Wikipediadiskussion:Artikelnomineringar

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Arkiv[redigera wikitext]

"Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia"[redigera wikitext]

Det första som står i kriterierna för utvalda artiklar är att "Utvalda artiklar står för det bästa av Wikipedia", och vidare "[...] blir en ledstjärna för det fortsatta arbetet.". I kravlistan för en bra artikel står vara heltäckande källbelagd och för en utmärkt artikel är kravet ytterligare skärpt till uteslutande baserad på moderna, trovärdiga och auktoritativa källor.
Baserat på ovanstående är jag helt mot att artiklar som innehåller reservationen "Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia" ska kunna bli utvalda. Tvingas man lägga till det förbehållet har man högst sannolikt inte koll på att allt i översättningen är representerat i källorna. Vi ska inte heller ha en övertro på andra språkversioners förträfflighet.
Att jag fäster så stor vikt vid källor är för att jag anser att ett av Wikipedias största problem är vår trovärdighet, och därför tycker jag att ett minimikrav är att våra utvalda artiklar är källbelagda.
Mvh --Bairuilong (diskussion) 10 augusti 2017 kl. 07.05 (CEST)

Jag håller med men tycker det är viss skillnad mellan "utmärkt" och "bra". Att kräva detta för utmärkt håller jag med om, men är mer tveksam för bra.Yger (diskussion) 10 augusti 2017 kl. 07.27 (CEST)
Vi hade nyligen en diskussion om frågan på Bybrunnen i tråden Wikipedia:Bybrunnen/Arkiv 2017-08#Global_oppvarming. Där var uppslutningen ganska stor kring Användare:Bairuilongs (och min) uppfattning att källor som är direktimporterade och ogranskade skall märkas på ett eller annat sätt (jag använder inte ordet konsensus eftersom det är svwp:s mest missbrukade slagträ). Detta borde få genomslag i kriterierna för utvalda artiklar. Själv kan jag sträcka mig till att rösta bra om en artikel har ogranskade källor bara detta skrivs ut tydligt, om det inte skrivs ut vill jag inte ge artikeln mitt stöd. Detta tycker jag är en rätt så generös och överseende inställning, som jag dock ser som ett steg på vägen mot att alla källor skall vara granskade av någon artikelförfattare. Jag tror på att ta ett steg i taget, inte minst för att en så stor andel av våra utvalda artiklar är översättningar från tiden innan frågan kom upp till diskussion. /Ascilto (diskussion) 10 augusti 2017 kl. 17.47 (CEST)
Jag tycker som Ascilto när det gäller källor till utvalda artiklar. Sjunnesson (diskussion) 11 augusti 2017 kl. 07.05 (CEST)

Jag tycker helt tvärtom - översättningar där det är svårt eller omöjligt att kolla källor utgör en stor del av våra allra bästa artiklar. Jag ser inget fel med att man översätter artiklar med medföljande källor, så länge man är kompetent och bekant med ämnet. Också inom den akademiska världen gör man översättningar utan att kolla varje källa eftersom de kan vara hundratals eller tusentals, vilket gör det till en omöjlighet. Jag förstår inte varför vi ska vara mera strikta. Vi har få kvalitetsskribenter som gör svenska originalarbeten och översättningarna behövs för att agera föredömen.

Jag hoppas snarare på att flera skulle översätta sådana artiklar där det är svårt att kolla upp källorna. De är gedigna kvalitetsartiklar, medan lättare ämnen med uteslutande lättkollade nätartiklar som källor knappt ens är relevanta på wikipedia. Överlag tycker jag nog vi kan skärpa kraven på källor - de måste ha auktoritet och explicit framföra vad de ska stöda - men att kräva att alla källor ska kollas vid översättning ser jag verkligen inte som någon prioritet. Mvh Cöskyd (diskussion) 11 augusti 2017 kl. 19.40 (CEST)

