Wikipedia:Problematiska kategorier

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Edit-delete-not encyclopedic.svg
Bildinformation
Crystal Clear app help index.svg
Bildinformation
Question book-2.svg
Bildinformation
Wiki-broom.svg
Bildinformation
Sidor föreslagna för radering Problematiska kategorier Relevanskontroll Snabbraderingar

Wikipedias sidor sorteras in i kategorier. På denna sida tas problematiska kategorier som kan behöva en bredare diskussion än den som är möjlig på enskilda kategoridiskussionssidor upp. Innan denna sida skapades har kategorier stått under omröstning på Wikipedia:Sidor föreslagna för radering. Problematiska kategorier kan vara sådana som vissa användare tycker är olämplig att använda av en eller annan orsak, har fel namn eller borde användas på ett annat sätt. Orsaker kan vara:

 • Vissa användare tycker att kategorin är värdeladdad och oklart definierad, och att det därför inte går att opartiskt avgöra vilka artiklar som ska tillhöra kategorin. Exempel: Kategori:Terrorister.
 • Vissa användare ser kategorinamnet som missvisande eller felaktigt, t.ex. Kategori:Folkminne.
 • Kategorin berör personliga förhållanden som vissa användare ser som integritetskränkande, t.ex. Kategori:Personer som omkommit i flygincidenter.
 • Vissa användare tycker att kategorin är så snäv eller föränderlig att den försämrar överblicken, t.ex. Kategori:Metrokrönikörer.
 • Vissa användare tycker att kategorin borde omfatta en mindre mängd artiklar, men med bibehållet namn.
 • Vissa användare tycker att kategorin bör delas upp i flera, som inte är över- respektive underkategorier till varandra.
 • Flera kategorier överlappar varandra, men det är oklart om de överlappar varandra tillräckligt för att slås ihop, om innehåll ska omfördelas på de befintliga kategorierna och eventuella nya kategorier, eller vilket namn som är bäst för den sammanslagna kategorin.

Syftet med denna sida är att föra en diskussion kring de föreslagna kategorierna, och enas om att kategorin ska avvecklas, vara kvar eller modifieras så att den bättre avspeglar sitt syfte. Notera: om en kategori avvecklas innebär det naturligtvis inte att artiklarna i den raderas, de avkategoriseras bara.

Arbetsordning[redigera | redigera wikitext]

Anmälan görs på liknande sätt som på sidor föreslagna för radering.

Antag att du vill diskutera kategorin Kategori:Fiskar. Tillvägagångssättet är då:

 1. Lägg in mallen {{Problemkategori}} på sidan Kategori:Fiskar.
 2. Tryck här och lägg till raden {{Wikipedia:Problematiska kategorier/Fiskar}} eller {{/Fiskar}} på angivet ställe.
 3. Skapa sidan Wikipedia:Problematiska kategorier/Fiskar. Kopiera in mallen nedan dit, och fyll i det som saknas. Glöm inte strecket längst ned. Det används för att avskilja diskussionen från den nedanför.
 4. När diskussionen är avslutad, och om du har för avsikt att genomföra en eventuell förändring, "lås" diskussionen i Wikipedia:Problematiska kategorier/Fiskar såhär:
  1. Lägg in {{PKT|Beslut}} ~~~~ överst, där beslut beskriver vad man beslutat göra med kategorin ("avveckla", "behåll", "konsensus saknas", ...).
  2. Lägg in {{PKB}} längst ned.
 5. Lägg in {{Byt:FPK|Beslut}} på kategorins diskussionssida, Kategoridiskussion:Fiskar. {{FPK}} är en hjälpmall till {{PK-arkiv}}.
 6. Ta bort {{Problemkategori}} från de kategorisidor som skall vara kvar.
 7. Redigera den här sidan och flytta {{Wikipedia:Problematiska kategorier/Fiskar}} till precis nedanför rubriken "Avslutade diskussioner".
 8. Om diskussionen slutade i konsensus, utför själva förändringen. Är det ett omfattande arbete kan du begära utförande av det i Wikipedia:Robothjälp, med en hänvisning till diskussionen som resulterat i konsensus.
 9. Efter ytterligare ett tag (några veckor) skall diskussionen arkiveras. Detta sker genom att flytta diskussionen till innevarande års arkiv: 2023.

Praktiska snabblänkar för arkivering (öppna i nya fönster/flikar): Redigera omröstningssidan / Redigera innevarande års arkiv.

Ibland handlar en anmälan om flera kategorier samtidigt. Ett exempel kan vara att man vill föreslå sammanslagning av Kategori:Ester och Kategori:Estländare. Låt då en kategori vara "huvudämnet" (till exempel Wikipedia:Problematiska kategorier/Ester, och skapa en omdirigering från Wikipedia:Problematiska kategorier/Estländare. Lägg in {{Problemkategori|Ester}} på båda sidorna. Skriv in samtliga diskuterade kategorier i diskussionens överskriftsrad. Om diskussionen handlar om ett helt träd av kategorier, välj en lämplig rotkategori som "förälder" till diskussionen.

