Ar (ytmått)

Från Wikipedia
Det går hundra ar på ett hektar. Ingen av enheterna är officiell SI-enhet men är vanliga inom lantmäterisammanhang.
En av de 16 metrar som sattes upp 1796–97 runtom i den franska huvudstaden för att informera om det nya officiella längdmåttet. Samtidigt infördes ar (10x10 m) som officiell areaenhet.

Ar är ett ytmått med enhetssymbolen a. 1 ar (a) = 100 kvadratmeter (m2)[1] = 0,0001 kvadratkilometer (km2), det vill säga arean av en kvadrat med 10 meters sida. Det infördes 1799 som fransk ytenhet och är sedan metersystemets införande i Sverige 1881 använt inom lantmäteriet tillsammans med hektar.

Ar och hektar[redigera | redigera wikitext]

Det går 100 ar på 1 hektar. Ar och hektar är äldre enheter i metersystemet[2] och är inte SI-enheter. Hektar är dock en av de icke-SI-enheter som accepteras för användning inom Internationella måttenhetssystemet.[3] De båda enheterna brukas därför inom bland annat lantmäteriet.[4]

Historik[redigera | redigera wikitext]

Bakgrund[redigera | redigera wikitext]

Begreppet ar är bildat på franskans are, efter latinets area. Måttenheten bildades på 1790-talet,[1] i samband med att metersystemet utvecklades. Det infördes 1799 som officiell fransk enhet för yta, efter att ha fästs som lag 1795 (datum: 18 germinal, år III[5]).

Sverige[redigera | redigera wikitext]

Till Sverige kom enheten senare, eftersom landet ännu inte anammat metersystemet. Det finns belagt i svensk skrift sedan 1873;[6] hektar förekom dock på svenska redan 1834.[7] Enligt en förordning från 22 november 1878 blev ar den gällande svenska enheten för uppmätning av jordområden,[1] och ar/hektar efterträdde då den äldre areastandarden tunnland (14 000 kvadratalnar ~ 4 936,5 m2). Metersystemet som sådant infördes 1881.[8]

I 1876 års första upplaga av Nordisk familjebok står ordet noterat som are (= franska ordet) och har ännu inte fått en svensk pluralform. Det hänvisas i texten till de italienska och spanska motsvarrigheterna ara, liksom latinets area. Måttenheten var enligt texten då i bruk i "Frankrike, Tyskland, Holland, Belgien, Norge, Danmark, Spanien, Portugal, Italien, Grekland, Brasilien och Mejico" (sic). Vid sidan om hektar (i texten skrivet som hectare) listas de identiska multipelenheterna centiare och qv.-dekameter (= 100 are). Slutligen noteras att "Förslag är väckt om införandet af detta ytmått (Ar, plur. Arer, Hektar o. s. v.) äfven i Sverige."[9]

Till den andra upplagan av Nordisk familjebok ("Uggleupplagan") hade metersystemet hunnit bli även svensk standard. I det första bandet (tryckt 1904) nämns: "Ar, plur. ar (fr. are, af lat. area, se d. o.), enheten för ytmåttet i metersystemet (se d. o.); 1 ar = 100 kvm. (= 1,134 kv.-fot); 100 ar = 1 hektar".[10][a]

Kommentarer[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ Notera att stavningen mellan upplagorna hunnit ändra stavning på kvadrat från det äldre qvadrat. Den svenska stavningsreformen 1906 föregicks av en över tioårig period där bland annat qv i skrift levde sida vid sida med kv.

Källhänvisningar[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ [a b c] "Ar" Sök i tre ordböcker. Läst 2019-04-12.
 2. ^ Metersystemet i Nordisk familjebok (andra upplagan, 1913)
 3. ^ SI Brochure: The International System of Units (SI), 8th edition, 2006; updated in 2014, Table 6: Non-SI units accepted for use with the International System of Units, läst 2014-11-12 (engelska)
 4. ^ "ar". NE.se. Läst 21 december 2014.
 5. ^ "La loi du 18 Germinal an 3". Aviatechno.net. Läst 21 december 2014. (franska)
 6. ^ So 2012, s. 98.
 7. ^ So 2012, s. 1168.
 8. ^ "Äldre mått för lantmätare". Skogssverige.se, 2012-09-27. Läst 21 december 2014.
 9. ^ "Ardres—Are Frode". Nordisk familjebok (1876), sp. 993/994.
 10. ^ "Aquila alba—Araber". Nordisk familjebok (1904), sp. 1263/1264.
 • Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien (v.1), 2012.