Gråtrut

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Gråtrut
Status i världen: Livskraftig (lc)[1]
2016.07.16.-12-Kiellinie Kiel--Silbermoewe.jpg
Systematik
DomänEukaryoter
Eukaryota
RikeDjur
Animalia
StamRyggsträngsdjur
Chordata
UnderstamRyggradsdjur
Vertebrata
KlassFåglar
Aves
OrdningVadarfåglar
Charadriiformes
UnderordningMåsfåglar
Lari
FamiljMåsfåglar
Laridae
SläkteLarus
ArtGråtrut
L. argentatus
Vetenskapligt namn
§ Larus argentatus
AuktorPontoppidan, 1763
Utbredning
European Larus Argentatus distribution map.svg
Gråtrutens (argentatus/argenteus-gruppen) utbredning:
Gult - häckningsområde sommartid.
Grönt - året runt.
Blått - vinterkvarter
Hitta fler artiklar om fåglar med

Gråtrut (Larus argentatus) är en havsfågel inom familjen måsfåglar (Laridae).

Systematik och utbredning[redigera | redigera wikitext]

Systematik[redigera | redigera wikitext]

En gråmantlad trut med gula ben vilket skulle kunna indikera en annan art, men detta är en gråtrut av varianten omissus.

Tidigare behandlades gråtruten som en art med många underarter. Senare DNA-forskning har delat upp det så kallade gråtrutskomplexet och många underarter har idag artstatus. Vintern 2003 ändrade SOF den officiella listan över fåglarna i Holarktis och gråtruten delades upp i fyra olika arter där de övriga är: kaspisk trut (Larus cachinnans), medelhavstrut (Larus michahellis) och armenisk trut (Larus armenicus) som håller till i Mellanöstern. Dessa tre trutar ansågs alltså tidigare vara underarter av gråtrut. Uppdelningen grundar sig på att dessa fyra arter inte hybridiserar speciellt ofta och att de har olika läten, morfologi och spelbeteenden. Den genetiska skillnaden är däremot ganska liten, vilket indikerar att artuppdelningen rent evolutionärt skett nyligen.

Clements et al. 2014 behandlar gråtruten som följer:[2]

smithsonianus-gruppen (kanadatrut)
 • L. a. smithsonianus – häckar i Nordamerika, från Alaska till Atlantkusten. Den övervintrar så långt söderut som Centralamerika.
vegae-gruppen (vegatrut)
 • L. a. vegae inkl. mongolicus – häckar i nordöstra Sibirien och övervintrar så långt söderut som till Kina.
argentatus/argenteus-gruppen ("gråtrut")
 • L. a. argenteus – häckar i nordvästra Europa och övervintrar så långt söderut som norra Iberiska halvön
 • L. a. argentatus – häckar från Skandinavien till Kolahalvön. Den övervintrar i norra och västra Europa.

2010 beslutade SOF:s taxonomikommitté att även den nordamerikanska gråa truten ska behandlas som god art och gav den trivialnamnet kanadatrut (Larus smithsonianus).[3]

AERC's Taxonomic Advisory Committee (TAC) som består av taxonomiska kommittéer från de fem länderna Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Nederländerna och Sverige rekommenderar att man också borde klassificera de två östsibiriska gråtrutarna vegae och mongolicus som egna arter men där avviker SOF och Clements et al. 2014, som fortfarande anser att de ska behandlas som underarter, och där Clements behandlar mongolicus som synonym med vegae.[2]

Utifrån AERC:s taxonomiska förslag, som bland annat följs av International Ornithological Congress (IOC) så är det bara argentatus/argenteus-gruppen som utgör gråtruten och utifrån den taxonomin så förekommer den som häckfågel på Island och Brittiska öarna, utmed Västeuropas kuster så långt söderut som till södra Frankrike, i Skandinavien, Baltikum och nordvästra Europeiska Ryssland.[4] Den övervintrar i kustområden i Europa.[4]

Förekomst i Sverige[redigera | redigera wikitext]

Gråtruten häckar allmänt runt Sveriges kuster, vid sjöar och vattendrag, och övervintrar ofta i mellersta och södra Sverige. Den syns även till i södra Lappland, Västerbotten och Nordsjön.

Utseende och läte[redigera | redigera wikitext]

Adult i sommardräkt.
Adult i vinterdräkt med gula ben (inte att förväxla med medelhavstrut) tillsammans med juvenil.

Gråtruten är 55–67 cm lång, har ett vingspann på 140–155 cm och väger ungefär 1200 gram. Gråtruten liknar fiskmåsen men är större och kraftigare, har bredare vingar, ljusare ögon och en kraftigare näbb. Kön är i princip bara möjligt att bestämma under parning. Den adulta fågeln har en gul näbb med en röd fläck på undernäbben. Dess rygg är ljusgrå liksom vingarna där vingspetsarna är svarta med små, vita prickar. Benen är vanligtvis skära, men det finns individer med svagt gula ben, dessa brukar kallas omissus och definieras som en variant och inte som en underart.[5]

Ungfåglarna är brunspräckliga med mörk näbb och mörka ögon, och det tar fyra år innan den har anlagt sin adulta fjäderdräkt. Läs mer om ruggning hos trutar och måsar.

