Wikipediadiskussion:Detaljgranskning

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Ordet "projekt" bör bytas mot "process" --RomanNose 3 april 2006 kl.23.30 (CEST)

Detaljgranskning[redigera wikitext]

Hitflyttad från Wikipedia:Bybrunnen av StefanB 12 november 2006 kl. 07.36 (CET)

Det händer då och då att folk lägger in önskningar om detaljgranskning, men det var länge sedan någon faktiskt detaljgranskade en artikel. Någon som har en idé om hur man ge Wikipedia:Detaljgranskning mer uppmärksamhet? /J.Karlsson 30 oktober 2006 kl. 17.12 (CET)

Jag har ingen större uppfattning om just detaljgranskning, men i allmänhet är bästa sättet att dra uppmärksamhet till projekt och funktioner av olika slag att lägga mallar på diskussionssidan till artiklar. Ingen känner ju till alla sidor i namnrymden Wikipedia, och ska folk hitta till dem måste det finnas länkar till sidan. "Den här artikeln genomgick en detaljgranskning den (datum)" resp. "Det finns en begäran om detaljgranskning av den här artikeln (direktlänk till anmälan)" eller nåt liknande i en liten ruta på diskussionssidorna kanske kan vara något? // habj 1 november 2006 kl. 20.21 (CET)

ARKIV[redigera wikitext]

Det finns just nu ett stycke som heter "Detaljgranskade artiklar" på huvudsidan och sedan finns det ett arkiv Wikipedia:Detaljgranskning/Arkiv1. De tär lite överlapp mellan dessa, jag ansätter att allt som gjorts mer än för ett halvår sedan hamnar i arkivet och övrigt får stå under "Detaljgranskade artiklar"./Johan Jönsson 16 mars 2008 kl. 13.32 (CET)

Låter som en bra idé. ‎‎‎‎xenus 17 mars 2008 kl. 12.30 (CET)

Avslutning av ärende[redigera wikitext]

