Wikipedia:Problematiska kategorier

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Edit-delete-not encyclopedic.svg
Bildinformation
Crystal Clear app help index.svg
Bildinformation
Question book-2.svg
Bildinformation
Wiki-broom.svg
Bildinformation
Sidor föreslagna för radering Problematiska kategorier Relevanskontroll Snabbraderingar

Wikipedias sidor sorteras in i kategorier. På denna sida tas problematiska kategorier som kan behöva en bredare diskussion än den som är möjlig på enskilda kategoridiskussionssidor upp. Innan denna sida skapades har kategorier stått under omröstning på Wikipedia:Sidor föreslagna för radering. Problematiska kategorier kan vara sådana som vissa användare tycker är olämplig att använda av en eller annan orsak, har fel namn eller borde användas på ett annat sätt. Orsaker kan vara:

 • Vissa användare tycker att kategorin är värdeladdad och oklart definierad, och att det därför inte går att opartiskt avgöra vilka artiklar som ska tillhöra kategorin. Exempel: Kategori:Terrorister.
 • Vissa användare ser kategorinamnet som missvisande eller felaktigt, t.ex. Kategori:Folkminne.
 • Kategorin berör personliga förhållanden som vissa användare ser som integritetskränkande, t.ex. Kategori:Personer som omkommit i flygincidenter.
 • Vissa användare tycker att kategorin är så snäv eller föränderlig att den försämrar överblicken, t.ex. Kategori:Metrokrönikörer.
 • Vissa användare tycker att kategorin borde omfatta en mindre mängd artiklar, men med bibehållet namn.
 • Vissa användare tycker att kategorin bör delas upp i flera, som inte är över- respektive underkategorier till varandra.
 • Flera kategorier överlappar varandra, men det är oklart om de överlappar varandra tillräckligt för att slås ihop, om innehåll ska omfördelas på de befintliga kategorierna och eventuella nya kategorier, eller vilket namn som är bäst för den sammanslagna kategorin.

Syftet med denna sida är att föra en diskussion kring de föreslagna kategorierna, och enas om att kategorin ska avvecklas, vara kvar eller modifieras så att den bättre avspeglar sitt syfte. Notera: om en kategori avvecklas innebär det naturligtvis inte att artiklarna i den raderas, de avkategoriseras bara.

Arbetsordning[redigera wikitext]

Anmälan görs på liknande sätt som på sidor föreslagna för radering.

Antag att du vill diskutera kategorin Kategori:Fiskar. Tillvägagångssättet är då:

 1. Lägg in mallen {{Problemkategori}} på sidan Kategori:Fiskar.
 2. Tryck här och lägg till raden {{Wikipedia:Problematiska kategorier/Fiskar}} eller {{/Fiskar}} på angivet ställe.
 3. Skapa sidan Wikipedia:Problematiska kategorier/Fiskar. Kopiera in mallen nedan dit, och fyll i det som saknas. Glöm inte strecket längst ned. Det används för att avskilja diskussionen från den nedanför.
 4. När diskussionen är avslutad, och om du har för avsikt att genomföra en eventuell förändring, "lås" diskussionen i Wikipedia:Problematiska kategorier/Fiskar såhär:
  1. Lägg in {{Pkt|Beslut}} ~~~~ överst, där beslut beskriver vad man beslutat göra med kategorin ("avveckla", "behåll", "konsensus saknas", ...).
  2. Lägg in {{Pkb}} längst ned.
 5. Lägg in {{subst:Fpk|Beslut}} på kategorins diskussionssida, Kategoridiskussion:Fiskar. {{Fpk}} är en hjälpmall till {{Pk arkiv}}.
 6. Ta bort {{Problemkategori}} från de kategorisidor som skall vara kvar.
 7. Redigera den här sidan och flytta {{Wikipedia:Problematiska kategorier/Fiskar}} till precis nedanför rubriken "Avslutade diskussioner".
 8. Om diskussionen slutade i konsensus utför själva förändringen. Är ett omfattande arbete kan du begära utförande av det i Wikipedia:Robothjälp, med en hänvisning till diskussionen som resulterat i konsensus.
 9. Efter ytterligare ett tag (några veckor) skall diskussionen arkiveras. Detta sker genom att flytta diskussionen till innevarande års arkiv: 2015.

Praktiska snabblänkar för arkivering (öppna i nya fönster/flikar): Redigera omröstningssidan / Redigera innevarande års arkiv.

Ibland handlar en anmälan om flera kategorier samtidigt. Ett exempel kan vara att man vill föreslå sammanslagning av Kategori:Ester och Kategori:Estländare. Låt då en kategori vara "huvudämnet" (till exempel Wikipedia:Problematiska kategorier/Ester, och skapa en omdirigering från Wikipedia:Problematiska kategorier/Estländare. Lägg in {{Problemkategori|Ester}} på båda sidorna. Skriv in samtliga diskuterade kategorier i diskussionens överskriftsrad. Om diskussionen handlar om ett helt träd av kategorier, välj en lämplig rotkategori som "förälder" till diskussionen.

Mall för nya anmälningar[redigera wikitext]


=== [[:Kategori:Kategori som anmäles]] ===

'''Problem:''' 

'''Förslag till åtgärd:''' 

'''Anmälare:''' ~~~~

'''Diskussion:'''<br />

----

Diskussioner[redigera wikitext]

Kategori:Högerextremister och Kategori:Personer inom svensk högerextremism‎[redigera wikitext]

Problem: Värdeladdade kategorier.

Förslag till åtgärd: Radera.

Anmälare: Caelus sv (diskussion) 23 juli 2015 kl. 22.34 (CEST)

Diskussion:
Jag har svårt att se sakliga skäl att radera nämnd artikel. Motsvarande artiklar om andra ämnen finns (exempelvis Kategori:Vänsterextremism. Båda kategorierna fyller en mycket värdefull funktion, men den ena kan inte existera utan den andra. Värdeladdningen kommer av den tolkningen man som individ gör och det kan man göra om flera kategorier, exempelvis personligheter inom nazism, socialism, kommunism. Även kategorier "kommunism", "vänsterextremism", "socialdemokrati", "demokratisk socialism" med mera finns. Även om den subjektiva tolkningen kan göras (att det är fråga om värdeladdning att ha kategorier som dessa) så är den föga relevant i frågan om deskriptiva kategorier med gott källunderlag. Behåll kategorierna och i det senare fallet se över ifall personer som finns i kategorin inte utgör "personligheter inom". dnm (d | b) 23 juli 2015 kl. 22.52 (CEST)

