Finländare

Från Wikipedia

Finländare är ett samlingsbegrepp (hyperonym) för alla medborgare och i Finland bosatta personer, oavsett vilken språkgrupp eller etnisk grupp (till exempel finnar, samer och romer) de tillhör.

Finland är ett land med två formellt likställda nationalspråk: finska och svenska. Finländarna indelas huvudsakligen i två grupper på grundval av vilken språkgrupp personerna tillhör: finskspråkiga finnar och svenskspråkiga finlandssvenskar.[1][2]

Här kan vidare nämnas att det är endast i den allmänna språkstatistiken som de svenskspråkiga ålänningarna räknas till finlandssvenskarna, för övrigt benämns de för ålänningar eller utomlands med den övergripande termen, finländare.

Samer och romer är officiellt erkända nationella minoritetsgrupper i Finland. Ryssar utgör den största invandrargruppen.[3]

Etymologi[redigera | redigera wikitext]

I början på 1910-talet uppstod i Finland behov av att, på ett adekvat sätt, beteckna de olika grupperna av invånarna i landet. Begrepp som finne (finskt), finländare (finländskt) och finlandssvensk (finlandssvenskt) myntades, i deras nya betydelse, under denna tidsperiod. Dittills hade termen finne använts om alla medborgare i Finland. Debatten om termfrågan pågick ett bra tag, tills språkvetare Rolf Pippings förslag vann bifall år 1912. Rolf Pipping anses således vara den som myntat begreppen. Det bör dock påpekas att man i Sverige inte alltid har klart för sig distinktionen mellan de ovan nämnda termerna.[2]

Folkmängd[redigera | redigera wikitext]

Enligt finländska Statistikcentralens preliminära uppgifter var Finlands folkmängd 5 522 848 i slutet av juli 2019.[4]


Medellivslängd[redigera | redigera wikitext]

Den förväntade medellivslängden för finländarna är:[5]

  • Totala befolkningens medellivslängd: 79,55 år
  • Finländska männens medellivslängd: 76,09 år
  • Finländska kvinnornas medellivslängd: 83,15 år

Släktnamnstatistikens tio-i-topp i Finland[redigera | redigera wikitext]

Tabellen visar respektive språkgrupps tio vanligaste efternamn i mars 2012. Observera att statistiken även inkluderar finländska medborgare folkbokförda utanför Finland, samt icke finländska medborgare folkbokförda i Finland.[6]

Finska namn Antal personer Svenska namn Antal personer
Korhonen 23 304 Johansson 8 698
Virtanen 23 211 Nyman 7 541
Mäkinen 21 108 Lindholm 7 417
Nieminen 21 102 Karlsson 7 101
Mäkelä 18 442 Andersson 6 396
Hämäläinen 19 013 Lindström 6 208
Laine 18 707 Eriksson 6 045
Koskinen 17 795 Lindqvist 4 798
Heikkinen 17 781 Lindroos 4 780
Järvinen 16 942 Lindberg 4 381

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]