Wikipedia:Artikelnomineringar

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Utvalt innehåll på Wikipedia
Utmärkta artiklar · Bra artiklar · Rekommenderade artiklar · Utmärkta listor · Utmärkta portaler · Utmärkta artikelserier · Utvalda bilder
Utmarkt Guld.svg
Bra alt.svg
Question dropshade.svg

På den här sidan beslutas vilka artiklar som ska listas som utmärkta respektive bra artiklar på Wikipedia, vilka tillsammans med de rekommenderade artiklarna utgör så kallade utvalda artiklar. Om en artikel inte anses värd en utnämning som utmärkt eller bra artikel, kan den ändå passa som rekommenderad. Detta är en kvalitetskategorisering med något mindre stränga kvalitetskriterier som vem som helst kan utdela. Det krävs inte någon föregående nominering, men rekommendationen behöver motiveras på artikelns diskussionssida och artikeln måste uppfylla kriterierna för en utvald artikel.

Vanliga frågor[redigera | redigera wikitext]

 • Vem får nominera en artikel?

Vem som helst, så länge artikeln uppfyller kriterierna för en utvald artikel. Den som nominerar en artikel kallas för nominator och har rätt att när som helst dra tillbaka nomineringen för att åtgärda brister i artikeln.

Nominera en artikel:

 1. Hitta en artikel som du anser uppfyller kriterierna för en utvald artikel (för mer information, se frågan "Var hittar jag artiklar att nominera?").
 2. Lägg in artikeln under rubriken Nomineringar nedan (nya nomineringar läggs längst ner under den rubriken) med hjälp av följande disposition:
=== [[Skriv artikelns namn här]] ===
<small>''Nominerad av ~~~~''</small>
 
Skriv din motivering här.
 
;Stöder för utmärkt

;Stöder för bra
 
;Stöder inte
 
;Diskussion
 
</div>
----
 1. Lägg in följande mall högst upp i artikeln du nominerat: {{Nominerad till utvald}} (notera att listor, portaler och artikelserier har annorlunda mallar, vilket du kan läsa om under respektive rubriker).
 1. Se efter om artikeln har mallen {{Artikelgranskningar}} på sin diskussionssida. Ta i så fall bort denna och ta även bort artikeln från Artikelgranskningar (mer om denna sida under frågan "Var hittar jag artiklar att nominera?").
 • Får jag nominera en artikel jag har varit huvudförfattare till?

Ja.

 • Vem får rösta på en artikel?

Registrerade användare på Wikipedia vid nomineringstillfället. Var du inte det men röstar ändå, stryks din röst.

 • Hur gör jag för att rösta på en artikel?

När du röstar ska du ange användarnamn och datum (görs enklast med fyra tilde: ~~~~). En röst som "Stöder" nomineringen bör motiveras, särskilt om motiveringen kan bidra till artikelns utveckling. Exempel:
#~~~~ Jag tycker att artikeln är välskriven, uttömmande och har bra referenser. Därför röstar jag för utmärkt.

En röst på "Stöder inte" måste motiveras, så att brister kan åtgärdas. En röst på "Stöder inte" utan motivering blir ogiltig.

 • När är en röst ogiltig?
 1. Om en stödröst kommer från en användare som inte var registrerad på Wikipedia vid nomineringstillfället.
 2. Om en röst läggs på "Stöder inte" utan motivering som kan användas för att göra artikeln bättre.
 • Var hittar jag artiklar att nominera?
 1. Artikelgranskningar: Bästa sidan att hitta artiklar som skulle kunna bli utvalda. Det är inte ett krav för en artikel att först läggas in för granskning innan den kan bli utvald, men skadar inte då det möjliggör värdefulla kommentarer att beakta innan nominering.
 2. Månadens artiklar: På denna sida är det mer ovanligt att du hittar en möjlig utvald artikel än på den ovanstående men det händer då och då. Månadens artiklar tar upp både helt nyskrivna artiklar och tidigare artiklar som har förlängts avsevärt. Det kan därför vara värt att hålla koll även på denna sida.
 3. Special:Långa sidor: På denna sida listas alla artiklar i storleksordning (det vill säga hur många bytes de är på). Denna sida kan vara värd att ta sig en titt på men kom ihåg att det är kvalitet och inte kvantitet som räknas.
 • När avslutas omröstningen?

