Dyspraxi

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Dyspraxi
Latin: perturbatio progressus functionis motoricae
Klassifikation och externa resurser
ICD-10F82
ICD-9315.4
MeSHsvensk engelsk

Dyspraxi är en funktionsnedsättning som innebär att personen har svårt att koordinera sina muskelrörelser. Detta kan yttra sig genom svårigheter med talet, (svårt att kontrollera både uttal och volym), svårigheter med finmotorik (exempelvis problem med att klä sig, fingerfärdighetskrävande uppgifter eller att skriva för hand) och grovmotorik, (exempelvis hålla balansen eller hoppa) eller svårigheter med den rumsliga uppfattningen, till exempel vid fysisk aktivitet. Motorisk dyspraxi kan innebära att personen lättare ramlar.

Dyspraxi har inte något att göra med intelligensen. Dyspraxi påverkar samspels- och kommunikationsmöjligheterna och kan i vissa fall även leda till depressioner.

Diagnoskriterierna skiljer sig åt i olika länder. I Sverige talar man om oral dyspraxi, verbal dyspraxi och motorisk dyspraxi. Den motoriska dyspraxin kan delas in i minst två undergrupper, ideomotorisk och ideatorisk. Verbal dyspraxi innebär svårigheter när det gäller den motoriska programmeringen av talrörelser och oral dyspraxi innebär generella svårigheter att viljemässigt styra munmotoriken.

Se även[redigera | redigera wikitext]

Källor[redigera | redigera wikitext]

Vad är dyspraxi - en litteraturstudie - http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:403692/FULLTEXT02