@Cöskyd: Betydet det även att du generellt anser att andra språkversioner av Wikipedia är fullgoda källor till svenskspråkiga Wikipedia också för enstaka fristående uppgifter? Mvh --Bairuilong (diskussion) 11 augusti 2017 kl. 22.37 (CEST)
Självklart inte - det har i evighet varit praxis att en ren översättning är ok, då det är ursprungsförfattaren som källbelagt, medan Wikipedia i sig inte är någon källa, lika lite som andra självpublicerade hemsidor är det. Här kunde vi gott skärpa kraven eftersom vi har en nedåtgående trend med allt fler utmärkta artiklar som bara har självpublicerade hemsidor och primärkällor av typen intervjuer och recensioner som källor. De flesta av våra översättningar är ju faktiskt bättre på denna punkt - om man översätter, väljer man ju oftast en ordentligt källbelagd artikel. Mvh Cöskyd (diskussion) 13 augusti 2017 kl. 08.49 (CEST)
Det är en enorm skillnad på en översättning av en granskad (peer-reviewed) vetenskaplig artikel (eller bok) som översätts jämfört med en Wikipediasida. Risken är stor att det slinker igenom formuleringar som förvrider innehållet i originalkällorna. Det är möjligt att det sker omedvetet - det kan mycket väl ske i något halvdant försök att omformulera det som står i källan. Översättningar behövs för att fylla ut tomrummet, utan översättningar skulle det nog fattas en hel del artiklar som behövs. Jag instämmer i att "bra" bör vara taket för översättningar. Jag anser även att det bör vara fullt befogat att fullständigt radera (skriva om) översättningar även om de fått någon stjärna. Kanske inte från 100k byte till 10k, men hellre en 50k originalskriven som täcker i princip allt, än en 100k byte stor artikel med källor som inte granskats. Kvalitet före kvantitet. Skottniss (diskussion) 12 augusti 2017 kl. 06.04 (CEST)
Att översätta en artikel med direktimporterade, ogranskade källor är detsamma som att använda en annan språkversion som källa. Artikeln är skapad av en eller flera okända användare, om vars ämneskunskaper eller källkritiska förfarenhet man inte vet något. Det är självfallet fullständigt absurt att jämställa detta med översätta akademiska verk eller för den delen översatta populärvetenskapliga faktaböcker. I båda dessa fall är författaren känd och dennes tillförlitlighet går det att bilda sig en uppfattning om. Det kan man inte göra beträffande okända, anonyma användare på andra språkversioner. Att bara ta för givet att allt står rätt till är en ren vårdslöshet som skadar vår trovärdighet som uppslagsverk. Det minsta man kan begära för att försvara vår trovärdighet är att artikelförfattaren tydligt anger vilka källor som är direktimporterade i blindo och vilka som använts vid författandet av artikeln. /Ascilto (diskussion) 13 augusti 2017 kl. 12.39 (CEST)
Jag tycker att ditt resonemang haltar. Om man översätter ett akademiskt verk som kan jämföras med en encyklopediartikel, utgår jag från att källorna kan anses okontrollerade, och verkets trovärdighet vilar då på ursprungsförfattarens använding av källor. Samma sak med en Wikipedia-artikel - vid en översättning vilar trovärdigheten på den ursprungliga artikeln. Om den kan anses trovärdig, måste översättningen också anses trovärdig, eftersom endast språket ändrats. Att översätta är väsenskilt från att använda som källa - en översättnings verifierbarhet vilar alltid på ursprungsverkets källor, aldrig på författaren som källa i sig. Wikipedia kan inte användas som källa någonstans, pga att de som du säger skrivs av anonyma amatörer. våra bästa artiklar kan dock markeras som utmärkta om dom kan anses verifierbara, oavsett på vilken språkversioner dom skrivits ursprungligen. Det faktum att vi alla är anonyma hobbyskribenter betyder ju inte att vi ska skrota hela projektet med utvalda artiklar. Mvh Cöskyd (diskussion) 13 augusti 2017 kl. 19.47 (CEST)
En översatt boks trovärdighet vilar delvis på översättaren (och förläggaren). På Wikipedia finns inga sådana garanter för trovärdighet. En översättning här syftar heller vanligen inte heller till att skapa en perfekt översättning av en existerande väldefinierad källa, utan att skapa en ny artikel baserad på en artikel på ett annat språk. En översättning här ligger närmare att utgå från en annan fri källa och omarbeta den.
andejons (diskussion) 13 augusti 2017 kl. 21.19 (CEST)
En översättning utanför Wikipedia får nog verifierbarhet via ursprungsförfattarens källhänvisningar, själva översättningen räknas inte som ett nytt verk med ursprunget som källa. I den akademiska världen har jag i alla fall aldrig stött på synsättet att översättning skulle vara samma sak som att använda som källa, översättning är bara byte av språk. När jag talar om översättningar på Wikipedia menar jag förstås exakta replikor av artiklar på andra språk. Om man gör en helt egen text med ursprungets källor är det ju källförfalskning och det kan aldrig godkännas, oavsett situation. Dom riktigt bra översättningarna som jag gärna skulle behålla som utmärkta har så svåråtkomliga källor att det inte finns rum för att göra egna tolkningar och ändringar. Mvh Cöskyd (diskussion) 14 augusti 2017 kl. 10.54 (CEST)
Resonemanget håller inte ihop över huvud taget och innehåller flera fel. En akademiker eller fackboksförfattare bygger upp sitt förtroende genom att hantera fakta och källor korrekt. En Wikipediaartikel har ett flertal författare vars ämneskunskaper eller kunskaper om källkritik är okända. Om man inte granskar källorna för man över felaktigheter mellan språkversionerna. Det är oftast bättre att skriva en självständig artikel utifrån delvis samma källor som på ursprungsspråket än att översätta direkt, då vet man att källorna hanterats riktigt. När man jämför t.ex. enwp med källor hittar man väldigt ofta fel. Om man slår upp tryckta källor i Libris (vilket jag ofta gör när jag granskar artiklar) så finns förvånansvärt många, de allra flesta, tillgängliga via svenska forskningsbibliotek. Är man så intresserad att man lägger ner allt arbete som en översättning innebär borde intresset också räcka till att sätta sig in i källorna. /Ascilto (diskussion) 14 augusti 2017 kl. 12.12 (CEST)