Mall för nya anmälningar[redigera | redigera wikitext]


=== [[:Kategori:Kategori som anmäles]] ===

'''Problem:''' 

'''Förslag till åtgärd:''' 

'''Anmälare:''' ~~~~

'''Diskussion:'''<br />

----

Diskussioner[redigera | redigera wikitext]

Kategori:Svenska präster efter församling[redigera | redigera wikitext]

Problem: Jag har redigerat i denna, men nu har jag kommit fram till att denna del av kategoriträdet är för smal.

Förslag till åtgärd: En uppdelning efter stift vore mer lämplig.

Anmälare: Tostarpadius (diskussion) 9 februari 2022 kl. 12.54 (CET)Svara[svara]

Diskussion:
Vad är det för fel med denna kategori? Det finns mängder av kategorier av typen "Personer i X-stads historia" och jag finner det högst lämpligt att dessa får lämpliga underkategorier. Det förekommer ju även denna typ av lokala kategorier för sådana personer som exempelvis borgmästare, stadsarkitekter och kommunalpolitiker.. Tyvärr är denna typ av kategorisering av präster sällan använd, med det borde utvecklas i stället för att avvecklas, då jag finner sådana kategorier högst användbara. Det finns naturligtvis inget som hindrar att "Präster efter stift" läggs in som en nivå i detta kategoriträd. /Annika (diskussion) 9 februari 2022 kl. 17.48 (CET)Svara[svara]

@Tostarpadius: Ser du någon principiell skillnad mellan denna kategori och dess underkategorier och kategoriträdet Kategori:Svenska präster efter ort? Båda träden är ofullständigt populerade, det finns exempelvis åtta artiklar som ligger i trädet Kategori:Svenska präster och Kategori:Personer från Göteborg, men som saknas i Kategori:Präster från Göteborg. Samtliga kategorier på formen "Personer (eller <yrke>) från <ort>" har problemet att det inte finns någon (dokumenterad) princip för vad "från" betyder i detta sammanhang. Är man "från X" om man är "född i X", "uppvuxen i X", "verksam i X" eller något annat? Detta borde förstås stå på kategorisidan, både som en upplysning till läsaren och som en instruktion till redaktörerna.

I det (hittills) lilla kategoriträdet Kategori:Svenska präster efter församling finns inte denna oklarhet eftersom frasen "verksamma i" ingår i underkategorinamnen. Antalet artiklar i de (hittills) tre underkategorierna är 9, 8 respektive 12 vilket är fler, eller lika många som i kategorierna "Präster från Borås" (3), "Präster från Helsingborg" (9), "Präster från Karlskrona" (9) och "Präster från Örebro" (7). Att knyta präster till de församlingar de verkat i känns väl mer naturligt än att knyta dem till en ort som de är "från". Som Annika64 påpekar är det inget som hindrar att "skjuta in" en stiftsnivå i kategoriträdet. Det är till och med nödvändigt för att inte sidan Kategori:Svenska präster efter församling ska bli "överbefolkad" med 3 377 kategorier för församlingar, varav 1 301 nutida. Att ersätta kategoriseringsnivån församling med stift ska nog inte göras förrän en uppskattning av det förväntade antalet svenskprästartiklar har gjorts. Hur många (relevanta) präster har typiskt varit verksamma i de nästan 300 församlingarna i Uppsala stift? Om vi begränsar oss till de nuvarande församlingarna är det 121 församlingar i Uppsala stift och hela 174 församlingar i Göteborgs stift, men även historiska församlingar har kanske relevanta präster. Är det i storleksordning 10 relevanta präster per församling, som i de hittills skapade kategorierna, är det nog bra att behålla kategoriseringen även på församlingsnivå eftersom kategorierna på stiftsnivå skulle grovt "överbefolkade". --Larske (diskussion) 11 februari 2022 kl. 01.26 (CET)Svara[svara]

