Wikipediadiskussion:Artikelnomineringar

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Arkiv[redigera wikitext]

Svenskans tionde vokal och göteborgskans ô[redigera wikitext]

Det är allvarligt att en artikel där påståenden görs på tvärs mot angivna källor blivit utvald. Under nomineringsdiskussionen utlovade Användare:Jan Arvid Götesson ett utförligt svar på den kritik jag framförde. Inlägget kom dock inte förrän granskningen avslutats och visade sig vara ett rekordlångt personangrepp. I mitt svar har jag valt att inte gå så mycket i polemik utan istället fokuserat på att återge vad som står i källa för källa, det är det som är det viktiga att ta ställning till, se Diskussion:Svenskans tionde vokal#Göteborgskans ô. /Ascilto (diskussion) 3 februari 2018 kl. 23.21 (CET)

Avnomineringar[redigera wikitext]

Jag vet att avnomineringarna har diskuterats till leda tidigare, men jag vill lyfta igen att jag tycker att det nuvarande systemet är felkonstruerat. Tidigare förlorade Dante Alighieri sin stjärna, en egentligen bra och välskriven artikel som dock hade för dåligt källäge. Nu är Matthew Mitcham uppe för avnominering, och artikeln behöver verkligen uppdateras. Det är således alls inte frågan om att artiklarna inte behöver gås igenom en gång till, utan hur vi går tillväga. Ingen artikel är klar, ingen är färdigskriven. Nya forskningsrön kommer vad gäller naturvetenskap, nya biografier om författare. Vad gäller personer som lever så … ja, lever de vidare. Det gäller även våra utvalda artiklar, som ju inte heller vare sig är färdigskrivna eller perfekta. Därför blir det så märkligt när systemet är konstruerat som om artiklarna vore statiska. När Dantes artikel blev bra hade vi andra källkrav. Informationen i artikeln är egentligen inte särdeles svår att källbelägga, men det bygger på att någon belyser bristerna. Så fungerar dock inte avnomineringarna. Där är målet istället att, när rätt antalet röster har lagts, ofta utan någon diskussion, ta bort så många stjärnor som möjligt. Omprövningskön består i dagsläget av 27 artiklar, som bara väntar på att det är färre än fem artiklar på nomineringssidan, så att man snabbt kan rösta bort stjärnorna. I de flesta fall för artiklar som är oerhört välskrivna, men som inte källbelagts i tillräckligt hög nivå.

Vad gäller Matthew Mitcham skrevs artikeln 2012-2013. Självklart ska den uppdateras, inget snack om saken. Men det finns ingen diskussion om att det behöver göras. Diskussionssidan består bara av att externa länkar har ändrats. Omprövningskön säger uttryckligen att det inte är någon plats för diskussion. På nomineringssidan tar det två veckor och fyra röster för en artikel att förlora sin stjärna, och det behöver inte ens ske någon diskussion. På vilket sätt bidrar det till att förbättra våra artiklar och upprätthålla kvalitet? För mig känns det som att det som alls är vitsen med stjärnsystemet, inte att ha en kvantitativ omröstning om artiklar som anses vara färdiga. Jag tycker också att omprövningssystemet skulle vara en formidabel plats för att upprätthålla hög nivå av artiklar, men till det används inte systemet idag. Tanzania (diskussion) 1 mars 2018 kl. 11.20 (CET)

