IT-forensiker

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

IT-forensiker är inom myndigheter IT-världens motsvarighet till kriminaltekniker. IT-forensiker i Sverige arbetar mestadels för försvarsmakten, tullverket, ekobrottsmyndigheten och polisväsendet. IT-forensiker finns även inom den privata sektorn hos storföretag som jobbar med interna utredningar och hos revisionsbyråer. En IT-forensiker arbetar med att eftersöka och säkra bevis från digitala lagringsmedier, datorer och telefoner eller annan teknisk utrustning som lagrar digital information.

En förgrening till yrket inom rättsväsendet är IT-brottsutredare som arbetar med biträde vid IT-relaterad brottslighet.

Det finns ett flertal privata företag som arbetar med it-forensiska undersökningar för privatpersoner. Huvuduppgift är att återskapa raderad information.

I större delar av världen arbetar den privata sektorn med en enklare variant av IT-forensik kallad E-Discovery.