Wikipedia:Problematiska kategorier

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Edit-delete-not encyclopedic.svg
Bildinformation
Crystal Clear app help index.svg
Bildinformation
Question book-2.svg
Bildinformation
Wiki-broom.svg
Bildinformation
Sidor föreslagna för radering Problematiska kategorier Relevanskontroll Snabbraderingar

Wikipedias sidor sorteras in i kategorier. På denna sida tas problematiska kategorier som kan behöva en bredare diskussion än den som är möjlig på enskilda kategoridiskussionssidor upp. Innan denna sida skapades har kategorier stått under omröstning på Wikipedia:Sidor föreslagna för radering. Problematiska kategorier kan vara sådana som vissa användare tycker är olämplig att använda av en eller annan orsak, har fel namn eller borde användas på ett annat sätt. Orsaker kan vara:

 • Vissa användare tycker att kategorin är värdeladdad och oklart definierad, och att det därför inte går att opartiskt avgöra vilka artiklar som ska tillhöra kategorin. Exempel: Kategori:Terrorister.
 • Vissa användare ser kategorinamnet som missvisande eller felaktigt, t.ex. Kategori:Folkminne.
 • Kategorin berör personliga förhållanden som vissa användare ser som integritetskränkande, t.ex. Kategori:Personer som omkommit i flygincidenter.
 • Vissa användare tycker att kategorin är så snäv eller föränderlig att den försämrar överblicken, t.ex. Kategori:Metrokrönikörer.
 • Vissa användare tycker att kategorin borde omfatta en mindre mängd artiklar, men med bibehållet namn.
 • Vissa användare tycker att kategorin bör delas upp i flera, som inte är över- respektive underkategorier till varandra.
 • Flera kategorier överlappar varandra, men det är oklart om de överlappar varandra tillräckligt för att slås ihop, om innehåll ska omfördelas på de befintliga kategorierna och eventuella nya kategorier, eller vilket namn som är bäst för den sammanslagna kategorin.

Syftet med denna sida är att föra en diskussion kring de föreslagna kategorierna, och enas om att kategorin ska avvecklas, vara kvar eller modifieras så att den bättre avspeglar sitt syfte. Notera: om en kategori avvecklas innebär det naturligtvis inte att artiklarna i den raderas, de avkategoriseras bara.

Arbetsordning[redigera | redigera wikitext]

Anmälan görs på liknande sätt som på sidor föreslagna för radering.

Antag att du vill diskutera kategorin Kategori:Fiskar. Tillvägagångssättet är då:

 1. Lägg in mallen {{Problemkategori}} på sidan Kategori:Fiskar.
 2. Tryck här och lägg till raden {{Wikipedia:Problematiska kategorier/Fiskar}} eller {{/Fiskar}} på angivet ställe.
 3. Skapa sidan Wikipedia:Problematiska kategorier/Fiskar. Kopiera in mallen nedan dit, och fyll i det som saknas. Glöm inte strecket längst ned. Det används för att avskilja diskussionen från den nedanför.
 4. När diskussionen är avslutad, och om du har för avsikt att genomföra en eventuell förändring, "lås" diskussionen i Wikipedia:Problematiska kategorier/Fiskar såhär:
  1. Lägg in {{Pkt|Beslut}} ~~~~ överst, där beslut beskriver vad man beslutat göra med kategorin ("avveckla", "behåll", "konsensus saknas", ...).
  2. Lägg in {{Pkb}} längst ned.
 5. Lägg in {{subst:Fpk|Beslut}} på kategorins diskussionssida, Kategoridiskussion:Fiskar. {{Fpk}} är en hjälpmall till {{Pk arkiv}}.
 6. Ta bort {{Problemkategori}} från de kategorisidor som skall vara kvar.
 7. Redigera den här sidan och flytta {{Wikipedia:Problematiska kategorier/Fiskar}} till precis nedanför rubriken "Avslutade diskussioner".
 8. Om diskussionen slutade i konsensus, utför själva förändringen. Är det ett omfattande arbete kan du begära utförande av det i Wikipedia:Robothjälp, med en hänvisning till diskussionen som resulterat i konsensus.
 9. Efter ytterligare ett tag (några veckor) skall diskussionen arkiveras. Detta sker genom att flytta diskussionen till innevarande års arkiv: 2017.