Kan det inte vara en bra idé att den person som lägger till en artikel i kön för omprövning skriver om detta på berörd artikels diskussionssida, med motivering? På detta sätt blir alla som bevakar artikeln bättre upplysta om de problem som finns med artikeln och får längre tid på sig att (om tid och lust finnes) göra förbättringar. //Vätte (diskussion) 1 mars 2018 kl. 15.08 (CET)
Tanzania har en (eller flera) poäng med det han skriver. Jag håller också med om det som Vätte skriver, att anmärkningar på en artikel först bör göras på artikelns diskussionssida. Och framför allt finns ju möjligheten att lägga artiklar på Wp:Artikelgranskningar. Det borde göras mycket mer än för närvarande, och då kanske aktiviteten där kunde bli större än vad den är nu. Jag tycker som Tanzania att det är mycket bättre om Bra eller Utmärkta artiklar kan åtgärdas för att få behålla sin stjärna, än att den alltför lättvindigt tas bort. Sjunnesson (diskussion) 2 mars 2018 kl. 07.21 (CET)
Till det vi tidigare har diskuterat hör även den generella problematik som finns med att anta artiklar till utvalda vilka kräver ständig uppdatering. Visst kan forskningsläget förändras snabbt, men det är ändå inte samma sak som det faktum att exempelvis biografier över verksamma artister eller aktiva idrottare blir inaktuella redan dagen efter att nomineringen är avslutad. Reflexionen kring detta borde leda till någon form av åtgärd, så att behovet av avnominering inte uppstår. Tostarpadius (diskussion) 2 mars 2018 kl. 07.58 (CET)
Jag håller med om att det är bra idéer att skriva en notifiering på artikelns diskussionssida när en artikel sätts upp på väntelistan, liksom att anmäla den till granskning. Jag skulle hellre skriva mina omdömen på granskningssidan. Jag brukar ju alltid pinga artikelns huvudförfattare för att ge denne möjlighet att blanda sig i diskussionen, men en blänkare på diskussionssidan är bättre eftersom den når alla som bevakar artikeln, huvudförfattarna har tyvärr alltför ofta lämnat projektet och är inte anträffbara. Det stora problemet med Artikelnomineringar är annars alla som bara motiverar sina ställningstaganden med korta kommentarer. Jag tycker att man alltid är skyldig artikeln och de upphovsmän som lagt ner arbete på den en djupare granskning och att motivera sitt ställningstagande med mer än en slentriankommentar. /Ascilto (diskussion) 2 mars 2018 kl. 14.15 (CET)
Det stora problemet med nomineringsprocessen är att för få engagerar sig. Det skulle öka om vi skulle ställa de krav Ascilto förespråkar. Färre skulle våga göra sin röst hörd. Tostarpadius (diskussion) 2 mars 2018 kl. 15.13 (CET)
Tostarpadius har rätt att det stora problemet är att för få engagerar sig. Det är svenskspråkiga Wikipedias generalproblem. För få skriver och förbättrar artiklar; för få röstar på Månadens artiklar; för få gör en insats på Artikelnomineringar. Jag tror inte det är viktigt att göra om systemet; alla problem är oviktiga jämfört med det låga antalet aktiva.
Tostarpadius berörde att vissa artiklar kräver ständig uppdatering. Det finns två slags artiklar: de som kräver ständig uppdatering, och de som inte gör det. Jag menar att vi bör, som Tanzania föreslår, undvika att degradera välskrivna, korrekta artiklar utan ständigt uppdateringsbehov bara för att fotnoterna är glesa. Men artiklar som har ständigt uppdateringsbehov måste, menar jag, ha en aktiv övervakare för att kunna vara utvalda. Jag menar att listorna över utvalda artiklar borde kompletteras med uppgift om den (informellt) huvudansvariga wikipedianens namn, så här:
Språk och dialekter
Baskisk-isländskt pidginspråk (Joaquín) — Bengali (Nicke L) — Irisk fonologi (Lundgren8) — Kymriska (Lundgren8) — Omotiska språk (Nicke L) — Svensk ortografi (Sjunnesson) — Svenskans tionde vokal (Jan Arvid Götesson) – Älvdalska (Lundgren8)
Om den frivilligt huvudansvariga wikipedianen upphör att arbeta med Wikipedia behöver vi taga ställning till huruvida den wikipedianens skötebarn skall fortfara att vara utvalt/utvalda. Finns ständigt uppdateringsbehov; borttage vi utvaldstatus, därest ingen ny huvudansvarig anmäler sig.
Har en artikel ständigt uppdateringsbehov och saknar huvudansvarig är det inte lämpligt att artikeln blir utvald. En redan utvald artikel som har ständigt uppdateringsbehov och saknar huvudansvarig skall, menar jag, som regel fråntagas sin status. Ett exempel är Djurgårdens IF Fotboll. Jan Arvid Götesson (diskussion) 8 mars 2018 kl. 09.21 (CET)
Det är ett felslut att tro att några problem löses med att införa ägarskap till artiklar, men Användare:Jan Arvid Götesson har tyvärr resonerat på liknande sätt även när denne röstat i nomineringsprocessen och röstat stöd för huvudförfattare utan att ta ställning till artikelns kvaliteter. /Ascilto (diskussion) 9 mars 2018 kl. 18.51 (CET)
Jag har inte sett något fall där Jan Arvid Götesson röstat för en artikel enbart på grund av huvudförfattaren. Ibland har användaren låtit vågskålen väga över av det skälet och det är en annan sak. Jag delar dock Asciltos uppfattning att ägarskap inte är något vi bör gå in för. Generellt är vi för övrigt inte för få aktiva för att vara ett så litet språkområde. Tostarpadius (diskussion) 10 mars 2018 kl. 14.49 (CET)

Förslag[redigera wikitext]

Flera användare har lyft problematiken med att fokus i del har flyttats från att utveckla utmärkta artiklar till att avnominera utvalda artiklar. Stor kraft läggs på kritik, mindre kraft på att åtgärda brister. Vi har också haft ett problem med röster som motiverats så kortfattat att de varit svåra att förstå, eller som motiverats på ett sätt som inland upplevts brista i konstruktivitet, de har inte lett till att andra förstått vad som borde åtgärdas. Jag har ett förslag på hur detta skulle kunna förändras så att Wikipedia får nytta av de ofta mycket omfattande och kunniga läsningar som görs under avnomineringsprövningen och som också skulle tydliggöra att fokus i allt arbete, även avnomineringarna, är att förbättra uppslagsverket. Mitt förslag är att man ska kvalificera sig till att få rösta på en artikel som avnominerats genom att göra ett antal redigeringar för att åtgärda brister man identifierat. Förslagsvis tre. På så sätt garanteras varje rösts förankring i kritisk läsning, processen blir en aktiv del av ett utvecklingsarbete, konflikter kring rösters värde kan minimeras och varje avnominerad artikel utvecklas. Mvh. Idunius 19 mars 2018 kl. 14.36 (CET)

