Svenska handelshögskolan

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Svenska handelshögskolan
Hankens huvudbyggnad i Helsingfors, ritad av arkitekten Kurt Simberg.
Engelska: Hanken School of Economics
Grundat 1909
Ägandeform Statligt
Lärarkår 115
Studerande 2 000
Doktorander 160
Säte Helsingfors och Vasa, Finland
60°10′15″N 24°55′28″Ö / 60.17083°N 24.92444°Ö / 60.17083; 24.92444Koordinater: 60°10′15″N 24°55′28″Ö / 60.17083°N 24.92444°Ö / 60.17083; 24.92444
Webbplats www.hanken.fi

Svenska handelshögskolan, Hanken, är ett universitet på det ekonomiskt-merkantila vetenskapsområdet i Finland. Hanken grundades 1909 i Helsingfors som Högre Svenska Handelsläroverket och fick sitt nuvarande namn år 1927. Idag verkar Hanken på två orter, Helsingfors och Vasa. Campuset i Vasa grundades 1980.

Hanken är internationellt ackrediterad. År 2000 tilldelades Hanken EQUIS-ackrediteringen av EFMD (European Foundation for Management Development).[1] Ackrediteringen förnyades 2005 och 2008.[2]

En studerande vid Hanken kallas hankeit, vilket sedan 2006 är Svenska Handelshögskolans Studentkårs registrerat varumärke.

Institutioner[redigera | redigera wikitext]

Hanken bedriver forskning och undervisning vid fem olika institutioner. Institutionerna är

 • Finansiell ekonomi och ekonomisk statistik
 • Företagsledning och organisation
 • Marknadsföring
 • Nationalekonomi
 • Redovisning och handelsrätt

Institutionerna leds av en prefekt och ett institutionsråd. Därtill har Hanken ett språkcenter som ansvarar för språkundervisningen vid högskolan. Dessutom har Hanken (eller är delaktig i) ett antal forskningsinstitut och kunskapscenter.

Hankens huvudbyggnad i Vasa.

Utbildningar och program [3][redigera | redigera wikitext]

Examina[redigera | redigera wikitext]

 • ekonomie kandidatexamen
 • ekonomie magisterexamen
 • ekonomie licentiatexamen
 • ekonomie doktorsexamen
 • filosofie doktorsexamen

Huvudämnen[redigera | redigera wikitext]

 • Finansiell ekonomi
 • Entreprenörskap och företagsledning
 • Företagsledning och organisation
 • Handelsrätt
 • Informationsbehandling
 • Logistik och företagsgeografi
 • Marknadsföring
 • Nationalekonomi
 • Redovisning
 • Statistik

Magistersprogram på engelska[redigera | redigera wikitext]

Hanken har idag åtta engelska magisterprogram:

 • Master's Degree Programme in Advanced Financial Information Systems
 • Master's Degree Programme in Corporate Governance
 • Master's Degree Programme in Intellectual Property Law
 • Master's Degree Programme in Marketing
 • Master's Degree Programme in Real Estate Investment and Finance
 • Master’s Degree Programme in International Management
 • Master’s Degree Programme in Computational Finance
 • Master’s Degree Programme in Strategic Entrpreneurship (Joint Nordic Study Programme)

Forskarutbildning[redigera | redigera wikitext]

Hanken har forskarutbildning inom alla tio huvudämnen. Utbildningen motsvarar fyra års heltidsstudier, varav cirka ett år i huvudsak avläggs genom kursarbete. De resterande studierna utgörs av avhandlingsarbetet.

Fortbildning[redigera | redigera wikitext]

Hanken erbjuder idag fortbildning inom ramen för bland annat Hanken MBA. I Vasa ansvarar Hankled för fortbildningen. Hanken & SSE Executive Education grundades 2005 i samarbete mellan Hanken och IFL vid Handelshögskolan i Stockholm. Hanken & SSE erbjuder skräddarsydda kurser för att möta företagens behov.

Studentutbyte[redigera | redigera wikitext]

Hanken har drygt 100 samarbetsuniversitet runtom i världen. Årligen besöker fler än 100 utbytesstudenter Hanken och studeranden antagna för kandidatstudier har en obligatorisk utlandstermin som en del av sin kandidatexamen från Hanken.

