Militära grader i Frankrikes armé

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Militära grader i Frankrikes armé visar de militära graderna och gradbeteckningarna i den franska armén samt vid de försvarsgrensövergripande personalkårerna.

Franska armén[redigera | redigera wikitext]

Generalspersoner[redigera | redigera wikitext]

Övriga officerare[redigera | redigera wikitext]

Militärhögskolorna[redigera | redigera wikitext]

Kadetterna vid den franska arméns militärhögskola, École Spéciale Militaire de Saint-Cyr, har under utbildningen följande grader.

Kadetterna vid den franska arméns militärhögskola, École Militaire Interarmes, har under utbildningen följande grader.

Reservkadetterna vid 4e bataillon de l'École Spéciale Militaire de Saint-Cyr har följande grader.

Underofficerare[redigera | redigera wikitext]

Gruppchefer och soldater[redigera | redigera wikitext]

Intendenturen[redigera | redigera wikitext]

Arméintendentkåren[redigera | redigera wikitext]

Franska arméns intendentkår, Corps des commissaires de l'armée de terre, ersattes 2013 av en försvarsgrensövergripande intendentkår (se nedan).

Försvarets intendentkår[redigera | redigera wikitext]

Försvarets intendentkår, Corps du commissariat des armées, är en försvarsgrensövergripande personalkår som sedan 2013 ersätter de olika försvarsgrenarnas intendentkårer.

Källa: [1]

Försvarets medicinalväsende[redigera | redigera wikitext]

Det franska försvarets medicinalväsende, Service de santé des armées, består av två personalkategorier, medicinalofficerare och militär sjukvårdspersonal.

Medicinalofficerare[redigera | redigera wikitext]

Läkare har röda paspoiler; apotekare gröna; tandläkare lila. Veterinärer har galoner i silver och röda paspoiler.

Militär sjukvårdspersonal[redigera | redigera wikitext]

Den militära sjukvårdspersonalen - Militaires Infirmiers et Techniciens des Hôpitaux des Armées (MITHA) - har inte militära grader, utan samma tjänstebenämningar som i den civila offentliga sjukvården. De bär militära gradbeteckningar enligt nedanstående tabell. Tjänstetitel och lönegrad bestämmer vilken gradbeteckning som skall bäras.

Bär gradbeteckningar som Föreståndare förlossningsvård Sjukvårdsföreståndare
Lieutenant-colonel.png
Överstelöjtnant
Directeurs des soins 1re classe
Commandant.png
Major
Cadres sages-femmes supérieur Directeurs des soins 2e classe
Capitaine.png
Kapten
Klinikföreståndare
Cadres de santé supérieur
Lieutenant.png
Löjtnant
Cadres sages-femmes Cadres de santé
Barnmorskor och specialistsjuksköterskor Sjuksköterskor, sjukgymnaster, ortoptiser, logopeder, dietister, biomedicinska analytiker, röntgentekniker, apotekstekniker Medicintekniker och medicinska sekreterare Undersköterskor och röntgenassistenter Apoteksassistenter
Major-French-Army.png
Regementsförvaltare
Sages-femmes classe supérieure
Infirimiers spécialisés classe supérieure
Infirimiers classe supérieure etcetera chef
classe exceptionnelle
Adjudant-chef.png
Förvaltare
Sages-femmes classe normale
Infirmiers classe normale
Infirimiers classe normale etcetera principal
classe supérieure
classe normale
Adjudant.png
Förvaltare
classe normale classe exceptionnelle classe normale
Sergent-chef.png
Fanjunkare
classe supérieure
classe normale
Sergent.png
Förste sergeant
classe normale

Källor: [2][3]

Militär själavårdspersonal[redigera | redigera wikitext]

* Huvudartikel: Militära själavårdspersonalens grader i Frankrike

Den militära själavårdspersonalen (aumôniers militaires) i Frankrike administreras av Försvarets medicinalväsende (Service de la santé), men de tjänstgör i alla försvarsgrenar.