Återigen ett förslag som riskerar att skrämma iväg röstande. Jag motsätter mig bestämt att man skall behöva kvalificera sig för att delta i omröstningen. Att en artikel som varit utmärkt i ett decennium förlorar sin status är naturligt. Tostarpadius (diskussion) 19 mars 2018 kl. 14.52 (CET)
Jag tror inte att några röstande "skräms iväg" av detta då det uppenbarligen redan är så idag att alla som röstar lägger ner tid och kraft på att granska artiklarna och alltså vill göra ett arbete. Däremot tror jag att det kan locka fler som röstar och deltar, nämligen de som vill bidra genom att utveckla texter men som drar sig för processer som istället har fokus på omröstningar/diskussioner. Idunius 19 mars 2018 kl. 14.57 (CET)
Förslaget skulle omöjliggöra för mig att fortsätta delta i nomineringsprocesserna. Min kritik rör oftast källhanteringen och om jag måste åtgärda dessa brister innan jag framför kritiken så skulle jag behöva beställa fram böcker till KB och sitta där flera timmar för att söka efter ställen som kan användas som fotnoter, ett hästjobb. I många fall skulle det röra sig om fjärrlån och då skulle kanske böckerna inte komma fram under nomineringsprocessen. Detta skulle också innebära att ingen som befinner sig utanför Stockholm skulle kunna framföra denna typ av kritik, eftersom dessa helt skulle vara hänvisade till långsamma fjärrlån. När det gäller litteratur på svenska så får denna överhuvudtaget inte lämna KB, vilket ytterligare skulle omöjliggöra för många att delta i nomineringsprocesserna. Nej, detta var ett riktigt uselt förslag. Det har kommit ett mycket bättre förslag här ovanför; att alla artiklar som sätts upp på väntelistan också skulle anmälas till granskning - då kan man skriva sin kritik där och om en not samtidigt läggs in på artikelns diskussionssida får alla som bevakar artiklarna möjlighet att blanda sig i processen. /Ascilto (diskussion) 19 mars 2018 kl. 17.11 (CET)
Förslaget är alltså att man ska göra ett antal, tex tre, konstruktiva förbättringsåtgärder, inte att man ska åtgärda just de brister man själv påtalat. Att en bidragsgivare brukar arbeta med källor hindrar inte att densamma åtgärdar ett par språkfel, lägger in bild, e.dyl. Man kan ju också nöja sig med två eller en positiv redigering som kvalificeringskrav. Man får ändå den positiva och utvecklande effekten. Därmed faller alla de argumenten du lyfter Ascilto. Idunius 19 mars 2018 kl. 18.20 (CET)
I nio fall av tio är det källhanteringen som brister, endast undantagsvis handlar det om språk eller bildval. Sgs samtliga artiklar som är uppe för omprövning fick sin utvalda status före 2010 när källkraven var lägre än idag. Att då behöva göra kosmetiska förändringar i artikeln innan man framför det som finns att kritisera, ser jag bara som fånigt. Jag står fast vid att processen bör kompletteras med granskning innan artiklarna omprövas här, enligt Användare:Sjunnessons förslag. Vad har du emot det konstruktiva förslaget? /Ascilto (diskussion) 19 mars 2018 kl. 18.32 (CET)
Jag har många gånger varit med och försökt lyfta Artikelgranskningsfunktionen. Det har aldrig fungerat. Det hade i högsta grad varit önskvärt, men det har inte gått. Mitt förslag gäller inte bara rättelser, utan alla konstruktiva redigeringar. Man kan lägga till, utöka, förbättra, rätta....möjligheterna är oändliga och möjliga för alla. Oavsett artikelämne kan var och en alltid hitta något att tillföra. Så vi kan sluta prata om fåniga och kosmetiska förändringar. Istället kan vi prata om att göra processen konstruktiv och utvecklingsinriktad. Fundera en gång till - går det verkligen inte att se fördelar med förslaget? Idunius 19 mars 2018 kl. 18.53 (CET)
De problem som omprövade artiklar har kan inte åtgärdas lättvindigt. För att källbelägga dem korrekt krävs ett grannlaga och tidskrävande arbete. Flertalet av de användare som en gång skrev dem under andra halvan av 00-talet har lämnat projektet. Och de som är kvar tycker oftast själva att det skulle vara för omfattande och betungande att källbelägga dem på det noggranna sätt som krävs idag. Har man en gång låtit bli att skriva korrekta fotnoter med sidhänvisningar måste man börja från början och leta sig igenom källmaterialet, samma gäller om man översatt en artikel utan att över huvud taget gå till källorna. Men om vi förlänger processerna med en granskningsomgång ökar chansen att åtminstone en liten andel av artiklarna åtgärdas utan att behöva bli avnominerade. /Ascilto (diskussion) 19 mars 2018 kl. 19.58 (CET)
Instämmer i att varje möjlighet är värd att nyttja. Detta kan därför prövas igen, absolut. Och det fungerar ypperligt i kombination med mitt förslag som du nu inte tog ställning till utifrån förtydligandet. Idunius 20 mars 2018 kl. 08.20 (CET)

När ska en aritikelnominering avslutas?[redigera wikitext]

På diskussionssidan till The Beatles tycker Användare:Ascilto att artikelnomineringen har avslutats för tidigt. Men jag har följt de regler som finns för avslutande. Det hade till och med gått nästan två dagar mer än vad anvisningarna säger. Vore det inte lämpligt om en användare som har tänkt rösta anmäler det, för då kan man ju vänta med avslutet. Men att vara tankeläsare tycker jag är för mycket begärt. Vad tycker ni andra? Sjunnesson (diskussion) 10 mars 2018 kl. 12.44 (CET)

