Lista över mineral

Från Wikipedia

Lista över mineral.


A[redigera | redigera wikitext]

Mineral
Sammansättning
Engelska
Tyska
Franska
Färg
Streck
Glans Hårdhet
Densitet
Brott
Kristallsystem
Spaltning
Adamit Adamit
Zn2AsO4OH
Adamite
Adamin
Adamite
• Gul, grön, (vit)
• —
Glas- till diamantglans • 3½
• 4,4
• Mussligt, ojämnt
• Ortorombiskt
•2
AdularAdular
K(AlSi3O8)
Adularia
Adular
Adulaire
• Vit, ofärgad, även svagt gulaktig eller grönaktig
• —
Glasglans • 6
• —
• Mussligt, ojämnt till splittrigt, sprött
Monokliniskt
• —
Aktinolit Aktinolit
Ca2(MgFe)5Si8O22(OH)2
Actinolite
Aktinolith
Actinote
• Blek till grön
• Vitt
Glasig • 5,5-6
• 3,2
• Ojämnt, mussligt
• Monokliniskt
• 2, god
Albit Albit
NaAlSi3O8
Albite
Albit
Albite
• Färglös, vit, grå, gul, röd, grön, blå
•Vitt
Glasglans • 6-6½
• 2,6–2,7
• Mussligt, ojämnt
• Triklint
• god
Alforsit
Ba5Cl(PO4)3
Alforsite
Alforsit
Alforsite
• Färglös
• —
Glasig • 5
• 3,2
• Mussligt, sprött
• Hexagonalt, dipyramidalt
• 4,73
Almandin Almandin
Fe3Al2(SiO4)3
Almandine
Almandin
Almandin
• Mörkröd, brun, ibland svart
• Vitt
Glas- till fettglans • 7½
• 3,95–4,32
• Mussligt, splittrigt, sprött
• Kubiskt
• Ingen
Altait
PbTe
Altaite
Altait
Altaite
• Vit till gulaktigt vit med inslag av bronsgult
• Svart
Metallisk • 2½-3
• 8,2-8,3
• Ojämnt
• Isometriskt
• Perfekt i tre dimensioner; bildar kuber
Alunit Alunit
KAl3(SO4)2(OH)6
Alunite
Alunit
Alunite
• Vit, grå, gulaktig till rödaktig
• Vitt
Glas- till pärlemorglans • 3½-4
• 2,6-2,9
• Mussligt
• Trigonalt
• Fullkomlig
Amblygonit Amblygonit
(Li,Na)AlPO4(F,OH)
Amblygonite
Amblygonit
Amblygonite
• Vanligen vit eller gräddfärgad, kan vara färglös, blekgul, grön, beige, grå eller rosabrun
• Vitt
Glas- till pärlemorglans • 5½-6
• 2,98-3,11
• Ojämnt, oregelbundet
• Triklint
• [100] perfekt,
 [110] god,
 [001] tydlig
Tremolitkristaller Amfibol Amphibole
Amphibol
Amphibole
(Mineralgrupp)
Analcim Analcim
NaAlSi2O6·H2O
Analcite
Analcim
Analcime
• Vit/grå till färglös
• Vitt
Glasig • 5–5½
• 2,27
• Ojämnt
• Isometriskt
• Saknas
Anatas Anatas
TiO2
Anatase
Anatas
Anatase
• Svartgrå, brun, rödbrun, blå, mer sällan färglös
• Vitt
Metall- till diamantglans • 5½–6
• 3,9
• Mussligt
• Tetragonalt
• Perfekt
Andalusit Andalusit
Al2SiO5
Andalusite
Andalusit
Andalusite
• Brunt, grönt, rosa, lila, rött
• Vitt
Matt glasglans • 6½–7½
• 3,13–3,17
• Sprött, splittrigt, ojämnt
• Ortorombiskt
• 3
Anglesit Anglesit
PbSO4
Anglesite
Anglesit
Anglésite
• Färglös, vit, gulaktig, grå, grönaktig
•Vitt
Diamantglans, fettglans • 2½–3
• 6,4
• Mussligt
• Ortorombiskt
• God
Anhydrit Anhydrit
CaSO4
Anhydrite
Anhydrit
Anhydrite
• Färglös, vit, mer sällan rödaktig, violett, blåaktig, brun
• Vit
Glasglans, pärlemorglans • 3–3½
• 2,8–3,0
• Splittrigt till ojämnt
• Ortorombiskt
• God
Ankerit Ankerit
Ca2(Mg,Mn,Fe)(CO3)2
Ankerite
Ankerit
Ankérite
• Grå, gråbrun, brun, gulaktigt vit
• Vitt
Glasig • 3½–4
• 2,9–3,1
• Ojämn
• Rombiskt, trigonalt
• Fullständig
Anortit
CaAl2Si2O8
Anorthite
Anorthit
Anorthite
• Vit, grå, ibland grön, röd
• Vitt
Glasig, genomskinlig • 6–6½
• 2,8
• Ojämnt till mussligt
• Trikliniskt
• Perfekt, god, dåligt
Anortoklas Anortoklas
KAlSi3O8
Anorthoclase
Anorthoklas
Anorthoclase
• Färglös
• —
  —   — • Triklinskt
• —
Antofyllit Antofyllit
(Mg, Fe)7Si8O22(OH)2
Anthophyllite
Anthophyllit
Anthophyllite
• Grå till grön, brun och beige
• Vitt
Glasglans till matt 5½–6
• 3,4
• Ojämnt till mussligt
• Ortorombiskt
• God
Antimonglans Se Spetsglans (S)
Apatit Apatit
Ca5(PO4)3(F,Cl,OH)
Apatite
Apatit
Apatite
• Färglös, grön eller vit
• Vitt
Glasglans, fettglans •5
• 3,2
• Mussligt, sprött
• Hexagonalt
• Ofullständig
Arfvedsonit
Na3Fe2+4Fe3+Si8O22(OH)2
Arfvedsonite
Arfvedsonit
Arfvedsonite
Grönaktigt svart, djupblå eller svart
• Blåaktigt grått
Glasglans • 5½–6
• 3,1–3,5
• —
• Monoklint
• [110] Fullkomlig
Argentit Argentit
Ag2S
Argentite
Silverglanz
Acanthite
Se Silverglans (S)
Armalcolit
(Mg,Fe++)Ti2O5
Armalcolite
Armacolit
• Grå
• —
• — • 6
• 4
• —
• Ortorombiskt
• —
Arsenikkis Arsenikkis
AsFeS
Arsenopyrite
Arsenopyrit
Arsenopyrite (Mispickel)
• Stålgrå till silvervit
• Svart
Metallglans • 5½–6
• 5,9–6,2
• Ojämnt
• Monoklint
• [110] Tydligt
 [001] Otydligt
Arsenopyrit Se Arsenikkis (A)
Astrofyllit
(K,Na)3(Fe++, Mn)7Ti2Si8O24(O,OH)7
Astrophyllite

