Wikipedia:Problematiska kategorier

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Edit-delete-not encyclopedic.svg
Bildinformation
Crystal Clear app help index.svg
Bildinformation
Question book-2.svg
Bildinformation
Wiki-broom.svg
Bildinformation
Sidor föreslagna för radering Problematiska kategorier Relevanskontroll Snabbraderingar

Innehåll

Wikipedias sidor sorteras in i kategorier. På denna sida tas problematiska kategorier som kan behöva en bredare diskussion än den som är möjlig på enskilda kategoridiskussionssidor upp. Innan denna sida skapades har kategorier stått under omröstning på Wikipedia:Sidor föreslagna för radering. Problematiska kategorier kan vara sådana som vissa användare tycker är olämplig att använda av en eller annan orsak, har fel namn eller borde användas på ett annat sätt. Orsaker kan vara:

 • Vissa användare tycker att kategorin är värdeladdad och oklart definierad, och att det därför inte går att opartiskt avgöra vilka artiklar som ska tillhöra kategorin. Exempel: Kategori:Terrorister.
 • Vissa användare ser kategorinamnet som missvisande eller felaktigt, t.ex. Kategori:Folkminne.
 • Kategorin berör personliga förhållanden som vissa användare ser som integritetskränkande, t.ex. Kategori:Personer som omkommit i flygincidenter.
 • Vissa användare tycker att kategorin är så snäv eller föränderlig att den försämrar överblicken, t.ex. Kategori:Metrokrönikörer.
 • Vissa användare tycker att kategorin borde omfatta en mindre mängd artiklar, men med bibehållet namn.
 • Vissa användare tycker att kategorin bör delas upp i flera, som inte är över- respektive underkategorier till varandra.
 • Flera kategorier överlappar varandra, men det är oklart om de överlappar varandra tillräckligt för att slås ihop, om innehåll ska omfördelas på de befintliga kategorierna och eventuella nya kategorier, eller vilket namn som är bäst för den sammanslagna kategorin.

Syftet med denna sida är att föra en diskussion kring de föreslagna kategorierna, och enas om att kategorin ska avvecklas, vara kvar eller modifieras så att den bättre avspeglar sitt syfte. Notera: om en kategori avvecklas innebär det naturligtvis inte att artiklarna i den raderas, de avkategoriseras bara.

Arbetsordning[redigera | redigera wikitext]

Anmälan görs på liknande sätt som på sidor föreslagna för radering.

Antag att du vill diskutera kategorin Kategori:Fiskar. Tillvägagångssättet är då:

 1. Lägg in mallen {{Problemkategori}} på sidan Kategori:Fiskar.
 2. Tryck här och lägg till raden {{Wikipedia:Problematiska kategorier/Fiskar}} eller {{/Fiskar}} på angivet ställe.
 3. Skapa sidan Wikipedia:Problematiska kategorier/Fiskar. Kopiera in mallen nedan dit, och fyll i det som saknas. Glöm inte strecket längst ned. Det används för att avskilja diskussionen från den nedanför.
 4. När diskussionen är avslutad, och om du har för avsikt att genomföra en eventuell förändring, "lås" diskussionen i Wikipedia:Problematiska kategorier/Fiskar såhär:
  1. Lägg in {{Pkt|Beslut}} ~~~~ överst, där beslut beskriver vad man beslutat göra med kategorin ("avveckla", "behåll", "konsensus saknas", ...).
  2. Lägg in {{Pkb}} längst ned.
 5. Lägg in {{subst:Fpk|Beslut}} på kategorins diskussionssida, Kategoridiskussion:Fiskar. {{Fpk}} är en hjälpmall till {{Pk arkiv}}.
 6. Ta bort {{Problemkategori}} från de kategorisidor som skall vara kvar.
 7. Redigera den här sidan och flytta {{Wikipedia:Problematiska kategorier/Fiskar}} till precis nedanför rubriken "Avslutade diskussioner".
 8. Om diskussionen slutade i konsensus utför själva förändringen. Är ett omfattande arbete kan du begära utförande av det i Wikipedia:Robothjälp, med en hänvisning till diskussionen som resulterat i konsensus.
 9. Efter ytterligare ett tag (några veckor) skall diskussionen arkiveras. Detta sker genom att flytta diskussionen till innevarande års arkiv: 2015.

Praktiska snabblänkar för arkivering (öppna i nya fönster/flikar): Redigera omröstningssidan / Redigera innevarande års arkiv.

Ibland handlar en anmälan om flera kategorier samtidigt. Ett exempel kan vara att man vill föreslå sammanslagning av Kategori:Ester och Kategori:Estländare. Låt då en kategori vara "huvudämnet" (till exempel Wikipedia:Problematiska kategorier/Ester, och skapa en omdirigering från Wikipedia:Problematiska kategorier/Estländare. Lägg in {{Problemkategori|Ester}} på båda sidorna. Skriv in samtliga diskuterade kategorier i diskussionens överskriftsrad. Om diskussionen handlar om ett helt träd av kategorier, välj en lämplig rotkategori som "förälder" till diskussionen.

Mall för nya anmälningar[redigera | redigera wikitext]


=== [[:Kategori:Kategori som anmäles]] ===

'''Problem:''' 

'''Förslag till åtgärd:''' 

'''Anmälare:''' ~~~~

'''Diskussion:'''<br />

----

Diskussioner[redigera | redigera wikitext]

Kategori:Högerextremister och Kategori:Personer inom svensk högerextremism‎[redigera | redigera wikitext]

Problem: Värdeladdade kategorier.

Förslag till åtgärd: Radera.

Anmälare: Caelus sv (diskussion) 23 juli 2015 kl. 22.34 (CEST)

Diskussion:
Jag har svårt att se sakliga skäl att radera nämnd artikel. Motsvarande artiklar om andra ämnen finns (exempelvis Kategori:Vänsterextremism. Båda kategorierna fyller en mycket värdefull funktion, men den ena kan inte existera utan den andra. Värdeladdningen kommer av den tolkningen man som individ gör och det kan man göra om flera kategorier, exempelvis personligheter inom nazism, socialism, kommunism. Även kategorier "kommunism", "vänsterextremism", "socialdemokrati", "demokratisk socialism" med mera finns. Även om den subjektiva tolkningen kan göras (att det är fråga om värdeladdning att ha kategorier som dessa) så är den föga relevant i frågan om deskriptiva kategorier med gott källunderlag. Behåll kategorierna och i det senare fallet se över ifall personer som finns i kategorin inte utgör "personligheter inom". dnm (d | b) 23 juli 2015 kl. 22.52 (CEST)

Det finns dock en avgörande skillnad mellan Kategori:Högerextremister och Kategori:Högerextremism. Den förstnämnda kategorin innebär ett direkt utpekande av personerna i kategorin som "högerextremister", något som den senare kategorin inte gör (därmed inte sagt att inte även den kategorin är problematisk). Således haltar jämförelsen med t.ex. Kategori:Vänsterextremism. Om man nu ska jämföra med andra kategorier så är det rimligare att göra det med liknande utpekande och värdeladdade begrepp som t.ex. Kategori:Terrorister, Kategori:Diktatorer (borttagen, se diskussion) eller för den delen Kategori:Vänsterextremister (en kategori som inte existerar och e.m.m. inte bör göra det heller av samma anledning). /Caelus (diskussion) 23 juli 2015 kl. 23.09 (CEST)
Jo, det är en skillnad, men "högerextremism" är en huvudkategori i vilken exempelvis "nazism" hamnar. På samma sätt hamnar "personligheter inom nazism" i huvudkategorin "högerextremister". Jag har svårt att se "högerextremister" som en värre kategorisering än exempelvis "personligheter inom nazism/socialdemokrati/kommunism/nationalism/judendom/kristendom..." Om det finns relevanta källor som pekar ut individer som terrorister (alltså att de är dömda eller liknande) så ser jag inte heller den kategorin som mindre lämplig än att kategorisera någon som socialdemokratisk politiker. Problemet här är att när vi gör egna värderingar av deskriptiva kategorier så blir dessa icke värdeladdade kategorier värdeladdade oavsett vilken kategori det är frågan om (inom exempelvis politik). I detta fall så kan man anta att de flesta anser att högerextremism och vänsterextremism varandes som något synnerligen negativt, men det är en hänsyn vi i vårt kategorisystem inte kan ta. Det är vi som för oss själva skapar kontroverser/värdeladdning i olika kategorier och inte kategorierna i sig själva. "högerextremister" kan inte objektivt sägas vara en värdeladdad term, och kan inte "högerextremister" finnas är det svårt att försvara att "högerextremism" och "vänsterextremism" som kategorier finns. Jag anser exempelvis att kategorin "Vänsterextremister" bör finnas. Hade jag haft mer kunskap inom det området hade jag skapat en sådan kategori för länge sedan, men jag är för dåligt insatt i vänsterextremism. dnm (d | b) 23 juli 2015 kl. 23.45 (CEST)
Jag håller med Dnm både i att dessa kategorier bör finnas, liksom om vänsterextremister. Tycker också det är synd att inte fler engagerar sig i att källbelägga de artiklar som handlar om vänsterextremism och ister. Finns säkert mycket att göra där som kan förbättra uppslagsverket. Dock så gäller det att inte lägga in sina egna värderingar i orden utan följa bra källor när artiklar om företeelserna kategoriseras hit och dit. Adville (diskussion) 24 juli 2015 kl. 00.05 (CEST)
Skadan med att behålla dessa två kategorier överväger enligt mig nyttan. Det gäller även Kategori:Vänsterextremister (notera att det inte finns en sådan, motsvarande, kategori), förutsatt att den hade existerat. Det vore för mycket POV för min smak. Extremist är ett sådant laddat och negativt epitet att jag inte kan ställa mig bakom någon sådan kategorisering av människor här på Wikipedia. Vems definition av extremist använder vi? Hur skulle en sådan kategori överhuvudtaget kunna bli neutral? Och neutral tycker jag verkligen att den bör vara. Dessa är frågor jag önskar svar på. Därmed stöder jag kraftigt Caulus förslag om radering. Utopiantos (diskussion) 24 juli 2015 kl. 00.22 (CEST)
De godkända källornas definition. Om ex säpo eller en sou skriver vänsterextremist så kommer det från godkända källor, vilket inte är fallet om ex fria tider skulle göra det. Det är därför vi noga med att använda källor och inte gå på eget tyckande. Menar du, Utopiantos, att vi inte skall använda ordet extremist på wikipedia? Det ordet används ofta utanför wiki, och att ta bort det från ex [[kkk] som kategori skulle vara mycket konstigt. Att det inte ens står högerextrem i artikeln just nu är nog ännu konstigare... Adville (diskussion) 24 juli 2015 kl. 07.25 (CEST)
Finns det en en definition från SÄPO eller i en SOU om vad högerextremism är då? Om det gör det så är steg ett att arbeta in det i artikeln högerextremism (diskussionhistoriklogg) och sedan se vilka organisationer och företeelser som passar in på den definitionen. Precis som vi gjorde med artikeln och kategorin Nationella rörelsen i Sverige (diskussionhistoriklogg) när exakt samma diskussion dök upp där med ungefär samma rollbesättning i såväl artikel som redaktörer. MÖRKERMAN 24 juli 2015 kl. 17.15 (CEST)
En väldigt snabb sökning så hittade jag denna rapport. s 21 har rubriken "definition och avgränsningar" (för denna rapport). Adville (diskussion) 24 juli 2015 kl. 17.23 (CEST)
Nu tror jag att du har läst för fort. I det avsnittet talas det om "vit makt-miljön". Skälet till det är följande, enligt din länkade rapport: Rapporten fokuserar i stor utsträckning på grupper som brukar beskrivas som höger- eller vänsterextremistiska. Begreppen är inte helt idealiska. Det är framför allt det som brukar definieras som högerextremism som är problematiskt eftersom det finns inslag av vänsterretorik hos vissa grupper. Grupper som normalt kategoriseras som högerextremistiska kan ha starka inslag av antikapitalism. Det finns även andra beröringspunkter när det gäller exempelvis internationella politiska förhållanden, och även gemensamma måltavlor. Vi väljer därför att i stället tala om vit makt-miljön och den autonoma miljön.
Det verkar som om SÄPO håller med om att begreppet är problematiskt. MÖRKERMAN 24 juli 2015 kl. 17.32 (CEST)
Nej, Adville. Jag menar inte att vi inte ska använda ordet extremist på Wikipedia. Ordet har fortsatt existensberättigande på Wikipedia. Jag menar att det gör mer skada än nytta att ha en kategori vid namn högerextremister eller vänsterextremister. Det är alltför mycket POV, negativt laddat, olämplig kategorisering av människor, oklart val av definition och extremt osannolikt att den någonsin skulle kunna bli neutral. Bredman har en god poäng om att en sådan kategori lätt kan ge upphov till infekterade konflikter. Obelix har en god poäng om åsiktsregistrering. Utopiantos (diskussion) 24 juli 2015 kl. 20.13 (CEST)
Användare:Mörkerman: Läser man vidare i dokument från SÄPO/riksdagen så ser man varför de säger det är problematiskt: Det beror på att det endast är i ett sociokulturellt avseende som högerextremismen är traditionellt höger och vänsterextremismen traditionellt vänster; exempelvis i frågor om lag och ordning, invandringspolitik, nationell identitet etc. När det gäller synen på statens grad av inblandning i ekonomin kan inte en traditionell höger–vänster skala användas då det finns de på högerkanten som menar att staten ska ha en hög grad av styrning av ekonomin...Begreppen höger- och vänsterextremism används också ofta för att beskriva ideologiska rörelsers hemvist i ett bredare perspektiv än vid analyser av de våldsbejakande elementen källa, s 29 (min fetning). Därför skriver de vit makt när de pratar om de högerorienterade extremisterna. Om man tar Sd, som du väl känner till, så ser du i deras artikel hur de klassas som högerextrema i rubriken "historia" (nu etnopluralistiska), fast de har vissa frågor där de mer ligger till vänster, liksom nazisterna gjorde i vissa frågor. Adville (diskussion) 25 juli 2015 kl. 18.20 (CEST)
För det första: inga hemsnickrade analyser. Du glömmer vad som står i meningen före: "Det är trots detta inte idealiskt att benämna miljöerna vänster- respektive högerextremism." Jag förstår att du väldigt gärna vill beskriva alla som inte är socialliberaler som extremister, men då får du leta upp bättre källor. MÖRKERMAN 25 juli 2015 kl. 18.28 (CEST)
Källan är mycket god och inte hemsnickrad. Läs det kursiverade efter de tre punkterna. Adville (diskussion) 25 juli 2015 kl. 19.06 (CEST)
Det står bara att begreppet används, vilket ingen har förnekat. Formuleringen i den länkade texten utgör inte en definition på högerextremism. Vad som står i wikipediaaartikeln om Sverigedemokraterna är helt ointressant i sammanhanget. Man måste skilja mellan egna tolkningar av vad som står och vad som faktiskt står. MÖRKERMAN 25 juli 2015 kl. 19.11 (CEST)
"Extremist" är ett starkt värdeladdat ord som dessutom saknar en klar definition. Sådana begrepp ska vi enligt WP:NPOV (se avsnitt 2.3.2, "Politiska begrepp") undvika. Arbetssättet på Wikipedia är att istället för att tillgripa sådana vaga värdeord, skriva ut de sakförhållanden som ligger bakom påståendet att någon är en extremist. På så vis blir uppslagsverket mer informativt och neutralt, samtidigt som vi undviker långdragna och infekterade konflikter om vem som ska definieras som extremist. Kategorierna bör därför tas bort. Bredman (diskussion) 24 juli 2015 kl. 09.02 (CEST)
Här får jag nog hålla med Bredman. Kategorin bör raderas. Obelix (diskussion) 24 juli 2015 kl. 09.12 (CEST)
Givetvis ska vi inte låta bli vissa ord. Att vara försiktig med och undvika är helt olika saker. Främst kring vissa högerextrema fenomen talas det om att vi inte får följa källor när de skriver saker som inte faller vissa i smaken. Dock ser jag ett problem med att peka ut levande personer där källorna kan vara ganska tydliga som något de uppfattar som nedvärderande. Därför kan en kategori "personligheter inom ..." vara att föredra. --افيراتير (diskussion) 24 juli 2015 kl. 09.47 (CEST)
Jag ser en likhet med Bubbelgris ageranden, där han skapade journalistartiklar i syfte att klartlägga och åsiktsregistrera journalister som inte föll han i smaken. Jag är lite orolig för att denna kategori kan användas för liknande syften, att åsiktsregistrera artikelsubjekt och kartlägga deras politiska bias. Obelix (diskussion) 24 juli 2015 kl. 10.03 (CEST)
SOU och SÄPO gör nog inte riktigt så, Obelix. Dock "personligheter" istället för "personer" spelar ingen roll. Adville (diskussion) 24 juli 2015 kl. 10.12 (CEST)
Nej, men följden kan bli den beroende på hur användare här tillämpar kategorien. Märk väl användare och inte SÄPO eller i SOU.Obelix (diskussion) 24 juli 2015 kl. 12.24 (CEST)
Kategorin borde heta "personligheter inom..." inte "personer inom...". Det är trots allt inte allehanda personer som ska in där. Men till saken hör att vi har kategorier för exempelvis fascister och nazister (är dessa också olämpliga ur "kartläggningssyfte"? Är det vårt fel om någon använder information på Wikipedia i helt andra syften?). Är det någon här som seriöst menar att dessa inte omfattas av begreppet "högerextremister"? Dessa är just extremt åt höger. Att plocka russinen ur kakan och driva tesen "Vi ska inte använda 'exstremist' på Wikipedia" är att inte följa NPOV. Ser vi till hela riktlinjen och de direkt angränsande relevanta sådana (alltså ser och förstår helheten) är det tydligt att "extremist" ska anges när skäl finns (alltså när relevanta källor så tillåter i deskriptivt syfte) annars är det inte NPOV. Att påstå att "högerextremism" är vagt görs ofta, lika så gällande "främlingsfientlig" och "högerpopulist". Det är märkliga argument för tydligt definierade begrepp. dnm (d | b) 24 juli 2015 kl. 13.17 (CEST)
Bredman, definitionen för extremism som SÄPO använder i denna källa sid 21 är följande: Säkerhetspolisen använder ordet extremism för att beskriva rörelser, ideologier eller individer som inte accepterar en demokratisk samhällsordning. Den grundläggande politiska normen, där politiska mål och samhällsförändringar kan påverkas genom politiken och uppnås genom demokratiska processer, accepteras inte. Extremism används också för att beskriva företeelsen där individer använder extrema metoder för att förändra samhället i önskad riktning. Våldsbejakande extremism förekommer både inom den politiska och religiösa sfären. Jag tycker den är ganska klar och tydlig. Ser inget problem med den. Adville (diskussion) 25 juli 2015 kl. 18.25 (CEST)