Jag betonade att inga regler brutits. Vad som behöver diskuteras är inte avslutet i sig utan Användare:Roger Viklunds och mina påpekanden om artikelns ganska omfattande bristande kvaliteter. /Ascilto (diskussion) 10 mars 2018 kl. 13.02 (CET)
Denna diskussion tas lämpligen på artikelns diskussionssida. Sjunnessons avslut är helt korrekt, och det finns därför ingen anledning att ogöra det. / Reddarn (diskussion) 10 mars 2018 kl. 13.12 (CET)
Jag har två gånger skrivit att avslutet i sig inte behöver diskuteras. Vad är det som är svårt att förstå med det? /Ascilto (diskussion) 10 mars 2018 kl. 13.15 (CET)
Sjunnesson efterfrågade åsikter från andra, och det var just vad jag gav svar på. / Reddarn (diskussion) 10 mars 2018 kl. 13.19 (CET)
Sjunnesson har handlat helt korrekt. Tostarpadius (diskussion) 10 mars 2018 kl. 14.42 (CET)

För lätt att behålla ”utmärkt” status.[redigera wikitext]

Om en utmärkt artikel skall omprövas kan det hända att den erhåller 5 bra‑röster och 8 ta‑bort‑röster, eller 3 bra + 4 ta bort, eller annat utfall som inte uppfyller något av de stipulerade kraven. I sådant fall förblir artikeln utmärkt, trots att att ingen vill det.

Jag föreslår detta tillägg:

 • En nominerad artikel som vid nomineringstillfället är utmärkt blir bra, om den:
  • Efter tre veckor erhållit minst fyra röster på bra eller ta bort status helt och inga utmärkt‑röster.

Jag har läst reglerna flera gånger för att undvika att jag missuppfattat dem; har jag gjort det ber jag om ursäkt. Jan Arvid Götesson (diskussion) 19 mars 2018 kl. 03.14 (CET)

I praktiken har detta nog sällan aldrig tillämpats efter bokstaven, men jag kan ställa mig bakom förslaget. Jag kan till och med tänka mig att sänka antalet till tre. Tostarpadius (diskussion) 19 mars 2018 kl. 14.54 (CET)
Frågan är inte helt hypotetisk. Den nu utmärkta artikeln Djurgårdens IF Fotboll har just nu 3 bra och en ta bort. Den nu utmärkta Æthelbald av Mercia har 2 bra och 2 ta bort. Läggs inga fler röster fortfar artiklarna att vara utmärkta, trots att fyra röstande inte vill det. Fyra eller tre röstande anses vara beslutsmässiga i andra fall. Mitt förslag syftar inte till att öka antalet som helt mister status, bara att rätta till ett möjligt förbiseende i reglerna för hur utmärkt kan ändras till bra.
Möjligen föreligger ett förbiseende i regelformuleringen. Om en nu utmärkt artikel har 2 röster för utmärkt, 2 bra och 2 ta bort är den på väg att bli bra. Men om en person till röstar ta bort (2 utmärkt, 2 bra, 3 ta bort), och ingen ytterligare röst avges, blir artikeln fortsatt utmärkt, trots att stödet för artikelns utmärkt-status och utvald-status minskade med den sjunde rösten!
Tostarpadius skrev att ”i praktiken har detta nog sällan aldrig tillämpats efter bokstaven”. Menar du att situationen aldrig uppkommit? Det är nog troligt, men det hindrar ju inte att vi förbättrar reglerna.
Efter Tostarpadii inlägg lägger jag ett modifierat förslag:
 • En nominerad artikel som vid nomineringstillfället är utmärkt blir bra, om den:
  • Efter tre veckor erhållit minst tre röster på bra eller ta bort status helt och inga utmärkt‑röster, men inte fått nog röster för ta bort status helt för att förlora status som utvald. Jan Arvid Götesson (diskussion) 20 mars 2018 kl. 00.47 (CET)

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Jag använde ordet ”utvald” fel i mitt förslag. ”Utvald” inbegriper ju rekommenderad. Jag föreslår:

 • En nominerad artikel som vid nomineringstillfället är utmärkt blir bra, om den:
  • Efter tre veckor erhållit minst tre röster på bra eller ta bort status helt och inga utmärkt‑röster, men inte fått nog röster för ta bort status helt för att förlora sin status. Jan Arvid Götesson (diskussion) 20 mars 2018 kl. 04.24 (CET)
Vid närmare eftertanke tror jag att jag föredrar det ursprungliga förslaget. Tostarpadius (diskussion) 21 mars 2018 kl. 14.37 (CET)
Då går jag tillbaka till det ursprungliga förslaget med fyra röster:
 • En nominerad artikel som vid nomineringstillfället är utmärkt blir bra, om den:
  • Efter tre veckor erhållit minst fyra röster på bra eller ta bort status helt och inga utmärkt‑röster, men inte fått nog röster på ta bort status helt för att förlora sin status.
Jan Arvid Götesson (diskussion) 21 mars 2018 kl. 19.29 (CET)

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Sker inte den här diskussionen lite grand i onödan? Så sent som i maj förra året blev det konsensus om att samma regler skulle gälla vid avnomineringar, dvs om en artikel som är uppe för omröstning inte når upp till antalet röster för Utmärkt eller Bra, då förlorar den sin status. Det exempel som den här diskussionen startar med skulle alltså aldrig vara aktuellt, i båda fallen skulle artikeln ha förlorat sin status, inte behållit den. //Vätte (diskussion) 21 mars 2018 kl. 22.40 (CET)