• Gyllen brun till gul, sällan grönaktig
•Gulaktigt brunt eller vitt
Metallglans • 3–4
• 3,2–3,4
• Ojämnt
• Trikliniskt
• Perfekt
Augit Augit
(Ca, Na)(Mg, Fe, Al)(Al, Si)2O6
Augite
Augit
Augite
• Mörkgrön, brun, svart
• grågrönt
• Glasglans till matt • 5–6,5
• 3,19–3,56
• mussligt till ojämnt, sprött
• Monoklint
• [110] fullkomlig
Aurikalcit Aurikalcit
(Zn, Cu)5(CO3)2(OH)6
Aurichalcite
Aurichalcit
Aurichalcite
• Blekt grön, gröngblått, himmelsblå
• blekt blågrönt
• Pärlglans • 1–2
• —
• Ojämnt
• Monoklint
• Perfekt
Auricuprid
Cu3Au
Auricupride
Auricuprid
Auricupride
• Rosa-violett
• gult
• — • 2–3
• 11,5
• —
• Ortorombiskt
• Saknas
Autinit Autunit
Ca(UO2)2(PO4)2·10 12H2O
Autunite
Autunit
Autunite
• gulgrön, fluorescent
• gult
• Glasglans till matt • 1–1,5
• 3,1
• Ojämnt
• Tetragonalt
• Fullkomlig
Axinit Axinit
(Ca, Fe, Mn)3Al2BO3Si4O12OH eller Ca2(Fe, Mn)Al2BSi4O15(OH)
Axinite
Axinit
Axinite
• gul, gul-orange, blekblå, grå, lilabrun, svart
• Vitt
• Glasig • 6½–7
• 3,26–3,41
• Snäckformat
• Triklint
• God
Auzurit Azurit
Cu3(CO3)2(OH)2
Azurite
Azurit
Azurite
• Djupblå
• Blekt blått
• Glas- till fettglans • 3½–4
• 3,8
• Mussligt
• Monoklint
• God till fullkomlig
Icke-mineral
Agat, alabaster, alexandrit, alun, amazonit, amosit, akvamarin, argonit, asbest, aventurin

