Wikipedia:Artikelnomineringar

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Utmärkta artiklar · Bra artiklar · Rekommenderade artiklar · Utmärkta listor · Utmärkta portaler · Utmärkta artikelserier · Utvalt innehåll · Utvald artikel · Utvalda bilder


Utmarkt Guld.svg
Bra alt.svg
Question dropshade.svg

På den här sidan beslutas vilka artiklar som ska listas som utmärkta respektive bra artiklar på Wikipedia, vilka tillsammans med de rekommenderade artiklarna utgör så kallade utvalda artiklar. Om en artikel inte anses värd en utnämning som utmärkt eller bra artikel, kan den ändå passa som rekommenderad. Detta är en kvalitetskategorisering med något mindre stränga kvalitetskriterier som vem som helst kan utdela. Det krävs inte någon föregående nominering, men rekommendationen behöver motiveras på artikelns diskussionssida och artikeln måste uppfylla kriterierna för en utvald artikel.

Vanliga frågor[redigera | redigera wikitext]

 • Vem får nominera en artikel?

Vem som helst, så länge artikeln uppfyller kriterierna för en utvald artikel. Den som nominerar en artikel kallas för nominator och har rätt att när som helst dra tillbaka nomineringen för att åtgärda brister i artikeln.

Nominera en artikel:

 1. Hitta en artikel som du anser uppfyller kriterierna för en utvald artikel (för mer information, se frågan "Var hittar jag artiklar att nominera?").
 2. Lägg in artikeln under rubriken Nomineringar nedan (nya nomineringar läggs längst ner under den rubriken) med hjälp av följande disposition:
=== [[Skriv artikelns namn här]] ===
<small>''Nominerad av ~~~~''</small>
 
Skriv din motivering här.
 
;Stöder för utmärkt

;Stöder för bra
 
;Stöder inte
 
;Diskussion
 
</div>
----
 1. Lägg in följande mall högst upp i artikeln du nominerat: {{Nominerad till utvald}} (notera att listor, portaler och artikelserier har annorlunda mallar, vilket du kan läsa om under respektive rubriker).
 1. Se efter om artikeln har mallen {{Artikelgranskningar}} på sin diskussionssida. Ta i så fall bort denna och ta även bort artikeln från Artikelgranskningar (mer om denna sida under frågan "Var hittar jag artiklar att nominera?").
 • Får jag nominera en artikel jag har varit huvudförfattare till?

Ja.

 • Vem får rösta på en artikel?

Registrerade användare på Wikipedia vid nomineringstillfället. Var du inte det men röstar ändå, stryks din röst.

 • Hur gör jag för att rösta på en artikel?

När du röstar ska du ange användarnamn och datum (görs enklast med fyra tilde: ~~~~). En röst som "Stöder" nomineringen bör motiveras, särskilt om motiveringen kan bidra till artikelns utveckling. En röst på "Stöder inte" måste motiveras, så att brister kan åtgärdas. En röst på "Stöder inte" utan motivering blir ogiltig. Exempel:
#~~~~ Jag tycker att artikeln är välskriven, uttömmande och har bra referenser. Därför röstar jag för utmärkt.

 • När är en röst ogiltig?
 1. Om en stödröst kommer från en användare som inte var registrerad på Wikipedia vid nomineringstillfället.
 2. Om en röst läggs på "Stöder inte" utan motivering som kan användas för att göra artikeln bättre.
 • Var hittar jag artiklar att nominera?
 1. Artikelgranskningar: Bästa sidan att hitta artiklar som skulle kunna bli utvalda. Det är inte ett krav för en artikel att först läggas in för granskning innan den kan bli utvald, men skadar inte då det möjliggör värdefulla kommentarer att beakta innan nominering.
 2. Månadens artiklar: På denna sida är det mer ovanligt att du hittar en möjlig utvald artikel än på den ovanstående men det händer då och då. Månadens artiklar tar upp både helt nyskrivna artiklar och tidigare artiklar som har förlängts avsevärt. Det kan därför vara värt att hålla koll även på denna sida.
 3. Special:Långa sidor: På denna sida listas alla artiklar i storleksordning (det vill säga hur många bytes de är på). Denna sida kan vara värd att ta sig en titt på men kom ihåg att det är kvalitet och inte kvantitet som räknas.
 • När avslutas omröstningen?

