Wikipedia:Problematiska kategorier

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Edit-delete-not encyclopedic.svg
Bildinformation
Crystal Clear app help index.svg
Bildinformation
Question book-2.svg
Bildinformation
Wiki-broom.svg
Bildinformation
Sidor föreslagna för radering Problematiska kategorier Relevanskontroll Snabbraderingar

Wikipedias sidor sorteras in i kategorier. På denna sida tas problematiska kategorier som kan behöva en bredare diskussion än den som är möjlig på enskilda kategoridiskussionssidor upp. Innan denna sida skapades har kategorier stått under omröstning på Wikipedia:Sidor föreslagna för radering. Problematiska kategorier kan vara sådana som vissa användare tycker är olämplig att använda av en eller annan orsak, har fel namn eller borde användas på ett annat sätt. Orsaker kan vara:

 • Vissa användare tycker att kategorin är värdeladdad och oklart definierad, och att det därför inte går att opartiskt avgöra vilka artiklar som ska tillhöra kategorin. Exempel: Kategori:Terrorister.
 • Vissa användare ser kategorinamnet som missvisande eller felaktigt, t.ex. Kategori:Folkminne.
 • Kategorin berör personliga förhållanden som vissa användare ser som integritetskränkande, t.ex. Kategori:Personer som omkommit i flygincidenter.
 • Vissa användare tycker att kategorin är så snäv eller föränderlig att den försämrar överblicken, t.ex. Kategori:Metrokrönikörer.
 • Vissa användare tycker att kategorin borde omfatta en mindre mängd artiklar, men med bibehållet namn.
 • Vissa användare tycker att kategorin bör delas upp i flera, som inte är över- respektive underkategorier till varandra.
 • Flera kategorier överlappar varandra, men det är oklart om de överlappar varandra tillräckligt för att slås ihop, om innehåll ska omfördelas på de befintliga kategorierna och eventuella nya kategorier, eller vilket namn som är bäst för den sammanslagna kategorin.

Syftet med denna sida är att föra en diskussion kring de föreslagna kategorierna, och enas om att kategorin ska avvecklas, vara kvar eller modifieras så att den bättre avspeglar sitt syfte. Notera: om en kategori avvecklas innebär det naturligtvis inte att artiklarna i den raderas, de avkategoriseras bara.

Arbetsordning[redigera | redigera wikitext]

Anmälan görs på liknande sätt som på sidor föreslagna för radering.

Antag att du vill diskutera kategorin Kategori:Fiskar. Tillvägagångssättet är då:

 1. Lägg in mallen {{Problemkategori}} på sidan Kategori:Fiskar.
 2. Tryck här och lägg till raden {{Wikipedia:Problematiska kategorier/Fiskar}} eller {{/Fiskar}} på angivet ställe.
 3. Skapa sidan Wikipedia:Problematiska kategorier/Fiskar. Kopiera in mallen nedan dit, och fyll i det som saknas. Glöm inte strecket längst ned. Det används för att avskilja diskussionen från den nedanför.
 4. När diskussionen är avslutad, och om du har för avsikt att genomföra en eventuell förändring, "lås" diskussionen i Wikipedia:Problematiska kategorier/Fiskar såhär:
  1. Lägg in {{PKT|Beslut}} ~~~~ överst, där beslut beskriver vad man beslutat göra med kategorin ("avveckla", "behåll", "konsensus saknas", ...).
  2. Lägg in {{PKB}} längst ned.
 5. Lägg in {{Byt:FPK|Beslut}} på kategorins diskussionssida, Kategoridiskussion:Fiskar. {{FPK}} är en hjälpmall till {{PK-arkiv}}.
 6. Ta bort {{Problemkategori}} från de kategorisidor som skall vara kvar.
 7. Redigera den här sidan och flytta {{Wikipedia:Problematiska kategorier/Fiskar}} till precis nedanför rubriken "Avslutade diskussioner".
 8. Om diskussionen slutade i konsensus, utför själva förändringen. Är det ett omfattande arbete kan du begära utförande av det i Wikipedia:Robothjälp, med en hänvisning till diskussionen som resulterat i konsensus.
 9. Efter ytterligare ett tag (några veckor) skall diskussionen arkiveras. Detta sker genom att flytta diskussionen till innevarande års arkiv: 2020.

Praktiska snabblänkar för arkivering (öppna i nya fönster/flikar): Redigera omröstningssidan / Redigera innevarande års arkiv.