B[redigera | redigera wikitext]

Mineral
Sammansättning
Engelska
Tyska
Franska
Färg
Streck
Glans Hårdhet
Densitet
Brott
Kristallsystem
Spaltning
Baddeleyit Baddeleyite        
BarytBaryt Barite
Baryt
Barytine
• Färglös; blå, gul, grå, brun
• Vitt
• Glasglans pärlemorglans • 3–3½
• 4,5
• Ojämnt, mussligt
• Ortorombiska
• tydlig efter (001), god efter (210)
Bastnäsit Bastnäsite
Bastnäsit
Bastnäsite
• Vaxartad honungsgul; tegelröd, rödbrun, mörkbrun
• Vitt
• Glasglans fettglans • 4–4½
• 4,9–5,2
• Ojämnt, sprött
• Hexagonala
• Otydlig efter (1010)
Benitoit Benitoit Benitoite
Bénitoite
       
Bertrandit Bertrandite        
Beryll Beryll
Be3Al2Si6O18
Beryl
Beryll
Béryl
• Varierar; ofta blå, grön, gul, rosa, röd, vit, färglös
• Vitt
• Glasglans • 7½–8
• 2,6–2,9
• Mussligt, ojämnt, sprött
• Hexagonalt
• Ofullkomligt
BiotitBiotit Biotite
Biotite
       
BismutinitBismutinit Bismuthinite
Bismuthinite
       
BixbyitBixbyit Bixbyite
Bixbyite
       
Blödit Blödite        
BlodstenBlodsten Hematite
Hématite
       
Blossit Blossite        
Blyglans Galena        
Boracit Boracite        
Borax Borax        
Bornit Se brokig kopparmalm (B)
Brokig kopparmalm Bornite        
Brazilianit Brazilianite        
Briartit Briartite        
Brookit Brookite        
Brucit Brucite        
Bytownit Bytownite        

C[redigera | redigera wikitext]

Svenskt namn Engelskt namn
Calaverit Calaverit
Caledonit Caledonite
Canfieldit Canfieldite
Carnallit Carnallite
Carnotit Carnotite
Celestin Celestine
Cinnober Cinnabar
Clintonit Clintonite
Coltan
(Columbit-Tantalit)
Coltan

D[redigera | redigera wikitext]

Svenskt namn Engelskt namn
Datolit Datolite
Davidit ?
Dawsonit Dawsonite
Dickit Dickite
Diamant Diamond
Diaspor Diaspore/Boehmite
Diosid (?) Dioside
Dioptas Dioptase
Dolomit Dolomite

E[redigera | redigera wikitext]

Svenskt namn Engelskt namn
Epidot
(mineralgrupp)
Epidote

F[redigera | redigera wikitext]

Svenskt namn Engelskt namn
Fluorit Se flusspat (F)
Flusspat Fluorite
Fältspat
(mineralgrupp)
Feldspar

G[redigera | redigera wikitext]

Svenskt namn Engelskt namn
Gadolinit Gadolinite
Galenit
Blyglans
Galena
Gips Gypsum
Glimmer
(mineralgrupp) se muskovit och biotit
Mica
Goethit Goethite
Goslarit
Zinkvitriol
Goslarite
Grafit Graphite
Granater
(mineralgrupp)
Garnet
Guld Gold

H[redigera | redigera wikitext]

Svenskt namn Engelskt namn
Halit
Stensalt (se Halit)
Halite
Hematit
Blodsten
Hematite
Hornblände
(mineralgrupp)
Hornblende

I[redigera | redigera wikitext]

Svenskt namn Engelskt namn
Ilmenit Ilmenite

J[redigera | redigera wikitext]

Svenskt namn Engelskt namn
Järn Iron

K[redigera | redigera wikitext]

Svenskt namn Engelskt namn
Kalcit Calcite
Kalkspat Calcite
Kalkuranglimmer
Autunit
Autunite
Kaolinit
(mineralgrupp)
Kaolinite
Klorit
(mineralgrupp)
Chlorite
Koppar Copper
Kopparkis
Kalkopyriten
Chalcopyrite
Kopparlasur Se Azurit (A)
Korund Corundum
Kromit Chromite
Kvarts Quartz
Kyanit Kyanite