Det finns dock en avgörande skillnad mellan Kategori:Högerextremister och Kategori:Högerextremism. Den förstnämnda kategorin innebär ett direkt utpekande av personerna i kategorin som "högerextremister", något som den senare kategorin inte gör (därmed inte sagt att inte även den kategorin är problematisk). Således haltar jämförelsen med t.ex. Kategori:Vänsterextremism. Om man nu ska jämföra med andra kategorier så är det rimligare att göra det med liknande utpekande och värdeladdade begrepp som t.ex. Kategori:Terrorister, Kategori:Diktatorer (borttagen, se diskussion) eller för den delen Kategori:Vänsterextremister (en kategori som inte existerar och e.m.m. inte bör göra det heller av samma anledning). /Caelus (diskussion) 23 juli 2015 kl. 23.09 (CEST)
Jo, det är en skillnad, men "högerextremism" är en huvudkategori i vilken exempelvis "nazism" hamnar. På samma sätt hamnar "personligheter inom nazism" i huvudkategorin "högerextremister". Jag har svårt att se "högerextremister" som en värre kategorisering än exempelvis "personligheter inom nazism/socialdemokrati/kommunism/nationalism/judendom/kristendom..." Om det finns relevanta källor som pekar ut individer som terrorister (alltså att de är dömda eller liknande) så ser jag inte heller den kategorin som mindre lämplig än att kategorisera någon som socialdemokratisk politiker. Problemet här är att när vi gör egna värderingar av deskriptiva kategorier så blir dessa icke värdeladdade kategorier värdeladdade oavsett vilken kategori det är frågan om (inom exempelvis politik). I detta fall så kan man anta att de flesta anser att högerextremism och vänsterextremism varandes som något synnerligen negativt, men det är en hänsyn vi i vårt kategorisystem inte kan ta. Det är vi som för oss själva skapar kontroverser/värdeladdning i olika kategorier och inte kategorierna i sig själva. "högerextremister" kan inte objektivt sägas vara en värdeladdad term, och kan inte "högerextremister" finnas är det svårt att försvara att "högerextremism" och "vänsterextremism" som kategorier finns. Jag anser exempelvis att kategorin "Vänsterextremister" bör finnas. Hade jag haft mer kunskap inom det området hade jag skapat en sådan kategori för länge sedan, men jag är för dåligt insatt i vänsterextremism. dnm (d | b) 23 juli 2015 kl. 23.45 (CEST)
Jag håller med Dnm både i att dessa kategorier bör finnas, liksom om vänsterextremister. Tycker också det är synd att inte fler engagerar sig i att källbelägga de artiklar som handlar om vänsterextremism och ister. Finns säkert mycket att göra där som kan förbättra uppslagsverket. Dock så gäller det att inte lägga in sina egna värderingar i orden utan följa bra källor när artiklar om företeelserna kategoriseras hit och dit. Adville (diskussion) 24 juli 2015 kl. 00.05 (CEST)
Skadan med att behålla dessa två kategorier överväger enligt mig nyttan. Det gäller även Kategori:Vänsterextremister (notera att det inte finns en sådan, motsvarande, kategori), förutsatt att den hade existerat. Det vore för mycket POV för min smak. Extremist är ett sådant laddat och negativt epitet att jag inte kan ställa mig bakom någon sådan kategorisering av människor här på Wikipedia. Vems definition av extremist använder vi? Hur skulle en sådan kategori överhuvudtaget kunna bli neutral? Och neutral tycker jag verkligen att den bör vara. Dessa är frågor jag önskar svar på. Därmed stöder jag kraftigt Caulus förslag om radering. Utopiantos (diskussion) 24 juli 2015 kl. 00.22 (CEST)
De godkända källornas definition. Om ex säpo eller en sou skriver vänsterextremist så kommer det från godkända källor, vilket inte är fallet om ex fria tider skulle göra det. Det är därför vi noga med att använda källor och inte gå på eget tyckande. Menar du, Utopiantos, att vi inte skall använda ordet extremist på wikipedia? Det ordet används ofta utanför wiki, och att ta bort det från ex [[kkk] som kategori skulle vara mycket konstigt. Att det inte ens står högerextrem i artikeln just nu är nog ännu konstigare... Adville (diskussion) 24 juli 2015 kl. 07.25 (CEST)
Finns det en en definition från SÄPO eller i en SOU om vad högerextremism är då? Om det gör det så är steg ett att arbeta in det i artikeln högerextremism (diskussionhistoriklogg) och sedan se vilka organisationer och företeelser som passar in på den definitionen. Precis som vi gjorde med artikeln och kategorin Nationella rörelsen i Sverige (diskussionhistoriklogg) när exakt samma diskussion dök upp där med ungefär samma rollbesättning i såväl artikel som redaktörer. MÖRKERMAN 24 juli 2015 kl. 17.15 (CEST)
En väldigt snabb sökning så hittade jag denna rapport. s 21 har rubriken "definition och avgränsningar" (för denna rapport). Adville (diskussion) 24 juli 2015 kl. 17.23 (CEST)
Nu tror jag att du har läst för fort. I det avsnittet talas det om "vit makt-miljön". Skälet till det är följande, enligt din länkade rapport: Rapporten fokuserar i stor utsträckning på grupper som brukar beskrivas som höger- eller vänsterextremistiska. Begreppen är inte helt idealiska. Det är framför allt det som brukar definieras som högerextremism som är problematiskt eftersom det finns inslag av vänsterretorik hos vissa grupper. Grupper som normalt kategoriseras som högerextremistiska kan ha starka inslag av antikapitalism. Det finns även andra beröringspunkter när det gäller exempelvis internationella politiska förhållanden, och även gemensamma måltavlor. Vi väljer därför att i stället tala om vit makt-miljön och den autonoma miljön.
Det verkar som om SÄPO håller med om att begreppet är problematiskt. MÖRKERMAN 24 juli 2015 kl. 17.32 (CEST)
Nej, Adville. Jag menar inte att vi inte ska använda ordet extremist på Wikipedia. Ordet har fortsatt existensberättigande på Wikipedia. Jag menar att det gör mer skada än nytta att ha en kategori vid namn högerextremister eller vänsterextremister. Det är alltför mycket POV, negativt laddat, olämplig kategorisering av människor, oklart val av definition och extremt osannolikt att den någonsin skulle kunna bli neutral. Bredman har en god poäng om att en sådan kategori lätt kan ge upphov till infekterade konflikter. Obelix har en god poäng om åsiktsregistrering. Utopiantos (diskussion) 24 juli 2015 kl. 20.13 (CEST)
Användare:Mörkerman: Läser man vidare i dokument från SÄPO/riksdagen så ser man varför de säger det är problematiskt: Det beror på att det endast är i ett sociokulturellt avseende som högerextremismen är traditionellt höger och vänsterextremismen traditionellt vänster; exempelvis i frågor om lag och ordning, invandringspolitik, nationell identitet etc. När det gäller synen på statens grad av inblandning i ekonomin kan inte en traditionell höger–vänster skala användas då det finns de på högerkanten som menar att staten ska ha en hög grad av styrning av ekonomin...Begreppen höger- och vänsterextremism används också ofta för att beskriva ideologiska rörelsers hemvist i ett bredare perspektiv än vid analyser av de våldsbejakande elementen källa, s 29 (min fetning). Därför skriver de vit makt när de pratar om de högerorienterade extremisterna. Om man tar Sd, som du väl känner till, så ser du i deras artikel hur de klassas som högerextrema i rubriken "historia" (nu etnopluralistiska), fast de har vissa frågor där de mer ligger till vänster, liksom nazisterna gjorde i vissa frågor. Adville (diskussion) 25 juli 2015 kl. 18.20 (CEST)
För det första: inga hemsnickrade analyser. Du glömmer vad som står i meningen före: "Det är trots detta inte idealiskt att benämna miljöerna vänster- respektive högerextremism." Jag förstår att du väldigt gärna vill beskriva alla som inte är socialliberaler som extremister, men då får du leta upp bättre källor. MÖRKERMAN 25 juli 2015 kl. 18.28 (CEST)
Källan är mycket god och inte hemsnickrad. Läs det kursiverade efter de tre punkterna. Adville (diskussion) 25 juli 2015 kl. 19.06 (CEST)
Det står bara att begreppet används, vilket ingen har förnekat. Formuleringen i den länkade texten utgör inte en definition på högerextremism. Vad som står i wikipediaaartikeln om Sverigedemokraterna är helt ointressant i sammanhanget. Man måste skilja mellan egna tolkningar av vad som står och vad som faktiskt står. MÖRKERMAN 25 juli 2015 kl. 19.11 (CEST)
"Extremist" är ett starkt värdeladdat ord som dessutom saknar en klar definition. Sådana begrepp ska vi enligt WP:NPOV (se avsnitt 2.3.2, "Politiska begrepp") undvika. Arbetssättet på Wikipedia är att istället för att tillgripa sådana vaga värdeord, skriva ut de sakförhållanden som ligger bakom påståendet att någon är en extremist. På så vis blir uppslagsverket mer informativt och neutralt, samtidigt som vi undviker långdragna och infekterade konflikter om vem som ska definieras som extremist. Kategorierna bör därför tas bort. Bredman (diskussion) 24 juli 2015 kl. 09.02 (CEST)
Här får jag nog hålla med Bredman. Kategorin bör raderas. Obelix (diskussion) 24 juli 2015 kl. 09.12 (CEST)
Givetvis ska vi inte låta bli vissa ord. Att vara försiktig med och undvika är helt olika saker. Främst kring vissa högerextrema fenomen talas det om att vi inte får följa källor när de skriver saker som inte faller vissa i smaken. Dock ser jag ett problem med att peka ut levande personer där källorna kan vara ganska tydliga som något de uppfattar som nedvärderande. Därför kan en kategori "personligheter inom ..." vara att föredra. --افيراتير (diskussion) 24 juli 2015 kl. 09.47 (CEST)
Jag ser en likhet med Bubbelgris ageranden, där han skapade journalistartiklar i syfte att klartlägga och åsiktsregistrera journalister som inte föll han i smaken. Jag är lite orolig för att denna kategori kan användas för liknande syften, att åsiktsregistrera artikelsubjekt och kartlägga deras politiska bias. Obelix (diskussion) 24 juli 2015 kl. 10.03 (CEST)
SOU och SÄPO gör nog inte riktigt så, Obelix. Dock "personligheter" istället för "personer" spelar ingen roll. Adville (diskussion) 24 juli 2015 kl. 10.12 (CEST)
Nej, men följden kan bli den beroende på hur användare här tillämpar kategorien. Märk väl användare och inte SÄPO eller i SOU.Obelix (diskussion) 24 juli 2015 kl. 12.24 (CEST)
Kategorin borde heta "personligheter inom..." inte "personer inom...". Det är trots allt inte allehanda personer som ska in där. Men till saken hör att vi har kategorier för exempelvis fascister och nazister (är dessa också olämpliga ur "kartläggningssyfte"? Är det vårt fel om någon använder information på Wikipedia i helt andra syften?). Är det någon här som seriöst menar att dessa inte omfattas av begreppet "högerextremister"? Dessa är just extremt åt höger. Att plocka russinen ur kakan och driva tesen "Vi ska inte använda 'exstremist' på Wikipedia" är att inte följa NPOV. Ser vi till hela riktlinjen och de direkt angränsande relevanta sådana (alltså ser och förstår helheten) är det tydligt att "extremist" ska anges när skäl finns (alltså när relevanta källor så tillåter i deskriptivt syfte) annars är det inte NPOV. Att påstå att "högerextremism" är vagt görs ofta, lika så gällande "främlingsfientlig" och "högerpopulist". Det är märkliga argument för tydligt definierade begrepp. dnm (d | b) 24 juli 2015 kl. 13.17 (CEST)
Bredman, definitionen för extremism som SÄPO använder i denna källa sid 21 är följande: Säkerhetspolisen använder ordet extremism för att beskriva rörelser, ideologier eller individer som inte accepterar en demokratisk samhällsordning. Den grundläggande politiska normen, där politiska mål och samhällsförändringar kan påverkas genom politiken och uppnås genom demokratiska processer, accepteras inte. Extremism används också för att beskriva företeelsen där individer använder extrema metoder för att förändra samhället i önskad riktning. Våldsbejakande extremism förekommer både inom den politiska och religiösa sfären. Jag tycker den är ganska klar och tydlig. Ser inget problem med den. Adville (diskussion) 25 juli 2015 kl. 18.25 (CEST)