"Från" syftar enligt praxis på födelseort. Vi har sedan gammalt en kategori "Kyrkoherdar i Stockholm". Vi kan mycket väl ha en för "Präster i Stockholm" också, men att ha en för varje enskild församling ser jag som för smalt. Tostarpadius (diskussion) 12 februari 2022 kl. 15.12 (CET)Svara[svara]
Den praxisen verkar inte tillämpas fullt ut.
Här är några personer som verkar vara födda ganska långt ifrån Stockholm, men som trots detta är kategoriserade i Kategori:Personer från Stockholm
Ovanstående finns alla i huvudkategorin. I underkategorin Kategori:Skådespelare från Stockholm finns till exempel, med födelseorten inom parentes,
Om det funnes en konsensus kring den praxis som du åberopar borde väl alla kategorier på formen "Personer från X" och "<yrke> från X" utan problem kunna flyttas till "Personer födda i X" och "<yrke> födda i X". Åtminstone borde det tydligt anges högst upp på varje kategorisida av det slaget att det är födelseorten som gäller så att man kan kategorisera om felaktigt kategoriserade artiklar utan att riskera att ändringen ogörs. Jag är dock inte så säker på att alla håller med om att det är födelseort som är den relevanta kategoriseringen, speciellt inte för personer som har lämnat sin födelseort långt innan de börjat verkar inom det som gör dem relevanta att biograferas i svwp, till exempel som präst. Jag inbillar mig dock att för kategorisering av just präster skulle det vara mer naturligt med en knytning till den kyrkliga indelningen än till det värdsliga träsket med storstadsområden, kommuner, tätorter, småorter och sådant. Det finns goda skäl till att vi har en kategori för Kategori:Biskopar i Strängnäs stift men inte någon kategori för Kategori:Biskopar från Strängnäs. Därför menar jag att kategorier av typen "Präster verksamma i X" är att föredra framför "Präster från X". Om X sedan ska vara en församling, ett pastorat eller ett stift får väl avgöras så att kategorierna blir "lagom stora".
-- Larske (diskussion) 12 februari 2022 kl. 22.35 (CET)Svara[svara]
Tillägg: Om nu "från" ska tolkas som "födelseort" borde varje artikel enbart kunna finnas i en kategori av slaget "Personer från X", men så är det ju inte
 • Länk till fråga som ger en lista på (just nu 546) biografier som ligger i mer än en kategori av slaget "Personer från <ort>", se till exempel Ulla Billquist och Charlie Parker. Ibland kan det röra sig om flera kategorier för samma plats, till exempel län och kommun och ort eller socken inom kommunen, eller stad och stadsdel inom staden, se till exempel Laila Naraghi som är kategoriserad som "från" såväl Oskarshamn som Oskarshamns kommun och Kalmar län (trots att hon enligt artikeln är född i Uppsala!, men det är i så fall ett brott mot principen "överkategorisera inte".
--Larske (diskussion) 12 februari 2022 kl. 23.02 (CET)Svara[svara]
Det ena utesluter inte det andra. Jag motsätter mig inte att "från"-kategorierna flyttas till "födda i". När jag upptäcker någon som hamnat där för att vederbörande varit verksam på orten avlägsnar jag dem normalt direkt. Det diskussionen främst gällt här är om sådana som föddes under en tillfällig vistelse eller flyttade som mycket små skall placeras efter födelse- eller uppväxtort. Det är en anledning till att de mer luddiga kategorinamnen levt kvar. Men interwikin brukar gå till språkversioner där det är tydligt vad som menas. "Biskopar från Strängnäs" är för smalt, "Präster från Strängnäs" skulle däremot fungera utmärkt. Tostarpadius (diskussion) 13 februari 2022 kl. 01.44 (CET)Svara[svara]
De som räknas upp som tillhöriga "Personer från Stockholm" skulle passa bättre i Kategori:Stockholmare. Tostarpadius (diskussion) 13 februari 2022 kl. 01.47 (CET)Svara[svara]

Den väsentliga geografiska placeringen av präster är var de under en längre tid tjänstgjort som kyrkoherdar (eller i vissa fall som särskilt bemärkta komministrar; komministrar i övrigt brukar inte räknas som relevanta). Deras lägre befattningar i yngre år kan man bortse från. Att kategorisera dem efter födelseort betraktar jag som tämligen meningslöst. Dessutom behövs dessa kategorier, som jag nämnde ovan, som underkategorier till "Personer i X-stads historia", lika väl som t.ex. "X-stads borgmästare". /Annika (diskussion) 15 februari 2022 kl. 12.28 (CET)Svara[svara]

Jag menar att prästerna kan ligga direkt under "Personer i X-stads historia". Tostarpadius (diskussion) 15 februari 2022 kl. 13.06 (CET)Svara[svara]

Jag provade att klicka runt lite på präster från 1700-talet. I flera fall har de varit aktiva i församlingar där någon skapat en tabell över dess präster och skapade artiklar om flertalet av dem. Med tanke på att präster bör vara en av de historiskt bäst dokumenterade yrkesgrupper vi har känns det rimligt. Så spontant känns det rimligt att kategorisera ganska smalt. Tänker också att det är bättre att följa kyrkans organisation än annan eftersom prästerna arbetade för kyrkan och det matchar precist (en ort kan ju över århundraden växa rejält). Dessutom är det oklart hur många landsbygdspräster ska kategoriseras om utgångspunkten är ort. Däremot funderar jag på dels om församling eller pastorat är rätt. Är det inte så att präster anställs på pastoratsnivå? Då kan det bli en massa dubbel/trippel etc.-kategoriseringar av präster som varit aktiva i ett pastorat som består av flera församlingar. De kan också bli en del strul misstänker med de ganska betydande omorganiseringar som skett på senare tid, med sammanslagna församlingar o.s.v. Gunnar Larsson (diskussion) 17 februari 2022 kl. 21.12 (CET)Svara[svara]