Tack Vätte. Ni som har varit med längre minns ju tidigare diskussioner som jag, novis i de flesta sammanhang, inte har uppmärksammat.
Men jag utgick från vad som står på sidan Wikipedia:Artikelnomineringar. Enligt reglerna skulle artiklarna jag nämnde, Djurgårdens IF Fotboll och Æthelbald av Mercia, förbli utmärkta, trots att att fyra användare röstat för annat utfall än utmärkt status och ingen röstat för utmärkt status. Gäller inte reglerna som är skrivna på sidan? Med vänlig hälsning Jan Arvid Götesson (diskussion) 22 mars 2018 kl. 00.04 (CET)
Då förstår jag inte hur du tolkar reglerna? Om ingen röst hamnat på Utmärkt så kan en artikel vare sig bli vald till Utmärkt eller behålla sin status som Utmärkt. Samma antal röster krävs som vid nynominering, finns inte de rösterna förlorar artikeln sin status (alternativt så förlängs omröstningen, precis som kan ske vid nynomineringar). //Vätte (diskussion) 22 mars 2018 kl. 00.22 (CET)
Ah, jag ser nu att underrubriken om omprövningar inte uppdaterades efter diskussionen förra året och att det finns förvirrande formuleringar kvar där. Någon som motsätter sig att den underrubriken ändras enligt den konsensus angående omprövningar som framkom i maj 2017? //Vätte (diskussion) 22 mars 2018 kl. 00.34 (CET)
Ja, det tycker jag vi skall göra. Reglerna från avsnittet om nya nomineringar kan kopierias till avsnittet som handlar om omprövningar. Ett fåtal ord behöver ändras, som att stöder inte behöver ändras till ta bort status helt. Jan Arvid Götesson (diskussion) 22 mars 2018 kl. 02.01 (CET)
Ett beslut som de facto aldrig fattades och som inte effektuerats efter så lång tid måste anses obsolet. Det blir alldeles för lätt att kuppa igenom avnomineringar med tanke på den låga aktiviteten här. Jag lägger istället in det förslag som diskuterats här. Mot det torde ingen ha något att invända. Tostarpadius (diskussion) 24 mars 2018 kl. 08.52 (CET)
När jag ser närmre överensstämmer kraven i övrigt. Det enda är att vi fortfarande har kvar regeln att den som inte uppfyller kraven efter fyra veckor behåller sin status. Det ser jag som helt nödvändigt för att det inte skall bli kupper när engagemanget är extra lågt. Genom detta tillägg formaliseras något som redan gällt i praktiken. Tostarpadius (diskussion) 24 mars 2018 kl. 08.57 (CET)

Inte antagen[redigera wikitext]

Under eftermiddagen gjordes ett avslut när en artikel hade tre röster för avslag med hänvisning till att den "efter minst två veckor har minst 1/2 stöder inte-röster". Jag övervägde att göra detta tidigare, men funderade på om tillräckligt många röstat för att det skulle vara rimligt. Tolkas den efter bokstaven kan det räcka med en enda avgiven röst. Borde vi inte definiera ett minimiantal? Tostarpadius (diskussion) 29 mars 2018 kl. 18.05 (CEST)

Jag tycker att den punkten borde strykas, den är inte konsekvent med resten av upplägget för nomineringssidan. Alternativ kan jag tänka mig en omformulering i stil med "Efter minst två veckor fått enbart och minst fyra stöder inte-röster".
Jag tycker även att det borde ändras i den tredje punkten ("Efter minst två dagar har fått minst fyra stöder inte-röster, vilka utgör minst 3/4 av det totala antalet röster.") så att "två dagar" byts ut till "minst en vecka" så att det liknar det övriga upplägget.
Överhuvudtaget måste jag säga att en veckas-punkterna tynger ned sidan, det är inte så ofta det är aktuellt att använda, de gör sidan mer regeltyngd och tenderar att skrämma iväg nya ("oj, så komplicerat och mycket det ser ut att vara") samtidigt som flaggning om snabba avslut kan ha en hämmande effekt på deltagandet (långa artiklar tar tid att gå igenom ordentligt). //Vätte (diskussion) 29 mars 2018 kl. 18.34 (CEST)
Att ha en flertal olika kriterier för olika tidpunkter under röstningsprocessen är definitivt onödigt komplext. Jag tycker att vi kan bestämma en minsta bedömningstid - tex tre veckor - och att alla kriterier gäller för den tidsrymden. Detta skulle förenkla regelverket avsevärt. Mvh, --Bairuilong (diskussion) 30 mars 2018 kl. 03.26 (CEST)
Jag håller inte med om att de övriga punkterna strider mot upplägget. Det är utmärkt att vi kan avsluta snabbt ibland. Det är just denna jag ifrågasätter. Jag anser dock att själva avslutet var korrekt. Tostarpadius (diskussion) 30 mars 2018 kl. 04.57 (CEST)
Jag ansluter mig till Användare:Bairuilongs förslag. Jag kan inte se någon poäng med snabba avslut. Det är större chans att fler engagerar sig om vi har enkla regler och fasta tidsramar. /Ascilto (diskussion) 30 mars 2018 kl. 12.41 (CEST)
Olika möjligheter att kunna avsluta snabbt kom till för att relativt snabbt kunna avsluta nomineringar som inte håller måttet. Logiken bygger på att det ska vara flest nej på kort tid, minst hälften på 14 dagar eller att inte blivit antagen på 4 veckor. Det kan lätt generera en ofruktsam och nedslående diskussion om ofärdiga artiklar ältas istället för att fokus ligger på att bedöma eller putsa mer kvalitativa artiklar.
Angående enkelheten i kriterierna står det att man kan avsluta, om man känner att artikeln inte är redo, och att man då kan hänvisa till regeln, utan att behöva komma i konflikt med huvudförfattare eller nominerare (kom att tänka på denna diskussion när jag råkade på en äldre bedömningsdiskussion som använt just denna regel).
/WeRon (diskussion) 7 april 2018 kl. 12.48 (CEST)