 1. Hur avslutar man en detaljgranskning? Finns det något mallsystem liknande det för Wikipedia:Problematiska kategorier? Jag tycker att det som diskuterats under detaljgranskningen på något vis skall nås från respektive detaljgranskad artikels diskussionssida.
 2. När är det okej att avsluta en detaljgranskning? Enbart när den bättre passar på Wikipedia:Artiklar i väntan på nominering? När den är färdig för Wikipedia:Artikelnomineringar? Eller kanske när det står klart att artikeln står långt ifrån att bli utvald, till exempel då den inte ens når upp till kraven för rekommenderade artiklar? Finns det någon praxis för hur länge en artikel bör ligga på detaljgranskningssidan innan den kan tas bort? I dagsläget ligger de här månad in och månad ut, med väldigt lite aktivitet i själva granskandet. Åsa L 5 september 2009 kl. 22.42 (CEST)
På en.Wikipedia är reglerna som följer:
"In accordance with the peer review request removal policy, you may close any
 • listings older than one month with no activity in the last two days,
 • listings inactive for two weeks (semi-automated peer reviews do not count as activity),
 • inappropriate listings,
 • articles that have become featured article or featured list candidates, and
 • nominators of peer reviews can close discussions which they initiated if they feel their concerns have been addressed,
De tre sista ansluter jag mig helhjärtat till och tycker att vi kan skriva in direkt. De två första tror jag dock har en på tok för begränsad tidsrymd med tanke på vår storlek. Jag föreslår därför att vi lägger till följande regler:
En detaljgranskning kan avslutas då:
 • en artikel varit listad i mer än tre månader utan aktivitet de senaste sju dagarna;
 • en artikel som varit listad i mer än en månad utan aktivitet;
 • en artikel inte lämpar sig för att listas på detaljgranskningen
 • artikeln i fråga har nominerats på Wikipedia:Artikelnomineringar
 • nominatorn, som lagt upp artikeln för detaljgranskning, känner att artikelns problem har bemötts.
Jopparn 6 november 2009 kl. 14.59 (CET)
Tack Jopparn för att du försöker ta fram tydligare kriterier. Jag för fram en del förslag om justeringar nedan. Åsa L 20 november 2009 kl. 10.36 (CET)
 • De två första punkterna behövs i någon form, men jag tror att vi behöver ett annat tidsspann. Vad sägs om att vi räknar tid från första, eller kanske ännu hellre från den sista, kommentaren istället för från listningen? Aktiviteten är ju inte jättehög, så det är dumt om artiklar rensas bort utan att någon kikat på artikeln överhuvud taget. När det gäller aktivitetsgraden så bör man kanske väga in både vad som händer här och vad som händer i själva artikeln. Alltså: slå ihop det två första punkterna till "en artikel har minst en relevant kommentar från någon annan än den som listat den och den senaste kommentaren är äldre än en månad och det är över en månad sedan någon redigering relaterad till granskningen skedde i artikeln."
 • När det gäller punkt tre och fyra är det intressanta att vi inte har ett entydigt syfte med sidan. Här listas artiklar som behöver bli bättre, eller för att få fler åsikter om huruvida artikeln behöver bli bättre. Det är bra, men artiklarna hamnar då på väldigt olika nivå, med olika diffusa mål för detaljgranskningen. En del tolkar listan som vad behöver göras för att den skall kunna bli utvald, andra som har någon något tips om vad man kan göra mer med den, andra som nu har jag gjort en del, fortsätt gärna du. Punkten "en artikel inte lämpar sig för att listas på detaljgranskningen" blir då svår att använda, så länge vi inte är överens om vad som lämpar sig för delatjgranskning! Jag föreslår därför att man i motiveringen/listningen skall ange tydligt vad målet är, exempelvis vad krävs för att den skall bli rekommenderad/bra/utmärkt? (där man väljer en nivå, så att man kan se när den har uppfyllts) eller jag har översatt artikeln, kan någon gå igenom språket? eller jag har hittat den här artikeln men har inte ämneskunskaper nog för att avgöra om informationen är korrekt. det sistnämnda alternativet behöver förmodligen mycket lång tid på sig, kanske ett år kan vara lagom för det? Kravet på tydligare målformulering gör det lättare att se när målet är uppfyllt och därför redo att avsluta. Om målet är att artikeln skall bli bra, så borde den kunna tas bort från detaljgranskningen då kommentarerna tyder på att kriterierna för bra artiklar är uppfyllda, och artikeln flyttas då istället till Wikipedia:Artiklar i väntan på nominering. Därför är det viktigt att ange så specificerat mål som möjligt, inte vad krävs för bra/utmärkt eftersom det inbegriper två nivåer. Detta med tydlig målangivelse bör även klargöras i instruktionen. Ett alternativ är att vi fastslår att listan är till för att få fram utvalda artiklar och att artiklar som listas därför behöver vara minst rekommenderade redan när de listas.
 • Femte punkten är inte helt lyckad då vi inte äger artiklarna vi redigerar, och långt ifrån alla som listar artiklar åtgärdar det som tas upp i granskningen. Om A listar artikeln med motiveringen språkgranska och B språkgranskar och kommer med två innehållskommentarer så kan A ta bort artikeln efter språkfixandet men utan att korrigera innehållet. Är det bra? Istället borde det vara fritt fram för alla som tycker att problemen är lösta att ta bort artikeln, när som helst eller efter uppsatt tidsgräns.
Sammanfattningsvis föreslår jag kriterier enligt följande:
 1. Det skall finnas ett konkret mål med granskningen. Den som listar en artikel för detaljgranskning skall därför tydligt ange målet i motiveringen, och vara så specifik som möjligt. Undvik formuleringar som "Vad krävs för att artikeln skall bli utvald?" eller "Vad krävs för att artikeln skall bli bra/utmärkt?", skriv istället "Vad krävs för att artikeln skall bli bra?" eller "Vad krävs för att artikeln skall bli utmärkt?".
 2. När målet är uppfyllt avslutas ärendet. Om målet är att artikeln skall uppnå någon av nivåerna för utvalda artiklar så kan den som tycker att artikeln uppnår rätt nivås kriterier avsluta granskningen och flytta ärendet till Wikipedia:Artiklar i väntan på nominering. Om målet är att artikeln skall gås igenom språkligt så avslutas ärendet när det är åtgärdat.
 3. Om målet inte uppfylls inom rimlig tid avslutas ärendet. För att förhindra att ärenden ligger kvar i evigheter så avslutas ärenden som har minst en relevant kommentar från någon annan än den som listat den och den senaste kommentaren är äldre än en månad och det är över en månad sedan någon redigering relaterad till granskningen skedde i artikeln. När det gäller ärenden som kräver ämnesexpertis så räknas tiden från det att någon som kan ämnet givit relevant kommentar.
 4. Avslutande ärenden arkiveras. För att lättare hålla koll på vad som framkommit i detaljgranskningen arkiveras samtliga detaljgranskningar enligt nedan. Åsa L 20 november 2009 kl. 10.36 (CET)

(Avintenderar)