Omröstningen avslutas när artikeln uppnår något av nedanstående krav (se rubriken Riktlinjer för bedömning) eller när nominatorn drar tillbaka nomineringen.

 • Vem får avsluta en omröstning?

Den som känner sig mest manad (även nominatorn). Det viktiga är att ett av kraven har blivit uppfyllt under rubriken Riktlinjer för bedömning. För att avsluta en omröstning, gör följande (notera att vissa av mallarna och länkarna ser annorlunda ut för listor, portaler och artikelserier):

 1. Se vilket krav som uppfylls under Riktlinjer för bedömning.
 2. Gå in på denna sida för att hitta en passande förordsmall och kopiera den.
 3. Gå till diskussionssidan på den artikel du vill avsluta nomineringen för och klistra in förordsmallen längst ned där.
 4. Gå tillbaka till denna sida och klipp ut all text från nomineringen av artikeln (själva rubriken kan du lämna kvar så länge). Ta även med alla eventuella kommentarer och se till att det finns en </div>-tagg efter sista kommentaren (denna tagg avslutar nämligen förordsmallens <div class>-tagg).
 5. Efter du klippt ut all nödvändig information om nomineringen för artikeln ta då även bort rubriken, så att det är helt tomt på artikelns nominering, och spara sidan med en passande sammanfattning (såsom "Antagen till utmärkt", "antagen till bra" eller "inte antagen").
 6. Gå tillbaka till artikelns diskussionssida och klistra in all information under förordsmallen och se till att </div>-taggen avslutar din text (för ett exempel på hur en färdig förordsmall ser ut se här.
 7. Gå nu till artikelns huvudsida och ta bort mallen {{Nominerad till utvald}}. Om artikeln antagits till utvald läggs därefter någon av mallarna {{Utmärkt}} eller {{Bra}} in i slutet av artikeln. {{Utmärkt lista}} används för antagna listor.
 8. Slutligen går du in på antingen Utmärkta artiklar eller Bra artiklar och lägger in den nyutvalda artikeln i bokstavsordning under den kategori som passar bäst.

Generellt sett ja, men det finns så klart undantag (utöver att nominatorn drar tillbaka sin nominering). En artikels omröstning kan nämligen avslutas om konsensus uppnåtts. Det är dock svårt att veta exakt när konsensus uppnåtts på grund av olika uppfattningar om detta och det är därför riktlinjerna för bedömningen finns till som tumregler. Diskutera gärna med andra användare om artikeln innan du avslutar den på basis av konsensus. Det kan även vara så att en artikel är i behov av en förlängning av bedömningstiden, då konsensus inte upplevs än. Då är det bara att vänta med att avsluta bedömningen eftersom en artikel tjänar på en hållbar bedömning.

Riktlinjer för bedömning[redigera | redigera wikitext]

I texten nedan används ordet "artikel" både för artiklar, listor, portaler och artikelserier.

 • En nominerad artikel blir utmärkt om den:
  • Efter minst tre veckor fått minst fem utmärkt-röster, vilka utgör minst 2/3 av det totala antalet röster, eller:
  • Efter minst två veckor fått enbart och minst fyra utmärkt-röster.
  • Efter minst en vecka fått enbart och minst åtta utmärkt-röster.
 • En nominerad artikel blir bra om den har:
  • Efter minst tre veckor inte blivit utmärkt och fått minst fyra utmärkt- eller bra-röster, vilka utgör minst 2/3 av det totala antalet röster, eller:
  • Efter minst två veckor fått minst tre utmärkt- eller bra-röster, och inga stöder inte-röster.
  • Efter minst en vecka fått minst sex utmärkt- eller bra-röster, och inga stöder inte-röster.
 • En nominerad artikel kan strykas från röstlistan om den:
  • Efter minst fyra veckor inte blivit antagen eller:
  • Efter minst två veckor har minst 1/2 stöder inte-röster eller:
  • Efter minst två dagar har fått minst fyra stöder inte-röster, vilka utgör minst 3/4 av det totala antalet röster.