Mall Utvaldaartikel 2[redigera wikitext]

Kan någon korrigera så att detta blir rätt i ovannämnda mall i avsnittet Degraderas till bra:


Om en artikel enligt ovanstående fått minst fyra ta bort status helt-röster och inga utmärkt‑röster kan den ju absolut inte räknas som Bra. Omformulering, tack! Sjunnesson (diskussion) 16 april 2018 kl. 17.57 (CEST)

Hej Sjunnesson! En artikel med fyra ta bort status helt–röster och 0–2 röster för bra eller utmärkt förlorar sin status helt enligt en regel som nämns före regeln du diskuterar.
Det är uppenbart att regeln du diskuterar finns för att en utmärkt artikel inte skall behålla utmärkt status på grund av en teknikalitet. Teknikaliteten är att en omprövad artikel kan ha svagt stöd (kanske två bra och två ta bort status helt) men räddas kvar som utmärkt enligt regeln ”En nominerad artikel behåller sin status om den: Efter minst fyra veckor inte uppfyller något av ovanstående krav.”
Det är uppenbart att regeln du diskuterar syftar på en blandning av bra och ta bort status helt. En utmärkt artikel skall inte behålla sin status som utmärkt på grund av att en sådan blandning inte uppfyller något att kraven.===Degraderas till bra===

(3 veckor)

<div class="boilerplate metadata vfd" style="background-color: #F3F9FF; margin: 2em 0 0 0; padding: 0 10px 0 10px; border: 1px solid #AAAAAA;"> 
==Degraderas till bra==
''Resultatet av [[Wikipedia:Artikelnomineringar#Omprövningar|omprövningen]] blev '''degraderas till bra''' enligt de vägledande kriterierna:''
* Varit ''utmärkt'' '''och''' efter tre veckor
* fått minst fyra ''bra''- eller ''ta bort status helt''-röster '''och'''
* inga ''utmärkt''‑röster.<br>~~~~
----
'''''<span style="color:red">Bedömningen är avslutad. Var god modifiera inte diskussionen nedan. </span>'''''<br>


Jag tror inte att en omformulering fordras. Men om man vill vara matematiskt-logiskt tydlig kan man skriva: “Efter tre veckor erhållit minst fyra röster på bra eller ta bort status helt och inga utmärkt‑röster, och inte uppfyller något av ovanstående krav.” Jan Arvid Götesson (diskussion) 17 april 2018 kl. 03.41 (CEST)
Ursäkta att jag rörde till det. Jag gjorde misstaget att diskutera regeln, medan Sjunnesson diskuterade mallen.
Mallen skulle kunna omformuleras enligt vidstående förslag.
<div class="boilerplate metadata vfd" style="background-color: #F3F9FF; margin: 2em 0 0 0; padding: 0 10px 0 10px; border: 1px solid #AAAAAA;"> 
==Degraderas till bra==
''Resultatet av [[Wikipedia:Artikelnomineringar#Omprövningar|omprövningen]] blev '''degraderas till bra''' enligt de vägledande kriterierna:''
* Varit ''utmärkt'' '''och''' efter tre veckor
* fått minst fyra ''bra''- eller ''ta bort status helt''-röster '''och'''
* inga ''utmärkt''‑röster '''och'''
* inte uppfyller kravet för helt borttagen status.<br>~~~~
----
'''''<span style="color:red">Bedömningen är avslutad. Var god modifiera inte diskussionen nedan. </span>'''''<br>
Med den mallen skulle regeln bli denna:
 • En nominerad artikel som vid nomineringstillfället är utmärkt blir bra, om den:
  • Efter tre veckor erhållit minst fyra röster på bra eller ta bort status helt och inga utmärkt‑röster och
  • inte uppfyller kravet för helt förlorad status.
Med vänlig hälsning. Jan Arvid Götesson (diskussion) 17 april 2018 kl. 07.11 (CEST)
Ja, denna övertydlighet är kanske påkallad. Jag motsätter mig den inte och kan tänka mig att lägga in den om ingen annan gör det. Tostarpadius (diskussion) 17 april 2018 kl. 08.14 (CEST)
Gör ändringarna i mallen och regeln. Eftersom det är ett förtydligande och ingen ändring behövs ingen ytterligare diskussion. Jag avstår från att redigera mallar eftersom jag inte har kunskap om det och kanske klantar till det. Jan Arvid Götesson (diskussion) 17 april 2018 kl. 08.39 (CEST)
Men vad händer då om det uppstår en situation som den jag skrev härovan: "Efter tre veckor erhållit minst fyra röster på bra eller ta bort status helt" och en artikel får just fyra röster på ta bort status helt och inga utmärkt‑röster." Och den får i det tänkta exemplet heller inga röster på bra. Hur kan den då räknas som bra? Bör inte texten i mallen stämma överens med kriterierna, som är "Efter minst tre veckor inte blivit utmärkt och fått minst fyra utmärkt- eller bra-röster, vilka utgör minst 2/3 av det totala antalet röster". Sjunnesson (diskussion) 17 april 2018 kl. 08.55 (CEST)
Om en omprövad utmärkt artikel efter tre veckor har 0 röster för utmärkt, 0 bra och 4 ta bort bort status helt blir resultatet att den mister status helt. Formellt sett motsvarar röstresultatet också kriterierna för att degraderas från utmärkt till bra. Men den sistnämnda regeln skrevs bara för att täppa till en lucka. Allt blir tydligt om både regeln och mallen skrivs om så att det framgår att specialregeln om degradering inte skall tillämpas om kravet för borttagen status har uppfyllts. Jan Arvid Götesson (diskussion) 17 april 2018 kl. 09.17 (CEST)
I det instämmer jag helt. Det är just konsekvens som behövs. Sjunnesson (diskussion) 17 april 2018 kl. 09.23 (CEST)
Regeln har redan skrivits om, men det är möjligt att den fortfarande kan missförstås. Eftersom den är placerad efter regeln för att ta bort status helt borde dock detta inte vara fallet. Tostarpadius (diskussion) 17 april 2018 kl. 10.12 (CEST)
Då skall väl ändringen från ”eller‟ till ”och” göras i förordsmallen också, så att den blå rutan som hamnar på den degraderade artikelns diskussionssida stämmer med den omformulerade regeln? Jag gör det nu. Jan Arvid Götesson (diskussion) 17 april 2018 kl. 10.36 (CEST)