 • Att jag valde att sätta det hela med utgångspunkt från listningen hänger samman med risken med att artiklar (som nu är fallet) blir liggande i år utan att någon detaljgranskning skett. Jag utgår från att det är för att vi saknar aktiva skribenter som har kunskap/intresse av de ämnena. Att då låta dem ligga riskerar då att leda till att sidan blir överfull och svår att få överblick på, alternativt att någon lägger in en kort kommentar som inte påverkar något för att den skall kunna tas bort. Men vi kan ju förvisso prova din skrivning till att börja med för att se om problemet kvarstår, eller om vi lyckas få fart på sidan.
 • Där satte du verkligen fingret på problemet Åsa! Det står ju faktiskt inte specificerat i inledningen! Jag har hela tiden utgått från att det här handlar om att nå redan mycket fina artiklar att nå de sista stegen (vilket nog min redigering i går av inledningen visar), men det kanske inte är den allmänna åsikten? Jag stödjer iaf helt ditt förslag på punkt ett och två.
 • Jag skulle dock fortfarande vilja se att den som lagt en begäran om detaljgranskning även kan dra tillbaka den. När man lägger upp en artikel för detaljgranskning sticker man ju ut hakan en hel del och ber om att få konstruktiv kritik. Även om kritiken självklart är tänkt att vara konstruktiv kan nog vissa (som inte är vana med ett sådant arbetssätt) ta illa upp. Därför borde det gå att avsluta det om man är huvudförfattare och känner att man får allt för mycket klagomål eller inte håller med om det hela. Det handlar inte så mycket om ägande som att se till att huvudförfattaren orkar ta tag i det hela och uppskattar det hela. Ofta skrivs ju inte alla problem ner utan det skrivs flera kortare kommentarer av olika användare vid olika tillfällen. Jag gjorde själv misstaget att ta en användare på orden och gjorde en detaljgranskning av Stadsplanering i Gamla stan som inte alls togs väl emot. Visst är det kanske bra om andra har möjlighet att åtgärda de problem som nämnts i detaljgranskningen vid ett senare tillfälle, men jag tycker ändå att det är viktigare att bevara de aktiva användare som trots allt bidrar med mycket text, även om artikeln kanske inte är perfekt enligt detaljgranskaren. Jopparn 20 november 2009 kl. 14.08 (CET)
Jag tror att om vi håller hårt på att den som listar en artikel skall ange en konkret fråga eller ett konkret syfte med detaljgranskningen så tror jag inte att det kommer vara så svårt att ge relevant kommentar. Om minst en person ger sådan kommentar så kommer artikeln sen kunna tas bort efter tidsgränsen. De svåraste fallen i dagsläget är de om Medicinalväxt (vad vill den som listat artikeln att skall man skriva?), Fotografi (om den som nominerar identifierar problem, vad skall övriga detaljgranskare göra?), Sydjukagiriska (som med Fotografi, vad skall man säga mer?) just för att de är oklara med vad som önskas av detaljgranskningen.
Övre tidsgräns kan alltid diskuteras och justeras ytterligare, men jag tror inte att det kommer bli evighetsärenden om syftet framgår, eftersom det då går att ge relevant kommentar, varpå ärendet i värsta fall vilar i en månad (eller vad vi kommer fram till för tidsgräns) innan det arkiveras.
Med kravet på syfte så följer även att "nominatorn" kan avsluta ärendet (jag var otydlig ovan eftersom jag tyvärr bytte tankegång mitt i skrivandet i förmiddags) när den tycker att syftet är uppfyllt. Vi kan ju vara tydliga med att man bör tänka igenom vad man vill med detaljgranskningen och vad det kan leda till innan man lägger upp ett ärende. Det blir då dessutom lättare att formulera syftet.
Jag uppfattar det som att vi är överens om punkt 1, 2 och 4, samt att punkt 3 skall finnas med i någon form. Vill du ha en särkild punkt om att den som begär detaljgranskning när som helst kan dra tillbaka begäran så kan vi ta med det, men jag tror inte att den kommer att behövas. Åsa L 20 november 2009 kl. 21.12 (CET)
 1. Skall vi ändra mallen så att ordet "motivering" byts ut mot "fråga eller granskningssyfte"?
 2. Skall vi lägga till att den som begär detaljgranskning bör ta på sig ansvaret att fortsätta redigera artikeln, om den inte tydligt anger att den inte har kunskaper till det eller anger att den inte håller med om det som kommer fram i granskningen? I praktiken förutsätter vi nämligen att den som begär granskning behöver tips om vad den skall göra med artikeln och därför åtgärdar de punkter som tas upp, inte att den lämnar över artikeln till den som önskar ta vid. Åsa L 20 november 2009 kl. 21.12 (CET)

Diskussion flyttad från Bybrunnen av Jopparn 6 november 2009 kl. 14.44 (CET)[redigera wikitext]

Avsluta ärenden på Wikipedia:Detaljgranskning[redigera wikitext]

Jag efterlyser ett lätt sätt att avsluta ärenden på Wikipedia:Detaljgranskning, både gällande när det är lämpligt och hur man rent praktiskt gör med avslutandet. Jag skulle önska ett system liknande det på Wikipedia:Artikelnomineringar eller Wikipedia:Problematiska kategorier (fast det senaste är bökigt med många mallar). Se även Wikipediadiskussion:Detaljgranskning#Avslutning av ärende. Som det är nu ligger ärendena i månader och år. Åsa L 31 oktober 2009 kl. 21.58 (CET)