Jag tycker att det finns en poäng i anmälan. För det första är beteckningen "högerextremism" i sig så vag att den har tveksamt förklaringsvärde. Går man på den vanligaste "definitionen", sådan den nu är, så brukar det bli ett resonemang i likhet med det i Lodenius/Larssons Extremhögern från 1991. I den världsbilden ingår allt från kristna abortmotståndare till Vitt Ariskt Motstånd. Det finns försök att definiera högerextremism på ett bättre sätt än vad L/L har gjort (t.ex. Stanley Payne och hans svenska efterföljare Lööw), men det har inte vunnit mark här på Wikipedia än. Den partifamilj som t.ex. Carl Lundström (som finns med i kategorin) associeras med brukar snarare kallas för radikala högerpopulistiska partier i statsvetenskaplig litteratur. MÖRKERMAN 24 juli 2015 kl. 12.09 (CEST)

Ska Kategori:Vänsterextremism bort också på grund av "vag definition", Mörkerman? dnm (d | b) 24 juli 2015 kl. 13.21 (CEST)
Fiska inte. MÖRKERMAN 24 juli 2015 kl. 17.07 (CEST)
Frågan är berättigad, den om vänsterextremism med tanke på de två första kommentarerna Kategoridiskussion:Högerextremism här. Adville (diskussion) 24 juli 2015 kl. 17.15 (CEST)
Du skall icke fiska i Herren din Guds halmgubbepool ty då skola han bliva mäkta vred intill sjätte och sjunde led. Allvarligt, vill någon ta upp en diskussion om Västernextremism så är det väl bara att placera den kategorin med i avsnittet "problematiska kategorier" och sedan ta diskussionen där? MÖRKERMAN 24 juli 2015 kl. 17.36 (CEST)
@Mörkerman: Praxis är viktigt och om praxis säger att vi brukar ha "Personligheter inom ...", så förstår jag inte varför du låter bli frågan om varför just högerextremisterna inte ska kategoriseras. Att du inte fiskar har inte med saken att göra, det är ett uselt argument för att låta bli att se till praxis. Så igen tycker du att vänsterextremister bör kategoriseras och varför eller varför inte samt på vilka sätt skiljer sig eller har det likheter med detta? --افيراتير (diskussion) 24 juli 2015 kl. 19.47 (CEST)
Jag förstår inte vad du talar om, men efter som du verkar gillar fiske så ger jag dig här en bild på en lax. Oncorhynchus nerka.jpg MÖRKERMAN 24 juli 2015 kl. 20.13 (CEST)
Förslaget om radering gäller Kategori:Högerextremister och Kategori:Personer inom svensk högerextremism‎ --- inte Kategori:Högerextremism. Jag anser att den senaste kategorin saknar existensberättigande på grund av POV, negativt laddat, olämplig kategorisering av människor, oklart val av definition, omöjlig neutralitet, åsiktsregistrering och infekterade konflikter. Det är enligt mig många och tunga argument för radering. Det samma hade gällt Kategori:Vänsterextremister, om den hade funnits, vilket den faktiskt inte gör. Utopiantos (diskussion) 24 juli 2015 kl. 20.23 (CEST)
Jag kan omöjligen se att "vänsterextremism" skulle vara ett tydligare definierat begrepp än "högerextremism". Så självfallet vore det precis lika olämpligt att ha kategorier som "Vänsterextremister" eller "Personer inom svensk vänsterextremism". De kategorierna finns tydligen inte heller, vilket är bra. Men jag föreslår att vi håller oss till sakfrågan, det vill säga om kategorierna "Högerextremister" och "Personer inom svensk högerextremism" ska finnas kvar eller inte. Bredman (diskussion) 24 juli 2015 kl. 20.34 (CEST)
Det är samma sakfråga kring vänsterextremister som högerextremister. Så att diskutera båda är naturligt även om jag observerar att Mörkerman fortfarande duckar frågan om vänsterextremisterna. Jag ser inte heller varför det är så mycket kontroversiellare att kategorisera personligheter inom politiska falanger än religiösa dito. Båda kan vara problematiska för levande personer, men här gäller det ju hela kategorin och oavsett eventuella källor. Båda leder till diskussioner men att ge upp inför dem har inte tidigare varit ett argument att sluta kategorisera. Om de är svårdefinerade bör man se till vilka definitioner som kan ges, men det verkar få ovan utgå ifrån. --افيراتير (diskussion) 24 juli 2015 kl. 20.45 (CEST)
Sakfrågan gäller inte huruvida Mörkerman tycker att vänsterextremister bör kategoriseras eller ej. Förslaget från Caelus gäller om de två kategorierna ska raderas. Ordet extremist är ett negativt värdeladdat ord. Ordet kristen eller hinduist är det inte. Att det finns referenser som stöder ett påstående (i detta fall att somliga är högerextremister) är en grundförutsättning för alla artiklar på Wikipedia, så det tycker jag inte känns meningsfullt att diskutera. Det är inget som på något sätt ger dessa två kategorier extra existensberättigande.
Om det hade funnits referenser som stöder Kategori:Människor som bor på Mars så innebär det inte att vi bör skapa en sådan kategori. Kanske om 30 år, när den kommande kolonin på Mars eventuellt har vuxit till ett dussintal människor. Utopiantos (diskussion) 24 juli 2015 kl. 21.12 (CEST)
Det är ännu mer stigmatiserande att bli kallad nazist (underkategori till denna), men det innebär inte att sådan kategorisering saknar allt existensberättigande. Däremot finns det möjligen en poäng i att använda mindre polariserande terminologi. Skulle det vara möjligt att döpa om kategorierna istället för att bara radera dem?
Vad gäller åsiktsregistrering så har vi ju tämligen klara riktlinjer på området. Det Bubbelgris en gång i tiden sysslade med vara att masskapa artiklar om journalister på ett sätt som förde tankarna till upprättade register. De här kategorierna känns inte som de är upprättade enbart för att personer med tveksam relevans skall registreras (jag kan ha fel, men då vill jag ha mer än vaga anklagelser att utgå från). Sådant sköts väl dessutom redan på annan plats än Wikipedia, enligt vad vissa velat framföra i tidigare debatter.
andejons (diskussion) 24 juli 2015 kl. 23.52 (CEST)
Innehåller Kategori:Nazister någon nu levande människa? I annat fall är det en signifikant skillnad jämfört med kategorin högerextremister. Jag har gått igenom A till C, och har funnit att alla där är döda. Innehåller Kategori:Nazister någon människa som inte betecknade sig själv som nazist? I så fall är det en minst lika signifikant skillnad jämfört med kategorin om högerextremister. För vem betecknar sig själv som extremist? Det finns säkert de som gör det, men nog ytterst få ens i aktuell kategori. Utopiantos (diskussion) 25 juli 2015 kl. 00.23 (CEST)
@Utopiantos:: Den innehåller nu levande personer, sist jag tittade i alla fall (vilket var mer än ett halvår sedan och gällde personligheter inom svensk nazism). Självbeteckning är inte ett krav för kategorisering. Det räcker med källbelagd verksamhet och trovärdiga externa källor för kategoriseringar. Medlemskap är exempelvis ett sätt att uttrycka sin mening, eller kan inte en socialdemokratisk politiker kategoriseras som det fören den själv säger att "jag är socialdemokratisk politiker"? Givetvis räcker det med att denna person har ett medlemskap i socialdemokraterna och att den är vald för kategoriseringen "socialdemokratisk politiker". dnm (d | b) 25 juli 2015 kl. 02.21 (CEST)
Dnm, vi kan givetvis inte kategorisera personer som socialdemokratiska politiker bara därför att de har medlemskap i det partiet. Det krävs att de har någon form av politiskt engagemang inom socialdemokratin som är av encyklopedisk relevans. Att vara medlem i ett parti är inte samma sak som att vara politiker. Det trodde jag var en självklarhet. Bredman (diskussion) 25 juli 2015 kl. 08.46 (CEST)
@Andejons: Nazist är ett tydligt definierat begrepp och därför oproblematiskt att använda på Wikipedia, så länge källäget medger det. Högerextremist kan däremot betyda lite vad som helst, allt ifrån nazister, fascister, massmördare och Ku Klux Klan till invandringskritiska opinionsbildare som verkar helt inom ramarna för det demokratiska systemet. Begreppet "högerextremist" är således en sådan oklart definierad och pejorativ term som vi bör undvika, medan "nazist" inte är det. Bredman (diskussion) 25 juli 2015 kl. 01.28 (CEST)
@Bredman: Högerextremist är också tydligt definierat och är det i en stor uppsjö av trovärdiga källor, däremot är det inte lika avgränsat som "nazist" då "högerextremism" är en huvudkategori dit bland annat nazism är en underkategori.
@Andejons: Högerextremist är ett väl etablerat begrepp i samhället och inom akademin, men att döpa om är alltid ett alternativ som måste vägas in. Hade du något förslag i åtanke? dnm (d | b) 25 juli 2015 kl. 02.21 (CEST)
Dnm, man behöver inte gå längre än till artikeln Högerextremism för att få klart för sig att försöken till definition spretar åt alla håll. Begreppet beskrivs till och med som "problematiskt" i artikeln. Därtill kommer att det är pejorativt och sådana termer hör definitivt inte hemma i ett uppslagsverk. Bredman (diskussion) 25 juli 2015 kl. 08.30 (CEST)
Här ovanför i diskussionen har jag nu lagt in definitionen för extremsim, som SÄPO använder, men även en förklaring, från SÄPO vad höger/vänsterextremism är och varför di vid "våldsbejakande högerextremism" skriver "vit makt", men att ordet högerextremism används utifrån att de i ett vidare perspektiv är sdtationerade höger ut på höger-vänsterskalan. Definitionen kan kortfattat skrivas såhär: De har höertankar politiskt och de vill ändra samhället med extrema metoder...ordet är inte pejorativt, utan definierat och partier klassificeras enligt det, liksom personer som ingår i dessa partier. (se bara högerextremisten som åkte till Ukraina för att slåss) Att det kan bli diskussioner om det, liksom det kan bli diskussioner om religiösa extremister, gör inte att vi skall ta bort det. Adville (diskussion) 25 juli 2015 kl. 18.31 (CEST)
Säpo använder sig av en någorlunda väl avgränsad definition av extremism i den rapport som du citerar. Men begreppet används i andra sammanhang på alla möjliga andra sätt och är således, som jag redan har förklarat, otydligt definierat och olämpligt att använda på Wikipedia. Bredman (diskussion) 25 juli 2015 kl. 20.27 (CEST)
Instämmer med Bredman och Utopiantos. Att ordet högerextremist är ett problematiskt begrepp illustreras tydligt i bl.a. den ovan citerade Säpo-rapporten, där man alltså väljer att inte använda sig av begreppet utan istället väljer ett annat begrepp för att beskriva denna politiska miljö ("vit makt-rörelsen"). Att det därtill saknas en allmänt vedertagen definition av begreppet (illustreras i artikeln högerextremism) gör knappast saken bättre. Därmed inte sagt att ordet bör förbjudas från Wikipedia, vilket ingen här heller tycks förespråka. Jag tycker t.ex. att det är oproblematiskt att en artikel skriva "XXXX har av Expo (eller liknande organisation) betecknats som högerextremist". Däremot är det, anser jag, alltför problematiskt att ha en kategori med namnet "högerextremister" (eller "vänsterextremister"). /Caelus (diskussion) 27 juli 2015 kl. 21.00 (CEST)