En uppdelning efter stift vore just att följa kyrkans organisation. I äldre tid fanns ett så kallat stiftsband, så det var sällsynt att man flyttade från ett stift till ett annat. Det var dock inte helt omöjligt under vissa förutsättningar. Tostarpadius (diskussion) 17 februari 2022 kl. 23.09 (CET)Svara[svara]
För att ta ett exempel, Lennart Sickeldal. Präst under 1900-talet. Född i Småland, men aldrig verksam där, utan i Närke, Skåne och Sölvesborg (där han avled). Här skulle nig församlingskategorier passa bäst, för då kan man se om det finns andra pastorer som har artikel som varit verksam i de olika församlingarna, och det tror jag lokalhistoriakt intresserade personer är ganska intresserade av. Inte stift (som bör vara en överkategori) eller "präster från", då de blir svåra att hitta. Adville (diskussion) 13 oktober 2022 kl. 21.17 (CEST)Svara[svara]
Instämmer med Tostarpadius förslag om kategorisering utifrån stift snarare än församling. // Lucie Manette (Diskussion) 23 oktober 2022 kl. 12.42 (CEST)Svara[svara]
Underkategorier för präster är precis lika relevanta som andra som förekommer andra i "Personer i X-stads historia", t.ex. de för borgmästare och och stadsarkitekter. Det är högst praktiskt användbart att lätt kunna hitta vilka som varit präster i en viss stad och slippa hålla på att leta i kategorier som kan bli stora. Prästerna är ju också en yrkesgrupp som historiskt haft stort inflytande på lokalsamhället. /Annika (diskussion) 20 november 2022 kl. 18.03 (CET)Svara[svara]
I så fall handlar det om stadspräster och där kan jag tänka mig kategorier av typen Kyrkoherdar i Stockholm. Tostarpadius (diskussion) 24 november 2022 kl. 07.35 (CET)Svara[svara]
Som Tostarpadius påpekat för uttrycket "från X" tanken till födelseort. Om man vill peka på en församling som prästen huvudsakligen varit verksam i behöver kategorinamnet förtydligas. I övrigt håller jag med om att det blir rätt smalt med församling som kategori. Deryni (diskussion) 4 januari 2023 kl. 12.23 (CET)Svara[svara]

Kategori:Småelstillverkare[redigera | redigera wikitext]

Problem: Ser ingen uppenbar definition av "småel". Är det elektronik så finnes det en egen kategori för detta, är det små vitvaror så borde kategorin kanske byta namn. Det har legat en fråga på diskussionssidan ang. namnet men ingen har svarat. Den som skapade kategorin verkar vara inaktiv på Wikipedia sedan några år (se: Special:Bidrag/NERIUM) så vi kan inte fråga denna om vad som menas. Hubba (diskussion) 11 november 2021 kl. 09.35 (CET)Svara[svara]

Förslag till åtgärd: Antingen skapa en artikel om Småel eller Småelstillverkare (med definition etc.), byt kategorinamn eller radera.

Anmälare: Hubba (diskussion) 11 november 2021 kl. 09.35 (CET)Svara[svara]

Diskussion:
Småel är mindre än vitvaror men säljs ofta i samma butiker. [1] [2][3][4] Per W (diskussion) 11 november 2021 kl. 10.22 (CET)Svara[svara]

"Tillverkare av hushållsapparater". 90.235.92.249 11 november 2021 kl. 11.02 (CET)Svara[svara]
I SOU 2021:26 om pant på småelektronik anges 50 cm som maxmått för längd, bredd och djup. Exempel som nämns är brödrostar, vattenkokare, mobiltelefoner, läsplattor, leksaker, verktyg, mindre skrivare, m.m. Bättre att kategorisera efter tydligare mer välavgränsade kategorier. 90.227.175.244 12 november 2021 kl. 17.48 (CET)Svara[svara]
Ja, man får ju en definition i SOU 2021:26 [5] (se rubrik "3.2 Vad är småelektronik?"), och det kan vara värd en artikel. Men blir det inte lite för "överkategoriserad" med en kategori för detta? Hubba (diskussion) 16 november 2021 kl. 10.46 (CET)Svara[svara]