Nomineringar[redigera | redigera wikitext]

Utmärkt lista[redigera | redigera wikitext]

 • Läs igenom Wikipedia:Vad en utmärkt lista är och fundera på om detta stämmer med den lista du vill nominera (processen för en utmärkt lista är densamma som för en utmärkt/bra artikel, se högst upp i denna artikel).
 • Lägg in mallen {{Nominerad till utmärkt lista}} överst i listan du vill nominera.
 • Klistra in nedanstående text under "Utmärkt lista" (med ordningen senaste nominering nederst) och fyll i artikelns namn samt skriv en motivering.
=== [[Skriv listans namn här]] ===
<small>''Nominerad av ~~~~''</small>

Skriv din motivering här!
 
;Stöder för utmärkt
 
;Stöder inte
 
;Diskussion
 
</div>
----

Utmärkt portal[redigera | redigera wikitext]

 • Läs igenom Wikipedia:Vad en utmärkt portal är och fundera på om detta stämmer med den portal du vill nominera (processen för en utmärkt portal är densamma som för en utmärkt/bra artikel, se högst upp i denna artikel).
 • Lägg in mallen {{Nominerad till utmärkt portal}} överst i portalen du vill nominera.
 • Klistra in nedanstående text under "Utmärkt portal" (med ordningen senaste nominering nederst) och fyll i artikelns namn samt skriv en motivering.
=== [[Skriv portalens namn här]] ===
<small>''Nominerad av ~~~~''</small>

Skriv din motivering här!
 
;Stöder för utmärkt
 
;Stöder inte
 
;Diskussion
 
</div>
----

Utmärkt artikelserie[redigera | redigera wikitext]

En utmärkt artikelserie är en samling relaterade artiklar som är av god kvalitet (dock behöver de inte enbart vara utmärkta utan det går även med bra och rekommenderade). En utmärkt artikelserie representerar Wikipedias bästa arbeten genom att genomgående täcka alla delar av det ämnet genom flera högkvalitetsartiklar som har en liknande struktur och som är väl länkade med varandra.

 • Läs igenom Wikipedia:Kriterier för utvalda artiklar och Wikipedia:Utmärkta artikelserier och fundera på om detta stämmer med den artikelserie du vill nominera (processen för en utmärkt artikelserie är densamma som för en utmärkt/bra artikel, se högst upp i denna artikel).
 • Lägg in mallen {{Nominerad till utmärkt artikelserie}} överst i huvudartikeln du vill nominera.
 • Se till att alla artiklar som du ämnar nominera till artikelserien finns länkade via exempelvis en mall (se exempelvis Mall:Stadsplanering i Stockholm). Se även till att de alla av artiklarna uppnår utmärkt, bra eller rekommenderad status (se kriterierna).
 • Klistra in nedanstående text under "Utmärkt artikelserie" (med ordningen senaste nominering nederst) och fyll i artiklarnas namn samt skriv en motivering.
=== [[Namn på artikelserien]] <!--Länk till huvudartikeln.--> ===
<small>''Nominerad av ~~~~''</small>

Skriv din motivering här!

*[[Huvudartikel]]:
**[[Artikel]] <!--Utmärkta artiklar överst, bra artiklar sedan och sist rekommenderade artiklar.-->
**[[Artikel]]
**{{ikon|ba}}
 
;Stöder

;Stöder inte
 
;Diskussion

</div>
----

Omprövningar[redigera | redigera wikitext]

Före en omprövning[redigera | redigera wikitext]

Utmarkt Guld.svg
Bra alt.svg
Against Cscr-featured.svg
Question dropshade.svg

Innan du väljer att ompröva en utvald artikel (notera att rekommenderade artiklar inte platsar i denna kategori då de inte är granskade sedan tidigare), uppmärksamma dess styrkor alternativt brister på artikelns diskussionssida och ge gärna konkreta förslag till förbättringar. Även listor, portaler och artikelserier platsar under denna kategori och kan alltså omprövas. Överväg att även kontakta användare du förmodar har stora kunskaper om ämnet, till exempel den eller de användare som redan har lagt ner mycket arbete på artikeln för att be dem om råd. När detta är gjort och du känner att artikeln är redo för en omprövning, gör då följande:

 • Lägg in mallen {{Omprövning}} högst upp i artikeln.
 • Se om artikeln har mallen {{Artikelgranskningar}} på sin diskussionssida. Ta i så fall bort denna och ta även bort artikeln från Artikelgranskningar.
 • Lägg in artikeln under rubriken Artiklar som ska omprövas med en tydlig motivering.
 • Processen för en omprövad artikel är snarlik den för en utmärkt/bra artikel (se högst upp i denna artikel).
 • Om artikeln blir avnominerad, glöm då inte att lägga in den på Tidigare utvalda artiklar.

För att de artiklar som anmäls till omprövning ska kunna utvecklas under prövotiden gäller att ett maximalt antal på fem artiklar får ligga anmälda åt gången. Är fem artiklar redan uppe för omprövning vid tillfället rekommenderas du att istället lägga till artikeln i omprövningskön.

Riktlinjer vid bedömning[redigera | redigera wikitext]

 • En nominerad artikel markeras som utmärkt alternativt behåller sin status som utmärkt om den:
  • Efter tre veckor fått minst fem utmärkt-röster, vilka utgör minst 2/3 av det totala antalet röster, eller:
  • Efter två veckor fått enbart och minst fyra utmärkt-röster, eller:
  • Efter en vecka fått enbart och minst åtta utmärkt-röster.
 • En nominerad artikel markeras som bra alternativt behåller sin status som bra om den:
  • Efter tre veckor inte blivit utmärkt och fått minst fyra utmärkt- eller bra-röster, vilka utgör minst 2/3 av det totala antalet röster, eller:
  • Efter två veckor fått minst tre utmärkt- eller bra-röster, och inga ta bort status helt-röster.
  • Efter en vecka fått minst sex utmärkt- eller bra-röster, och inga ta bort status helt-röster.
 • En nominerad artikel förlorar sin status om den har:
  • Varit nominerad i två veckor och
  • fått minst fyra röster på ta bort status helt och
  • dessa ta bort status helt-röster utgör minst 2/3 av det totala antalet röster.
 • En nominerad artikel som vid nomineringstillfället är utmärkt blir bra, om den:
  • Efter tre veckor erhållit minst fyra röster på bra och ta bort status helt samt inga utmärkt‑röster.
 • En nominerad artikel behåller sin status om den:
  • Efter minst fyra veckor inte uppfyller något av ovanstående krav.

Rösta[redigera | redigera wikitext]

När du röstar ska du ange användarnamn och datum (vilket lättast görs med fyra tilde: ~~~~). En röst som stöder att artikeln ska behålla sin status som bra eller utmärkt bör motiveras, särskilt om motiveringen kan bidra till artikelns utveckling. En röst på stöder inte måste motiveras, med konkreta exempel så att brister kan åtgärdas. En röst på stöder inte utan konkret motivering blir därmed ogiltig och stryks från röstningsprocessen.

Ompröva en artikel[redigera | redigera wikitext]

Klistra in den här mallen under rubriken Artiklar som ska omprövas och fyll i artikelnamn och motivering.

=== [[Skriv artikelns namn här]] ===
<small>''Nominerad för omprövning av ~~~~''</small>

Skriv din motivering här!

;Stöder för utmärkt / behåll som utmärkt
 
;Stöder för bra / behåll som bra
 
;Ta bort status helt
 
;Diskussion
 
</div>
----

Artiklar som ska omprövas[redigera | redigera wikitext]

Polarisexpeditionen 1871[redigera | redigera wikitext]

Nominerad för omprövning av Tostarpadius (diskussion) 9 april 2018 kl. 00.44 (CEST)

Antogs till utmärkt för snart tio år sedan. Mycket har hänt sedan dess.