Jag tycker att detaljgranskning är knepigt överhuvudtaget, och att det borde omarbetas totalt. Som det är nu så är det inte några som granskar artiklarna som ligger där på allvar heller. Men kanske den diskussionen borde tas där.. //Tanzania Diskutera med mig 31 oktober 2009 kl. 22.03 (CET)
Skulle man inte kunna ha en tävling som gick ut på att detaljgranska anmälda artiklar, och komma med sådana råd och förbättringar att man får upp artiklarna till en nivå där de går att nominera? En uppsättning poäng för granskningen, en uppsättning poäng för att vidta de påtalade åtgärderna? MVH --;Idunius 1 november 2009 kl. 09.46 (CET)
Låter som en genomförbar idé. //Tanzania Diskutera med mig 1 november 2009 kl. 09.57 (CET)
Låter inte som nån speciellt bra idé... En tävling handlar om att vinna - att göra så mycket som möjligt på så kort tid som möjligt. Detaljgranskning handlar om att någon som kan ämnet verkligen sätter sig ner och analyserar texten noggrant. Detta är inget som vem som helst kan göra, och det är definitivt inte något man ska tävla om. Problemet med detaljgranskning är att vi är för få som vill och har kompetensen att göra det. Egentligen är frågan om vi inte ska lägga ner hela processen, eftersom vi uppenbarligen inte har "personalstyrkan" för att upprätthålla den. /Grillo 4 november 2009 kl. 12.25 (CET)
Jag tycker inte att sidan bör läggas ned. Jag har själv positiv erfarenhet då jag fått en av mina artiklar detaljgranskad och jag har även försökt att granska några själv. Däremot funderar jag om det inte borde delas upp på ett tydligare sätt på sidan. Nu för tiden läggs de bara in i den ordning de skrivits och det är svårt att finna igen artiklar som man kan tänkas ha kunskap om. Jag föreslår därför att sidan delas upp efter ämne. Genom att göra så får det därtill en tydligare koppling till de olika WP:Projekten. Låter det som en bra idé? Jopparn 4 november 2009 kl. 16.57 (CET)
Möjligt. Kanske vore det bra om den vore enklare att hitta? Samt att det bör bestämmas hur man skall arkivera granskningar. Nu ligger där flera artiklar som blivit utvalda till utmärkta. //Tanzania Diskutera med mig 4 november 2009 kl. 17.01 (CET)
Jag prövar. Jopparn 6 november 2009 kl. 13.10 (CET)

Jag delade upp det hela i bokstavsordning och efter ämnesområden (lite på känn efter hur många artiklar som kan tänkas hamna i dem). Möjligtvis bör några fler underrubriker skapas, och historiedelen bör kanske delas upp på något sätt. Är det ett bättre upplägg? Bör det ligga i bokstavsordning eller i den ordning ett ämne läggs till? Jopparn 6 november 2009 kl. 14.47 (CET)

Grillo ovan har naturligtvis helt rätt när jag ger mig tid att tänka efter. (Även om vilken genomläsning som helst med fräscha ögon kan ge mer än inget alls). Jag tänker på systemet som finns med faddrar. Idag kan man anmäla sig som fadder, och tala om vilket område man är specialist på, typ vänd dig gärna till mig med frågor om mallar, eller jag svarar gärna om du behöver hjälp med bilder. Skulle man kunna prova en sådan möjlighet vad gäller detaljgranskning? D.v.s. att man kunde anmäla sig som möjlig detaljgranskare inom vissa ämnesområden (nu är ju också listan uppdelad efter ämnen) och när någon lägger in en ny artikel för detaljgranskning så kan man också ge de som anmält sig som möjliga detaljgranskare inom det området en blänkare om det? Jag inser att det kanske inte skulle anmäla sig presumtiva granskare inom alla områden, och att även de som anmäler sig kanske inte skulle hinna / orka granska allt, men jag tänker att det kanske ändå vore värt att prova? Vänligen --;Idunius 6 november 2009 kl. 14.58 (CET)
Jo, det var lite det som jag var inne på med projektkopplingen ovan. Men det går ju att under varje rubrik sätta en liten tabell för folk att skriva in sig på. Kanske skulle det till och med gå att göra så att ett meddelande skickas automatiskt till de personerna när en ny artikel läggs till. Med hjälp av en bot tänker jag. Jopparn 6 november 2009 kl. 15.03 (CET)
Det tycker jag låter som en idé väl värd att prova! --;Idunius 6 november 2009 kl. 15.06 (CET)
Det slog mig dock att det kanske hindrar folk att detaljgranska om man måste skriva upp sig på varje kategori. Kanske bättre att ha en inledande lista där man kan kryssa i vilka områden man är intresserad av/har kunskap om. Typ så här:
Namn Historia Geografi Ekonomi och näringsliv Teknik Biologi och medicin Konst, arkitektur, litteratur och musik Nöjen, spel-, film- och TV-produktion Idrott Språk Övrigt
Jopparn Ja Nej Nej Nej Ja Ja Ja Nej Nej Ja
Joppebot Nej Nej Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Nej
Idunius Ja Nej Nej Nej Nej Ja Nej Nej Nej Nej

Det gör ju det hela lite mer översiktligt. Jopparn 6 november 2009 kl. 15.21 (CET)

Det funkar ju. Jag tycker att det är en bra idé! Varför inte testa? /--;Idunius 6 november 2009 kl. 16.15 (CET)
Jag har lagt in det på sidan nu. Putsa gärna inledningen som jag snabbt skrev ihop. Själv måste jag hoppa i duschen nu, för jag ska på sittning. Trevlig helg! Jopparn 6 november 2009 kl. 16.26 (CET)
Bra jobbat! (Ska ha gäster så jag får nog kolla texten imorgon..) Tänk om någon nu hade en bot som kunde meddela när bidrag i "rätt" kategori dyker upp...Vänligen --;Idunius 6 november 2009 kl. 17.58 (CET)
Önskar bara information om hur man arkiverar detaljgranskningar.. //Tanzania Diskutera med mig 6 november 2009 kl. 19.38 (CET)

