Wikipedia:Signera diskussionsinlägg

Från Wikipedia
Manual

Det tillhör etikettenWikipedia att signera sina inlägg på diskussionssidorna. Signaturerna gör bland annat att andra användare kan förstå hur en diskussion har utvecklats.

Både inloggade och oinloggade användare bör avsluta sina diskussionsinlägg med att signera. Wikipedias signeringsfunktion har fördelarna att man snabbt kan skapa en standardiserad signatur med tidstämpel och länkar. Vanligtvis brukar det göras med fyra tilde-tecken (~~~~). Tecknen ersätts då automatiskt med användarnamn eller IP-adress, wikilänkar samt aktuellt datum och tid när inlägget sparas.

Vill man signera sina inlägg med exempelvis sitt verkliga namn går det bra att kombinera med Wikipedias signatur genom att först skriva sitt verkliga namn som vanlig text och därefter skapa en Wikipediasignatur. Som inloggad går det även att utforma en mer personlig signatur via inställningarna.

Signaturen är synlig för alla läsare, precis som andra delar av inlägget, så tänk på att aldrig lämna ut känsliga personuppgifter. Även ett telefonnummer eller en e-postadress kan missbrukas av illasinnade.

Att skriva tilde-tecken[redigera | redigera wikitext]

Det finns flera olika metoder för att generera en signatur. Vilka alternativ som är tillgängliga kan variera beroende på hur du redigerar och vad som redigeras. Börja med att placera markören där du vill ha signaturen och följ ett av nedanstående alternativ.

Tangentbordet[redigera | redigera wikitext]

För att få fram tilde-tecknet använd Alt Gr-tangenten (Mac-användare: någon av alt-tangenterna) tillsammans med den tangent som är märkt med "~" (brukar sitta intill returtangenten). Efter ett knapptryck syns ingenting, men efter att du tryckt på knappen två gånger syns två tilde, tryck två gånger till för fyra. Vill du bara skriva tre tilde kan du trycka mellanslag efter att du tryckt tilde för tredje gången.

Webbläsarfönstret[redigera | redigera wikitext]

Följ någon av nedanstående punkter.

 • Normalt sett finns det en rad med knappar ovanför redigeringsfönstret. En av dessa ser ut som en namnteckning (, eller ). Om du klickar på den infogas ditt användarnamn eller din IP-adress med en tidsstämpel.
 • Fyra tilde finns med bland de tecken man kan infoga i redigeringsrutan genom att klicka på dem (eller kopiera), i detta fall ovanför sammanfattningsfältet.
 • För webbläsaren Mozilla Firefox finns tillägget Wikipedia Toolbar, som lägger till denna och många andra Wikipedia-specifika funktioner till högerklicksmenyn när man redigerar en artikel.

Kopiera[redigera | redigera wikitext]

Man kan förstås även kopiera tecknen från denna sida och klistra in i diskussionsinlägget.

Signaturens utformning[redigera | redigera wikitext]

För inloggade användare[redigera | redigera wikitext]

Som inloggad användare kommer tilde-tecknen som standard automatiskt att bytas ut mot ditt användarnamn med länk till din användarsida och din användardiskussionssida, aktuellt datum och aktuell tid enligt följande:

Användarnamn (disk) 23 februari 2024 kl. 14.11 (CET)Svara[svara]

För oinloggade användare[redigera | redigera wikitext]

Om du väljer att redigera på Wikipedia utan att logga in, blir de tilden du skriver omvandlade till din IP-adress med länk till IP-adressens bidragssida, aktuellt datum och aktuell tid. Om du inte vill sprida din IP-adress, skapa ett användarkonto som de facto ger mer anonymitet. Signaturen för IP-adresser ser ut så här (X:en ersätts då av användarens IP-adress):

XXX.XXX.XXX.XXX 23 februari 2024 kl. 14.11 (CET)Svara[svara]

Osignerade inlägg[redigera | redigera wikitext]

Om man stöter på ett inlägg som inte är signerat kan det vara bra att lägga till en signatur så att andra användare ser vem som skrev vad i en längre debatt. På vissa ställen där man inte behöver signera inlägg är det inte nödvändigt, exempelvis på Wikipedia:Faktafrågor. Däremot utgår arkiveringsbotar ofta från datumet i tidsstämplar, vilket innebär att en diskussion utan tidsstämpel inte arkiveras automatiskt. I dessa fall behöver man lägga till tidsstämpel i diskussionen eller arkivera den manuellt.

