Wikipedia:Problematiska kategorier

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Edit-delete-not encyclopedic.svg
Bildinformation
Crystal Clear app help index.svg
Bildinformation
Question book-2.svg
Bildinformation
Wiki-broom.svg
Bildinformation
Sidor föreslagna för radering Problematiska kategorier Relevanskontroll Snabbraderingar

Wikipedias sidor sorteras in i kategorier. På denna sida tas problematiska kategorier som kan behöva en bredare diskussion än den som är möjlig på enskilda kategoridiskussionssidor upp. Innan denna sida skapades har kategorier stått under omröstning på Wikipedia:Sidor föreslagna för radering. Problematiska kategorier kan vara sådana som vissa användare tycker är olämplig att använda av en eller annan orsak, har fel namn eller borde användas på ett annat sätt. Orsaker kan vara:

 • Vissa användare tycker att kategorin är värdeladdad och oklart definierad, och att det därför inte går att opartiskt avgöra vilka artiklar som ska tillhöra kategorin. Exempel: Kategori:Terrorister.
 • Vissa användare ser kategorinamnet som missvisande eller felaktigt, t.ex. Kategori:Folkminne.
 • Kategorin berör personliga förhållanden som vissa användare ser som integritetskränkande, t.ex. Kategori:Personer som omkommit i flygincidenter.
 • Vissa användare tycker att kategorin är så snäv eller föränderlig att den försämrar överblicken, t.ex. Kategori:Metrokrönikörer.
 • Vissa användare tycker att kategorin borde omfatta en mindre mängd artiklar, men med bibehållet namn.
 • Vissa användare tycker att kategorin bör delas upp i flera, som inte är över- respektive underkategorier till varandra.
 • Flera kategorier överlappar varandra, men det är oklart om de överlappar varandra tillräckligt för att slås ihop, om innehåll ska omfördelas på de befintliga kategorierna och eventuella nya kategorier, eller vilket namn som är bäst för den sammanslagna kategorin.

Syftet med denna sida är att föra en diskussion kring de föreslagna kategorierna, och enas om att kategorin ska avvecklas, vara kvar eller modifieras så att den bättre avspeglar sitt syfte. Notera: om en kategori avvecklas innebär det naturligtvis inte att artiklarna i den raderas, de avkategoriseras bara.

Arbetsordning[redigera | redigera wikitext]

Anmälan görs på liknande sätt som på sidor föreslagna för radering.

Antag att du vill diskutera kategorin Kategori:Fiskar. Tillvägagångssättet är då:

 1. Lägg in mallen {{Problemkategori}} på sidan Kategori:Fiskar.
 2. Tryck här och lägg till raden {{Wikipedia:Problematiska kategorier/Fiskar}} eller {{/Fiskar}} på angivet ställe.
 3. Skapa sidan Wikipedia:Problematiska kategorier/Fiskar. Kopiera in mallen nedan dit, och fyll i det som saknas. Glöm inte strecket längst ned. Det används för att avskilja diskussionen från den nedanför.
 4. När diskussionen är avslutad, och om du har för avsikt att genomföra en eventuell förändring, "lås" diskussionen i Wikipedia:Problematiska kategorier/Fiskar såhär:
  1. Lägg in {{PKT|Beslut}} ~~~~ överst, där beslut beskriver vad man beslutat göra med kategorin ("avveckla", "behåll", "konsensus saknas", ...).
  2. Lägg in {{PKB}} längst ned.
 5. Lägg in {{Byt:FPK|Beslut}} på kategorins diskussionssida, Kategoridiskussion:Fiskar. {{FPK}} är en hjälpmall till {{PK-arkiv}}.
 6. Ta bort {{Problemkategori}} från de kategorisidor som skall vara kvar.
 7. Redigera den här sidan och flytta {{Wikipedia:Problematiska kategorier/Fiskar}} till precis nedanför rubriken "Avslutade diskussioner".
 8. Om diskussionen slutade i konsensus, utför själva förändringen. Är det ett omfattande arbete kan du begära utförande av det i Wikipedia:Robothjälp, med en hänvisning till diskussionen som resulterat i konsensus.
 9. Efter ytterligare ett tag (några veckor) skall diskussionen arkiveras. Detta sker genom att flytta diskussionen till innevarande års arkiv: 2019.

Praktiska snabblänkar för arkivering (öppna i nya fönster/flikar): Redigera omröstningssidan / Redigera innevarande års arkiv.

Ibland handlar en anmälan om flera kategorier samtidigt. Ett exempel kan vara att man vill föreslå sammanslagning av Kategori:Ester och Kategori:Estländare. Låt då en kategori vara "huvudämnet" (till exempel Wikipedia:Problematiska kategorier/Ester, och skapa en omdirigering från Wikipedia:Problematiska kategorier/Estländare. Lägg in {{Problemkategori|Ester}} på båda sidorna. Skriv in samtliga diskuterade kategorier i diskussionens överskriftsrad. Om diskussionen handlar om ett helt träd av kategorier, välj en lämplig rotkategori som "förälder" till diskussionen.

Mall för nya anmälningar[redigera | redigera wikitext]


=== [[:Kategori:Kategori som anmäles]] ===

'''Problem:''' 

'''Förslag till åtgärd:''' 

'''Anmälare:''' ~~~~

'''Diskussion:'''<br />

----

Diskussioner[redigera | redigera wikitext]

Kategori:Finlandismer[redigera | redigera wikitext]

Problem: Ifrågasatt på diskussionssidan sedan 2006.