Noter[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ Magnus Eriksson (26 september 2020). ”Salabutiken med kunder i hela länet”. Västerås Direkt: s. 27. Läst 11 november 2021. ”Traditionellt sett har Electrolux Home-kedjan sålt vitvaror och även småel som brödrostar, strykjärn, kaffebryggare och dammsugare. Men även stekpannor och annat som hör köket till.” 
 2. ^ Marianne Malmqvist (20 juni 2019). ”Lysande utveckling för Malmqvist el”. Österlenmagasinet: s. 12. Läst 11 november 2021. ”Hushållsapparater, vitvaror, småel och så lampor för både inomhus- och utomhusbruk förstås. I alla tänkbara former och stilar. Belysning är Malmqvist el:s specialitet och en mer välsorterad lampbutik är svårt att finna. Sedan några veckor finns butiken dessutom i nya, större lokaler vid torget i Hammenhög.” 
 3. ^ Tommy Norin (19 april 2019). ”Kunder efterfrågar lantliga kök”. Norrbottens-Kuriren. ”Av försäljningen står vitvaror för 40 procent, nischen småel som köksapparater och kaffemaskiner för 20 procent och köken står för 40 procent. Lars Borg och Emma Larsson som ritar kökslösningar, säljer 100 kök per år.” 
 4. ^ Micke Engström (27 oktober 2018). ”Säljer butik efter 70 år”. Sundsvalls tidningNorrbottens-Kuriren: s. 16. ”en väl inarbetad verksamhet med belysning, vitvaror, hushåll och småel” 
 5. ^ ”Använd det som fungerar” (på svenska). Regeringen.se. https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2021/04/sou-202126/. Läst 16 november 2021. 

Kategori:Barnserier[redigera | redigera wikitext]

Problem:i princip samma sak som Kategori:Barnprogram på TV vilket är förvirrande

Förslag till åtgärd:Jag föreslår att denna kategori ska sammanfogas med Kategori:Barnprogram på TV

Anmälare: Pago95 (diskussion) 5 juli 2021 kl. 17.53 (CEST)Svara[svara]

Diskussion:
Jag tycker att ha Barnserier och Barnprogram på TV är ganska förvirrande. Vi bör sammanfoga kategorierna om de betyder i princip samma sak (Barn tv serier). Kategorierna under som Britiska Barnserier bör också sammanfogas med Brittiska Barnprogram på TV Pago95 (diskussion) 9 juli 2021 kl. 11.44 (CEST)Svara[svara]

I barnserier är det väl underförstått att det är TV-serier för barn som avses. Och då är det exakt samma frågeställning som för kategorierna Kategori:TV-program och Kategori:TV-serier, eller hur? Alla (Barn)TV-serier är (Barn)TV-program, men alla (Barn)TV-program är inte (Barn)TV-serier, så det är inte i princip samma sak. För att tydliggöra att det är TV det handlar om borde kanske kategorin Kategori:Barnserier flyttas till Kategori:Barnserier på TV. Oavsett om kategorin flyttas eller ej skadar det aldrig med en "innehållsdeklaration" på kategorisidan där man kan förklara lite mer utförligt än med bara ett eller ett par ord, gärna med väl valda exempel, vilka artiklar som bör ingå och vilka som inte bör ingå i kategorin. Det som var "självklart" för den som skapade en kategori är inte alltid lika självklart ett antal år senare för de som lägger in artiklar i kategorin. Här kan svwp bli mycket bättre!
--Larske (diskussion) 10 juli 2021 kl. 14.33 (CEST)Svara[svara]
Nej, ordet barnserier hänsyftar till tryckta tecknade serier som Bamse och Kalle Anka, det finns inget underförstått om TV i det ordet. Om den här kategorin handlar om TV-serier för barn, skall den heta Kategori:Barn-TV-serier.−En som kommenterar (diskussion) 8 februari 2022 kl. 09.53 (CET)Svara[svara]

Barnserier på TV borde vara det rimligaste alternativet. Amerikanska barnserier på TV osv.. TJ Lusitanias (diskussion) 27 mars 2022 kl. 11.15 (CEST)Svara[svara]

Helt klart behöver kategorin raderas efter flytt till ett lämpligare kategorinamn. Det framgår ju redan av den korta diskussion vi haft hittills, att det lätt blir missförstånd och att kategoriseringen därför kommer att krångliga till sig med tiden. Det ska dessutom vara lätt att begripa kategorier. Kategori:Barnserier på TV träffar bättre, men blir litet klumpigt rent språkligt. Kategori:Barn-TV-serier flyter bättre språkligt, men enligt vårt eget uppslagsverk bör det skrivas Kategori:Barn-tv-serier eller Kategori:Barn-teve-serier, se artikeln Television. Deryni (diskussion) 4 maj 2022 kl. 21.28 (CEST)Svara[svara]

Kategori:Barnprogram på TV[redigera | redigera wikitext]

Problem: i princip samma sak som Kategori:Barnserier vilket är förvirrande

Förslag till åtgärd: Jag föreslår att denna kategori ska sammanfogas med Kategori:Barnserier

Anmälare: Pago95 (diskussion) 5 juli 2021 kl. 17.53 (CEST)Svara[svara]

Diskussion:
Jag tycker att ha Barnserier och Barnprogram på TV är ganska förvirrande. Vi bör sammanfoga kategorierna om de betyder i princip samma sak (Barn tv serier). Kategorierna under som Britiska Barnserier bör också sammanfogas med Brittiska Barnprogram på TV

Barnserier på TV borde vara det rimligaste alternativet. Amerikanska barnserier på TV osv. Rimmar även bra med tv-serier-kategorier i övrigt. TJ Lusitanias (diskussion) 27 mars 2022 kl. 11.16 (CEST)Svara[svara]


Kategori:Tvillingar[redigera | redigera wikitext]

Problem: Är det rimligt att kategoriser enskilda personer utifrån vilken typ av syskon de råkar ha?