Omröstningen avslutas när artikeln uppnår något av nedanstående krav (se rubriken Riktlinjer för bedömning) eller när nominatorn drar tillbaka nomineringen.

 • Vem får avsluta en omröstning?

Den som känner sig mest manad (även nominatorn). Det viktiga är att ett av kraven har blivit uppfyllt under rubriken Riktlinjer för bedömning.

 • Hur gör jag för att avsluta en omröstning?

För att avsluta en omröstning, gör följande (notera att vissa av mallarna och länkarna ser annorlunda ut för listor, portaler och artikelserier):

 1. Se vilket krav som uppfylls under Riktlinjer för bedömning.
 2. Gå in på denna sida för att hitta en passande förordsmall och kopiera den.
 3. Gå till diskussionssidan på den artikel du vill avsluta nomineringen för och klistra in förordsmallen längst ned där.
 4. Gå tillbaka till denna sida och klipp ut all text från nomineringen av artikeln (själva rubriken kan du lämna kvar så länge). Ta även med alla eventuella kommentarer och se till att det finns en </div>-tagg efter sista kommentaren (denna tagg avslutar nämligen förordsmallens <div class>-tagg).
 5. Efter du klippt ut all nödvändig information om nomineringen för artikeln ta då även bort rubriken, så att det är helt tomt på artikelns nominering, och spara sidan med en passande sammanfattning (såsom "Antagen till utmärkt", "antagen till bra" eller "inte antagen").
 6. Gå tillbaka till artikelns diskussionssida och klistra in all information under förordsmallen och se till att </div>-taggen avslutar din text (för ett exempel på hur en färdig förordsmall ser ut se här.
 7. Gå nu till artikelns huvudsida och ta bort mallen {{Nominerad till utvald}}. Om artikeln antagits till utvald läggs därefter någon av mallarna {{Utmärkt}} eller {{Bra}} in i slutet av artikeln. {{Utmärkt lista}} används för antagna listor.
 8. Sedan går du in på antingen Utmärkta artiklar eller Bra artiklar och lägger in den nyutvalda artikeln i bokstavsordning under den kategori som passar bäst.
 9. Slutligen går du till artikelns objekt på Wikidata och märker den med korrekt "badge".
 10. Var också gärna den som lägger in artikeln i nyhetsmallen Nyligen utvalt, så att den blir väl synlig för kollektivet.

Något som också bör göras i närtid är följande:

 1. Lägga in en utmärkt artikel på lämpligt datum i Mall:Utvald artikel, respektive plocka bort utmärkt artikel som blivit avnominerad.
 2. Skriva portalingress för en ny utmärkt artikel enligt instruktionen i samma mall. Lägga till mall för avnominerad utmärkt artikel så att den hamnar i sällskapet Artikelsammanfattningar av icke-utmärkta artiklar.

Riktlinjer för bedömning[redigera | redigera wikitext]

I texten nedan används ordet "artikel" både för artiklar, listor, portaler och artikelserier.

 • En nominerad artikel blir utmärkt om den:
  • Efter minst tre veckor fått minst fem utmärkt-röster, vilka utgör minst 2/3 av det totala antalet röster, eller:
  • Efter minst två veckor fått enbart och minst fyra utmärkt-röster.
  • Efter minst en vecka fått enbart och minst åtta utmärkt-röster.
 • En nominerad artikel blir bra om den har:
  • Efter minst tre veckor inte blivit utmärkt och fått minst fyra utmärkt- eller bra-röster, vilka utgör minst 2/3 av det totala antalet röster, eller:
  • Efter minst två veckor fått minst tre utmärkt- eller bra-röster, och inga stöder inte-röster.
  • Efter minst en vecka fått minst sex utmärkt- eller bra-röster, och inga stöder inte-röster.
 • En nominerad artikel kan strykas från röstlistan om den:
  • Efter minst fyra veckor inte blivit antagen eller:
  • Efter minst två veckor har minst 1/2 stöder inte-röster eller:
  • Efter minst två dagar har fått minst fyra stöder inte-röster, vilka utgör minst 3/4 av det totala antalet röster.

