. Vid tillfälle kan jag söka igenom angränsande kommuner, dvs Göteborg, Lerum, Alingsås, Trollhättan, Lilla Edet och Kungälv. /Ascilto (diskussion) 15 juli 2018 kl. 17.07 (CEST)
Även Naturvårdsverket har en databas om Sveriges naturreservat med mycket matnyttig dokumentation. Jag har börjat lägga in länkar dit, hittills bara för Ale kommun. Det är dock en del pill, man måste klistra in naturreservatets kod manuellt i länken, annars blir det fel. Och koderna för Natura 2000-områden funkar inte som länkar, där måste man leta upp posten för motsvarande naturreservat. /Ascilto (diskussion) 15 juli 2018 kl. 18.51 (CEST)

Oklarheter som behöver redas ut/fixas[redigera | redigera wikitext]

Terminologi, kategorier, struktur[redigera | redigera wikitext]

Det finns naturreservat, Natura 2000-områden, naturskyddsområden och nationalparker, men bara två kategori. Och i artiklar och Wikidata ges inte rätt distinktion, och ofta fel/ofullständigheter. Det finns naturservat som upphört/uppgått, som planeras men inte ännu blivit stadfästa eller bara diskuteras. Jag förstår detta ännu inte själv men vid en total genomgång bör dessa saker åtgärdas.Yger (diskussion) 13 juli 2018 kl. 10.41 (CEST)

 Fixat inga problem vid genomgång i Halland.Yger (diskussion) 19 juli 2018 kl. 08.43 (CEST)

Koppling WD-WP och brister i WD/WP/länsstyrelsens sidoobjekt[redigera | redigera wikitext]

För ungefär 5% av fallen saknas objekt i WD. Om detta beror på fel i laddning eller källa som använts vet jag ej. I något enstaka fall har det skapas en samlingsartikel i WP som inte har en motsvarighet på länsstyrelsen och inte motiveras av det berör flera län. I många fall (50-70) har länsstyrelsen en samlingssida medan det finns 2-3 WD objekt, typiskt tex när ett reservat sträcker sig över flera län. I de fallen har jag löst detta med is part/part of. Många sammanläggningar av reservat med annat, typisk tex en ö är gjort i WP. här har jag låtit dessa vara kvar även att ha ett enda objekt i WD. I många andra fall har de dock lagt samman men där det är olämpligt (som tex en ort, sjö med ett reservat, de avser inte samma område). I de fallen har jag försökt bryta upp både wp och wd objekten.Yger (diskussion) 13 juli 2018 kl. 10.41 (CEST)

 Fixat pragmatiska lösningar till detta har utkristalliserats under arbetets gång.Yger (diskussion) 13 september 2018 kl. 14.21 (CEST)

Listor och mallar[redigera | redigera wikitext]

Det finns sådana och jag har inte i förarbetet justerat/åtgärdat dessa, vilket dock kan avvakta till en full genomgång är gjord.Yger (diskussion) 13 juli 2018 kl. 10.44 (CEST)

Jag har startat en tråd om lista per län på diskussionssidan.Yger (diskussion) 16 juli 2018 kl. 11.08 (CEST)
 FixatYger (diskussion) 18 juli 2018 kl. 12.34 (CEST)

Namnsättning, särskiljningsled[redigera | redigera wikitext]

Detta har skett mycket inkonsekvent, även hos länsstyrelserna. Det går räkna ut logisk hur de bör vara, ett reservat som täcker den del av en havlvö, kan gärna kallas "halvöns naturreservat" medan om den är namnsatt efter en ort eller sjö blir det fel och det bör namnsättas "Ortnamn (naturreservat)". Och om det är en äng, som också syns i namnet, blir tillägg av "naturreservat" överdrivet. Jag lutar dock att inte gräva i detta utan det som nu står får vara, men ha lite mer system i nya.Yger (diskussion) 13 juli 2018 kl. 10.44 (CEST)

Jag tycker det här med "halvöns naturreservat" eller "Ortnamn (naturreservat)" är bra principer. Därför blev jag lite förbryllad över flyttningen av "Stakamyrans naturreservat" till Stakamyran. Stakamyran är en myr som bara utgör en liten del av Stakamyrans naturreservat. Att kalla artikeln för bara Stakamyran blir därför missvisande. I just detta fall spelar det kanske inte så stor roll. Men i en del andra fall, Tuskulums naturreservat i Västerbottens län, ligger den plats som givit namn åt reservatet inte ens inom reservatets gränser. Vore det inte bättre att hålla de namnsättningsprinciper som du anger ovan?--Skogsfrun (diskussion) 3 september 2018 kl. 16.53 (CEST)
Tyvärr har jag inte lyckats som jag önskat när det kommer till namnsättningen. Som synes på diskussionssidan har detta blivit projektets svaga punkt. Men Tuskulum har jag ännu inte kommit till, den bör bli Tuskulum (naturreservat).Yger (diskussion) 3 september 2018 kl. 17.00 (CEST)
Ah, OK. Jag tänkte att diskussionen fördes på denna sida och missade att det fanns en diskussionssida också... Ska läsa den.--Skogsfrun (diskussion) 3 september 2018 kl. 19.25 (CEST)

Ny faktamall mot Wikidata[redigera | redigera wikitext]

En sådan behöver naturligtvis tas fram.Yger (diskussion) 13 juli 2018 kl. 10.44 (CEST)

Nu finns ett första utkast till sådan mall. Jag har inte fattat vad som ska stå på en projektsida och vad som ska stå på projektets diskussionssida så jag skapade en tråd på diskussionssidan om mallen som fortfarande är en testmall. --Larske (diskussion) 15 juli 2018 kl. 17.57 (CEST)
 Fixat om än inte helt färdig, se Malldiskussion:Faktamall naturreservat WD.Yger (diskussion) 19 juli 2018 kl. 08.44 (CEST)

Substansinnehållet[redigera | redigera wikitext]

Jag ser inget behov standardisera detta. Dock märker jag problemen som uppstått med länkröta till flera dokument hos länsstyrelserna. Dock är dessa ofta(st) länkade från huvudsidan om reservatet, och att uppdatera dessa direktlänkar känns om overkill.Yger (diskussion) 13 juli 2018 kl. 10.55 (CEST)

 Fixat var inget problem fixa till i några få fall i Hallands län.Yger (diskussion) 19 juli 2018 kl. 08.46 (CEST)

Arbetsplan[redigera | redigera wikitext]

Efter lite fler undersökningar av oklarheterna borde de gå påbörja en genomgång när en ny faktamall WD finns framme, Och då börja med de län som ha bra underlag: Halland, Kronoberg, Jönköping.Yger (diskussion) 13 juli 2018 kl. 10.47 (CEST)

Pilot[redigera | redigera wikitext]

En pilotGenomfört mellan 16 och 18 juli för de i Hallands län. Det finns nu artiklar och WD objekt för samtliga. Ett WD objekt fel (Boalt har två objekt, bara ett relevant) och ett fel hos länsstyrelsen (saknas sida om Fegen delen i Halland). Svårigheter med de reservat som består av flera NV objekt (främst då de berör fler län). I dessa fall klarar faktamallen inte hantera detta (ännu), så det blir tv artiklar utan faktabox. Också svårigheter med reservat bildade från slutet av 2016 och framåt. För dessa saknar WD objekten nu uppgift om arealen uppdelning i sjö, skog och land, och uppgift från WDPA saknas (finns inte i det registret ännu).Yger (diskussion) 19 juli 2018 kl. 09.39 (CEST)

Saker att reda ut innan fortsatt jobb[redigera | redigera wikitext]

Några av dess är av intresse för få så tas inte upp här:främst faktamallen och att koordinaterna är lite svajiga. Och namnsättningsfrågan är inte löst men jag ser inte att det går få något konsensus över något förslag som innebär att existerande artiklar skulle få annat namn.Yger (diskussion) 19 juli 2018 kl. 09.39 (CEST)

WD objekt för reservat bildade efter hösten 2016

Skall dessa skapas manuellt, halvautomatiskt eller inte alls? Då det tar cirka 10 minuter per objekt är det nära nog ogörbart göra detta helt manuellt, om det skall vara med korrekta källreferenser.Yger (diskussion) 19 juli 2018 kl. 13.47 (CEST)

Jag skulle själv helst vilja ha en bot som jag kunde köra som skapade/kompletterade ett WDobjekt i taget utifrån NV numret. Alternativt man selekterar ut dessa objekt och kör som storbotkörningen förra året. @Vesihiisi:, @Larske: kanske ni förstår detta bättre och kan utveckla era tankar?Yger (diskussion) 19 juli 2018 kl. 13.55 (CEST)
Det är precis en sådan bot som QuickstatementsBot är. Man kan be den komplettera befintliga objekt med statements eller skapa helt nya objekt med tillhörande statements som Naturvårdsregistret-id (P3613), area (P2046) och annat. Du väljer själv vilka objekt som ska bearbetas eller skapas. Det är dock lite pilligt att förse den med "kommandon" för det första fallet, mycket detaljer att tänka på och ett missat minustecken eller nåt kan göra att det blir helt galet, men det sparar såklart mycket tid om det gäller många objekt. Och man kan köra den som batchjobb när man själv vill sova eller göra något annat.
Här är en länk till verktyget QuickStatements (jag har bara använt "the old interface") --Larske (diskussion) 19 juli 2018 kl. 14.07 (CEST)
 Fixat