Ibland handlar en anmälan om flera kategorier samtidigt. Ett exempel kan vara att man vill föreslå sammanslagning av Kategori:Ester och Kategori:Estländare. Låt då en kategori vara "huvudämnet" (till exempel Wikipedia:Problematiska kategorier/Ester, och skapa en omdirigering från Wikipedia:Problematiska kategorier/Estländare. Lägg in {{Problemkategori|Ester}} på båda sidorna. Skriv in samtliga diskuterade kategorier i diskussionens överskriftsrad. Om diskussionen handlar om ett helt träd av kategorier, välj en lämplig rotkategori som "förälder" till diskussionen.

Mall för nya anmälningar[redigera | redigera wikitext]


=== [[:Kategori:Kategori som anmäles]] ===

'''Problem:''' 

'''Förslag till åtgärd:''' 

'''Anmälare:''' ~~~~

'''Diskussion:'''<br />

----

Diskussioner[redigera | redigera wikitext]

Kategori:Sekter[redigera | redigera wikitext]

Problem: Ifrågasatt kategori enligt diskussion på Bybrunnen https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:Bybrunnen&oldid=47149395#Sekter. Jag menar att kategorin bör tas bort och har argumenterat för detta i diskussionen. Frågan har varit uppe tidigare (2006-2007) se https://sv.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Problematiska_kategorier/Sekter

Förslag till åtgärd: Ta bort kategorin

Anmälare: Chandra Varena (diskussion) 20 januari 2020 kl. 15.05 (CET)

Diskussion:

 • Stödjer borttagande, tycker det har motiverats bra i diskussionen varför kategorin är olämplig. / Anhn (diskussion) 20 januari 2020 kl. 15.39 (CET)
 • Som jag sade i diskussionen på BB. Det är inte brödtext som är problemet, utan just kategoriseringen. 62 osv (diskussion) 20 januari 2020 kl. 16.33 (CET)
 • Stöder. Kan inte se att det behövs någon behandling här efter samtal på Bybrunnen. Tostarpadius (diskussion) 21 januari 2020 kl. 02.43 (CET)
 • Tveksam. Jag sympatiserar med tanken bakom anmälan, att det är skillnad på beskrivningar och kategoriseringar. Men jag gick till den här kategorin för att jag sökte efter just sekterna Heaven's Gate (religiös grupp) och Folkets tempel som jag inte kom ihåg namnen på över huvud taget. Hur skulle jag ha hittat dem utan den här kategorin? Jag tänker att det handlar om att ha en tillräckligt skarp och välunderbyggd definition. Vi är redan idag generösa med att inte ha med artiklar om sekter i den här kategorin, tröskeln är hög för att en artikel skall läggas där. /Ascilto (diskussion) 22 januari 2020 kl. 22.04 (CET)
 • Stöder ej. Varför ska Wikipedia vitmåla de trossamfund som klassificeras/kännetecknas som sekter? DIEXEL (diskussion) 24 januari 2020 kl. 09.25 (CET)
@DIEXEL: Vilken auktoritet gör den typen av klassificering? 62 osv (diskussion) 24 januari 2020 kl. 09.56 (CET)
 • Stöder ej. Man kan inte ha Monofysitism och Gnosticism som underkategorier till denna kategori så uppenbarligen är inte tröskeln tillräckligt hög, men i stort är jag ändå inte emot kategorin. Det finns en mindre grupp rörelser som i stort sett alla betecknar som sekter och de kan listas i kategorin. Dock måste vi räkna med att kategorin behöver bevakas för felaktiga kategoriseringar kommer fortsätta ske både p.g.a. missförstånd och illvilja, men den utmaningen klarar vi väl? /Machatjkala (diskussion) 3 februari 2020 kl. 21.04 (CET)
  Nej, jag tror inte vi klarar det. 62 osv (diskussion) 4 februari 2020 kl. 08.02 (CET)
Jag tror inte heller att vi klarar det. Även om några fantastiska wikipedianer kollar all aktivitet så mycket de bara kan, dygnet om, så finns en risk att något smiter igenom. Och dessutom behåller vi då problemet med vad som ska klassas som sekt - vem ska avgöra det och på vilka grunder? --Chandra Varena (diskussion) 4 februari 2020 kl. 08.16 (CET)
Kriterierna för vad som är en sekt är inte svårare än kriterierna för något annat. Världen är sällan svartvit. Vi får diskutera och komma fram till något i varje enskilt fall. Vi kommer ändå inte helt kunna undvika begreppet sekt på Wikipedia så diskussionen måste ändå hållas levande. /Machatjkala (diskussion) 4 februari 2020 kl. 10.52 (CET)
Eftersom det inte finns någon allmänt erkänd definition av sekt så är det svårare och mera godtyckligt än för mycket annat att göra en sådan kategorisering, och det kommer att ta mycket tid och kraft om vi ska diskutera varje enskilt fall. Det betyder inte att vi behöver undvika begreppet helt, utan bara undvika det som kategori. I artiklarna kan vi mycket väl skriva "XX betecknar YY som sekt för att..." eller till och med "ofta karakteriserad som sekt". --Chandra Varena (diskussion) 4 februari 2020 kl. 11.12 (CET)
Det finns inte heller en allmänt accepterad definition av religion. Ska vi undvika det begreppet också? Nej, det ska vi inte utan vi förhåller oss till den mängd religionsdefinitioner som finns. Sekt är ett betydligt mindre komplicerat begrepp än religion och lättare för oss att hantera. Utanför naturvetenskapen är det ambivalens om allting. Den ene tycker si och den andre så. Kan inte Wikipedia hantera det får vi lägga ner./Machatjkala (diskussion) 4 februari 2020 kl. 15.37 (CET)
Ja, det är inte lätt att definiera religion. Men det är åtminstone inte ett pejorativ. 62 osv (diskussion) 4 februari 2020 kl. 15.41 (CET)

