Europadagen

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Europadagen
Big european flag at Strasbourg (France) - Europe Day 2009.jpg
Firande av Europadagen i Frankrike 2009.
TypHögtidsdag, temadag
Datum9 maj (EU), 5 maj (CoE)
Geografi och firareEuropeiska unionen, Europa
AnledningSchumandeklarationen, Europarådets inrättande
TraditionerEuropeiska flaggan hissas

Europadagen är en högtidsdag som firas den 9 maj varje år inom Europeiska unionen. Den instiftades 1985 av Europeiska rådet till minne av Schumandeklarationen från den 9 maj 1950. Deklarationen var startskottet för den europeiska integrationsprocess som syftade till att bringa ett slut på krigen i Europa och som senare ledde fram till bildandet av Europeiska unionen.[1]

Europadagen utgör en av Europeiska unionens symboler. Den högtidlighålls vanligtvis genom att europeiska flaggan hissas. Europadagen är en ledig dag för anställda vid unionens institutioner och en helgdag i Kosovo och Luxemburg.

Europadagen sammanfaller med firandet av segerdagen i Ryssland. Europarådet, en separat internationell organisation, firar en egen Europadag den 5 maj till minne av organisationens bildande den 5 maj 1949.

Historia[redigera | redigera wikitext]

Firande av Europadagen i Polen 2008.

Den första Europadagen instiftades 1964 av Europarådets ministerkommitté till minne av organisationens bildande den 5 maj 1949. Sedan dess har dagen firats årligen den 5 maj runt om i Europa.[2]

Vid sitt sammanträde i Milano, Italien, den 28–29 juni 1985 beslutade även Europeiska rådet att instifta en Europadag. Beslutet var en del av ett större paket av åtgärder som syftade till att göra det europeiska samarbetet mer folkligt. Den 9 maj valdes som datum för att hedra Schumandeklarationen från den 9 maj 1950. I deklarationen beskrev Frankrikes dåvarande utrikesminister för första gången idén om att upprätta en europeisk kol- och stålgemenskap mellan bland annat Frankrike och Västtyskland, vilket utgjorde grunden för det som senare utvecklade sig till Europeiska unionen.

Sedan Europeiska rådet instiftade sin egen Europadag har den kommit att alltmer ta över firandet från Europarådets Europadag. Om Europeiska konstitutionen hade trätt i kraft skulle Europadagen den 9 maj ha erhållit officiell status som en av Europeiska unionens symboler i unionens fördrag. Konstitutionen avslogs dock i folkomröstningar i Frankrike och Nederländerna, och kunde därför aldrig träda i kraft.

Firande[redigera | redigera wikitext]

Europadagen firas den 9 maj på olika sätt i de flesta medlemsstater inom Europeiska unionen samt i vissa andra europeiska stater, såsom Kosovo. Europadagen firas även den 5 maj i flera av de stater som ingår i Europarådet, däribland Schweiz. Vanligtvis hissas europeiska flaggan. Ofta genomförs också olika informationskampanjer riktade mot allmänheten om europeiskt samarbete i anslutning till firandet. I vissa fall firas dagen med tårta eller bakelser. I Ryssland firas segerdagen samma dag.

Helg- och flaggdag[redigera | redigera wikitext]

Europadagen är en ledig dag för alla anställda vid Europeiska unionens institutioner.[3] Luxemburg blev 2019 den första, och hittills enda, medlemsstaten inom unionen att göra Europadagen till en helgdag.[4] I januari 2019 antog Europaparlamentet ett icke-bindande betänkande som uppmanade alla medlemsstater att göra Europadagen till en helgdag.[5]

Europadagen är även en helgdag i Kosovo och en flaggdag i flera andra europeiska stater.

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ ”Europadagen”. Europa (webbportal). 7 maj 2020. https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/europe-day_sv. Läst 10 maj 2020. 
  2. ^ ”5 May - Europe Day” (på engelska). Europarådet. https://www.coe.int/en/web/portal/5-may-europe-day. Läst 10 maj 2020. 
  3. ^ ”Kommissionens beslut av den 4 januari 2017 om lediga dagar år 2018 vid Europeiska unionens institutioner (2017/C 50/02)”. EUT C 50, 17.2.2017, s. 2–3. EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D0217(01). 
  4. ^ ”MPs make it official: two extra days holiday this year” (på engelska). Luxembourg Times. 27 mars 2019. https://luxtimes.lu/luxembourg/36883-mps-make-it-official-two-extra-days-holiday-this-year. Läst 10 maj 2020. 
  5. ^ ”Betänkande om genomförandet av bestämmelserna i fördraget avseende EU-medborgarskapet (2018/2111(INI))”. Europaparlamentet. 29 januari 2019. https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2019-0041_SV.pdf. Läst 10 maj 2020. 
Europeiska flaggan EU-portalen – temasidan för Europeiska unionen på svenskspråkiga Wikipedia.