Natura 2000-områden

Jag har inte gjort något i piloten för att dessa skall beskrivas mer stringent och korrekt. Jag gjord ett litet försök för Älmebjärs naturreservat i faktaboxen, men känner inte för att fortsätta med detta. Det finns för stora oklarheter vad som verkligen gäller (reservaten och natura 2000-omrpåden överlappar inte alls alltid.Yger (diskussion) 19 juli 2018 kl. 13.47 (CEST)

 Fixat

Sidlayout (bilder)

När det funnit bild av vacker blomma så har jag flytta den från höger sida till vänster för att inte krocka med mallen, och jag är inte riktigt nöjd hur de blivit layoutmässigt. ett exempel efter och [före]. Jag provade också med ett galleri Särö västerskog men det tyckte jag blev ännu sämre.Yger (diskussion) 19 juli 2018 kl. 13.47 (CEST)

jag lutar just nu att fortsätta som jag gjort i Halland om inte fler synpunkter framkommer.Yger (diskussion) 19 juli 2018 kl. 13.55 (CEST)
 Fixat

Genomförande[redigera | redigera wikitext]

Efter lärdomar och återkoppling från piloten, så fortsätter jag nu med resten av reservaten. Jag har beslutat att inte själv skapa WD objekt eller WP artiklar för reservat bildade efter hösten 2016, och i de fallen bara skapa en röd länk i listan över länets reservat. För de reservat som beskrivs i två olika objekt kommer jag inte lägga in mallen. I båda fallen kan jag senare komma att återkomma.Yger (diskussion) 21 juli 2018 kl. 12.09 (CEST)

 • Kronobergs län. Inga problem, ett stavfel hos länsstyrelsen och entvå saknad sida (kronoskogen, Skälhult).Yger (diskussion) 21 juli 2018 kl. 12.09 (CEST)
 • Blekinge län. Inga problem och efter Larske laddning nu även "nya" reservat (även för Kronobergs län).Yger (diskussion) 22 juli 2018 kl. 08.58 (CEST)
 • Skåne län. Problem med Vombs ängar/Klingavälsåns dalgång. Sedan var det tre reservat som inte var "färdiga". Jag skapade artiklar om all som "ingår-i" och kommer göra så framöver. Förde bort fyra naturvårdsområden och upptäckte då att mallen {{naturreservat}} inte går få rätt titel i de fallen.Yger (diskussion) 27 juli 2018 kl. 18.48 (CEST)
 • Jönköpings län. Stort problem (olöst) med Hökensås (naturreservat) i övrigt OK.Delade upp flera men inte alla ingår-i.Yger (diskussion) 28 juli 2018 kl. 16.40 (CEST)
 • Kalmar län klar. Inga problem, dock en del slarvfel i länsstyrelsens sidor.Yger (diskussion) 31 juli 2018 kl. 15.49 (CEST)
 • Gotlands län klar. Inga problem, dock ett fel från naturvårdsverket och ett hos länsstyrelsen.Yger (diskussion) 4 augusti 2018 kl. 08.50 (CEST)
Vackert! Har du hoppat över Burggathagen (Q55693307), Bälsalvret (Q55693306) och Slite skärgård (Q55693314) för att beslutsstatus för dem är "Överklagat"? Men hur är det med Snåltorp (Q55693315), varför har det inte någon artikel? Där är beslutsstatus "Gällande", se NVR. --Larske (diskussion) 4 augusti 2018 kl. 09.19 (CEST)
Korrekt, Snåltorp är ett mycket litet och det finns inget om det på länsstyrelsen (och inget med google). Jag bedömer det inte finns längre men att NV inte uppdaterat. Yger (diskussion) 4 augusti 2018 kl. 10.11 (CEST)
Ja, det är väl troligen avvecklat då. Det finns (per juni 2011) heller ingen skyltning från väg 140 till reservatet som ligger/låg mittemot Monsunvägsloopen. Snåltorps naturreservat är dock tydligt utmärkt på Lantmäteriets karta. --Larske (diskussion) 4 augusti 2018 kl. 10.53 (CEST)
Men jag undrar sedan vilket är det 6 reservetet. Här nämns fyra och på kartan finns även nationalparken Gotska Sandön, men tabellen säger 140 wd objekt och 134 artiklar (och 134 stämmer med kategorin)Yger (diskussion) 4 augusti 2018 kl. 10.57 (CEST)
Det är Gotlandskusten (Q53377676). Tabellen räknar allt som har ett Naturvårdsregistret-id (P3613) även om det inte är ett naturreservat (Q179049). Jag kan modifiera frågan så att endast naturreservat ingår om du vill. --Larske (diskussion) 4 augusti 2018 kl. 11.25 (CEST)
Ja om det inte är ett besvär. just naturvårdsområde-naturreservat är en krånglig fråga som jag inte vill blanda in just nu. Länsstyrelsen hävdar, även efter mitt påpekande, trots NV uppgifter att Sandarve kulle är ett naturreservat. Yger (diskussion) 4 augusti 2018 kl. 11.32 (CEST)
 • Värmlands län. Avbrutit då för många saknas på länsstyrelsen sida, gick dock bra i de kommuner som börjar med A-F. lägger denna "sist".Yger (diskussion) 5 augusti 2018 kl. 14.02 (CEST)
 • Påbörjat fd Älvsborgs län & fd Göteborgs och Bohus län - fd Skaraborgs län kommer jag inte ge mig på. Rödlänkar lämnar jag därhän och artiklar med WD-problem löser jag sist, det går fortast att göra en typ av moment i sänder. /Ascilto (diskussion) 5 augusti 2018 kl. 20.58 (CEST)
 • Dalarnas län klar, gick bra. Några slarvfel i länsstyrelsen sidor och en dubbelpost i NV registret.Yger (diskussion) 10 augusti 2018 kl. 11.27 (CEST)
 • Gävleborgs län klar, gick bra.Yger (diskussion) 13 augusti 2018 kl. 12.22 (CEST)
 • Uppsala län klar, den generella namnsättningsfrågan blev här akut, i övrigt inga problem.Yger (diskussion) 15 augusti 2018 kl. 12.55 (CEST)
@Yger: Här är ett ganska nytt reservat som verkar bortglömt: Slada Slada (Q55693526) --Larske (diskussion) 5 september 2018 kl. 14.37 (CEST)
Det ser ut som den saknades i listan från juli och då som sida på Länsstyreklen då den var överklagad. Men nu finns data och gällande datum 20 juni, så jag la in den. Det behövs en uppföljning när jag är klar med basomgången för de som inte blev klara och om det finns nytt data från naturvårdsverkets register.Yger (diskussion) 5 september 2018 kl. 14.54 (CEST)
 • Fd Älvsborgs län och fd Göteborgs och Bohus län klara. Problem: Västra Råssö-Kockholmen, Högsbo pegmatitbrott och Holmen i Simmesjön pekas av länsstyrelsen ut som naturreservat men återfinns inte i Naturvårdsregistret. Havstensfjorden (naturreservat) har något icke identifierat WD-problem. Objektet har NVID på WD men kommer inte med I ListeriaBots lista. Uppgifterna på WD är också ofullständiga, jag har kompletterat med allt jag förstår mig på, men IUCN-kategori har jag inte fyllt i och inte heller referenser eftersom jag inte förstår var jag kan hitta rätt uppgifter. - Annars var det väldigt mycket fix: 20 artiklar har flyttats till Kategori:Naturvårdsområden i Västra Götalands län, men det var ju tydligen fel. 21 artiklar har haft dubbla objekt, t.ex. sjö och naturreservat, dessa har jag delat och för sju av dessa fick jag även dela WD-objekten med många sammanblandade värden. 24 artiklar saknar fungerande länkar till såväl länsstyrelsen som Internet Archive, men detta bör väl lösas inom ett halvår om de inte sitter och sover på länsstyrelsens informationsavdelning. Över huvud taget var det väldigt mycket mer jobb än vad jag väntade mig. En eloge till Användare:Yger som gjort denna operation för många län! /Ascilto (diskussion) 16 augusti 2018 kl. 20.08 (CEST)
Du valde ju ett län med dåliga hemsidor så har haft betydligt kämpigare än jag. Jag fixade 1a och 3e reservaten du listar, det andra misstänker jag har upphört (uppgått i Ängs.). Och Havsfjorden är jag helt konfunderad över att inte hitta ett WD objekt för, får en känsla det kan ligga kvar något att hitta där. Frågan är sedan om det går helt slutföra när länsstyrelsen ligger så mycket efter. Att se över detta län ligger bland de 3-4 sista för mig, får se hur det blir då. Och tack för din gedigna insats, i mycket är du klart bättre än jag i detta.Yger (diskussion)
Tack för kompletteringarna! - I den senaste uppdateringen av Listeria-listan kom också Havstensfjorden med, så tydligen gjorde jag något rätt på WD. /Ascilto (diskussion) 16 augusti 2018 kl. 21.07 (CEST)
 • Västmanlands län. Länsstyrelsen har ingen uppgift om vilka reservat är natura 2000-område, så den uppgiften saknas, I övrigt ett mycket rättfram arbete.Yger (diskussion) 17 augusti 2018 kl. 13.46 (CEST)
 • Örebro län klart. Bra basdata, enkelt genomföra. Oset och Rynningeviken hade WMSEgänget trasslat till i Wikidata och det var två andra WD objekt (från dubblerade NV poster) som behövde "tas bort".Yger (diskussion) 21 augusti 2018 kl. 13.51 (CEST)
 • Södermanlands län klart. Inga teknikproblem och jag hittade ett nytt sätt hantera reservat över länsgränser i Fjällmossens naturreservat. Men det var tungt, då 1/3 av reservaten saknade beskrivningar hos länsstyrelsen, och öarna i skärgården känns inte bra.Yger (diskussion) 24 augusti 2018 kl. 14.54 (CEST)
 • Jämtlands län klar. Lite tungt med många saknade länsstyrelsesidor och 3-4 länsöverskridande reservat. Troligt fel på denna post som uppges ligga i två kommuner, vilket inte verkar vara korrekt.Yger (diskussion) 28 augusti 2018 kl. 08.32 (CEST)
 • Västernorrlands län klart. Bra kvalitet på data både hos länsstyrelse och naturvårdsverk. Två (tre?) WD poster trasslade då de fanns vid laddningen 2017 men var borta i juli i år. Och lite annorlunda med de länsöverskridande, de hanteras av en länsstyrelse inte av två som sker mer i södra Sverige.Yger (diskussion) 30 augusti 2018 kl. 19.09 (CEST)
 • Västerbottens län klart. God ordning på Länsstyrelsens sidor (men lite tunna) och Naturvårdsverkets poster. 3-4 WD poster behövde fixas till. Rättframt men oj så tradigt.Yger (diskussion) 5 september 2018 kl. 14.16 (CEST)
 • Östergötlands län klart. 21 reservat saknades på länsstyrelsens sidor ochnu fixade.Yger (diskussion) 22 september 2018 kl. 11.46 (CEST) de anger ej natura 2000. Fel i nv-poster (anger två kommuner när det skall vara en), flera fel i WD poster, några av lösningarna av länsöverskridande reservat blev inte bra. Kontaktpersonen på länsstyrelsen hade själv skapat några av artiklarna i Wikipedia!Yger (diskussion) 13 september 2018 kl. 11.14 (CEST)
 • Norrbottens län klart. God ordning. Två överklagade som jag ändå skapade artiklar för och tre reservat utan sidor, varav två i Piteå kommun troligtvis hör samman med ett överklagande.Yger (diskussion) 22 september 2018 kl. 10.50 (CEST)
 • Västra Götalands län klart. Ascilto hade redan gjort drygt hälften, men det var ändå det "värsta" av alla län. 232 reservat saknar sidor hos länsstyrelser, ett 15-tal är felklassade som naturvårdsområden fast de är reservat och det fanns fall med delade reservat efter kommun inom länet, då de var i olika län före 1998. Och några wdposter hade felaktigt mergats av person utan koppling till projektet. Jag behövde använda allt jalärt mig för att komma igenom.Yger (diskussion) 26 september 2018 kl. 08.42 (CEST)
 • Värmlands län slutfört. 73 saknar sida hos länsstyrelsen och ett som beslutats för sex månader sedan men ej gäller, Brattknölen.Yger (diskussion) 28 september 2018 kl. 10.48 (CEST)
 • Stockholms län klart. 220 saknade sidor hos länsstyrelsen och för två var det reservat-vårdområde oklarhet, annars var underlagen från Naturvårdsverket och länstyrelsen bättre än vad som gällde Västra Götaland län. Det var väldigt många WD objekt som behövde delas upp (ö och reservat som inte har ett 1-1 förhållande) och rekordmånga där hänsyn behövde tas till existerande artiklar, men det har jag vetat om och inte så svårt som jag fruktat.Yger (diskussion) 2 oktober 2018 kl. 18.08 (CEST)
@Yger: Vad är anledningen till att Djupviken (Q55693516), alltså det i Värmdö kommun, inte fick någon artikel? --Larske (diskussion) 2 oktober 2018 kl. 20.23 (CEST)
ja den skall ju ha en artikel! I listan från juli är den beslutad men ej gällande, men nu är den gällande. Jag kommer i morgon se över alla som har WDpost men ingen artikel, som denna.Yger (diskussion) 2 oktober 2018 kl. 20.46 (CEST)
Jag har gjort "dummyediteringar" i de objekt som har artiklar men som i statusfrågorna i avsnittet nedan felaktigt pekades ut som att de saknade svwp-artiklar. Det verkar som om Wikidata hade "en dålig dag" då du var i norra delen av Kalmar län för där fanns det många "falska". Nu hoppas jag att listorna och kartan ska vara till bättre hjälp. Jag har lagt till en ny länk till en karta som bara inkluderar objekt som är naturreservat, den första inkluderar alla som har ett NVR-id.
Det är bara 18 procent av objekten som har någon bild, Skåne län och Stockholms län ligger bra till med mer än 40 procent, men de flesta län ligger mycket lägre. Det finns alltså utrymme för hugade fotografer att ge sig ut med kameran och plåta lite i naturreservaten. --Larske (diskussion) 2 oktober 2018 kl. 21.11 (CEST)
Snyggt! Skuleskogen försökte jag ta bort WD posten för men någon återställde den WD posten. Nu är det en nationalpark så kanske bör den ligga kvar. men frågan är om jag gör heltokigt när jag vill ta bort en wdpost.Yger (diskussion) 2 oktober 2018 kl. 21.20 (CEST)
Det är olika objekt för nationalparken och för naturreservatet. Vad är det som har hänt med naturreservatet? Har de övergått till att bli nationalpark? För ett år sedan fanns det ju med i naturvårdsregistret, men nu verkar det borttaget. Vi kanske bör hitta en källa till vad som hänt och när och sen kan man stoppa in ett slutdatum (P582) i objektet istället för att radera det. I WDPA finns ju reservatet fortfarande kvar, men det beror antagligen på eftersläpning i rapporteringen från Naturvårdsverket via EEA till WDPA. --Larske (diskussion) 2 oktober 2018 kl. 21.34 (CEST)
 • "restreservaten" klara, dvs de som ej har status gällande, är överklagade eller klassade som bildat men ej gällande.Yger (diskussion) 4 oktober 2018 kl. 11.37 (CEST)
 • jag har nu gått igenom och åtgärdat kvarvarande kvalitetsbrister enligt nedan, och också gått ut med information till naturvårdsverket, Bybrunnen och svwps facebooksida. Jag anser därför projektet genomfört och klart.Yger (diskussion) 5 oktober 2018 kl. 20.06 (CEST)