Jag tycker att det finns en poäng i anmälan. För det första är beteckningen "högerextremism" i sig så vag att den har tveksamt förklaringsvärde. Går man på den vanligaste "definitionen", sådan den nu är, så brukar det bli ett resonemang i likhet med det i Lodenius/Larssons Extremhögern från 1991. I den världsbilden ingår allt från kristna abortmotståndare till Vitt Ariskt Motstånd. Det finns försök att definiera högerextremism på ett bättre sätt än vad L/L har gjort (t.ex. Stanley Payne och hans svenska efterföljare Lööw), men det har inte vunnit mark här på Wikipedia än. Den partifamilj som t.ex. Carl Lundström (som finns med i kategorin) associeras med brukar snarare kallas för radikala högerpopulistiska partier i statsvetenskaplig litteratur. MÖRKERMAN 24 juli 2015 kl. 12.09 (CEST)

Ska Kategori:Vänsterextremism bort också på grund av "vag definition", Mörkerman? dnm (d | b) 24 juli 2015 kl. 13.21 (CEST)
Fiska inte. MÖRKERMAN 24 juli 2015 kl. 17.07 (CEST)
Frågan är berättigad, den om vänsterextremism med tanke på de två första kommentarerna Kategoridiskussion:Högerextremism här. Adville (diskussion) 24 juli 2015 kl. 17.15 (CEST)
Du skall icke fiska i Herren din Guds halmgubbepool ty då skola han bliva mäkta vred intill sjätte och sjunde led. Allvarligt, vill någon ta upp en diskussion om Västernextremism så är det väl bara att placera den kategorin med i avsnittet "problematiska kategorier" och sedan ta diskussionen där? MÖRKERMAN 24 juli 2015 kl. 17.36 (CEST)
@Mörkerman: Praxis är viktigt och om praxis säger att vi brukar ha "Personligheter inom ...", så förstår jag inte varför du låter bli frågan om varför just högerextremisterna inte ska kategoriseras. Att du inte fiskar har inte med saken att göra, det är ett uselt argument för att låta bli att se till praxis. Så igen tycker du att vänsterextremister bör kategoriseras och varför eller varför inte samt på vilka sätt skiljer sig eller har det likheter med detta? --افيراتير (diskussion) 24 juli 2015 kl. 19.47 (CEST)
Jag förstår inte vad du talar om, men efter som du verkar gillar fiske så ger jag dig här en bild på en lax. Oncorhynchus nerka.jpg MÖRKERMAN 24 juli 2015 kl. 20.13 (CEST)
Förslaget om radering gäller Kategori:Högerextremister och Kategori:Personer inom svensk högerextremism‎ --- inte Kategori:Högerextremism. Jag anser att den senaste kategorin saknar existensberättigande på grund av POV, negativt laddat, olämplig kategorisering av människor, oklart val av definition, omöjlig neutralitet, åsiktsregistrering och infekterade konflikter. Det är enligt mig många och tunga argument för radering. Det samma hade gällt Kategori:Vänsterextremister, om den hade funnits, vilket den faktiskt inte gör. Utopiantos (diskussion) 24 juli 2015 kl. 20.23 (CEST)
Jag kan omöjligen se att "vänsterextremism" skulle vara ett tydligare definierat begrepp än "högerextremism". Så självfallet vore det precis lika olämpligt att ha kategorier som "Vänsterextremister" eller "Personer inom svensk vänsterextremism". De kategorierna finns tydligen inte heller, vilket är bra. Men jag föreslår att vi håller oss till sakfrågan, det vill säga om kategorierna "Högerextremister" och "Personer inom svensk högerextremism" ska finnas kvar eller inte. Bredman (diskussion) 24 juli 2015 kl. 20.34 (CEST)
Det är samma sakfråga kring vänsterextremister som högerextremister. Så att diskutera båda är naturligt även om jag observerar att Mörkerman fortfarande duckar frågan om vänsterextremisterna. Jag ser inte heller varför det är så mycket kontroversiellare att kategorisera personligheter inom politiska falanger än religiösa dito. Båda kan vara problematiska för levande personer, men här gäller det ju hela kategorin och oavsett eventuella källor. Båda leder till diskussioner men att ge upp inför dem har inte tidigare varit ett argument att sluta kategorisera. Om de är svårdefinerade bör man se till vilka definitioner som kan ges, men det verkar få ovan utgå ifrån. --افيراتير (diskussion) 24 juli 2015 kl. 20.45 (CEST)
Sakfrågan gäller inte huruvida Mörkerman tycker att vänsterextremister bör kategoriseras eller ej. Förslaget från Caelus gäller om de två kategorierna ska raderas. Ordet extremist är ett negativt värdeladdat ord. Ordet kristen eller hinduist är det inte. Att det finns referenser som stöder ett påstående (i detta fall att somliga är högerextremister) är en grundförutsättning för alla artiklar på Wikipedia, så det tycker jag inte känns meningsfullt att diskutera. Det är inget som på något sätt ger dessa två kategorier extra existensberättigande.
Om det hade funnits referenser som stöder Kategori:Människor som bor på Mars så innebär det inte att vi bör skapa en sådan kategori. Kanske om 30 år, när den kommande kolonin på Mars eventuellt har vuxit till ett dussintal människor. Utopiantos (diskussion) 24 juli 2015 kl. 21.12 (CEST)
Det är ännu mer stigmatiserande att bli kallad nazist (underkategori till denna), men det innebär inte att sådan kategorisering saknar allt existensberättigande. Däremot finns det möjligen en poäng i att använda mindre polariserande terminologi. Skulle det vara möjligt att döpa om kategorierna istället för att bara radera dem?
Vad gäller åsiktsregistrering så har vi ju tämligen klara riktlinjer på området. Det Bubbelgris en gång i tiden sysslade med vara att masskapa artiklar om journalister på ett sätt som förde tankarna till upprättade register. De här kategorierna känns inte som de är upprättade enbart för att personer med tveksam relevans skall registreras (jag kan ha fel, men då vill jag ha mer än vaga anklagelser att utgå från). Sådant sköts väl dessutom redan på annan plats än Wikipedia, enligt vad vissa velat framföra i tidigare debatter.
andejons (diskussion) 24 juli 2015 kl. 23.52 (CEST)
Innehåller Kategori:Nazister någon nu levande människa? I annat fall är det en signifikant skillnad jämfört med kategorin högerextremister. Jag har gått igenom A till C, och har funnit att alla där är döda. Innehåller Kategori:Nazister någon människa som inte betecknade sig själv som nazist? I så fall är det en minst lika signifikant skillnad jämfört med kategorin om högerextremister. För vem betecknar sig själv som extremist? Det finns säkert de som gör det, men nog ytterst få ens i aktuell kategori. Utopiantos (diskussion) 25 juli 2015 kl. 00.23 (CEST)
@Utopiantos:: Den innehåller nu levande personer, sist jag tittade i alla fall (vilket var mer än ett halvår sedan och gällde personligheter inom svensk nazism). Självbeteckning är inte ett krav för kategorisering. Det räcker med källbelagd verksamhet och trovärdiga externa källor för kategoriseringar. Medlemskap är exempelvis ett sätt att uttrycka sin mening, eller kan inte en socialdemokratisk politiker kategoriseras som det fören den själv säger att "jag är socialdemokratisk politiker"? Givetvis räcker det med att denna person har ett medlemskap i socialdemokraterna och att den är vald för kategoriseringen "socialdemokratisk politiker". dnm (d | b) 25 juli 2015 kl. 02.21 (CEST)
Dnm, vi kan givetvis inte kategorisera personer som socialdemokratiska politiker bara därför att de har medlemskap i det partiet. Det krävs att de har någon form av politiskt engagemang inom socialdemokratin som är av encyklopedisk relevans. Att vara medlem i ett parti är inte samma sak som att vara politiker. Det trodde jag var en självklarhet. Bredman (diskussion) 25 juli 2015 kl. 08.46 (CEST)
@Andejons: Nazist är ett tydligt definierat begrepp och därför oproblematiskt att använda på Wikipedia, så länge källäget medger det. Högerextremist kan däremot betyda lite vad som helst, allt ifrån nazister, fascister, massmördare och Ku Klux Klan till invandringskritiska opinionsbildare som verkar helt inom ramarna för det demokratiska systemet. Begreppet "högerextremist" är således en sådan oklart definierad och pejorativ term som vi bör undvika, medan "nazist" inte är det. Bredman (diskussion) 25 juli 2015 kl. 01.28 (CEST)
@Bredman: Högerextremist är också tydligt definierat och är det i en stor uppsjö av trovärdiga källor, däremot är det inte lika avgränsat som "nazist" då "högerextremism" är en huvudkategori dit bland annat nazism är en underkategori.
@Andejons: Högerextremist är ett väl etablerat begrepp i samhället och inom akademin, men att döpa om är alltid ett alternativ som måste vägas in. Hade du något förslag i åtanke? dnm (d | b) 25 juli 2015 kl. 02.21 (CEST)
Dnm, man behöver inte gå längre än till artikeln Högerextremism för att få klart för sig att försöken till definition spretar åt alla håll. Begreppet beskrivs till och med som "problematiskt" i artikeln. Därtill kommer att det är pejorativt och sådana termer hör definitivt inte hemma i ett uppslagsverk. Bredman (diskussion) 25 juli 2015 kl. 08.30 (CEST)
Här ovanför i diskussionen har jag nu lagt in definitionen för extremsim, som SÄPO använder, men även en förklaring, från SÄPO vad höger/vänsterextremism är och varför di vid "våldsbejakande högerextremism" skriver "vit makt", men att ordet högerextremism används utifrån att de i ett vidare perspektiv är sdtationerade höger ut på höger-vänsterskalan. Definitionen kan kortfattat skrivas såhär: De har höertankar politiskt och de vill ändra samhället med extrema metoder...ordet är inte pejorativt, utan definierat och partier klassificeras enligt det, liksom personer som ingår i dessa partier. (se bara högerextremisten som åkte till Ukraina för att slåss) Att det kan bli diskussioner om det, liksom det kan bli diskussioner om religiösa extremister, gör inte att vi skall ta bort det. Adville (diskussion) 25 juli 2015 kl. 18.31 (CEST)
Säpo använder sig av en någorlunda väl avgränsad definition av extremism i den rapport som du citerar. Men begreppet används i andra sammanhang på alla möjliga andra sätt och är således, som jag redan har förklarat, otydligt definierat och olämpligt att använda på Wikipedia. Bredman (diskussion) 25 juli 2015 kl. 20.27 (CEST)
Instämmer med Bredman och Utopiantos. Att ordet högerextremist är ett problematiskt begrepp illustreras tydligt i bl.a. den ovan citerade Säpo-rapporten, där man alltså väljer att inte använda sig av begreppet utan istället väljer ett annat begrepp för att beskriva denna politiska miljö ("vit makt-rörelsen"). Att det därtill saknas en allmänt vedertagen definition av begreppet (illustreras i artikeln högerextremism) gör knappast saken bättre. Därmed inte sagt att ordet bör förbjudas från Wikipedia, vilket ingen här heller tycks förespråka. Jag tycker t.ex. att det är oproblematiskt att en artikel skriva "XXXX har av Expo (eller liknande organisation) betecknats som högerextremist". Däremot är det, anser jag, alltför problematiskt att ha en kategori med namnet "högerextremister" (eller "vänsterextremister"). /Caelus (diskussion) 27 juli 2015 kl. 21.00 (CEST)

