Totalförsvarets forskningsinstitut

Från Wikipedia
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI)
Vapen för Totalförsvarets forskningsinstitut tolkat efter dess blasonering.
DepartementFörsvarsdepartementet
OrganisationstypStatlig förvaltningsmyndighet
LedningStyrelsemyndighet
KommunStockholm, Linköping, Umeå, Botkyrka, Nynäshamn
LänStockholm, Västerbotten, Östergötland
Organisationsnr202100-5182
GeneraldirektörJens Mattsson
InstruktionSFS 2007:861
Webbplatswww.foi.se
Vägskylt vid Grindsjön.

Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) är en svensk statlig förvaltningsmyndighet som sorterar under Försvarsdepartementet.

Historik[redigera | redigera wikitext]

Myndigheten har en relativt kort egen historia, då den bildades den 1 januari 2001 genom sammanslagning av de två tidigare myndigheterna Flygtekniska försöksanstalten (FFA) och Försvarets forskningsanstalt (FOA).

Verksamhet[redigera | redigera wikitext]

FOI har till uppgift att bedriva forskning, metod- och teknikutveckling samt utredningsarbete för totalförsvaret och till stöd för nedrustning, icke-spridning och internationell säkerhet. Myndigheten får även i övrigt bedriva forskning, metod- och teknikutveckling samt utredningsarbete. Verksamheten ska bedrivas med beaktande av krav på integritet, relevans och vetenskaplig kvalitet. FOI ska verka för samverkan mellan militär och civil forskning samt mellan nationell och internationell forskning.[1]

Kärnverksamheten är forskning, metod- och teknikutveckling samt utredning för totalförsvaret. Myndighetens kompetens ska även vara till nytta för verksamheter utanför totalförsvaret. Den forskning som bedrivs sker på uppdrag från främst Försvarsmakten och Försvarets materielverk. FOI har rätt att ta emot uppdrag från utländska uppdragsgivare. Myndigheten är främst finansierad av uppdragsintäkter, endast cirka 20 procent av intäkterna är anslag från Regeringskansliet. FOI hade 2024 drygt 1 300 anställda.

FOI bedriver forskning och utveckling inom bland annat:

 • Analys av omvärld, säkerhetspolitik, samhälle och försvarsekonomi
 • Skydd mot CBRN-krigföring
 • Kärnvapenfrågor
 • Energetiska material (sprängämnen och drivmedel)
 • Informationssäkerhet och telekrig
 • Ledningssystem
 • Undervattensteknik och flygteknik
 • Sensorer
 • Stridssimulering

Till sin hjälp har FOI speciallaboratorier för kemiska och biologiska vapen, marina experimentstationer, ett luftstridssimuleringscentrum, en cyberanläggning, superdatorer, laboratorier för elektronikforskning, bland annat flera antenn- och radar-mätplatser, laboratorier för konstruktion och tillverkning av högfrekvent elektronik, laboratorier för explosiva föremål och verkstäder. Verksamhet finns i Stockholmsområdet (Kista och Grindsjön) samt i Linköping och Umeå, där FOI ingår i ett nätverk som också innefattar SkyddC och det Europeiska CBRNE-centret vid Umeå universitet.[2] I Umeå medverkar FOI även till den årliga säkerhetspolitiska konferensen Pax Nordica.

Uppdragsgivare är bland annat Försvarsmakten, Försvarsdepartementet, Försvarets materielverk, Utrikesdepartementet, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och flygindustrin.

FOI genomgick 2006–2008 nerskärningar som en konsekvens av "lagerbladsutredningens" förslag att minska den försvarstekniska forskningen med 500 miljoner.[3]

I utredningen "Ett användbart och tillgängligt försvar – Stödet till Försvarsmakten" [4] föreslogs våren 2009 ytterligare kraftiga reduceringar (till 290 miljoner) och att myndigheten slås ihop med Försvarets materielverk. Dessa förslag till åtgärder fick kritik och sammanslagningen blev aldrig genomförd.

Verksamheten inom experimentell aerodynamik, baserad främst på vindtunnelprovning övertogs 1 juli 2008 av ett konsultbolag som 2011 beslutade att lägga ned verksamheten.

Intäkterna från Försvarsmakten, Försvarets materielverk, övriga svenska myndigheter och Utrikesdepartementet samt anslag från Försvarsdepartementet uppgick 2023 till sammanlagt cirka 1 557 miljoner kronor. Intäkterna från svenskt näringsliv, EU och övriga utländska uppdragsgivare uppgick till cirka 82 miljoner kronor.[5]

Generaldirektörer[redigera | redigera wikitext]

FOI har haft följande generaldirektörer (GD):

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Anmärkningar[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ Anderberg var GD från den 1 januari 2001 till 30 augusti 2003. Hade tidigare varit GD för FOA åren 1994–2000.
 2. ^ Sandström var GD från den 1 september 2003 till 30 mars 2009.[6]
 3. ^ Lind var tf. GD från den 1 april 2009 till 30 juni 2010.
 4. ^ Lind var GD från den 1 juli 2010 till 24 januari 2019.[7][8]
 5. ^ Österborg var vikarierande GD perioden 25 januari–11 augusti 2019.
 6. ^ Mattsson är sedan den 12 augusti 2019 GD.[9]

Webbkällor[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]