Personerna i kategorin Personer inom svensk högerextremism[redigera | redigera wikitext]

Kategorin innehåller tre personer:

 1. Elof Eriksson (diskussionhistoriklogg) (en sedan länge avliden antisemit från 20-talet)
 2. Daniel Höglund (diskussionhistoriklogg) (fd. partiledare för Svenskarnas parti) och
 3. Carl Lundström (diskussionhistoriklogg) (affärsman)

Nr 1 kan läggas i Kategori:Antisemitism i Sverige (där han redan finns), nr 2 i Kategori:Personer inom svensk nazism. Nr 3 är svårare. Lundström har alltid varit en frifräsare som kan få för sig lite vad som helst. Om man tittar på Kategori:Högerextremism i Sverige så tycker iallafall jag att det verkar rimligt att det ska kunna påvisas att personer som hamnar i personkategorin har varit verksamma inom någon av organisationerna som räknas upp. Det vet jag inte om jag tycker att man kan säga om Lundström. Och se! Plötsligt är kategorin tom. MÖRKERMAN 25 juli 2015 kl. 12.34 (CEST)


Kategori:Supporters[redigera | redigera wikitext]

Problem: Kategorin handlar inte om supportrar utan om supporterkultur och dessutom har kategorin hur som helst fel pluralform.

Förslag till åtgärd: Byt namn till Kategori:Supporterkultur

Anmälare: That Oliver (diskussion) 5 april 2015 kl. 23.38 (CEST)

Diskussion:

Låter vettigt. Stöder förslaget. Lsj (diskussion) 6 april 2015 kl. 09.43 (CEST)

Jag stödjer också förslaget. Skogsvandraren (diskussion) 7 maj 2015 kl. 18.38 (CEST)
Stödjer också förslaget. Annars kan det i värsta fall sluta med att alla som hejar på något idrottslag hamnar här. J 1982 (diskussion) 15 maj 2015 kl. 23.07 (CEST)
Bra förslag.Adville (diskussion) 21 maj 2015 kl. 16.46 (CEST)


Kategori:Akademiker inom antisemitism[redigera | redigera wikitext]

Problem: Det är osäkert om akademikerna studerar antisemitismen, bekämpar den eller själva är antisemiter.

Förslag till åtgärd: Dela upp eller låt kategorin utgå. Det finns ett inslag av åsiktsregistrering som kan vara legitimt, men som även kan ha gemensamma problem med vissa andra kategorier. Antalet artiklar är ganska litet. Anmälare: Edaen (diskussion) 4 mars 2015 kl. 22.23 (CET)

Diskussion:
Om kategorin skall finnas, borde den nog kallas "Forskning om antisemitism" eller något sådant. Annars ser jag inget behov av den. Om en akademiker ägnar sig åt antisemitism på annat sätt än genom akademisk forskning (oavsett om han/hon är pro eller contra) så är det helt ointressant vilken utbildningsbakgrund personen har. Pepparkaksgubbe (diskussion) 12 mars 2015 kl. 16.45 (CET)

Om den skall finnas kvar bör den handla om akademiker som studerar antisemitismen samt dess historia och orsaker. J 1982 (diskussion) 15 maj 2015 kl. 23.17 (CEST)

Kategori:Sveriges geografi efter informella regioner[redigera | redigera wikitext]

Problem: Kategorin borde väl vara densamma som Kategori:Informella regioner i Sverige?

Förslag till åtgärd: Lägg ihop kategorierna?

Anmälare: Pepparkaksgubbe (diskussion) 15 februari 2015 kl. 14.52 (CET)

Diskussion:
Jag tycker det verkar vara en bra idé att slå ihop dem. Kategori:Sveriges geografi efter informella regioner har underkategorier som inte specifikt handlar om geografi, om de gjorde det borde de heta "Bergslagens geografi", "Sapmis geografi", "Tornedalens geografi", osv. Dessutom tycker jag informella regioner inte är tillräckligt väldefinierade för att vara ett bra sätt att dela upp Sveriges geografi efter. 90.227.135.41 15 februari 2015 kl. 21.36 (CET)

Instämmer. Infoga i Kategori:Informella regioner i Sverige. Lsj (diskussion) 6 april 2015 kl. 09.44 (CEST)
Bör inte Sveriges landskap också finnas med om kategorin skall finnas? De har ju inga styrelser i dag. J 1982 (diskussion) 15 maj 2015 kl. 23.20 (CEST)
Skillnaden är att landskapen har varit administrativa områden och har klart definierade gränser. De bör därför inte läggas in i den här kategorin. Boot Blues (diskussion) 20 maj 2015 kl. 01.00 (CEST)
Jag instämmer också. Boot Blues (diskussion) 20 maj 2015 kl. 01.00 (CEST)

Kategori:Litauens provinser[redigera | redigera wikitext]

Problem: I samband med ett utbygge av artiklar om Litauen Genomförde en flytt av Litauens provinsartiklar till länsartiklar (Vilnius (provins) blev Vilnius län. o.s.v.), vilket inte torde vara kontroversiellt med tanke på hur små dessa län är och att motsvarande enheter i Estland och Lettland heter likadant. Flytten innebär dock att Kategori:Litauens provinser blivit obsolet och vi måste tillsammans göra ett ryck för att rätta till detta.

Förslag till åtgärd: Kategori:Litauens provinser flyttas till Kategori:Litauens län och alla underkategorier döps om enligt detta. Om konsensus finns för åtgärden behöver vi inte bara adminhjälp för att radera kategorier utan också eventuell bothjälp för att det ska gå så smärtfritt som möjligt.

Anmälare: ボスニア (diskussion) 14 maj 2014 kl. 21.59 (CEST)

Diskussion:
Tillstyrker. NE använder "län" i den inledande tabellen över administrativ indelning i sin artikel Litauen, längre ner "regionala administrativa områden". "Provinser" var antagligen mer eller mindre taget ur luften. //Essin (diskussion) 15 januari 2015 kl. 21.16 (CET)

Jag tillstyrker också, det verkar logiskt att göra den ändringen. Pepparkaksgubbe (diskussion) 12 mars 2015 kl. 16.58 (CET)

Eftersom mycket av dagens Estland och Lettland varit svenska besittningar under 1600-talet-tidigt 1700-tal är det kanske en annan sak att det heter län där. J 1982 (diskussion) 15 maj 2015 kl. 23.06 (CEST)
Logisk förändring. (Men med tanke på J1982:s kommentar så skulle man dubbelkolla vad de heter på litauiska, översatt till svenska)Adville (diskussion) 21 maj 2015 kl. 16.50 (CEST)
Enligt den här ordlistan så är apskritis = "län".--ボスニア (diskussion) 22 juli 2015 kl. 14.00 (CEST)

Kategori:Romer[redigera | redigera wikitext]

Problem: Denna kategori lider av samma problem som kategorin Kategori:Judar hade. Den används för att etikettera och peka ut människor med en vis etnicitet.

Förslag till åtgärd: Samma åtgärd som för Kategori:Judar Se Kategoridiskussion:Judar.

Anmälare: Stigfinnare (disk) 29 november 2013 kl. 08.45 (CET)

Diskussion:
Håller helt med om ovanstående, och den användningen av kategorin ska avskaffas. Men: Kategorin verkar också samla artiklar om olika företeelser med anknytning till romer. Hur ska vi göra där? /NH 30 december 2013 kl. 14.24 (CET)

Jag håller inte med, utan tycker kategorin ska behållas. Dels utgör den en huvudkategori för många aspekter av romsk kultur, både på svenska och andra språk av Wikipedia. Dels har dessa personer (som på engelska Wikipedia ligger i underkategorin Romani people) lika stor rätt att bli kategoriserade och synliggjorda som andra minoriteter. En närmare parallell är väl kategori:samer som har underkategorier för personer som är samer i Sverige, samer i Finland, och så vidare. Det man kan se över och skärpa är gränsdragningen för när kategoriseringen är relevant, t.ex. när personer gjort sig kända som talesmän för sin grupp, så att kategoriseringen blir mer sparsam än den kan bli utan regler. --LA2 (disk) 30 december 2013 kl. 23.56 (CET)
Nu kategoriseras ju inte artiklar för att personerna de handlar om ingår i minoriteter som har "rätt" att bli synliggjorda. Inte heller följer vi engelskspråkiga Wikipedias kategorisering utifrån etnicitet. Sättet Kategori:Samer används på är också delvis avvikande. Men det stämmer att kategorin samlar andra kategorier som rör romsk kultur. /NH 8 januari 2014 kl. 10.43 (CET)
Att fylla kategori:romer med lite diverseartiklar som kris (domstol), Romanoa Riksorganisation och Förintelsen (!) är att använda den som slaskkategori. Då fyller den ingen vettig funktion. Ska den bara innehålla romska "företrädare" eller whatever så bör den heta något annat. Ska vi ha kurder, tamiler, etc. så ska vi sjävklart ha kvar den för romer. Och judar. Det framstår faktiskt som ytterst suspekt att det anses tabu ens med judiska författare, men inte kurdiska författare, journalister och musiker.
Det här nästan-men-inte-riktigt-förbudet mot kategorisering efter etnicitet är inte hållbart. Det är direkt olämpligt att Django Reinhardt får vara fransman, belgare och rom (helt korrekt) medan Woody Allen bara är amerikan (helt fel). Det här nervösa tassandet kring "jude" blir ju så skenheligt att det skulle kunna uppröra sionister och antisemiter i lika hög grad.
Peter Isotalo 16 januari 2014 kl. 14.37 (CET)
Håller med och jag försökte förgäves göra den poängen i den diskussionen, men det blev för laddat.--ボスニア (disk) 17 januari 2014 kl. 15.28 (CET)
Jag ska förresten tillägga att all diskussion om olagligheter varit väldigt vilseledande. Den enda relevanta lagen, PuL, riktar helt och hållet in sig på att skydda personlig integritet för icke-offentliga personer, d.v.s. såna som Wikipedia inte har biografier om. Skulle PuL faktiskt förbjuda publicering av uppgifter om etnicitet i alla fall så skulle det vara förbjudet även i löpande text. Det är "behandling" av digital information i nästan vilken form som helst som gäller, inte bara kategoriseringar.
Peter Isotalo 19 januari 2014 kl. 22.16 (CET)
Jag anser inte att vi ska ha kategorier av detta slag som kategoriserar etniciteter eller religioner. "Personligheter inom romsk kultur" är bättre, eller liknande. dnm (d | b) 9 maj 2014 kl. 02.59 (CEST)
Kategori:Personligheter inom romsk kultur är i enlighet med hur vi gjort för judar. Kategorisering som rom kan vara känslig och bör behandlas som sådan. Med tanke på kategorins övriga innehåll tycker jag inte kategorin skall avvecklas, men biografierna skall flyttas till den nya underkategorin (eller dess underkategorier för författare, musiker etc.), i den mån kategoriseringen är relevant. --LPfi (diskussion) 18 mars 2015 kl. 11.32 (CET)
kanske Kategori:romsk kultur (eller Kategori:samisk kultur) räcker? J 1982 (diskussion) 15 maj 2015 kl. 23.21 (CEST)

Kategori:Amerikaner med serbiskt ursprung[redigera | redigera wikitext]

Problem: Motsvarande kategorin för svenskar med serbiskt ursprung har ett förbud mot att inkludera personer födda i Sverige. Den här kategorin innehåller en amerikan född i USA. Kategorinamnet är problematiskt i och med att det finns många kategorier i stil med svenskamerikaner (amerikaner med x ursprung är kategoriserade på två olika ställen med olika typer av kategorinamn, vilket gör kategorierna svåra att hitta).

Förslag till åtgärd: Radera kategorin om dit inte dyker upp artiklar om amerikaner födda i Serbien. Det kunde också klargöras huruvida bosnienserber osv. ska vara med. Ett annat förslag är att ändra på policyn så att även svenskar med serbiskt ursprung ska inkludera alla som har någon koppling till Serbien.

Anmälare: Prematureburial (disk) 7 november 2013 kl. 10.21 (CET)

Diskussion:
Läget har ändrats såtillvida att Catherine Oxenberg tydligen har år 2007 fått serbiskt medborgarskap. Därför flyttar jag henne till Kategori:Serber. I stället lägger jag till Dejan Stojanović, en amerikansk poet född i Kosovo. Ska kosovofödda serbamerikaner vara med i kategorin och gäller det i så fall personer födda under en viss historisk period? Ska kategorin döpas om till Serbamerikaner??? Prematureburial (disk) 7 november 2013 kl. 10.48 (CET) Jag avstår trots allt från att lägga till personer till den här kategorin. Det känns för komplicerat. Prematureburial (disk) 7 november 2013 kl. 10.52 (CET)

Jag har förstått att vi inte på svenskspråkiga Wikipedia registrerar folk efter förfäder, såsom man gör på den engelskspråkiga. Jag ser ingen orsak att följa deras exempel. Om man vill införa denna typ av kategorier borde det diskuteras på Bybrunnen. Nuvarande praxis är väl att kategorisera USA-bosatta från Serbien som amerikaner och personer från Serbien. Det finns dock en stor mängd analoga kategorier. De ersättande kategorierna verkar finnas främst under Kategori:Personer efter nationalitet‎, men vi har också kategorier för att man är från ett visst land, jag hittar dock inte någon överkategori för den kategoriseringen. --LPfi (diskussion) 18 mars 2015 kl. 11.52 (CET)

Kategori:Lagar uppkallade efter personer[redigera | redigera wikitext]

Problem: Kategorin samlar både naturvetenskapliga, matematiska och juridiska lagar (med mera). I nuläget blir det en märklig sammanställning. Diskussion har tidigare pågått (eller pågår fortfarande) på diskussionssidan, men jag undrar om denna kategori verkligen behövs (oavsett vilken typ av lagar den innehåller).

