Hoppa till innehållet

Amfibol

Från Wikipedia
Tremolitkristaller från Campolungo, Schweiz.

Amfiboler är en stor grupp bergartsbildande silikatmineral. Amfibol utgör huvudbeståndsdelen i amfibolit. Egenskaperna hos dessa mineral kan variera kraftigt, till exempel varierar den relativa densiteten från 2,9 i tremolit till 3,8 i enigmatit.

Egenskaperna och den kemiska sammansättningen gör amfiboler mycket lika pyroxener och båda mineralgrupperna är inosilikater. Amfiboler består av dubbla kedjor av SiO4-tetraedrar länkade i hörnen medan pyroxener består av enkla kedjor. Amfiboler delas upp i tre serier avseende kristallstruktur. Till skillnad från pyroxener innehåller amfiboler ofta hydroxidjoner (OH-).

Principbild av dubbelkedja i amfiboler

Amfibolens spaltytor bildar en vinkel på 124° medan pyroxener har 87°. Amfiboler har starkare pleokroism.

Amfiboler kan vara både primära eller sekundära mineral. Som primärt mineral förekommer det som hornblände i magmatiska bergarter som exempelvis i granit, diorit eller andesit. Som sekundärt mineral har amfibol antingen utvecklats i kalksten genom kontaktmetamorfos (tremolit) eller genom omvandling av andra ferromagnesiummineral (till exempel augit) genom dynamometamorfos (aktinolit). När amfiboler har yttre form efter omvandlad (så kallad pseudomorf) augit (en pyroxen) kallas de uralit.

Namnet kommer av grekiskans amfibolos, "tvetydig" och introducerades av René Just Haüy (1743–1822).

Amfibolgrupper[redigera | redigera wikitext]

Antofyllitasbest sett genom ett elektronmikroskop.

Ortorombiska serien

Monklina serien

  • Tremolit Ca2Mg5Si8O22(OH)2
  • Aktinolit (strålsten) Ca2(Mg,Fe)5Si8O22(OH)2 är en av de vanligaste medlemmarna i den monoklina serien. Aktinolit bildar radierande grupper av spetsiga kristaller med grön till grön-gul färg. Aktinolit är vanlig i grönsten. Namnet kommer av grekiskans aktis', "stråle" och lithos, "sten" och är en översättning från tyska.
  • Cummingtonit Fe2Mg5Si8O22(OH)2
  • Grünerit Fe7Si8O22(OH)2
Hornblände
  • Hornblände Ca2(Mg,Fe,Al)5(Al,Si)8O22(OH)2 en viktig beståndsdel i många magmatiska bergarter och också i amfiboliter som bildas genom metamorfism av basalt.

Triklina serien

  • Enigmatit Na2Fe2+5TiSi6O20 liksom varianten cossyrit ett sällsynt mineral som ingår i de magmatiska bergarterna i nefelin-syenit- och fonolit-grupperna.

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]