Ekonomisk demokrati

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Ekonomisk demokrati innebär medborgarnas möjligheter att påverka den ekonomiska utvecklingen i stort eller den egna arbetsplatsens ekonomiska beslut.[1] Begreppet används inom den socialistiska tradition som delar upp demokratibegreppet i politisk demokrati, social demokrati och ekonomisk demokrati. Enligt socialismen krävs det ekonomisk demokrati, att den ekonomiska fördelningen i samhället är någorlunda jämn (till exempel genom att folket har kontroll över produktionsmedlen), för att den politiska beslutsdemokratin skall fungera i praktiken.[2] Huruvida ekonomin ska inbegripas i demokratibegreppet på detta sätt särskiljer liberalism och socialism.

Även liberaler har historiskt förespråkat olika typer arbetsplatsdemokrati, däribland John Stuart Mill[3]. Folkpartiet, Centerpartiet och Moderaterna förespråkade alla utökat löntagarinflytande i sina partiprogram under 70-talet.[4]

Begreppet har inte någon exakt definition utan används inom flera olika områden och nivåer i den politiska och ekonomiska debatten. På det individuella planet innebär ekonomisk demokrati en jämn fördelning av ekonomiska rättigheter och möjligheter. Denna del av begreppet har sitt ursprung i en liberal tradition och går ut på att individuellt arbete, ansträngningar och talang ska avgöra om man lyckades eller misslyckades i livet snarare än personens kön, etnicitet eller sociala bakgrund. För att uppnå detta förespråkas ett allmänt och jämlikt utbildningssystem, jämlika rättigheter inom det ekonomiska området och 100-procentig arvsskatt. Inom arbetslivet handlar ekonomisk demokrati om att ge löntagarna större makt över företagen genom skapandet av kooperativ eller arbetarstyrda företag. I Sverige är Löntagarfonderna det tydligaste exemplet på förslag inriktad mot ekonomisk demokrati inom arbetslivet. Enligt förslaget skulle löntagarna ges inflytande över storföretagen genom sina fackliga representanter. Ekonomisk demokrati kan även innebära demokratisk styrning av samhällsekonomin ofta genom någon form av planekonomi eller genom ett stort inflytande från arbetstagarna över beslut, vinst och produktion, på respektive företag.

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ Josefsson, Göran. ”ekonomisk demokrati”. Nationalencyklopedin. Nationalencyklopedin. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/ekonomisk-demokrati. Läst 5 april 2016. 
  2. ^ Lundquist, Lennart. ”demokrati”. Nationalencyklopedin. Nationalencyklopedin. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/demokrati. Läst 7 april 2016. 
  3. ^ ”http://lexiconic.net/wheatfromthechaff/MillPoliticalEconomy.pdf”. lexiconic.net. http://lexiconic.net/wheatfromthechaff/MillPoliticalEconomy.pdf. Läst 22 maj 2015. 
  4. ^ ”Efter årtal | Svensk Nationell Datatjänst”. snd.gu.se. http://snd.gu.se/sv/vivill/by-year. Läst 22 maj 2015.