Personerna i kategorin Personer inom svensk högerextremism[redigera wikitext]

Kategorin innehåller tre personer:

 1. Elof Eriksson (diskussionhistoriklogg) (en sedan länge avliden antisemit från 20-talet)
 2. Daniel Höglund (diskussionhistoriklogg) (fd. partiledare för Svenskarnas parti) och
 3. Carl Lundström (diskussionhistoriklogg) (affärsman)

Nr 1 kan läggas i Kategori:Antisemitism i Sverige (där han redan finns), nr 2 i Kategori:Personer inom svensk nazism. Nr 3 är svårare. Lundström har alltid varit en frifräsare som kan få för sig lite vad som helst. Om man tittar på Kategori:Högerextremism i Sverige så tycker iallafall jag att det verkar rimligt att det ska kunna påvisas att personer som hamnar i personkategorin har varit verksamma inom någon av organisationerna som räknas upp. Det vet jag inte om jag tycker att man kan säga om Lundström. Och se! Plötsligt är kategorin tom. MÖRKERMAN 25 juli 2015 kl. 12.34 (CEST)Kategori:Akademiker inom antisemitism[redigera wikitext]

Problem: Det är osäkert om akademikerna studerar antisemitismen, bekämpar den eller själva är antisemiter.

Förslag till åtgärd: Dela upp eller låt kategorin utgå. Det finns ett inslag av åsiktsregistrering som kan vara legitimt, men som även kan ha gemensamma problem med vissa andra kategorier. Antalet artiklar är ganska litet. Anmälare: Edaen (diskussion) 4 mars 2015 kl. 22.23 (CET)

Diskussion:
Om kategorin skall finnas, borde den nog kallas "Forskning om antisemitism" eller något sådant. Annars ser jag inget behov av den. Om en akademiker ägnar sig åt antisemitism på annat sätt än genom akademisk forskning (oavsett om han/hon är pro eller contra) så är det helt ointressant vilken utbildningsbakgrund personen har. Pepparkaksgubbe (diskussion) 12 mars 2015 kl. 16.45 (CET)

Om den skall finnas kvar bör den handla om akademiker som studerar antisemitismen samt dess historia och orsaker. J 1982 (diskussion) 15 maj 2015 kl. 23.17 (CEST)
Jag ser ingen poäng alls med kategorin, däremot de problem som ni andra pekar på. Enklast är att radera. Dammråtta (diskussion) 22 november 2015 kl. 22.11 (CET)

Kategori:Romer[redigera wikitext]

Problem: Denna kategori lider av samma problem som kategorin Kategori:Judar hade. Den används för att etikettera och peka ut människor med en vis etnicitet.

Förslag till åtgärd: Samma åtgärd som för Kategori:Judar Se Kategoridiskussion:Judar.

Anmälare: Stigfinnare (disk) 29 november 2013 kl. 08.45 (CET)

Diskussion:
Håller helt med om ovanstående, och den användningen av kategorin ska avskaffas. Men: Kategorin verkar också samla artiklar om olika företeelser med anknytning till romer. Hur ska vi göra där? /NH 30 december 2013 kl. 14.24 (CET)

Jag håller inte med, utan tycker kategorin ska behållas. Dels utgör den en huvudkategori för många aspekter av romsk kultur, både på svenska och andra språk av Wikipedia. Dels har dessa personer (som på engelska Wikipedia ligger i underkategorin Romani people) lika stor rätt att bli kategoriserade och synliggjorda som andra minoriteter. En närmare parallell är väl kategori:samer som har underkategorier för personer som är samer i Sverige, samer i Finland, och så vidare. Det man kan se över och skärpa är gränsdragningen för när kategoriseringen är relevant, t.ex. när personer gjort sig kända som talesmän för sin grupp, så att kategoriseringen blir mer sparsam än den kan bli utan regler. --LA2 (disk) 30 december 2013 kl. 23.56 (CET)
Nu kategoriseras ju inte artiklar för att personerna de handlar om ingår i minoriteter som har "rätt" att bli synliggjorda. Inte heller följer vi engelskspråkiga Wikipedias kategorisering utifrån etnicitet. Sättet Kategori:Samer används på är också delvis avvikande. Men det stämmer att kategorin samlar andra kategorier som rör romsk kultur. /NH 8 januari 2014 kl. 10.43 (CET)
Att fylla kategori:romer med lite diverseartiklar som kris (domstol), Romanoa Riksorganisation och Förintelsen (!) är att använda den som slaskkategori. Då fyller den ingen vettig funktion. Ska den bara innehålla romska "företrädare" eller whatever så bör den heta något annat. Ska vi ha kurder, tamiler, etc. så ska vi sjävklart ha kvar den för romer. Och judar. Det framstår faktiskt som ytterst suspekt att det anses tabu ens med judiska författare, men inte kurdiska författare, journalister och musiker.
Det här nästan-men-inte-riktigt-förbudet mot kategorisering efter etnicitet är inte hållbart. Det är direkt olämpligt att Django Reinhardt får vara fransman, belgare och rom (helt korrekt) medan Woody Allen bara är amerikan (helt fel). Det här nervösa tassandet kring "jude" blir ju så skenheligt att det skulle kunna uppröra sionister och antisemiter i lika hög grad.
Peter Isotalo 16 januari 2014 kl. 14.37 (CET)
Håller med och jag försökte förgäves göra den poängen i den diskussionen, men det blev för laddat.--ボスニア (disk) 17 januari 2014 kl. 15.28 (CET)
Jag ska förresten tillägga att all diskussion om olagligheter varit väldigt vilseledande. Den enda relevanta lagen, PuL, riktar helt och hållet in sig på att skydda personlig integritet för icke-offentliga personer, d.v.s. såna som Wikipedia inte har biografier om. Skulle PuL faktiskt förbjuda publicering av uppgifter om etnicitet i alla fall så skulle det vara förbjudet även i löpande text. Det är "behandling" av digital information i nästan vilken form som helst som gäller, inte bara kategoriseringar.
Peter Isotalo 19 januari 2014 kl. 22.16 (CET)
Jag anser inte att vi ska ha kategorier av detta slag som kategoriserar etniciteter eller religioner. "Personligheter inom romsk kultur" är bättre, eller liknande. dnm (d | b) 9 maj 2014 kl. 02.59 (CEST)
Kategori:Personligheter inom romsk kultur är i enlighet med hur vi gjort för judar. Kategorisering som rom kan vara känslig och bör behandlas som sådan. Med tanke på kategorins övriga innehåll tycker jag inte kategorin skall avvecklas, men biografierna skall flyttas till den nya underkategorin (eller dess underkategorier för författare, musiker etc.), i den mån kategoriseringen är relevant. --LPfi (diskussion) 18 mars 2015 kl. 11.32 (CET)
kanske Kategori:romsk kultur (eller Kategori:samisk kultur) räcker? J 1982 (diskussion) 15 maj 2015 kl. 23.21 (CEST)
Kategori:Romsk kultur som huvudkategori och Kategori:Personligheter inom romsk kultur som en av flera underkategorier till den, föreslår jag. Kategori:Romsk kultur skall alltså ersätta den nuvarande Kategori:Romer som huvudkatergori. Dammråtta (diskussion) 22 november 2015 kl. 22.15 (CET)

