Försvarsgren

Från Wikipedia

Försvarsgren är en av tre eller fler indelningar som utgör ett lands försvarsmakt eller krigsmakt. Försvarsgrenarna indelas i sin tur i truppslag, vapenslag och flygslag.

Finland[redigera | redigera wikitext]

Försvarsmakten i Finland består av tre försvarsgrenar, armén, flygvapnet och marinen.

Sverige[redigera | redigera wikitext]

Försvarsmakten i Sverige består av fyra försvarsgrenar, armén, marinen, flygvapnet och Hemvärnet.

Tyskland[redigera | redigera wikitext]

Försvarsmakten i Tyskland består av tre försvarsgrenar, armén, flygvapnet och marinen.

USA[redigera | redigera wikitext]

USA:s väpnade styrkor består av sex försvarsgrenar, armén (United States Army), marinkåren (United States Marine Corps), flottan (United States Navy), flygvapnet (United States Air Force), kustbevakningen (United States Coast Guard) samt sedan 2019 rymdstyrkan (United States Space Force). Armén, marinkåren, flottan och flygvapnet hör till USA:s försvarsdepartement (Department of Defense). Marinkåren och flottan hör till samma militärdepartement, marindepartementet (Department of the Navy), som i sig är en del av försvarsdepartementet. Kustbevakningen har hört till flera departement: finansdepartementet, transportdepartementet och sedan 2003 inrikessäkerhetsdepartementet.

Ryssland[redigera | redigera wikitext]

Den ryska försvarsmakten är idag uppdelad i sex olika försvarsgrenar: