Bergsråd

Från Wikipedia

Bergsråd var i Sverige den näst president högsta titeln på befattningshavare inom Bergskollegium. Bergsrådstiteln infördes 1713 och innehavarna var från början två till antalet, men utökades 1756 till sex för att 1766 återgå till två. Titeln försvann 1857 då Bergskollegium upplöstes och dess arbetsuppgifter övertogs av Kommerskollegium.

Finland[redigera | redigera wikitext]

I Finland är bergsråd en hederstitel som presidenten beviljar framstående industriledare, ursprungligen främst inom gruvindustrin. Motsvarande titel inom handeln är kommerseråd, och det finns flera mindre betydelsefulla titlar: sjöfartsråd, transportråd, etc. Titlarna kostar en inte obetydlig summa, men det är vanligtvis större företag som ansöker om dem för sina ledare och betalar för dem.

Titeln bergsråd var i bruk även i Storfurstendömet Finland (1809–1917).

Svenska bergsråd[redigera | redigera wikitext]

Källor[redigera | redigera wikitext]

Se även[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]