Förslag till åtgärd: Radera, eventuellt dela upp i andra kategorier

Anmälare: Lixer – Kontakt 20 oktober 2013 kl. 13.34 (CEST)

Diskussion:
Jag är tveksam till om det behövs en separat kategori för naturvetenskapliga lagar. Det är ofta lite en slump exakt vad sådana heter, om de kallas lag eller inte. I juridiska fall finns oftare en intressant personkoppling.

andejons (disk) 20 oktober 2013 kl. 15.04 (CEST)

Håller med om att det kan vara intressant när det gäller juridiska lagar, men inte i övrigt. Thoasp (disk) 20 oktober 2013 kl. 20.15 (CEST)
Tycker det är minst lika intressant i naturvetenskap som juridik. Dela antingen upp, eller skrota helt. J 1982 (disk) 1 november 2013 kl. 15.07 (CET)

I första hand dela upp. I andra hand behåll enbart de juridiska, men då bör den kanske heta "Juridiska lagar uppkallade efter personer" så att inget annat hamnar i den. I tredje hand skrota helt. /Mikael Lindmark (disk) 16 januari 2014 kl. 12.22 (CET)

Jag har delat upp artiklarna i två olika kategorier (som jag har beskrivit på diskussionssidan) men det återstår fyra artiklar som jag inte vet hur de bäst skall kategoriseras. Pepparkaksgubbe (diskussion) 13 februari 2015 kl. 14.47 (CET)
Nu har jag flyttat de kvarvarande artiklarna till Kategori:Eponymer, så den här kategorin kan väl raderas nu? Pepparkaksgubbe (diskussion) 12 mars 2015 kl. 16.41 (CET)
Den här bör väl arkiveras? J 1982 (diskussion) 15 maj 2015 kl. 23.42 (CEST)

Kategori:Mexikanska wrestlare och Kategori:Luchadores[redigera | redigera wikitext]

Problem: Egentligen är det här helt legit. Det finns Mexikanska wrestlare och det finns luchadores. Det är inte per definition samma sak. Problemet i det här fallet är att väldigt få vet om det. En luchador (luchadores i plural) är en utövare av lucha libre och för att anses som en luchador så måste du ha wrestlat i ett förbund med lucha libre regler. Man är alltså inte automatiskt en luchador bara för att man är mexikansk wrestlare. Detsamma gäller andra wrestlare, har man inte wrestlat i ett förbund med lucha regler så är man ingen luchador, oavsett vad man kommer ifrån. Det spelar ingen roll vilken stil man har i ringen. Rey Mysterio till exempel var en luchador som Rey Misterio Jr. när han höll till i AAA 1992-1995. Sedan dess har han bara wrestlat i mainsteamförbund i USA och är så tillvida ingen luchador längre. Skall han då fortfarande kategoriseras som luchador? En som Mistico II eller Soberano som aldrig har wrestlat utan för ett lucha libre förbund är alltså inte per definition Mexikanska wrestlare utan dom platsar bara i kategorin Luchadores.

Väldigt krångligt som sagt, har någon en idé på vad som kan göras?

Förslag till åtgärd: Just nu har jag gjort så att Luchadores är en underkategori till Mexikanska wrestlare. Tycker ni detta är en bra lösning?

Anmälare: Mysterio (disk) 8 september 2013 kl. 16.16 (CEST)

Diskussion:

Om någon är "Långtbortistansk stavhoppare utan ansats" så brukar han kunna kategoriseras som sådan, även om han sedan går över till att "hoppa med ansats", åtminstone om han gjort något som är värt att nämna i den första grenen. Så om någon "inte är luchador längre" ska inte spela någon roll. Vederbörande kan kategoriseras så ändå, detta på sina historiska meriter. I övrigt har jag inget att tillägga, det här är inte mitt ämne. -- Lavallen (blockera) 8 september 2013 kl. 17.59 (CEST)
Varför är luchadores underkategori till mexikanska wrestlare? Enligt lucha libre finns denna variant av sporten också i andra länder. Och varför heter huvudkategorin inte fribrottning, såsom huvudartikeln? Är lucha libre uttryckligen en variant av wrestling eller är de två självständiga typer av fribrottningsshow? --LPfi (disk) 10 september 2013 kl. 14.16 (CEST)
Jag vet inte, men det kändes ännu konstigare ifall man gjorde tvärtom. Nja, alltså det är en gråzon vad det gäller lucha libre i andra länder då de förbunden oftast inte tillämpar de originella reglerna. Däremot kan ju idrottare från andra länder komma till Mexico och vara med i en lucha libre show och då blir de luchadores. Det är väl ändå en annan typ av fribrottningsshow kan man säga. Bara för att man wrestlar "lucha libre stilen" (highflying, riskfyllda manövrar och typiska lucha libre moves) så gör det absolut inte att man automatiskt är en luchador. Kravet är att du skall ha tävlat i ett godkänt lucha libre förbund (de har en stor kommitté i Mexico som bestämmer och godkänner förbund, matcher, masker, regler osv) och då med lucha libres speciella regler. Skillnaden vad det gäller regler är solklar och därför anser jag och många andra som är insatta i ämnet att det är en annan "sport" än vanlig wrestling. Mysterio (disk) 10 september 2013 kl. 17.21 (CEST)
Om det är en annan sport bör det inte vara en underkategori.
Om ett land har ett förbund för "lucha libre" och reglerna liknar dem i Mexiko, tycker jag det är ett mindre problem att lägga utövarna under luchadores än att lägga dem i någon helt annan kategori. I landsspecifika underkategorier kan man påpeka att reglerna skiljer sig från de mexikanska.
--LPfi (disk) 13 september 2013 kl. 13.06 (CEST)

Är inte en del av problemet att kategorierna är uppdelade efter nationalitet och regelverk samtidigt utan att det sägs klart ut. En mexikansk wrestlare torde väl kunna tillhöra kategorin antingen han är från Mexiko eller för att han följer de mexikanska reglerna. (Det finns universella regler inom brottning och wrestling, t ex lucha libre, grekisk romersk och så vidare, men det finns också regionala regler som till exempel lucha canaria, och kanske borde man räkna även amerikansk fribrottning/lucha americana/wrestling som regional stil). Ett kategoriträd borde alltså, enligt min mening, dela upp brottarna efter typ av regler och ett annat kategoriträd dela upp efter brottarnas nationalitet. Då kanske problemen som nämns ovan kan lösas. Inte heller jag har detta som specialintresse. --Xauxa (disk) 17 september 2013 kl. 23.53 (CEST)

OK, här kommer ett förslag till en lösning:

 • 1. Radera Kategori:Luchadores
 • 2. Lägg in samtliga luchadores i Kategori:Mexikanska wrestlare
 • 3. Förklara på toppen av Kategori:Mexikanska wrestlare att det finns en skillnad mellan lucha libre och wrestling men att alla finns i denna kategori
 • 4. Ha Kategori:Luchadores i Consejo Mundial de Lucha Libre och andra liknande kategorier som underkategori till Kategori:Mexikanska wrestlare som i sin tur bör vara en underkategori till både Kategori:Lucha libre och Kategori:Mexikanska idrottare

Skriv bara en signering här nedan om ni stöttar lösningen. Mysterio (diskussion) 26 februari 2014 kl. 02.29 (CET)

Kategori:Luchadores i Consejo Mundial de Lucha Libre kan väl inte vara en underkategori till Mexikanska wrestlare ("mundial" betyder världsomfattande). Det bör istället finnas en se även-länk till den kategorin. Om kategorin får en underkategori för mexikaner kan den underkategorin finnas under Kategori:Mexikanska wrestlare. --LPfi (diskussion) 18 mars 2015 kl. 12.03 (CET)

Kategori:Mördare och Kategori:Personer dömda för mord[redigera | redigera wikitext]

Problem: Överlappande.

Förslag till åtgärd: Avveckla Kategori:Personer dömda för mord, och använd Kategori:Mördare enligt Wikipedia:Att skriva om brott

Anmälare: Yvwv [y'vov] 29 april 2013 kl. 02.56 (CEST)

Diskussion:
Jag är osäker på vilken del av riktlinjen som åsyftas? Jag hittar inget speciellt om hur kategorier skall namnges.

andejons (disk) 29 april 2013 kl. 08.46 (CEST)

Jag antar att det är frågan om kriterierna för att kalla någon mördare. Ur ingressen: "Det är viktigt att inte ange någon som gärningsman om denne inte blivit dömd, och att inte publicera namn som annars inte är kända.", ur Artiklar om brottslingar: "Brottslingar bör endast få egna artiklar om de i mycket omfattande grad är kända av allmänheten." och ur Kända personer som begår brott: "I artiklar om nu levande personer som primärt är kända för något annat, så bör ett brott endast anges om bland annat dom avkunnats, och om brottet nämnts i etablerade medier tillsammans med personens namn."
Jag hyser inte mycket hopp om att riktlinjen följs. Kategori:Mördare har inte varit välbevakad hittills och kategorier används ofta utan att man läser eventuella beskrivningar på kategorisidan. Det är en fördel om själva kategorinamnet är tydligt. Men kanske vi vill inkludera en del mördare som aldrig blivit dömda (åtminstone i Finland håller man inte rättegång om den misstänkte avlidit, vilket inte är ovanligt ifråga om uppmärksammade mord)?
Gränsdragningen borde hur som helst vara tydlig. Vill vi inkludera "illegala kombatanter"? Agenter? Personer som antas ha begått ett mord men inte dömts (här finns många gråzoner)? Oskyldigt dömda? Personer dömda av improviserade eller annars suspekta domstolar? Jag tror vi bör ta ställning till sådana frågor innan vi besluter om namnet.
--LPfi (disk) 29 april 2013 kl. 20.40 (CEST)
Det finns en del gråzoner. De flesta i Kategori:Mördare med underkategorier kan föras över till Kategori:Personer dömda för mord. Sedan har vi uppenbara mördare som Vlado Tjernozemski som dräptes på bar gärning, något mindre uppenbara mördare som Lee Harvey Oswald och så sådana herrar som Adolf Hitler och Josef Stalin - fast de var ju identiska med Rättvisan i sina länder. /rrohdin (disk) 10 maj 2013 kl. 19.06 (CEST)
Att artiklarna i Kategori:Mördare kan föras över till Kategori:Personer dömda för mord beror långt på att jag rensade i kategorin för inte länge sedan. Om jag minns rätt tog jag bort ungefär hälften, då resten inte var mördare eller inte hade någon pålitlig källa som bekräftade det. --LPfi (disk) 10 maj 2013 kl. 22.41 (CEST)
Jag förordar att man använder Kategori:Personer dömda för mord, eftersom det då redan av kategorinamnet framgår en begränsning och risken inte blir lika stor att folk lägger in personer där av politiska skäl (det är ju inte helt ovanligt att t.ex. statsledare i länder som för krig kallas för mördare, även om de aldrig skulle dömas för det i en domstol (däremot möjligen för krigsbrott)). Kategori:Mördare bör avvecklas. Pepparkaksgubbe (diskussion) 12 mars 2015 kl. 17.02 (CET)
Jag tycker "Mördare" är bättre. Begränsningen med "dömda" är alltför stor, eftersom den tar bort dels sådana som dog innan rättegång och dels sådana som är helt okända till namn.
andejons (diskussion) 12 mars 2015 kl. 19.00 (CET)
Om det namnet skall användas måste kriterierna för att inkluderas vara tydliga. Vilka personer skall i så fall vara med? --LPfi (diskussion) 18 mars 2015 kl. 12.19 (CET)
För att ta två uppenbara exempel: Jack uppskäraren och Lee Harvey Oswald. Exakt hur kriterierna skall utformas kan diskuteras, men det måste nog till kriterier för personer som utpekas som brottslingar men av olika anledningar aldrig hamnat i rätten. Vi har endast kriterier för levande personer, vilket knappast räcker.
andejons (diskussion) 19 mars 2015 kl. 22.02 (CET)
Eller Eugen Schauman. Men skall vi ta det andra vägen? Vilka skall inte vara med? Det finns sannolikt en mängd folk som utpekats som mördare av politiska skäl (antagligen betydligt fler än de som dömts av politiska skäl). Att ha oskyldigt utpekade med är inte bra, ens då de är döda. Det finns antagligen många fall där de flesta tidningar rapporterat enligt preliminära uppgifter; något kan vara "välkänt" utan att behöva vara sant. --LPfi (diskussion) 20 mars 2015 kl. 09.43 (CET)

Kategori:Gunstlingar vid svenska hov[redigera | redigera wikitext]

Problem: Gunst och gunstling är inte tillräckligt välavgränsat för en kategori.

Förslag till åtgärd: Töm och radera.