Förslag till åtgärd: Förtydliga hur artikeln bör användas, eventuellt rensa.

Anmälare: andejons (diskussion) 3 maj 2021 kl. 09.23 (CEST)Svara[svara]

Diskussion:
Jag förstår att man vill kunna kategorisera t.ex. Daniel Sedin och Henrik Sedin och visa på att de är tvillingar, även om jag i sådana fall kan tycka att det även bör finnas material för en artikel om bröderna Sedin. Men jag tycker inte det är rimligt att kategorisera personer där den andra tvillingen inte alls är känd. Föreslår därför att det förtydligas hur kategorin skall användas och att den rensas. andejons (diskussion) 3 maj 2021 kl. 09.23 (CEST)Svara[svara]

Jag håller helt med, det var så här jag menade på Bybrunnen. En ytterligare grupp är tvillingar som båda är kända men som inte har samarbetat i offentligheten, t ex Annika Dopping och Staffan Dopping (vad jag vet). Jag tycker att de borde behandlas som tvillingar där den andra tvillingen inte är känd. //Essin (diskussion) 5 maj 2021 kl. 14.22 (CEST)Svara[svara]
Jag ser inget problem med att alla som är tvillingar kategoriseras efter det. I de fall båda är kända anser jag det vara självklart även om de inte samarbetat. Tostarpadius (diskussion) 16 februari 2022 kl. 10.51 (CET)Svara[svara]

Kategori:Academica[redigera | redigera wikitext]

Problem: Den innehåller allt möjligt.

Förslag till åtgärd: Överföring till existerande och nya kategorier.

Anmälare: Per W (diskussion) 2 januari 2021 kl. 12.27 (CET)Svara[svara]

Diskussion:
Den omfattar organ inom högskolevärden, termer kopplade till undervisning och examination, studenttyper, utbildningsprogram, studentkultur. Artiklarna bör föras över till existerande eller nyskapade kategorier.

Hur ser det ut på andra språk? Vad ligger i Commons-kategorin? Per W (diskussion) 2 januari 2021 kl. 12.27 (CET)Svara[svara]

Vad är egentligen problemet? Att den innehåller olikartade saker med koppling till högskolan? Det framgår ju (någorlunda) av namnet att precis det är tanken, och jag har svårt att se att det är något större fel med den. Möjligen bör innehållet städas och vissa artiklar föras till mer specifika kategorier, men det gäller nog en hel del andra kategorier också och är inget man behöver gå till SFFR för att åtgärda.
andejons (diskussion) 2 januari 2021 kl. 13.41 (CET)Svara[svara]
Efter att ha funderat lite stöder jag nog Andejons här, och att vi behöver strukturera upp lite. Jag tycker dock titeln låter lite krystad, men har samtidigt inget bättre förslag (eftersom det ska täcka både universitet och högskolor och ev. något annat likvärdigt). Dr Bowser (diskussion) 2 januari 2021 kl. 20.48 (CET)Svara[svara]
Jag ville ha lite synpunkter innan en större omstrukturering. Namnet behöver ändras eller så läggs allt övrigt inom Kategori:Högre utbildning. Per W (diskussion) 6 januari 2021 kl. 19.35 (CET)Svara[svara]
Ja det förefaller som en rimligare sortering, eftersom kategorin Academica verkar dra åt sig lite allt möjligt såsom olika konstnärliga akademier som rimligtvis bör särskiljas från högre utbildning. Samtidigt är ju academica nu en underkategori av högre utbildning, vilket därmed blir mindre lämpligt eftersom det inte håller för sant gällande delar av innehållet. Dr Bowser (diskussion) 7 januari 2021 kl. 12.07 (CET)Svara[svara]
Tack, Dr Bowser, för dina synpunkter! Jo, det gäller att skilja akademier från högre utbildning och försöka lägga mycket i underkategorier. Jag tog upp det här för att få några kommentarer innan jag börja flytta runt mycket. Per W (diskussion) 8 januari 2021 kl. 13.23 (CET)Svara[svara]

Överkategorin Kategori:Forskning har liknande problem, vilket jag försökte uppmärksamma på Kategoridiskussion:Forskning för några år sedan. Har någon ett konkret förslag på vad som bör göras, i mer detalj? Det kanske kan sätta lite snurr på diskussionen. //Essin (diskussion) 26 januari 2021 kl. 18.55 (CET)Svara[svara]