Läte[redigera | redigera wikitext]

Gråtruten har flera klagande eller skrockande läten. Den varnar ungar som hamnar på marken med ett hundliknande "wauff", som kan stegras till ett "wuuff-wauff", om faran ökar. Minst ett 15-tal läten till står på repertoaren, men deras exakta innebörd är inte kända. Om vintern är trutarna för det mesta tysta, utom då de slåss om föda.

Ekologi[redigera | redigera wikitext]

Biotop[redigera | redigera wikitext]

Vid kvällning kan det samlas stora flockar med gråtrut.
Vuxen gråtrut (omissus-varianten) flyger förbi.

Gråtruten är en havsfågel som förekommer utmed kusten, i hamnar, vid stora sjöar och våtmarker. I Nordamerika förekommer den i större utsträckning även i inlandet.[4] Den har framgångsrikt anpassat sig till människan och häckar i kuststäder och vid soptippar.

Häckning[redigera | redigera wikitext]

Larus argentatus argenteus
En bounge med ett ägg.

Gråtruten häckar i slutet av april till i början av maj. Boet lägger den i en skreva i berget eller någon klipphylla. Några fåglar bygger bo vid större insjöar. På många ställen häckar gråtrut direkt på marken i stora kolonier. I städer placeras gärna ofta boet i de klykor som bildas mellan skorstenar och spetsiga tak. Den häckar mer sällan på helt platta tak liksom på för höga hus. Boet består av ett enkelt rede av torrt gräs, rötter, mossa, tång men även tidningspapper och annat som trutarna hittar. De lägger nästan alltid 3 ägg, men 2 eller 4 ägg förekommer mer sällsynt.[4] Äggen är gröngråa med mörkbruna fläckar och läggs ett och ett under ungefär en veckas tid. Ruvningen påbörjas inte förrän samtliga ägg lagts varför ungarna nära nog kläcks samtidigt efter 28-30 dygn.[4] Under ruvningsperioden är gråtruten tyst för att inte dra uppmärksamhet till sig. Ju större ungarna blir desto mer föda kräver de och ju mer låter de sig höras. Ungarna tigger mat genom att picka på den röda fläcken som finns på föräldrarnas undernäbbar. När ungarna börjat flyga (de övar tidigt blåsiga dagar) kräver de ofta fortfarande att bli matade av sina föräldrar (även om mat finns att tillgå). Vissa ungar kan formligen jaga föräldrarna under augusti, innan de till sist börjar leta föda själva. Under den första flygga tiden följer föräldrarna med ungarna och visar hur man hittar mat. Om en gråtrutsunge hotas av en predator eller dylikt kan andra gråtrutar i närheten hjälpa till att jaga bort angriparen genom att bland annat störtdyka mot hotet. Utflugna ungar som blivit av med sina föräldrar ses ibland följa med flockar av andra trutfåglar, exempelvis skrattmås. Yngre föräldrar misslyckas oftare att få alla ungar flygga.

Föda[redigera | redigera wikitext]

Gråtruten är en opportunist vad gäller föda. Den äter fisk och fiskavfall, kräftor och musslor, maskar, insekter, fågelägg och fågelungar. I städer äter de främst avfall och bortkastad mat.

På många platser i kuststäder tycks fåglarna vintertid samarbeta om att hitta föda. Hittas föda på en osäker plats inväntar de ofta att fler fåglar skall komma - och så fort en fågel landat följer resten efter. Ute på stora vidder beter sig fåglarna inte på detta vis, där de i lugn och ro har full översyn åt alla håll.[källa behövs] Gråtruten kan ur en människoperspektiv betraktas som ett "nyttodjur", då de ofta lokaliserar och äter upp ätbart avfall innan råttor hinner hittar födan.[källa behövs]

Gråtruten och silltruten – ringart[redigera | redigera wikitext]

Illustration av teorin att gråtrutskompleхet skulle utgöra en rascirkel.
(1: Larus argentatus argentatus, 2: Larus fuscus (sensu stricto), 3: Larus fuscus heuglini, 4: Larus argentatus birulai, 5: Larus argentatus vegae, 6: Larus argentatus smithsonianus, 7: Larus argentatus argenteus)
Fördjupning: Gråtrutskomplexet

Gråtruten ansågs länge bilda en rascirkel tillsammans med silltruten och skulle därmed utgöra en så kallad ringart. Om man följer artens spridning västerut ser man olika populationer som parar sig med varandra. Följer man cirkeln vidare över Amerika finns underarten Larus argentatus smithsonianus som ska vara sprungen ur silltrutar som från Europa tagit sig till Asien. Trots att gråtruten och silltruten lever sida vid sida parar de sig väldigt sällan med varandra. De skulle därmed vara ett exempel på en ringart: det vill säga en art som i de båda ändarna av sin utbredning är två arter.

