HDTV

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Projektionsduk i en hemmabioanläggning, som visar en högupplöst bild

HDTV eller hdtv (High Definition Television, skarp-TV) innebär en tv-bild med högre upplösning än de äldre 525-linjers (NTSC) och 625-linjers (PAL och SECAM) formaten. Dagens (2010-talet) HDTV-system har 720 eller 1080 linjer, där det senare kallas full HD-upplösning. HDTV sänds alltid med digitalt ljud (oftast Dolby Digital 5.1) och alltid i bredbild (widescreen, 16:9).

Historia[redigera | redigera wikitext]

Termen high definition beskrev det brittiska, svart-vita 405-linjerssystemet, som infördes 1936, och det amerikanska 525-line NTSC-systemet som inrättades år 1941. Dessa var båda högupplösta i jämförelse med tidigare mekaniska och elektroniska tv-system. Idag är endast det amerikanska NTSC-systemet (med 525-linjer) och de europeiska PAL och SECAM (båda med 625-linjer) betraktade som standard. Efter andra världskriget var det svartvita, franska 819-linjerssystemet högupplöst – även i dagens (2010-talet) bemärkelse – men det lades ner år 1986, ett år efter den sista sändningen med det brittiska 405-linjerssystemet.

År 1958 skapades Тransformator i Sovjetunionen (ryska: Трансформатор), det första systemet som kunde producera högupplösta tv-bilder med 1125 raders upplösning. Systemet var en militär produkt avsedd främst för tv-konferenser mellan militära enheter, och kom därför aldrig att kommersialiseras [1].

År 1969 utvecklade det japanska Public service-bolaget NHK högupplösningstelevision med 5:3 bildformat till konsumenter, ett något större skärmformat än de vanliga 4:3-standarden.[2]. Systemet blev inte lanserat offentligt förrän sent på 1990-talet.

Under 1981 hölls den första hdtv-demonstrationen i USA. Det hade samma 5:3 bildformat som det japanska systemet [3].

Högpresterande datorer och bildskärmar klarar 2560x1440, som då det lanserades benämndes XHD (för Extreme High Definition) och använde två samarbetande grafikkort (SLI eller CF). Ett modernare grafikort klarar upplösningen ensamt, utom i vissa tillämpningar.

Ett allt mer vanligt förekommande bildformat är UHDTV (Ultra High Definition TeleVision), där formaten 4K (3840x2160 eller 2160p) och 8K (7680×4320 eller 4320p) ingår. Medan skärmar som kan visa 4K är ganska vanligt förekommande, är 8K fortfarande, i början på 2016, ovanligare. YouTube har även videoklipp i 4K tillgängliga.[4]

Skärmupplösning[redigera | redigera wikitext]

Jämförelse av olika tv-format upp till 1080p.
Jämförelse av olika tv-format upp till 8K.

HDTV finns idag något förenklat i tre format (skärmupplösningar) kallade 1080p, 1080i samt 720p, vilka är namngivna efter hur många horisontella linjer bilden innehåller. Bildens upplösning (video-signalen) anges i dess spatiala upplösning (x-led och y-led/linjer), dess temporala upplösning (bilder-per-sekund/frames-per-second: fps eller Hz) och huruvida signalen är halvbildsuppdaterad (så kallad "sammanflätad"/interlaced: i) eller helbildsuppdaterad (så kallad progressiv: p). Bokstaven i står för interlaced scannad ("sammanflätad" det vill säga halvbildssystem) och p står för progressive scannad (progressiv, eller icke sammanflätad, det vill säga helbildssystem). 1080p och 1080i motsvarar upplösningen 1920×1080 pixlar och 720p är 1280×720 pixlar.