Praktiska snabblänkar för arkivering (öppna i nya fönster/flikar): Redigera omröstningssidan / Redigera innevarande års arkiv.

Ibland handlar en anmälan om flera kategorier samtidigt. Ett exempel kan vara att man vill föreslå sammanslagning av Kategori:Ester och Kategori:Estländare. Låt då en kategori vara "huvudämnet" (till exempel Wikipedia:Problematiska kategorier/Ester, och skapa en omdirigering från Wikipedia:Problematiska kategorier/Estländare. Lägg in {{Problemkategori|Ester}} på båda sidorna. Skriv in samtliga diskuterade kategorier i diskussionens överskriftsrad. Om diskussionen handlar om ett helt träd av kategorier, välj en lämplig rotkategori som "förälder" till diskussionen.

Mall för nya anmälningar[redigera | redigera wikitext]


=== [[:Kategori:Kategori som anmäles]] ===

'''Problem:''' 

'''Förslag till åtgärd:''' 

'''Anmälare:''' ~~~~

'''Diskussion:'''<br />

----

Diskussioner[redigera | redigera wikitext]

Kategori:Svenska scenskådespelare[redigera | redigera wikitext]

Problem: Lika överflödig som den tidigare avskaffade Kategori:Svenska TV-skådespelare och lika omöjlig att avgränsa. Flertalet svenska skådespelare arbetar / har arbetat omväxlande som scenskådespelare, filmskådespelare och TV-skådespelare så länge de senare medierna funnits.

Förslag till åtgärd: Avskaffa.

Anmälare: Ascilto (diskussion) 18 februari 2017 kl. 18.48 (CET)

Diskussion:

Gäller i så fall hela världen. De flesta framgångsrika har väl börjat på teater, sedan kommit med i TV-serier och slutligen biograffilm? J 1982 (diskussion) 22 februari 2017 kl. 18.02 (CET)

Kategori:Kurder i Sverige[redigera | redigera wikitext]

Problem: En kategori som bara listar folk utan att det framgår vilken anknytning de har till de nämnda etniciteterna.

Förslag till åtgärd: Avskaffa kategorin. Om något liknande önskas, använd i stället Lista över kända svenskar med kurdisk härkomst

Anmälare: Också en bilist (diskussion) 9 februari 2017 kl. 13.49 (CET)

 • Solklart behålll I motsats till listan, som med största sannolikhet kommer att raderas inom kort, har denna kategori en funktion att fylla. Tostarpadius (diskussion) 9 februari 2017 kl. 16.02 (CET)
 • Behåll. Både kategorin, som jag skapat i analogi till kategorier som "Samer i Sverige", "Svenskar i Kina" och ytterligare några samtlistan, som jag bidragit till, har funktioner att fylla. Roufu (diskussion) 9 februari 2017 kl. 18.52 (CET)
 • Behåll. förslaget att ersätta med lista är ej möjligt och kategorin fullt rimlig.Yger (diskussion) 9 februari 2017 kl. 18.58 (CET)
 • Solklar radera. Kan inte påstå att jag älskar listorna, men den här katalogiseringen av människor är inte vad jag vill se på Wikipedia. -- Innocent bystander (diskussion) 10 februari 2017 kl. 11.44 (CET)
 • Solklar radera. vi bör avskaffa dessa kategorier över etnicitet, då dessa bara delar in folk i olika folkgrupper--Bruno Rosta (diskussion) 10 februari 2017 kl. 17.03 (CET)
 • Solklar radera. Som Innocent bystander. Stigfinnare (diskussion) 10 februari 2017 kl. 17.04 (CET)
 • Solklart behåll. Som Yger. DIEXEL (diskussion) 10 februari 2017 kl. 17.50 (CET)
 • Behåll. Så länge de framgår av respektive artikel vilken anknytning respektive person har till Kurdistan ser jag inget problem med att de kategoriseras som kurder. /ℇsquilo 10 februari 2017 kl. 18.07 (CET)
 • Radera - med diskussionsinlägg. /Ascilto (diskussion) 12 februari 2017 kl. 19.00 (CET)
 • Radera - med inlägg i diskussionen. Lindansaren (diskussion) 12 februari 2017 kl. 19.55 (CET)

