Cyanater

Från Wikipedia
Strukturformel Molekylmodell
Strukturformel Molekylmodell
Cyanatjonen stabiliseras genom resonans.

Cyanater är salter som innehåller cyanatjonen, OCN. Jonen som har laddningen -1 innehåller en syreaton, en kolatom och en kväveatom.

De vanligaste cyanaterna är natriumcyanat (NaOCN) och kaliumcyanat (KOCN), som bland annat används vid framställning av stål och plast.