Halvbildsystemet ("sammanflätning"/interlacing) bygger på att bilden (frame) delas upp i två delbilder (fields), först alla bildens udda linjer och därefter alla jämna linjer. Den ursprungliga svenska benämningen på denna teknik är radsprång. Vid "fotograferingen" (scanningen) scannas först den ena delbilden av vid ett tillfälle, och vid nästa tillfälle (1/50 sekund senare)scannas den andra delbilden av, osv. (50 gånger per sekund). Halvbildsystemet (interlacing) har sina historiska skäl i tv-historiens barndom, som en kompromiss mellan bland annat tillgänglig bandbredd, hög skärmupplösning och hög bildfrekvens (för att undvika bildflimmer) och vad som då var teknisk möjligt.

Dagens (2010-talet) vanliga så kallade standardupplösta tv-system (SDTV: Standard Definition TV) i Europa är baserade på 625 linjers interlaced tv-system med 25 (hel)-bilder per sekund (interlaced det vill säga uppdelad till 50 halvbilder per sekund och har en linjeupplösning motsvarande 768 bildpunkter/linje). Av dessa är dock inte samtliga aktiva ("synliga"), en del av bildsignalen ligger utanför den aktiva bildytan (inom det så kallade vertikala och horisontala bildsläcket). Den aktiva digitala bildytan inom Europa för SDTV är 576 linjer och 720 bildpunkter per linje, 576i det vill säga 720x576x25i. (I USA används NTSC systemet för SDTV. NTSC är ett 525 linjers interlaced tv-system med ca 30 (hel)-bilder per sekund (interlaced det vill säga uppdelad till 60 halvbilder per sekund). Av dessa linjer är 480 linjer inom den aktiva bildytan , 480i det vill säga 720x480x30i. Bildfrekvenserna (rättare sagt "halvbildfrekvenserna") i de olika världsdelarnas tv-system är av historiska skäl baserade på respektive områdes frekvens i elnäten/växelströmmen. Formellt använder sig USA och vissa andra länder som använder 60 Hz elnät, av 29,997 helbilder/s (det vill säga 59,994 halvbilder/s alt fps), men av praktiska skäl skrivs detta oftast som 30 helbilder/s, det vill säga 60 halvbilder/s (fps). De olika bildfrekvenserna i världen inom SDTV gäller alltjämt även för HDTV (även om det fanns vissa försök i samband med en framtida övergång till HDTV att enas om gemensam bildfrekvens). Det finns idag inga tekniska behov för moderna tv-apparater, (oavsett "platt-tv" eller "tjock-tv"-apparater) att längre behöva använda sig av nätspänningen för att synkronisera sin bildtakt.

Generellt lämpar sig material med progressiva (helbild) bildformat (till exempel 1080p och 720p) bättre för bilder med rörelse i, medan halvbildsformatet/sammanflätade (1080i) lämpar sig bäst för stillbilder eller bilder med små kamerarörelser i. Detta beroende på de artefakter som kan uppstå vid snabba kamerarörelser i material inspelat med relativt långsam bildfrekvens (fps).

Vanliga format[redigera | redigera wikitext]

Angivet i horisontellt × vertikalt × bilder per sekund.

 • 576i (SDTV - PAL) - 720x576x50i, 50 st halvbilder/s
  • 480i (SDTV - NTSC) 720x480x30i, 60 st halvbilder/s
 • 720p - 1280×720×50p, 50 st helbilder/s
  • 720p - 1280×720×60p, 60 st helbilder/s, USA med flera
 • 1080i - 1920×1080×25i, 50 st halvbilder/s, Full-HD
  • 1080i - 1920×1080×30i, 60 st halvbilder/s USA m. fl., Full-HD
 • 1080p - 1920×1080×25p, 25 st helbilder/s - eventuellt för tv-utsändning av filmer, Full-HD
  • 1080p - 1920×1080×30p, 30 st helbilder/s - eventuellt för tv-utsändning av filmer, USA med flera, Full-HD
 • 1080p - 1920×1080×24p, 24 st helbilder/s - film-mode, Full-HD
 • 1080p - 1920×1080×50p, 50 st helbilder/s - tv-mode, Full-HD
  • 1080p - 1920×1080×60p, 60 st helbilder/s - tv-mode, USA med flera, Full-HD
 • 2160p - 3840x2160p24, 24 st helbilder/s
  • 2160p - 3840x2160p30, 30 st helbilder/s
  • 2160p - 3840x2160p60, 60 st helbilder/s

