Hamburgkulturen

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Paleolitikum

Kronologi

Stenteknologi
En pilspets av Hamburgtyp.

Hamburgkulturen är en senpaleolitisk renjägarkultur som existerade mellan 1500012000 f.Kr. i norra Tyskland och södra Danmark. Fynd från JelsJylland förknippas med hamburgkulturen. Spår från Finjasjön i Mölleröd i norra Skåne anses vara jaktexpeditioner och inte permanenta bosättningar. Kulturen har fått sitt namn från att fynd gjorts under 1930-talet av amatörarkeologen Alfred Rust i Hamburgs stadsdel Meiendorf, Stellmoor, som är en del av staden Ahrensburg, Borneck och Poggenwisch. De två sista är beteckningar för mindre områden i själva Ahrensburg respektive Stellmoor.

Boplatserna är säsongsboplatser, det vill säga jaktboplatser där befolkningen jagade uteslutande ren, vildhäst, hare, räv och fågel.

Bosättningarna har legat i nära anslutning till inlandsisens rand och jägarbefolkningen har haft ett bistert klimat att leva i, vilket liknar mycket de boplatserna som beboddes av eskimåer på Grönland i slutet av 1800-talet.

Kulturen härstammar troligen från en rad andra grupper som trängt in i Europa under tusentals år. Geografiskt sett är de närmare Magdalénienkulturen, men det finns fynd som knyter an från ryska jägarkulturer.

Typiskt fyndföremål är Kerbspitzen (Hamburgpilspetsar).

Hamburgkulturen har möjligen samband med brommekulturen och ahrensburgkulturen som spred sig in i Sverige.