Kategori:Mördare och Kategori:Personer dömda för mord[redigera wikitext]

Problem: Överlappande.

Förslag till åtgärd: Avveckla Kategori:Personer dömda för mord, och använd Kategori:Mördare enligt Wikipedia:Att skriva om brott

Anmälare: Yvwv [y'vov] 29 april 2013 kl. 02.56 (CEST)

Diskussion:
Jag är osäker på vilken del av riktlinjen som åsyftas? Jag hittar inget speciellt om hur kategorier skall namnges.

andejons (disk) 29 april 2013 kl. 08.46 (CEST)

Jag antar att det är frågan om kriterierna för att kalla någon mördare. Ur ingressen: "Det är viktigt att inte ange någon som gärningsman om denne inte blivit dömd, och att inte publicera namn som annars inte är kända.", ur Artiklar om brottslingar: "Brottslingar bör endast få egna artiklar om de i mycket omfattande grad är kända av allmänheten." och ur Kända personer som begår brott: "I artiklar om nu levande personer som primärt är kända för något annat, så bör ett brott endast anges om bland annat dom avkunnats, och om brottet nämnts i etablerade medier tillsammans med personens namn."
Jag hyser inte mycket hopp om att riktlinjen följs. Kategori:Mördare har inte varit välbevakad hittills och kategorier används ofta utan att man läser eventuella beskrivningar på kategorisidan. Det är en fördel om själva kategorinamnet är tydligt. Men kanske vi vill inkludera en del mördare som aldrig blivit dömda (åtminstone i Finland håller man inte rättegång om den misstänkte avlidit, vilket inte är ovanligt ifråga om uppmärksammade mord)?
Gränsdragningen borde hur som helst vara tydlig. Vill vi inkludera "illegala kombatanter"? Agenter? Personer som antas ha begått ett mord men inte dömts (här finns många gråzoner)? Oskyldigt dömda? Personer dömda av improviserade eller annars suspekta domstolar? Jag tror vi bör ta ställning till sådana frågor innan vi besluter om namnet.
--LPfi (disk) 29 april 2013 kl. 20.40 (CEST)
Det finns en del gråzoner. De flesta i Kategori:Mördare med underkategorier kan föras över till Kategori:Personer dömda för mord. Sedan har vi uppenbara mördare som Vlado Tjernozemski som dräptes på bar gärning, något mindre uppenbara mördare som Lee Harvey Oswald och så sådana herrar som Adolf Hitler och Josef Stalin - fast de var ju identiska med Rättvisan i sina länder. /rrohdin (disk) 10 maj 2013 kl. 19.06 (CEST)
Att artiklarna i Kategori:Mördare kan föras över till Kategori:Personer dömda för mord beror långt på att jag rensade i kategorin för inte länge sedan. Om jag minns rätt tog jag bort ungefär hälften, då resten inte var mördare eller inte hade någon pålitlig källa som bekräftade det. --LPfi (disk) 10 maj 2013 kl. 22.41 (CEST)
Jag förordar att man använder Kategori:Personer dömda för mord, eftersom det då redan av kategorinamnet framgår en begränsning och risken inte blir lika stor att folk lägger in personer där av politiska skäl (det är ju inte helt ovanligt att t.ex. statsledare i länder som för krig kallas för mördare, även om de aldrig skulle dömas för det i en domstol (däremot möjligen för krigsbrott)). Kategori:Mördare bör avvecklas. Pepparkaksgubbe (diskussion) 12 mars 2015 kl. 17.02 (CET)
Jag tycker "Mördare" är bättre. Begränsningen med "dömda" är alltför stor, eftersom den tar bort dels sådana som dog innan rättegång och dels sådana som är helt okända till namn.
andejons (diskussion) 12 mars 2015 kl. 19.00 (CET)
Om det namnet skall användas måste kriterierna för att inkluderas vara tydliga. Vilka personer skall i så fall vara med? --LPfi (diskussion) 18 mars 2015 kl. 12.19 (CET)
För att ta två uppenbara exempel: Jack uppskäraren och Lee Harvey Oswald. Exakt hur kriterierna skall utformas kan diskuteras, men det måste nog till kriterier för personer som utpekas som brottslingar men av olika anledningar aldrig hamnat i rätten. Vi har endast kriterier för levande personer, vilket knappast räcker.
andejons (diskussion) 19 mars 2015 kl. 22.02 (CET)
Eller Eugen Schauman. Men skall vi ta det andra vägen? Vilka skall inte vara med? Det finns sannolikt en mängd folk som utpekats som mördare av politiska skäl (antagligen betydligt fler än de som dömts av politiska skäl). Att ha oskyldigt utpekade med är inte bra, ens då de är döda. Det finns antagligen många fall där de flesta tidningar rapporterat enligt preliminära uppgifter; något kan vara "välkänt" utan att behöva vara sant. --LPfi (diskussion) 20 mars 2015 kl. 09.43 (CET)

Kategori:Gunstlingar vid svenska hov[redigera wikitext]

Problem: Gunst och gunstling är inte tillräckligt välavgränsat för en kategori.

Förslag till åtgärd: Töm och radera.

Anmälare: 78.78.52.89 6 april 2013 kl. 20.13 (CEST)

Diskussion:
Instämmer med anmälan. Dessutom kunde/kan man stå högt i gunst för att sedan hamna i onåd. Vi skulle sannolikt inte ha en kategori kallad "före detta gunstlingar..." och då blir detta inte heller rimligt. Töm och radera. Riggwelter (disk) 6 april 2013 kl. 20.20 (CEST)