Nej, precis. En Wikipedia-artikel är inte en akademisk text. Att göra en "exakt" överföring är väldigt konstigt: om man hittar någon uppgift när man översätter som man är betvivlar, skall man då låta det stå kvar? Skall en granskning av en översatt text istället för en innehållsgranskning vara en granskning av översättningens kvalitet? Texter på Wikipedia är inte stela utan kommer förändras. Vid vilken tidpunkt slutar texten vara en översättning och övergår till en egen text? Det enda rimliga är enligt mig att betrakta som en egen text från början, och följa den akademiska standarden att tydligt ange när man citerar i andra hand.
andejons (diskussion) 14 augusti 2017 kl. 12.38 (CEST)
Jag tycker det finns välgrundad anledning att ifrågasätta hela användningen av frasen om att en artikel är en översättning. Vi är väll alla helt överens om att all tillagd information ska bära sig själv, och vara trovärdigt källbelagd, och i så fall finns det rimligen ingen anledning att informera läsaren om att delar eller hela artikeln är en översättning? Är man inte säker på att det man tillför svenskspråkiga Wikipeda är korrekt källbelagt så ska man inte föra in det. Och är man säker så behövs ingen friskrivning om att det är en översättning. Mvh --Bairuilong (diskussion) 14 augusti 2017 kl. 13.38 (CEST)
Andejons frågar om en nominering av en översatt artikel handlar om att granska översättningen, och svaret är naturligtvis ja. Det handlar om att granska originalets kvalitet och översättarens kompetens. Jag har underkänt otaliga artiklar pga dessa två kriterier. Tidigare hade vi många skickliga översättare som valde ut och översatta kvalitetsartiklar och många av dessa blev utmärkta. Gör man det rätt skiljer det sig inte från översättningar inom den akademiska världen, verifierbarheten vilar på originalet källor. Men nu upprepar jag bara mig själv. Mvh Cöskyd (diskussion) 14 augusti 2017 kl. 19.33 (CEST)
Om du med detta menar att vi, vid nomineringsprocessen av en artikel, även ska granska hur en motsvarande artikel i en annan språkversion är utformad och bedöma dess trovärdighet så anser jag du resonerar väldigt konstigt. Varje artikel måste naturligtvis bedömas på sina egna meriter så som den är utformad när den är nominerad. Mvh --Bairuilong (diskussion) 14 augusti 2017 kl. 19.52 (CEST)
Om det är en översättning måste man ju bedöma om originalet tillkom på ett godtagbart sätt. Jag tycker att det är det vi också har gjort genom tiderna. Normalt sett är det ju inte svårt, om artikeln är ett osäkert hopkok av diverse källor godkänns den inte, är den genomarbetad, utmärkt och med ordentliga källor kan den godkännas. Mvh Cöskyd (diskussion) 15 augusti 2017 kl. 19.38 (CEST)
Jag vill för min egen del helt kort markera att jag i princip anser att rena översättningar mellan olika språks artikelvarianter bör undvikas. Jag betraktar den svenskspråkiga språkversionen som en egen "produkt" som tas fram oberoende av andra språkprojekt, med egna kvalitetskrav, rutiner och prioriteringar. Då kan man inte luta sig mot att någon annan okänd WP-bidragsgivare i något annat sammanhang och något annat språkprojekt säger sig ha läst, tolkat och tagit del av något som hen tycker sig kunna gå i god för. Källorna/referenserna har två uppgifter - dels att hänvisa vidare omm man vill kolla, dels att indikera att skribenten har koll. Jag är därför även tveksam till de översättningsstimulerande aktiviteter som arrangeras centralt. Skillnaderna mellan de olika språkversionerna är ofta så stora att det inte kan fungera problemfritt. Vi bör därför inte tillämpa en ordning som innebär att okontrollerade källor ärvs in i systemet. Den som lägger in i en uppgift har ett helt enkelt ett eget ansvar för att man har kollat att den är korrekt. Det handlar ytterst om en källkritik hållning av respekt för läsaren. Men jag inser naturligtvis att det kan vara svårt att enbart på denna grund ompröva redan fastställda "utmärkelser". Jag tycker därför att vi under en övergångsperiod skulle kunna tillämpa en ordning där en okontrollerad artikel som omprövas inte kan förklaras utmärkt, och att en nyöversatt och nynominerad artikel inte kan få någon utmärkelse alls om inte skribenten själv har läst källorna. Lindansaren (diskussion) 16 augusti 2017 kl. 11.36 (CEST)
Att bedöma ursprungsartikeln är relevant endast om det är frågan om en ren översättning. Om brister i originalet har åtgärdats i översättarens eller någon annans redigeringar är de ju oväsentliga, och felaktigheter kan ha tillkommit. Eftersom det är oklart i vilken mån sådana förbättringar och försämringar förekom redan i den första översatta versionen ger det inte nödvändigtvis något att i detalj granska originalet. En översättning av en undermålig artikel är förstås suspekt, men säkerhet får man endast genom att granska resultatet. Då källorna är svårtillgängliga (eller man inte ger sig tid att kontrollera dem) kan de förstås vara på sin plats att granska artikelhistoriken (för att bedöma trovärdigheten i källanvändningen), både på originalspråket och här, men inte heller då är det originalet som den såg ut före översättningen som skall granskas i första hand. --LPfi (diskussion) 16 augusti 2017 kl. 13.21 (CEST)