Status[redigera | redigera wikitext]

Tabell som, per län och totalt, visar antalet WD-objekt som har Naturvårdsregistret-id (P3613) samt hur många och hur stor andel av dessa som har en svwp-artikel, en bild (P18), respektive en beskrivning av media (P2096) (bildtext) på svenska.

 • Länk till tabellen. OBS! Alla objekt med NVR-id ingår även sådana som inte är naturreservat.

Not: Det exakta antalet objekt kan komma att ändras eftersom en del objekt behöver delas för att bättre representera naturreservaten i fråga. --Larske (diskussion) 27 juli 2018 kl. 07.17 (CEST)

Och här Länk till kartan Via lagerikonen uppe till höger kan man välja om man vill se de naturreservatobjekt som har eller inte har någon artikel i svwp.

Dessa två har varit guld värda i mitt arbete, då det lätt går hitta de jag "glömt". Kostigt dock att de ibland pekar ut objekt som är länkade.Yger (diskussion) 15 augusti 2018 kl. 12.55 (CEST)
Är det objekt som du alldeles nyss har länkat? Jag tror att det är så med dessa SPARQL-frågor att om man ställer en fråga kort efter (typ inom någon/några minuter) att samma fråga har ställs, bry sig programmet inte om att titta i Wikidata och uppdatera utan visar bara upp en cachad version av resultatet. Det fungerar ju bra om man publicerar en länk till en fråga som många kommer att klicka på i stort sett samtidigt men där underliggande data inte ändras så snabbt. För att "tvinga fram" en uppdatering brukar jag redigera frågan (via länken "Wikidata Query" längst ner till vänster) och lägga till en rad med enbart ett #-tecken på slutet och köra frågan på nytt genom att klicka på den vita triangeln i den blå rutan. Man kanske kan lägga till nån parameter i länken som gör att resultatet alltid räknas om, men det är i så fall något som jag inte har lärt mig hur man gör. --Larske (diskussion) 15 augusti 2018 kl. 13.12 (CEST)
Det konstiga är att det är två reservat i Nordanstigs kommun, som ibland visas upp och ibland inte, och nu senast var det rätt på kartan, medan räknaren visade de inte är "klara" men den räknaren visade rätt igår. (och just nu rätt i räknaren men fel på kartan). Men ingen grej som påverkar nyttanYger (diskussion) 15 augusti 2018 kl. 13.35 (CEST)
Ja, jag ser att Svarvtjärnsbergens naturreservat (Q55693299) och Vitörarnas naturreservat (Q30179818) får fel färg på kartan med frågan ovan, men om jag redigerar frågan, till exempel lägger till en kommentarrad (börjar med #) på slutet, blir färgen som den ska. Det var ju nästan tre dygn sedan du kopplade dessa objekt till svwp så det är mycket märkligt att resultatet inte blir det förväntade. --Larske (diskussion) 15 augusti 2018 kl. 14.15 (CEST)
detta fel har nu också börjat dyka upp på listorna WDposter per per (Värmland) och jag börjar få en känsla varför det blir fel. Oh då lär det inte gå att åtgärda, men visst hade det varit kul, om vi kunde följa mot en kartbild utan prickar (jag börjar ta tag i "ej gällande" reservat i morgon).Yger (diskussion) 2 oktober 2018 kl. 18.08 (CEST)

 Fixat tom karta! Yger (diskussion) 4 oktober 2018 kl. 11.45 (CEST)

Facebook like thumb.pngTjusigt! --Larske (diskussion) 4 oktober 2018 kl. 12.27 (CEST)

Kvalitetsfrågor[redigera | redigera wikitext]

Areastrul[redigera | redigera wikitext]

Här är en fråga som listar alla objekt som har ett Naturvårdsregistret-id (P3613) i Wikidata och som har mer än ett värde för area (P2046) (som avser hela objektet, alltså inte bara en berörd del (P518)). Det ser illa ut när det dyker upp i infoboxarna, se till exempel Kvarntorps naturreservat.

