Wikipedia:Problematiska kategorier

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Edit-delete-not encyclopedic.svg
Bildinformation
Crystal Clear app help index.svg
Bildinformation
Question book-2.svg
Bildinformation
Wiki-broom.svg
Bildinformation
Sidor föreslagna för radering Problematiska kategorier Relevanskontroll Snabbraderingar

Wikipedias sidor sorteras in i kategorier. På denna sida tas problematiska kategorier som kan behöva en bredare diskussion än den som är möjlig på enskilda kategoridiskussionssidor upp. Innan denna sida skapades har kategorier stått under omröstning på Wikipedia:Sidor föreslagna för radering. Problematiska kategorier kan vara sådana som vissa användare tycker är olämplig att använda av en eller annan orsak, har fel namn eller borde användas på ett annat sätt. Orsaker kan vara:

 • Vissa användare tycker att kategorin är värdeladdad och oklart definierad, och att det därför inte går att opartiskt avgöra vilka artiklar som ska tillhöra kategorin. Exempel: Kategori:Terrorister.
 • Vissa användare ser kategorinamnet som missvisande eller felaktigt, t.ex. Kategori:Folkminne.
 • Kategorin berör personliga förhållanden som vissa användare ser som integritetskränkande, t.ex. Kategori:Personer som omkommit i flygincidenter.
 • Vissa användare tycker att kategorin är så snäv eller föränderlig att den försämrar överblicken, t.ex. Kategori:Metrokrönikörer.
 • Vissa användare tycker att kategorin borde omfatta en mindre mängd artiklar, men med bibehållet namn.
 • Vissa användare tycker att kategorin bör delas upp i flera, som inte är över- respektive underkategorier till varandra.
 • Flera kategorier överlappar varandra, men det är oklart om de överlappar varandra tillräckligt för att slås ihop, om innehåll ska omfördelas på de befintliga kategorierna och eventuella nya kategorier, eller vilket namn som är bäst för den sammanslagna kategorin.

Syftet med denna sida är att föra en diskussion kring de föreslagna kategorierna, och enas om att kategorin ska avvecklas, vara kvar eller modifieras så att den bättre avspeglar sitt syfte. Notera: om en kategori avvecklas innebär det naturligtvis inte att artiklarna i den raderas, de avkategoriseras bara.

Arbetsordning[redigera wikitext]

Anmälan görs på liknande sätt som på sidor föreslagna för radering.

Antag att du vill diskutera kategorin Kategori:Fiskar. Tillvägagångssättet är då:

 1. Lägg in mallen {{Problemkategori}} på sidan Kategori:Fiskar.
 2. Tryck här och lägg till raden {{Wikipedia:Problematiska kategorier/Fiskar}} eller {{/Fiskar}} på angivet ställe.
 3. Skapa sidan Wikipedia:Problematiska kategorier/Fiskar. Kopiera in mallen nedan dit, och fyll i det som saknas. Glöm inte strecket längst ned. Det används för att avskilja diskussionen från den nedanför.
 4. När diskussionen är avslutad, och om du har för avsikt att genomföra en eventuell förändring, "lås" diskussionen i Wikipedia:Problematiska kategorier/Fiskar såhär:
  1. Lägg in {{Pkt|Beslut}} ~~~~ överst, där beslut beskriver vad man beslutat göra med kategorin ("avveckla", "behåll", "konsensus saknas", ...).
  2. Lägg in {{Pkb}} längst ned.
 5. Lägg in {{subst:Fpk|Beslut}} på kategorins diskussionssida, Kategoridiskussion:Fiskar. {{Fpk}} är en hjälpmall till {{Pk arkiv}}.
 6. Ta bort {{Problemkategori}} från de kategorisidor som skall vara kvar.
 7. Redigera den här sidan och flytta {{Wikipedia:Problematiska kategorier/Fiskar}} till precis nedanför rubriken "Avslutade diskussioner".
 8. Om diskussionen slutade i konsensus, utför själva förändringen. Är det ett omfattande arbete kan du begära utförande av det i Wikipedia:Robothjälp, med en hänvisning till diskussionen som resulterat i konsensus.
 9. Efter ytterligare ett tag (några veckor) skall diskussionen arkiveras. Detta sker genom att flytta diskussionen till innevarande års arkiv: 2016.

