DHARMA-initiativet

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

DHARMA-initiativet (engelska The DHARMA Initiative) är ett påhittat forskningsprojekt, i TV-serien Lost.

DHARMA-initiativet blev först känd i serien genom filmer som hittades av överlevarna i ett par av de byggnadskomplex som – visar det sig – finns spridda över stora delar av ön. Här får man veta att det skapades 1970 av doktoranderna och forskarparet Karen och Gerald De Groot, som också kom att leda dess arbete, och finansierat av den danske finansmannen Alvar Hanso och Hanso-stiftelsen. DHARMA sades vara inspirerat av B.F. Skinner och dess idé presenterades som skapandet av "ett storskaligt kooperativt forskningsnätverk där vetenskapsmän och fritänkare från hela världen kunde bedriva forskning inom meteorologi, psykologi, parapsykologi, zoologi, elektromagnetism och utopisk social ingenjörskonst".

DHARMA:s logo har dykt upp på flera ställen i serien – bland annat på De andras läkarkläder, på hajen som attackerade flotten i första säsongsavslutningen och på samtliga stationer som upptäckts.

I nätspelet "The Lost Experience", som beställdes av seriens skapare för att ge TV-serien ytterligare en dimension, avslöjas att DHARMA:s främsta uppgift var att förbättra livet på jorden genom forskning. Som ett led i detta arbete byggde bunkrar och diverse forskningsanläggningar runt om i världen. Vidare avslöjas att namnet är en förkortning för "Department of Heuristics And Research on Material Applications" (Avdelningen för heuristik och forskning på materiella tillämpningar).

Symbolen kan förknippas med en bagua p.g.a. deras likheter.

Åtta trigramet som heter Bagua.

DHARMA-stationerna[redigera | redigera wikitext]

Svanen[redigera | redigera wikitext]

Svanen (också kallad “Luckan”) var DHARMA-initiativets tredje station på ön. Svanen var till en början ett laboratorium där DHARMA-forskare studerade öns elektromagnetiska energi. En okänd ”incident” inträffade dock på Svanen, vilken resulterade i att man skapade rutiner för att neutralisera energin. Två personer skulle efter ”incidenten” arbeta i skift för att var 108:e minut knappa in koden (4; 8; 15; 16; 23; 42) i Svanens dator, vilken inte fick användas till annat än att knappa in koden. Personalen i Svanen skulle bytas ut var 504:e dag, vilket aldrig hände.

Under Desmonds tid i Svanen missade han vid ett tillfälle att trycka in koden i tid, vilket resulterade i systemfel och att den elektromagnetiska energin blev stark nog att dra ner Flight 815 och bryta av det i tre delar.

Desmond insåg inte sin inverkan på kraschen förrän han och John Locke skulle undersöka vad som skulle hända om koden inte trycktes in. Desmond försökte stoppa Lockes experiment, men Locke förstörde datorn. Desmond aktiverade då urladdningsmekanismen, vilket resulterade i att Svanen imploderade.

Pilen[redigera | redigera wikitext]

I en återblick ses Chang spela in den första inspelningen för instruktionsfilmen för Pilen, där han förklarar att det är en station för att övervaka De andra och utforma strategier för att bekämpa dem. Han avbryts innan han kan avsluta inspelningen. En senare återblick, när Dharma fortfarande var i drift på ön, visas en av medlemmarna, Horace Goodspeed, som har på sig en overall med Pilens logotyp.

På 1970-talet ses Horace ge order om att Pilen ska "förbereda ammunition" när han tror att det finns en överhängande risk från De andra.

När stationen återupptäcktes 2004 av de överlevande från Flight 815, var ordet "karantän" tryckt på insidan av dörren och stationen verkar ha blivit en lagerlokal. På platsen hittar de en del av Svanens presentationsfilm gömd inuti en Bibel, en radio och ett glasöga.

Flamman[redigera | redigera wikitext]

Flamman är DHARMA-initiativets kommunikationscentral. Den användes för att kommunicera med omvärlden och andra stationer på ön, och kunde också användas för att beställa matleveranser. Till skillnad från andra stationer är inte Flamman en underjordisk bunker, utan snarare en bungalow med en stor parabolantenn på taket. Under byggnaden finns en stor källare som innehåller ett bibliotek med drifthandböcker för DHARMA-initiativet.

Då Flight 815 kraschar på ön, använder Michail stationen för att samla information om de överlevande. På Bens begäran möjliggör han att Juliet får se att hennes syster och systerson lever och mår bra. Vid någon tidpunkt efter detta är inte längre möjligt att använda stationen eftersom stationen Spegeln blockerar alla signaler till och från ön.

Locke använder datorn för att skicka ett meddelande som säger att De andra invaderat stationen, vilket resulterar i att stationens självförstöringsmekanism triggas.

Pärlan[redigera | redigera wikitext]

I Pärlan studerade DHARMA-initiativet psykologi. Det fungerar första hand som en kontroll-station, som övervakar alla andra stationer. I presentationsfilmen påstås det att Svanen är ett psykologiskt experiment, och att syftet med de som är stationerade i Pärlan är att övervaka deltagarna i den stationen. Stationen består av ett flertal TV-skärmar, två stolar och ett bord samt en dator som är ansluten till en skrivare.