Nomineringar[redigera | redigera wikitext]

Londons stift[redigera | redigera wikitext]

Nominerad av Dieselmotorvagnar (till stationen) 12 september 2021 kl. 02.30 (CEST)[]

Artikeln har varit föremål för artikelgranskning i fem månader. Under den tiden har artikeln utökats, källbelagts och finslipats på föredömligt på sätt. Artikeln ger en bredd och intressant täckning av ämnet och det är svårt att tänka sig vad mer skulle kunna skrivas utan att det platsar i en annan artikel.

Stöder för utmärkt
 1. Dieselmotorvagnar (till stationen) 12 september 2021 kl. 02.30 (CEST) Vill även säga att det har varit en fröjd att samarbete med artikelns huvudförfattare, OJH, under granskningstiden. Hoppas på flera sådana framöver![]
 2. Sjunnesson (diskussion) 12 september 2021 kl. 06.29 (CEST) Välskriven, omfattande, illustrerad och väl källbelagd.[]
 3. Tostarpadius (diskussion) 15 september 2021 kl. 19.33 (CEST) Som de föregående.[]
Stöder för bra
Stöder inte
Diskussion

Utmärkt lista[redigera | redigera wikitext]

 • Läs igenom kriterierna för en utmärkt lista och fundera på om detta stämmer med den lista du vill nominera (processen för en utmärkt lista är densamma som för en utmärkt/bra artikel, se högst upp i denna artikel).
 • Lägg in mallen {{Nominerad till utmärkt lista}} överst i listan du vill nominera.
 • Klistra in nedanstående text under "Utmärkt lista" (med ordningen senaste nominering nederst) och fyll i artikelns namn samt skriv en motivering.
=== [[Skriv listans namn här]] ===
<small>''Nominerad av ~~~~''</small>

Skriv din motivering här!
 
;Stöder för utmärkt
 
;Stöder inte
 
;Diskussion
 
</div>
----

Utmärkt portal[redigera | redigera wikitext]

 • Läs igenom kriterierna för portaler och fundera på om detta stämmer med den portal du vill nominera (processen för en utmärkt portal är densamma som för en utmärkt/bra artikel, se högst upp i denna artikel).
 • Lägg in mallen {{Nominerad till utmärkt portal}} överst i portalen du vill nominera.
 • Klistra in nedanstående text under "Utmärkt portal" (med ordningen senaste nominering nederst) och fyll i artikelns namn samt skriv en motivering.
=== [[Skriv portalens namn här]] ===
<small>''Nominerad av ~~~~''</small>

Skriv din motivering här!
 
;Stöder för utmärkt
 
;Stöder inte
 
;Diskussion
 
</div>
----

Utmärkt artikelserie[redigera | redigera wikitext]

En utmärkt artikelserie är en samling relaterade artiklar som är av god kvalitet (dock behöver de inte enbart vara utmärkta utan det går även med bra och rekommenderade). En utmärkt artikelserie representerar Wikipedias bästa arbeten genom att genomgående täcka alla delar av det ämnet genom flera högkvalitetsartiklar som har en liknande struktur och som är väl länkade med varandra.

 • Läs igenom Wikipedia:Kriterier för utvalda artiklar och Wikipedia:Utmärkta artikelserier och fundera på om detta stämmer med den artikelserie du vill nominera (processen för en utmärkt artikelserie är densamma som för en utmärkt/bra artikel, se högst upp i denna artikel).
 • Lägg in mallen {{Nominerad till utmärkt artikelserie}} överst i huvudartikeln du vill nominera.
 • Se till att alla artiklar som du ämnar nominera till artikelserien finns länkade via exempelvis en mall (se exempelvis Mall:Stadsplanering i Stockholm). Se även till att de alla av artiklarna uppnår utmärkt, bra eller rekommenderad status (se kriterierna).
 • Klistra in nedanstående text under "Utmärkt artikelserie" (med ordningen senaste nominering nederst) och fyll i artiklarnas namn samt skriv en motivering.
=== [[Namn på artikelserien]] <!--Länk till huvudartikeln.--> ===
<small>''Nominerad av ~~~~''</small>

Skriv din motivering här!