Stöder för utmärkt / behåll som utmärkt
Stöder för bra / behåll som bra
 1. Tostarpadius (diskussion) 9 april 2018 kl. 00.44 (CEST) Håller denna status idag.
 2. Kigsz 18 april 2018 kl. 16.05 (CEST) Som Tostarpadius.
 3. -Blåmes [d] 18 april 2018 kl. 20.36 (CEST) Enig.
 4. Yger (diskussion) 18 april 2018 kl. 20.39 (CEST) inga grundläggande problem med artikeln, men ofullkomligheter gör den passar som Bra
 5. Sjunnesson (diskussion) 19 april 2018 kl. 07.44 (CEST) Som Tostarpadius.
Ta bort status helt
 1. Ascilto (diskussion) 19 april 2018 kl. 19.01 (CEST) Med diskussionsinlägg
 2. TernariusD 19 april 2018 kl. 19.20 (CEST) Som Ascilto; se diskussionsinlägg.
Diskussion

Det här håller inte. Översättning utförd i maj 2009 av Användare:StefanB som inte varit aktiv sedan 2013. Notapparat och källförteckning är importerad från enwp utan att källorna konsulterats då vår artikel skrevs. Författaren har inte ens brytt sig om att rätta skrivfel från originalet; författaren Fergus Fleming är adresserad med förnamnet Fergus i båda versionerna. Hälften av källorna är inte tillgängliga på svenska bibliotek och har svårligen kunnat konsulteras, däribland den mest använda källan Parry - 25 av de 57 fotnoterna. (De korta avsnitt som saknar fotnoter är därmed i princip källösa.) Det här är helt enkelt ännu en översättning som seglar under falsk flagg när det gäller källbeläggningen. /Ascilto (diskussion) 19 april 2018 kl. 19.01 (CEST)

Jag kände ett vagt missnöje med artikeln när jag först läste igenom den, ungefär "det här var väl inget märkvärdigt", men avstod från att rösta eftersom jag tyckte att en sån kommentar verkade både substanslös och avundsam. Asciltos inlägg sätter emellertid mer substans åt mitt vaga missnöje. Artikeln känns som en inte tillräckligt bearbetad översättning. Den är helt ok som artikel betraktad, men saknar emm det där extra som en statusförsedd artikel bör ha. / TernariusD 19 april 2018 kl. 19.20 (CEST)

Beboelig zon[redigera | redigera wikitext]

Nominerad för omprövning av Kigsz 9 april 2018 kl. 09.13 (CEST)

Artikeln har flera stycken som helt saknar källhänvisningar samt att mer information finns att tillgå (se till exempel de engelska eller spanska Wikipedia-sidorna).

Stöder för utmärkt / behåll som utmärkt
Stöder för bra / behåll som bra
 1. Tostarpadius (diskussion) 13 april 2018 kl. 19.15 (CEST) Håller denna status även idag.
 2. Yger (diskussion) 18 april 2018 kl. 20.40 (CEST) inga grundläggande problem med artikeln, men ofullkomligheter gör den passar som Bra
 3. Sjunnesson (diskussion) 19 april 2018 kl. 07.45 (CEST) Som Yger.
Ta bort status helt
 1. Kigsz 18 april 2018 kl. 08.19 (CEST) Enligt omprövningsnominering.
 2. Ascilto (diskussion) 20 april 2018 kl. 14.46 (CEST) Med diskussionsinlägg
Diskussion

Partiell översättning utförd i januari 2008 av Användare:Njaelkies Lea som fortfarande tittar in ibland, antagen till läsvärd i mars samma år. Den engelska artikeln som nu är nästan sex gånger så omfattande och tätare notförsedd är inte utvald och var det inte heller 2008 då den faktiskt var nästan en tredjedel kortare än vår artikel samt saknade noter. Då det anges att den enda allmänna källan är direktimporterad från enwp saknar i princip alla partier som inte är notförsedda helt källor och dessa är ganska omfattande. Det skulle kräva ett visst detektivarbete att reda ut vilka av dessa partier som eventuellt är unika för vår artikel och vilka som är översatta. När det gäller fotnoterna så är dessa unika för vår artikel och de hänvisar i huvudsak till vetenskapliga tidskrifter som dels finns på svenska bibliotek och dels i allmänhet är tillgängliga via databaser som EBSCO och JSTOR. Jag har inte tagit reda på om dessa noter är hämtade i samband med senare översättningar av olika partier eller om de är unika för svwp, artikeln är ca 8 000 byte längre nu än 2008. Det som fäller avgörandet för min del är alltså att stora delar av artikeln saknar källor. /Ascilto (diskussion) 20 april 2018 kl. 14.46 (CEST)