Kategori:Amerikansk lagstiftning[redigera | redigera wikitext]

Problem: Följer inte samma namngivning som övriga underkategorier i Kategori:Lagar efter land. Det tvetydiga begreppet "amerikansk" bör också undvikas (åtminstone i namngivning av kategorier och artiklar) när USA kan användas istället.

Förslag till åtgärd: Flytta till Kategori:USA:s lagar. (Kanske finns det någon som kan bot-hantera ingående artiklar?)

Anmälare: Tomas e (diskussion) 5 januari 2020 kl. 17.01 (CET)

Diskussion:
Tomas e: Varför är "amerikansk" tvetydig? Vilket annat land menar man när man hänvisar till "amerikansk"? DIEXEL (diskussion) 5 januari 2020 kl. 23.33 (CET)

Vill någon lägga ner arbete på en sådan flytt, så gärna för mig. För mig är frågan likgiltig. Roufu (diskussion) 6 januari 2020 kl. 08.15 (CET)
Stödjer. Håller med om att det är tydligare och i linje med övriga kategorier.--Gotogo (diskussion) 6 januari 2020 kl. 17.23 (CET)
Stöder. Inte därför att "amerikansk" är tvetydigt, det är det inte, utan därför att det då överensstämmer med kategorierna för övriga länder. Tostarpadius (diskussion) 7 januari 2020 kl. 08.04 (CET)
Tomas e: Varför vill du inte svara på mina frågor för? DIEXEL (diskussion) 9 januari 2020 kl. 17.09 (CET)
Ha inte så bråttom. :-) Jag trodde ärligt talat att svaret var helt självklart! Amerika är en (eller möjligen två) kontinenter som består av ett stort antal länder. En kategori "Amerikansk [något fenomen]" handlar rimligtvis om aktuellt fenomen i alla dessa länder. "Amerikansk..." må fungera som informellt skrivsätt för USA i viss löptext på Wikipedia där sammanhanget är självklart, men inte i mer korrekt namngivning. Tomas e (diskussion) 9 januari 2020 kl. 17.17 (CET)
Nej, amerikansk avser något från USA. Om man avser hela världsdelarna, säger man nord- och sydamerikansk.
I själva sakfrågan håller jag med om att en flytt borde göras, av samma skäl som Tostarpadius. Järnkanin (diskussion) 13 januari 2020 kl. 15.40 (CET)
Stödjer. Jag håller med om att kategorin bör byta namn i konsekvens med liknande kategorier. Däremot är Tomas e:s krav att "det tvetydiga begreppet 'amerikansk' bör också undvikas" orimligt, det strider mot all praxis både i artiklarna och i vanlig svenska. Bara ett exempel av många: I artikeln Kanada finns uttryck som "amerikanska delstaterna", "amerikanska trupper", "i kontrast mot den amerikanska kulturen". Vad skall det stå i stället? USAiska? / TernariusD 20 januari 2020 kl. 17.09 (CET)
Hur många gånger pratar man om hela landmassan Amerika i vardagligt tal? Amerikaner och amerikanska är ju det vedertagna för att beskriva de som bor i USA och olika saker och ting som finns i det landet. Håller med Ternarius. Ska vi börja benämna de som USA:are och USAiska? Jag skulle kalla det snarare som originalforskning för Tomas e:s del. DIEXEL (diskussion) 20 januari 2020 kl. 21.55 (CET)


Avslutade diskussioner[redigera | redigera wikitext]


Arkiv[redigera | redigera wikitext]