Listan är sorterad efter län och innehåller naturligen mest objekt för de län som ännu inte avverkats, men det finns också några som möjligen har glömts bort, till exempel Evedalsåsens naturreservat (Q18289432) i Kronobergs län som inte har fått någon WD-mall. En del av problemen med multipla areauppgifter härrör från sammanslagningar av objekt, eller objekt som sträcker sig över flera kommuner. Exempel på detta är Öjemossarnas naturreservat (Q10727195) i Dalarnas län som även har dubbla Naturvårdsregistret-id (P3613), geografiska koordinater (P625) och datum för grundande eller skapande (P571) och som väl bör delas upp i två objekt.

Det finns även märkliga saker som att samma objekt försetts med två olika areauppgifter men med samma referens inom loppet av några timmar (förra året). Exempel på detta är Drevfjällen (Q30157838) i Dalarnas län. Det gäller alltså att vara observant och behålla den korrekta areauppgiften. --Larske (diskussion) 22 augusti 2018 kl. 07.59 (CEST)

Mycket bra. Den innehåller inte bara "enkla" fall utan även några mer komplexa där mer tankemöda krävs och undersökning av mer saker. När vi är "klar" bör även denna lista vara tom. (jag tog bort några, men inte alla, i de län jag gjort).Yger (diskussion) 22 augusti 2018 kl. 09.14 (CEST)
 • De fem artiklar/objekt som jag nyligen redigerat åtgärdade. Lätt gjort. - Jag förstår bara inte varför samma objekt listas upp till fyra gånger i frågan? /Ascilto (diskussion) 22 augusti 2018 kl. 17.37 (CEST)
@Ascilto: Att samma objekt kommer med flera gånger listan som är svaret på frågan beror på de multipla värdena för till exempel NVR-id och kommun och att jag inte har lagt ner något krut på att göra en lista med en rad per objekt som har något "fel". Alla rader i listan är olika på något sätt. Du får se det som en bonus att när du rättar ett fel kan flera rader i listan, som till slut bör vara tom, försvinna. --Larske (diskussion) 22 augusti 2018 kl. 18.18 (CEST)

 Fixat inga träffar.Yger (diskussion) 2 oktober 2018 kl. 20.13 (CEST)

Döda länsstyrelselänkar[redigera | redigera wikitext]

Jag har tuggat igenom de 3 022 länkarna på formen https://www.lansstyrelsen/<län>/besok-och-upptack/naturreservat/<sidnamn> som finns i svwp med avsikt att kontrollera om den länkade sidan finns. Observera att skriptet som jag har använt endast noterar om sidan går att öppna. Om sidan är färdig, halvfärdig eller bara en "stubbe" framgår inte av denna kontroll.
Status per 26 augusti 2018 12:00 är att det finns 111 länkar som är döda, det vill säga sidan finns inte utan man kommer till en "404-sida", se följande lista. Ett trettiotal av de döda länkarna kommer dock från projektsidan. Listan är sorterbar så att den enklare kan "betas av" län för län. För "färdiga län" bör det inte finnas några döda länkar.

--Larske (diskussion) 26 augusti 2018 kl. 12.42 (CEST)

I de färdiga före detta länen Älvsborg och Göteborg och Bohus finns 24 artiklar som saknar fungerande länkar till länsstyrelsens naturreservatsartikel (jag har en egen lista och kommer att åtgärda dessa allteftersom länsstyrelsen kommer ikapp). Riktigt alla dessa har inte döda länkar då de skrevs utifrån pressmeddelanden. De döda länkarna i de flesta av dessa artiklar har inte den nya formen "besok-och-upptack" utan den äldre "djur-och-natur/skyddad-natur", så de finns inte med i listan. Några av artiklarna har trots allt kommit med på listan, då har jag förbisett att den ursprungliga döda länken bytts ut mot en ny 404-länk, och då är det möjligt att vissa av dessa kan ha fungerande arkivlänkar, skall kolla. /Ascilto (diskussion) 26 augusti 2018 kl. 13.16 (CEST)
Tack, mycket bra med dessa listor. Jag har, vilket alls inte är självklart, skapat URL länkar "ut i luften" och än mer till många sidor länsstyrelserna lagt upp som placeholder ("Work in progress"). Detta med tanken att det är enklare att ta bort dessa utifrån en lista som denna än att gå igenom allt och leta upp de som saknar. När jag ställt frågor, som jag gör en del, får jag helt tiden som svar "de kommer upp till hösten", vilket inte är ett stabilt beslutsunderlag. Då jag snart bara har kvar de län som är direkt dåliga sköta sina sidor, så överväger jag dock att pausa 6 månader innan jag börjar med dessa. Om de i feb/mars har lika dåligt med sin sidor så bör jag inte lägga in "i hopp att de kommer fram snart".Yger (diskussion) 26 augusti 2018 kl. 16.34 (CEST)
Att medvetet skapa döda länkar känns inte riktigt bra. Men det är väl inget "måste" med länkar till länsstyrelserna redan från början. Jag tycker att vi kan skapa artiklar om alla naturreservat även om några län "ligger efter" med sina webbsidor. Vi skulle kunna skapa en dold åtgärdskategori, till exempel Kategori:Sidor om naturreservat i Sverige som saknar länkar till Länsstyrelsen, som vi kan lägga in i stället för att medvetet skapa länkar "ut i luften" där det idag saknas en sida på länsstyrelsen.se. Med en sådan kategori är det mycket enklare att hela tiden hålla reda på vilka sidor som behöver kompletteras med länk till länsstyrelsen (när nu respektive länsstyrelses "höst" inträffar). --Larske (diskussion) 26 augusti 2018 kl. 20.05 (CEST)
Bra förslag, jag börjar prova redan i morgon.Yger (diskussion) 26 augusti 2018 kl. 20.20 (CEST

 Fixat (i alla fall den listan)Yger (diskussion) 2 oktober 2018 kl. 18.16 (CEST)

Reservat som i nv-registret anges ligga i två kommuner vilket inte är korrekt[redigera | redigera wikitext]

I Östergötland finns ett antal naturreservat som ligger i två kommuner och wikisidorna för dessa är korrekta, t.ex. Ullebergsskogen (både Linköping och Mjölby). Dock finns ett antal naturreservat där angränsande kommun är noterad i Naturvårdsverkets databas (http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/) men där naturreservatet enbart ligger i en kommun. I Östergötlands län gäller detta för: Käringbergen(enbart Söderköping), Klämmesmålens odlingslandskap(enbart Boxholm) och Högstugan (naturreservat) (enbart Linköping). Oklart hur denna skillnad kan identifieras utan manuell kartundersökning. För naturreservat där angränsande kommun ligger i annat län så är dessa på korrekt sätt (för Östergötlands län) och enbart kommunerna i Östergötland är angivet, t.ex Klinta hällar. Magnus.lindgrenc83 (diskussion) 22 september 2018 kl. 00.27 (CEST)