1920×1080×50progressiv och 1920×1080×60progressiv är kända som "1080p" eller "FullHD" (av somliga kallat "riktig" HD). 1080p-material finns dock än så länge[när?] endast tillgängligt via datorer/mediaspelare, spelkonsoler och Blu-ray; det finns inga TV-sändningar med 1080p i dagsläget[när?]. Detta beror på att 1080p kräver betydligt högre bandbredd vid utsändning än 1080i, vilket gör sändningskostnaderna högre och än så länge har detta alltså inte visat sig kommersiellt gångbart.[källa behövs]

Sändningsformaten[redigera | redigera wikitext]

SVT har tillsammans med BBC med flera inom EBU genomfört omfattande tekniska bildkvalitetsbedömningar av de olika HDTV-formaten progressiv och interlaced och har kommit fram till att för absoluta merparten av all rörlig video är progressivt format (720p och 1080p) bättre än interlaced (1080i) och rekommenderar således 720p före 1080i. Det betraktas som en lite kontroversiell slutsats, tv-världen är en mycket konservativ bransch och många förespråkar att det interlacing-läget skall överleva i HDTV. En stor del av dagens[när?] HDTV-utrustning för tv-studio är för 1080i. Bland annat TV 4, det andra stora tv-bolaget som börjat sända HDTV i Sverige, har valt att tillsvidare sända i 1080i. HD-filmmaterial filmat med filmkamera är av sin natur producerat i progressivt format (24 bilder per sekund). För sådant material skulle man kunna tänka sig att i HDTV-utsändning dela upp varje helbild i två halvbilder för att sända i 1080i (1920x1080x50i) utan att få alltför stora interlace-artefakter. De tester av bildkvalité som genomförts, visar att det dock alltid är bättre med progressivt, 1080p (1920x1080x25p). [källa behövs]

Mottagning[redigera | redigera wikitext]

I Sverige sänds vanligtvis HDTV i MPEG4-format. För att ta emot dessa sändningar behövs alltså en digitalbox med stöd för MPEG4, eller en TV med inbyggd mottagare för DVB-T2 MPEG4-signaler. Dessa apparater är märkta "HDTV". Utöver HDTV-märkningen kan TV-apparater för marknätet (DVB-T och DVB-T2) vara märkta med Boxers logga medan apparater med stöd för MPEG4 via kabel-tv kan vara märkta med Cable HD Ready- eller tex med Com Hems logga, vilket betyder att de kan ta emot DVB-C-signaler med MPEG4. Apparater som inte kan ta emot en HDTV-signal i MPEG4-format, utan bara högupplösta videosignaler i komponentvideo- eller HDMI-format, är märkta "HD-ready".

HDTV i Europa[redigera | redigera wikitext]

Danmark[redigera | redigera wikitext]

Den 1 november 2009 övergick Danmark till digital-TV. Detta innebar samtidigt att DR utökades från 2 till 6 kanaler, varav DR-HD sänds i fullt HD-format. Kanalen samsände i starten växelvis med kanalerna DR1 och DR2, men under det först året som passerat har DR-HD alltmer börjat likna en helt separat kanal. Kanalen är s.k. freeview och kan tas in delar av Sverige. Allra lättast tas kanalen (och övriga danska freeviewkanaler) in längs Öresundskusten, där det i många fall räcker en liten aktiv antenn ("bordsantenn" som kräver eluttag) placerad i ett fönster mot väster, samt på delar av Österlen (med antenn på höga punkter eller nära kusten, riktade mot Bornholm) och större delen av kusten längs Hanöbukten bort till Sölvesborgstrakten i Blekinge samt i gynnsamma lägen ända bort till Karlshamnstrakten och någon mil in åt land. Detta trots att det är cirka 10 mil till sändaren i Rø på Bornholm. Digitala signaler tycks fortplantas utan störningar bättre över öppet vatten jämfört med de gamla analoga signalerna, och det skall inte vara omöjligt alls att ta emot DR-HD längs västkusten upp till Göteborgsområdet, åtminstone från nära kusten och från höga punkter med fri sikt mot väster. Från höga punkter i sydligaste Norge rapporteras stabil mottagning av dansk TV som jämförelse. Danmark använder DVB-T-teknik med MPEG-4-kodning. Det danska marknätet (i Köpenhamnsområdet) sänder 13 st freeviewkanaler på tre MUX:ar. Ytterligare ett antal MUX:ar sänder "prenumerationskanaler" som kräver digitalboxar med CA-moduler och prenumerationskort för dessa, men inga av dessa marksända kanaler lär sändas i HD-kvalitet ännu. (per nov. 2010)

