Finnmarken

Från Wikipedia

Finnmarken var under äldre medeltiden namnet på ett geografiskt område som omfattade Norge norr om Lofoten samt finländska och svenska Lappland, främst befolkad av samer. I Sverige har också Finnmarken använts som benämning på enbart svenska Lappland. Den svenska användningen stammar från Linnés resor i norra Sverige under 1700-talet.

Numera används Finnmarken ofta som benämning på Finnmark fylke i Norge och lokalt (främst i Dalarna och Västmanland) som synonym för finnskogen.