Vi fick nu nyligen en utmärkt artikel, Lev Gumiljov, som baserar sig på översatt text med medföljande, icke-kontrollerade källor. Jag undrar om vi överlag är dåliga på principdiskussioner för i det fallet var det klart konsensus för utmärkt, trots skepsisen här. I fallet Lev måste jag också säga att man knappast kan vara så mycket säkrare på verifierbarheten än i dylika fall, översatt eller ej. Många faktorer påverkar ju trovärdigheten, både vad gäller översatt och icke-översatt material. Jag har nog sagt vad jag vill säga i denna debatt, men överlag tycker jag att vi kan koncentrera oss på att skärpa andra aspekter av källkravet än just denna. mvh Cöskyd (diskussion) 2 september 2017 kl. 21.05 (CEST)

Jag var själv tveksam i det fallet, men har förståelse för att beslutet blev som det blev. I principfrågan har jag dock motsatt uppfattning än Cöskyd: det är just denna aspekt av källkravet vi bör skärpa och vara stenhårda med när det handlar om utmärkta artiklar. Översättning som metod bör inte premieras. Tostarpadius (diskussion) 3 september 2017 kl. 05.33 (CEST)

Antal samtidiga nomineringar[redigera wikitext]

Vi har ett maximum om fem omprövningar. Borde inte något liknande gälla även för nya? Tostarpadius (diskussion) 12 augusti 2017 kl. 20.26 (CEST)

Det låter rimligt. Vi är inte så många som röstar och lämnar synpunkter. Blir det för mycket att sätta sig in i finns det risk att engagemanget minskar ännu mer. /Ascilto (diskussion) 12 augusti 2017 kl. 20.29 (CEST)
Jag håller med. Bedömningar av artiklarna kräver en del arbete, och för många samtidiga gör att det blir för mycket. Kvalitet framför kvantitet.--Historiker (diskussion) 12 augusti 2017 kl. 21.04 (CEST)
@Cöskyd:? Tostarpadius (diskussion) 13 augusti 2017 kl. 07.09 (CEST)
Jag tror att aktivitet föder mera aktivitet och orsaken till att vi är få som röstar är nog att den här sidan periodvis är helt inaktiv. Jag har svårt att tro att för många artiklar skulle vara problemet, på våren hade vi ett stort antal artiklar nominerade och nästan ett rekordantal röster, samtidigt. Om vi nu ska ha en gräns kunde den kanske gå vid tio artiklar, men jag är skeptisk - det kan ju potentiellt sett hindra någon ny användare från att nominera. Förresten, vilken ny användare vill nominera, om hans artikel blir den enda nominerade, eller en av två eller tre? Det känns avskräckande. Om en artikel inte får tillräckligt med röster kan nomineringen förlängas och då jämnas antalet artiklar ut över tid på ett naturligt sätt. Och hinner man inte granska alla artiklar, men de avslutas ändå, är väl ingen skada skedd. Mvh Cöskyd (diskussion) 13 augusti 2017 kl. 19.57 (CEST)
Vi kan ha en väntelista som för omprövningar. Aktivitet är inget självändamål. Tostarpadius (diskussion) 14 augusti 2017 kl. 14.06 (CEST)

Okynnesnomineringar?[redigera wikitext]

Jag har svårt att se det som seriöst när förslagsställaren själv är osäker på om artikeln bör uppnå utvald status. Kan inte dylika saklöst strykas? Tostarpadius (diskussion) 3 september 2017 kl. 05.36 (CEST)

Användare:Tostarpadius: Jag är rädd att du missförstod mina nomineringsmotiveringar. Jag var inte mera osäker på artiklarnas kvalitet än i övriga fall, utan ville endast uppmana röstarna att vara kritiska pga kontroversiellt ämne (Idries Shah) och medicinsk natur (Hypertoni). Det är sunt att vara skeptisk och det är egentligen något jag kunde påpeka i varje nominering. Men ifall det var oklart så förtydligade jag nu motiveringarna. Hoppas saken kan lämnas som sådan och inte eskaleras vidare, det uppstod endast ett missförstånd. mvh Cöskyd (diskussion) 3 september 2017 kl. 07.56 (CEST)
Cöskyd Din amåga nomineringar av ariklar som inte är i närheten kunna klassas som utvald, verkar negativt på motivationen att delta i denna process. Varför skall jag lägga ner tid på att läsa igenom en helt kass artikel.Yger (diskussion) 3 september 2017 kl. 10.29 (CEST)
Vilka tycker du är "helt kass"? Väldigt många av de jag nominerat har ju blivit utvalda. Angående längd så är det svårt att veta på förhand vad utfallet blir, ibland blir korta artiklar utvalda, ibland blir längre artiklar klassade som "för korta". Det går inte att veta på förhand för den som nominerar. Mvh Cöskyd (diskussion) 3 september 2017 kl. 13.30 (CEST)
För att referera till de artiklar som nu är aktuella, i första hand Idries Shah och Alfonsina Storni, så brister dessa så grovt i formalia att detta borde ha rättats efter artikelgranskning eller varför inte av dig innan nomineringen. Att också nominera medicinartiklar som uppenbart strider mot våra riktlinjer att inte ge råd kan inte heller vara väl genomtänkt. Jag vill inte gå så långt som att kalla nomineringarna för okynnes-, men nomineringarna är illa genomtänkta hafsverk. Om du, Användare:Cöskyd, vill att andra skall lägga ner de timmars arbete som en granskning innebär, så är det minsta man kan begära att du är mer eftertänksam och noggrann. Även om artiklarna är ofärdiga så är det uppenbart att det ligger mycket arbete bakom dem; jag måste säga att det är rent taskigt att utsätta oerfarna men ambitiösa användare för den oundvikliga kritik som kommer vid en förhastad nominering. /Ascilto (diskussion) 3 september 2017 kl. 13.45 (CEST)
Tack för era synpunkter; för en utomstående är det dock lite svårt att tro att summariska genomgångar av olika behandlingar, de flesta receptbelagda, skulle kunna klassas som "mediciniska råd". Om det nu verkligen är så att svenska wikipedia inte alls kan skriva om behandlingar kan vi ju inte ha medicinska artiklar som utvalda alls, men juridiskt sett hade jag absolut inte gjort tolkningen att vi ger råd, så pass allmänna är nog formuleringarna. Dessutom behandlades den här saken på en av artiklarnas diskussionssida, där konstaterades att påståendena om behandlingar är källbelagda. Därför nominerade jag artiklarna.
Om artiklarna av många personer inte anses som utvalda kan de ju snabbt strykas med stöd av kriterierna. mvh Cöskyd (diskussion) 3 september 2017 kl. 14.51 (CEST)
Artiklen Inre marknaden var oändligt långt från att kunna ses som utvald, och jag tycker inte det är OK du anser du har rätt kräva att vi andra lägger ner tid på att läsa in en sådan dålig artikel, för att "sedan snabbt kunna strykas". Jag blir klart orad av ditt svar där du verkar tycka det är OK att kräva vi andra lägger ner tid på dessa kassa artiklar. Du behöver skärpa dig! Yger (diskussion) 3 september 2017 kl. 15.30 (CEST)
@Yger: Pst, nu var det inte Användare:Cöskyd som nominerade Inre marknaden utan Användare:Lavazza, men den missen gör inte din uppmaning om skärpning mindre påkallad. /Ascilto (diskussion) 3 september 2017 kl. 16.10 (CEST)
Jag vill inte kalla det okynnesnomineringar, då jag tror att Cöskyd menar väl och vill att svenskspråkiga Wikipedia skall ha fler utvalda artiklar. Det är lovvärt, och jag skulle också vilja se fler. Dock måste förutsättningarna för att bli utvald finnas vid nomineringen. Annars blir det onödigt arbete för de användare som lägger ner arbete på granskningen, men också något märkligt att på diskussionssidorna finna många omröstningar som direkt avslagit en nominering. Just nu har vi en situation där tre artiklar nominerades igår och redan idag har fem röster "stöder inte" var. En sådan situation är inte acceptabel. Istället borde några av artiklarna lagts till artikelgranskning, för att under lugna former förbättras, för att därefter eventuellt nomineras.-Historiker (diskussion) 3 september 2017 kl. 17.57 (CEST)

