Amfibol

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Tremolitkristaller från Québec.

Amfiboler är en stor grupp bergartsbildande silikatmineral. Amfibol utgör huvudbeståndsdelen i amfibolit. Egenskaperna hos dessa mineral kan variera kraftigt, till exempel varierar den relativa densiteten från 2,9 i tremolit till 3,8 i enigmatit.

Egenskaperna och den kemiska sammansättningen gör amfiboler mycket lika pyroxener och både mineralgrupperna delas upp i tre serier avseende kristallstruktur. Till skillnad från pyroxener innehåller amfiboler hydroxidjoner (OH-). Dessutom består amfibolernas kristallstruktur av dubbla kedjor SiO4-tetraherar länkade i hörnen (som vanligen innehåller antingen järn- och/eller[förtydliga] magnesiumjoner). Pyroxener består av enkla kedjor (båda kallas inosilikater). Amfiboler bildar spaltningsytor vid drygt 120° (pyroxener vid 90°) och har starkare pleokroism.

Amfiboler kan vara både primärt eller sekundärt mineral. Som primärt mineral förekommer det som hornblände i magmatiska bergarter som exempelvis granit, diorit och andesit. Som sekundärt mineral har amfibol antingen utvecklats i kalksten genom kontaktmetamorfos (tremolit) eller genom alternering av andra ferromagnesiumineraler (till exempel augit) genom dynamometamorfos (aktinolit). När amfiboler uppträder som pyroxen (så kallad pseudomorf) kallas de uralit.

Namnet kommer av grekiskans amfibolos, "tvetydig" och introducerades av René Just Haüy (1743–1822).

Amfibolgrupper[redigera | redigera wikitext]

Antofyllitasbest sett genom ett elektronmikroskop.

Ortorombiska serien

Monkliniska serien

  • Tremolit Ca2Mg5Si8O22(OH)2
  • Aktinolit (strålsten) Ca2(Mg,Fe)5Si8O22(OH)2 är en av de vanligaste medlemmarna i den monokliniska serien. Aktinolit bildar radierande grupper av spetsiga kristaller med grön till grön-gul färg. Aktinolit är vanlig i grönsten. Namnet kommer av grekiskans aktis', "stråle" och lithos, "sten" och är en översättning från tyska.
  • Cummingtonit Fe2Mg5Si8O22(OH)2
  • Grünerit Fe7Si8O22(OH)2
Hornblände
  • Hornblände Ca2(Mg,Fe,Al)5(Al,Si)8O22(OH)2 en viktig beståndsdel i många magmatiska bergarter och också i amfiboliter som bildas genom metamorfism av basalt.

Triklina serien

  • Enigmatit Na2Fe2+5TiSi6O20 liksom varianten cossyrit ett sällsynt mineral som ingår i de magmatiska bergarterna i nefelin-syenit- och fonolit-grupperna.

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]