Etylacetat

Från Wikipedia
Etylacetat
Strukturformel
Molekylmodell
Systematiskt namnEtyletanoat
Övriga namnEtylacetat, Ättikester, Ättiksyreetylester
Kemisk formelC4H8O2 eller CH3COOC2H5
Molmassa88,11 g/mol
UtseendeFärglös vätska
CAS-nummer141-78-6
SMILESCC(=O)OCC
Egenskaper
Densitet0,902 g/cm³
Löslighet (vatten)83 g/l (20 °C)
Smältpunkt-84 °C
Kokpunkt77,1 °C
Faror
Huvudfara
Brandfarlig Brandfarlig
Irriterande Irriterande
NFPA 704

4
1
0
LD505620 mg/kg (oralt)
SI-enheter & STP används om ej annat angivits

Etylacetat, etyletanoat eller ättiksyreetylester är en ester av etanol och ättiksyra med formeln CH3COOC2H5.

Egenskaper[redigera | redigera wikitext]

Etylacetat har en fruktliknande lukt och är mycket lättflyktigt. Ämnet är svårlösligt i vatten. Det är en färglös vätska med kokpunkt 77 °C. I närvaro av natriumhydroxid (NaOH), sönderdelas etylacetat till etanol och natriumacetat.

Framställning[redigera | redigera wikitext]

Det är en ester som kan framställas genom reaktion mellan ättiksyra (CH3COOH) etanol (C2H5OH).

Det kan också framställas genom en Tisjtjenko-reaktion av acetaldehyd (CH3CHO)

Användning[redigera | redigera wikitext]

Etylacetat kan användas som lösningsmedel samt ingår i fruktessenser och kosmetiska preparat. I koncentrerad form löser det effektivt upp (och limmar) vissa plaster. Under handelsnamnet ättiketer används det ofta för avlivning av insekter, vissa färgpigment kan dock skadas av detta. Thinner, eller förtunning, är ofta en blandning av etylacetat med toluen eller xylen.

Risker[redigera | redigera wikitext]

Ångorna verkar irriterande på ögon och luftvägar. Inandning eller förtäring av stora mängder kan ge huvudvärk, illamående, yrsel och i svårare fall medvetslöshet. Vätskan avfettar huden. Stänk i ögonen verkar starkt irriterande. Etylacetat är mycket brandfarligt.

Se även[redigera | redigera wikitext]