Diskussion:
Etnisk tillhörighet är ett känsligt och personligt ämne. Genom att bara lägga folk i en kategori, kan tillhörigheten aldrig problematiseras. Det är inte säkert att alla vill buntas samma utan kommentarer i en kategori och det är svårare att dra gräns för en kategori eftersom den måste ha exakt samma kriterium för alla. I en listan kan däremot varje persons hel- eller deltillhörighet till gruppen förklaras och bekräftas med källa. Också en bilist (diskussion) 10 februari 2017 kl. 09.26 (CET)

Det är i personartikeln frågan för individen problemtiseras.Yger (diskussion) 10 februari 2017 kl. 10.19 (CET)
Inte frågan om den etniska tillhörigheten i jämförelse med andra med samma uppgivna tillhörighet. Också en bilist (diskussion) 10 februari 2017 kl. 11.59 (CET)
Vi har kategorin "personer från" vi diskuterat mycket. Där råder inte ett homogent synsätt på kraven för bli klassad där men i varje artikel som får den kategorin, så framgår de motiven till att just den blir klassad så.Yger (diskussion) 10 februari 2017 kl. 12.02 (CET)
Nej. Också en bilist (diskussion) 10 februari 2017 kl. 14.53 (CET)
På tal om kategorier med problem? -- Innocent bystander (diskussion) 10 februari 2017 kl. 17.11 (CET)
Problem? De hör till de viktigaste kategorierna i vårt systematiseringsarbete. De finns på alla språkversioner. Tostarpadius (diskussion) 10 februari 2017 kl. 17.26 (CET)
Och det är exakt däri problemet ligger! Våra kategorier här är mycket vaga till sitt syfte. Är de för personer "associerade med" en plats eller är de för om de är "födda i" en plats. Interwikin skiljer mellan dessa två, men det gör inte våra kategorier alls.
Och viktiga, ner absolut inte, vi skulle klara oss alldeles utmärkt utan dem! Vi har snarare problemet att i en del biografier är mängden kategori-kod långt längre än brödtexten i artiklarna. Och det menar jag betyder inte nödvändigtvis att mängden brödtext är för liten. -- Innocent bystander (diskussion) 10 februari 2017 kl. 17.36 (CET)
Under tolv kategorier i en biografi är problematiskt. Det är viktigt att våra artiklar är länkade till varandra på mer än ett sätt. Tostarpadius (diskussion) 10 februari 2017 kl. 17.39 (CET)
Personer med grön slips är kanske relevant för Commons, men inte här. Kategorierna ska främst beskriva vad som är signifikant för artikelsubjektet, inte beskriva nischer. Kategori:Män och Kategori:Avlidna 1987 har spelat ut sitt syfte! Vi behöver dem inte längre! -- Innocent bystander (diskussion) 10 februari 2017 kl. 17.48 (CET)
Är det på grund av Wikidata? I så fall vill jag hellre avskaffa det projektet än ta bort kategorierna. Ju fler desto bättre! Tostarpadius (diskussion) 11 februari 2017 kl. 14.07 (CET)
Den här kategorin måste raderas av samma skäl som Lista över kända svenskar med kurdisk härkomst raderades - vi kan inte sortera människor efter etnicitet då det av naturen bara kan ske på alltför vaga grunder. Källan till den här kategorin är dessutom den raderade listan som redan den hade svagt och bristande källstöd. Bara de som i offentligheten gått ut med sin kurdiska härkomst kan kategoriseras som kurder, den här kategorin omfattar betydligt fler. /Ascilto (diskussion) 12 februari 2017 kl. 19.00 (CET)