@Yger:: Det var inte jag som nominerade Inre marknaden utan en annan anvädare. Om du tror att jag stöder helt källösa artiklar som Inre marknaden har du nog missuppfattat min verksamhet på nomineringssidan - jag har i flera fall varit den första eller den enda som röstat för stödjer ej pga bristande verifierbarhet när andra etablerade användare, inklusive du, velat ge utvald status.

Jag tackar för alla övriga synpunkter. Det är förstås en intressant principdiskussion om vi kan ge medicinska artiklar utvald status. Personligen skulle jag klassa direkta uppmaningar som medicinska råd, inte allmänna beskrivningar av receptbelagda behandlingar, men den debatten kanske är slutförd. Ascilto har en intressant synpunkt under Hypertoni. Artikeln har endast skrivits av medicine studerande, och inte av praktiserande läkare. Det här är sant, men jag skulle påstå att dessa studeranden haft en kunskap om sund användning av källor som vida överstiger medianen till och med bland våra utmärkta artiklar. En väldigt stor del av de artiklar som antagits de senaste åren anger källor på samma sätt som man gör i bloggar och diskussionsforum - någon nätartikel som lite sisådär stöder den egna forskningen man producerat. Förvisso är det snyggt formaterade. Det kan hända att jag, med forskarbakgrund, ser på kvalitet på ett lite annat sätt än många andra. I min värld är mesolimbiska dopaminsystemet en ideal utvald artikel - strikt källbelagd med kvalitativa källor (förutom inledningar), välskriven utan egen forskning och onödigt fluff. Men en majoritet av övriga röstare ansåg inte artikeln vara av utvald kvalitet. mvh Cöskyd (diskussion) 3 september 2017 kl. 21.06 (CEST)

Jag vill bara replikera på en detalj i det du skriver. Om du har forskarbakgrund, så borde du veta hur viktigt det är med grundläggande formalia, ändå nominerar du artiklar med stora brister på det området. Jag upprepar att det är osjysst mot de användare som lagt ner en massa arbete på dessa ofärdiga artiklar och som får kritik för något som hade blivit åtgärdat efter en artikelgranskning. /Ascilto (diskussion) 3 september 2017 kl. 21.51 (CEST)
Jag har försökt diskutera de här sakerna förr, men inte riktigt kommit någon vart. Jag tycker att många av våra krav på formalia är överdrivna och förvrängda jämfört med vad som finns i den akademiska världen. Varför skall det till exempel krävas en separat källförteckning, om enskilda källor endast används en eller ett fåtal gånger? Samtidigt har vi en väldigt liberal syn på vad en källa är. Dom här två aspekterna (formalia och verifierbarhet) på wikipedia är liksom inte avstämda. (Notera att jag här inte talar om grövre formaliafel som direkt felaktiga rubriker.) mvh Cöskyd (diskussion) 3 september 2017 kl. 22.07 (CEST)
Du har också nominerat en artikel med Facebook och Amazon.coms egna recensioner som källor. Vid granskningarna är du noga med källornas kvalitet och det är bra, men du borde vara det även vid nomineringar. /Ascilto (diskussion) 4 september 2017 kl. 10.37 (CEST)
Den här typen av resonemang är lätt att föra om så gott som alla användare. Du själv Ascilto är en av de mest sakliga och noggranna granskarna på sidan, ändå har jag svårt att förstå hur du kan anse Panamakanalen vara utvald, då den till stor del helt saknar källor och på ett ställe används en reseskildring för att belägga påståenden om kanalmyndighetens auktoritet. Jag vill ingalunda kritisera eller svartmåla dig för detta beslut, jag vill bara säga att även de bästa inte alltid är fullständigt konsekventa i andras ögon. I fallet Idries Shah fanns det på samma sätt mestadels litteraturkällor, men olyckligtvis även några oacceptabla källor för citat och ett förord.
Överlag måste jag dock säga att jag finner epiteten "tortyr att läsa", "talar för sig själv", "helt kass", "skräp", "ger mig rysningar" väldigt illa uttryckta då två av artiklarna faktiskt är granskade av en yrkesman. Vi måste nog ha ett systemfel i hur vi kommunicerar då sådant kan ske. Hur kan det rimligtvis uppmuntra till kvalitet på Wikipedia? Mvh Cöskyd (diskussion) 4 september 2017 kl. 19.38 (CEST)
Du har självklart rätt ha den åsikten, men att du nomiernar artiklar som inte har en chans bli utvald är att agera demonstrativt, vilket inte är OK. Jag använde ordet Skärpa dig ovan vilket blir mer aggressivt än jag menade, men att agera mer noggrannt och genomtänkt ser jag mycket relevant.Yger (diskussion) 4 september 2017 kl. 08.08 (CEST)