Avslutning[redigera wikitext]

Har gjort ett litet system för avslutning av granskningar, se sidan. Skriver senare hur jag gick tillväga, hinner inte för sekunden. //Tanzania Diskutera med mig 6 november 2009 kl. 20.01 (CET)

Bra! Ett par funderingar: Borde de inte läggas som en underrubrik på sidan, alltså Wikipeida:Detaljgranskning/Exempelartikel, eller klistras in på artikelns diskussionssida? Att lägga det längst ned kommer att göra det här till den största sidan på sv.Wikipedia om något år. Sedan så verkar det som att det detaljgranskningar som avslutats och som tidigare listades där nere nu är borta. Finns det någon anledning till det eller var det bara ett misstag? Jopparn 9 november 2009 kl. 12.25 (CET)
Angående med de som var där tidigare, så förstod jag inte riktigt meningen med att de stod där.. De sa inget förutom att den artikeln hade detaljgranskat, inget om diskussionen eller så. Men jag kan leta fram de ur historiken om du vill!
Angående det första, det med att lägga in det på en undersida, tycker jag absolut! Tänkte bara att man kunde lista de senaste, och det är ju inte så många än. För övrigt tycker jag att vi borde ordna sidan som SFFR, för att jag tycker det systemet är väldigt bra. Jag kan inte wikikoden tillräckligt bra bara, och vill veta om fler håller med. Tanzania, den 9 november 2009 kl. 15.44 (CET)
Jag tänkte bara att om systemet ska ändras så vore det ju bra om vi även lägger upp de som tidigare detaljgranskats på samma sätt.
Jo, visst skulle man kunna lista de senaste två-tre senaste eller så som exempel. Men då börjar vi väl med undersidor. Vi kanske kan skapa en mall likt den på en.Wikipedia för att lägga in på diskussionssidorna och länka därifrån till arkivet (en:Template:Oldpeerreview när de är gamla och en:Template:Peer review när de pågår). Jopparn 9 november 2009 kl. 19.58 (CET)
På en.Wikipedia har de ett system med arkivundersidor till detaljgranskningen och en mall som automatiskt lägger till sidor på detaljgranskningssidan om den läggs in (se en:Template:Peer review page). Vore kanske något? Någon av er som är duktig på mallar? Jopparn 9 november 2009 kl. 20.01 (CET)
För mig gärna så enkelt som möjligt! Så det fungerar på SFFR kan jag nästan förstå, men om någon med kunskapen hjälper till verkar enelska wikipedias sätt bra! Tanzania, den 9 november 2009 kl. 21.02 (CET)
Kan man ta upp frågan någonstans där mall (och bot- se ovan) kunniga enklare hittar den? Kanske på Bybrunnen eller på Wikipediafrågor eller något sådant? /--Idunius 9 november 2009 kl. 21.04 (CET)
Antagligen är det en bättre idé. Hur som helst vet jag inte ens om jag behärskar det mallspråk som krävs för att förklara vad vi vill... Tanzania, den 9 november 2009 kl. 21.09 (CET)
Fast du är otroligt mycket bättre på det än jag - vilket sammanlagt kanske betyder att vi behöver lite hjälp ;-) --Idunius 9 november 2009 kl. 21.13 (CET)
Ska göra mitt bästa :) Tanzania, den 9 november 2009 kl. 21.47 (CET)

(avintenderar) Hehe, blind leder blind, som leder blind... Jag ska lägga upp en fråga om det på WP:Projekt mallstandardisering där alla proffsen håller till. Jopparn 9 november 2009 kl. 23.18 (CET)

Hehe, ja lite sådär. Tack så mycket! Jag känner mig verkligen helt borta på sånt där.. Ställde en fråga på Sertions diskussionssida med. Tanzania, den 10 november 2009 kl. 15.00 (CET)
Borde inte den avslutade detaljgranskningen också läggas in på¨artikelns diskussionssida? Precis som med nominerade artiklar?--Ankara 11 november 2009 kl. 21.31 (CET)
Absolut borde det vara så. Hela sidan håller på att omstruktureras, se gärna diskussionen, och vi är långt i från klara än. Men när någon har genomfört våra önskemål kommer det förmodligen fungera lite liknande wp:SFFR.Tanzania, den 11 november 2009 kl. 21.51 (CET)
Är det någon som vet hur det går?// Tanzania den 19 november 2009 kl. 07.13 (CET)

Rent generellt tycker jag att allt som händer i en enskild artikel enkelt ska synliggöras (alternativt länkas) på respektive artikels diskussion. Då finns ju samtliga synpunkter runt en specifik artikel samlade på ett och samma ställe och det går där att få en uppfattning om artikelns utveckling över tid. Samtidigt kan jag tänka mig att det kanske kan verka hämmande på en arbetsdiskussion, om man vet med sig att allt det man säger senare ska sättas upp på parkettplats – inramat i blått på artikelns diskussion (det kan ju naturligtvis bli tvärtom också om man gärna vill få sina synpunkter synliggjorda :)