Anmälare: 78.78.52.89 6 april 2013 kl. 20.13 (CEST)

Diskussion:
Instämmer med anmälan. Dessutom kunde/kan man stå högt i gunst för att sedan hamna i onåd. Vi skulle sannolikt inte ha en kategori kallad "före detta gunstlingar..." och då blir detta inte heller rimligt. Töm och radera. Riggwelter (disk) 6 april 2013 kl. 20.20 (CEST)

Jag har svårt att förstå Riggwelters argument ovan. Om en person är relevant som advokat används kategorin advokat även om personens yrke har upphört. Så är även fallet när det gäller mätresser, som är en närliggande informell kategori: vi använder kategorin mätresser för de som benämns mätresser och är kända som sådana och vi använder den även om de vid något tillfälle upphör att vara mätresser. Denna kategori bör inte få någon särbehandling.--Aciram (disk) 11 november 2013 kl. 18.32 (CET)
Instämmer. Alldeles för subjektivt. andejons (disk) 6 april 2013 kl. 21.36 (CEST)
Instämmer med ovanstående. Sophie (disk) 18 april 2013 kl. 21.50 (CEST)
Jag kan inte instämma. Begreppet gunstling är mycket väl känt inom den historiska forskningen. Gunstlingar spelade en stor roll i historien och det finns ett intresse av att finna dem och slå upp dem. Det finns ingen anledning till varför personer som intresserar sig för historia inte ska kunna funna exempel på gunstlingar, när det är ett sådant känt begrepp inom historisk forskning. Om vi ska benämna folk som det i artiklar finns det ingen anledning till varför vi inte ska kunna finna dem i en kategori. Lösningen på problemet ni nämner är mycket enkel: vi placerar in personer i denna kategori som benämns gunstlingar i historiska fackböcker. Så gör vi även i andra fall och det här bör inte skilja sig från det. Även andra språkversioner har denna kategori, och jag förstår inte varför vi då ska hålla en lägre nivå. Vi sänker kvaliteten på Wikipedia som uppslagsverk om vi försvårar för användaren att finna exempel på gunstlingar genom att ta bort en samlingskategori. --Aciram (disk) 11 november 2013 kl. 14.50 (CET)
"Gunstling" har ingen som helst fackhistorisk koppling utan är bara en generell beskrivning på vad vi idag skulle kalla "favorit" eller helt enkelt "nära vän". Kategorin är i praktiken omöjlig att avgränsa eftersom den är för löst definierad. Den skulle vara lika hopplös att underhålla som dess hypotetiska motsats: kategori:fiender till svenska hov.
Så jag håller med: töm och radera.
Peter Isotalo 24 januari 2014 kl. 01.28 (CET)
Jag tar inte själv ställning, men noterar att de flesta i Wikipedia:Problematiska kategorier/Gunstlingar ville avveckla den överordnade kategorin. Den gamla diskussionen får tolkas med viss försiktighet, eftersom Ulla senare blev blockerad som marionett till E.G. enligt Wikipedia:Begäran om IP-kontroll/Arkiv 2011#E.G. //Essin (diskussion) 14 januari 2015 kl. 18.27 (CET)

Kategori:Förhistoriska djur[redigera | redigera wikitext]

Problem: Upptäckte att det finns en Kategori:Förhistoriska djur som underkategori till Kategori:Förhistoriska arterKategori:Förhistoriska livsformer där diverse utdöda djurarter samlats. Samtidigt finns kategori:utdöda arter, kategori:förhistoriska arter och kategori:fossila arter som underkategori till Kategori:Arter efter bevarandestatus . Det verkar inte alls klart vart utdöda arter skall placeras, vissa ligger i ena systemet vissa i andra. Jag upptäckte när jag anmälde den här artikeln till problematiska kategorier att den här diskussionen tydligen förts tidigare, men förstår faktiskt inte riktigt vad kontentan blev enligt nedan. Det står "omorganisera enligt förslag", sedan konstateras att mallen bevarandestatus automatiskt lägger in bevarandestatus och flera röstar för underkategorin arter efter bevarandestatus. Hur som helst så verkar inget ha skett och artiklar ligger fortfarande i båda kategorisystemen.--FBQ (disk) 15 november 2012 kl. 23.12 (CET)

Förslag till åtgärd: Ett enhetligt system, oavsett vilket man väljer. Kategorisystemen borde kunna kombineras

Anmälare: --FBQ (disk) 15 november 2012 kl. 23.12 (CET)

Diskussion:
Diskussionen hamnade först i Wikipedia:Problematiska kategorier/Förhistoriska livsformer som alltså "nedan" ovan syftar på. //Essin (diskussion) 16 januari 2015 kl. 00.06 (CET)


Kategori:Utbildning efter typ och Kategori:Universitet och högskolor efter typ[redigera | redigera wikitext]

Problem: "Typ" är ett oklart begrepp. Utbildningar kan i stället sorteras efter ämne, huvudmannaskap, organisationsform eller nivå.

Förslag till åtgärd: Radera.

Anmälare: Yvwv [y'vov] 24 september 2012 kl. 18.04 (CEST)

Diskussion:
Behåll Omfattande interwiki, naturlig indelning. Visst är begreppet oklart, men det framgår av sammanhanget vad det syftar på. Tostarpadius (disk) 19 oktober 2012 kl. 17.00 (CEST)

Omfattande interwiki? Hittar inga språklänkar (visserligen inget argument för att radera kategorin, men ändå). Kanske fanns 2012? J 1982 (diskussion) 15 maj 2015 kl. 23.03 (CEST)

Kategori:Skolformer[redigera | redigera wikitext]

Problem: Artikeln innehåller utbildningsinstitutioner som definieras efter nivå, efter ämnesinriktning, efter ägandeform, efter pedagogik och andra

Förslag till åtgärd: Komplettera med Kategori:Utbildning efter nivå, Kategori:Utbildning efter land, Kategori:Pedagogik m fl andra kategorier.

Anmälare: Yvwv [y'vov] 21 september 2012 kl. 15.03 (CEST)

Diskussion:
Hur menar du att man ska komplettera detta, i själva kategorin eller ersätta kategorin? Om det är att lägga till dem i kategorin är det väl bara att göra det? Vänligen, dnm (d | b) 21 september 2012 kl. 15.40 (CEST)

Det känns märkligt att man har en kategori där skolor för småbarn samsas med kvalificerade högskoleutbildningar. Till en början kan man sortera in artiklarna i kategorierna Kategori:Grundskola, Kategori:Sekundärutbildning och Kategori:Högre utbildning. /Yvwv [y'vov] 21 september 2012 kl. 16.36 (CEST)
Jo det håller jag med om! Det låter som att skolformer är någon mer grundläggande kategorisering som har flera möjliga utvecklingsgrenar. dnm (d | b) 21 september 2012 kl. 17.30 (CEST)
Ser kategorin som ganska oproblematisk, men har inget emot indelningen i underkategorier. J 1982 (disk) 23 september 2012 kl. 12.40 (CEST)
ser också som oproblematisk och passande för udda skolor som Waldorf mfl. Föreslår denna anmälan avslutas utan åtgärd.--Yger (diskussion) 15 april 2014 kl. 15.24 (CEST)
Fast då bör väl Kategori:Primärutbildning också finnas? J 1982 (diskussion) 15 maj 2015 kl. 23.01 (CEST)

Kategori:Wikipedia:Rekommenderat innehåll[redigera | redigera wikitext]

Problem:
Saxat från diskussionssidan:
"Jag tycker vi kan radera denna kategori. Ser inte riktigt meningen med den. Exempelvis bör Kategori:Wikipedia:Rekommenderade artiklar ligga i samma kategori, Wikipedia:Utvalda artiklar Kategori:Wikipedia:Utvalda artiklar, som sina syskon (bra och utmärkta) gör. Vidare bör kategorier rörande projekt förpassas till respektive projekts underkategorier. – GeMet [diskussion] 14 september 2012 kl. 02.24 (CEST)"

Förslag till åtgärd:
Avskaffa, se ovan.

Anmälare:
GeMet, den 18 september 2012 kl. 15.26 (CEST)

Diskussion:
Stöder ej. Bra och utmärkta kallas utvalda eftersom de gått igenom en - visserligen bristfällig, men dock - urvalsprocess. Vem som helst kan markera en artikel som rekommenderad. /rrohdin (disk) 26 december 2012 kl. 19.55 (CET)

(notera min strykning ovan) Det låter på dig som att Rekommenderade artiklar inte hör bland Utvalda artiklar. Om så fallet är – bör sidan ändras, och den gröna stjärnan tas bort. Mvh – GeMet [diskussion] 27 januari 2013 kl. 10.56 (CET)

Kategori:Missbruk[redigera | redigera wikitext]

Problem: Detta verkar vara en dålig översättning från engelskans abuse, också artikeln missbruk verkar vara en översättning. Men på svenska ser vi inte trakasserier, religiös förföljelse och brott mot mänskliga rättigheter som missbruk även om det är brottsligt (det kan inte vara missbruk eftersom det inte är bruk), abuse har en vidare innebörd. Kategorin behövs däremot för substansmissbruk och annat missbruk, vilka inte kan underordnas beroende (allt missbruk beror inte på beroende).

Förslag till åtgärd: Omkategorisera artiklarna i kategorin, och låt kategorin i första hand handla om substansmissbruk och sedan annat missbruk där ordet "missbruk" förekommer i överförd bemärkelse.

Anmälare: 78.78.139.200 26 juni 2012 kl. 17.34 (CEST)

Diskussion:

Håller helt med dig, 78.78.139.200. "Abuse" betyder väl snarare "att uttnyttja"? Man kan ju inte direkt "missbruka" minderåriga t.ex. Groff (disk) 28 juni 2012 kl. 22.34 (CEST)

Och "child abuse" är barnmisshandel. Jag är också för flytt till något annat. J 1982 (disk) 4 juli 2012 kl. 21.35 (CEST)
Vi får väl helt enkelt sudda bort Kategori:Missbruk från berörda sidor och utöka artikeln om missbruk, som just nu mest ser ut som en förgreningssida eller kategori. Om ingen har något emot det börjar jag så fort som möjligt. Själva huvudartikeln kommer jag dock att behöva hjälp med. Groff (disk) 28 juli 2012 kl. 16.44 (CEST)
Hmm... märkte nu att jag i min iver och otålighet kom att överlappa en del med kategori:Beroende men det ska nog inte vara något problem hoppas jag. Groff (disk) 28 juli 2012 kl. 20.21 (CEST)
Nej - jättebra gjort!--78.79.160.42 28 juli 2012 kl. 20.22 (CEST)

Hur gör vi med interwikilänkarna? nn:Kategori:Misbruk verkar ha en liknande avgränsning som svwp:s kategori, men många andra motsvarar enwp (och sen finns det språk jag inte förstår). //Essin (diskussion) 12 januari 2015 kl. 20.21 (CET)


Kategori:Djurliv[redigera | redigera wikitext]

Problem: Meningslös kategori.

Förslag till åtgärd: Avskaffa.

Anmälare: Lophotrochozoa (disk) 24 april 2012 kl. 23.54 (CEST)

Diskussion:

Instämmer med anmälan. Meningslös och enkel att avveckla. Lsj (disk) 25 april 2012 kl. 00.11 (CEST)

Har stoppat in lite fler artiklar och kategorier nu, som inte direkt rör enskilda sorters djur. J 1982 (disk) 26 april 2012 kl. 16.08 (CEST)
Ska vi tolka det som att du tycker kategorin borde bevaras? Vilken funktion anser du att den fyller? Vad är den gemensamma nämnaren som förenar jakt, rom och gång? Lsj (disk) 26 april 2012 kl. 16.13 (CEST)
Att det rör djurens liv, och som sagt, inte enskilda sorters djur. J 1982 (disk) 26 april 2012 kl. 16.14 (CEST)
Mycket sådant skulle egentligen lika bra kunna placeras in under djur eller någon underkategori där och en del passar att placera in under natur. Därtill lite konstigt med interwikilänkningen. I princip känns kategorin som ett överflödigt mellansteg. Höstblomma (disk) 27 april 2012 kl. 20.43 (CEST)
Kategorin "Djur" bör vara för olika sorters djur (som apa, hund och katt). J 1982 (disk) 29 april 2012 kl. 19.01 (CEST)
Instämmer med J1982. Fernbom2 (disk) 20 juni 2012 kl. 16.38 (CEST)

Det här ser ut att landa i "Konsensus saknas". Under tiden har kategorin städats en del. Lsj (diskussion) 17 mars 2015 kl. 16.09 (CET)


Kategori:Kyrkofastigheter[redigera | redigera wikitext]

Problem: Verkar blanda fastighet i juridisk och vardaglig betydelse.

Förslag till åtgärd:

Flytta till kategori kyrkobyggnader.

Anmälare: Edaen 24 januari 2012 kl. 14.29 (CET)

Diskussion:
Är inte helt säker men som jag tolkar kategorierna kyrkobyggnader är de för specifika kyrkor, medan "kyrkofastigheter" verkar innehålla artiklar om typer av anläggningar/fastigheter som ägs/används av kyrkor, t.ex. församlingshem och gravkapell. Entheta 2 februari 2012 kl. 01.12 (CET)

Ja, den föreslagna flytten vore ännu sämre än nuvarande ordning. En kyrkobyggnad är en kyrka; ordet används när man har anledning att förtydliga att det är en byggnad man avser och inte ett kyrkosamfund eller "den världsvida kyrkan", det vill säga kollektivet av alla kristna. För kyrkobyggnader finns redan väl utbyggda kategoriträd; det här handlar om andra kyrkliga byggnader. Kanske kunde just kategori:kyrkliga byggnader vara ett möjligt namn. /Dcastor 2 februari 2012 kl. 01.38 (CET)
Ja, Dcastors förslag verkar bra. Edaen (diskussion) 7 mars 2012 kl. 22.17 (CET)
En flytt av kategorin bör rimligtvis medföra en flytt av huvudartikeln kyrkofastighet. //Essin (diskussion) 7 mars 2012 kl. 22.30 (CET)
Eller att kategorin splittras upp så att kyrkofastigheter (eller annat namn) handlar om kyrkojord med prästlönefömåner, om de handlar om jord, klosters egendomar med mera. Edaen (diskussion) 7 mars 2012 kl. 22.49 (CET)
Edaens förslag om uppsplittring låter klokt. Men ingen av kategorierna bör heta "kyrkofastigheter", eftersom det lätt misstolkas. Kategori:Kyrkliga byggnader och Kategori:Kyrkligt markinnehav kanske? Lsj (disk) 20 april 2012 kl. 13.57 (CEST)
Kan fungera. Det verkar inte ha kommit några protester, så förslaget skulle kunna genomföras relativt enkelt. //Essin (diskussion) 5 januari 2015 kl. 20.31 (CET)
Gick igenom Special:Länkar hit/Kyrkofastighet och hittade Användardiskussion:Lamré/ArkivH#Kyrkofastighet och Diskussion:Kyrkstad som ger lite bakgrund till kategorins införande. Med tanke på att artikeln kyrkofastighet skapades i samband med kategorin och inleds med "Till kategorin kyrkofastigheter hör" undrar jag om artikeln överhuvudtaget använder en etablerad avgränsning av ordet kyrkofastighet eller om den bara försöker ge en praktisk kategoriavgränsning.
Angående interwiki kanske wikidata:Q7155725#sitelinks-wikipedia är lämplig för kyrkliga byggnader. Jag hittar inget som passar för kyrkligt markinnehav, och rätt få artiklar som passar där, kanske bara prästlönetillgångar och prästbol. Är det någon vits att skapa den kategorin? //Essin (diskussion) 12 januari 2015 kl. 20.05 (CET)

Kategori:Statens vilt[redigera | redigera wikitext]

Problem: Borde heta Kategori:Svenska statens vilt för det globala perspektivets skull.