Försvarets infrastruktur[redigera | redigera wikitext]

Den ledande personalen i Service d'infrastructure de la défense (motsvarar Fortifikationsverket) är Ingénieurs militaire d'infrastructure de la défense (fortifikationsingenjörer).

Källa:[4]

Försvarets materieldirektion[redigera | redigera wikitext]

Den ledande personalen i Direction générale de l'armement den franska motsvarigheten till Försvarets materielverk tillhör tre olika personalkårer. Ingénieurs de l'armement (materielingenjörer) rekryteras från civilingenjörer med examen från École polytechnique, ingénieur des études et techniques de l'armement (forskningsingenjörer) bland civilingenjörer i allmnänhet eller från den särskilda högskolan École nationale supérieure de techniques avancées Bretagne (ENSTA), och officiers du corps technique et administratif de l'armement (materielverkets teknisk-administrativa officerskår) utbildas vid l'Ecole supérieure d'administration de l'armement (Materielverkets administrativa högskola).

Grade Ingénieurs de l'armement (IA) Ingénieurs des études et
techniques de l'armement (IETA)
Officiers du corps technique
et administratif de l'armement (OCTAA)
Général de classe exceptionnelle DGA-GAR.png
Général hors classe DGA-GCA.png
Général de première classe DGA-GDI.png DGA-GDI.png DGA-GDI.png
Général de deuxième classe DGA-BRI.png DGA-BRI.png DGA-BRI.png
Chef de première classe (IETA/OCTAA)
Chef (IA två år eller mer i graden)
DGA-COL.png DGAIET-COL.png DGACTA-COL.png
Chef de deuxième classe (IETA/OCTAA)
Chef (IA mindre än två år i graden)
DGA-LCL.png DGAIET-LCL.png DGACTA-LCL.png
Principal DGA-CEN.png DGAIET-CEN.png DGACTA-CEN.png
Ingénieur
Officier (IETA)
DGA-CNE.png
(4-9 löneklassen)
DGAIET-CNE.png
(6-10 löneklassen)
DGACTA-CNE.png
(6-10 löneklassen)
DGA-LTN.png
(2-3 löneklassen)
DGAIET-LTN.png
(2-5 löneklassen)
Tredje årskursen vid ENSTA
DGACTA-LTN.png
(2-5 löneklassen)
DGA-SLT.png
(1 löneklassen)
DGAIET-SLT.png
(1 löneklassen)
Andra årskursen vid ENSTA
DGACTA-SLT.png
(1 löneklassen)
Aspirant DGAIET-ASP.png
Första årskursen vid ENSTA
Volontaire DGA-ASP.png
Praktikant med lägst tvåårig yrkeshögskoleexamen

Källa: [5]

Försvarets drivmedelsförsörjning[redigera | redigera wikitext]

Det franska försvarets drivmedelsförsörjning sköts av en försvarsgrensövergripande organisation, Service des essences des armées. Personelen utgörs av drivmedelsingenjörer och drivmedelstekniker samt teknisk-administrativa officerare jämte specialistofficerare, gruppchefer och soldater vid drivmedelsförsörjningen.

Drivmedelsingenjörer[redigera | redigera wikitext]

 • SEA-GCA.png Ingénieur général hors classe
 • SEA-GDI.png Ingénieur général de première classe
 • SEA-GBR.png Ingénieur général de deuxième classe
 • SEA-COL.png Ingénieur en chef de première classe
 • SEA-LCL.png Ingénieur en chef de deuxième classe
 • SEA-CEN.png Ingénieur principal

Teknisk-administrativa officerare vid drivmedelsförsörjningen[redigera | redigera wikitext]

 • SEA-GDI.png Général de division
 • SEA-GBR.png Général de brigade
 • SEACTA-COL.png Colonel
 • SEACTA-LCL.png Lieutenant-colonel
 • SEACTA-CEN.png Commandant
 • SEACTA-CNE.png Capitaine
 • SEACTA-LTN.png Lieutenant
 • SEACTA-SLT.png Sous-lieutenant