@Cöskyd: Dina frågor till CFCF "för sakensk skull" visar att Du inte tagit till Dig budskapet. Jag stryker dem därför. Tostarpadius (diskussion) 6 september 2017 kl. 00.22 (CEST)

@Cöskyd: Tyvärr skrev jag fel, så pinget misslyckades i morse. Jag står för det jag ville framföra. Tostarpadius (diskussion) 6 september 2017 kl. 20.33 (CEST)

Avslut under pågående diskussion[redigera wikitext]

Diskussionerna är en viktig del av granskningen. Det är många som gör inlägg utan att rösta av det ena eller andra skälet. Vi bör införa en riktlinje om att inte avsluta nomineringar så länge diskussion pågår. Låt säga att att nomineringarna inte skall avslutas förrän efter säg fem dagar eller en vecka efter senaste diskussionsinlägget. Det finns inga som helst skäl för hastiga avslut, däremot är det mycket som talar för att vänta in att diskussionen verkligen har avstannat. Ett förhastat avslut ligger, oavsett resultat, kvar under ett antal år, resultaten är bestående då det dröjer till någon är motiverad för en omprövning. Det finns ett egenvärde i att våra beslut är beständiga då de utvalda artiklarna tjänar till att bygga upp förtroendet för vårt kvalitetsarbete. /Ascilto (diskussion) 4 september 2017 kl. 18.05 (CEST)

Jag stödjer förslaget att vi inte ska avsluta mitt i en pågående diskussion. (Jag tycker även att detta bör gälla SFFR.) Mvh --Bairuilong (diskussion) 5 september 2017 kl. 05.38 (CEST)
Jag såg inte denna tråd när jag startade den kommande. Fem dagar är alldeles för lång tid att vänta efter sista inlägg. Diskussioner som kan förmodas leda till en artikelutveckling som påverkar utgången skall givetvis inte avbrytas. Mer allmänna sådana bör däremot fortsättas på annan plats. Sidan med artikelnomineringar bör inte belastas med sådant. Då förlorar vi vårt fokus. Vad gäller SFFR avslutar vi inte under pågående konstruktiv diskussion. Tostarpadius (diskussion) 5 september 2017 kl. 06.15 (CEST)
Det står att nomineringen kan avslutas efter två dagar, men inte att den måste avslutas då om ett visst antal användare röstat mot att artikeln skall bli utvald. Att avsluta en nominering medan diskussionen pågår är direkt oförskämt och ser ut som om avslutaren vill tysta de diskuterande. Det vittnar också om bristande samarbetsförmåga och samarbetsvilja. /Ascilto (diskussion) 5 september 2017 kl. 18.49 (CEST)
Det vittnar om bristande samarbetsförmåga och samarbetsvilja att egensinnigt återuppta en diskussion, utan att ens ha något att tillföra. Tostarpadius (diskussion) 5 september 2017 kl. 19.01 (CEST)
Nu har Användare:Tostarpadius avslutat nomineringarna igen trots att diskussionen tagit sig en ny vändning och utan att låta den pingade användaren svara. Nomineringarna har dessutom avslutats utan att hela diskussionen finns med, diskussionen har alltså förfalskats. Tydligare än så kan det inte bli att avslutaren vill tysta de diskuterande. Detta är ytterst beklagligt för samarbetsandan på Artikelnomineringar. Något så uttalat konfliksökande har inte iakttagits tidigare. Tostarpadius manifesterar sig som en problemanvändare. /Ascilto (diskussion) 6 september 2017 kl. 12.19 (CEST)
Det vore ytterst sorgligt ifall händelserna i maj skulle upprepas. Alexander Alejandro (diskussion) 6 september 2017 kl. 12.47 (CEST)
...Jag hade glömt att det debaclet också handlade om förhastade avslut på Artikelnomineringar. /Ascilto (diskussion) 6 september 2017 kl. 12.56 (CEST)
Det var inget debacle. Jag följde regelverket, då som nu. Därmed är detta meningsskifte avslutat för min del. Jag står för allt jag gjort här, både i maj och de senaste dagarna. Tostarpadius (diskussion) 6 september 2017 kl. 20.31 (CEST)

Nu avslutade jag efter nära fem dagar utan diskussion. Tostarpadius (diskussion) 10 september 2017 kl. 08.05 (CEST)