*{{ikon|ua}} [[Huvudartikel]]:
**{{ikon|ua}} [[Artikel]] <!--Utmärkta artiklar överst, bra artiklar sedan och sist rekommenderade artiklar.-->
**{{ikon|ba}} [[Artikel]]
**{{ikon|rek}} [[Artikel]]
 
;Stöder

;Stöder inte
 
;Diskussion

</div>
----

Omprövningar[redigera | redigera wikitext]

Före en omprövning[redigera | redigera wikitext]

Utmarkt Guld.svg
Bra alt.svg
Against Cscr-featured.svg
Question dropshade.svg

Innan du väljer att ompröva en utvald artikel (notera att rekommenderade artiklar inte platsar i denna kategori då de inte är granskade sedan tidigare), uppmärksamma dess styrkor alternativt brister på artikelns diskussionssida och ge gärna konkreta förslag till förbättringar. Även listor, portaler och artikelserier platsar under denna kategori och kan alltså omprövas. Överväg att även kontakta användare du förmodar har stora kunskaper om ämnet, till exempel den eller de användare som redan har lagt ner mycket arbete på artikeln för att be dem om råd. När detta är gjort och du känner att artikeln är redo för en omprövning, gör då följande:

 • Lägg in mallen {{Omprövning}} högst upp i artikeln.
 • Se om artikeln har mallen {{Artikelgranskningar}} på sin diskussionssida. Ta i så fall bort denna och ta även bort artikeln från Artikelgranskningar.
 • Lägg in artikeln under rubriken Artiklar som ska omprövas med en tydlig motivering.
 • Processen för en omprövad artikel är snarlik den för en utmärkt/bra artikel (se högst upp i denna artikel).
 • Om artikeln blir avnominerad, glöm då inte att lägga in den på Tidigare utvalda artiklar.

För att de artiklar som anmäls till omprövning ska kunna utvecklas under prövotiden gäller att ett maximalt antal på fem artiklar får ligga anmälda åt gången. Är fem artiklar redan uppe för omprövning vid tillfället rekommenderas du att istället lägga till artikeln i omprövningskön.

Riktlinjer vid bedömning[redigera | redigera wikitext]

 • En nominerad artikel markeras som utmärkt alternativt behåller sin status som utmärkt om den:
  • Efter tre veckor fått minst fem utmärkt-röster, vilka utgör minst 2/3 av det totala antalet röster, eller:
  • Efter två veckor fått enbart och minst fyra utmärkt-röster, eller:
  • Efter en vecka fått enbart och minst åtta utmärkt-röster.
 • En nominerad artikel markeras som bra alternativt behåller sin status som bra om den:
  • Efter tre veckor inte blivit utmärkt och fått minst fyra utmärkt- eller bra-röster, vilka utgör minst 2/3 av det totala antalet röster, eller:
  • Efter två veckor fått minst tre utmärkt- eller bra-röster, och inga ta bort status helt-röster.
  • Efter en vecka fått minst sex utmärkt- eller bra-röster, och inga ta bort status helt-röster.
 • En nominerad artikel förlorar sin status om den har:
  • Varit nominerad i två veckor och
  • fått minst fyra röster på ta bort status helt och
  • dessa ta bort status helt-röster utgör minst 2/3 av det totala antalet röster.
 • En nominerad artikel som vid nomineringstillfället är utmärkt blir bra, om den:
  • Efter tre veckor erhållit minst tre röster på bra och ta bort status helt samt inga utmärkt‑röster.
 • En nominerad artikel behåller sin status om den:
  • Efter minst fyra veckor inte uppfyller något av ovanstående krav.

Rösta[redigera | redigera wikitext]

När du röstar ska du ange användarnamn och datum (vilket lättast görs med fyra tilde: ~~~~). En röst som stöder att artikeln ska behålla sin status som bra eller utmärkt bör motiveras, särskilt om motiveringen kan bidra till artikelns utveckling. En röst på stöder inte måste motiveras, med konkreta exempel så att brister kan åtgärdas. En röst på stöder inte utan konkret motivering blir därmed ogiltig och stryks från röstningsprocessen.

Ompröva en artikel[redigera | redigera wikitext]

Klistra in den här mallen under rubriken Artiklar som ska omprövas och fyll i artikelnamn och motivering.

=== [[Skriv artikelns namn här]] ===
<small>''Nominerad för omprövning av ~~~~''</small>

Skriv din motivering här!

;Stöder för utmärkt / behåll som utmärkt
 
;Stöder för bra / behåll som bra
 
;Ta bort status helt
 
;Diskussion
 
</div>
----

Artiklar som ska omprövas[redigera | redigera wikitext]

Cementträdgården[redigera | redigera wikitext]

Nominerad för omprövning av Tostarpadius (diskussion) 15 september 2021 kl. 19.39 (CEST)[]

Det är visserligen endast sju år sedan den fick sin status och stödet var brett, men jag upplever att det inte lever upp till dagens standard.