Jag har också noterat detta och de gäller i hela landet kanske 40-50 totalt. Tyvärr är vi mycket låsta av vad naturvårdsverket upp ger, då "Wikipedia bara återger vad som står i tillförlitliga källor". Och vi kan inte justera utifrån gen kontroll på kartor då det blir "egen forskning". Som tur är i detta fall är det för läsaren inte en central fråga.Yger (diskussion) 22 september 2018 kl. 07.00 (CEST)
Det bästa vore förstås om uppgifterna om kommunbelägenhet korrigerades i naturvårdsregistret, men jag ser det inte som något fel att använda en sån här länk till Lantmäteriets karta som stöd för att ange att Käringbergen i sin helhet ligger i Söderköpings kommun. Att "titta på en karta" är enligt min mening inte något allvarligt fall av "egen forskning" och borde vara tillåtet och Lantmäteriets karta är en tillförlitlig källa. I Wikidata kan vi använda kartlänken som källa för inom administrativt område (P131) med "normal" rang och markera uppgiften (om Valdemarsvik) där NVR är källan som "deprecated" i detta (och liknande) fall, åtminstone tills naturvårdsregistret är uppdaterat. Sen kan vi skapa en fråga som listar alla objekt som är en instans av (P31) naturreservat (Q179049) i Sverige (Q34) och som har inom administrativt område (P131) som är "deprecated" där referensen är naturvårdsregistret. Detta kan vara ett underlag för en "felrapport" till Naturvårdsverket. --Larske (diskussion) 22 september 2018 kl. 08.01 (CEST)
Bra förslag.Yger (diskussion) 22 september 2018 kl. 08.24 (CEST)
Jag har gjort detta på prov i Käringbergen (Q30162306). Resultatet av nedanstående fråga visar att du redan har satt några uppgifter som "orekommenderade" (deprecated) tidigare:
--Larske (diskussion) 22 september 2018 kl. 08.46 (CEST)
Jag tror jag mest åtgärdat när NV posten angav kommuner i olika län som medförde de dök upp i fel lista från Wikidata.Yger (diskussion) 22 september 2018 kl. 09.58 (CEST)
En ursprunglig källa för data om naturreservat är respektive länsstyrelse beslutsdokument. I detta sätter man namnet på naturreservatet och här står det även vilken kommun som reservatet ligger i. Ofta finns länk till senaste beslutsdokument i naturvårdsverkets skyddad natur[1] under respektive naturreservats dokumentflik. Exempelvis står det i Käringbergens naturreservats beslutsdokument [1] att reservatet ligger i Söderköpings kommun medan det i Ullebergsskogens beslutsdokument[2] att reservatet ligger i Linköpings och Mjölby kommun.
Rätt kommun för naturreservaten är viktiga för oss som använder Wikipedias lista som krysslista för besökta naturreservat. Det är också viktigt för att få rätt antal reservat i en kommun. Går det att automatisera antalet reservat i ett län och i en kommun?
På samma sätt kan man bena ut hur naturreservat vid länsgränser ska hanteras. Beslutsdokumentet för Fjällmossen i Östergötland[3] har länsstyrelsen i Östergötland beslutat utan att beröra något utanför länet. På samma sätt har länsstyrelsen i Södermanland beslutat om ett naturreservat Fjällmossen i Nyköpings kommun[4]. Sammanfattningsvis är det två olika naturreservat med samma namn även om de ligger jämte varandra. Och att två naturreservat i olika län har samma namn förekommer på flertal ställen. Magnus.lindgrenc83 (diskussion) 22 september 2018 kl. 22.48 (CEST)
 1. ^ [a b] ”Skyddad natur”. skyddadnatur.naturvardsverket.se. http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/. Läst 22 september 2018. 
 2. ^ ”Ullebergsskogens beslutsdokument”. http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/handlingar/rest/dokument/215717. Läst 2018 sept 22. 
 3. ^ ”Fjällmossen i Östergötland beslutsdokument”. http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/handlingar/rest/dokument/179890. Läst 2018 sept 22. 
 4. ^ ”Fjällmossen i Södermanland beslutsdokument”. http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/handlingar/rest/dokument/146827. Läst 2018 sept 22. 
Kan du förtydliga vad du menar med att "automatisera antalet reservat i ett län och en kommun"? Menar du om det går att räkna och/eller skapa en förteckning (lista) av dem? --Larske (diskussion) 22 september 2018 kl. 23.51 (CEST)
Ursäkta sent svar på frågan ovan. Mina notifieringar fungerar dåligt. Som nämnt nedan så finns redan funktionen att räkna "antal naturreservat i Sverige per län och kommun". Denna siffra har mycket större sannolikhet att vara rätt när nya reservat kommer till än att manuellt uppdatera siffran som jag gjort hittintills för Östergötland. Det borde vara enkelt att även att få lista av antal naturreservat i Sverige per län.
Magnus.lindgrenc83 (diskussion) 24 september 2018 kl. 18.06 (CEST)
Noterat att projektet ännu ej har "betat av" Stockholms län.
@Yger: Har du sett dessa två "importerade" naturreservatsobjekt i Norrbottens län? De har artiklar i nlwp respektive cebwp:
--Larske (diskussion) 23 september 2018 kl. 00.44 (CEST)
Tack, fixat.Yger (diskussion) 23 september 2018 kl. 05.36 (CEST)
Jag har nu tittat lite noggrannare på några av dessa fall. 1. det hanteras inte konsekvent 2.I några fall när det står i beslutsdokumentet har det handlat om vilka som behöver få info om detta. Och ett reservat som ansluter till gränsen behöver ju även de på "andra sidan" få info om, så det inte av misstag klampar in. Så det ÄR tokigt och fel, (och rörigt och inkonsekvent). Men jag tänker inte ge mig in i detta. Mitt mål är att återge i Wikipediaartiklar det som står i NVposterna inte mer. Men om någon annan vill korrigera kommer jag inte ogöra det.Yger (diskussion) 23 september 2018 kl. 19.37 (CEST)
Vilket stort och bra arbete ni lagt ner på detta projekt! Det gäller att ödmjukt försöka bidra med sina egna små kunskaper. Vad gäller NVposterna och kommunlistan, så står det i "områdesfliken" "Berörda kommuner". Min hypotes är att dessa kommuner behöver kontaktas vid nya beslut av länsstyrelsen som gäller naturreservatet, och att det inte betyder att naturreservatet ligger i dessa kommuner, även om det oftas gäller. Tittade igenom Blekinge och Södermanland och ser att det relativt enkelt att hitta de reservat som inte ligger i en kommun som är berört. Jag kan gärna gå igenom några län, men behöver hjälp att förstå hur jag ska notera detta. Naturligtvis ska det finnas referenser till respektive beslutsdokument. Magnus.lindgrenc83 (diskussion) 24 september 2018 kl. 18.06 (CEST)
Om du listar de som bör åtgärdas här eller på annan plats så fixar vi det.Yger (diskussion) 24 september 2018 kl. 19.27 (CEST)
@Magnus.lindgrenc83: Jag har också funderat hur man ska tolka "Berörda" i berörda kommuner. När data för naturreservaten laddades upp i Wikidata, de flesta förra året men de som inte fanns då laddade jag upp i år. Då användes länkar som den här för att hämta data från "Naturvårdsregistret". Det är också sådana länkar som finns längst ned i artiklarna med texten "läs online". Som du ser står det kommunerAsText: som rubrik för det som vi stoppat in som inom administrativt område (P131) i Wikidata. Kanske detta kommunerAsText:, som jag tror är källan även till det som visas som Berörda kommuner i "områdesfliken", finns förklarat någonstans, men det är en fråga vi borde ställa till Naturvårdsverket. Eftersom det finns naturreservat vars gräns sammanfaller med en kommungräns och endast en av kommunerna, den i vilken reservatet ligger, är listad som "Berörd", är jag benägen att tro att tolkningen ska vara att reservatet "ligger i" den/de listade kommunerna snarare än att "de ska kontaktas". Exempel är Eknön och Rävsholmen som ligger på var sin sida om gränsen mellan Söderköpings och Norrköpings kommuner, men som bara har en kommun listad som "Berörda kommer".
--Larske (diskussion) 24 september 2018 kl. 20.19 (CEST)
@Larske: Håller med att min hypotes inte stämmer. Det verkar vara fel i databasen.
@Yger: Återkommer med lista med naturreservat som jag har hittat som ligger i fel kommun.
Magnus.lindgrenc83 (diskussion) 25 september 2018 kl. 07.58 (CEST)
Första batchen med lista av naturreservat som är hittade i göta och svealand där felaktig extra kommun finns listad finns under: Användardiskussion:Magnus.lindgrenc83. Kan inte garantera att jag missat några men förhoppningsvis är det en fullständig lista.Magnus.lindgrenc83 (diskussion) 26 september 2018 kl. 07.23 (CEST)
Genomgång av alla län gjord för att hitta naturreservat som är registrerade i flera kommuner enligt naturvårdsverkets databas, men som inte ligger i alla dessa enligt refererade beslutsdokument. Listan finns under Användardiskussion:Magnus.lindgrenc83.
Magnus.lindgrenc83 (diskussion) 30 september 2018 kl. 22.25 (CEST)

 Fixat en ej gjord, Tyskö-Nästö-Prästö.Yger (diskussion) 5 oktober 2018 kl. 08.07 (CEST)