För att lägga till en signatur med tidsstämpel i efterhand, skriv följande i slutet av det osignerade inlägget. Användarnamnet/IP-numret och tidpunkten för redigeringen kan man hitta i versionshistoriken.

{{Signatur|Användarnamn/IP-adress|Tidpunkt då inlägget skrevs|Ditt användarnamn}}

Ange gärna tidszon vid tidpunkten. Ditt användarnamn behöver inte anges.

Exempel[redigera | redigera wikitext]

{{Signatur|192.0.2.113|23 februari 2024 kl. 14.11 (CET)|Lixer}}

Resulterar i:

192.0.2.113 23 februari 2024 kl. 14.11 (CET) 1 januari 2001 kl. 00.00 (CET)(Signatur tillagd i efterhand av Lixer.)Svara[svara]

Personliga signaturer[redigera | redigera wikitext]

Inloggade användare kan göra sin signatur personlig genom att:

 1. Gå till Inställningar
 2. Ändra i fältet Signatur
 3. Markera rutan Rå signatur som wikitext (utan en automatisk länk).
 4. Klicka på Spara

Att tänka på:

 • Namnet i signaturen bör vara identiskt med, eller åtminstone till stora delar likt, själva användarnamnet. Då blir det lättare för andra att förstå hur exempelvis artikelredigeringar (som visas med användarnamn) och diskussionsinlägg (som visas med signatur) hänger ihop.
 • Det är inte tillåtet att använda sig av bilder eller mallar i sin signatur, eftersom dessa dels drar på resurserna på servern i onödan, och dels kan tolkas som klotter.
 • Undvik att använda specialtecken i signaturen eftersom det kan göra den svårläslig eller att den inte visas korrekt för användare med annan programvara samt försvåra sökning på inlägg.
 • Det är inte lämpligt att använda en överkomplicerad signatur, exempelvis med färg och/eller ett annat typsnitt, eftersom det kan försvåra läsbarheten för personer med nedsatt syn eller annorlunda färgseende.

Om man inte vill se några personliga signaturer kan man gå till denna sida, markera rutan med texten Gör alla användarsignaturer till vanlig text (tar bort färg, lutning, storlek, typsnitt etc.) under rubriken "Utseende" och klicka på Spara.

Det finns nästan lika många varianter på diskussionslänkar som det finns Wikipedianer; därför om du ser en signatur som du gillar, kan du klicka på "redigera den här sidan" för att se hur användaren fick till den effekten.

Observera att diskussionslänken ibland är "gömd" i vissa signaturer - det kan se ut som ett efternamn eller till och med sista bokstaven i ett namn, eller en symbol. Genom att hålla musen över länken bör du få reda på ifall länken pekar på användarsidan, diskussionssidan eller något annat.

Andra tilde-kombinationer[redigera | redigera wikitext]

Signaturerna bör alltid skrivas med fyra tilde. Vid andra tillfällen kan det dock uppstå behov av att enkelt skriva ut antingen bara sitt användarnamn (länkat) eller bara tid och datum. Det är möjligt enligt följande:

Vad du skriver Vad som sparas Vad som syns på sidan
~~~ [[Användare:Användarnamn|Användarnamn]] ([[Användardiskussion:Användarnamn|disk]]) Användarnamn (disk)
~~~~ [[Användare:Användarnamn|Användarnamn]] ([[Användardiskussion:Användarnamn|disk]]) 23 februari 2024 kl. 14.11 (CET) Användarnamn (disk) 23 februari 2024 kl. 14.11 (CET)Svara[svara]
~~~~~ 23 februari 2024 kl. 14.11 (CET) 23 februari 2024 kl. 14.11 (CET)