Sverige[redigera | redigera wikitext]

Historik[redigera | redigera wikitext]

Canal Digital-plattformen startade en HDTV-kanal kallad Canal+ HD i Sverige (hette från början C More HD) den första september 2005, men då inga HDTV-boxar fanns klara till premiären så fördröjdes den praktiska premiären till månadsskiftet oktober–november. Även Com Hem började erbjuda HDTV över kabel-TV-nätet den 12 december 2006.

Den 28 maj 2007 lanserades TV4 HD. Den 1 februari 2008 lanserade Viasat sina två första HD-kanaler, TV1000 HD och Viasat Sport HD.

Den 18 februari 2010 utannonserades en "omstart" av SVT:s HD-sändningar i marknätet. 1 mars slutade SVT HD sändas i marknätet, med planering på en nystart under senhösten 2010 av två HD-kanaler (SVT1 HD och SVT2 HD). SVT HD fortsatte dock sändas via kabel-TV hos Com Hem, IP-TV hos Boxer och Telia samt via satellitCanal Digitals och Viasats plattformar.[5]

Den 17 juni 2010 fick TV3 HD, TV4 HD, Kanal 5 HD, Canal+ HD Mix, MTVN HD, National Geographic Channel HD och Viasat Sport HD tillstånd att sända i Teracoms digitala marknät.[6] Även SVT1 HD och SVT2 HD fick tillstånd av regeringen att börja sända.[7]

Den 20 september 2010 inledde SVT1 HD sina sändningar samtidigt som SVT HD då upphörde sända. Den 1 november 2010 drog SVT2 HD igång med sina sändningar.

Den 1 mars 2011 lanserade Com Hem fyra stycken nya HD-kanaler i sitt utbud. Dessa är Animal Planet HD, ESPN America HD, Nat Geo Wild HD och Wild TV HD.[8]

Den 15 februari 2012 lanserade TV3 HD och Kanal 5 HD hos Canal Digital. Kanal 5 HD kommer även att lanseras hos Viasat samma dag.[9]

Den 1 november 2012 lanserade Viasat åtta nya HD-kanaler i deras utbud. Dessa var TV6 HD, Viasat Explorer HD, Viasat History HD, Viasat Nature HD, Viasat Crime HD, Viasat Sport HD, Viasat Hockey HD samt Viasat Golf HD.[10]

Den 30 april 2013 lanserade Canal Digital Eurosport 2 HD och Travel Channel HD,

Operatör HD-kanaler[när?]
Boxer 9
Bredbandsbolaget 34
Canal Digital 37
Com Hem 47
Telia 41
Viasat 24
Sappa 44

Kanalutbud[redigera | redigera wikitext]