Förslag till åtgärd:

Byt namn till Fennicismer.

Anmälare: Allv (diskussion) 28 augusti 2019 kl. 19.09 (CEST)

Diskussion:
En fennicism är ett dåligt smält ord som upptagits ur finskan, medan finlandism är ett specifikt finlandssvenskt utrryck. Två av de ord som finns i kategorin skulle i teorin lika gärna kunnat skapas i sverigesvenskan och är därmed tydligt finlandismer men inte fennicismer. Även "memma" och "talko" är tveksamma som fennicismer, eftersom de anpassats till svenskan. Jag tycker inte kategorin skall byta namn.

andejons (diskussion) 28 augusti 2019 kl. 20.05 (CEST)

Jag instämmer, fennicism och finlandism är två olika begrepp. Kategorin behövs. / TernariusD 3 oktober 2019 kl. 02.23 (CEST)

Kategori:Människoraser[redigera | redigera wikitext]

Problem: Med denna kategori låter det som vi tar ställning och säger att det finns raser.

Förslag till åtgärd: Flytta alla artiklar och underkategori till Kategori:Rasbiologi och radera kategorin.

Anmälare: GeMet, den 24 augusti 2019 kl. 18.41 (CEST)

Diskussion:
@Chandra Varena, dnm: (pingar er) ✍️(skrivet av:) GeMet(användare:) 💬  den 24 augusti 2019 kl. 18.41 (CEST)

Den moderna dna-tekniken gör det möjligt att skilja mellan olika människogrupper på en nivå som tidigare inte var möjlig. Man vet till exempel att hälften av inbyggarna i vikingatidens Sigtuna var invandrare från andra platser, inte nödvändigtvis från fjärran länder men heller inte från den närmaste omgivningen. Se här
Man vet vidare en god del om de genetiska skillnaderna mellan olika befolkningsgrupper, något som är av av betydelse för förståelsen av ärftliga sjukdomar och för motståndskraften mot skilda infektioner. Olika grupper har vidare olika utseende. Jag har själv ingen möjlighet att gömma mig i folkmängden, när jag besöker platser i Kina dit få turister kommer. Jag är då i samma situation som Läderlappen, när han i full mundering säger att han ställer sig i bortre ändan av rummet för att inte väcka uppseende.
Övergripande genetiska skillnader mellan mänskliga populationer kan uttryckas som skillnader i människoras. Att detta begrepp är eller har varit dåligt, eventuellt felaktigt definierat och har använts i ideologiska syften som är oss främmande gör att vi helst undviker ordet och omskriver. Så länge vi har artiklar om det, menar jag att en kategori är berättigad. Äldre tiders rasbiologi uppfattar jag som något annat. Roufu (diskussion) 25 augusti 2019 kl. 10.12 (CEST)
Att gentekniken går framåt håller inte som argument föratt det skulle finnas människoraser. Föreställningen att det skulle finnas människoraser är på alla sätt förlegad. Raser finns hos domesticerade djur och har uppstått genom planerad avel. Ingen har lyckats genomföra planerad avel med människor (nazisterna försökte men misslyckades), alltså finns inga människoraser. Se vidare Diskussion:Ras och Diskussion:Människoraser - frågan är alltså väl genomdiskuterad och den uppfattning jag ger uttryck för här överensstämmer med konsensus; det finns alltså inga som helst skäl att ta den här diskussionen igen. Således stöd till Användare:GeMets förslag. /Ascilto (diskussion) 29 augusti 2019 kl. 14.49 (CEST)
Om ett ämne (även) handlar om genetik kan vi ju kategorisera den i Kategori:Humangenetik. ✍️(skrivet av:) GeMet(användare:) 💬  den 29 augusti 2019 kl. 15.44 (CEST)
Jag instämmer med GeMet och Ascilto. Detta är inte en kategori som behövs. Jag skulle även ifrågasätta några av artiklarna i den. Kaukasisk ras är t.ex. otydlig men om begreppet är historiskt eller samtida. Jag tycker vi raderar den och hittar nya kategorier för artiklarna./Machatjkala (diskussion) 28 september 2019 kl. 00.19 (CEST)
Även jag instämmer med GeMet, Ascilto och Machatjkala. Människoraser är ett förlegat uttryck som förlorat all den vetenskapliga laddning det en gång, för längesedan, hade. Även rent biologiskt är det passé – begreppet "ras" är sedan länge reserverat för biologiska former som skapats genom mänsklig avel. Jag skulle tro att det är ytterligt sällsynt att människor av idag tillämpar avelsaspekter när de skaffar sig barn.
Beträffande den moderna gentekniken har den väl snarast visat att de största skillnaderna finns inom de s.k. raserna?
PS: Jag ser nu att mina funderingar rörande den biologiska innebörden till stor del är en kopia av Asciltos inlägg. Jag skriver från mobil så jag låter mitt inlägg vara och hoppas att ingen misstycker – jag gitter helt enkelt inte skriva om alltihop igen. / TernariusD 3 oktober 2019 kl. 02.43 (CEST)

Avslutade diskussioner[redigera | redigera wikitext]


Arkiv[redigera | redigera wikitext]