Argument för en samlad arkivsida för detaljgranskning kan vara att det blir en bättre kontinuitet när man enklare kan uppsöka tidigare detaljgranskningar och också att detta inaktuella arbetsmaterial återfinns, där det fortfarande kan göra viss nytta. Det kan iofs också vara fallet med WP:AN:s inklistrade bedömningar att de också kanske skulle höra hemma på en arkivsida. När jag tittar på något länkexempel från enwi, saknar jag där direktlänkar till bedömningarna vilket borde vara en självklarhet. Separata undersidor för olika arbetsdiskussioner ser jag ingen fördel med alls, men som sagt kan det finnas en fördel med samlande arkivsidor, utifall det blir enkelt att handha och det blir enkelt att hitta dit. Pga att jag inte visste hur arbetsmaterialet skulle arkiveras, lade jag nu en avslutad detaljgranskning på en artikels diskussion.

Diskussion:Joel Pettersson skulle då kunna vara en variant, där vi har det utskrivet och inramat ihop med artikeln övriga diskussion och en:Talk:Para Siempre) skulle vara en annan variant (fast isf borde det finnas direktlänkar till diskussionerna, inuti mallarna, som det t.ex. gör i deras utmärkta artikel Han Dynasty, som finns på deras huvudsida idag).

En fördel som iaf jag kan se med att använda dessa mallar är att man helt lämnar artiklarnas diskussioner fria för löpande diskussioner och att det finns tydliga länkar i artikelns diskussion både till kriterier för utvald och hur man ska gå tillväga om man vill ifrågasätta dess nuvarande status (avnominera).
/Ronny W 20 november 2009 kl. 18.17 (CET)

Ämnesindelningen[redigera wikitext]

Två frågor:

 1. Anser ni att den existerande ämnesindelningen är lämplig som den är nu eller bör någon av dem delas upp/slås ihop? (Tänk bara på att det kan bli svårt att placera vissa artiklar om det är allt för avgränsade ämnen.)
 2. Jag funderar på att lägga till områdena "Fysik, kemi och matematik" samt "Astronomi". De båda hänger i stort samman, men astronomiprojektet är så pass aktivt att den rubriken nog bäst delas upp. Sedan funderar jag på om det borde finnas en rubrik i stil med "Politik" eller "Samhällsvetenskap och samhället", samt en "Filosofi och religion". Låter det bra? Vilka alternativ är bäst? Jopparn 10 november 2009 kl. 16.33 (CET)
Kanske låter "skolämnesaktigt" men vore inte naturorienterande ämnen och samhällsorienterande ämnen ett lämpligt samlingsnamn? Tanzania, den 10 november 2009 kl. 16.35 (CET)
Fast de två är ju så övergripande att då försvinner ju ex. historia samt ekonomi och näringsliv in under den "samhällsorienterande" och biologi och medicin under "naturorienterande", vilket ju vore synd. Bättre då att 'gå ner' en nivå tycker jag. Jopparn 10 november 2009 kl. 16.48 (CET)
Okej, det är bara lätt att missa något då. Men jag inser det du säger. Jag tycker att fysik och astronomi etc. bör vara med, absolut! Finns säkert fler ämnen. Tanzania, den 10 november 2009 kl. 16.56 (CET)
Missar vi något får vi väl bara lägga till det. Men då tar jag och lägger till ett par rubriker då (som tyvärr är tomma för ögonblicket). Jopparn 11 november 2009 kl. 21.01 (CET)
Jag satte dit fyra rubriker och sorterade in det som låg under övrigt. Hoppas att det blev till belåtenhet. Jopparn 11 november 2009 kl. 21.14 (CET)
Verkar bra hittils! Vi måste försöka få igång vårt system sedan med... Hoppas någon som kan mallar fixar det snart. Tanzania, den 11 november 2009 kl. 21.53 (CET)
Bra jobbat med att skapa undersidor till alla detaljgranskningarna Tanzania! Jag har författat några rader att skriva in på Bybrunnen om det hela (för att få hit lite mer trafik, och kanske få igång detaljgranskningen), men vi kanske saknar något att göra först? Jopparn 20 november 2009 kl. 01.01 (CET)

Skall Wikipedia:Detaljgranskning snabbraderas?[redigera wikitext]

Sidan är märkt med mall för snabbradering. Mallen ligger en bit ner på sidan. Är avsikten verkligen att Wikipedia:Detaljgranskning skall snabbraderas? E.G. den 20 november 2009 kl. 16.48 (CET)

Jag ser ingen snabbraderingsbegäran. Kan det vara så att någon av de transkluderade artiklarna nyligen raderats med hjälp av den mallen? Wikipedia:Detaljgranskning/Joel Pettersson blev t.ex. raderad tidigare idag. I vissa fall drabbas även transkluderande sidor av "raderingsbegäran", oftast oavsiktligt. --MagnusA 20 november 2009 kl. 16.56 (CET)
Nej, mallen försvann ju när du gjorde din senaste redigering av sidan. Den låg strax ovanför avsnittet om Kristus Frälsarens katedral. Då är saken löst därmed. E.G. den 20 november 2009 kl. 17.10 (CET)

