Wikipedia:Kriterier för utvalt innehåll

Från Wikipedia


Utvalda artiklar står för det bästa av Wikipedia, och dessa artiklar är indelade i bra och utmärkta artiklar. Den här sidan listar de kriterier som varje utvald artikel bör uppfylla. Nomineringar till utvalda artiklar görs på Wikipedia:Artikelnomineringar.

 • En av orsakerna till att Wikipedias användare får nominera och rösta på artiklar som de tycker är särskilt bra, är att de utvalda artiklarna visas upp på huvudsidan. Därmed blir de något av det första som nya läsare av Wikipedia ser. De blir med andra ord levande reklam för hur ett fritt uppslagsverk fungerar, och för att att Wikipedia faktiskt kan vara så bra som vi vill att det ska vara.
 • En annan orsak är att de utvalda artiklarna blir en ledstjärna för det fortsatta arbetet. Om den första artikeln en ny användare ser är allsidig, fyllig och har relevanta bilder − som man dessutom får kopiera fritt − då kanske användaren fortsätter att använda encyklopedin och kanske också vill bidra själv.
 • En tredje och mer jordnära orsak, är att det är kul som användare. Det är verkligen givande att tillsammans med andra göra en artikel så bra att andra användare vill utse den bland de artiklar som anses hålla högst kvalitet av alla inom den största svenska encyklopedin genom tiderna.

En rekommenderad artikel ...

 1. saknar åtgärdsmallar.
 2. … ger sammanhang, se Wikipedia:Skriv ut det självklara.
 3. … täcker in det viktigaste inom området.
 4. … har ett korrekt språk utan stav- eller grammatikfel.
 5. … ingår i wikistrukturen med wikilänkar, kategorier och eventuella interwikilänkar.
 6. … har en källförteckning och källbelägger helst de olika avsnitten genom noter.
 7. … har klarlagd upphovsrättsstatus för alla bilder som finns. En artikel helt utan bilder kan väljas till rekommenderad eller bra.
 8. … har ett objekt på Wikidata med länk till artikeln. Länken ska vara försedd med ett "märke" som anger att artikeln är rekommenderad, bra respektive utmärkt.

En bra artikel skall dessutom ...

 1. ... ha en kortfattad, välformulerad och översiktlig inledning, som är lättförståelig även för den oinvigde.
 2. ... innehålla korrekta och balanserade fakta om ämnets förväntade aspekter.
 3. ... behandla omstridda fakta på ett neutralt sätt med noggrant urval av referenser.
 4. ... vara heltäckande källbelagd och i huvudsak bygga på moderna, trovärdiga och auktoritativa källor (se Wikipedia:Pålitliga källor), och vid behov vara försedd med fotnoter.
 5. ... ha en disposition med underrubriker och innehållsförteckning.
 6. ... ha en fungerande layout utan överlappningar eller andra problem.
 7. ... vara stabil och inte vara föremål för redigeringskrig.

Utöver ovanstående, är en utmärkt artikel dessutom ...

 1. ... uttömmande; den saknar inga större faktauppgifter.
 2. ... skriven med ett genomarbetat språk, det vill säga att:
  • fackuttryck ska inte användas mer än nödvändigt.
  • språket ska vara modernt, utan ålderdomliga stavnings- eller böjningsformer.
  • meningsbyggnaden ska vara korrekt och förståelig.
  • språket ska vara av professionell standard. Se vidare Wikipedia:Språklig stil.
  • citat och liknande skall återges på svenska. Om citatet är översatt, så kan det även återges på originalspråk.
 3. ... försedd med alla länkar som är önskvärda enligt riktlinjerna Wikipedia:Stilguide#Länkar utan överdriven länkning.
 4. ... uteslutande baserad på moderna, trovärdiga och auktoritativa källor (se Wikipedia:Pålitliga källor).
 5. ... väl försedd med tillförlitliga, korrekt formaterade och korrekt placerade källor och noter.
 6. ... illustrerad med relevanta bilder för artikeln. Bilderna ska vara av god kvalitet och rätt beskurna. Bildernas upphovsrättsstatus (licens) ska vara helt klargjord. Texter i kartor och figurer bör vara på svenska.

En utmärkt lista ...

 • ... innehåller inga felaktiga uppgifter.
 • ... har en inledning som sammanfattar ämnet.
 • ... är attraktiv och innehåller inga tekniska problem.
 • ... är uteslutande baserad på moderna, trovärdiga och auktoritativa källor (se Wikipedia:Trovärdiga källor).
 • ... är väl försedd med tillförlitliga, korrekt formaterade och korrekt placerade källor och noter.
 • ... är i huvudsak illustrerad och har bilder med helt klarlagd upphovsrätt.
 • ... täcker hela det berörda ämnet.

En utmärkt artikelserie ...

 • ... innehåller ett flertal (minst tre) liknande, relaterade artiklar som täcker ett specifikt ämne.
 • ... innehåller ingen lucka. Artikelserien skall inte bara ha plockat ut de bästa artiklarna, utan skall ha en hög nivå på artiklarna generellt.
 • ... har en inledande och summerande huvudartikel eller lista som har utmärkt status.
 • ... innehåller endast artiklar av hög kvalitet; detta gäller även källorna.
 • ... har utmärkt status på åtminstone en fjärdedel av artiklarna; de andra är bra eller rekommenderade. Huvudartikeln måste vara utmärkt.
 • ... skall, om ämnet är så pass smalt att alla artiklar ej kan få utvald status, ha genomgått en artikelgranskning för att inga problem skall finnas kvar. Detta får man då ta hänsyn till i nomineringsprocessen. Ingen artikel får dock vara en stub, och alla måste vara källbelagda.