Rimligtvis måste en person betecknas som kurd i artikel för att kunna kategoriseras som kurd, och artikeln bör ha tillräckliga källor för sådant. Ett sätt på vilket kategorier är bättre än listor är att kategoriseringen syns för den som bevakar artikeln. Jag tror inte att felkategorisering är så allmän eller farlig i det här fallet att kategorin måste avskaffas därför. Däremot är frågan i vilken mån vi vill ha etnicitetskategorier. För judar har vi begränsat oss till Personer inom judendomen i Sverige. Samer bör väl på motsvarande sätt ha utmärkt sig just som samer för att hamna i Samer, medan finlandssvenskar väl alla blir kategoriserade som finlandssvenskar. Den sistnämnda kategorin är väl sällan en belastning (vilket de andra kan vara eller kunde ha varit för någon tid sedan), men jag kan tänka mig att en Jörn Donner eventuellt skulle betacka sig (är det därför han beskrivs som svenskspråkig finländare?). --LPfi (diskussion) 12 februari 2017 kl. 19.23 (CET)
Judar är knappast en etnicitet, vi skall inte blanda samman religionsutövning och språk med etnicitet, det är ett ödesdigert misstag. Samerna definierar inte heller sig själva efter etnicitet utan efter språk, för att få rösta till sametinget nöjer de sig med att mor- eller farföräldrar talat samiska om man själv vill identifiera sig som same. Inte heller sverigefinnar, sverigefinländare och finlandssvenskar är någon enkel indelning, det räcker inte med att ha ett svensk- eller finskklingande namn. Kategori:Sverigefinländare innehåller såvitt jag kan se bara sverigefinnar och inga av alla de finlandssvenskar som lever i Sverige. Andra och tredje generationen har ofta blandad härkomst och kan förvisso ha dubbla identiteter. /Ascilto (diskussion) 12 februari 2017 kl. 19.39 (CET)
Det är mycket problematiskt att se "same" som en språklig kategori. Många av dem som nu är medelålders fick aldrig lära sig samiska på grund av ländernas språkpolitik. Språket används ju här för att man för hundra år sedan sällan växte in i den samiska kulturen utan att lära sig samiska eller tvärtom (antar jag), så det är ett ganska tydligt kriterium – men alltså som proxy till etnicitet. Om man skulle vilja fånga språkgruppen borde man ju utgå från eget modersmål. En del som på annat sätt kan visa att de stammar från samer får också rösträtt. Och rösträtten är ju omstridd. Bara som parentes här --LPfi (diskussion) 13 februari 2017 kl. 09.00 (CET)
Samma grundläggande frågor som i alla liknande kategorier och listor: Vem ska vara med? Etnicitet? Hur definieras den i så fall? Är språket avgörande? Födelseort? Föräldrar? Eller....? Det är ju t ex skillnad på att ha föräldrar som identifierar sig som kurder, och att själv "vara kurd". Man är det som man själv definierar sig som. Och det är inte WP:s sak att avgöra något annat eller t o m möjligen komma fram till en annan kategorisering än den som personen själv ser som riktig och rimlig. Lindansaren (diskussion) 12 februari 2017 kl. 19.55 (CET)
WP:BLP anger att etnicitet kan anges i artikeln då personen bekräftat uppgifterna offentligt och etniciteten är relevant. Hur tillhörigheten definieras varierar, men borde framgå. "Svenskspråkiga författare" skriver på svenska. "Personer födda i Norrland" är födda där, "Amerikaner med irländsk härkomst" har förfäder i Irland. För "kurder" antar jag att självidentifieringen är det väsentliga, om den inte är omstridd (och därtill bör alltså beteckningen vara relevant). Men frågan är vilka av dessa kategorier som är väsentliga. Man bör väl väga nyttan med att se exempel på hur kurder klarat att göra en insats inom det svenska samhället eller med utgångspunkt i det svenska samhället å ena sidan, och faran i att skapa en databas som kan missbrukas å den andra. --LPfi (diskussion) 13 februari 2017 kl. 09.21 (CET)


Avslutade diskussioner[redigera | redigera wikitext]


Arkiv[redigera | redigera wikitext]