Layout[redigera wikitext]

Först och främst ett stort tack till Jopparn, Tanzania och Idunius och alla andra som deltar och deltagit i arbetet med omstruktureringen av detaljgranskningen. Hoppas att den kommer att fungera bättre i framtiden.
Kan man göra den rosa inledningen smalare? Den breder ut sig så att man måste rulla i sidled nu (på min skärm, med min upplösning och IE 8), vilket inte är helt smidigt. :) Åsa L 20 november 2009 kl. 21.24 (CET)

Jag försökte åtgärda det, och fick det bättre än vad det var innan men inte bra. Jag vet för att vara ärlig inte hur man löser det problemet. Är det någon annan som vet? // Tanzania den 20 november 2009 kl. 22.51 (CET)
För mig är det tyvärr ingen skillnad, den rosa rutan är fortfarande en bra bit för bred. Åsa L 23 november 2009 kl. 17.18 (CET)

Inledningen[redigera wikitext]

Jag har skrivit om inledningen en del efter vad som diskuterats ovan under rubriken Avslutning av ärende. Blir det bra eller skall syftet med detaljgranskningen vara ett annat? Åsa L 23 november 2009 kl. 17.18 (CET)

Har läst ändringarna vartefter du gjort dem, och jag tycker att det blev en solklar förbättring. Nu framgår det snyggt och enkelt precis vad man ska göra som anmälare, och förhoppningsvis förenklas också arbetet för dem som vill detaljgranska när det tydligt framgår exakt vad som efterfrågas. Jättebra! Jag hoppas verkligen att vi kan få fart på detaljgranskningen, jag tror att det skulle kunna leda till ett rejält kvalitetslyft. Till detta strävar verkligen de förändringar du nu gjort Åsa. Är det någon som har bra idéer hur vi kan leda lite mer trafik hit, nu när det börjar finnas stadga och, som jag upplever det, ny-starts energi? --Idunius 23 november 2009 kl. 17.26 (CET)
Tack. Det är lättare att få igång det nya systemet om listan är gallrad. Därför bör vi först avsluta de äldsta ärendena som är över ett år gamla och utan nämnvärd detaljgranskningsaktivitet samt avsluta de ärenden där målet är uppfyllt, innan vi försöker få hit mer folk. Åsa L 23 november 2009 kl. 19.01 (CET)
Jag försökte påbörja ovanstående, men hann inte avsluta. Därför bör de som är kvar att arkivera vara längre ner i listan. // Tanzania den 23 november 2009 kl. 20.15 (CET)

Om detaljgranskningmallens användande[redigera wikitext]

Skulle ni kunna ta läsa och ta ställning till mitt inlägg på Malldiskussion:Detaljgranskning. Vänligen, hejkompis (disk) 27 november 2009 kl. 09.38 (CET)

Tyska ordern[redigera wikitext]

Jag försökte ta bort detaljgranskning av tyska ordern, men det blev tydligen fel. Om någon kan vara snäll och rätt till det jag ställt till med :) Markus a 13 december 2009 kl. 11.11 (CET)

Ska försöka göra mitt bäst =)// Tanzania den 13 december 2009 kl. 12.19 (CET)

Om ny begäran[redigera wikitext]

Jag försöker lista ut varför en ny begäran om granskning (Bipolär sjukdom) inte dyker upp på WP:DG. Om det är så att begäran inte läggs till listan förrän admin har tittat eller någon antar "utmaningen" så finns det kanske skäl att skriva in det i instruktionerna. --Mercurial 13 maj 2010 kl. 10.47 (CEST)

Du måste lägga in sidan här Wikipedia:Detaljgranskning#Detaljgranskningar genom att klistra in {{/Bipolär_sjukdom Bipolär sjukdom}}.--Ankara 13 maj 2010 kl. 11.13 (CEST)
Hoppsan :) tack igen --Mercurial 13 maj 2010 kl. 13.08 (CEST)

Kriterier för avslutande[redigera wikitext]

Idag fungerar inte detaljgranskningen alls. Det har exempelvis legat en detaljgranskning, Grekiska köket, i över ett år utan ett enda svar. Jag tror det har mycket att göra med den mängd detaljgranskningar som ligger uppe (16 st i skrivandets stund). Det är svårt att börja någonstans. Mitt förslag är att införa ytterligare ett kriterium utöver dagens

 • Den har varit granskad i över ett år.
 • Artikeln har blivit en utvald artikel.
 • Någon slags konsensus har uppnåtts.

Ett kriterium i stil med "Ingen aktivitet på över en månad" skulle förhoppningsvis innebära en större omsättning, ökad vilja att kommentera och ett snabbare "handläggande".