Helt okej. /Ascilto (diskussion) 10 september 2017 kl. 10.15 (CEST)

Onödiga förlängningar[redigera wikitext]

Diskussioner som berör andra frågor än om artiklar bör vara utvalda eller ej hör inte hemma här. Tostarpadius (diskussion) 4 september 2017 kl. 21.37 (CEST)

Om det finns en utvecklingspotential hos artiklarna som gör att man kan hoppas på en förändring under normal nomineringstid kan det vara föremål för diskussion, men inte sådant som hör hemma på ställen som exempelvis "Artikelgranskningar". Är felen så stora att de inte enkelt kan åtgärdas bör samtalen avslutas snarast möjligt, så att fokus här kan förbli på vad som bör vara utvalt innehåll. Tostarpadius (diskussion) 5 september 2017 kl. 05.01 (CEST)
Det står tydligt i instruktionerna att en nominering kan avslutas om artikeln "(e)fter minst två dagar har fått minst fyra stöder inte-röster, vilka utgör minst 3/4 av det totala antalet röster". Så var fallet i går kväll. Jag drar detta till KAW. Tostarpadius (diskussion) 5 september 2017 kl. 18.19 (CEST)
Ingen verkar ha intresse av att på ett seriöst sätt fortsätta samtalen, varför jag avslutat dem igen. Tostarpadius (diskussion) 6 september 2017 kl. 00.32 (CEST)
Föreligger det konsensus för detta? Disembodied Soul (diskussion) 6 september 2017 kl. 04.23 (CEST)
@Tostarpadius: Jag tycker att du är anmärkningsvärt pådrivande om att avsluta nomineringen. I diskussionen här är det bara du som förespråkar detta avslut medan jag och Ascilto har uttalat oss för en förlängd nomineringstid. På artikelns diskussionssida pågår samtal om hur artikeln kan modifieras för att bättre matcha nomineringsdiskussionen, och Cöskyd har just fört in ett förslag i artikeln. Det finns inget väsentligt som gör att vi måste hasta med nomineringen, och eftersom ditt första avslut har blivit återställt och ifrågasatt tycker jag det är onödigt demonstrativt att du igen avslutar nomineringen. Särskilt eftersom du tagit upp avslutet till diskussion och inte fått något medhåll. Till detta kan läggas att du vid ett flertal gånger tidigare fått kritik gällande snabba avslut. Mvh, --Bairuilong (diskussion) 6 september 2017 kl. 05.42 (CEST)
Jag tycker också att diskussionen ska få fortsätta. Jag tycker inte heller det är OK att en saklig fråga jag ställde bara ströks. Mvh Cöskyd (diskussion) 6 september 2017 kl. 10.53 (CEST)
Följaktligen har undertecknad – utifrån dessa diskussionsinlägg och diskussionen på KAW – lagt tillbaka nomineringarna. Disembodied Soul (diskussion) 6 september 2017 kl. 12.53 (CEST)
Jag anser alltjämt att förlängningarna var onödiga och att det inte finns någon anledning att ställa frågor "för sakens skull". Tostarpadius (diskussion) 6 september 2017 kl. 20.29 (CEST)

Johannesbreven - felaktigt avslut[redigera wikitext]

@Sjunnesson: Du avslutade nomineringen med den felaktiga motiveringen "Efter minst två veckor fått enbart och minst fyra utmärkt-röster." Detta stämmer inte då den fått fyra utmärkt-röster och två bra-röster. Om nomineringen måste avslutas nu blir resultatet bra med motiveringen "Efter minst två veckor fått minst tre utmärkt- eller bra-röster, och inga stöder inte-röster." Om den skall bli utmärkt krävs ytterligare en utmärkt-röst inom ytterligare en vecka, då kan den bli utmärkt med motiveringen "Efter minst tre veckor fått minst fem utmärkt-röster, vilka utgör minst 2/3 av det totala antalet röster". /Ascilto (diskussion) 6 november 2017 kl. 18.41 (CET)

Jag har ogjort avslutet, då det uppenbarligen var inkorrekt. Disembodied Soul (diskussion) 6 november 2017 kl. 20.33 (CET)

Nya kriterier för källor och fotnoter till utvalda artiklar?[redigera wikitext]

Angående källor och fotnoter har Jan Arvid Götesson i diskussionen om omprövningen av Jakob I av England föreslagit följande angående kriterier för källor och fotnoter till utvalda artiklar: " –författaren/författarna av den svenska originaltexten (eller den svenska texten vid översättning) uppenbarligen läst varje källa, –varje utsaga stöds av en not genast efter utsagan, –om så icke är fallet, utsagan är nödvändig och godkänd av andra användare icke ges status som utvald, eller behåller status som utvald." Frågan är väl om vi ska så högt krav på fotnoter för nivån Bra, då blir det knappt någon skillnad om Utmärkt.