Praktiska snabblänkar för arkivering (öppna i nya fönster/flikar): Redigera omröstningssidan / Redigera innevarande års arkiv.

Ibland handlar en anmälan om flera kategorier samtidigt. Ett exempel kan vara att man vill föreslå sammanslagning av Kategori:Ester och Kategori:Estländare. Låt då en kategori vara "huvudämnet" (till exempel Wikipedia:Problematiska kategorier/Ester, och skapa en omdirigering från Wikipedia:Problematiska kategorier/Estländare. Lägg in {{Problemkategori|Ester}} på båda sidorna. Skriv in samtliga diskuterade kategorier i diskussionens överskriftsrad. Om diskussionen handlar om ett helt träd av kategorier, välj en lämplig rotkategori som "förälder" till diskussionen.

Mall för nya anmälningar[redigera wikitext]


=== [[:Kategori:Kategori som anmäles]] ===

'''Problem:''' 

'''Förslag till åtgärd:''' 

'''Anmälare:''' ~~~~

'''Diskussion:'''<br />

----

Diskussioner[redigera wikitext]

Kategori:Svenska antikommunister[redigera wikitext]

Problem: Begreppet är i detta sammanhang mycket vagt och oprecist. En del av problematiken är att begreppet innehåller en negation. Vem är antikommunist, d.v.s. mot kommunism? Utgående ifrån den frågeställningen skulle i princip samtliga borgerliga politiker per definition klassas som antikommunister, men också många socialdemokrater (men kanske inte alla). Ett delvis annat problem är att antikommunismen inte varit organiserad på ett speciellt sätt eller haft en specifik ideologisk anknytning. Hade det krävts ett medlemskap i en särskild organisation hade frågan varit enkel. Nu är frågan vad som krävs för att klassas som antikommunist. Räcker det att någon gång ha sagt att "som i Sovjet vill vi inte ha det" eller krävs det en annan nivå på agitation eller agerande?

Förslag till åtgärd: Radera kategorin!

Anmälare: B****n (diskussion) 4 augusti 2016 kl. 16.10 (CEST)

Diskussion:
Jag ser att ungefär hälften av de som återfinns i kategorin saknar explicit koppling till någon organisation som kallar sig antikommunistisk. Dessa utan sådan koppling bör absolut plockas bort. Övriga som har en sådan koppling tycker jag kan finans kvar och att kategorin är OK för att klassa dessa.Yger (diskussion) 4 augusti 2016 kl. 17.22 (CEST)

Om kategorin ska uppfattas som omfattande medlemmar i svenska antikommunistiska organisationer, så bör den heta något sådant, inte endast ”svenska antikommunister”. Antikommunist kan man vara utan att vara medlem i en särskild organisation, men nuvarande namn implicerar tvärtom att endast personer som är medlemmar i vissa organisationer skulle kunna räknas som antikommunister. Jfr det hypotetiska fall att vi skapade en kategori som heter ”svenska liberaler” och sedan inskränkte den till att omfatta medlemmar i partiet Liberalerna. Det blir uppenbart missvisande. /B****n (diskussion) 5 augusti 2016 kl. 04.55 (CEST)
Ja om kategorin skall vara kvar kan ett namnbyte vara lämpligt till ...organisationer.Yger (diskussion) 5 augusti 2016 kl. 07.23 (CEST)
"Svenska organiserade antikommunister"?
Jag håller med om att det inte är helt enkelt med kategorinamn för personer som är mot något, men samtidigt borde väl samma kriterier som för andra liknande ställningstaganden kunna användas? Problemet är väl snarast då att det inte finns någon särskilt stor grupp av självskrivna personer att börja med ("Svenska socialdemokrater" har ju en massa riksdagsledamöter, partiledare och annat att börja ösa ur).
andejons (diskussion) 5 augusti 2016 kl. 08.56 (CEST)


Avslutade diskussioner[redigera wikitext]


Arkiv[redigera wikitext]