Fortum

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Fortums huvudkontor i Esbo, Finland

Fortum är ett energiföretag verksamt i framförallt Finland, Sverige, Norge, Baltikum, Polen, samt Ryssland i västra Sibirien.

Verksamheten omfattar produktion, distribution och försäljning av elektricitet och fjärrvärme, drift och underhåll av kraftverk samt energirelaterade tjänster. Fortum anställer 8 800 personer, varav ca 1 900 i Sverige. 2014 omsatte Fortum 4,75 miljarder euro och det jämförbara rörelseresultatet var 1,35 miljarder euro. Fortums aktier handlas på helsingforsbörsen och delar första platsen i Carbon Disclosure Project (CDP) nordiska klimatindex.

Historia[redigera | redigera wikitext]

Föregångaren till Fortum hette Imatran Voima och grundades 1932 för att sköta vattenkraftverket i Imatra i Finland. Det företaget byggde flertalet vattenkraftverk i Finland samt kärnkraftverket i Lovisa. Fortum grundades 1998 genom sammanslagningen av Imatran Voima och det finska oljebolaget Neste Oy. Huvuddelarna av Neste avyttrades från Fortum år 2005 och då skapades därmed ett separat företag Neste Oil.

I Sverige förvärvades Gullspångs Kraft och Skandinaviska Elverk 1996, och Stockholm Energi 1998. Företaget Birka Energi bildades år 1999 som en sammanslagning av Stockholm Energi och Gullspång Kraft med Fortum och Stockholm Stad som ägare till 50% vardera. 2002 köpte Fortum resterande 50% av Birka Energi av Stockholms stad och Birka Energi upphörde. År 2000 förvärvade Fortum företaget Stora Kraft.

År 2011 avyttrades Fortums värmeverksamhet i Sverige utanför Stockholm, och 2012 avyttrade företaget även en stor del av företagets småskaliga vattenkraft. 2014 såldes företagets elnät i Finland och Norge, och företaget annonserade att en liknande försäljning av det svenska elnätet var tänkbar.

Ägarförhållanden och huvudkontor[redigera | redigera wikitext]

Finska staten är majoritetsägare i företaget, vars aktie handlas på NASDAQ OMX i Helsingfors. I Sverige delägde man Birka Energi tillsammans med Stockholms kommun fram till 2002 då man köpte upp hela företaget som sedan helt integrerades i Fortumkoncernen. Fortum har köpt upp flera kommunala energibolag. Fortums verkställande direktör är Tapio Kuula.

Koncernens huvudkontor ligger vid kontorsområdet Kägeludden i staden Esbo, Finland. Byggnaden är med sina 84 meter och 20 våningar en av de högsta byggnaderna i Finland. Det byggdes efter ritningar av arkitektbyrå Castrén-Jauhiainen-Nuuttila och stod färdig år 1976. Byggnaden är också känt som Nestes torn eller Raades tand - efter företagets dåvarande chefdirektör, Uolevi Raade. Fortum har även huvudkontor i Värtahamnen i Stockholm, Sverige samt representationskontor i bland annat Ryssland, Polen, Estland, Lettland, Litauen, och Norge. Företagets kundtjänst har i Sverige sitt huvudkontor i Arbrå.

Produktion[redigera | redigera wikitext]

Fortum både producerar och säljer elektricitet och värme. Den el som produceras av Fortum säljs till den nordiska elbörsen Nordpool och inte direkt till slutkunder. Den el som säljs till slutkunder är köpt från Nordpool av Fortums affärsområde för elförsäljning Fortum Markets. Fortums egna produktion under 2013 består av en mix av energikällor, bl.a. vattenkraft, kärnkraft och kondenskraft. Elproduktionen 2013 bestod av 35% kärnkraft, 29% naturgas, 26% vattenkraft, 6,6% kol, 2,3% biomassa och 1,3% övrigt (avfall, torv, olja). [1]

Fortum utger sig för att jobba för miljön och satsa på förnyelsebara källor och kärnkraft. Under 2013 invigde Fortum 4 nya kraftvärmeverk i Finland, Sverige, Lettland, Litauen respektive. Av dessa drivs två av biobränslen, och två av avfall.