Ett rörpoströr är också installerat i rummet, vilket skulle användas för att transportera anteckningsblock från stationen till en annan plats. I ett senare avsnitt upptäcker några av de överlevande att röret inte går någonstans och att alla anteckningsböcker dumpats på ett öppet område och aldrig har analyserats.

Orkidén[redigera | redigera wikitext]

Orkidén är till synes ett växthus, men dolt under växthuset finns en andra nivå, ett möblerat laboratorium som liknar Svanens. Den andra nivån består av ett litet rum i anslutning till en exotisk anomali, som kan användas för att påverka tid och rum. I motsats till DHARMA:s påstående om att stationen var till för botanisk forskning, är den egentligen byggd för forskning om "Casimir-effekten" som finns på ön.

Dold bakom detta rum finns ytterligare en gömd kammare, som består av pelare och stenar med hieroglyfer på, likt de som finns på ett par andra ställen på ön. I rummet finns också ett gigantisk fryst hjul byggt horisontellt in i väggen. Det har framkommit att kammaren fanns på plats redan innan Orkidén byggdes. En brunn var ansluten till denna plats innan Orkidén byggdes.

När Ben vände hjulet flyttades ön i tid och rum. Ben transporterades själv till Saharaöknen som en följd av att använda det. Efter att hjulet har vridits hakade det fast sig och de överlevande från Flight 815 och fraktfartyget Kahuna började hoppa slumpmässigt fram och tillbaka i tiden. Locke återvände till hjulet för att stoppa tidsresorna, och när han vred det vidare transporterades han till samma plats som Ben.

I en tillbakablick ses Dr Chang kallas till Orkidén för att utreda en olycka. En byggnadsarbetare hade börjat blöda från ögon och mun och sex borrar har smält när DHARMA-arbetarna försökt borra sig in i den gömda kammaren. Scanning av väggen avslöjade att det fanns ett ytterligare rum med ett hjul byggt horisontellt in i väggen på den motsatta sidan. Chang vägrade att använda sprängämnen för att förstöra väggen, eftersom det skulle kunna släppa lös en obegränsad energikälla. Under denna återblick visar sig Daniel Faraday vara en av arbetarna som byggde Orkidén.

Hydran[redigera | redigera wikitext]

Hydran var DHARMA-initiativets zoologiska forskningsstation och är belägen på en liten ö ungefär två miles från huvudön. Hydra-anläggningen har burar utanför stationen där Isbjörnar hölls fångna. Det finns också en byggnad som användes som ett akvarium, vilket inhyste hajar och delfiner.

Staven[redigera | redigera wikitext]

Staven är en station där DHARMA bedrev medicinsk forskning. Senare användes anläggningen till att ta hand om gravida kvinnor som tagits dit för att föda och eller dö. Stationen består av en lång korridor, med operationssalar samt en förskola och ett omklädningsrum.

Dold inuti ett av skåpen finns en knapp som frigör ett dolt valv som innehåller medicinsk utrustning. Det finns även ett annat dolt rum dit De andra tar kvinnor som blivit gravida på ön för att dö.

Spegeln[redigera | redigera wikitext]

Stationen Spegeln finns på havsbotten på cirka 18 meters djup, ungefär 200 meter från stranden. Stationen används till att blockera kommunikation som går till och från ön, samt skapa en ledstjärna för att vägleda ubåten till ön. När DHARMA fortfarande var aktiva användes Spegeln för att tanka och lasta på ubåten.

De andra trodde att stationen var översvämmad, bara Ben visste att stationen fortfarande var i drift och det fanns människor som arbetade där.

I tredje säsongavslutningen upptäcker Charlie Pace att Naomi inte skickats av Desmonds flickvän Penny Widmore. Charlie låser dörren till kontrollrummet när Mikhail spränger hyttventilen och rummet översvämmas. Detta förhindrar Desmond från att ta sig till Charlie, och räddar därigenom Desmonds liv. Charlie skriver snabbt "Inte Pennys Båt" på sin hand och visar Desmond genom glaset på dörren.

Stormen[redigera | redigera wikitext]

Stormen är DHARMA:s station för utveckling av kemiska vapen. Den används för kontroll av utsläpp av giftiga gaser på ön.

Varje dag före sin död reste Goodwin till Stormen för att trycka på en knapp för att förhindra dödliga gaser från att släppas ut. Ett av Daniels och Charlottes främsta uppdrag var att inaktivera gaserna på stationen. De sade att de behövde trycka på knappen för att rädda alla, även om de kanske ville inaktivera stationens gaser för att förhindra Benjamin Linus från att använda Stormen som ett vapen mot öns fiender.

Lampposten[redigera | redigera wikitext]

Lampposten är den enda kända Dharma-stationen som inte ligger på ön. Den ligger i Los Angeles under en kyrka, byggd ovanpå en ficka av elektromagnetisk energi, liknande den som finns på ön. Denna station användes av Dharma för att lokalisera ön.

Eftersom ön ständigt är i rörelse, utvecklade forskarna en ekvation att förutsäga var och när ön skulle befinna sig vid en viss tidpunkt. En stor pendel (liknande Foucaults pendel) som hänger från taket utgör en krita som markerar platsen på en karta på golvet nedanför. Pendeln är kopplad till ett flertal datorer, det finns också en panel på väggen som markerar latitud och longitud. Eloise Hawking är för närvarande ansvarig för stationen, och använder den för att hjälpa Oceanic 6 återvända till ön.