Ekonomisk demokrati

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Ekonomisk demokrati är ett begrepp som används främst inom den socialistiska tradition som delar upp demokratibegreppet i politisk demokrati, social demokrati och ekonomisk demokrati. I denna kontext kan ekonomisk demokrati sägas vara avskaffandet av kapitalismen och upprättandet av en socialistisk ekonomi. Huruvida ekonomin ska inbegripas i demokratibegreppet på detta sätt särskiljer liberalism och socialism.

Begreppet har inte någon exakt definition utan används inom flera olika områden och nivåer i den politiska och ekonomiska debatten. På det individuella planet innebär ekonomisk demokrati en jämn fördelning av ekonomiska rättigheter och möjligheter. Denna del av begreppet har sitt ursprung i en liberal tradition och går ut på att individuellt arbete, ansträngningar och talang ska avgöra om man lyckades eller misslyckades i livet snarare än personens kön, etnicitet eller sociala bakgrund. För att uppnå detta förespråkas ett allmänt och jämlikt utbildningssystem, jämlika rättigheter inom det ekonomiska området och 100-procentig arvsskatt. Inom arbetslivet handlar ekonomisk demokrati om att ge löntagarna större makt över företagen genom skapandet av kooperativ eller arbetarstyrda företag. I Sverige är Löntagarfonderna det tydligaste exemplet på förslag inriktad mot ekonomisk demokrati inom arbetslivet. Enligt förslaget skulle löntagarna ges inflytande över storföretagen genom sina fackliga representanter. Ekonomisk demokrati kan även innebära demokratisk styrning av samhällsekonomin ofta genom någon form av planekonomi eller genom ett stort inflytande från arbetstagarna över beslut, vinst och produktion, på respektive företag. Se även Ekonomisk frihet