Wikipedia:Raderingsförklaringar

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Wikipedia är ett fritt uppslagsverk som alla får skriva i – men inte alla ämnen passar för en Wikipedia-artikel. Därför raderas ganska många av de artiklar som skapas. Mer om hur och varför artiklar raderas kan man läsa på denna sida. Nedan förklaras de vanligaste motiveringarna till att artiklar raderas.

Raderade artiklar kan återställas, men administratörer vill helst inte i onödan diskutera texter som uppenbart bryter mot Wikipedias riktlinjer. Om du vill ifrågasätta raderingen bör du först läsa de relevanta riktlinjerna, åtminstone Vad Wikipedia inte är och intressekonflikter.

Artiklar[redigera | redigera wikitext]

Klotter/test[redigera | redigera wikitext]

Klotter- och testartiklar är texter som en administratör inte tolkat som ett seriöst försök att skapa en artikel. Om du bara ville testa hur det fungerade kan du göra det i Sandlådan. Om sidan var menad som en artikel saknades antagligen central information som skulle ha gjort den förståelig för administratören.

(Mer information)

Innehållet förklarade inte ämnets relevans[redigera | redigera wikitext]

Raderingsmotiveringen Innehållet förklarade inte ämnets relevans betyder att en administratör bedömt att artikeln inte passar på Wikipedia, vanligen för att ämnet inte har tillräckligt allmänintresse eller för att det inte är tillräckligt omskrivet.

En artikel på Wikipedia måste handla om ett ämne som är relevant för ett uppslagsverk. Därför raderas många artiklar som handlar om hobbyband, småföretag, lokalpolitiker, med mera. Det är viktigt när du skriver en artikel att ta med oberoende källor som visar att artikelämnet faktiskt är relevant och uppmärksammat.

Nya artiklar om ämnen som har allmänintresse raderas ibland för att allmänintresset inte framgått i artikelförsöket. Det är alltså viktigt att artikeln du skriver innehåller uppgifter som visar att ämnet uppfyller Wikipedias relevanskriterier. Om du skriver om en författare bör du alltså ha med två boktitlar utgivna på förlag eller något annat som visar att författaren har allmänintresse. Skriver du om ett idrottslag bör det finnas med något som visar att de sysslat med elitidrott (spelat i Allsvenskan, tävlat i SM eller fostrat kända spelare eller något liknande som du hittat i relevanskriterierna).

Om din artikel raderats och du tycker det är fel, kan du argumentera för din sak på artikelns diskussionssida. Innan du tar upp frågan bör du läsa Wikipedias relevanskriterier. Utan sakargument kommer raderingen inte att hävas. Du bör också se till att du har trovärdiga neutrala källor för artikeln och se över formuleringarna så att de är sakliga. Det är också möjligt att kontakta den som raderade artikeln och fråga om det finns något du kan göra för att få artikeln godkänd. Fråga vänligt. Projektet drivs av ideella krafter och få av oss har tid och ork att svara på arga inlägg och personangrepp. Ofta är det klokt att läsa Wikipedias regler först och låta det gå en liten tid så att de sjunker in och den första besvikelsen lägger innan man tar vidare kontakt.

(Mer information)

Inte på svenska[redigera | redigera wikitext]

(svenska) En artikel på svenskspråkiga Wikipedia måste vara skriven på svenska. Texter på andra språk raderas.

(engelska) An article on Swedish Wikipedia must be written in Swedish. Texts in other languages will be deleted.

Maskinöversättning[redigera | redigera wikitext]

Maskinöversatta artiklar och artiklar med mycket dåligt språk raderas normalt. Maskinöversättning bör inte användas annat än som hjälpmedel. För att skriva artiklar på svenskspråkiga Wikipedia måste man behärska svenska språket.

Integritetskränkning[redigera | redigera wikitext]

En artikel får inte innehålla kränkande uppgifter om enskilda personer, inte heller integritetskänsliga uppgifter som till exempel personnummer eller telefonnummer. Sådant ska raderas omgående.

(Mer information)

Upphovsrättsproblem[redigera | redigera wikitext]

Man får i allmänhet inte kopiera texter från andra webbplatser in på Wikipedia, inte heller från böcker eller annat upphovsrättsskyddat material. Texter man lägger in på Wikipedia måste antingen vara nyskrivna för Wikipedia, uttryckligen under fri licens eller fria från upphovsrätt. Det räcker inte att du är upphovsman till den någon annanstans publicerade texten om vi inte vet det.

(Mer information)

Reklam[redigera | redigera wikitext]

Wikipedia är inte en gratis reklamplats för ditt företag eller band, inte heller en plats att göra propaganda för dina politiska åsikter, och inte heller en plats för att tillfredsställa din fåfänga. Om reklamen är kommersiell eller inte spelar ingen roll. Att överhuvudtaget finnas omnämnd på Wikipedia har ett reklamvärde, och du ska inte utnyttja Wikipedia för att göra dig känd om du inte redan är det. Texter ska vara neutralt hållna, och helst ska du inte alls skriva om ämnen där du är jävig.

(Mer information)

Författarens begäran[redigera | redigera wikitext]

Om man skapar en artikel/sida av misstag, så kan man be att få den raderad eller lägga in {{Radera|Författarens begäran}} högst upp på artikeln. Har din artikel blivit raderad med denna motivering utan att du bett om det torde det vara frågan om ett missförstånd. Kontakta en administratör och förklara situationen.