@Yger: Du verkar göra en annan tolkning (Diskussion:Käringbergen) vad gäller betydelsen av uppgiften kommunerAsText i Naturvårdsregistret. Har du fått bekräftat av Naturvårdsverket hur uppgiften ska tolkas? Vi kan inte lägga in inom administrativt område (P131) i Wikidata med Naturvårdsregistret som källa om det som står i Naturvårdsregistret inte ska tolkas som inom administrativt område (P131). Åtminstone inte om det står mer än en kommun i kommunerAsText i registret. --Larske (diskussion) 5 oktober 2018 kl. 09.03 (CEST)
Tycker du jag bår återställa, det rör sig ju bara om ett 20-tal, så snabbt fixat.Yger (diskussion) 5 oktober 2018 kl. 10.02 (CEST)
@Yger: Det beror nog lite på. Första steg bör vara att få ett tydligt besked "från hästens mun" hur datat kommunerAsText i naturvårdsregistret ska tolkas. Det borde finnas på Naturvårdsverkets webbplats, jag har inte letat så noga, men om du har en kontakt där kanske det är en väg att få ett entydigt besked. Om det är som jag hoppas och tror, att kommunerAsText ska tolkas som var reservatet är beläget, finns det alltså ett antal fel i naturvårdsregistret som behöver felanmälas. I väntan på att felen korrigeras skulle vi kunna byta källa från NVR till kso-kartan, men den källan (kartan alltså) måste då kollas manuellt för varje reservat som vi ändrar källa för inom administrativt område (P131). Om det bara handlar om 20 reservat är det ju snabbt gjort. Är det samma som på sidan Användardiskussion:Magnus.lindgrenc83? @Magnus.lindgrenc83:.
Men om det visar sig att kommunerAsText ska tolkas som "kommuner som behöver kontaktas för ärenden som gäller reservatet" har vi ett större problem eftersom det då inte duger som källa för inom administrativt område (P131). --Larske (diskussion) 5 oktober 2018 kl. 10.34 (CEST)
Jag bedömer det inte är framkomligt fråga, de har inte den precisionen i det jobb de gjort och lär inte ha mer än att "vi tog den uppgiften från något som stod i dokumentet". Och intuitivt tror jag vi har "det större problemet", och felanmälan om denna typ av saker kan de inte ta hand om. SKO som källa vore en variant, då åtminstone för de 20, Det är väl vad Magnus L gjort. de ändringar jag gjort är en delmängd av det som han listat, i några fall var splitten redan gjord och i ett fall var de t ett reservat som bildade i slutet av augusti, dvs ej med.Yger (diskussion) 5 oktober 2018 kl. 10.54 (CEST)
Det här blir mer och mer intressant. Jag levde i tron att det var Naturvårdsverket som "ägde" informationen om alla skyddade områden i Sverige (och som även rapporterade detta till WDPA via EEA) och att deras uppgifter i naturvårdsregistret var om inte primärkälla så närmare källan än vad Länsstyrelsernas webbsidor är. Och att registret är något som man kan lita på. Att Naturvårdsverket inte skulle kunna hantera anmälningar om felaktigheter i Naturvårdsregistret låter väldigt illa.
Länsstyrelsernas försök till att presentera dessa data på sina webbplatser, där man ser en varierande "bukett" av format och avrundningar av arealer med mera, förutom alla döda länkar till följd av ommöbleringar, är inte så imponerande. Hade varit mycket bättre om en central punkt, kanske Sveriges Kommuner och Landsting (om de alls har en samordnande roll), hade stått för en gemensam mall och webbplats för att presentera data än att 21 olika webbredaktioner (och 290 kommuner?) ska sitta i varsitt län (och kommun) och uppfinna hjulet, eller snarare 21 (300+) olika hjul på sina egna webbplatser. Sen kan ju respektive länsstyrelse (kommun) fylla på med brödtext, bilder och annan lokal besöksinformation. Men effektivitet och "brandingambitioner" går väl inte alltid hand i hand. --Larske (diskussion) 5 oktober 2018 kl. 11.19 (CEST)
Instämmer. Det är länsstyrelsen som äger infon, men ser det i form av själva dokumenten (beslut, skötsel etc). De har noll koll på precision. När jag var lite sur på Uppsala län som tom gav namn som var grammartiskt fel, var svaret, !det kan vi inte göra något åt, det är dataavdelningen som gett det namnet". Naturvårdsverket gör ett bra jobb men mest att registrera data. Framtiden är snarast att de lär sig att de bara klarar hålla en databas uppdaterad. Och då erkänner Wikipedia är ett bättre ställe för allmänheten hitta info än länsstyrelserna.Yger (diskussion) 5 oktober 2018 kl. 12.31 (CEST)
Suck, det finns tydligen fortfarande personer "i rikets tjänst" som tror och hävdar att "det ligger på data (så det går väl inte att ändra på)". När jag tittar lite mer så får jag också intrycket att Naturvårdsverket bara tillhandahåller en databas där olika informationsägare förväntas rapportera in (korrekta) uppgifter. De borde dock även registrera vem som är informationsägaren (källan) till respektive data. Om det är en ett-till-ett koppling mellan "förvaltare" (som finns registrerat) och "informationsägare" så kanske det kan göras på en central plats med en lista på NVR-informationsägare med kontaktuppgifter.
 • Lista på förvaltare med antal förvaltade objekt med NVR-id enligt data i WD (som kommer från naturvårdregistret).
Tråkigt om det inte i ansvaret för att hålla ett register över alla skyddade områden i Sverige även ingår att ha en ärendesystem till vilket felaktigheter i registret kan rapporteras in och följas upp.
I Naturvårdsverkets årsrapport för 2017 kan man på sidan 38 läsa följande:
INFORMATIONSHANTERING OCH TILLGÄNGLIGGÖRANDE
Naturvårdsverket har till uppgift att utveckla, följa upp och samordna försörjningen 
av miljöinformation samt att göra kunskap om miljön och miljöarbetet tillgänglig för 
myndigheter, allmänheten och andra berörda. Lättillgänglig och kvalitetssäkrad miljö-
information är grunden för ökad medvetenhet om miljökonsekvenser, rätt åtgärder för 
miljön samt innovationer för att minska negativ miljöpåverkan. Naturvårdsverket har 
som utvecklingsmyndighet i uppdrag att bidra till smartare miljöinformation. 
"följa upp", "samordna", "lättillgänglig" och "kvalitetssäkrad". Gott om vackra ord, men var kan man se naturvårdsverkets senaste uppföljning av kvalitén på data i naturvårdsregistret?
--Larske (diskussion) 5 oktober 2018 kl. 13.44 (CEST)
Ja och om de är det minsta intresserad av borde de nappa på mitt erbjudande berätta för dem. Och om de inte gör så är det ett tecken det inte är värt försöka påverka dem.Yger (diskussion) 5 oktober 2018 kl. 19.58 (CEST)

Statusklassning av naturreservat[redigera | redigera wikitext]

Ett naturreservat kan ha olika status som "beslutat", "överklagat" och "gällande". Det verkar som att inte bara "gällande" naturreservat finns med som wiki-sidor utan även de som inte har vunnit laga kraft. Exempel på överklagat beslut finns för Färskesjöns naturreservat. Borde inte bara de "gällande" finnas med i listan av naturreservat?

Däremot är utökningen av Vallaskogen enbart i "beslutat" status, och områdesytan

Magnus.lindgrenc83 (diskussion) 22 september 2018 kl. 00.27 (CEST)

Ja och denna tveksamhet gäller ett 15 tal fall totalt. Jag ser detta som en restpunkt att titta igenom när all reservatsartiklar skapats.Yger (diskussion) 22 september 2018 kl. 07.00 (CEST)
Jag har nu gått igenom dessa. De överklagade har jag tagit med. de för en kommentar i artikeln och i listan. de är dock väldefinierade och har funnits (historiska reservatbildningar bör absolut finnas med). De som klassats som bildade i år men ej gällande har jag också tagit med , de är ju på g. Med viss tvekan tog jag även med några med äldre datum för bildande, och i de fallen skickat ett mail till ansvarig på länsstyrelsen, för att få klarhet om de verkligen finns eller ej.Yger (diskussion) 4 oktober 2018 kl. 11.43 (CEST)

 FixatYger (diskussion) 4 oktober 2018 kl. 11.43 (CEST)

Uppdatering på grund av beslut om förändrade och nya naturreservat[redigera | redigera wikitext]

Det tillkommer ständigt nya naturreservat. Hur säkerställs att även dessa finns med i Wikipedia?

Länsstyrelserna tar även nya beslut för existerande naturreservat där en orsak kan vara ökning av arealen. Hur säkerställs att rätt data finns för naturreservaten?

Om senaste "gällandedatum" (eller möjligtvis beslutsdatum) läggs till i Wiki-beskrivningen så är det enkelt att kontrollera om senaste information är den senaste informationen från naturvårdsverket. Generering av ny information behöver enbart ske för nya beslut. Vad sägs om detta förslag? Magnus.lindgrenc83 (diskussion) 24 september 2018 kl. 18.55 (CEST)

Att klara underhåll är en stor separat problematik, där parallellt oh synkront underhåll av Wikidata och Wikipedia behövs, liksom att få naturvårdsverket att åtgärda de fel de har (50-100) i sina dataposter. Jag misstänker inge "orkar" "ta tag" i detta. Själv har mitt intresse varit själva WDfieringen - att koppla ihop info på Wikidata med det som visas i Wikipedia. Jag är personligen inte speciellt road av naturreservat och de har inte många läsare, så jag kommer släppa detta arbete och de artiklar jag skapat när jag är färdig med skapande fasen om 10-14 dagar.Yger (diskussion) 24 september 2018 kl. 19.33 (CEST)
Förstår mycket väl problemet med uppdateringar. För naturreservat så är detta mycket relevant då varje månad kommer till ett flertal nya naturreservat. Om man ska generera diverse listor av naturreservat eller generera antal reservat inom ett visst område, så kommer dessa bli gamla och ofullständiga snabbt. Det är tveksamt om man överhuvud taget ska automatgenera dessa om det inte finns en plan att regelbundet uppdatera data.
Men det blir en ytterligare dimension för de script som ni arbetar med. Blir inte det en utmaning att kunna göra en automatisk uppdatering som körs autmatiskt varje månad med ett cronjob? Magnus.lindgrenc83 (diskussion) 25 september 2018 kl. 17.43 (CEST)
Du underskattar mycket problematiken, det är mycket mycket mer komplicerat än det du nämner. Viktigare är dock att vi är inte en organisation med mål etc. Vi är bara individer som får för oss göra något här eller där. Och det lär inte vara någon som är intresserad underhålla professionellt det jag/vi tagit fram, mer än marginellt (som listor vilka reservat som finns). Jag vill också påminna att i naturvårdsverkets underlag har jag hittat 50-100 allvarliga fel. Och ytterligare lika många mindre allvarliga fel (dina upptäckta kommunref hör hit). Det är OK om man hanterar detta manuellt men det är för dåligt för att utifrån deras data göra saker "automatiskt". Yger (diskussion) 25 september 2018 kl. 18.44 (CEST)
Bockar och bugar för allt bra arbete ni lagt ner på att publicera naturreservat på Wikipedia. Förstår mycket väl att det är ett jättejobb att automatisera uppdateringarna och är förstående att det är ett för stort jobb som inte ger tillräckligt mycket värde.Magnus.lindgrenc83 (diskussion) 25 september 2018 kl. 22.30 (CEST)

 Fixat min ansats är att titta till detta i juli 2019 och d få in ändringar/tillägg.Yger (diskussion) 5 oktober 2018 kl. 20.03 (CEST)