Drivmedelstekniker[redigera | redigera wikitext]

 • SEA-MAJ.png Major
 • SEA-ADC.png Agent technique en chef
 • SEA-ADJ.png Agent technique
 • SEA-ADJASP.png Élève agent technique

Underofficerare vid drivmedelsförsörjningen[redigera | redigera wikitext]

 • SEA-MAJ.png Major
 • SEA-ADC.png Adjudant-chef
 • SEA-ADJ.png Adjudant
 • SEA-SGC.png Maréchal des logis-chef
 • SEA-SGT.png Maréchal des logis

Gruppchefer och soldater vid drivmedelsförsörjningen[redigera | redigera wikitext]

 • SEA-BCH1.png Brigadier-chef de 1re classe
 • SEA-BCH.png Brigadier-chef
 • SEA-BRI.png Brigadier
 • SEA-1CL.png Conducteur de 1re classe
 • SEA-2CL.png Conducteur

Militärdomstolarna[redigera | redigera wikitext]

De franska militärdomstolarna har personal från tre militära personalkårer: corps des magistrats militaires (militärdomare), corps des officiers greffiers (högre domstolstjänstemän) och corps des commis greffiers (lägre domstolstjänstemän).

Corps des magistrats militaires Corps des officiers greffiers
Corps des commis greffiers
 • Grade magistrat général.png Magistrat général (Général de brigade)
 • Grade de magistrat militaire de 1°classe.png Magistrat militaire de 1re classe (Colonel)
 • Grade de magistrat militaire de 2°classe.png Magistrat militaire de 2e classe (Lieutenant-colonel)
 • Grade de magistrat militaire de 3°classe.png Magistrat militaire de 3e classe (Commandant)
 • Grade de magistrat militaire adjoint.png Magistrat militaire adjoint (Capitaine)
 • Officier greffier en chef.png Officier greffier en chef (Lieutenant-Colonel)
 • Officier greffier principal.pngOfficier greffier principal (Commandant)
 • Officier greffier principal de 1° classe.pngOfficier greffier de 1re classe (Capitaine)
 • Officier greffier de 2° classe.pngOfficier greffier de 2e classe (Lieutenant)
 • Commis greffier de 1°classe.pngCommis greffier de 1re classe (Adjudant-chef)
 • Commis greffier de 2°classe.pngCommis greffier de 2e classe (Adjudant)

Försvarets revision[redigera | redigera wikitext]

Försvarets revision, contrôle général des armées, genomförs av en särskild personalkår, Corps de contrôle général des armées.

 • CGA contrôleur général.png Contrôleur général des armées
 • CGAA.png Contrôleur des armées
 • CGAA.png Contrôleur adjoint des armées

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från franskspråkiga Wikipedia
Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från tyskspråkiga Wikipedia
 1. ^ INSTRUCTION N° 3900/DEF/DCSCA/SD_AS/B.LOG relative aux tenues et uniformes des commissaires des armées. Du 23 juin 2014.
 2. ^ L'infirmière militaire (http://www.infirmiers.com/votre-carriere/ide-militaire/linfirmiere-militaire.html) 2011-08-25.
 3. ^ Boc N° 44 du 31/10/2005; Date du texte : 07/10/2005; N° 1909 /DEF/DCSSA/AJA/2/D fixant pour les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées le port de galons d'appartenance de la hiérarchie militaire générale (http://www.boc.sga.defense.gouv.fr/visu/boc_visu4.php?nor=E0552512J&id=5517).
 4. ^ INSTRUCTION N° 14/DEF/SGA/DCSID/STG/SDPRHF relative aux tenues et uniformes des ingénieurs militaires de l’infrastructure. Du 31 juillet 2014
 5. ^ INSTRUCTION N° 20/DEF/DGA/DRH relative à la composition des tenues des officiers des corps de l'armement. Du 11 juillet 2013.