Gunnar Jedeur-Palmgren

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Gunnar Jedeur-Palmgren
Vice admiral Gunnar Jedeur-Palmgren MM06063.jpg
Information
Född4 november 1899
Göteborg, Sverige
Död6 mars 1996 (96 år)
I tjänst förSverige Sverige
FörsvarsgrenMarinen
Tjänstetid1921-1962
GradViceamiral
BefälKarlskrona örlogsvarv 1948-1950
Souschef vid Marinförvaltningen 1950-1962

Axel Gunnar Jedeur-Palmgren, född den 4 november 1899 i Göteborg, död den 6 mars 1996, var en svensk sjöofficer (viceamiral). Han var far till Lennart Jedeur-Palmgren född 1927.

Biografi[redigera | redigera wikitext]

Karriär[redigera | redigera wikitext]

Efter avlagd officersexamen blev Gunnar Jedeur-Palmgren utnämnd till fänrik år 1921 och kom att tjänstgöra inom sjöartilleriet. Han verkade som kadettofficer vid Kungliga Sjökrigsskolan 1927-1930 och lärare vid Kungliga Sjökrigshögskolan 1937-1940 samt 1941-1944. Jedeur-Palmgren erhöll befordran till kapten 1936, till kommendörkapten av 2:a graden 1941 och till kommendörkapten av 1:a graden 1943. 1944 blev han inspektör för sjöartilleriet och var detta i ett år till dess han 1945 blev kommendör och chef för vapenavdelningen vid Marinförvaltningen.

1948-1950 var han chef för Karlskrona örlogsvarv och då han befordrades till konteramiral 1950 erhöll han tjänst som souschef vid Marinförvaltningen. Jedeur-Palmgren erhöll avsked med pension 1962 och blev då befordrad till viceamiral.

I egenskap av souschef vid Marinförvaltningen var han 1954-1962 ledamot av Försvarets förvaltningsdirektion.[1][2]

Övrigt engagemang[redigera | redigera wikitext]

Vid sidan om sin yrkeskarriär var han 1950-1955 vice ordförande i Matematikmaskinnämnden och ledamot i Sjöhistoriska museets nämnd 1951-1957, i styrelsen för Försvarets forskningsanstalt (FOA) 1950-1962 samt ordförande i Försvarets centrala företagsnämnd 1950-1962. Jedeur-Palmgren var även styrelseledamot i Föreningen Sveriges flotta 1951-1957 och ordförande i Svenska Sällskapet för räddning af skeppsbrutne (SSRS) 1964-1973 och styrelseledamot i Nationalfonden för sjökrigets offer 1965-1974.

Jedeur-Palmgren var mycket engagerad i bärgningen av Regalskeppet Wasa under 1950- samt 1960-talen och kom därför att vara ledamot av den av Kunglig Majestät tillsatta Wasanämnden 1959-1962 samt den efterföljande stiftelsen Wasa Rediviva 1963-1965.

Han blev ledamot av Kungliga Örlogsmannasällskapet 1939 och utnämndes till hedersledamot av samma sällskap 1950, ledamot av Kungliga Krigsvetenskapsakademien blev han 1944.

Utmärkelser[redigera | redigera wikitext]

Källor[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ Kungl. Maj:ts provisoriska instruktion för försvarets förvaltningsdirektion m. m., Tjänstemeddelanden rörande lantförsvaret, serie A (TLA), 1954:41, s. 122.
  2. ^ Kungl. Maj:ts instruktion för försvarets förvaltningsdirektion, SFS 1959:546, s. 1388.
  3. ^ Kungl. Hovstaterna: Kungl. Maj:ts Ordens arkiv, Matriklar (D 1), vol. 12 (1950–1959), p. 22, digital avbildning.