Jag har svårt att förstå Riggwelters argument ovan. Om en person är relevant som advokat används kategorin advokat även om personens yrke har upphört. Så är även fallet när det gäller mätresser, som är en närliggande informell kategori: vi använder kategorin mätresser för de som benämns mätresser och är kända som sådana och vi använder den även om de vid något tillfälle upphör att vara mätresser. Denna kategori bör inte få någon särbehandling.--Aciram (disk) 11 november 2013 kl. 18.32 (CET)
Instämmer. Alldeles för subjektivt. andejons (disk) 6 april 2013 kl. 21.36 (CEST)
Instämmer med ovanstående. Sophie (disk) 18 april 2013 kl. 21.50 (CEST)
Jag kan inte instämma. Begreppet gunstling är mycket väl känt inom den historiska forskningen. Gunstlingar spelade en stor roll i historien och det finns ett intresse av att finna dem och slå upp dem. Det finns ingen anledning till varför personer som intresserar sig för historia inte ska kunna funna exempel på gunstlingar, när det är ett sådant känt begrepp inom historisk forskning. Om vi ska benämna folk som det i artiklar finns det ingen anledning till varför vi inte ska kunna finna dem i en kategori. Lösningen på problemet ni nämner är mycket enkel: vi placerar in personer i denna kategori som benämns gunstlingar i historiska fackböcker. Så gör vi även i andra fall och det här bör inte skilja sig från det. Även andra språkversioner har denna kategori, och jag förstår inte varför vi då ska hålla en lägre nivå. Vi sänker kvaliteten på Wikipedia som uppslagsverk om vi försvårar för användaren att finna exempel på gunstlingar genom att ta bort en samlingskategori. --Aciram (disk) 11 november 2013 kl. 14.50 (CET)
"Gunstling" har ingen som helst fackhistorisk koppling utan är bara en generell beskrivning på vad vi idag skulle kalla "favorit" eller helt enkelt "nära vän". Kategorin är i praktiken omöjlig att avgränsa eftersom den är för löst definierad. Den skulle vara lika hopplös att underhålla som dess hypotetiska motsats: kategori:fiender till svenska hov.
Så jag håller med: töm och radera.
Peter Isotalo 24 januari 2014 kl. 01.28 (CET)
Jag tar inte själv ställning, men noterar att de flesta i Wikipedia:Problematiska kategorier/Gunstlingar ville avveckla den överordnade kategorin. Den gamla diskussionen får tolkas med viss försiktighet, eftersom Ulla senare blev blockerad som marionett till E.G. enligt Wikipedia:Begäran om IP-kontroll/Arkiv 2011#E.G. //Essin (diskussion) 14 januari 2015 kl. 18.27 (CET)
Det är ju lite underligt i så fall, att Ulla och E.G. tycks ha haft motsatta ståndpunkter i den diskussionen. Dammråtta (diskussion) 25 november 2015 kl. 21.09 (CET)
Gunstling är ingen titel eller yrkesbeteckning som t.ex. advokat är (för att använda Acirams exempel) utan är en subjektiv och närmast pejorativ beteckning. Gruppen gunstlingar torde inte vara lätt att avgränsa. Jag tycker därför att kategorin kan raderas. Dammråtta (diskussion) 25 november 2015 kl. 21.12 (CET)

Kategori:Utbildning efter typ och Kategori:Universitet och högskolor efter typ[redigera wikitext]

Problem: "Typ" är ett oklart begrepp. Utbildningar kan i stället sorteras efter ämne, huvudmannaskap, organisationsform eller nivå.

Förslag till åtgärd: Radera.

Anmälare: Yvwv [y'vov] 24 september 2012 kl. 18.04 (CEST)

Diskussion:
Behåll Omfattande interwiki, naturlig indelning. Visst är begreppet oklart, men det framgår av sammanhanget vad det syftar på. Tostarpadius (disk) 19 oktober 2012 kl. 17.00 (CEST)

Omfattande interwiki? Hittar inga språklänkar (visserligen inget argument för att radera kategorin, men ändå). Kanske fanns 2012? J 1982 (diskussion) 15 maj 2015 kl. 23.03 (CEST)
Den ena av kategorierna har interlänkar, den andra har inte det. Dammråtta (diskussion) 22 november 2015 kl. 22.28 (CET)

Radera, jag håller med om att "typ" är ett för luddigt begrepp. Dammråtta (diskussion) 22 november 2015 kl. 22.28 (CET)


Kategori:Statens vilt[redigera wikitext]

Problem: Borde heta Kategori:Svenska statens vilt för det globala perspektivets skull.

Förslag till åtgärd:

Anmälare: AHA 17 januari 2012 kl. 20.28 (CET)

Diskussion:

Är "statens vilt" måhända en term som inte används annat än i Sverige? Jag antar att man i Finland inte kände något behov av att fortsätta traditionen med "kronans vilt", och det är väl snarare den senare termen som kan antas ha motsvarighet utomlands (delar av Brittiska samväldet?). Hur är det i det kontinentala Europa? --LPfi 17 januari 2012 kl. 20.42 (CET)

Även om inte termen finns i andra länder så tycker jag att det skulle vara tydligare för läsaren om det gjordes klart att det är Sverige som kategorin avser. Se exempelvis kategorisamlingen i artikeln varg. --AHA 17 januari 2012 kl. 21.07 (CET)
I så fall blir det väl "Svenska Statens vilt", "Finländska Statens vilt", om nu Statens vilt är ett namn. Men vi skriver ju "Transportstyrelsen" och "Melodifestivalen" utan "Svenska" framför. J 1982 17 januari 2012 kl. 22.47 (CET)

När jag tittar närmare ser jag att kategorin är mycket problematisk av en helt annan anledning. "Statens vilt" motsvarar "fridlysta djur" i Finland. Skall varje allmänt fridlyst djur ha en kategori för varje land vi har information om? Jag tror detta är något som mycket bättre förklaras i artikeln om djuret ("vargen är fridlyst i stora delar av Europa, men ...") och i artikeln Statens vilt eller med den sammanhörande listartikel. --LPfi 18 januari 2012 kl. 20.10 (CET)

Instämmer med LPfi. //Essin (diskussion) 5 januari 2015 kl. 19.11 (CET)
Radera kategorin, och använd artiklar-listor för respektive land i stället. J 1982 (diskussion) 15 maj 2015 kl. 23.45 (CEST)
Jag håller med J 1982. Dammråtta (diskussion) 22 november 2015 kl. 21.06 (CET)
Beskrivningen av fridlysning av djur i Sverige på fridlysning verkar i och för sig likna beskrivningen av fridlysning av djur i Finland på utinaturen.fi (en lämplig källa för att utvidga artikeln?), så det är nog snarast det som är den tydligaste motsvarigheten. Hur som helst listas arterna som ingår i statens vilt redan i artikeln, så informationen finns kvar på Wikipedia om kategorin raderas. Listan där skulle dessutom kunna kompletteras med årtal för klassningen (och avklassningen, om man utvidgar med arter som inte längre hör dit). Kan denna diskussion sägas ha nått konsensus? //Essin (diskussion) 24 november 2015 kl. 23.01 (CET)

Kategori:NCC[redigera wikitext]

Problem: Kategorin innehåller för närvarande olika byggnader och anläggningar, där NCC varit delaktiga i uppförandet. Finns ingen risk att kategorin blir ohanterligt stor?

Förslag till åtgärd: Begränsa användningen.

Anmälare: Yvwv [y'vov] 11 oktober 2011 kl. 05.01 (CEST)

Diskussion:

 • Vad sägs om att införa en underkategori kalald "Byggnader uppförda av NCC" eller liknande. På samma sätt har vi väl t ex i vissa fall gjort med författare där det finns en kategori för det som har med personen att göra och sedan en underkategori för dennes litterära verk (se t ex Kategori:August Strindberg). /FredrikT 11 oktober 2011 kl. 09.09 (CEST)
  God tanke, så kan andra artiklar relaterade till NCC vara kvar i kategorin. -- Lavallen 13 november 2011 kl. 08.38 (CET)
Vettig åtgärd. Kategori:Peab är av samma sort. /Yvwv [y'vov] 26 juli 2012 kl. 14.46 (CEST)
Kategori:Skanska och Kategori:Strängbetong också. --Grotte (disk) 8 mars 2013 kl. 15.33 (CET)
Detta ser ut att vara genomfört, kan vi avsluta denna? /Hangsna (disk) 26 januari 2014 kl. 22.43 (CET)
Det finns fortfarande några tveksamma artiklar kvar. I vissa fall har respektive byggbolag bara ägt byggnaden en period eller rustat upp den. //Essin (diskussion) 5 januari 2015 kl. 20.49 (CET)
Skall vi ha kvar den fär bör vi väl tillåta liknande kategorier för andra byggföretag? J 1982 (diskussion) 15 maj 2015 kl. 21.32 (CEST)
Jag tycker det verkar olämpligt att kategorisera byggnader utfirån vilket bolag som byggt dem. Finns det någon särksild koppling mellan Alviksbron och Norðoyatunnilin bara för att samma byggfirma varit inblandad?
andejons (diskussion) 12 augusti 2015 kl. 10.16 (CEST)
Jag håller med. En sådan här kategori borde bara innehålla artiklar som handlar om företaget som sådant (chefer, dotterbolag etc.). Det räcker att skriva några rader i respektive artikel om att NCC var med och byggde, det behövs ingen kategori för det. Så jag stödjer förslaget. Dammråtta (diskussion) 22 november 2015 kl. 21.04 (CET)

Kategori:Neuropsykiatriska diagnoser[redigera wikitext]

Problem: Som jag skrivit på diskussionssidan, så har alla psykiatriska diagnoser neuropsykiatriska (hypotetiska) förklaringar, och de artiklar som använder kategrin brukar klassificeras annorlunda. Namnvarianterna för klassificering av de artiklar som finns där är:

 • ICD-10 Beteendestörningar och emotionella störningar med debut vanligen under barndom och ungdomstid (förmodligen för att skilja dessa från medfödda utvecklingsstörningar)
 • MeSH Psykiska störningar diagnostiserade i barndomen
 • Engelska Wikipedia Emotional and behavioral disorders in childhood and adolescence

Förslag till åtgärd: (Ingen särskild uppfattning annat än att det måste bytas. Kommer kanske att ha uppfattningar om förslag)

Anmälare: 90.233.168.193 24 augusti 2011 kl. 18.57 (CEST)

Diskussion:

Den här diskussionen borde väl egentligen omfatta hela Kategori:Psykiska störningar? Åtskilligt där som inte verkar helt konsekvent och genomtänkt. Annars tycker jag du har rätt i sak. Kategori:Psykiska störningar i barndomen, för att inte få ett ohanterligt långt namn? Lsj 24 augusti 2011 kl. 19.26 (CEST)

Nja, att många psykiatriska sjukdomar har Neuropsykiatriska förklaringar, vet jag inte om det skulle göra att vi börjar kategorisera och namnge dem som "Neuropsykiatriska". Detta lika lite som att vi numer vet mekanismen bakom solens upp- och nedgång har påverkat vårt sätt att namnge dessa fenomen.
Även vanliga psykiska störningar kan diagnostiseras i barndomen, på samma sätt som de sk neuropsykiatriska kan diagnostiseras som vuxen. Men jag tror ändå inte att depression skulle hamna i kategorin för "Psykiska störningar i barndomen"... -- Lavallen 24 augusti 2011 kl. 19.30 (CEST)
Lsj: Den övergripande kategorin innehöll några "allmänbegrepp" som inte längre används på det sättet - psykoser och manier räknas t.ex. snarare som psykiska tillstånd snarare än som särskilda sjukdomar, även om det inte heller är riktigt så enkelt. Vid sidan av detta fanns några "populära" diagnosklasser (som ätstörningar). Jag sorterade i stället efter hur de gör i MeSH och ICD ungefär. Ett annat problem är syndrom/störning. Svenska ICD brukar tydligen översätta disorder till syndrom, men bara när det gäller de psykiska diagnoserna.
Lavallen: Jag tror att ICD fångar diagnoserna bäst, nu efter att du påmint om depressioner.--90.233.168.193 24 augusti 2011 kl. 19.34 (CEST)
Det är alltså inte någonstans ett etablerat synsätt att dessa störningar skulle vara mer neuropsykiariska än andra i kategorin för psykiska störningar. Det är bara några forskare på dessa sjukdomar som framhåller att det går att förklara dem neuropsykiatriskt, genom att kalla dem neuropsykiatriska funktionsstörningar (men även schizofreni och bipolära störningar skulle då föras dit).--90.233.168.193 24 augusti 2011 kl. 19.39 (CEST)

Frågan är mycket komplicerad p.g.a. begreppsförvirring. I Sverige används ofta beteckningen "neuropsykiatrisk" om demenssjukdomar, minnesstörningar etc, men har även blivit ett samlingsbegrepp för ADHD, ASD och liknande, vilket är andra typer av tillstånd än de förstnämnda. Det utbredda bruket av beteckningen "neuropsykiatri" beträffande ADHD, ASD etc har också ifrågasatts av fackmän på området, även om det såvitt jag vet inte finns någon enighet om någon alternativ benämning. Oavsett hur man ser på den oinloggades synpunkter så är kategorin problematisk. Artikeln Neuropsykiatri är därför också i högsta grad i behov av kvalitetskontroll av någon sakkunnig som verkligen kan reda ut begreppen./Annika 24 augusti 2011 kl. 20.02 (CEST)

Du har rätt att det svenska ordbruket skiljer sig radikalt, se t.ex. boken här förutom vad jag tillfört artikeln. På Harvard studerar de framför allt självskadebeteende, ångest och ADHD inom neuropsykiatrin. Den svenska psykiatrin skiljer sig rent allmänt från utrikiska, se även ovan hur ICD översätter disorder.--90.233.168.193 24 augusti 2011 kl. 21.58 (CEST)
Samtidigt kommer du att bli förvånad när du upptäcker hur mycket ASD och demens har gemensamt... -- Lavallen 25 augusti 2011 kl. 08.37 (CEST)
Jag hittade dessa åhörarkopior på nätet, utarbetade av en känd överläkare i Lund (som utrett en mängd vuxna för ASD) och där hennes åsikter om dessa frågor kortfattat framgår. /Annika 25 augusti 2011 kl. 17.18 (CEST)
"Terapiresistens"! - Intressant begrepp! -- Lavallen 25 augusti 2011 kl. 18.13 (CEST)
Jag undrar några saker: 1. Finns några argument för att dessa och inga andra diagnoser är neuropsykiatriska? 2. Finns några källor som definierar "neuropsykiatriska diagnoser" på det sätt som kategorin använder det? 3. Går det att ha ett kategorinamn som det uppenbarligen råder olika uppfattningar om från vetenskapligt håll?--90.233.145.221 25 augusti 2011 kl. 23.05 (CEST)
1. Nej, det är overifierbart att bevisa att "inga andra diagnoser är neuropsykiatriska". 2. Kategoriseringen har sannolikt skett utifrån artikel-perspektiv, inte ur kategori-perspektiv. Balansgången däremellan är ofta svår. 3. Går det att hitta ett kategorinamn som man från vetenskapligt håll är enig om?
Ja, neuropsykiatri är ett mindre lämpligt val av namn. Öht är hårda gränsdragningar mellan discipliner ofta olämpliga. Det finns ingen tydlig gräns mellan neurologi och psykiatri. Vad som finns är en slags restkategori som inte riktigt passat in i någondera facken, som av tradition kallats neuropsykiatriska. -- Lavallen 26 augusti 2011 kl. 08.30 (CEST)
Jag är inte riktigt säker på att jag förstår sista bisatsen - neuropsykiatrin verkar av allt att döma ha uppstått för att utreda tillstånd i överlappningen mellan hjärnskada/neurodegeneration och psykiska besvär. Men en sak som alla är överens om i alla fall är att diagnoserna som nu samlas i kategorin är en distinkt grupp. En annan sak är att det finns flera auktoriteter. Eftersom Sveriges hälso- och sjukvård lyder under Socialstyrelsen, kan det vara intressant att veta att de klassificerar Huntingtons sjukdom som en neuropsykiatrisk sjukdom.[1] Dock har Socialstyrelsen också beslutat att ICD ska användas till diagnoser i svensk sjukvård.[2] Därför borde man kunna säga att när "neuropsykiatriska diagnoser" har flera kritiker, är det ingen som invänder mot ICD:s förslag.--90.233.184.126 26 augusti 2011 kl. 11.54 (CEST)

Artikeln neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (som definitivt skulle behöva bättre referenser) är central i sammanhanget. Jag har ingen bestämd uppfattning om kategorin neuropsykiatriska diagnoser som sådan, och artikeln neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och kategorin neuropsykiatriska diagnoser täcker ungefär samma sak.

Att enbart utgå från internationella diagnossystemen som ICD och DSM vore owikiaktigt. Termen neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är väletablerad i Sverige, och därigenom har den en stor och ovedersäglig encyclopedisk relevans, även om det skulle vara så att termen är specifikt svensk. (Måhända är Christopher Gillbergs forskning en nyckel till språkbruket.) Det vore originalforskning att avfärda termen för att den endast används i Sverige.

Accusativen hos Olsson 28 augusti 2011 kl. 01.00 (CEST)

Så vitt jag kan förstå har anmälaren helt enkelt fel i sak. Svenska Wikipedia är ett svenskt uppslagsverk, och det ska utgå från svenska belägg. Det är ett tankefel att använda engelskt språkbruk som utgångspunkt för ett svenskt uppslagsverk.
Det är ett faktum att autismspektrumtillstånd, ADHD och Tourettes syndrom på svenska vanligtvis klassas som neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, och att även Socialstyrelsen använder detta språkbruk. Termen neuropsykiatriska diagnoser verkar vara vidare än neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Huntingtons sjukdom är en neuropsykiatrisk diagnos, men inte en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.
Accusativen hos Olsson 28 augusti 2011 kl. 01.25 (CEST)
Anmälaren frågade:
3. Går det att ha ett kategorinamn som det uppenbarligen råder olika uppfattningar om från vetenskapligt håll?
Ja, i allra högsta grad. Att en etablerad term är vetenskapligt omstridd är knappast ett argument för att termen inte ska användas som kategori. Som wikipedianer ska vi inte bedöma vilka forskare som har rätt och vilka som har fel — det vore originalforskning.
Accusativen hos Olsson 28 augusti 2011 kl. 01.40 (CEST)
Alla artiklarna i kategorin (utom möjligtvis neuropsykologisk utredning) har anknytning till NPF, alltså neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Man ska inte krångla till i onödan, och därför föreslår jag:
Förslag till åtgärd, alternativ ett:
Ändra kategorin till neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
Förslag till åtgärd, alternativ två:
Stryk kategorin helt.
Accusativen hos Olsson 28 augusti 2011 kl. 02.06 (CEST)
Få se nu om jag lyckas posta detta med mina nya dator och gamla bredband.... Jag var den första att anföra svenska förhållanden - se direkt ovan ditt, där jag visar att Socialstyrelsen då rekommenderar att Huntingtons sjukdom ska in i samma kategori. Socialstyrelsen anger ICD som standard, vilket innebär att även Gillberg måste använda deras termer. Jag visade i anmälan på den officiella svenska översättningen av ICD-10, så det är inget speciellt engelskt språkbruk, det är WHO:s. Det är alltså inte riktigt sant att det handlar om konflikter i forskarvärlden, utan troligen så att man inom ramen för viss administrativ frihet valt att tolka begreppet neuropsykiatrisk snävt eller vitt. Ingen har nämligen hittills visat en källa som säger att dessa och inga andra diagnoser är neuropsykiatriska.--90.233.166.167 28 augusti 2011 kl. 08.45 (CEST)
Du har fel på alla punkter, och dina kunskaper om hur Wikipedia fungerar verkar mycket begränsade. Har du hört talas om Randy in Boise?
Accusativen hos Olsson 28 augusti 2011 kl. 11.50 (CEST)
Det där var väl ändå en onödig gliring. Svenskspråkiga Wikipedia är ett uppslagsverk på svenska, inte ett uppslagsverk för Sverige. Det är en viss skillnad. //Essin (diskussion) 15 januari 2015 kl. 21.32 (CET)
Radera och dela upp i listor efter land, då det kan se olika ut i olika länder. J 1982 (diskussion) 15 maj 2015 kl. 21.30 (CEST)

Kategori:Fartygsklasser efter typ[redigera wikitext]

Problem: De olika underkategoriernas namn ser ut att vara anglicismer.