I övrigt kan man också diskutera om man, likt nyligen infört på nomineringssidan, bör lägga de senaste anmälningarna längst ner på sidan istället. Zaijaj.[1][2] 8 januari 2011 kl. 16.14 (CET)

Jag är nästan skeptisk till detaljgranskningen överhuvudtaget. Det är ingen som är intresserad av att detaljgranska artiklar - ytterst få leder ens till någon förbättring. Det är bara arbete som ligger och dammar som ingen gör något åt. Tanzania 8 januari 2011 kl. 16.24 (CET)
Jag tror att detaljgranskning bör värnas och det vore nog bra om vi kunde öka upp tempot. Jag stödjer ett förslag som innebär att tiden en detaljgranskning ligger upp kortas ner. Det går ju att prova en tid och se om det ger resultat. Det är ju alltid fritt fram att lägga in en artikel igen efter en tid. B.Odins 6 augusti 2011 kl. 15.15 (CEST)

Utförda detaljgranskningar på denna sida?[redigera wikitext]

Hej! Jag vet inte om jag har sett väldigt konstigt men hur länge har de avslutade detaljgranskningarna hamnat på själva detaljgranskningssidan? Kan inte de hamna på någon undersida? Vid en första anblick ser det ut att vara väldigt många artiklar att detaljgranska och det kanske är avskräckande? B.Odins 24 juli 2011 kl. 14.16 (CEST)

Det är tyvärr inte många som gör något på den här sidan.. :/ Tanzania 24 juli 2011 kl. 14.26 (CEST)
Jag upptäckte vad som spökade. Det var två som var avslutade men låg kvar på sidan. B.Odins 24 juli 2011 kl. 14.27 (CEST)

Uppdelning av artiklarna ämnesvis[redigera wikitext]

Vi har ju nu en rätt fin lista med personer som är intresserade av att vara detaljgranskare. Men sidan är ännu rätt oöverskådlig. Jag föreslår att vi delar upp den efter ämnesområde så att det är enklare att hitta de artiklar som man kan vara intresserad av. Att det under långa perioder kommer att vara tomt under vissa rubriker gör ju egentligen ingenting. Låter det som en bra idé? Jopparn 19 augusti 2011 kl. 20.08 (CEST)

Ja det kanske kan vara en idé att prova. Då låter jag litteraturartiklarna ligga kvar då. B.Odins 22 augusti 2011 kl. 08.52 (CEST)

Aktivitet[redigera wikitext]

Vill bara fråga om det är någon idé att lägga in en artikel här, eller om sidan är helt nedlagd? Vad jag kan se kommenteras inga artiklar längre. - Green Yoshi brevlåda · bidrag 11 februari 2012 kl. 22.43 (CET)

Helt dött ser det inte ut att vara, men du kan ju också fundera på att direkt fråga någon som du tror kan ämnet. Njaelkies Lea (d) 11 februari 2012 kl. 22.55 (CET)
Det är inte dött när det gäller att lägga in artiklar, men kommentarer är det sämre med. Visst går det att fråga enskilda användare, men det hade varit bättre om den här sidan hade kunnat få lite högre aktivitet, då man på detta sätt når ut till fler användare. - Green Yoshi brevlåda · bidrag 11 februari 2012 kl. 23.08 (CET)

Slå ihop med wp:AIVPN?[redigera wikitext]

En idé kunde vara att slå ihop Detaljgranskning med wp:AIVPN, som väl nästan är samma sak. Båda sidorna uppmanar till "peer review", och båda sidorna har problem med att få intresserade läsare och kommentatorer. Mina två ören.--Paracel63 (disk) 29 augusti 2012 kl. 01.40 (CEST)

Då blir det fyra ören nu :). Jag håller med dig och detta har faktiskt varit uppe för diskussion innan (dock inte här, vad jag vet). AIVPN har mer eller mindre tagit över rollen från detaljgranskningen så jag ser mer än gärna att de slås ihop. --Kigsz 30 augusti 2012 kl. 16.19 (CEST)
Jag har haft exakt samma tankar!--(osignerat inlägg skrivet av Dnm 30 augusti 2012, kl. 16.24)
Det är dock en skillnad. på AIVN ger jag synpunkter utan att ha läst all text i artikeln, dvs allmänna reflektioner. För detaljgranskning upplever jag allt bör läsas igenom.Yger (disk) 31 augusti 2012 kl. 09.05 (CEST)
Verkar rimligt. Fast behövs den distinktionen? En tanke är slå ihop de båda granskningssidorna och helt enkelt kalla det för wp:Granskning. Om denna sida blir mer välbesökt, kanske också wp:AIVPN-funktionen kan börja funka på allvar igen? Och wp:DG-funktionen samla lite mindre damm… Jag har skrivit på Wikipedia i snart fem år och har först nu upptäckt wp:DG. wp:AIVPN upptäckte jag i våras. Jag tror en dylik sammanslagning skulle göra vissa saker mer effektiva. Vad tycker ni?--Paracel63 (disk) 31 augusti 2012 kl. 12.45 (CEST)
För min del skulle jag nog inte längre besöka denna sida, då jag bara vill göra kortare nedslag i en artikel (dvs resultat av att så samman en halvfungerande + en dåligt fungerande kan bli bara dåligt fungerande). Tänk inte bara på behovssidan utan också vad som kan locka att granska.Yger (disk) 31 augusti 2012 kl. 17.08 (CEST)

Först och främst kan jag nog se en möjlig ihopslagning med Wikipedia:Experthjälpen... --Kigsz 1 oktober 2012 kl. 16.14 (CEST)