Autodidaktik

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Autodidaktik, självundervisning, att förvärva sakkunskaper utan att erhålla formell undervisning från annan. Ordet stammar från grekiskans autos ('själv') och didaskein ('lära', 'undervisa'), och betyder alltså 'självlärdhet'. En autodidakt är en självlärd person.

Autodidakter används inom litteraturvetenskapen om en grupp författare under 1900-talet med rötter i arbetarrörelsen som saknade formell utbildning. Deras verk kännetecknas ofta av social kritik, national-historiskt intresse, samt moraliska spörsmål i vardagen. Bland kända autodidakter kan exempelvis nämnas Moa Martinson, Vilhelm Moberg. Pseudonymen Falstaff, fakir kallade sig skämtsamt Autodidaktiæ Doktor.