Substub[redigera | redigera wikitext]

Substub är vad Wikipedia kallar artiklar som är alldeles för korta för att på ett vettigt sätt förklara sitt ämne. Då de raderas handlar det i allmänhet om att de också har andra problem.

Oartikel[redigera | redigera wikitext]

Oartikel kallas texter i artikelnamnrymden som inte alls är skrivna som artiklar i ett uppslagsverk. Det kan vara allt från dikter och kåserier till ren gallimatias. Ofta är det trevliga texter, som skulle passa bra i rätt sammanhang, men inte i ett uppslagsverk. Texter i andra namnrymder kanske inte heller passar på Wikipedia, men då de namnrymderna inte ska innehålla artiklar får andra raderingsmotiveringar användas.

Overifierbart[redigera | redigera wikitext]

All information på Wikipedia måste gå att verifiera med vederhäftiga källor, som andra kan kontrollera. Personliga upplevelser och åsikter, vad din gamla farmor berättat om sin barndom, vad du hört i fikarummet, och så vidare, kan inte åberopas här.

(Mer information)

Efter behandling på Sidor föreslagna för radering[redigera | redigera wikitext]

Wikipedia har en formell process för att diskutera artiklar där det inte är självklart om de ska raderas eller behållas. Diskussionen arkiveras. Om situationen ändrats så att motiveringarna för raderingen inte längre håller kan beslutet omprövas.

Ordboksartikel[redigera | redigera wikitext]

Wikipedia är inte en ordlista eller ett lexikon. En artikel som är en ren ordförklaring raderas. Sådant hör hemma på systerprojektet Wiktionary istället.

(Mer information)

Återskapande av tidigare raderat material[redigera | redigera wikitext]

Om en artikel tidigare har raderats, och sedan skapas igen, så raderas den normalt igen. Om du tycker att raderingen är fel, så kan du argumentera för detta på artikelns diskussionssida, i stället för att hålla på att skapa artikeln om och om igen.

Felaktig/olämplig omdirigering[redigera | redigera wikitext]

Wikipedia använder omdirigeringar för att skicka läsaren till rätt artikel från olika alternativa namn på en företeelse. Exempelvis omdirigeras Sossarna till Socialdemokraterna. Omdirigeringar som bedöms olämpliga eller helt onödiga raderas, till exempel omdirigeringar från ovanliga felstavningar. Om det verkar som om din artikel raderats på denna grund kan det hända att den flyttats till ett bättre namn och att det som raderades i själva verket var en automatiskt skapad omdirigering. Även trasiga omdirigeringar, det vill säga omdirigeringar som leder till en icke-existerande sida, kan raderas med denna motivering.

Diskussionssidor skall helst inte omdirigeras om inte "artikeln" också är en omdirigering.

Robotskapad förgreningssida som inte längre behövs[redigera | redigera wikitext]

I samband med att Lsjbot skapade artiklar om geografiska platser på svenskspråkiga Wikipedia skapades även en hel del förgreningssidor för att särskilja dessa platser från varandra. I efterhand har det visat sig att det ofta finns bättre sätt att lösa särskiljningen på, exempelvis via topplänkar. I några fall så hann artiklarna som förgreningssidorna länkar till aldrig skapas innan Lsjbot avslutade projektet, och i andra fall så har artiklarna som varit listade på förgreningssidan raderats, då gemenskapen bestämt att flera av de robotskapade artiklarna har varit för svårverifierade och inte förklarat ämnets relevans.

Om en robotskapad förgreningssida bara innehåller röda länkar eller om den inte längre behövs efter att innehållet har kontrollerats så kan den raderas.

Diskussionssidor[redigera | redigera wikitext]

Odiskussion[redigera | redigera wikitext]

Diskussionssidor är till för att diskutera vad som ska stå i motsvarande artikel (eller på motsvarande annan sida). De är inte till för att diskutera ämnet i största allmänhet.

IABot-meddelande[redigera | redigera wikitext]

Diskussionssidor som endast innehåller meddelanden från InternetArchiveBot kan raderas om dessa granskats och eventuella problem åtgärdats.

Kategorier[redigera | redigera wikitext]

Efter behandling på Problematiska kategorier[redigera | redigera wikitext]

Det finns en formell process för kategorier, som motsvarar Sidor föreslagna för radering. Dit kan vem som helst anmäla en kategori som man av en eller annan anledning uppfattar som problematisk. Efter diskussion fattas beslut om en eventuell förändring. I allmänhet tar detta lång tid.

Ersatt kategori[redigera | redigera wikitext]

En kategori kan ersättas av en annan. Detta kan ske för att den är felstavad, för att uppnå konsekvens i kategoristrukturen, efter en diskussion eller av något annat skäl. Det är inte alltid uppenbart vilken kategori som skall användas i stället, därför bör raderingskommentaren länka till den kategorin.

Onödig kategori[redigera | redigera wikitext]

Vissa kategorier bedöms vara för små eller passar av annan anledning inte in i kategoristrukturen på svenska Wikipedia.

Tom kategori[redigera | redigera wikitext]

Kategorier som inte används kan raderas. Detta bör dock endast ske om de inte bedöms ha några framtidsutsikter.

Tömd åtgärdskategori[redigera | redigera wikitext]

Så fort en datummärkt åtgärdskategori har tömts bör den raderas - detta alltså i motsats till andra kategorier.

Detta gäller dock inte för den innevarande månadens kategorier.

Se även[redigera | redigera wikitext]