Förtur omprövningar med syftet höjd status[redigera wikitext]

Enligt vad som helt kort diskuterats här vill jag ge mitt stöd till förslaget att omprövningar med syftet att höja status skall kunna gå före andra omprövningar, dvs att dessa får en priviligierad plats i omprövningskön under egen rubrik. Vi sänker eller avlägsnar status för ett ganska stort antal artiklar, inte minst därför är det viktigt att vi värnar om artiklar som har möjlighet att få den högre statusen. /Ascilto (diskussion) 24 april 2018 kl. 18.40 (CEST)

@Sjunnesson, Tostarpadius:. Så ni vet disk påbörjats. Jag håller nog med här, även om jag inte ofta hinner rösta. Bra förslag. Adville (diskussion) 24 april 2018 kl. 23.46 (CEST)
Tack! Vad gäller det konkreta fallet var jag dock för snabb. Jag tänkte fel. För litet har hänt sedan januari för att en ny omröstning skall vara aktuell. Tostarpadius (diskussion) 25 april 2018 kl. 02.55 (CEST)

Hur ska man bedöma översatta artiklar?[redigera wikitext]

Det händer ibland att olika användare anser att översatta artiklar inte ska kunna ha "Utmärkt" status? Eftersom vi har många översatta artiklar som har status "Utmärkt" kanske det borde diskuteras mer? Det skulle bli en rätt stor förändring av bedömningen, om det synsättet införs. Några synpunkter? Sjunnesson (diskussion) 2 maj 2018 kl. 11.16 (CEST)

Problemet är inte, som jag ser det, översättningen i sig, utan det faktum att man samtidigt "översätter" källorna (dvs att de accepteras utan faktakoll). Det skapar felkällor, där storleken av felet är väldigt svår att uppskatta. Hur noggrann är man (eller var man, för äldre artiklar) på ursprungswikin? (Jämför vår egen lättsinniga attityd till källor för 9–10 år sedan!) Finns det risk att delar av den översatta artikeln i sin tur översatts? Dessutom finns det alltid en risk i varje artikel att huvudförfattaren/författarna har slarvat. Ju fler steg artikeln gått igenom ökar givetvis den risken, speciellt om man inte vet hur noga man var med faktakontrollen i de olika stegen. Vad man minst kan kräva av en översatt, utmärkt artikel är, tycker jag, att alla källorna kollats i samband med översättningen (vilket rimligtvis bör framgå av källreferensernas läsdatum). / TernariusD 2 maj 2018 kl. 12.11 (CEST)
Min syn överensstämmer med Ternarii. Dessutom är det alltid önskvärt att man undersöker möjligheten att utöka artikeln och förbättra källförteckningen. Att, som tidigare skett, systematiskt uppmana till att använda översättning som metod att få utvalda artiklar är inte heller lämpligt. Det har, som väl är, upphört. Tostarpadius (diskussion) 2 maj 2018 kl. 16.02 (CEST)
Jag har alltid granskat varje angiven källa när jag översatt, och bytt ut källor som inte hållit måttet. Hur detta ska gå att utläsa vet jag inte. Jag har heller inte bytt ut lästdatum för att förenkla spårning. Som jag ser det måste källorna granskas igen om vi vill ändra vårt förhållningssätt till dem. Idunius 2 maj 2018 kl. 17.21 (CEST)
Om en byter läsdatum till samma datum som den översatta artikeln lades upp framgår det rätt tydligt, tycker jag, i samband med översättningen. Givetvis är ingen "tvungen" att uppdatera en källas läsdatum om hen kontrollerar källan, men rent allmänt är det ju en praktisk service mot andra användare, som då kan vara mera säkra på att källan stämmer fortfarande. Även när vi inte talar om översatta artiklar kan det ju vara en fördel, i alla fall när det gäller webbkällor; sådana uppdateras ju i regel, och då kan det många gånger vara bra att veta att artikeln är baserad på någorlunda modern information. Det är givetvis avhängigt av informationens karaktär; en djurarts färgteckning, t.ex., ändras knappast på några år. / TernariusD 2 maj 2018 kl. 17.41 (CEST)

upprepade artiklar[redigera wikitext]