Vattenkraft[redigera | redigera wikitext]

Vattenkraften har alltid utgjort en av grundpelarna i Fortums produktion, och är den viktigaste källan till företagets förnybara el. Fortum äger för närvarande ca 160 vattenkraftverk i Sverige och Finland som tillsammans innebär en produktionskapacitet på ca 4 600 MW. Fortums största vattenkraftverk ligger i älvarna Dalälven, Indalsälven, och Ljusnan i Sverige, och i älvarna Oulujoki, Kemijoki, och Vuoksi i Finland.

Fortum möter ISO 14001 kraven för bevarandet av miljön, samt OHSAS 18001 normerna för hälsa och säkerhet. Vattenkraftverken har gynnats av en stabil investeringspolicy com har sett en investering i modernisering på ca 270 miljoner Euro sedan 1990-talet.

Kärnkraft[redigera | redigera wikitext]

Fortum har producerat elektricitet från kärnkraft sedan 1977. Företaget heläger kärnkraftverket i Lovisa i Finland, som täcker ungefär 10% av det landets energiproduktion. I Sverige omfattar Fortums kärnkraft ett ägarskap om 43,5% i Oskarshamns kärnkraftverk och drygt 22% i Forsmarks kärnkraftverk. Utöver detta äger Fortum en 26,6% andel i Teolisuuden Voima, som driver två verk i Olkiluoto, och som för närvarande bygger en tredje reaktor i samarbete med Areva-Siemens consortium. Fortum äger ingen kärnkraft i Ryssland.

I september 2013 tecknade Fortum ett avtal med Rosatom och det Brittiska Rolls-Royce Motor Cars att utveckla kärnkraft.[2]. Företaget erbjuder tjänster inom kärnkraftssäkerhet och avfallshantering likväl som systemtjänster för kärnkraftsindustrin. Företaget bedriver forskning inom kärnkraftsäkerhet och har egna patent för att minimera volymer av solitt kärnavfall. Det är med denna uppfinning som Fortum deltar i världens största rening av radioaktiva vätskor vid Fukushima.[3]

Kraftvärme[redigera | redigera wikitext]

Fortum producerar och säljer även värme i Norden, Baltikum, Ryssland, och Polen. Företaget har 26 kraftvärmeverk som producerar både fjärrvärme och el samtidigt i en kombinerad process. Globalt sett är Fortum den 5e största värmeproducenten. 2013 invigde Företaget 4 nya kraftvärmeverk; två avfallseldade där det ena ligger i Klaipeda<[4] i Litauen, och det andra i Brista[5] i Sverige, och två biobränsleeldade kraftvärmeverk i Jelgava[6], i Lettland respektive Järvenpää[7] i Finland. Fortum bygger för närvarande ett av världens största biobränsleeldade kraftvärmeverk i anslutning till Värtaverket<[8] i Stockholm, Sverige.

Solkraft[redigera | redigera wikitext]

I juni 2013 köpte Fortum en 5MW solpark i Rajasthan i Indien.[9] Företaget har sagt att ambitionen är att bygga upp en portfölj av solkraft för att bygga upp sin kompetens i olika solkraftstekniker samt i drift och underhåll inom detta område. Företaget säljer också solcellspaket på den Nordiska marknaden.

Monopol[redigera | redigera wikitext]

Bolaget har i regel monopol på de tjänster där naturliga monopol föreligger. Detta omfattar distribution av el via elnäten, och i Stockholm även gas genom sitt helägda dotterbolag Stockholm gas. Förhållandet är inte unikt för Fortum utan gäller samtliga elnätsbolag. Detta har kritiserats av fastighetsägarna,[10] och tros leda till monopolprissättning [11] och bristande underhåll.[12] Men de har även hyllats för att ge acceptabla produkter till acceptabla priser.[13]

Miljö[redigera | redigera wikitext]

Fortum hävdar själva att de arbetar aktivt för ett bättre klimat.[14] År 2013 kom 63 % av energin i alla Fortums länder från koldioxidfri produktion och all el som Fortum säljer är koldioxidfri. Stockholms stad och Fortum har ett samarbete för att möjliggöra en introduktion av bilar med eldrift i större skala. Samtidigt placeras Fortum i en rankning gjord av Greenpeace bland de tio minst miljövänliga elbolagen i Sverige. Enligt undersökningen kommer 39,8% av Fortums el från förnybara energikällor. Enligt Greenpeace hör kärnkraften till de miljöfarliga energislagen, vilket sänker ranking för alla bolag som har kärnkraft. Fortum räknar kärnkraften till de koldioxidfria energislagen. Företaget själva säger att Greenpeace jämför äpplen med päron. Huruvida det stämmer är dock inte bekräftat. [15]