Boxer [11] Bred­bands­bolaget [12] Canal Digital[13] Com Hem[14] Telia [15] Viasat [16] Sappa [17]
SVT1 HD
(720p, DD 5.1)
X X X X X X X
SVT2 HD
(720p, DD 5.1)
X X X X X X X
TV3 HD
(1080i, DD 5.1)
X X X X X X
TV4 HD
(1080i, DD 5.1)
X X X X X X
Kanal 5 HD
(1080i,)
X X X X X X X
TV6 HD
(1080i, DD 5.1)
X X X X
Kanal 9 HD
(1080i,)
X X X X
Kanal 11 HD
(1080i,)
X X
TV12 HD
(1080i, DD 5.1)
X X X
Animal Planet HD
(1080i, DD 5.1)
X X X X X X
Barnkanalen HD
(720 P, DD 5.1)
X
BBC Brit HD
(1080i, DD 5.1)
X X X X
BBC Earth HD
(1080i, DD 5.1)
X X X X
C More First HD
(1080i, DD 5.1)
X X X X X
C More Fotboll HD
(1080i, )
X X X X X
C More Golf HD
(1080i, DD 5.1)
X X X X X
C More Hits HD
(1080i, DD 5.1)
x X[18] X[18] X X X
C More Hockey HD
(1080i, )
X X X X X
C More Live HD
(1080i, ej 5.1-ljud)
x X[19] X[19] X X X
C More Live 2 HD
(1080i, )
X X X X
C More Live 3 HD
(1080i, )
X X X X
C More Live 4 HD
(1080i, )
X X X X
C More Series HD
(1080i)
X X X X X
C More Sport HD
(1080i, ej 5.1-ljud)
X X X X X
Discovery HD
(1080i, DD 5.1)
X X X X X
Discovery HD Showcase
(1080i, DD 5.1)
X X X
Disney Channel HD
(1080i)
X
eSportsTV HD
(1080i, DD 5.1)
X
Eurosport 1 HD
(1080i, DD 5.1)
X X[20] X X X
Eurosport 2 HD
(1080i,)
X X X X
Fashion TV HD
(1080i,)
X
FIGHT SPORTS HD
(1080i,)
X
FOX HD
(1080i, DD 5.1)
X X X
Fuel TV HD
(1080i,)
X
H2 HD
(1080i, DD 5.1)
X
History Channel HD
(1080i,)
X X X X X
Kunskapskanalen HD
(720 P, DD 5.1)
X
Mezzo Live HD
(1080i, DD 5.1)
X
Motors TV HD
(1080i,)
X X X
MTV Live HD
(1080i, DD 5.1)
X X
National Geographic Channel HD
(1080i, DD 5.1)
X X X X X X X
Nat Geo Wild HD
(1080i,)
X X X X X
Outdoor Channel HD
(720p, DD 5.1)
X X
Penthouse HD
(720p,)
X
SVT 24 HD
(720 P, DD 5.1)
X
TLC HD
(1080i, DD 5.1)
X X X X X
Trace Urban HD
(1080i,)
X
Travel Channel HD
(1080i,)
X X
TV3 Sport HD
(1080i, DD 5.1)
X
TV4 Sport HD
(1080i, DD 5.1)
X X X X X X
Viasat 16 HD
(1080i, DD 5.1)
X X X
Viasat Film Premiere HD
(720p, DD 5.1)
X X X X X
Viasat Film Action HD
(720p, DD 5.1)
X X X X X
Viasat Film Comedy HD
(720p, DD 5.1)
X X X X X
Viasat Film Series HD
(720p, DD 5.1)
X X X X X
Viasat Explore HD
(1080i, DD 5.1)
X X
Viasat Fotboll HD
(1080i, DD 5.1)
X X X X X
Viasat Golf HD
(1080i, DD 5.1)
X X X X X
Viasat History HD
(1080i, DD 5.1)
X X
Viasat Hockey HD
(1080i, DD 5.1)
X X X X X
Viasat Motor HD
(1080i, DD 5.1)
X X X X X
Viasat Nature HD
(1080i, DD 5.1)
X X
Viasat Sport HD
(1080i, DD 5.1)
X X X X X
Viasat Sport Premium HD
(1080i, DD 5.1) Start augusti

HDTV i Nordamerika[redigera | redigera wikitext]

USA[redigera | redigera wikitext]

I USA hade 28,8% av hushållen tillgång till HDTV-sändningar i februari 2009.[21]