Senare forskning ifrågasätter om gråtrutskomplexet verkligen är så prydligt konstruerat som en cirkel.[6][7] Genom undersökningar av DNA har man upptäckt att exempelvis den amerikanska underarten L. argentatus smithsonianus inte alls, trots sin fysiska likhet, är så nära släkt med den europeiska populationen av gråtrut som exempelvis den skandinaviska underarten L. argentatus argentatus och den västeuropeiska L. argentatus argenteus. Istället har den nordamerikanska underarten närmare släktband med trutar i Nordamerika, som utseendemässigt skiljer sig avsevärt, som exempelvis thayertrut, skiffertrut och prärietrut.

Denna forskning resulterade i att en diskussion om det nordamerikansk taxonet smithsonianus borde ha artstatus. Exempelvis beslutade Sveriges ornitologiska förening 2010 att behandla den som god art och gav den trivialnamnet kanadatrut.[3]

Gråtruten och människan[redigera | redigera wikitext]

Status och hot[redigera | redigera wikitext]

Under perioden 1990–2000 var populationen av argentatus stabil medan argenteus minskade. Studier indikerar att den gemensamma populationen av dessa taxon har minskat med en takt av 30 % på 39 år. Vad minskningen beror på är oklart men det spekuleras i att det beror på en längre fluktuationoch att detta är resultatet av en tidigare ökning. Sentida minskning kan också bero på att mängden öppna soptippar och övrig avfallshantering har förbättrats vilket minskar tillgången på lätt tillgänglig föda för gråtruten. Den totala populationen av argentatus/argenteus uppskattas till 1 370 000–1 620 000 adulta individer, medan det i Sverige beräknas finnas mellan 50.000 och 100.000[8] häckande par. På grund av osäkerheten kring vad populationsminskningen beror på kategoriserar IUCN ändå arten som livskraftig men skriver att populationen bör övervakas noggrant för att fastställa om den stabiliseras eller fortsätter minska.[1]

Namn[redigera | redigera wikitext]

Gråtrut kallas ibland för gråmås och på den södra delen av västkusten för gal, gale eller hagale. I norra Bohuslän kallas den oftast för "måve" vilket även omfattar andra arter av mås. Ett äldre bohuslänskt namn är skåre.[9] Den har tidigare även kallats silfvermås och dialektalt på Gotland för bergsgjause.[10]

Galleri[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ [a b] BirdLife International 2018 Larus argentatus . Från: IUCN 2018. IUCN Red List of Threatened Species. Version 2018.1. Läst 9 augusti 2019.
 2. ^ [a b] Clements, J. F., T. S. Schulenberg, M. J. Iliff, D. Roberson, T. A. Fredericks, B. L. Sullivan, and C. L. Wood. (2014) The eBird/Clements checklist of birds of the world: Version 6.9. (xls), från: <www.birds.cornell.edu/clementschecklist/download/>, läst 2015-01-13
 3. ^ [a b] Jirle, E., Svensson, L., Fromholtz, J., Tyrberg, T. (2010). ”Förändringar i listan över Holarktis fåglar: Rapport nr 3 från sof:s taxonomikommitté”. Vår fågelvärld 69 (6): sid. 40-48. ISSN 0042-2649. 
 4. ^ [a b c d e] Lars Larsson (2001) Birds of the World, CD-rom
 5. ^ Skånes regionala raritetskommitté (2005) Ad medelhavstrut februari 2005 Arkiverad 20 augusti 2010 hämtat från the Wayback Machine. <www.skof.se/rrk/, läst 2010-01-12
 6. ^ Vår Fågelvärld nr 3, 2003
 7. ^ Liebers, Dorit; de Knijff, Peter & Helbig, Andreas J. (2004): The herring gull complex is not a ring species.,Proceedings of the Royal Society B, vol.271 ,nr.1542 sid:893-901. doi:10.1098/rspb.2004.2679 PDF fulltext Elektroniskt appendix
 8. ^ ”Gråtrut - fageln.se”. www.fageln.se. https://www.fageln.se/art/gratrut.aspx. Läst 7 juni 2021. 
 9. ^ Malm, A. W. (1877) Göteborgs och Bohusläns Fauna; Ryggradsdjuren, Göteborg, sid:311
 10. ^ Hasselgren, Henrik Constantin (1909). Gotlands fåglar: deras förekomst och drag ur deras biologi. 2., öfversedda och tillökade uppl. Uppsala: Almqvist & Wiksell, sid:96

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]