Alltså jag har försökt komma på vad man ska göra med forskning, men jag vet inte riktigt, jag tror det bästa vore att dra upp den här också. Dr Bowser (diskussion) 7 februari 2021 kl. 14.43 (CET)Svara[svara]
@Essin: Jag har också då och då märkt förvirring och oklarheter vad gäller Kategori:Forskning och kategorier för liknande områden. Bättre och mer naturlig kategorisering kan nog hjälpa litet; men ganska ofta mer genom förbättringar i kategoriträdstrukturen än genom artikelomkategoriseringar, misstänker jag.
Den här kategorin, Academica, har (åtminstone numera) ett rätt rimligt innehåll. (@Per W: Är detta en god effekt av att du börjat "flytta runt innehållet", eller såg det såpass rimligt ut redan i början av året?) Däremot ogillar jag särskilt stavningen av det nuvarande namnet. Jag hittar inte vare sig "akademika" eller "academica" i ordböcker eller på nätet, men känner igen uttrycket (och kan nog ha använt det själv). Det bör dock i så fall definitivt stavas med k, inte c. Eftersom ordet är såpass dåligt belagt, vore dock kanske en mer etablerad synonym term att föredra, om någon kan komma på en sådan. (De danska samt bokmåls- och nynorsksystrarna till den här kategorin heter alla tre akademia; men även detta ord är dåligt belagt på svenska, utom möjligen som den ursprungliga formen av akademi, och bildningsformen är inte heller särskilt svensk. Jag upplever detta som ett sämre namn än akademika, som jag som sagt var åtminstone känner igen.) Jörgen B (diskussion) 24 april 2021 kl. 14.14 (CEST)Svara[svara]
@JoergenB: Jag håller med om att det huvudsakligen är ett problem med själva kategoriträdet. Att en del väldigt specifika artiklar (Mecenat AB, MSDN Academic Alliance etc) hamnar i dessa generella kategorier kanske delvis beror på att specifika kategorier inte finns, delvis på att kategoriträdet är felkonstruerat. Apropå det, borde inte Kategori:Högre utbildning vara en underkategori till denna snarare än tvärtom? I så fall skulle det vara naturligt att sortera in en del av de mest specifika artiklarna i andra underkategorier till den. En Kategori:Akademisk utbildning har också efterfrågats men jag kommer inte på rak arm på vad som skulle skilja den från "Högre utbildning". //Essin (diskussion) 26 april 2021 kl. 15.51 (CEST)Svara[svara]
Tillför kategorin något till kategoriträdet i form av en överkategori till högre utbildning? Jag är rädd att det blir lite konstruerat om vi gör så. Dr Bowser (diskussion) 8 maj 2021 kl. 15.45 (CEST)Svara[svara]
Academia är ett osvenskt ord. Kategorin är ev. skapad för att kunna efterapa enwp:s kategoriträd, där den heter "academia" och omfattar allt som rör högskoleutbildning och -forskning. Engelskans academia försvenskas ibland till "akademin" vilket enligt min mening är ganska förfärlig. Enklare, mer svenskt att helt enkelt säga högskolevärlden. Är inte helt insatt i hur kategoriträdet här ser ut, men frågar mig om en lösning vore att byta namn på den till högskolevärlden. Ev. behöver man sen strukturera om i kategoriträdet.
Frågar mig även om kategorin Högre utbildning borde heta så. Jag förväntade mig snarare att en sådan kategori skulle heta Högskola och universitet, eller något liknande. Gör man det omfattar även den både undervisning och forskning.
Det kunde vara bra att kolla hur motsvarande del av kategoriträdet är organiserat på exv. franska, tyska, engelska Wikipedia. --Hjordmån (diskussion) 7 november 2021 kl. 13.57 (CET)Svara[svara]
Jag instämmer med Hjordmån, Academica är osvenskt och klingar direktöversättning. För såvitt man inte tänker på friskoleföretaget Academica som finns i Sverige och är en orsak ytterligare att kategorin bör plockas isär eller flyttas till ett mer lämpligt kategorinamn. Deryni (diskussion) 3 december 2021 kl. 07.09 (CET)Svara[svara]
Jag håller med Hjordmån och är tacksam över alla förslag till omstrukturering. Per W (diskussion) 3 december 2021 kl. 08.45 (CET)Svara[svara]
Förstår att strukturen på kategoriträdet är en viktigare fråga än bara om-namnning av denna kategori, men iaf:
Universitetsvärlden är nog ett vanligare ord än högskolevärlden. Dock ev. något missvisande, om folk missförstår att inte högskolor som inte heter universitet inkluderas.
Sökte i NE. Där omnämns universitetsvärlden dussintalet gånger. Högskolevärlden bara en, i sammanhanget "högskolevärlden i Stockholmsregionen". Drar slutsatsen att man där inte skrev universitetsvärlden för att vara tydlig ang. att det som åsyftas inte är Stockholms universitet, utan samtliga högskolor i området.
I NE:s ordbok finns "universitetsvärlden" omnämnd i en exempelmening. Högskolevärlden inte.
I SAOL finns "universitetsvärld" som uppslagsord. Inte högskole-dito.
Tror universitetsvärlden är ett mer etablerat ord än högskolevärlden, därför bättre. --Hjordmån (diskussion) 5 december 2021 kl. 10.17 (CET)Svara[svara]

Kategori:Svenskspråkiga Youtubekanaler[redigera | redigera wikitext]

Problem: Kategorin berör kanaler men inkluderar även personer. Detta blir konstigt då personer således kategoriseras som kanaler. Om det ska avgränas till det förstnämnda blir få kanaler kvar, eftersom i princip alla kanaler som endast har en "huvudperson" inte är relevanta i sig själva.