Förslag till åtgärd:

Anmälare: AHA 17 januari 2012 kl. 20.28 (CET)

Diskussion:

Är "statens vilt" måhända en term som inte används annat än i Sverige? Jag antar att man i Finland inte kände något behov av att fortsätta traditionen med "kronans vilt", och det är väl snarare den senare termen som kan antas ha motsvarighet utomlands (delar av Brittiska samväldet?). Hur är det i det kontinentala Europa? --LPfi 17 januari 2012 kl. 20.42 (CET)

Även om inte termen finns i andra länder så tycker jag att det skulle vara tydligare för läsaren om det gjordes klart att det är Sverige som kategorin avser. Se exempelvis kategorisamlingen i artikeln varg. --AHA 17 januari 2012 kl. 21.07 (CET)
I så fall blir det väl "Svenska Statens vilt", "Finländska Statens vilt", om nu Statens vilt är ett namn. Men vi skriver ju "Transportstyrelsen" och "Melodifestivalen" utan "Svenska" framför. J 1982 17 januari 2012 kl. 22.47 (CET)

När jag tittar närmare ser jag att kategorin är mycket problematisk av en helt annan anledning. "Statens vilt" motsvarar "fridlysta djur" i Finland. Skall varje allmänt fridlyst djur ha en kategori för varje land vi har information om? Jag tror detta är något som mycket bättre förklaras i artikeln om djuret ("vargen är fridlyst i stora delar av Europa, men ...") och i artikeln Statens vilt eller med den sammanhörande listartikel. --LPfi 18 januari 2012 kl. 20.10 (CET)

Instämmer med LPfi. //Essin (diskussion) 5 januari 2015 kl. 19.11 (CET)
Radera kategorin, och använd artiklar-listor för respektive land i stället. J 1982 (diskussion) 15 maj 2015 kl. 23.45 (CEST)

Kategori:Registrerade trossamfund[redigera | redigera wikitext]

Problem: Vad avser den här kategorin? Jag gissar att det handlar om registrerade trossamfund i Sverige, men det framgår inte i kategorinamnet, så det är osäkert. Och bara ett fåtal är listade i kategorin. Enligt Wikipedia:Globalt perspektiv bör det isåfall framgå i kategorinamnet. Dock kan man fråga sig om kategorin isåfall är relevant. Vill vi isåfall ha motsvarande kategorier för trossamfund som har liknande status i andra länder? Det är jag skeptisk till, då det skulle bli väldigt otympligt.

Förslag till åtgärd: Byt namn till Kategori:Registrerade trossamfund, alternativt radera.

Anmälare: Entheta 13 januari 2012 kl. 18.18 (CET)

Diskussion:
Japp, precis samma problem är det med Kategori:Narkotika och dess underkategori Kategori:Narkotikaklassade läkemedel. Nirmos 13 januari 2012 kl. 18.21 (CET)

Ja, och vid behov kan man skapa olika listor över narkotikaklassade läkemedel och registrerade trossamfund i diverse länder, och uppdatera när det behövs. J 1982 17 januari 2012 kl. 22.49 (CET)
Ja, jag håller med om att dessa är sådana fall då listor är bättre än kategorier. Entheta 18 januari 2012 kl. 01.12 (CET)
Jag satt och kollade upp lite religionsartiklar i dag. Vore bra om vi skapade Registrerade trossamfund i Sverige i stället, och skrotade den här. Vill även kolla upp:
"Kategori:Svensk kristenhet". (räcker inte "Kategori:Kristendom i Sverige".)
"Kategori:Svensk frikyrkorörelse". OK, den är viss skillnad än, men skall den vara för historiska artiklar, eller nutid? Redan när Wikipedia skapades hade Svenska kyrkan varit privatiserad från svenska staten i ett år och 15 dagar.
"Kategori:Rörelser som döper enbart i Jesu namn"? Spelar det så stor roll hur man säger när man döper någon?
"Kategori:Sekter"? (inklusive Kategori:Kristna sekter"?) Är det verklien vår uppgift att sektstämpla vissa samfund. Låter som POV. J 1982 (disk) 4 november 2012 kl. 13.56 (CET)
Instämmer. Bättre låta kategorin omvandlas till "Registrerade trossamfund i Sverige", vilket möjligen ligger närmare kategoriskaparens ursprungstanke, och sedan låta den kategorin sortera under Kategori:Religiösa organisationer i Sverige. Mvh, Triboci (diskussion) 14 juli 2014 kl. 14.24 (CEST)
Nej, det är inte vår sak att sektstämpla samfund. En sak att säga enl X är Y en sekt i artiklars brödtext, kategorier känns direkt olämpligt. Icke-religösa sekter säger jag däremot inget om, har inte tillräcklig insikt helt enkelt.
Enbart i Jesu namn. Vet inte hur urvalet gjort, är det korrekt gjort? Är Jehovas ett sådan rörelse tex? - Tveksam!
Viss skillnad mellan "Svensk" och "i Sverige" visserligen, men kanske inte större än att de kan slås ihop. -- Lavallen (blockera) 6 april 2013 kl. 20.28 (CEST)
Dopkategorien bortplockad och raderad. /Hangsna (disk) 16 januari 2014 kl. 12.34 (CET)
Bra. J 1982 (disk) 21 januari 2014 kl. 15.05 (CET)
Frikyrkorna och sekterna får nog tas upp i separata PK-anmälningar. //Essin (diskussion) 15 januari 2015 kl. 21.59 (CET)

Radera: Den här och narkotikaklassade läkemedel kan göras om till lista . J 1982 16 januari 2012 kl. 22.37 (CET)

(Sorterade upp inläggen, som kommit lite i oordning.)

Jag utgår från att förslaget om namnbyte gäller namnbyte till Kategori:Registrerade trossamfund i Sverige. Artikeln registrerat trossamfund (som skulle kunna byta namn till registrerat trossamfund (Sverige) om motsvarande lydelse används i t ex Finland) har en lista som skulle kunna ersätta kategorin. Jag är lite kluven till kategorin även efter ett hypotetiskt namnbyte – flera ingående artiklar beskriver ett trossamfunds verksamhet i Sverige eller ett trossamfund som endast eller huvudsakligen är verksamt i Sverige, och då är det inget problem, men i andra artiklar kan kategoriseringen framhäva verksamheten i Sverige onödigt mycket. Å andra sidan kanske det bara visar att det är kategorier för andra länder som borde skapas. Å tredje sidan kan det, som det står i anmälan, bli otympligt. //Essin (diskussion) 15 januari 2015 kl. 21.59 (CET)

Vid närmare eftertanke vill jag inte ställa mig i vägen för ett ersättande av kategorin med (den befintliga) listan, om det är den allmänna meningen. Listan har också fördelen att den kan hållas komplett, medan kategorin antagligen aldrig kommer att innehålla en del små samfund som är för dåligt dokumenterade för att meritera en Wikipediaartikel. //Essin (diskussion) 17 januari 2015 kl. 22.13 (CET)

Kategori:Bryggerier med underkategorier[redigera | redigera wikitext]

Problem: De flesta kategorinamn har formen Kategori:Svenska bryggerier. Det stämmer inte överens praxis för kategorinamn.

Förslag till åtgärd: Ändra underkategorier till Kategori:Bryggerier i Sverige och motsvarande.

Anmälare: Yvwv [y'vov] 21 december 2011 kl. 16.07 (CET)

Diskussion:
Den sortens förändringar kan göras utan diskussion här. Fernbom2 (disk) 20 juni 2012 kl. 16.41 (CEST)

Om man tittar på Kategori:Belgiska företag efter verksamhet mfl liknande kategorier ser man att företagskategorier i allmänhet har denna form. Det är förstås inte i sig ett argument för status quo, men det antyder att diskussionen om en omläggning borde ta ett större grepp. Jag föreslår att diskussionen avslutas här, däremot kan Wikipediadiskussion:Kategorier/Arkiv 2009#Kategorier relaterade till ett land tas upp igen på Wikipediadiskussion:Kategorier eller Wikipedia:Bybrunnen. //Essin (diskussion) 12 januari 2015 kl. 20.48 (CET)
Skall alla företag efter land + underkategorier (eller de flesta) i så fall byta namn? J 1982 (diskussion) 15 maj 2015 kl. 21.33 (CEST)

Kategori:NCC[redigera | redigera wikitext]

Problem: Kategorin innehåller för närvarande olika byggnader och anläggningar, där NCC varit delaktiga i uppförandet. Finns ingen risk att kategorin blir ohanterligt stor?

Förslag till åtgärd: Begränsa användningen.

Anmälare: Yvwv [y'vov] 11 oktober 2011 kl. 05.01 (CEST)

Diskussion:

 • Vad sägs om att införa en underkategori kalald "Byggnader uppförda av NCC" eller liknande. På samma sätt har vi väl t ex i vissa fall gjort med författare där det finns en kategori för det som har med personen att göra och sedan en underkategori för dennes litterära verk (se t ex Kategori:August Strindberg). /FredrikT 11 oktober 2011 kl. 09.09 (CEST)
  God tanke, så kan andra artiklar relaterade till NCC vara kvar i kategorin. -- Lavallen 13 november 2011 kl. 08.38 (CET)
Vettig åtgärd. Kategori:Peab är av samma sort. /Yvwv [y'vov] 26 juli 2012 kl. 14.46 (CEST)
Kategori:Skanska och Kategori:Strängbetong också. --Grotte (disk) 8 mars 2013 kl. 15.33 (CET)
Detta ser ut att vara genomfört, kan vi avsluta denna? /Hangsna (disk) 26 januari 2014 kl. 22.43 (CET)
Det finns fortfarande några tveksamma artiklar kvar. I vissa fall har respektive byggbolag bara ägt byggnaden en period eller rustat upp den. //Essin (diskussion) 5 januari 2015 kl. 20.49 (CET)
Skall vi ha kvar den fär bör vi väl tillåta liknande kategorier för andra byggföretag? J 1982 (diskussion) 15 maj 2015 kl. 21.32 (CEST)

Kategori:Neuropsykiatriska diagnoser[redigera | redigera wikitext]

Problem: Som jag skrivit på diskussionssidan, så har alla psykiatriska diagnoser neuropsykiatriska (hypotetiska) förklaringar, och de artiklar som använder kategrin brukar klassificeras annorlunda. Namnvarianterna för klassificering av de artiklar som finns där är:

 • ICD-10 Beteendestörningar och emotionella störningar med debut vanligen under barndom och ungdomstid (förmodligen för att skilja dessa från medfödda utvecklingsstörningar)
 • MeSH Psykiska störningar diagnostiserade i barndomen
 • Engelska Wikipedia Emotional and behavioral disorders in childhood and adolescence

Förslag till åtgärd: (Ingen särskild uppfattning annat än att det måste bytas. Kommer kanske att ha uppfattningar om förslag)

Anmälare: 90.233.168.193 24 augusti 2011 kl. 18.57 (CEST)

Diskussion:

Den här diskussionen borde väl egentligen omfatta hela Kategori:Psykiska störningar? Åtskilligt där som inte verkar helt konsekvent och genomtänkt. Annars tycker jag du har rätt i sak. Kategori:Psykiska störningar i barndomen, för att inte få ett ohanterligt långt namn? Lsj 24 augusti 2011 kl. 19.26 (CEST)

Nja, att många psykiatriska sjukdomar har Neuropsykiatriska förklaringar, vet jag inte om det skulle göra att vi börjar kategorisera och namnge dem som "Neuropsykiatriska". Detta lika lite som att vi numer vet mekanismen bakom solens upp- och nedgång har påverkat vårt sätt att namnge dessa fenomen.
Även vanliga psykiska störningar kan diagnostiseras i barndomen, på samma sätt som de sk neuropsykiatriska kan diagnostiseras som vuxen. Men jag tror ändå inte att depression skulle hamna i kategorin för "Psykiska störningar i barndomen"... -- Lavallen 24 augusti 2011 kl. 19.30 (CEST)
Lsj: Den övergripande kategorin innehöll några "allmänbegrepp" som inte längre används på det sättet - psykoser och manier räknas t.ex. snarare som psykiska tillstånd snarare än som särskilda sjukdomar, även om det inte heller är riktigt så enkelt. Vid sidan av detta fanns några "populära" diagnosklasser (som ätstörningar). Jag sorterade i stället efter hur de gör i MeSH och ICD ungefär. Ett annat problem är syndrom/störning. Svenska ICD brukar tydligen översätta disorder till syndrom, men bara när det gäller de psykiska diagnoserna.
Lavallen: Jag tror att ICD fångar diagnoserna bäst, nu efter att du påmint om depressioner.--90.233.168.193 24 augusti 2011 kl. 19.34 (CEST)
Det är alltså inte någonstans ett etablerat synsätt att dessa störningar skulle vara mer neuropsykiariska än andra i kategorin för psykiska störningar. Det är bara några forskare på dessa sjukdomar som framhåller att det går att förklara dem neuropsykiatriskt, genom att kalla dem neuropsykiatriska funktionsstörningar (men även schizofreni och bipolära störningar skulle då föras dit).--90.233.168.193 24 augusti 2011 kl. 19.39 (CEST)

Frågan är mycket komplicerad p.g.a. begreppsförvirring. I Sverige används ofta beteckningen "neuropsykiatrisk" om demenssjukdomar, minnesstörningar etc, men har även blivit ett samlingsbegrepp för ADHD, ASD och liknande, vilket är andra typer av tillstånd än de förstnämnda. Det utbredda bruket av beteckningen "neuropsykiatri" beträffande ADHD, ASD etc har också ifrågasatts av fackmän på området, även om det såvitt jag vet inte finns någon enighet om någon alternativ benämning. Oavsett hur man ser på den oinloggades synpunkter så är kategorin problematisk. Artikeln Neuropsykiatri är därför också i högsta grad i behov av kvalitetskontroll av någon sakkunnig som verkligen kan reda ut begreppen./Annika 24 augusti 2011 kl. 20.02 (CEST)