Forskning och utveckling[redigera | redigera wikitext]

Fortums FoU-satsningar delas upp i olika teman bland annat följande:

 • Underhåll och livscykelunderhåll av kaftverk
 • Förbränningstekniker
 • Kärnkraftsäkerhet och effektivitet samt reningstekniker kopplade till kärnkraft
 • Ersättning av fossila bränslen med förnybara bränslen i kraftvärmeproduktion
 • Vågkraftstekniker


Bolagsform i Sverige[redigera | redigera wikitext]

 • Fortum Markets AB - Försäljning av El
 • Fortum Värme samägt med Stockholms stad - Producent och distributör av fjärrvärme, fjärrkyla och gas
 • Fortum Distribution - Distributör av elenergi
 • Fortum Generation - Producent av elenergi
 • Fortum Power & Heat AB

Samarbete med högskolor och universitet[redigera | redigera wikitext]

Företaget är en av medlemmarna, benämnda Partners, i Handelshögskolan i Stockholms partnerprogram för företag som bidrar finansiellt till högskolan och nära samarbetar med den vad gäller forskning och utbildning.[16]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ ”Fortum Annual Report 2013”. Fortum. http://annualreport2013.fortum.com/en/annual-review/2013-in-figures/sales-and-production/. 
 2. ^ Fortum inks nuclear, wind power deals with UK firms yle 5.9.2013
 3. ^ Fortum’s know-how is used to purify radioactive liquids in Fukushima Fortum press release 15.3.2012
 4. ^ ”Fortum openes combined heat and power plant in Klaipeda, Lithuania”. Climate Action. 2013-05-17. http://www.climateactionprogramme.org/news/fortum_openes_combined_heat_and_power_plant_in_klaipeda_lithuania/. Läst 2014-05-13. 
 5. ^ ”Fortum opens new waste-to-energy CHP plant in Stockholm, Sweden”. Oil & Gas Observer. 2013-12-06. http://www.oilandgasobserver.com/news/fortum-opens-new-waste-to-energy-chp-plant-in-stockholm-sweden/029734. Läst 2014-05-13. 
 6. ^ ”Fortum starts up biomass plant”. The Baltic Times. 2013-09-19. http://www.baltictimes.com/news/articles/33439/#.U3IIfvtXPAM. Läst 2014-05-13. 
 7. ^ ”Fortum’s biofuel-fired CHP plant inaugurated in Järvenpää”. Fortum Corporation. 2013-06-14. https://www.fortum.fi/en/mediaroom/Pages/fortums-biofuel-fired-chp-plant-inaugurated-in-jarvenpaa.aspx. Läst 2014-05-13. 
 8. ^ http://www.fortum.com/en/mediaroom/Pages/fortum-to-invest-in-a-new-biofuelled-combined-heat-and-power-plant-in-stockholm-sweden/ ”Fortum to invest in a new biofuelled combined heat and power plant in Stockholm, Sweden”. Fortum. 2012-12-20. http://Pressrelease%2020%20December%202012 http://www.fortum.com/en/mediaroom/Pages/fortum-to-invest-in-a-new-biofuelled-combined-heat-and-power-plant-in-stockholm-sweden/. Läst 2014-07-10. 
 9. ^ ”Fortum Buys India Solar Plant, Plans More Investment”. Bloomberg. 2013-06-11. http://www.bloomberg.com/news/2013-06-11/fortum-buys-india-solar-plant-plans-more-investment.html. Läst 2014-04-17. 
 10. ^ http://www.dagensopinion.se/fastighets%C3%A4garna-vill-bryta-fortums-monopol-stockholm Läst 2012-10-26
 11. ^ http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/sverige/monopol-bakom-overpriser-pa-el_6998865.svd Läst 2012-10-26
 12. ^ http://hbl.fi/opinion/lasares-brev/2012-01-09/fortums-monopol-maste-brytas Läst 2012-10-26
 13. ^ http://www.affarsvarlden.se/hem/nyheter/article2539912.ece Läst 2012-10-26
 14. ^ Miljöarbetet, från Fortums webbplats.
 15. ^ miljöranking av elbolag, från Greenpeaces webbplats.
 16. ^ ”www.hhs.se - Näringsliv & samhälle, Handelshögskolans Partnerföretag”. http://www.hhs.se/se/BusinessAndSociety/Partnerprogrammet/Pages/Partnerf%C3%B6retag.aspx. Läst 2014-07-28. 

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]