Stöder för utmärkt / behåll som utmärkt
Stöder för bra / behåll som bra
 1. Tostarpadius (diskussion) 15 september 2021 kl. 19.39 (CEST) Håller denna nivå i dagsläget. Borde utökas och förses med minst dubbelt så många noter för att bibehålla den nuvarande.[]
 2. TernariusDisk 21 september 2021 kl. 02.45 (CEST) Längden har jag inga problem med, men flera stycken är helt utan fotnoter. Det är inte acceptabelt, emm, för en utmärkt artikel.[]
 3. Dieselmotorvagnar (till stationen) 21 september 2021 kl. 09.48 (CEST) Nära till utmärkt, se vidare under diskussion.[]
 4. Sjunnesson (diskussion) 22 september 2021 kl. 06.51 (CEST) Som Dieselmotorvagnar.[]
Ta bort status helt
Diskussion

@Ternarius: Jag har flyttat källorna från citaten till brödtexten där de blir synliga. Vad jag kan se är det endast avsnittet Handling där det skulle vara en brist på fotnoter.

Utöver lämpliga fotnoter i avsnittet Handling skulle jag vilja se följande för att artikeln ska behållas som utmärkt:

 1. Barnens åldrar bör tas med i artikeln. Då barnens omyndighet verkar vara något avgörande för handlingen tycker jag att det är viktigt att detta framgår (om de anges i romanen, förstås). Endast Jacks ålder nämns, och då långt senare i artikeln. Även Dereks ålder skulle vara bra att ha med då han försöker "bli barnens nya fadersfigur", för att citera artikeln.
 2. Vad är källan till "Bland annat påpekades likheter med Julian Gloags Our Mother's House från 1963."? Det är möjligt att det är Williams 1993, s. 218–219, som förekommer som källa senare i stycket. Om inte kan uppgiften skrivas om lite och denna artikel användas som källa (His novel The Cement Garden (1978) is eerily similar to the film Our Mother's House (1967)).
 3. Vilka är arbetarna? ​Under Utanförskap står "han läser serier medan de vuxna läser sportnyheter och han förstår inte arbetarnas jargong" (under Manligt och kvinnligt står även "Jack fascineras av språket som betongarbetarna i romanens början använder."). Tidigare i avsnittet står "I inledningen av boken dör fadern när han försöker lägga betong över trädgården och en mur runt den." Menas det att fadern hade hjälp med att lägga betong?

Jag pingar Tanzania som är huvudförfattare och kanske intresserad av att åtgärda eller kommentera framförda synpunkter. Dieselmotorvagnar (till stationen) 21 september 2021 kl. 09.48 (CEST)[]

Det är sant (angående stycken med källor), det är bara ett (om än stort) avsnitt som helt saknar källor. Jag tycker ändå att min invändning är bärkraftig, att hävda att en "utmärkt" artikel inte får sakna källor är ingen särskilt extrem åsikt, många har framfört liknande invändningar. / TernariusDisk 21 september 2021 kl. 10.10 (CEST)[]
Jag anser alltjämt att artikeln är för kort för att platsa som utmärkt. Tostarpadius (diskussion) 22 september 2021 kl. 06.56 (CEST)[]
Nu har i alla fall varje stycke en källa. Det är dock fortfarande större delar av handlingen som inte har källstöd (och jag lyckades inte belägga Sues ålder). Jag har kollat ett antal källor (1, 2, 3) och kan inte se att romanen har tilldelats någon större utmärkelse.
Tostarpadius, kan du precisera vad du anser saknas? Det skulle underlätta förbättringsarbetet. Dieselmotorvagnar (till stationen) 24 september 2021 kl. 02.16 (CEST)[]
Enligt min bestämda uppfattning passar inte alla ämnen för utmärkta artiklar. Går det inte att skriva mer än så här om boken är det så i detta fall. Det är alltså inget specifikt jag saknar. Däremot kunde kanske någonting om hela Ian McEwans författarskap fungera. Att plocka in mer som rör hans biografi eller dylikt är principiellt fel med tanke på hur Wikipedia är stukturerat. Tostarpadius (diskussion) 24 september 2021 kl. 07.30 (CEST)[]

Forntida Egypten[redigera | redigera wikitext]

Nominerad för omprövning av Tostarpadius (diskussion) 15 september 2021 kl. 19.49 (CEST)[]

Antagen för åtta år sedan med svagt stöd i omröstningen och stor tveksamhet i diskussionen. Verkar bygga alldeles för mycket på översättning för att uppfylla dagens krav.