Förslag till åtgärd: Byt namn på kategorin till "svenskspråkiga Youtubekanaler och Youtubepersonligheter", eller skapa någon typ av kategoriträd där kanaler avskiljs från personer. Det senare ter sig dock något mer komplicerat

Anmälare: Sigvid (diskussion) 5 augusti 2020 kl. 19.08 (CEST)Svara[svara]

Diskussion:

Sigvid: Nej det är inte konstigt eftersom det finns YT-kanaler som bär samma namn som den handlar om, jag tänker främst på de där bloggarna och influerarna som Clara Henry, Therese Lindgren, Jonna Jinton och Nathalie Danielsson. Matkoma och Dualdgaming, som är skapad av flera personer, är ju lika mycket kanaler som influerarna. Ska vi ha två olika artiklar om Therese Lindgren? En om henne och en om hennes kanal, som ändå tar upp hennes liv i stort sett? DIEXEL (diskussion) 5 augusti 2020 kl. 20.51 (CEST)Svara[svara]
Nej, jag menar inte att vi ska ha två sidor för varje person/kanal. Min poäng är att vi kategoriserar personer som kanaler. Mitt främsta förslag till lösning på detta är att byta namn på kategorin. Artikeln om Therese Lundgren handlar om personen Lundgren, inte kanalen "Therese Lundgren". Att hennes kanal bär hennes namn spelar i min mening ingen roll. Skulle vi kategorisera personen Fredrik Skavlan som ett TV-program om hans TV-program "Skavlan" inte var relevant i sig självt? Sigvid (diskussion) 5 augusti 2020 kl. 22.35 (CEST)Svara[svara]
Jag håller med om att det är lite rörigt. Ett exempel på detta, här var det lite luddigt huruvida artikeln Stamsite behandlade kanalen eller personen bakom kanalen. Eftersom artikeln hade namnet Stamsite och inte Marcus Nyman och låg i denna kategori så tog jag bort persondatauppgifter om grundaren till kanalen men jag har inget emot att döpa om kategorin och formulera om artiklarna. – Maol DB 4 oktober 2020 kl. 22.55 (CEST)Svara[svara]
Funderar över om detta är nödvändigt. De artiklar som ingår i denna kategori är ju svenskspråkiga Youtube-kanaler, sen att artiklarna även behandlar Youtube-personligheter behöver väl inte automatiskt betyda att kategorinamnet måste inkludera det? Går ju eventuellt att skapa en separat kategori som behandlar Youtube-personligheter istället? – Maol DB 13 januari 2021 kl. 17.15 (CET)Svara[svara]
Majoriteten av artiklarna i kategorin har ju dock Youtube-personligheternas namn som titel. Det borde väl inte råda någon tvekan om att dessa artiklar handlar om personer: Linn Ahlborg, Felicia Aveklew, Nathalie Danielsson, Anis Don Demina, Margaux Dietz, Tova Helgesson, Clara Henry. En kategori bör vara något som artikelsubjektet kan kategoriseras som, och dessa artiklar handlar om personer och deras verksamhet. Youtube är en del av deras verksamhet, men de som artikelsubjekt blir inte youtubekanaler för det. Om ett artikelsubjekt är profilerad på Instagram, bör hen inte kategoriseras som ett instagramkonto utan rimligtvis som en instagrammare eller instagram-personlighet. Om ett artikelsubjekt startat ett företag, bör hen inte kategoriseras som ett företag utan som företagare. Ja, man kan skapa en separat kategori, men i min mening blir det onödigt splittrat på det viset. Det är bättre att artiklar där kanalen är artikelsubjekt och artiklar där youtubepersonligheter är artikelsubjekt kan ingå i samma kategori. /Sigvid (diskussion) 13 januari 2021 kl. 20.56 (CET)Svara[svara]
Nej, personkategorier bör alltid hållas separata från andra kategorier. Att blanda äpplen och päron ställer till stor oreda i trädet. Tostarpadius (diskussion) 2 november 2021 kl. 20.55 (CET)Svara[svara]
Den nuvarande kategorin är dock redan "blandad" Sigvid (diskussion) 2 november 2021 kl. 22.02 (CET)Svara[svara]
Det är ett problem i sig. Tostarpadius (diskussion) 25 maj 2022 kl. 17.58 (CEST)Svara[svara]

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Har denna diskussion avslutats men ligger kvar?NnieAndersson (diskussion) 20 september 2022 kl. 08.45 (CEST)Svara[svara]


Avslutade diskussioner[redigera | redigera wikitext]