Jag vill minnas stockholms trafiksignaler har figurerat på framsidan relativt nyligen. Blev då nyfiken på hur ofta en artikel kan förekomma. Under "vanliga frågor" nämns ingenting om detta.

Så vad gäller? Svara inte mig här på Talk - jag vill att frågan tas upp och besvaras på sidan.

Jag är heller inte ute efter att skjuta ner nomineringen av trafiksignalerna - jag vill att frågan tas upp och besvaras på sidan, även om svaret är "inga regler, vi kan ha samma artikel varje dag hela året". CapnZapp (diskussion) 17 maj 2018 kl. 17.32 (CEST)

Den frågan besvaras på sidan Wikipedia:Utvald artikel till vilken man lotsas från denna sida. Att upprepa informationen även här torde vara onödigt. I praktiken handlar det om en gång om året. Tostarpadius (diskussion) 17 maj 2018 kl. 19.37 (CEST)
"Den frågan besvaras på sidan Wikipedia:Utvald artikel" - jag hittar det inte. Din länk leder till en kort text under rubriken "Dagens utvalda artikel" som inte tar upp frågan alls. Där finns annars bara samma fem undersidelänkar som här: " Kriterier · Granskningar · Nomineringar · Statistik · Tidigare utvalda" Kan jag be om en mer exakt referens? Eller missförstår vi varandra och du besvarar en annan fråga? CapnZapp (diskussion) 20 maj 2018 kl. 18.59 (CEST)

Fel avbryta pågående diskussioner[redigera wikitext]

Det är inget som säger att avslut måste göras när något kriterium uppfyllts, Wikipedia är ingen byråkrati, "vi har våra turer och bestämmelser" (citat från Äppelkriget). Det är helt enkelt fel att avbryta nomineringsprocessen medan diskussion pågår. Ifråga om Myskoxe skulle min röst varit ett självklar stöder ej om inte artikelförfattarna hade väldigt bra förklaringar. Nu ser avslutet ut som om artikeln är mer trovärdig än vad den i själva verket är. På sista tiden har utfallen av nomineringsprocesserna slagit helt slumpmässigt, beroende på om kritiska röster kommit till tals tidigt eller sent i processen. Artiklar med hyfsat källäge har blivit av med statusen medan artiklar med uselt källäge helt okritiskt fått behålla den. Någon ordning måste det vara. /Ascilto (diskussion) 7 juni 2018 kl. 12.01 (CEST)

Fotnoter i Bra artiklar[redigera wikitext]

En omdiskuterad fråga är hur man skall tolka att en Bra artikel ”vid behov” skall ”vara försedd med fotnoter”. Jag resonerar på följande vis. Kraven på Bra artiklar är högre än på Rekommenderade. En Rekommenderad artikel ”källbelägger helst de olika avsnitten genom noter”. Om man skärper det kravet torde det vara så att fotnoter i alla stycken fordras i Bra artiklar. Jan Arvid Götesson (diskussion) 16 juni 2018 kl. 09.50 (CEST)

Ja, verifierbarheten är en vital och central bit för Wikipedia, och vår officiella policy i ett nötskal säger:
 • Artiklar ska endast innehålla uppgifter som kan verifieras av trovärdiga källor.
 • Uppgifter som saknar källhänvisning kan ifrågasättas eller tas bort.
Utvalda artiklar ska enligt min mening naturligtvis följa denna typ av policy, och för mig är det därmed helt självklart att i en utvald artikel ska ha MINST en fotnot per stycke, förutsatt att denna källhänvisning täcker upp för hela stycket. Uppgifter som bara stöds av att den förmodas ingå i en boktitel som är listas i slutet av artikeln utan specifika sidhänvisningar är med rimlig arbetsinsats inte verifierbara enligt min uppfattning. Mvh --Bairuilong (diskussion) 16 juni 2018 kl. 10.05 (CEST)
Min syn är mildare. Jag anser fotnoter främst behövs på fakta som är lite kontroversiella och/eller innehåller komplicerade fakta. Jag avkrävdes en gång källa på att Norrbro går över Stallkanalen och anser fortarande det kravet var extremt. Yger (diskussion) 16 juni 2018 kl. 10.42 (CEST)
Jag skulle vilja fortsätta denna diskussion på Wikipediadiskussion:Bra_artiklar. En icke avslutad diskussion om samma ämne finns där. Jan Arvid Götesson (diskussion) 16 juni 2018 kl. 10.46 (CEST)
Det var inte utan anledning som den förblev oavslutad. Många som uttalat sig röstar inte. Tostarpadius (diskussion) 17 juni 2018 kl. 00.50 (CEST)