L[redigera | redigera wikitext]

Svenskt namn Engelskt namn
Labradorit Labradorite
Lapis lazuli Lapis lazuli
Laumontit Laumontite
Lazurit Lazurite
Limonit Limonite
Löllingit Lollingite

M[redigera | redigera wikitext]

Svenska Engelska
Tyska
Franska
Malakit Malachite
Markasit Marcasite
Markasit
Marcasite
Mikroklin Microcline
Magnetkis Pyrrhotite
Magnetit Magnetite
Monazit Monazite
Monazit
Monazite
Muskovit Mica

N[redigera | redigera wikitext]

Svenskt namn Engelskt namn
Nacrit Nacrite
Natrolit Natrolite
Nefrit Nefrite

O[redigera | redigera wikitext]

Svenskt namn Engelskt namn
Olivin
(mineralgrupp)
Olivine
Opal
Opal

P[redigera | redigera wikitext]

Svenskt namn Engelskt namn
Pyrit Pyrite
Pechblände
Uraninit
Uraninite
Pyroxen
(mineralgrupp)
Pyroxene

Q[redigera | redigera wikitext]

Mineral
Sammansättning
Engelska
Tyska
Franska
Färg
Streck
Glans Hårdhet
Densitet
Brott
Kristallsystem
Spaltning
Quenstedtit
Fe23+(SO4)3 · 10 H2O
Quenstedtite

• Blåviolett
• —
• — • 2½
• —
• —
• Triklint
• Fullkomlig

R[redigera | redigera wikitext]

Svenskt namn Engelskt namn
Rauschrot ?
Realgar Realgar
Rodokrosit Rhodochrosite
Rodonit Rhodonite
Rodolit Rodolite
Rosenkvarts Rose quartz
Rubelit Rubelite
Rubin Ruby
Rutil Rutile
Rökkvarts Smoky quartz
Röktopas (se rökkvarts)

S[redigera | redigera wikitext]

Svenska Engelska
Serpentin
(mineralgrupp)
Serpentine
Silver Silver
Smithsonit Se Zinkspat (Z)
Soddyit Soddyite
Spetsglans Stibnite
Spinell Spinel
Stensalt
Halit
Halite
Stibnit Se Spetsglans (S)
Sillimanit Sillimanite
Staurolit Staurolite
Svavel Sulfur

T[redigera | redigera wikitext]

Mineral
Sammansättning
Engelska
Tyska
Franska
Färg
Streck
Glans Hårdhet
Densitet
Brott
Kristallsystem
Spaltning
Talk Talc
Titanit Titanite
Turkos Turkos
CuAl6(PO4)4(OH)8·5H2O
Turquoise
Türkis
Turquoise
• Grön till blå
• Blått, vitt
• Glasig till vaxartad • 5–6
• 2,6–2,9
• Snäckformat
• Triklint
• God till perfekt
Tobernit ?
Topas Topaz
Turmalin
(mineralgrupp)
Tourmaline

U[redigera | redigera wikitext]

Svenskt namn Engelskt namn
Uraninit
Pechblände
Uraninite
Uranofan ?

V[redigera | redigera wikitext]

Svenskt namn Engelskt namn
Vanadinit Vanadinite
Verdelit Verdelite
Vermikulit Vermiculite
Violan ?
Vismutglans Bismuthinite
Vulkanit ?

W[redigera | redigera wikitext]

Svenskt namn Engelskt namn
Wolframit Wolframite
Wulfenit Wulfenite

X[redigera | redigera wikitext]

Svenskt namn Engelskt namn
Xenotim Xenotime

Y[redigera | redigera wikitext]

Svenskt namn Engelskt namn
Yttrotanalit ?
Yttrialit Yttrialite

Z[redigera | redigera wikitext]

Svenskt namn Engelskt namn
Zeolit
(mineralgrupp)
Zeolite
Zinkblände Sphalerite
Zinkspat Smithsonite
Zinkvitriol
Goslarit
Goslarite
Zirkon Zircon
Zoisit Zoisite

Å[redigera | redigera wikitext]

Svenska Engelska
Åkermanit Åkermanite

Ä[redigera | redigera wikitext]

Svenskt namn Engelskt namn
Ägerin Aegirine


Se även[redigera | redigera wikitext]