Du har rätt att det svenska ordbruket skiljer sig radikalt, se t.ex. boken här förutom vad jag tillfört artikeln. På Harvard studerar de framför allt självskadebeteende, ångest och ADHD inom neuropsykiatrin. Den svenska psykiatrin skiljer sig rent allmänt från utrikiska, se även ovan hur ICD översätter disorder.--90.233.168.193 24 augusti 2011 kl. 21.58 (CEST)
Samtidigt kommer du att bli förvånad när du upptäcker hur mycket ASD och demens har gemensamt... -- Lavallen 25 augusti 2011 kl. 08.37 (CEST)
Jag hittade dessa åhörarkopior på nätet, utarbetade av en känd överläkare i Lund (som utrett en mängd vuxna för ASD) och där hennes åsikter om dessa frågor kortfattat framgår. /Annika 25 augusti 2011 kl. 17.18 (CEST)
"Terapiresistens"! - Intressant begrepp! -- Lavallen 25 augusti 2011 kl. 18.13 (CEST)
Jag undrar några saker: 1. Finns några argument för att dessa och inga andra diagnoser är neuropsykiatriska? 2. Finns några källor som definierar "neuropsykiatriska diagnoser" på det sätt som kategorin använder det? 3. Går det att ha ett kategorinamn som det uppenbarligen råder olika uppfattningar om från vetenskapligt håll?--90.233.145.221 25 augusti 2011 kl. 23.05 (CEST)
1. Nej, det är overifierbart att bevisa att "inga andra diagnoser är neuropsykiatriska". 2. Kategoriseringen har sannolikt skett utifrån artikel-perspektiv, inte ur kategori-perspektiv. Balansgången däremellan är ofta svår. 3. Går det att hitta ett kategorinamn som man från vetenskapligt håll är enig om?
Ja, neuropsykiatri är ett mindre lämpligt val av namn. Öht är hårda gränsdragningar mellan discipliner ofta olämpliga. Det finns ingen tydlig gräns mellan neurologi och psykiatri. Vad som finns är en slags restkategori som inte riktigt passat in i någondera facken, som av tradition kallats neuropsykiatriska. -- Lavallen 26 augusti 2011 kl. 08.30 (CEST)
Jag är inte riktigt säker på att jag förstår sista bisatsen - neuropsykiatrin verkar av allt att döma ha uppstått för att utreda tillstånd i överlappningen mellan hjärnskada/neurodegeneration och psykiska besvär. Men en sak som alla är överens om i alla fall är att diagnoserna som nu samlas i kategorin är en distinkt grupp. En annan sak är att det finns flera auktoriteter. Eftersom Sveriges hälso- och sjukvård lyder under Socialstyrelsen, kan det vara intressant att veta att de klassificerar Huntingtons sjukdom som en neuropsykiatrisk sjukdom.[1] Dock har Socialstyrelsen också beslutat att ICD ska användas till diagnoser i svensk sjukvård.[2] Därför borde man kunna säga att när "neuropsykiatriska diagnoser" har flera kritiker, är det ingen som invänder mot ICD:s förslag.--90.233.184.126 26 augusti 2011 kl. 11.54 (CEST)

Artikeln neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (som definitivt skulle behöva bättre referenser) är central i sammanhanget. Jag har ingen bestämd uppfattning om kategorin neuropsykiatriska diagnoser som sådan, och artikeln neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och kategorin neuropsykiatriska diagnoser täcker ungefär samma sak.

Att enbart utgå från internationella diagnossystemen som ICD och DSM vore owikiaktigt. Termen neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är väletablerad i Sverige, och därigenom har den en stor och ovedersäglig encyclopedisk relevans, även om det skulle vara så att termen är specifikt svensk. (Måhända är Christopher Gillbergs forskning en nyckel till språkbruket.) Det vore originalforskning att avfärda termen för att den endast används i Sverige.

Accusativen hos Olsson 28 augusti 2011 kl. 01.00 (CEST)

Så vitt jag kan förstå har anmälaren helt enkelt fel i sak. Svenska Wikipedia är ett svenskt uppslagsverk, och det ska utgå från svenska belägg. Det är ett tankefel att använda engelskt språkbruk som utgångspunkt för ett svenskt uppslagsverk.
Det är ett faktum att autismspektrumtillstånd, ADHD och Tourettes syndrom på svenska vanligtvis klassas som neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, och att även Socialstyrelsen använder detta språkbruk. Termen neuropsykiatriska diagnoser verkar vara vidare än neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Huntingtons sjukdom är en neuropsykiatrisk diagnos, men inte en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.
Accusativen hos Olsson 28 augusti 2011 kl. 01.25 (CEST)
Anmälaren frågade:
3. Går det att ha ett kategorinamn som det uppenbarligen råder olika uppfattningar om från vetenskapligt håll?
Ja, i allra högsta grad. Att en etablerad term är vetenskapligt omstridd är knappast ett argument för att termen inte ska användas som kategori. Som wikipedianer ska vi inte bedöma vilka forskare som har rätt och vilka som har fel — det vore originalforskning.
Accusativen hos Olsson 28 augusti 2011 kl. 01.40 (CEST)
Alla artiklarna i kategorin (utom möjligtvis neuropsykologisk utredning) har anknytning till NPF, alltså neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Man ska inte krångla till i onödan, och därför föreslår jag:
Förslag till åtgärd, alternativ ett:
Ändra kategorin till neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
Förslag till åtgärd, alternativ två:
Stryk kategorin helt.
Accusativen hos Olsson 28 augusti 2011 kl. 02.06 (CEST)
Få se nu om jag lyckas posta detta med mina nya dator och gamla bredband.... Jag var den första att anföra svenska förhållanden - se direkt ovan ditt, där jag visar att Socialstyrelsen då rekommenderar att Huntingtons sjukdom ska in i samma kategori. Socialstyrelsen anger ICD som standard, vilket innebär att även Gillberg måste använda deras termer. Jag visade i anmälan på den officiella svenska översättningen av ICD-10, så det är inget speciellt engelskt språkbruk, det är WHO:s. Det är alltså inte riktigt sant att det handlar om konflikter i forskarvärlden, utan troligen så att man inom ramen för viss administrativ frihet valt att tolka begreppet neuropsykiatrisk snävt eller vitt. Ingen har nämligen hittills visat en källa som säger att dessa och inga andra diagnoser är neuropsykiatriska.--90.233.166.167 28 augusti 2011 kl. 08.45 (CEST)
Du har fel på alla punkter, och dina kunskaper om hur Wikipedia fungerar verkar mycket begränsade. Har du hört talas om Randy in Boise?
Accusativen hos Olsson 28 augusti 2011 kl. 11.50 (CEST)
Det där var väl ändå en onödig gliring. Svenskspråkiga Wikipedia är ett uppslagsverk på svenska, inte ett uppslagsverk för Sverige. Det är en viss skillnad. //Essin (diskussion) 15 januari 2015 kl. 21.32 (CET)
Radera och dela upp i listor efter land, då det kan se olika ut i olika länder. J 1982 (diskussion) 15 maj 2015 kl. 21.30 (CEST)

Kategori:Faktakoll[redigera | redigera wikitext]

Problem: Delvis ologisk kategoristrukur

Förslag till åtgärd: Lägg Kategori:Faktakoll i Kategori:Artiklar med ifrågasatta uppgifter. Skapa en Kategori:Artiklar med enstaka ifrågasatta uppgifter. Lägg Kategori:Sidor som behöver verifieras i Kategori:Artiklar med ifrågasatta uppgifter. Skapa en Kategori:Artiklar med opålitliga källor för artiklar med mallen {{Verifiera trovärdighet}} och kategorisera den i Kategori:Artiklar som behöver källor.

Anmälare: 81.227.149.200 13 mars 2011 kl. 22.23 (CET)

Diskussion:
Viss ologik finns det, ja! Det här kanske är bättre att ta upp med Wikipedia:Projekt faktakoll. Det finns ett antal diskreta steg mellan Faktakoll och frågor om källbehov. Sättet mallarna används gör att det kanske tom liknar ett kontinuum här mellan. {{Begär citat}} har precis blivit omnämnd som ett annat exempel på ngt som kanske ska placeras annorlunda. Till detta kommer mallar som {{Sida behövs}}, {{Ej i angiven källa}} och {{Specificera källa}}. Jag tror hela gruppen av mallar behöver lysas igenom för att få det helt logiskt... -- Lavallen 31 mars 2011 kl. 16.31 (CEST)

Jag tycker att det skulle förenkla oerhört mycket om endast de artiklar som märkts med faktakoll låg i kategorin faktakoll. / Elinnea 1 april 2011 kl. 10.28 (CEST)
Jo, det är väl lämpligt. 81.227 föreslår "Kategori:Artiklar med ifrågasatta uppgifter" som mamma-kategori för hela Faktakoll-gruppen, med underkategorier för "Mall:Faktakoll" och "Mall:Ifrågasatt uppgift". "Mall:Ej i angiven källa" tillhör väl också faktakoll-gruppen (det gör den inte idag), men vad ska kategorin heta? "Specifiera källa" och "Sida behövs" är så nära varandra i betydelse att de kan betraktas som 'tvillingar', men frågan är om de ska tillhöra "käll-gruppen" eller "faktakoll-gruppen", samma sak med "Begär citat", vilket Ellinea redan uttryckt ska tillhöra Källgruppen. "Verifiera trovärdighet" föreslår 81.227 att den ska tillhöra "Källor behövs", vilket antyder att käll-kompletteringar behövs, men kanske även faktakoll, för en granskning? -- Lavallen 1 april 2011 kl. 11.33 (CEST)
{{Begär citat}} är nu överflyttad till en helt egen kategoristruktur. -- Lavallen 3 april 2011 kl. 14.37 (CEST)

Kategori:Fartygsklasser efter typ[redigera | redigera wikitext]

Problem: De olika underkategoriernas namn ser ut att vara anglicismer.

Förslag till åtgärd: Byt t.ex. kategori:Göteborgsklass jagare mot kategori:Jagare av Göteborgsklass eller liknande.

Anmälare: Laxskinn 1 februari 2011 kl. 17.59 (CET)

Diskussion:

Ja. Med lämplig sorteringsnyckel i underklasserna.

Men kategoriträdet visar på problemet med odokumenterade kategorier. Huvudkategorin klassifikation har inga andra klassificeringsscheman för fartyg, men vi har åtminstone Kategori:Fartyg efter typ. Något slags hänvisningar mellan olika klassificeringsträd behövs, gärna med en redogörelse för arbetsfördelningen (eller en hänvisning till en sådan i lämplig huvudkategori). Texten kan vara ofullständig, men då kan man hitta texten, diskutera den och förbättra den, medan man med avsaknad av sådan text inte vet var diskussionen skall föras (annat än här och på Bybrunnen).

(Hm. Då man fortsätter från Klassifikation mot Kategori:Topp verkar det som att ingen har någon större kontroll på kategoriträdet på den här nivån.)

--LPfi 1 mars 2011 kl. 09.43 (CET)

Tror det är smartast att döpa om de till Kategori:Göteborgsklass (jagare), Kategori:Göteborgsklass (fregatt) osv i sådana fall då det är så de flesta fartygsartiklarna är uppbyggda. Gurksaft 15 juli 2011 kl. 19.28 (CEST)

Å ena sidan är jag böjd att hålla med Gurksaft, eftersom det underlättar att harmonisera namngivningen av artiklar och kategorier så långt som möjligt och systemet redan används i t ex Kategori:Hangarfartygsklasser, men å andra sidan finns det en invändning: artiklarna om klasser handlar om klassen som helhet, medan kategorierna om klasser handlar om enskilda fartyg i klassen. Ur det perspektivet är Laxskinns förslag bättre. Hursomhelst är båda förslagen en förbättring jämfört med nuläget, och jag skulle gärna se att något av dem genomfördes. //Essin (diskussion) 5 januari 2015 kl. 19.16 (CET)
Kategori:Göteborgsklassjagare och Kategori:Hallandsklassjagare kanske funkar? J 1982 (diskussion) 15 maj 2015 kl. 21.28 (CEST)

Kategori:Fartyg per tidsperiod[redigera | redigera wikitext]

Problem: För diffus. Ska alla fartyg som överhuvudtaget existerade under tidsperioden vara med? Enligt beskrivningen på underkategorierna är det just så. Det blir en märklig avgränsning med tanke på att 90% av fartygsartiklarna antagligen skulle hamna i Kalla Kriget-kategorin, som ju utgör en så lång tidsperiod.

Förslag till åtgärd: Avveckla, precisera så att fartygen måste ha varit inblandade i kriget i fråga eller, om det handlar om att kunna tidsbestämma fartygen, byt till jämnare fördelade intervall.