Följande kanaler finns tillgängliga via en eller flera operatörer.[22]

Källor[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ ”HDTV in the Russian Federation: problems and prospects of implementation”. http://rus.625-net.ru/625/2007/01/tvch.htm.  (ryska)
 2. ^ ”Researchers Craft HDTV's Successor”. http://www.pcworld.com/article/id,132289-c,hdtv/article.html. 
 3. ^ ”Digital TV Tech Notes, Issue #2”. http://www.tech-notes.tv/Archive/tech_notes_002.htm. 
 4. ^ ”WATCH YOUTUBE’S FIRST 4K, 60FPS VIDEOS HERE”. http://www.digitaltrends.com/computing/youtube-60fps-4k-streaming/. (engelska)
 5. ^ http://svt.se/2.125349/1.1895049/omstart_av_svt_s_hd-sandningar_i_marknatet
 6. ^ http://www.rtvv.se/se/Press/Nyheter/100617_2/
 7. ^ http://www.boxer.se/kundservice/kundservice-informerar/nya-sandningstillstand-i-marknatet/
 8. ^ http://comhem.com/comhem/kundservice/nyheter/general/till-vara-digital-tv-kunder/-/15092/417794/-/index.html
 9. ^ http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/viasat_sverige/pressrelease/view/tv3hd-lanseras-hos-canal-digital-och-kanal5hd-lanseras-hos-viasat-723555
 10. ^ http://www.dagensmedia.se/nyheter/tv/article3521024.ece
 11. ^ Informationen hämtad från http://www.boxer.se/vart-utbud/alla-kanaler/tv-via-antenn-kanaler/ 2010-06-17.
 12. ^ Informationen hämtad från http://www.bredbandsbolaget.se/privat/digitaltv/index.html 2010-08-17.
 13. ^ Informationen hämtad från http://www.canaldigital.se/HDTV/HDTV-skolan/Vad-behover-jag/HDTV-kanaler/ 2009-10-27. Samtliga kanaler är tillgängliga inom Canal Digitals parabol- och kabelabonnemang, utom de som är markerade med en fotnot.
 14. ^ Informationen hämtad från http://www.comhem.se/comhem/vara-tjanster/tv/tv-fran-com-hem/hdtv-fran-com-hem/-/6442/17488/-/index.html 2010-06-17
 15. ^ http://www.telia.se/privat/produkter_tjanster/tv/kanalutbud/ 2010-06-17
 16. ^ http://www.viasat.se/node/304 2010-06-17
 17. ^ https://www.sappa.se/utbud/kanaler
 18. ^ [a b] Endast vardagar/helger hos Canal Digital
 19. ^ [a b] Endast helger hos Canal Digital
 20. ^ Endast i Canal Digitals parabolpaket
 21. ^ http://blog.nielsen.com/nielsenwire/wp-content/uploads/2009/05/hdtv_052109.pdf, hämtad 2009-11-17
 22. ^ http://www.hdchannels.org/us/, hämtad 2009-11-17
 23. ^ http://en.wikipedia.org/wiki/A%26E_Network#A.26E_HD, hämtad 2009-11-17
 24. ^ http://en.wikipedia.org/wiki/American_Broadcasting_Company, hämtad 2009-11-17
 25. ^ http://en.wikipedia.org/wiki/Black_Entertainment_Television, hämtad 2009-11-17
 26. ^ http://en.wikipedia.org/wiki/CBS, hämtad 2009-11-17
 27. ^ http://en.wikipedia.org/wiki/Country_Music_Television, hämtad 2009-11-17
 28. ^ http://en.wikipedia.org/wiki/Comedy_Central#Comedy_Central_HD, hämtad 2009-11-17
 29. ^ http://en.wikipedia.org/wiki/Discovery_Channel, hämtad 2009-11-17
 30. ^ http://en.wikipedia.org/wiki/ESPN_HD#ESPNHD, hämtad 2009-11-17

Se även[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]