Carl Ulric Ekström

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Carl Ulrik Ekström, född 25 september 1781 i Stockholm, död 31 mars 1858 i Sibräcka prästgård på Tjörn, var en svensk präst och naturforskare.

Redan strax efter sin födelse inskrevs han vid Livgardet (där hans far då var regementspastor), och 1788 hade han rustmästares grad vid nämnda regemente. År 1804 blev han student i Uppsala och ägnade sig därefter till en början åt medicinska studier, men lät, enligt faderns önskan, prästviga sig 1807. År 1818 utnämndes han till komminister i Bärbo församling av Strängnäs stift, och 1821 kallades han av greve Nils Bonde till pastor i Mörkö församling i nämnda stift. Ekström kom därefter i kontakt med framstående vetenskapsmän och fann tillfälle att idka vetenskapliga studier, vilka satte honom i stånd att ordna sina iakttagelser "från trettio års jakt". År 1826 lät han i Vetenskapsakademiens handlingar införa uppsatsen Strödda anteckningar om svenska flyttfoglarna etc. (fortsatt 1827 och 1829), "en värdefull observationsserie af 17 år öfver det rörligaste elementet i vår fauna". År 1828 utgav han en Beskrifning öfver Mörkö socken i Södermanland, vilket arbete, såsom han själv säger, förvärvade honom en prosttitel (1829) och, vad han högre värderade, ledamotsskap i Vetenskapsakademien (1830).

År 1831 antogs han, jämte Anders Retzius, till inspektor vid Naturhistoriska riksmuseets zoologiska avdelning, vars samlingar han ökade med en mängd naturföremål. År 1832 blev han medredaktör för "Tidskrift för jägare och naturforskare", i vars tre första årgångar han skrev en mängd värdefulla uppsatser rörande jakten i Sverige. Till det stora praktverket "Skandinaviens fiskar, målade efter lefvande exemplar och ritade på sten af Wilhelm von Wright" författades texten av Ekström samt Bengt Fries och Carl J. Sundevall. Bland Ekströms övriga skrifter (av vilka många är införda i Vetenskapsakademiens handlingar och översikt) märks uppsatsen Fiskarne i Mörkö skärgård, beskrifne (Vetenskapsakademiens handlingar 1830, 1831 och 1834; tysk översättning av F.C.H. Creplin, "Die Fische in den Scheeren von Mörkö", 1835), Pastoralkalender för Strengnäs stift (1831) och Praktisk afhandling om lämpligaste sättet att fiska sill, torsk, långa, makrill, hummer och ostron (1845; författad på Kungl. Maj:ts befallning). Ekström utnämndes 1837 till kyrkoherde i Tjörns pastorat i Göteborgs stift - huvudsakligen för att han där skulle kunna fortsätta sina zoologiska studier.

Källor[redigera | redigera wikitext]