Artiklar som saknar kategori eller mall[redigera | redigera wikitext]

Lista 3 och Lista 4 ingår i Lista 2. --Larske (diskussion) 3 oktober 2018 kl. 12.18 (CEST)

 Fixat tack!Yger (diskussion) 4 oktober 2018 kl. 17.24 (CEST)

Wikidataobjekt som är naturreservat i Sverige men saknar obligatoriska egenskaper[redigera | redigera wikitext]

@Yger: Triggad av diskussionen om den försvunna kartan i Diskussion:Käringbergen tog jag fram en lista på Wikidataobjekt som är en instans av (P31) naturreservat (Q179049) men som saknar uppgift om Naturvårdsregistret-id (P3613), inom administrativt område (P131) eller geografiska koordinater (P625). Just nu är det inga objekt som har Naturvårdsregistret-id (P3613) i listan, men ett antal objekt borde nog ändra instans av (P31) till något annat. Ett exempel är Tjärö (Q10699050) som borde vara en instans av (P31) ö (Q23442) i och med att det finns ett separat objekt/artikel för Tjärö naturreservat (Q19978931). Det finns också objekt, till exempel Brattforsheden (Q10434892) som borde byta från naturreservat (Q179049) till naturvårdsområde (Q10595016) och objekt som bör slås ihop. Söderåsen (Q32304360) bör nog slås ihop med Söderåsen (Q1530442) som är en nationalpark (Q46169). (cebwp har dock artiklar länkade till båda objekten...)
Listan innehåller också länk till svwp-artikeln om sådan finns samt uppgift om hur många wp-versioner som är länkade.

--Larske (diskussion) 5 oktober 2018 kl. 08.20 (CEST)

helt fascinerade vilka typer av fel som upptäcks. I stort sett i allt som pekas ut behövs åtgärd vidtas. Mycket är ceb trassel, men ceb ger också goda länkar som annars skulle saknats. Och mycket är naturreservat/naturvårds problematiken. men det är också direkta fel men som att det finns två objekt på svwp om samma reservat med olika namn.Yger (diskussion) 5 oktober 2018 kl. 10.58 (CEST)

 Fixat listan är inte tom, men för de kvarvarande är det rimligt ha en kategori men inte en WDpost, som för upphörda reservat och samlingsartiklar om reservat.Yger (diskussion) 5 oktober 2018 kl. 20.09 (CEST)

Funna fel och problem[redigera | redigera wikitext]

Allmänt[redigera | redigera wikitext]

 • Namnet Myndigheterna ger motstridig info hur namnet skall skrivas (skall "naturreservat ingå i namnet eller ej?) Och våra interna krav på särskiljning gör det än värre. Tyvärr ha resultatet blivit en inkonsekvent namngivning, lite styrt av respektive länsstyrelses praxis för namngivning för "sina", som alltså är olika.
 • Natura 2000, naturvårdsområden, nationalparker är olika former av naturskydd. Arbetet har dock fokuserat enbart på naturreservat. Och speciellt "känns" det som uppgifter om natura 2000 som nu getts en kategori för reservatsartiklarna inte alls är att lita på.

Naturvårdsverkets data[redigera | redigera wikitext]

 • Naturvårdområde-naturreservat 1997 gjorde en allmän omklassning av naturvårdsområden till naturreservat. Men rutinerna är sådan att uppgiften bara kommer in i naturvårdsverkets databas om länsstyrelserna rapporterar in ändringar, och detta har inte skett i väldigt många län. Resultat är att för cirka 30 reservat är klassningen fel i naturvårdsverkets data
 • Namnet. Instruktionen är inte anpassad för dataåldern. Det gör att tillämpningen i om "naturreservat" ingår i namnet eller ej skiljer sig åt (och om genitiv-s i basnamnet). Samma är för nyanser i basnamnet och/eller en moderniserad stavning börjar användas. Inga regler eller rutiner för detta verkar finnas
 • Felaktiga poster det finns många relativt "oskyldiga" dubblettposter, men allvarligare är att det finns många där utökningen ges en egen post som mycket förvirrar. Sedan är det klart störande att dubblerade poster finns när reservat sträcker sig över flera kommuner inom ett län. Främst i Västra Götalands län där ju länsgränserna ändades 1998.
 • Fel i avrundningar detaljdata areal Totalen på arealen är inte summan av delarealerna då uppgifterna tas fram på olika sätt
 • Uppgift berörda kommuner (när ett reservat ligger vid en kommungräns) Det bör tydliggöras om reservatet verkligen ligger i flera kommuner eller om de bara bör bli informerade
 • Virrigt ej gällande posterna som ligger i systemet för reservat som ej är gällande, överklagat beslutat men ej gällande etc är svårtolkade. Detta är dock ett mindre problem då dessa ju kan ignoreras.

Länsstyrelserna[redigera | redigera wikitext]

 • Namnet de som skapar namnet på webbsidorna verka inte ha kunskap om hur namnet är enligt beslutsdokumentet och/eller praxis är/bör vara. Värst var här Uppsala län, där det inte bara avviker mot praxis och beslut utan att det även lagt upp med grammatisk felaktiva genitivformer
 • Saknade sidor. Jag vet det är en övergång men medan flertalet län hade god ordning så var det tre som står ut: Värmland med 75, Stockholm md 222 och Västra Götaland med 234 (de därefter sämsta hade 8 saknade...)
 • Faktafel. Uppgifter på webbsidor om "bildat år" och storlek diffar väldigt ofta mot de data som ges av naturvårdsverkets data
 • Inkonsekvent sid innehåll stöd informationen på sidorna är olika, många, men alls inte alla, har en maildress man kan vända sig till (mycket önskvärt), många men alls inte alla haren länk till beslutsdokument (mycket önskvärt). Sedan skiljer sig både strukturen på informationen (rubriker etc) och ansatsen (hurtigt, sakligt).

Wikidata[redigera | redigera wikitext]

 • Felaktig återanvändning av Wdpost Den laddning av Wikidata från naturvårdsverkets data som gjordes för ett år sedan innebar i många fall att datat las in i någon befintlig post. Detta var i många fall fel och för 200-300 behövde det samutnyttjade åtgärdas gnom en uppdelning. Betydligt bättre att i tveksamma fall skapa en extra post som vid wdfieringen kan mergas eller ej med befintlig post
 • Att ha separata poster eller dela med annan info Här använde jag mitt omdöme och känsla. Ett berg och ett reservat som täcker (en del av) berget berättar om samma sak och kan då med fördel dela både wp artikel och Wd post. En ort och ett reservat bör aldrig dela på samma post eller wp artikel. Det saknas dock riktlinjer och stöd för andra efter mig som skulle vilja jobba med detta

Under skapandet[redigera | redigera wikitext]

 • ligger i socken Detta är en uppgift som är önskvärt står i artiklarna men det blev ej gjort
 • Bildat år och areal Dessa uppgifter skiljer sig åt i många fall (25%?) mellan Länsstyrelsens sida och naturvårdsverkets datapost. Uppgiften i löptexten är oftast tagen från länsstyrelsens sida, som då diffar mot värden i infoboxen. De kan också diskuteras om inte uppgiften borde tagits med "automatik" från Wikidata (=naturvårdsverket)

Avslutning 2018[redigera | redigera wikitext]

Resultat[redigera | redigera wikitext]

Wikipedia har nu 4 oktober 2018, 4895 artiklar om naturreservat där nyckeldata kommer från Naturvårdsverkets register (via Wikidata) och där det också går hitta en länk till länsstyrelsens sida om reservatet (när sådan finns). Artiklarna är korta och inte så informativa som de som länsstyrelserna sidor, men de innehåller basfakta enligt naturvårdsverket där länsstyrelserna i upp mot 25% av sina sidor ger avvikande information.

Om man söker via Google blir det oftast samma prio i referenser till Wikipedia artikeln som länsstyrelsernas sida, i kanske 25% av fallen får länsstyrelserna högre prio men i 25% får Wikipediaartikeln högre prio. Och när länsstyrelsen inte har någon sida, är Wikipediaartiklen ofta enda sida på internet som ger info om reservatet. Så för 500-1000 naturreservat är Wikipediaartikeln den primära platsen där en som söker på Google hittar sin info

Tillkomsten av artiklarna har verkat stimulerande för att lägga in bilder. Omkring 200 har lags in sedan artiklarna varit klara, mest i Skåne av Jochr.