Vi kanske behöver en diskussion om hur vi ska se på kriterierna för utvalda artiklar, ska de ändras eller ska de vara som tidigare? Detta är speciellt viktigt att diskutera nu, när vi har ett större antal omprövningar att bedöma, om man även räknar de artiklar som står i kö för omprövning. Sjunnesson (diskussion) 17 november 2017 kl. 09.47 (CET)

Jag tycker att även nivå Bra ska vara heltäckande källbelagd. Den kanske tydligaste skillnad mellan nivå Bra och Utmärkt är kravet att en Utmärkt artikel ska vara uttömmande. (vilket allt för ofta feltolkas till betydelsen "ungefär lika många byte text som den engelskspråkiga versionen"). Mvh --Bairuilong (diskussion) 17 november 2017 kl. 09.54 (CET)
Min uppftatning är att för utmärkt skall källhänvisningarna vara kompletta, dvs till varje påsåtående skall det finns en kopplad fotnot som stöder påståendet. För bra anser jag kraven skll vara lägre. "Självklara" påståenden tycker jag inte behöver fotnoter (typ att Sverige ligger i Europa), påståenden som inte innhåller detaljartade fakta tycker jag kan täckas av en generell referenes i referenslistan. Jag kan även tänka mig ge OK till några påståenden av fakta (typ gymnasieskola) även om källrefererna är lite otilfredsställande (för skola när källan ger stad men där det bara fans ett läroverks som examinarade studenter).Yger (diskussion) 17 november 2017 kl. 10.15 (CET)
Tolkar jag det rätt att för Utmärkt ska då även självklara påståenden vara källbelagda? Idunius 17 november 2017 kl. 10.28 (CET)
Jag anser att det egentligen räcker med allmänna källor för att en artikel skall kunna markeras som bra. Endast direkt kontroversiella påståenden behöver noter. Tostarpadius (diskussion) 17 november 2017 kl. 10.30 (CET)
Jag tolkar de nuvarande kriterierna för Bra som att flertalet stycken skall ha fotnot och att resten kan vara täckt av allmänna källor. Är en uppgift det minsta kontroversiell måste den självklart vara styrkt av en fotnot. Vid översättningar måste huvudparten av de allmänna källorna ha konsulterats av vår författare, annars vet man inte vad man skall tro. För fotnoter kan det räcka att det anges tydligt i artikeln att dessa är importerade. När det gäller texter med många tillfällighetsförfattare måste kravet på fotnoter vara större. Då måste varje nytt tillägg till en artikel vara styrkt av fotnoter. För min del är denna tolkning inte huggen i sten, jag är öppen för skärpningar. /Ascilto (diskussion) 17 november 2017 kl. 11.20 (CET)
Jag är däremot emot alla skärpningar. Jag anser att formuleringarna bör återställas till dem som gäller före senaste ändringen, i varje fall i sak. Tostarpadius (diskussion) 17 november 2017 kl. 11.35 (CET)
Jag har länge tyckt att s.k. allmänna källor är ett otyg. (Jag förutsätter att det med "allmänna källor" avses källor som ligger och guppar längst ner på källförteckningen, till skillnad från radkällor som tydligt anger vilken/vilka uppgifter de avser.) De fungerar egentligen bara så länge det är en enda användare som lagt in källorna. När fler användare börjar editera i en artikel, är det omöjligt att veta om den saknar källor för att alla de som editerat den håller med om de allmänna källorna, eller för att de helt enkelt inte brytt sig om att lägga in några egna källor. Hittar någon en artikel som har några år på nacken, och med ett stort antal bidragsgivare (vilket nästan alltid är fallet – det är ju det som är vitsen med Wikipedia, att vem som helst kan bidra till den) så är det i praktiken omöjligt att avgöra vad som stöds av de "allmänna källorna" och vad som inte gör så. När det gäller uppgifter som ofta ändras, som t.ex. är fallet med många biartiklar, där bl.a. modern DNA-teknik helt har förändrat framför allt taxonomin, men även fysiologi och ekologi, blir fakta, inklusive äldre källor, något av en färskvara. Om en artikel då stödjer sig helt eller till större delen på allmänna källor, är det omöjligt att veta när de blir obsoleta, och då tvingas man behålla dem "för säkerhets skull", trots att de mycket väl kan avse information som senare forskning har gjort direkt felaktig. / TernariusD 17 november 2017 kl. 19.54 (CET)
Ett problem som jag fått rätta till några ggr i artiklar jag bevakar är när någon lägger till fakta mitt i ett stycke, fakta som kan vara fullt korrekt och därför godkänns även av ngn som snabbt kolla upp påståendet, MEN som inte täcks av den källa som anges vid meningens eller styckets slut. Då uppstår en situation där texten stämmer, uppgifterna stämmer, men den källa som anges innehåller inte hela den angivna uppgiften. Det här är extremt svårt att komma åt och upptäcka, om man inte punktbevakar artiklarna och dessutom har tillgång till de, ofta pappersutgåvor, som är källor. Skärpta krav på källa efter vajre påstående kommer inte åt det heller. Idunius 17 november 2017 kl. 22.24 (CET)
En fråga att ta ställning till är vad som avses med "påstående"? Normalt sett brukar anses att varje stycke skall ha referenser, men att det kan läggas in för varje mening, om dessa stöds av olika källor. Skulle en specifik uppgift, till exempel antalsuppgift, vara kontroversiell eller stödjas av annan källa, läggs en referens in även för detta. Det anser jag vara en rimlig princip,då det ger en möjlighet att leta reda på källan till uppgifterna. Det problem Idunius tar upp kan lösas genom att kräva källa/referens även för den nya uppgiften. Läggs uppgiften till mitt i ett stycke, och stöds av annan källa än den som finns angiven sedan tidigare, får en nya referens läggas till, antingen av den som lägger till uppgiften, eller den som kollar upp den. I annat fall får "källa behövs" läggas in, eller så får man återställa redigeringen med kommentar om att källa behövs för det nya påståendet.--Historiker (diskussion) 18 november 2017 kl. 08.11 (CET)