Wikipedia:Problematiska kategorier

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Edit-delete-not encyclopedic.svg
Bildinformation
Crystal Clear app help index.svg
Bildinformation
Question book-2.svg
Bildinformation
Wiki-broom.svg
Bildinformation
Sidor föreslagna för radering Problematiska kategorier Relevanskontroll Snabbraderingar

Wikipedias sidor sorteras in i kategorier. På denna sida tas problematiska kategorier som kan behöva en bredare diskussion än den som är möjlig på enskilda kategoridiskussionssidor upp. Innan denna sida skapades har kategorier stått under omröstning på Wikipedia:Sidor föreslagna för radering. Problematiska kategorier kan vara sådana som vissa användare tycker är olämplig att använda av en eller annan orsak, har fel namn eller borde användas på ett annat sätt. Orsaker kan vara:

 • Vissa användare tycker att kategorin är värdeladdad och oklart definierad, och att det därför inte går att opartiskt avgöra vilka artiklar som ska tillhöra kategorin. Exempel: Kategori:Terrorister.
 • Vissa användare ser kategorinamnet som missvisande eller felaktigt, t.ex. Kategori:Folkminne.
 • Kategorin berör personliga förhållanden som vissa användare ser som integritetskränkande, t.ex. Kategori:Personer som omkommit i flygincidenter.
 • Vissa användare tycker att kategorin är så snäv eller föränderlig att den försämrar överblicken, t.ex. Kategori:Metrokrönikörer.
 • Vissa användare tycker att kategorin borde omfatta en mindre mängd artiklar, men med bibehållet namn.
 • Vissa användare tycker att kategorin bör delas upp i flera, som inte är över- respektive underkategorier till varandra.
 • Flera kategorier överlappar varandra, men det är oklart om de överlappar varandra tillräckligt för att slås ihop, om innehåll ska omfördelas på de befintliga kategorierna och eventuella nya kategorier, eller vilket namn som är bäst för den sammanslagna kategorin.

Syftet med denna sida är att föra en diskussion kring de föreslagna kategorierna, och enas om att kategorin ska avvecklas, vara kvar eller modifieras så att den bättre avspeglar sitt syfte. Notera: om en kategori avvecklas innebär det naturligtvis inte att artiklarna i den raderas, de avkategoriseras bara.

Arbetsordning[redigera wikitext]

Anmälan görs på liknande sätt som på sidor föreslagna för radering.

Antag att du vill diskutera kategorin Kategori:Fiskar. Tillvägagångssättet är då:

 1. Lägg in mallen {{Problemkategori}} på sidan Kategori:Fiskar.
 2. Tryck här och lägg till raden {{Wikipedia:Problematiska kategorier/Fiskar}} eller {{/Fiskar}} på angivet ställe.
 3. Skapa sidan Wikipedia:Problematiska kategorier/Fiskar. Kopiera in mallen nedan dit, och fyll i det som saknas. Glöm inte strecket längst ned. Det används för att avskilja diskussionen från den nedanför.
 4. När diskussionen är avslutad, och om du har för avsikt att genomföra en eventuell förändring, "lås" diskussionen i Wikipedia:Problematiska kategorier/Fiskar såhär:
  1. Lägg in {{Pkt|Beslut}} ~~~~ överst, där beslut beskriver vad man beslutat göra med kategorin ("avveckla", "behåll", "konsensus saknas", ...).
  2. Lägg in {{Pkb}} längst ned.
 5. Lägg in {{subst:Fpk|Beslut}} på kategorins diskussionssida, Kategoridiskussion:Fiskar. {{Fpk}} är en hjälpmall till {{Pk arkiv}}.
 6. Ta bort {{Problemkategori}} från de kategorisidor som skall vara kvar.
 7. Redigera den här sidan och flytta {{Wikipedia:Problematiska kategorier/Fiskar}} till precis nedanför rubriken "Avslutade diskussioner".
 8. Om diskussionen slutade i konsensus, utför själva förändringen. Är det ett omfattande arbete kan du begära utförande av det i Wikipedia:Robothjälp, med en hänvisning till diskussionen som resulterat i konsensus.
 9. Efter ytterligare ett tag (några veckor) skall diskussionen arkiveras. Detta sker genom att flytta diskussionen till innevarande års arkiv: 2016.

Praktiska snabblänkar för arkivering (öppna i nya fönster/flikar): Redigera omröstningssidan / Redigera innevarande års arkiv.

Ibland handlar en anmälan om flera kategorier samtidigt. Ett exempel kan vara att man vill föreslå sammanslagning av Kategori:Ester och Kategori:Estländare. Låt då en kategori vara "huvudämnet" (till exempel Wikipedia:Problematiska kategorier/Ester, och skapa en omdirigering från Wikipedia:Problematiska kategorier/Estländare. Lägg in {{Problemkategori|Ester}} på båda sidorna. Skriv in samtliga diskuterade kategorier i diskussionens överskriftsrad. Om diskussionen handlar om ett helt träd av kategorier, välj en lämplig rotkategori som "förälder" till diskussionen.

Mall för nya anmälningar[redigera wikitext]


=== [[:Kategori:Kategori som anmäles]] ===

'''Problem:''' 

'''Förslag till åtgärd:''' 

'''Anmälare:''' ~~~~

'''Diskussion:'''<br />

----

Diskussioner[redigera wikitext]

Kategori:Handelshögskolan i Stockholms medlemskap och Kategori:Handelshögskolan i Stockholms partneruniversitet[redigera wikitext]

Problem: Handels-POV. Att skapa motsvarande kategorier för alla andra medlemmar i samma organisationer och alla universitet som samarbetar med andra skulle ge kraftig kategoriinflation i enskilda artiklar. Se även Kategoridiskussion:Handelshögskolan i Stockholms partneruniversitet.

Förslag till åtgärd: Radera kategorierna. Informationen finns på Wikipedia i form av Handelshögskolan i Stockholm#Medlemskap och Lista över Handelshögskolan i Stockholms partneruniversitet, men behöver inte finnas i varje berörd artikel.

Anmälare: Essin (diskussion) 18 april 2016 kl. 17.15 (CEST)

Diskussion:
Jag kan hålla med om att kategorierna är till synes "onödiga" och överflödiga. Samtidigt tycker jag inte de ger "fel" information, och vad som är onödigt och överflödigt är delvis en subjektiv uppfattning. Jag tycker det räcker kommentera denna fråga på kategoriernas diskussionssidor och har inga protester om ändringar görs enligt förslaget, men vill inte ge mitt eget explicita stöd för en ändring.Yger (diskussion) 19 april 2016 kl. 08.31 (CEST)

Om man tänker sig att kategorier med partneruniversitet användes konsekvent, skulle det kunna bli ett tjugotal kategorier bara för det i en universitetsartikel. Medlemskategorierna blir också väldigt många hos organisationer med många medlemmar, om alla ska ha var sin kategori. Sådana kategoriseringar riskerar att snarare stjälpa än hjälpa. Jag stöder radering av dessa kategorier. /JohanahoJ (diskussion) 21 april 2016 kl. 09.24 (CEST)
Jag håller med Johanahoj. Dessutom är kategorierna språkligt inkorrekta. Dammråtta (diskussion) 26 april 2016 kl. 00.58 (CEST)
Även jag håller med Johanahoj och Dammråtta. --Rasmus 28 5 maj 2016 kl. 01.28 (CEST)
Jag kan acceptera det också blir svaret på detta ärende.Yger (diskussion) 5 maj 2016 kl. 06.10 (CEST)

Avslutade diskussioner[redigera wikitext]


Arkiv[redigera wikitext]