Himlakroppars förmåga att hysa liv[redigera | redigera wikitext]

Nominerad för omprövning av Kigsz 18 april 2018 kl. 08.17 (CEST)

Artikeln har flera stycken som helt saknar källhänvisningar.

Stöder för utmärkt / behåll som utmärkt
Stöder för bra / behåll som bra
 1. Yger (diskussion) 18 april 2018 kl. 20.40 (CEST) inga grundläggande problem med artikeln, men ofullkomligheter gör den passar som Bra
 2. Sjunnesson (diskussion) 19 april 2018 kl. 07.47 (CEST) Artikeln har tillräckligt många källhänvisningar för att fortsätta att ha status Bra.
 3. Tostarpadius (diskussion) 19 april 2018 kl. 19.01 (CEST) Som de båda föregående.
Ta bort status helt
Diskussion

Kattögenebulosan[redigera | redigera wikitext]

Nominerad för omprövning av Kigsz 18 april 2018 kl. 08.17 (CEST)

Artikeln har flera stycken som helt saknar källhänvisningar samt en åtgärdsmall av typen förtydliga.

Stöder för utmärkt / behåll som utmärkt
Stöder för bra / behåll som bra
 1. Tostarpadius (diskussion) 21 april 2018 kl. 12.52 (CEST) Håller denna status efter att de avslutande spekulationerna avlägsnats.
Ta bort status helt
 1. Yger (diskussion) 21 april 2018 kl. 10.20 (CEST) för svagt (slarvigt) språk och med tanke på de många faktapåståenden blir brister på noter besvärande, och sista avsnittet är en stor brist när det saknar källor
 2. TernariusD 21 april 2018 kl. 13.16 (CEST) Som Yger. Se diskussion.
 3. Sjunnesson (diskussion) 23 april 2018 kl. 08.01 (CEST) Som Yger.
Diskussion

Många avsnitt har formuleringar som indikerar tveksamhet ("kan vara en övre gräns", "kan indikera", "man tror") men saknar trots det källor. Emm bör det vara ett krav på att artiklar med någon form av utmärkelse källbelägger den typen av tveksamheter och vetenskapliga spekulationer ordentligt. Med tanke på att kattögenebulosan anges vara en "välstuderad planetarisk nebulosa" (i första stycket, Allmän information) är detta speciellt anmärkningsvärt. Instämmer också med Ygers omdöme om artikelns språk. / TernariusD 21 april 2018 kl. 13.16 (CEST)


Babianer[redigera | redigera wikitext]

Nominerad för omprövning av Kigsz 18 april 2018 kl. 15.59 (CEST)

Artikeln har flera stycken som helt saknar källhänvisningar.

Stöder för utmärkt / behåll som utmärkt
Stöder för bra / behåll som bra
 1. Jan Arvid Götesson (diskussion) 21 april 2018 kl. 10.14 (CEST)
 2. Yger (diskussion) 21 april 2018 kl. 10.20 (CEST) helt OK för bra
 3. Tostarpadius (diskussion) 21 april 2018 kl. 12.37 (CEST) Som Yger.
 4. Sjunnesson (diskussion) 23 april 2018 kl. 08.02 (CEST) Som Yger.
Ta bort status helt
Diskussion

Jag har under de senaste dagarna tillfogad flera noter och uppdaterad med informationer som tillkom efter 2010. För övrigt krävs inte noter i alla avsnitt för en "Bra" artikel. --Nordelch För Wikipedia - i tiden 21 april 2018 kl. 09.48 (CEST)