Forskning[redigera | redigera wikitext]

Hankens forskare är engagerade såväl i grundforskning som i tillämpad forskning och beställningsforskning. Idag har Hanken fyra styrkeområden inom forskningen:

 • Finansiell ekonomi och statistik
 • Företagsledning och organisation
 • Immaterialrätt
 • Tjänste- och relationsmarknadsföring

Forsknings- och kunskapscentra vid Hanken:

 • CEFIR Center för Financial Research
 • CERS Center for Relationship Marketing and Service Management
 • CIEL The Center of International Economic Law
 • HCCG Hanken Centre for Corporate Governance
 • IPS University Center
 • Lingua Hanken

Karriär- och rekryteringsservice[redigera | redigera wikitext]

Hankens karriär och rekryteringsservice, Ekonomforum, stöder och rådger studenter i fråga om praktik och arbetssökning. De ordnar också företagsbesök och ansvarar för Hankens mentorskapsprogram. Därtill fungerar Ekonomforum som en länk till företag.

Förvaltning och organisation[redigera | redigera wikitext]

Såsom alla universitet i Finland regleras Svenska handelshögskolans verksamhet framför allt av universitetslagen (645/1997) och universitetsförordningen (115/1998).

Styrelsen[redigera | redigera wikitext]

Styrelsen är högskolans högsta beslutande förvaltningsorgan. Ordförande för styrelsen är högskolans rektor. Även i styrelsen är alla personalgrupper samt studerande representerade. Hankens styrelse har dessutom två externa medlemmar.

Rektor och prorektorer[redigera | redigera wikitext]

Rektor väljs av valkollegiet för fem år i sänder och de tre prorektorerna för 2,5 år i sänder. Andra prorektor skall tillhöra personalen i Vasa. Hankens rektor 2012 är professor Eva Liljeblom . Prorektorerna är professor Eero Vaara, professor Karen Spens och professor Lars-Johan Lindqvist.

Undervisnings- och forskningsrådet (UFR)[redigera | redigera wikitext]

Även i UFR är alla personalgrupper representerade. Ordförande är första prorektor. Organets huvuduppgift är att leda, utveckla och utvärdera undervisningen och forskningen på Hanken.

Enhetsrådet i Vasa[redigera | redigera wikitext]

Enhetsrådet väljs av personalen och studenterna vid Vasaenheten. Ordförande är andra prorektor.

Institutioner och institutionsråd[redigera | redigera wikitext]

Hanken har sex institutioner. De leds av en prefekt och ett institutionsråd, vardera formellt fastställda av styrelsen på förslag från lärarna och forskarna inom institutionen samt studentkåren.

Förvaltningsämbetet[redigera | redigera wikitext]

Förvaltningsämbetet leds av förvaltningsdirektören. Förvaltningsämbetet bereder och verkställer de beslut som de kollegiala organen fattat, ansvarar för personalförvaltningen och arbetsgivarfunktionen, omhänderhar ekonomi-, fastighets- och studieförvaltningen samt koordinerar högskolans rekryteringsservice och den öppna universitetsundervisningen. Förvaltningsämbetet bistår rektor i skötseln av PR- och informationsverksamheten och utvecklingsarbetet.

Hanken alumni[redigera | redigera wikitext]

Hanken har cirka 10 000 utexaminerade alumner som jobbar i över 30 olika länder. Bland alumnerna finner man vd:n för flera börsnoterade företag så som Fortum, Amer Sports, Sampo Group och Volvo Group.

Kända alumner[redigera | redigera wikitext]

Hedersdoktorer[redigera | redigera wikitext]

Utnämnda den 30 oktober 2009.[4]

Kvalitetsstämpel[redigera | redigera wikitext]

EQUIS[redigera | redigera wikitext]

Hanken blev EQUIS-ackrediterad år 2000. Ackrediteringen är en garanti för att högskolan håller hög nivå på forskning, utbildningskvalitet, internationalisering och företagssamverkan. Ackrediteringen förnyades år 2005.

EQUIS (European Quality Improvement System) är ett internationellt program för utvärdering av handelshögskolor. Idag finns det c. 90 EQUIS-ackrediterade handelshögskolor i världen. I Finland är det enbart Hanken och Helsingfors handelshögskola som har ackrediteringen.

Studentkåren[redigera | redigera wikitext]

Svenska Handelshögskolans Studentkår (SHS) grundades 1909, under namnet Kamratföreningen Niord. Idag har SHS över 2 000 medlemmar.[5]

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ http://www.efmd.org/index.php/accreditation-main/equis/accredited-schools
 2. ^ http://www.hanken.fi/public/equis
 3. ^ http://www.hanken.fi/public/utbildning 'Hanken erbjuder dig många möjligheter'
 4. ^ http://www.hanken.fi/public/News/Item/item/1146
 5. ^ http://www.shsweb.fi/shs/studentkaren/shs_historik___info.html 'SHS historik & info'

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]