Förslag till åtgärd: Byt t.ex. kategori:Göteborgsklass jagare mot kategori:Jagare av Göteborgsklass eller liknande.

Anmälare: Laxskinn 1 februari 2011 kl. 17.59 (CET)

Diskussion:

Ja. Med lämplig sorteringsnyckel i underklasserna.

Men kategoriträdet visar på problemet med odokumenterade kategorier. Huvudkategorin klassifikation har inga andra klassificeringsscheman för fartyg, men vi har åtminstone Kategori:Fartyg efter typ. Något slags hänvisningar mellan olika klassificeringsträd behövs, gärna med en redogörelse för arbetsfördelningen (eller en hänvisning till en sådan i lämplig huvudkategori). Texten kan vara ofullständig, men då kan man hitta texten, diskutera den och förbättra den, medan man med avsaknad av sådan text inte vet var diskussionen skall föras (annat än här och på Bybrunnen).

(Hm. Då man fortsätter från Klassifikation mot Kategori:Topp verkar det som att ingen har någon större kontroll på kategoriträdet på den här nivån.)

--LPfi 1 mars 2011 kl. 09.43 (CET)

Tror det är smartast att döpa om de till Kategori:Göteborgsklass (jagare), Kategori:Göteborgsklass (fregatt) osv i sådana fall då det är så de flesta fartygsartiklarna är uppbyggda. Gurksaft 15 juli 2011 kl. 19.28 (CEST)

Å ena sidan är jag böjd att hålla med Gurksaft, eftersom det underlättar att harmonisera namngivningen av artiklar och kategorier så långt som möjligt och systemet redan används i t ex Kategori:Hangarfartygsklasser, men å andra sidan finns det en invändning: artiklarna om klasser handlar om klassen som helhet, medan kategorierna om klasser handlar om enskilda fartyg i klassen. Ur det perspektivet är Laxskinns förslag bättre. Hursomhelst är båda förslagen en förbättring jämfört med nuläget, och jag skulle gärna se att något av dem genomfördes. //Essin (diskussion) 5 januari 2015 kl. 19.16 (CET)
Kategori:Göteborgsklassjagare och Kategori:Hallandsklassjagare kanske funkar? J 1982 (diskussion) 15 maj 2015 kl. 21.28 (CEST)
Jag stödjer Laxskinns förslag. Dammråtta (diskussion) 16 november 2015 kl. 23.09 (CET)

Kategori:Fartyg per tidsperiod[redigera wikitext]

Problem: För diffus. Ska alla fartyg som överhuvudtaget existerade under tidsperioden vara med? Enligt beskrivningen på underkategorierna är det just så. Det blir en märklig avgränsning med tanke på att 90% av fartygsartiklarna antagligen skulle hamna i Kalla Kriget-kategorin, som ju utgör en så lång tidsperiod.

Förslag till åtgärd: Avveckla, precisera så att fartygen måste ha varit inblandade i kriget i fråga eller, om det handlar om att kunna tidsbestämma fartygen, byt till jämnare fördelade intervall.

Anmälare: Laxskinn 1 februari 2011 kl. 17.51 (CET)

Diskussion:

Tydligen någon som intresserar sig för modern krigshistoria som skapat kategorierna. Jag hade väntat mig något i stil med antiken, vikingatiden (finns faktiskt med), medeltiden, med flera tidsperioder.
Olika krig är inte tidsperioder. Om fartyg skall kategoriseras enligt krig bör de ha varit inblandade i kriget. Men hur är det med fartyg som varit med i en fartygskonvoj över Atlanten under andra världskriget? De var inblandade, en del av dem mycket konkret. Men de flesta större fartyg som fanns då torde ha transporterat förnödenheter åt någon krigsförande part. Det blir alltså en jättekategori, som måste delas upp för att vara användbar.
Kategori:Fartyg enligt tidsperiod är säkert nyttig, men indelningen bör vara genomtänkt. Man kunde kanske se hur de diskuterat och gjort på enwiki och Commons för att få idéer och märka problem. Det är dessutom en fördel om trädet är någorlunda samstämmigt med det på Commons.
--LPfi 1 mars 2011 kl. 09.56 (CET)
Håller med. Kategorin bör byta namn, föreslår "Fartyg efter tidsperiod" och innehålla underkategorier som Fartyg under antiken, vikingatiden, medeltiden, etc. Nuvarande krigskategorier är väl i för sig relevanta, men bör enbart kategorisera örlogsfartyg och inte vara en underkategori till denna kategori. Därtill bör nog kategori:Fartyg under vikingatiden och kategori:långskepp slås samman.--Gotogo 30 mars 2011 kl. 16.09 (CEST)
Hur gör vi med replikor? Det känns konstigt att ha nybyggda skepp i kategorin Fartyg under vikingatiden. Ett parallellt kategoriträd för replikorna (med Se även på varje kategorisida) är kanske inte helt ändamålsenligt, då många artiklar behandlar både en fartygsreplika och förebilden (eller förebilden och replikorna). Det är ändå det mest logiska jag hittar på för ögonblicket. --LPfi 18 oktober 2011 kl. 09.51 (CEST)
Jag ändrar mig. Kategori:Fartyg per tidsperiod bör avvecklas då den är ett onödigt komplement till Kategori:Fartyg efter århundrade (underkategorier för decennier och år finns). Den senare är mer lämplig utifrån det globala perspektivet då periodernas längd och omfattning varierar mellan länder. I t.ex. Sydeuropa börjar medeltiden efter Romarikets fall omkring år 500 (jmf med 1060 i Norden) och där finns i huvudtaget ingen vikingatid. Även Kategori:Fartyg under Vietnamkriget (och andra krig) kan avvecklas då detta inte är en period (som LPfi redan skrivit) och är svåra att avgränsa (enligt anmälan). Däremot bör ju de redan befintliga Kategori:Örlogsfartyg under Vietnamkriget etc finnas kvar som underkategori till Kategori:Örlogsfartyg. De som är intresserade av fartyg från vikingatiden kan förutom fartyg efter sekel-kategorierna också söka i Kategori:Långskepp där den för vikingatiden specifika fartygstypen finns kategoriserad (+replikor som f.ö. också återfinns i Kategori:Historiskt återskapande).
Fartygshistorikerna kan således finna artiklar i:
Kategori:Fartyg efter århundrade
Sekelkategoier, t.ex: Kategori:Fartyg sjösatta under 900-talet
Militärhistoriker kan finna artiklar i:
Kategori:Fartyg efter typ
Kategori:Örlogsfartyg
Krigskategorier, t.ex: Kategori:Örlogsfartyg under andra världskriget
Således stödjer jag att Kategori:Fartyg per tidsperiod, Kategori:Fartyg under vikingatiden, Kategori:Fartyg under första världskriget etc avvecklas.--Gotogo 10 januari 2012 kl. 20.36 (CET)
Kategori:Fartyg under vikingatiden eller motsvarande borde behållas, men förstås begränsa sig till fartyg och båtar som användes av vikingar eller deras fredligare landsmän. Personer intresserade av vikingatiden torde intressera sig också för de skepp som inte kunnat hänföras till en kategori för någon välkänd fartygstyp. Tvärtom borde kanske Kategori:Långskepp avvecklas, då de flesta fartyg där inte är långskepp och långskeppen är få nog att hittas på annat sätt. --LPfi 10 januari 2012 kl. 21.47 (CET)
Tycker det ser konstigt ut att civila fartyg kategoriseras efter krig och andra militära och politiska termer. En passagerarfärja har till exempel ganska lite med Kalla kriget att göra. J 1982 (diskussion) 15 maj 2015 kl. 21.27 (CEST)


Avslutade diskussioner[redigera wikitext]Arkiv[redigera wikitext]