Anmälare: Laxskinn 1 februari 2011 kl. 17.51 (CET)

Diskussion:

Tydligen någon som intresserar sig för modern krigshistoria som skapat kategorierna. Jag hade väntat mig något i stil med antiken, vikingatiden (finns faktiskt med), medeltiden, med flera tidsperioder.
Olika krig är inte tidsperioder. Om fartyg skall kategoriseras enligt krig bör de ha varit inblandade i kriget. Men hur är det med fartyg som varit med i en fartygskonvoj över Atlanten under andra världskriget? De var inblandade, en del av dem mycket konkret. Men de flesta större fartyg som fanns då torde ha transporterat förnödenheter åt någon krigsförande part. Det blir alltså en jättekategori, som måste delas upp för att vara användbar.
Kategori:Fartyg enligt tidsperiod är säkert nyttig, men indelningen bör vara genomtänkt. Man kunde kanske se hur de diskuterat och gjort på enwiki och Commons för att få idéer och märka problem. Det är dessutom en fördel om trädet är någorlunda samstämmigt med det på Commons.
--LPfi 1 mars 2011 kl. 09.56 (CET)
Håller med. Kategorin bör byta namn, föreslår "Fartyg efter tidsperiod" och innehålla underkategorier som Fartyg under antiken, vikingatiden, medeltiden, etc. Nuvarande krigskategorier är väl i för sig relevanta, men bör enbart kategorisera örlogsfartyg och inte vara en underkategori till denna kategori. Därtill bör nog kategori:Fartyg under vikingatiden och kategori:långskepp slås samman.--Gotogo 30 mars 2011 kl. 16.09 (CEST)
Hur gör vi med replikor? Det känns konstigt att ha nybyggda skepp i kategorin Fartyg under vikingatiden. Ett parallellt kategoriträd för replikorna (med Se även på varje kategorisida) är kanske inte helt ändamålsenligt, då många artiklar behandlar både en fartygsreplika och förebilden (eller förebilden och replikorna). Det är ändå det mest logiska jag hittar på för ögonblicket. --LPfi 18 oktober 2011 kl. 09.51 (CEST)
Jag ändrar mig. Kategori:Fartyg per tidsperiod bör avvecklas då den är ett onödigt komplement till Kategori:Fartyg efter århundrade (underkategorier för decennier och år finns). Den senare är mer lämplig utifrån det globala perspektivet då periodernas längd och omfattning varierar mellan länder. I t.ex. Sydeuropa börjar medeltiden efter Romarikets fall omkring år 500 (jmf med 1060 i Norden) och där finns i huvudtaget ingen vikingatid. Även Kategori:Fartyg under Vietnamkriget (och andra krig) kan avvecklas då detta inte är en period (som LPfi redan skrivit) och är svåra att avgränsa (enligt anmälan). Däremot bör ju de redan befintliga Kategori:Örlogsfartyg under Vietnamkriget etc finnas kvar som underkategori till Kategori:Örlogsfartyg. De som är intresserade av fartyg från vikingatiden kan förutom fartyg efter sekel-kategorierna också söka i Kategori:Långskepp där den för vikingatiden specifika fartygstypen finns kategoriserad (+replikor som f.ö. också återfinns i Kategori:Historiskt återskapande).
Fartygshistorikerna kan således finna artiklar i:
Kategori:Fartyg efter århundrade
Sekelkategoier, t.ex: Kategori:Fartyg sjösatta under 900-talet
Militärhistoriker kan finna artiklar i:
Kategori:Fartyg efter typ
Kategori:Örlogsfartyg
Krigskategorier, t.ex: Kategori:Örlogsfartyg under andra världskriget
Således stödjer jag att Kategori:Fartyg per tidsperiod, Kategori:Fartyg under vikingatiden, Kategori:Fartyg under första världskriget etc avvecklas.--Gotogo 10 januari 2012 kl. 20.36 (CET)
Kategori:Fartyg under vikingatiden eller motsvarande borde behållas, men förstås begränsa sig till fartyg och båtar som användes av vikingar eller deras fredligare landsmän. Personer intresserade av vikingatiden torde intressera sig också för de skepp som inte kunnat hänföras till en kategori för någon välkänd fartygstyp. Tvärtom borde kanske Kategori:Långskepp avvecklas, då de flesta fartyg där inte är långskepp och långskeppen är få nog att hittas på annat sätt. --LPfi 10 januari 2012 kl. 21.47 (CET)
Tycker det ser konstigt ut att civila fartyg kategoriseras efter krig och andra militära och politiska termer. En passagerarfärja har till exempel ganska lite med Kalla kriget att göra. J 1982 (diskussion) 15 maj 2015 kl. 21.27 (CEST)

Kategori:Musikstycken efter framförare[redigera | redigera wikitext]

Problem: Underkategorierna har väldigt olika namn. Ska det vara sånger eller låtar? Ser rörigt ut som det är nu.

Förslag till åtgärd: Byt till låt, enligt artikeln låt ingår sång i vad en låt är.

Anmälare: Pillerillern 16 november 2010 kl. 10.11 (CET)

Diskussion:
Problemed är att vissa handlar om vilka som skrivit låtarna (se: Kategori:Låtar efter låtskrivare), andra om vilka som sjöng och spealde. Så här bör det se ut.

Menar du att ex. Kategori:Låtar av Bryan Adams (som ligger i Kategori:Låtar efter låtskrivare) skall byta namn till Kategori:Låtar skrivna av Bryan Adams? Och hur ska då Kategori:Sånger av Brandy som också ligger i samma kategori (hur särskilja att hon inte skrivit utan endast sjungit?) kategoriseras? Kan man enbart gå på om det står låtar eller sånger i början av kategorinamnet? Känns lite osäkert vid första anblicken. (Everything I Do) I Do It for You ligger kategoriserad både under Bryan Adams och Brandy och bör kategoriseras under Kategori:Låtar inspelade av Brandy, och blir det verkligen bra om (Everything I Do) I Do It for You även kategoriseras i Kategori:Låtar inspelade av Bryan Adams? Blir det inte lite väl mycket kategorier om just Bryan Adams i den artikeln? Och tar vi ex. Winter Wonderland så blir det ju rätt många kategorier om alla artister som spelat in den också skall vara med i kategorisystemet. Samtidigt är det det enklaste sättet att få reda på vilka låtar en artist man är intresserad av har spelat in, men... nja... känns som om det kan bli lite väl många kategorier som sagt. GameOn 2 december 2010 kl. 10.45 (CET)
Ja, i nuläget kan man stoppa Islands in the Stream i Kategori:Låtar av Dolly Parton, självklart blir det två kategorier om de både skriver och spelar in, alternativet vore väl en särskild kategori för Kategori:Låtar skrivna och inspelade av Dolly Parton, men det känns onödigt. Sedan kan vi självklart diskutera om vi skall ha kategorier efter studioinspelningar, just för att det finns så många inspelningar, tänk bara på låten Me and Bobby McGee som alla countryartister jämt skall tolka. J 1982 2 december 2010 kl. 10.59 (CET)
Har jag förstått det rätt om du anser att alla kategorier i Kategori:Musikstycken efter framförare ska byta namn enligt mönstret Kategori:Låtar inspelade av Artistnamn/Grupp och att alla i Kategori:Låtar efter låtskrivare ska byta namn enligt mönstret Kategori:Låtar skrivna av Artistnamn/Grupp? Jag tycker att det låter som ett bra sätt att skilja kategorierna åt. Det gör ju att fallet med (Everything I Do) I Do It for You, som är felaktigt kategoriserad som att Brandy skrivit den, inte lika lätt inträffar. Dock måste någon/några gå igenom kategorierna för att hitta de (kategorier och artiklar) som är felaktigt kategoriserade. Ok, jag kollade på två andra av de artiklar om låtar som Brandy påstås ha skrivit, de ligger också fel. Det är ju minst sagt problematiskt om man måste gå in i alla artiklar och kontrollera för hand men det är nog enda sättet att få ordning på det. Jag flyttade hela kategorin för Brandy till Kategori:Musikstycken efter framförare eftersom kategorin verkar vara felaktigt kategoriserad, det finns säkert fler som är felaktiga på samma sätt men innan dessa flyttats lämpar det sig inte att göra något med bot. GameOn 2 december 2010 kl. 17.51 (CET)
Alla "Kategori:Låtar av X-låtskrivare" är ju rätt så att de går till Kategori:Låtar efter låtskrivare (däremot finns säkert flera låtar som inte skall vara där i). J 1982 2 december 2010 kl. 18.38 (CET)
Ja där ser det ju rätt ut. Då kan man ju börja med att namnge dem bättre då. GameOn 2 december 2010 kl. 18.45 (CET)
Och Kategori:Musikstycken efter framförare får heta Kategori:Låtar efter artist. J 1982 2 december 2010 kl. 19.00 (CET)
Jag är generellt skeptisk till att använda ordet "låt" i en encyklopedi. För mig är det talspråk på gränsen till slang (utom möjligen om vi talar om folkmusik, t ex "gånglåtar"). Någon av termerna "sånger", "musikstycken" eller "verk" låter mer encyklopediska i mitt tycke. /FredrikT 26 december 2010 kl. 23.50 (CET)
Enligt Svenska musikförläggareföreningens broschyr "Musikförläggarens tre roller" (se här, stycket Musikverk – en "låt") är "verk" (t ex operaverk, symfoniskt verk, körverk o s v), "hit", "visa" och "stycke" synonymer och de använder ordet "låt" för att beteckna dem alla. --Bensin 3 januari 2011 kl. 00.46 (CET)
Låt är ett etablerat begrepp, och det bör heta "skrivna av" (frågan är hur man gör med Alice Tegnér och liknande (bara för att det kallades visor, och så har vi Kategori:Astrid Lindgrens visor). J 1982 4 januari 2011 kl. 14.06 (CET)

I mitt öra låter "inspelade av" som om det syftar på teknikerna, inte på artisterna (och att icke-inspelade artister utesluts är problematiskt i vissa fall). Kan man inte använda ordet "framföra"? Och kategorin är problematisk för äldre stycken som framförts av hundratals artister. I kategoribeskrivningen borde det stå tydligt att verken skall kategoriseras endast enligt artister som varit väsentliga för dem. Minimikravet är att artisten nämns i artikeln om verket.

Jag ser det inte som särskilt problematiskt att man använder "låtar av", "visor av" och "verk av". Skriv låtar för dem där det inte skär i öronen, men låt trubadurer skriva och framföra sånger eller visor och klassiska kompositörer skriva verk. --LPfi 1 mars 2011 kl. 11.29 (CET)

Eller kalla det Kategori:Kikki Danielsson-låtar och Kategori:Lotta Engberg-låtar om artist. J 1982 9 maj 2011 kl. 14.44 (CEST)
Och Evert Taube-låtar? Jag tycker det låter som om det namnet skulle syfta på visor skrivna av Evert Taube, inte på visor kända för att de framförts av honom. Tillbaka i ruta ett? Men kanske vi framförallt bör se till att avsikten med de olika kategorierna dokumenteras. Kategorierna hittas ju ändå via överkategorier eller artiklar, men om de inte dokumenteras eller ges entydiga namn (vilket är svårt) så kommer de att fyllas med icke-avsett innehåll, dublettkategorier skapas för delar av det avsedda innehållet och en del innehåll förbli okategoriserat för att folk tror att en artikel inte passar i kategorin. --LPfi (disk) 25 april 2012 kl. 11.13 (CEST)

Kanske dags att avsluta denna snart och göra en regel över hur namnen ska vara? Själv tycker jag "Låtar av.." och "Låtar skrivna av.." låter bra. Ifall det blir så, borde även artiklar som har en skiljning i namnet, t.ex XXX (sång) och XXX (sång av XXX) byta namn till XXX (låt) och XXX (låt av XXX). --Fredde 11 september 2011 kl. 16.35 (CEST)

 • Birthday cake, Downpatrick, April 2010 (02).JPG
Grattis på 1-årsdagen, diskussionen. Dags att avsluta den här snart? J 1982 16 november 2011 kl. 11.22 (CET)
Grattis på 2-årsdagen, diskussionen! Håller med om att det är dags att avsluta den efter två år nu. För övrigt håller jag med Fredde 99. Lixer 16 november 2012 kl. 08.51 (CET)

I stället för att bara klaga bör vi försöka reda ut varför anmälan inte har kunnat avslutas än. Jag tror att det beror på att det är lite oklart vilka åtgärder som det finns konsensus för.

"Sång" kontra "låt" kontra "musikverk" etc: Det här är en diskussion som har förts på många ställen på svwp redan, utan att riktigt komma till något resultat. Det verkar det inte bli på den här sidan heller, och jag är inte säker på att det är rätt ställe att diskutera saken. Den pragmatiska lösningen är att låta alla kategorier som heter något med "sång" idag få göra det även i fortsättningen, och samma med "låt" osv.

Uppdelning efter om en artist har framfört, skrivit eller producerat ett musikstycke: Här verkar det finnas enighet om att separata kategorier ska finnas, och de finns också: Kategori:Låtar efter låtskrivare, Kategori:Musikstycken efter framförare och Kategori:Låtar efter producent. Det kan fortfarande förekomma blandning i underkategorierna.

Begränsningar av framförarkategorierna: Inte lika tydligt konsensus, men det verkar som att huvudspåret är att det inte ska räcka med att en artist ska ha framfört ett musikstycke för att det ska kategoriseras, utan det måste vara ett av de viktigaste framförandena.

Underkategoriernas namn: Det verkar finnas enighet om att "producerade av" ska användas för producentkategorierna. Här sticker Kategori:Låtar av Benny Blanco och Kategori:Låtar av Dr. Luke ut. För låtskrivarkategorierna verkar det också som att "skrivna av" kan accepteras av alla. Många kategorier behöver då byta namn, särskilt Kategori:Låtar med Tamar Braxton och Kategori:Astrid Lindgrens visor. När det gäller framförare finns flera förslag: "av X", "framförda av X" och "X-låtar". Här är jag böjd att hålla med LPfi om att "framförda av" är tydligast och bäst förklarar kategoriernas syfte.

Implementeringen: Om vi väl kan enas om vad kategorierna ska heta är det lätt att flytta allt som måste flyttas med bot. Kategorierna med bara "av" behöver nog också gås igenom för hand för att se till att artiklarna är kategoriserade enligt den avsedda tolkningen. //Essin (diskussion) 16 januari 2015 kl. 22.51 (CET)

Det är dags att vi försöker komma någonstans och försöker få lite mer aktivitet här. Just nu har tre stycken diskussioner pågått i fyra år, och man drar sig för att ta upp här. För 7-8 år sedan löstes frågor på WP:PK betydligt snabbare. J 1982 (diskussion) 1 februari 2015 kl. 18.52 (CET)
Det var väl bättre förr kan jag tänka. För övrigt så stöder jag det ursprungliga förslaget. Det ger intryck av att någon har tänkt till. Spretigheten i kategorinamnen tyder snarare på att folk har gjort utan att tänka allt för mycket på namngivningen. /ℇsquilo 16 mars 2015 kl. 15.55 (CET)
Jag anser att formatet "Musikstycken framförda av X" är bäst. Namngivningen bör vara enhetlig – "låt" är enbart typiskt för vissa genrer, medan "sång" är typiskt för andra genrer. Det är dock svårt att sätta en gräns mellan "sång" och "låt". Ett "musikstycke" kan dock både tillämpas för "sång" och "låt". Anledningen till att jag föredrar "framförda av" framför enbart "av" är att det blir tydligare. Definiendum (?) 16 mars 2015 kl. 16.12 (CET)
Kanske skall vi köra på "ABBA-låtar", "Roxettelåtar", "Lena Philipsson-låtar" så länge det handlar om populärmusik? J 1982 (diskussion) 15 maj 2015 kl. 21.25 (CEST)

Avslutade diskussioner[redigera | redigera wikitext]


Arkiv[redigera | redigera wikitext]