Stöder för utmärkt / behåll som utmärkt
Stöder för bra / behåll som bra
 1. Tostarpadius (diskussion) 15 september 2021 kl. 19.49 (CEST) Behöver omarbetas kraftigt för att motivera bibehållen status.[]
 2. Sjunnesson (diskussion) 21 september 2021 kl. 06.57 (CEST) Som Tostarpadius.[]
Ta bort status helt
 1. Dieselmotorvagnar (till stationen) 21 september 2021 kl. 02.07 (CEST) Se inlägg under diskussion.[]
Diskussion

I dagsläget har artikeln några brister som gör att den inte uppfyller kraven för bra. Ett krav för bra är att artikeln ska vara heltäckande källbelagd. Hela avsnittet Muslimska erövringen är källöst. Det finns utöver detta några stycken på diverse platser i artikeln som inte har någon källa. Exempel:

 • De första två under Sentiden (672–332 f. Kr.), som inledes med "Assyrierna infogade aldrig Egypten under eget styre" respektive "Psamtik och hans efterträdare var noga med att upprätthålla fredliga relationer med Assyrien"
 • Ett stycke under Egypten under Rom som inledes med "Under 300-talet delades det romerska riket i två halvor med Egypten i den östra halvan"
 • Ett stycke under Kulturarv som inledes med "Under 1900-talet blev både Egyptens regering och arkeologer eniga"

Det finns även ett stycke under Litteratur som inledes med "Skrift uppstod i Egypten i samband med utvecklingen av monarkin som en markering av faraos styre". Detta stycken har en källa men den förekommer ganska tidigt i stycket. Åtgärdas dessa punkter flyttar jag gärna min röst till bra.

I övrigt tycker jag det är lite brydsamt att källorna inte kontrollerats vid översättning. Det verkar även ha tillkommit en del uppgifter i enwp:s artikel sedan den blev översatt till svenska. Till exempel nämns "In 1977, an ancient north–south canal dating to the Middle Kingdom of Egypt was discovered extending from Lake Timsah to the Ballah Lakes.[186]" Det verkar finnas en hel del som kan vara relevant i en:Suez Canal. Dieselmotorvagnar (till stationen) 21 september 2021 kl. 02.07 (CEST)[]

Jag pingar Peter Isotalo som översatte artikeln och kanske är intresserad av att hjälpa till med att hitta passande källor. Dieselmotorvagnar (till stationen) 21 september 2021 kl. 02.32 (CEST)[]

Hogland[redigera | redigera wikitext]

Nominerad för omprövning av EPIC (diskussion) 21 september 2021 kl. 10.30 (CEST)[]

Enligt mig väldigt tveksamt om denna uppfyller dagens krav för en bra artikel. Har en åtgärdsmall för fler källor och väldigt många påståenden saknar källor. Det finns iofs lite till källor som inte är fotnoter men det tråkiga med det är att man inte vet vilket påstående som hör till vilken källa. Åsikter?

Stöder för utmärkt / behåll som utmärkt
Stöder för bra / behåll som bra
Ta bort status helt
 1. Chandra Varena (diskussion) 21 september 2021 kl. 10.41 (CEST). Jag menar att det skulle krävas betydligt bättre källhänvisningar för att motivera en status som "bra".[]
 2. Tostarpadius (diskussion) 22 september 2021 kl. 06.54 (CEST) Har åtgärdsmall sedan 2013.[]
 3. Sjunnesson (diskussion) 22 september 2021 kl. 06.57 (CEST) En Bra artikel ska inte ha åtgärdsmallar.[]
 4. Dieselmotorvagnar (till stationen) 22 september 2021 kl. 09.13 (CEST) Som de föregående.[]
 5. TernariusDisk 22 september 2021 kl. 09.19 (CEST) Som de övriga; har fler källor-mallen inte åtgärdats på 8 år, lär artikeln inte bli bättre i brådrasket.[]
Diskussion