Statistik[redigera | redigera wikitext]

Antal naturreservatsobjekt i Wikidata per län

Andel naturreservatsobjekt med bild i Wikidata per län

Det går bra att få data som en sorterbar tabell genom att klicka på den översta ikonen (Table) till vänster om diagrammet. --Larske (diskussion) 3 oktober 2018 kl. 07.00 (CEST)

Lärdomar[redigera | redigera wikitext]

 • naturvårdsverket har grundläggande god ordning, en excellent karttillämpning och ett bra APIgränssnitt till sin databas. Tyvärr är det fel i 1-3% av posterna, vilket är OK om man arbetar manuellt, men för mycket för att det skall vara gångbart skapa en it-brygga för att regelbundet föra över info automatiskt till Wikidata/Wikipedia
 • länsstyrelserna var hjälpsamma och kunniga. Många håller god ordning på sina webbsidor och infon på denna, men på olika sätt! Sedan är det omkring 1/3 som slarvar, och några få som direkt missköter denna del. I väldigt många fall (1/4?) ger Wikipedia artikeln mer för läsaren än länsstyrelsen sida
 • Wikidata. Oj vad viktigt det är att få till rätt samband mellan Wikdataposterna och Wikipediaartiklarna. För kanske 90 % är det rättframt och ett tydlig 1-1 förhållande. Men för de sista 10% är det oerhört viktigt styra upp detta. Och om det slarvas med detta så ruttnar data både i Wikipedia och Wikidata. Med rätt koppling så förstärker de varandra, med fel så verkar systemen förstörande.
 • WD-fieringsprojekt som detta är oerhört viktig för att få ut kraften i kombinationen Wikidata Wikipedia. Mer av detta kommer krävas i sortiment eter sortiment

Fortsättning[redigera | redigera wikitext]

Jag kommer nu avluta allt arbete från min sida med detta, och bara göra något om jag blir ombedd. Däremot är det min tanke att i juli 2019 se över det hela. Om länkarna då blivit skapade hos länsstyrelserna och hur vi kan få till allt som ändrats sedan 1 augusti 2018. Det borde då räcka med 3-4 veckor.Yger (diskussion) 5 oktober 2018 kl. 20.02 (CEST)

2019[redigera | redigera wikitext]

Det tillkommer som förväntat 250-300 reservat som är nya, ändrade eller upphörda. Länstyrelerna har nu skapat de sidot som sakndes förra året. Men:

 • Oklarheten äver rätt namnsättning är mycket problematisk
 • Det lite oklara förhålladnet mellan natura200 områden och naturresrvat gör det lite svårt skapa rätt
 • Att naturvårdsveret och länstyrelen inte visar samma status på några, om det är naturreservat eller naturvårdsområden

jag avser maila naturvårdverket för att höra om något av dessa basproblem lösts, för att därefter bedöma om det är "värt" dra igång en ny omgång 2019. @Larske: skulle du kuunna få frma hur många läsningar det varit på dessa 4895 artiklarna under ett tidintervall, 3 månader? (eller om dy tycker ett annat intervall är bättre).Yger (diskussion) 1 april 2019 kl. 19.50 (CEST)

@Yger: Se den här Sidvisningsanalysen som omfattar alla artiklar i Kategori:Naturreservat i Sverige (inklusive underkategorier) under perioden 1 januari till 31 mars 2019. Det finns 5 018 artiklar som har haft totalt 156 440 visningar under kvartalet eller i medeltal 1 738 läsningar per dag.
Om vi utökar intervallet till sex månader, 1 oktober 2018 till 31 mars 2019, blir det 323 918 läsningar (1 780 per dag), se denna länk.
Notera att en del underkategorier innehåller en del "speciella" artiklar, till exempel ligger Förbifart Stockholm, med omkring 100 läsningar per dag, i kategorin Kategori:Grimsta naturreservat. --Larske (diskussion) 1 april 2019 kl. 20.28 (CEST)
Jättebra och intressant lista. Jag har tagit bort förbifart Stockholm. Jag har nu skickat ett mail till naturvårdsverket.Yger (diskussion) 2 april 2019 kl. 07.55 (CEST)
Jag har nu fått svar. Tidigare sakproblem kvarstår och de har ingen ändingsloggning. Men de har bestämt hur namnen skall se ut - Xs naturreservat. Det innebär att mycket av det jag gjorde behöver ändras för att få rätt namn, men det gör också det kan vara av värde gå igenom allt igen i sommar.Yger (diskussion) 5 april 2019 kl. 16.55 (CEST)
Ska de heta "Xs naturreservat" även om X slutar på en vokal, på "s" eller på "x"? "Brobacka naturreservat" -> "Brobackas naturreservat", "Läkarebo naturreservat" -> "Läkarebos naturreservat" och "Grevinnans rå naturreservat" -> "Grevinnans rås naturreservat"!? Det skiljer sig i så fall mot kommunernas namn. Det heter ju inte "Ales kommun" och "Färjelandas kommun"! --Larske (diskussion) 5 april 2019 kl. 19.57 (CEST)
Nej bara enligt god skrivsed för genitiv. Yger (diskussion) 5 april 2019 kl. 21.40 (CEST)
@Yger: En ny sidvisningsanalys för ett helt år, från 1 oktober 2018 till 30 september 2019, visar att de nu 5 020 artiklarna i kategoriträdet Kategori:Naturreservat i Sverige har visats 826 488 gånger vilket är 2 264 visningar per dag eller en visning var 38:e sekund i genomsnitt.
--Larske (diskussion) 10 oktober 2019 kl. 17.18 (CEST)

Teknik för att botladda Wikidata med nyheter/ändringar sedan laddningen i juni 2018[redigera | redigera wikitext]

Det går att uppdatera existerande items medelst bot, vad det innebär beror ju helt och hållet på datats och uppdateringens beskaffenhet. Vilka specifika tillägg till naturreservatdatat syftar ni på? --Alicia Fagerving (WMSE) (diskussion) 10 oktober 2019 kl. 12.03 (CEST)

På något sätt vill jag få ini i wikidata de naturreservat som tillkommit sedan laddning (cirka 500) och ny data som eventuell tillkommit på de reservat som redan finns i wikidata. Och Naturvårdsverkets register som ju är basen finns ingen info som visar om info ändrats/tillkommit, så det krävs en matchning av deras register mot det som ligger i Wikidata. Samma problemställning finns sedan för sjöartiklarna Nasko laddat, även om grunddatat i det fallet är förhållandevis stabilt. Yger (diskussion) 10 oktober 2019 kl. 12.34 (CEST)
Jag fick ett namn Ulrika Domellöf Mattson när jag pratade med Naturvårdsverket jag hörde av mig till henne Apr 26 2019, men det dog se T205847#5122534 - Salgo60 (diskussion) 11 oktober 2019 kl. 05.00 (CEST)

I förrgår hämtade jag en fil med 5 106 naturreservat från Naturvårdsverket. 18 av dessa finns med "dubbla poster" som skiljer sig åt beträffande "Beslutsstatus" vilket verkar mycket märkligt antagligen beror på att det är något ändring som är "i röret".

 • Om jag endast räknar varje NVR id en gång är det nu alltså 5088 olika naturreservat.
 • Det fanns vid samma tillfälle 4 931 objekt i Wikidata som hade ett Naturvårdsregistret-id (P3613). Av dessa 4 931 är det 4 901 som är naturreservat, övriga 30 är nationalparker.
 • Av de 4 901 är det 19 objekt som har ett Naturvårdsregistret-id (P3613) som inte längre finns i NRV:s databas, se lista 1 nedan. Dessa 19 Wikidataobjekt behöver gås igenom för att utröna "vad som har hänt". Är de bortslarvade eller är de avvecklade?
 • För övriga 4 882 objekt gäller att deras Naturvårdsregistret-id (P3613) fortfarande finns i NVR-databasen.
 • Skillnaden mellan 5 088 och 4 882 är 206. Alla 206 finns i lista 2 nedan med sina data.

Av dessa 206 är det 203 som har ett förhållandevis nytt "Beslutsdatum" (2018 eller 2019). De andra tre, Blåalt (2001080), Holmöarna (2001670) och Sandarve kulle (2050059) har äldre datum och det behöver undersökas varför de inte kom med redan i förra vändan. Kanske någon har "klottrat bort" Naturvårdsregistret-id (P3613).

Det verkar alltså handla om drygt 200 "nya" reservat som behöver stoppas in i Wikidata. Varifrån kommer siffran 500 som nämndes tidigare i tråden?

För varje "nytt" reservat behöver vi undersöka om det redan finns ett lämpligt Wikidataobjekt som kan användas, men här gäller det ju förstås att inte "kidnappa" något objekt som representerar något helt annat som bara råkar ha samma namn som det nya naturreservatet. När det väl finns ett objekt (Q-nummer) som försetts med dessa nya NVR-id är det rätt enkelt att fylla på med olika arealer och andra egenskaper. En mera rakt-på metod är att skapa helt nya objekt för dessa cirka 200 nya reservat och därefter, där så är lämpligt, göra en "merge" med befintligt objekt.

En matchningskörning behöver också göras för reservatens namn och andra egenskaper för alla 5 000 reservat för att se om det är något som behöver uppdateras.

Lista 1
Wikidataobjekt som har ett Naturvårdsregistret-id (P3613) som inte längre finns i NVR-databasen. Alla länkar i högerkolumnen ger därför "0 träffar".
Lista 2
Naturreservat i NVR-databasen som har ett NVR-id som inte motsvarar Naturvårdsregistret-id (P3613) för något objekt i Wikidata.

--Larske (diskussion) 17 oktober 2019 kl. 20.30 (CEST)

Fantastiskt bra! Det visar det är möjligt med en matchning för att få fram precis det du nu gjort: Upphörda, Nya och Samma. Jag är lite ringrostig på denna del just nu men ser att många av de som upphört har uppgått i ett annat reservat eller nationalpark. Det är lite för tidigt för mig börja jobba med dessa men det visar det är görligt. Enda skillnad i skarpt läge är jag skulle vilja fått de 200 nya laddade (nog bäst som ny objekt) och fått fram vilka som finns oförändrade men har nytt data, och då dels behöver signaleras och dels uppdatere WD motsvarande WD-post. Samt nårga bra listor att arbeta från (som den sista listan). Mycket glädjande. beträffadne siffor så gav min kontakperson på NV att 250-300 ändrats från juni 2018 till maj 2019, som jag extrapolerade till nästa sommar, men de måste där inkluderat ändrade reservat. Yger (diskussion) 17 oktober 2019 kl. 20.56 (CEST)